Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Склад біологічно активної суміші, що містить дефекат цукрового виробництва і фосфатну кислоту, який відрізняється тим, що у суміш додатково вносять сильвініт, а інгредієнти беруть в таких співвідношеннях, мас. %:

дефекат

91,2-75,0

фосфатна кислота

7,1-16,7

сильвініт

1,7-8,3.

Текст

Реферат: Склад біологічно активної суміші містить дефекат цукрового виробництва і фосфатну кислоту. У суміш додатково вносять сильвініт. UA 101668 U (12) UA 101668 U UA 101668 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до біологічно активних речовин з підвищеною ефективною дією, які посилюють ріст і покращують якість рослин та можуть знайти застосування в сільському господарстві. Найближчим технічним рішенням до запропонованого є склад суміші кальційкарбонатного осаду цукрового виробництва (дефекату), фосфатної кислоти і розчину бішофіту, де вміст інгредієнтів складає, мас. %: фосфатної кислоти - 11,9-22,9, розчину бішофіту - 8,3-31,3, дефекату, решта - 54,2-79,8. Цей склад описаний у способі одержання біологічно активної суміші [Пат. України на винахід № 105146 "Спосіб одержання біологічно активної суміші", опубл. 10.04.2014. Бюл. № 7]. Недоліком відомого складу біологічно активної суміші є невисока біологічна активність через те, що в ньому низький вміст калію, тому він не забезпечує збільшену висоту та міцність сходів рослин. Тобто, відомий склад має таку біологічну активність, яка потребує покращення. В основу корисної моделі поставлена задача одержати біологічно активну суміш з підвищеною ефективною дією за рахунок введення додаткової кількості калію, яка збільшує схожість, підвищує висоту сходів у рядку і покращує якість сходів рослин (жита, пшениці). Поставлена задача вирішується тим, що біологічно активна суміш містить дефекат і фосфатну кислоту. Згідно з корисною моделлю додатково вводиться сильвініт у кількості 1,7-8,3 мас. %. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками і технічним результатом полягає у наступному: пропонується до складу суміші дефекату і фосфатної кислоти додатково вводити сильвініт у визначених дослідами оптимальних кількостях, а саме - 1,7-8,3 мас. %. Оптимальний вміст сильвініту у запропонованому складі забезпечує підвищену ефективність біологічної дії одержаних кінцевих продуктів. Такий позитивний ефект досягнуто за рахунок того, що внесена у склад суміші кількість сильвініту забезпечує наявність у цільовому складі вмісту К2О у кількості 0,3-1,5 мас. %. Використаний сильвініт (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) має вміст калію в перерахунку на K2О - 18,7 мас. %. Природний сильвініт має такий хімічний склад, мас. %: Аl2О3-2,82; K2О 18,67; СаО - 3,96; MgO-2,70; Na2O-17,90; SiO2-12,98; Сl-36,9. Основні компоненти сильвініту KСl і NaСl. Використаний дефекат має склад, мас. %: Аl2О3-3,13; K2О - 0,20; СаО - 36,56; MgO-1,20;  35 40 45 50 Na2O-0,14; Fe2O3-0,77; FeO-1,44; P2O5-0,07; H2O у складі OH -груп - 3,68; втрати при прожарюванні - 46,61. Основні складові дефекату - СаСО3 і суміш багатьох неорганічних і органічних речовин. Запропоновані кількості дефекату, фосфатної кислоти та сильвініту забезпечують оптимальні співвідношення K2О, СаО, Р2О5 у кінцевому продукті. Кінцевий продукт містить, мас. %: K2О - 0,3-1,5 (за рахунок внесеного сильвініту), СаО - 27,42-33,3 (за рахунок внесення дефекату), Р2О5-4,06-9,80 (за рахунок фосфатної кислоти). Запропонована суміш готується шляхом простого змішування визначених мас дефекату, фосфатної кислоти та сильвініту з наступним нагріванням. Приклад застосування суміші Для дослідження біологічно активної суміші запропонованого складу використовують чорноземний ґрунт, в комірки якого вносять суміш у вигляді порошку у кількості 0,8 г на одну комірку. Методика посіву, догляду за посівами і спостережень була аналогічна описаній [Пат. України на винахід № 105146 "Спосіб одержання біологічно активної суміші", опубл. 