Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб приготування альтернативного палива з отриманням легких вуглеводнів, що включає змішування вихідних компонентів палива, у якому використовують як вихідні компоненти палива рідкі вуглеводні, воду або водне середовище й дрібнодисперсну тверду гідрофільну фазу органічних сполук, змішування здійснюють у гідродинамічному диспергаторі-кавітаторі, при одночасній подачі вихідних компонентів з утворенням твердої дисперсної фази з розмірами часток 0,5-250 мкм і адсорбованої на їхній поверхні й в об'ємі води, який відрізняється тим, що процес приготування альтернативного палива ведуть при температурі продукту на виході гідродинамічного диспергатора в межах від 100 до 180 °С.

Текст

Реферат: Винахід належить до галузі паливної енергетики, зокрема до способів приготування композиційних рідких палив, які містять дрібнодисперсну гідрофільну фазу органічних сполук. Пропонований спосіб виготовлення альтернативного палива полягає в одночасній подачі в гідродинамічний диспергатор всіх компонентів, за які використовують рідкі вуглеводні, воду або водне середовище й дрібнодисперсну тверду гідрофільну фазу органічних речовин, їхньому змішуванні в диспергаторі. Процес одержання альтернативного палива ведуть при температурі продукту на виході гідродинамічного диспергатора в межах від 100 до 180 °С. UA 101680 C2 (12) UA 101680 C2 UA 101680 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Винахід належить до галузі паливної енергетики, зокрема, до композиційних рідких палив, які містять дрібнодисперсну гідрофільну фазу органічних сполук (відходи сільськогосподарського виробництва (пожнивні відходи), продукти переробки неділової деревини й торфу, а також відходи очисних споруд побутових і промислових стоків). Відомий спосіб одержання рідкого знесірченого органічного палива, що полягає в тому, що для нього використовують випарений до концентрації 65-80 мас. % гідролізат з відходів, який утворюється після очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод, таких, як осад первинних відстійників і надлишковий активний мул (Патент РФ № 02115697, МПК 6 C10L 1/00, C02F11/14, опубл. 1998.07.20). Недоліком цього способу є складність процесу виготовлення при суттєвих капітальних затратах на спеціальне устаткування, а також значні експлуатаційні витрати на електричну та теплову енергії. Найбільш близьким до пропонованого винаходу по технічній суті й досягуваному результату є спосіб при готування альтернативного палива [Патент України №83980 МПК 6 С 10 L 1/04, опубл. 26.08.2008 бюл. №16]. Цей спосіб приготування альтернативного палива включає змішування рідких вуглеводнів або водного середовища і дрібнодисперсну тверду гідрофільну фазу органічних сполук як вхідних компонентів палива. Змішування здійснюють у гідродинамічному диспергаторі-кавітаторі, при одночасній подачі вихідних компонентів. У результаті застосування цього способу було отримано альтернативне паливо при наступних значеннях вихідних компонентів, мас. %: рідких вуглеводнів - 5…80, дрібнодисперсної твердої фази органічних сполук - 5…50, води або водного середовища - 15…45, причому дрібнодисперсна тверда гідрофільна фаза органічних речовин має розмір часток 0,5…250 мкм на їхній поверхні, а також в об'ємі адсорбована вода. Недоліком цього способу є те, що при його застосуванні неможливо отримати додатково до альтернативного палива легкі вуглеводні тому, що процес здійснюють в інтервалі температур 60…80 °C. Такої температури недостатньо для початку процесу утворення легких вуглеводнів. Цей спосіб приготування альтернативного палива може бути доповнений процесом одночасного отримання "моторного палива" - конденсату легких вуглеводнів. В основу пропонованого винаходу покладене технічне вирішення задачі приготування альтернативного палива з одночасним отриманням конденсату легких вуглеводнів. Ця задача вирішена таким чином. У способі приготування альтернативного палива, що включає змішування вихідних компонентів палива, використовує як вихідні компоненти палива рідкі вуглеводні, воду або водне середовище й дрібнодисперсну тверду гідрофільну фазу органічних сполук, змішування здійснюють у гідродинамічному диспергаторі-кавітаторі, при одночасній подачі вихідних компонентів з утворенням твердої дисперсної фази з розмірами часток 0,5…250 мкм і адсорбованою на їхній поверхні й в об'ємі водою, згідно з винаходом, процес приготування альтернативного палива ведуть при температурі продукту на виході гідродинамічного диспергатора в межах від 100 до 180 °C. Розглянемо більш докладно запропонований спосіб. Процес приготування альтернативного палива може бути здійснений у гідродинамічному диспергаторі при різній температурі продукту на його виході. Збільшення температури досягають за рахунок зменшення зазору між робочими поверхнями диспергатора [Патент України №90331 МПК (2009) В1 F7/00, ВО2 С18/00, опубл. 