Спосіб комбінованого оперативного лікування оклюзії внутрішньої сонної артерії

Номер патенту: 101496

Опубліковано: 10.09.2015

Автори: Нечипорук Олег Олексійович, Серкіз Олег Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комбінованого оперативного лікування оклюзії внутрішньої сонної артерії (ВСА), що включає хірургічний метод лікування, який відрізняється тим, що після обробки операційного поля, під загальним знеболенням, проводять лінійний розріз м'яких тканин по внутрішньому краю кивального м'яза, далі виконують доступ до судинно-нервового пучка шиї, виділяють загальну, внутрішню та зовнішню сонні артерії, проводять артеріотомію ВСА-ЗоСА, далі проводять ендартеректомію/тромбектомію, через артеріотомічний доступ, на перетисненій ВСА проводять контрольну селективну церебральну ангіографію, при цьому у просвіт ВСА вводять 2 провідникові катетери 6-8F: один із них є робочим (через нього проводять мікрокатетер з мікропровідником), через цей катетер, за загальноприйнятою методикою профілактики тромбемболічних ускладнень, проводять постійну інфузію фізіологічного розчину з Гепарином (5 тис. од. на 400 мл), зазначений промивний розчин відводять через другий провідниковий катетер під заданим тиском, герметичність розташування провідникових катетерів в артерії через артеріотомічний доступ досягають шляхом використання спеціального латексного оклюдора, ця техніка дозволяє уникнути тромбемболічних ускладнень, пов'язаних із тромбуванням робочого провідникового катетера при отриманні ретроградного кровотоку з ВСА, ангіографію проводять з використанням мікрокатетеризації для зниження ризику емболічних ускладнень, при збереженні оклюзії BСA в інтракраніальному відділі проводять:

1) ендоваскулярну дезоблітерацію ВСА (при наявності ознак а/с облітерації ВСА в інтракраніальному відділі), при її неефективності - перев'язку ВСА;

2) стентування з використанням стент-систем, що самостійно розкриваються (при виявленні дисекції ендотелію ВСА);

3) ендоваскулярну тромбемболекстракцію з ВСА (при виявленні ембологенних мас у просвіті ВСА), при її неефективності - встановлення в ділянці емболії стента, що самостійно розкривається, або виконують перев'язку ВСА;

4) ендоваскулярну тромбемболекстракцію із середньої мозкової артерії (СМА), передньої мозкової артерії (ПΜА) (при виявленні дистальної емболії судин каротидного басейну), при її неефективності - встановлення в ділянці емболії стента, що самостійно розкривається,

після проведення ендоваскулярних маніпуляцій провідникові катетери видаляють із просвіту ВСА, у операційне ложе встановлюють силіконовий дренаж, профілактику тромбемболічних ускладнень проводять за стандартною методикою (300 мг Клопідогрелю передопераційно та інфузія Гепарину 5 тис. од./год. інтраопераційно), під час відкритого етапу для локального гемостазу використовують гемоститичні серветки, губки, гель.