10.04.2014. Бюл. № 7]. Дослідним шляхом встановлено, що склад біологічно активної суміші, згідно відомого способу має ефективність, яка може бути підвищена (табл. 1 проба № 1; табл. 2 проба № 1). Тому для підвищення ефективності стимулюючої біологічної дії пропонується склад на основі дефекату цукрового виробництва, фосфатної кислоти і додатково введеного сильвініту. Як приклади в табл. 1 і 2 наведені результати дослідження біологічної активності складу сумішей на основі дефекату, фосфатної кислоти і сильвініту. 1 UA 101668 U Таблиця 1 Результати дослідження біологічної активності складу сумішей, у дослідах з посівами пшениці (посів 17.11.14 р.) Середня висота Склад вихідної суміші, мас. % Схожість, % № п/н сходів, мм (±1 мм) проби фосфатна (рядка) дефекат бішофіт сильвініт 3.12.14 10.12.14 3.12.14 10.12.14 кислота 1 20 10 0 75 117 40 90 2 79,2 16,7 0 4,2 121 206 100 100 3 75,0 16,7 0 8,3 117 190 80 80 4 70,8 16,7 0 12,5 76 177 90 90 5 66,7 16,7 0 16,7 61 188 70 70 6 5 70 62,5 16,7 0 20,8 15 108 10 90 Висновки Проба порівняння Збільшення висоти сходів. Добра якість сходів Збільшення висоти сходів. Добра якість сходів Сходи слабкі, похилені Сходи слабкі, похилені Сходи слабкі, похилені З табл. 1 помітно, що домішка сильвініту в кількості 4,2-8,3 мас. % до складу суміші дефекату і фосфатної кислоти збільшує висоту сходів пшениці на 62,4-76,0 % і забезпечує схожість - 80-100 %, візуально сходи пшениці при цьому вмісті сильвініту мають підвищену міцність і стійкість, що є позитивним ефектом запропонованого складу. Була проведена також друга серія дослідів з посівом зерен жита. Склад досліджуваних сумішей і результати їх дії наведені в табл. 2. Таблиця 2 Результати дослідження біологічної активності складу сумішей, у дослідах з посівами жита (посів 5.01.15 р. Середня висота Склад вихідної суміші мас. % Схожість, % № п/н сходів, мм (±1 мм) проби фосфатна (рядка) дефекат бішофіт сильвініт 19.01.15 26.01.15 19.01.15 26.01.15 кислота 1 70 20 10 0 99 125 80 80 2 82,3 16,7 0 1,0 82 165 50 90 3 81,7 16,7 0 1,7 174 241 100 100 4 79,2 16,7 0 4,2 148 217 100 100 2 Висновки Проба порівняння Сходи слабкі, похилені Збільшення висоти сходів. Добра якість сходів Збільшення висоти сходів. Добра якість сходів UA 101668 U Таблиця 2 Результати дослідження біологічної активності складу сумішей, у дослідах з посівами жита (посів 5.01.15 р. Середня висота Склад вихідної суміші мас. % Схожість, % № п/н сходів, мм (±1 мм) проби фосфатна (рядка) дефекат бішофіт сильвініт 19.01.15 26.01.15 19.01.15 26.01.15 кислота 5 0 6,2 144 215 90 90 75,0 16,7 0 8,3 125 199 90 90 7 10 16,7 6 5 77,1 70,8 16,7 0 12,5 78 154 70 70 Висновки Збільшення висоти сходів. Добра якість сходів Збільшення висоти сходів. Добра якість сходів Сходи слабкі, похилені Дані табл. 2 свідчать, що при вмісті сильвініту 1,7-8,3 мас. % у сумішах з дефекатом і фосфатною кислотою є значний позитивний вплив на висоту сходів (збільшення висоти на 74,4 %) і їх якість та схожість (збільшення на 15 %). Із табл. 1 і 2 очевидно, що вміст сильвініту у складі досліджуваної суміші менше 1,7 мас. % і більше 8,3 мас. % має низьку ефективність біологічної дії. Висновок. Таким чином, тільки вміст сильвініту 1,7-8,3 мас. % у складі запропонованої суміші забезпечує позитивний ефект. Технічним результатом є створення біологічно активної суміші з підвищеною ефективною дією, яка збільшує схожість, підвищує висоту сходів у рядку, покращує якість сходів рослин (пшениці, жита). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Склад біологічно активної суміші, що містить дефекат цукрового виробництва і фосфатну кислоту, який відрізняється тим, що у суміш додатково вносять сильвініт, а інгредієнти беруть в таких співвідношеннях, мас. %: дефекат 91,2-75,0 фосфатна кислота 7,1-16,7 сильвініт 1,7-8,3. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C05D 5/00, C01B 25/32

Мітки: біологічно, суміші, склад, активної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101668-sklad-biologichno-aktivno-sumishi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Склад біологічно активної суміші</a>

Подібні патенти