26.04.2010 бюл. №8], що досягається регулюванням. Для використаної конструкції гідродинамічного диспергатора регулювання здійснюють у межах від 1 до 3 мм. Результатом підвищення температури є міжмолекулярна взаємодія вихідних компонентів з утворенням низькомолекулярних вуглеводнів, що перебувають у парогазовій фазі, і які можна відокремити безпосередньо після гідродинамічного диспергатора в охолоджуваному конденсаторі. Низькомолекулярні вуглеводні, що утворюються, у конденсованому стані є сумішшю вуглеводнів, які можуть бути використані як "моторне паливо". У результаті застосування пропонованого способу конденсат отримує наступні фізико-хімічні властивості: 3 щільність, г/см 0,78-0,86, температура спалаху, °C 45-60, октанове число 85-61, температура перегонки, °C 65-120, від прозорого до колір світло-жовтого. 1 UA 101680 C2 5 10 15 20 25 Проілюструємо запропонований спосіб прикладами виходу конденсату на кг альтернативного палива наступного складу: 45 % рідких вуглеводнів, 40 % дрібнодиперсної твердої фази органічних сполук, 15 % води. Приклад 1 При температурі продукту 100 °C на виході гідродинамічного диспергатора кількість конденсату склала 0,015 кг на 1 кг альтернативного палива. Характеристика конденсату 3 щільність, г/см 0,78, температура спалаху, °C 45, октанове число 85, температура перегонки, °C 65-80, колір прозорий. Приклад 2 При температурі продукту 140 °C на виході гідродинамічного диспергатора кількість конденсату склала 0,035 кг на 1 кг альтернативного палива. Характеристика конденсату 3 щільність, г/см 0,79, температура спалаху, °C 46, октанове число 80, температура перегонки, °C 68-82, колір прозорий. Приклад 3 При температурі продукту 160 °C на виході гідродинамічного диспергатора кількість конденсату склала 0,09 кг на 1 кг альтернативного палива. Характеристика конденсату 3 щільність, г/см 0,82, температура спалаху, °C 52, октанове число 72, температура перегонки, °C 72-90, колір світло-жовтий. Приклад 4 При температурі продукту 180 °C на виході гідродинамічного диспергатора кількість конденсату склала 0,15 кг на 1 кг альтернативного палива. Характеристика конденсату: 3 щільність, г/см 0,86, температура спалаху, °C 60, октанове число 61, температура перегонки, °C 80-120, колір жовтий. Пропонований спосіб приготування альтернативного палива з одночасним отриманням конденсату легких вуглеводнів полягає в тому, що гідродинамічний диспергатор працює при температурах продукту на його виході вище 100 °C. У результаті гідродинамічної обробки й дії підвищених температур відбувається утворення легких вуглеводнів з наступними фізикохімічними характеристиками: 3 щільність, г/см 0,78-0,86, температура спалаху, °C 45-60, октанове число 61-85, температура перегонки, °C 65-120, від прозорого до колір світло-жовтого. Підвищення температури продукту на виході з гідродинамічного диспергатора від 100 до 180 °C приводить до збільшення виходу "моторного палива" від 0,015 до 0,15 г на 1 кг альтернативного палива. Таким чином, зі збільшенням температури продукту на виході гідродинамічного диспергатора відбувається збільшення виходу моторного палива, але з одночасним збільшенням його щільності, температури спалаху й температури перегонки. 2 UA 101680 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 Спосіб приготування альтернативного палива з отриманням легких вуглеводнів, що включає змішування вихідних компонентів палива, у якому використовують як вихідні компоненти палива рідкі вуглеводні, воду або водне середовище й дрібнодисперсну тверду гідрофільну фазу органічних сполук, змішування здійснюють у гідродинамічному диспергаторі-кавітаторі, при одночасній подачі вихідних компонентів з утворенням твердої дисперсної фази з розмірами часток 0,5-250 мкм і адсорбованої на їхній поверхні й в об'ємі води, який відрізняється тим, що процес приготування альтернативного палива ведуть при температурі продукту на виході гідродинамічного диспергатора в межах від 100 до 180 °С. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for preparation of alternative fuel with production of light carbohydrates

Автори англійською

Kontar Oleksandr Yakymovych, Valievakhin Hennadii Mykolaiovych, Dokhov Oleksandr Ivanovych, Haleev Enver Rakhimzhanovych, Tolstykh Oleksandr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ приготовления альтернативного топлива с получением легких углеводородов

Автори російською

Контар Александр Акимович, Валевахин Геннадий Николаевич, Дохов Александр Иванович, Галеев Энвер Рахимжанович, Толстых Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/14, C10L 1/30, C10L 1/32

Мітки: палива, отриманням, приготування, вуглеводнів, легких, спосіб, альтернативного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101680-sposib-prigotuvannya-alternativnogo-paliva-z-otrimannyam-legkikh-vuglevodniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб приготування альтернативного палива з отриманням легких вуглеводнів</a>

Подібні патенти