Текст

Реферат: Спосіб комбінованого оперативного лікування оклюзії внутрішньої сонної артерії (ВСА) передбачає проведення під час хірургічного втручання відкритого етапу на екстракраніальному відділі ВСА (ендартеректомія, тромбектомія) та ендоваскулярного етапу на інтракраніальному відділі ВСА (ендоваскулярна дезоблітерація, тромбекстракція, балонна ангіопластика, стентування). У ході виконання способу проводять відкрите хірургічне лікування оклюзій ВСА (ендартеректомія, тромбектомія), проводять повне відновлення кровотоку при оклюзії ВСА в інтракраніальному відділі, завдяки використанню ендоваскулярних технологій. Ендоваскулярні маніпуляції проводять через артеріотомічний доступ, на перетисненій проксимально ВСА, після видалення ембологенних мас з екстракраніального відділу ВСА під час відкритого етапу. Також проводять діагностично-лікувальний алгоритм дій для диференційованого визначення хірургічної тактики при оклюзіях ВСА, а саме - хворим із оклюзією ВСА спочатку проводиться відкритий етап хірургічного втручання (каротидна ендартеректомія/тромбектомія за загальноприйнятою методикою), надалі проводиться контрольна селективна церебральна ангіографія через артеріотомічний доступ, на перетисненій ВСА, з використанням мікрокатетеризації для зниження ризику емболічних ускладнень. При збереженні оклюзії ВСА в інтракраніальному відділі проводиться ендоваскулярний етап усунення оклюзії. UA 101496 U (12) UA 101496 U UA 101496 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до нейрохірургії, і може бути використана для ефективного оперативного лікування оклюзій внутрішньої сонної артерії (ВСА) різної етіології (атеросклеротичні оклюзії, тромбози, оклюзії при дисекції ендотелію тощо). На сучасному етапі в світовій нейрохірургічній практиці запропоновано різні методики лікування оклюзій ВСА. Серед них є відкриті способи (каротидна ендартеректомія/тромбектомія з ВСА; каротидна ендартеректомія/тромбектомія з ВСА з емболектомією балон-катетером Фогарті; каротидна ендартеректомія/тромбектомія з ВСА з подальшою перев'язкою ВСА, при відсутності відновлення задовільного кровотоку по ВСА, з метою профілактики атероемболій; екстра-інтракраніальний мікроанастомоз; каротидна ендартеректомія з зовнішньої сонної артерії (ЗоСА) з утовенозною або аутоартеріальною пластикою ЗоСА) та ендоваскулярні методики (балонна ангіопластика, стентування, тромбекстракція). Відкриті способи є неефективними при розповсюдженні оклюзії ВСА у інтракраніальні відділи, а виконання ендоваскулярних методик є не завжди технічно можливим та пов'язано із високим ризиком емболічних ускладнень. Запропонований нами спосіб є більш ефективним методом лікування оклюзій ВСА завдяки можливості поєднання відкритих та ендоваскулярних хірургічних технік [1-5]. В основу корисної моделі поставлена задача розробки найбільш ефективного та безпечного способу усунення оклюзії внутрішньої сонної артерії. Поставлена задача вирішується тим, що даний спосіб передбачає проведення під час хірургічного втручання з приводу оклюзії сонної артерії відкритого етапу на екстракраніальному відділі ВСА (ендартеректомія, тромбектомія) та ендоваскулярного етапу на інтракраніальному відділі ВСА (ендоваскулярна дезоблітерація, тромбекстракція, балонна ангіопластика, стентування), у ході виконання даного способу проводять відкрите хірургічне лікування оклюзій ВСА (ендартеректомія, тромбектомія), проводять повне відновлення кровотоку при оклюзії ВСА в інтракраніальному відділі, завдяки використанню ендоваскулярних технологій, при цьому на відміну від сучасних методик ендоваскулярного усунення оклюзії ВСА даний спосіб передбачає менший ризик емболічних ускладнень завдяки тому, що ендоваскулярні маніпуляції при запропонованому способі проводять через артеріотомічний доступ, на перетисненій проксимально ВСА, після видалення ембологенних мас з екстракраніального відділу ВСА під час відкритого етапу, також проводять запропонований авторами діагностично-лікувальний алгоритм дій для диференційованого визначення хірургічної тактики при оклюзіях ВСА. А саме - хворим із оклюзією ВСА спочатку проводиться відкритий етап хірургічного втручання (каротидна ендартеректомія/тромбектомія за загальноприйнятою методикою), надалі проводиться контрольна селективна церебральна ангіографія через артеріотомічний доступ, на перетисненій ВСА, з використанням мікрокатетеризації для зниження ризику емболічних ускладнень. При збереженні оклюзії ВСА в інтракраніальному відділі проводиться ендоваскулярний етап усунення оклюзії. Застосування запропонованого способу комбінованого хірургічного втручання дозволяє досягти найбільшої ефективності та безпечності оперативного лікування оклюзії ВСА. Спосіб здійснюється наступним чином. Після антисептичної (а/с) обробки операційного поля, під загальним знеболенням, здійснюють лінійний розріз м'яких тканин по внутрішньому краю кивального м'яза. Проводиться доступ до судинно-нервового пучка шиї. Виділяється загальна, внутрішня та зовнішня сонна артерії. Артеріотомія ВСА-ЗоСА. Проводиться ендартеректомія/тромбектомія. Через артеріотомічний доступ, на перетисненій ВСА проводиться контрольна селективна церебральна ангіографія. При цьому в просвіт ВСА вводиться 2 провідникові катетери 6-8F: один із них є робочим (через нього проводиться мікрокатетер з мікропровідником), через цей катетер, за загальноприйнятою методикою профілактики тромбемболічних ускладнень, проводиться постійна інфузія фізіологічного розчину з Гепарином (5 тис. одиниць на 400 мл); зазначений промивний розчин відводиться через другий провідниковий катетер під заданим тиском. Герметичність розташування провідникових катетерів в артерії через артеріотомічний доступ досягається шляхом використання спеціального латексного оклюдора. Ця техніка дозволяє уникнути тромбемболічних ускладнень, пов'язаних із тромбуванням робочого провідникового катетера при отриманні ретроградного кровотоку з ВСА. Ангіографія проводиться з використанням мікрокатетеризації для зниження ризику емболічних ускладнень. При збереженні оклюзії ВСА в інтракраніальному відділі проводиться: 1) ендоваскулярна дезоблітерація ВСА (при наявності ознак а/с облітерації ВСА в інтракраніальному відділі), при її неефективності перев'язка ВСА; 2) стентування з використанням стент-систем, що самостійно розкриваються (при виявленні дисекції ендотелію ВСА); 3) ендоваскулярна тромбемболекстракція з ВСА (при виявленні ембологенних мас в просвіті ВСА), при її неефективності встановлення в ділянці 1 UA 101496 U 5 10 15 20 25 30 емболії стента, що самостійно розкривається, або перев'язка ВСА; 4) ендоваскулярна тромбемболекстракція з середньої мозкової артерії (СМА), передньої мозкової артерії (ПМА) (при виявленні дистальної емболії судин каротидного басейну), при її неефективності встановлення в ділянці емболії стента, що самостійно розкривається. Після проведення ендоваскулярних маніпуляцій провідникові катетери видаляються з просвіту ВСА В операційне ложе встановлюється силіконовий дренаж. Пошарові шви на м'які тканини. Спирт. Асептична пов'язка. Профілактика тромбемболічних ускладнень проводиться за стандартною методикою (300 мг Клопідогрелю передопераційно та інфузія Гепарину 5 тис.од./год. інтраопераційно), тому гемостаз під час відкритого етапу потребує особливої ретельності та використання спеціальних засобів для локального гемостазу (гемоститичні серветки, губки, гель). Запропонований спосіб успішно апробований у відділенні нейрохірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва і може використовуватись у інших нейрохірургічних операційних України і країн СНД. Запропонований спосіб має такі переваги: - більша ефективність та безпечність способу хірургічного усунення оклюзії ВСА за рахунок поєднання переваг відкритих та ендоваскулярних технік; - зменшена кількість та вираженість побічних ефектів. Джерела інформації: 1. Гринберг М.С. Нейрохирургия. - Μ. МЕДпресс-информ, 2010. - С. 902-912. 2. Клінічні протоколи падання нейрохірургічної допомоги хворим із ішемічним інсультом, наслідками ішемічного інсульту, при оклюзіях і стенозах прецеребральних артерій // Український нейрохірургічний журнал. - К., 2008. - № 3. - С. 75-83. 3. Гайдар Б.В. Практическая нейрохирургия: Руководство для врачей. - СПб.: Гиппократ, 2002. - С. 377-392. 4. Зорин Μ.Α., Григорук С.П., Плющев И.Е., Раед Р.А. Собх, Чередниченко Ю.В., Мирошниченко А.Ю. Выбор хирургической тактики у больных с окклюзионно-стенотическими поражениями магистральных артерий Головного мозга // Український нейрохірургічний журнал. - К., 2006. - № 2. - С. 36-39. 5. Жулев Н.М., Яковлев Η.Α., Кандыба Д.В. и др. Инсульт экстрацеребрального генеза. СПб.: Издательский дом "СПбМАПО", 2004. - 587 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 50 55 60 Спосіб комбінованого оперативного лікування оклюзії внутрішньої сонної артерії (ВСА), що включає хірургічний метод лікування, який відрізняється тим, що після обробки операційного поля, під загальним знеболенням, проводять лінійний розріз м'яких тканин по внутрішньому краю кивального м'яза, далі виконують доступ до судинно-нервового пучка шиї, виділяють загальну, внутрішню та зовнішню сонні артерії, проводять артеріотомію ВСА-ЗоСА, далі проводять ендартеректомію/тромбектомію, через артеріотомічний доступ, на перетисненій ВСА проводять контрольну селективну церебральну ангіографію, при цьому у просвіт ВСА вводять 2 провідникові катетери 6-8F: один із них є робочим (через нього проводять мікрокатетер з мікропровідником), через цей катетер, за загальноприйнятою методикою профілактики тромбемболічних ускладнень, проводять постійну інфузію фізіологічного розчину з Гепарином (5 тис. од. на 400 мл), зазначений промивний розчин відводять через другий провідниковий катетер під заданим тиском, герметичність розташування провідникових катетерів в артерії через артеріотомічний доступ досягають шляхом використання спеціального латексного оклюдора, ця техніка дозволяє уникнути тромбемболічних ускладнень, пов'язаних із тромбуванням робочого провідникового катетера при отриманні ретроградного кровотоку з ВСА, ангіографію проводять з використанням мікрокатетеризації для зниження ризику емболічних ускладнень, при збереженні оклюзії BСA в інтракраніальному відділі проводять: 1) ендоваскулярну дезоблітерацію ВСА (при наявності ознак а/с облітерації ВСА в інтракраніальному відділі), при її неефективності - перев'язку ВСА; 2) стентування з використанням стент-систем, що самостійно розкриваються (при виявленні дисекції ендотелію ВСА); 3) ендоваскулярну тромбемболекстракцію з ВСА (при виявленні ембологенних мас у просвіті ВСА), при її неефективності - встановлення в ділянці емболії стента, що самостійно розкривається, або виконують перев'язку ВСА; 4) ендоваскулярну тромбемболекстракцію із середньої мозкової артерії (СМА), передньої мозкової артерії (ПΜА) (при виявленні дистальної емболії судин каротидного басейну), при її неефективності - встановлення в ділянці емболії стента, що самостійно розкривається, 2 UA 101496 U 5 після проведення ендоваскулярних маніпуляцій провідникові катетери видаляють із просвіту ВСА, у операційне ложе встановлюють силіконовий дренаж, профілактику тромбемболічних ускладнень проводять за стандартною методикою (300 мг Клопідогрелю передопераційно та інфузія Гепарину 5 тис. од./год. інтраопераційно), під час відкритого етапу для локального гемостазу використовують гемоститичні серветки, губки, гель. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61M 25/01, A61B 5/055, A61M 31/00, A61B 17/00

Мітки: оперативного, спосіб, лікування, оклюзії, внутрішньої, сонної, комбінованого, артерії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101496-sposib-kombinovanogo-operativnogo-likuvannya-oklyuzi-vnutrishno-sonno-arteri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комбінованого оперативного лікування оклюзії внутрішньої сонної артерії</a>

Подібні патенти