Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування епоксидної фотолюмінесцентної композиції за такого співвідношення компонентів (мас. ч.):

полімерна матриця

епоксидна смола DER-331

100

поліетиленполіамін

50

гуанідинвмісний аддукт

33

діоктилфталат

15

диметилформамід

55

люмінофор

сульфід кадмію CdS

0,1

гуанідинвмісний олігомер

0,35

тіопропіонова кислота

0,21

нітрат срібла

0,0012-0,0036.

як засобу для покриття.

Текст

Реферат: Застосування епоксидної фотолюмінесцентної композиції за такого співвідношення компонентів (мас. ч.): полімерна матриця епоксидна смола DER-331 100 поліетиленполіамін 50 гуанідинвмісний аддукт 33 діоктилфталат 15 диметилформамід 55 люмінофор сульфід кадмію CdS 0,1 гуанідинвмісний олігомер 0,35 тіопропіонова кислота 0,21 нітрат срібла 0,0012-0,0036 як засобу для покриття. UA 101360 U (12) UA 101360 U UA 101360 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до композиції на основі полімерів і люмінесцентних речовин та призначена для використання в лакофарбовій промисловості як покриття з фотолюмінесцентними властивостями. Відома епоксидна композиція містить рідку епоксидну смолу, пластифікатор та стандартний отверджувач амінного типу. Отверднена композиція має задовільні фізико-механічні показники, але не забезпечує фотолюмінесцентних властивостей III. Відома епоксидна фотолюмінесцентна композиція, що містить епоксидну смолу DER-331 з отверджувачами, поліетиленполіаміном та гуанідинвмісним олігомером; люмінофор наночастинки CdS з середнім діаметром 4,2 нм стабілізовані гуанідинвмісним олігомером, тіопропіоновою кислотою та доповані іонами срібла; призначена для створення концентраторів сонячної енергії [1]. Задачею корисної моделі є застосування епоксидної фотолюмінесцентної композиції як засобу для покриття в лакофарбовій промисловості. Поставлена задача вирішується застосуванням епоксидної фотолюмінесцентної композиції за такого співвідношення компонентів (мас. ч.): Полімерна матриця епоксидна смола DER-331 100 поліетиленполіамін 50 гуанідинвмісний аддукт 33 діоктилфталат 15 диметилформамід 55 люмінофор сульфід кадмію CdS 1,0 гуанідинвмісний олігомер 0,35 тіопропіонова кислота 0,21 нітрат срібла 0,0012-0,0036 як засобу для покриття. Епоксидну фотолюмінесцентну композицію готували таким чином: вихідні компоненти полімерної матриці - епоксидну смолу, поліетиленполіамін, гуанідинвмісний аддукт, діоктилфталат змішували за кімнатної температури з люмінофором сульфідом кадмію CdS з середнім діаметром НЧ 4,2 нм, стабілізованим гуанідинвмісним олігомером та тіопропіоновою кислотою і розчиняли в органічному розчиннику до отримання однорідної гомогенної маси. Приготовлена композиція має вигляд прозорої однорідної маси. Властивості неотвердненої композиції - відносна в'язкість по ВЗ, 10-14 сек., життєздатність - 3 години до нанесення. Отриману композицію наносили методом поливу на алюмінієву або сталеву пластину та висушували протягом доби за кімнатної температури. Отверднення проводили за температури 80 °C протягом 6 годин. Отверднена композиція набирає міцності через 5-7 діб залежно від її складу. Готове покриття не відшаровується від поверхні з часом. Для отриманих отверднених епоксидних композицій визначали вміст гельфракції шляхом екстрагування ацетоном вона становила 90 %. Визначали межі міцності отвердненого покриття при рівномірному відриві (σo), яка становила 32 МПа і зрушенні (с) - 11 МПа адгезійних сполук за ДСТУ 14759-69 і ДСТУ 14760-69. Характер руйнування у всіх випадках був когезійним. В таблиці приведений склад епоксидної фотолюмінесцентної композиції для покриття та фізико-механічні властивості в порівнянні з відомим покриттям. 1 UA 101360 U Таблиця Склад та фізико-механічні властивості епоксидної композиції для покриття та фізико-механічні властивості Склад композиції Прик. 1 Прик. 2 Полімерна матриця Прик. 3 Епоксидна смола DER-331 100 100 100 Поліетиленполіамін Гуанідинвмісний аддукт Діоктилфталат 50 33 15 50 33 15 50 33 15 Диметилформамід 55 55 Відоме покриття 55 Люмінофор CdS Гуанідинвмісний олігомер Тіопропіонова кислота Нітрат срібла Твердість Адгезія, Пали Ударна міцність. Мпа Міцність на згин, МПа Квантовий фотолюмінесценції х Відоме покриття етилцелозольв [1]. 0,1 0,1 0,35 0,35 0,21 0,21 0,00012 0,00024 Фізико-механічні властивості Прик. 1 Прик. 2 0,9 0,9 1 1 6 5 1,2 1 вихід 2,6 епоксидна Е-41, Е-41 35-45 5-15 5-15 етилцелозольв 55 0,1 0,35 0,21 0,00036 Прик. 3 0,9 1 4,5 1,5 Відоме покриття 0,9 1 4,0 0,9 3,8 2,7 смола х поліетиленполіамін, діоктилфталат, Як видно з даних таблиці, отримане покриття зберігає фізико-механічні властивості та забезпечує фотолюмінесцентні властивості. 5 Джерела інформації: 1. Эпоксидные смолы и полимерные материалы на их основе. Каталог. / Под ред. И.М. Шологона.- Черкассы: НИИТЭХИМ.-1989.-56 с 2.Патент UA№ 95212 опубл. 10.12.2014, бюл. 23. 10 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Застосування епоксидної фотолюмінесцентної композиції за такого співвідношення компонентів (мас. ч.): полімерна матриця епоксидна смола DER-331 100 поліетиленполіамін 50 гуанідинвмісний аддукт 33 діоктилфталат 15 диметилформамід 55 люмінофор сульфід кадмію CdS 0,1 гуанідинвмісний олігомер 0,35 тіопропіонова кислота 0,21 нітрат срібла 0,0012-0,0036 як засобу для покриття. 2 UA 101360 U Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C08K 5/31, C08L 63/02

Мітки: засобу, композиції, епоксидної, застосування, покриття, фотолюмінесцентної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101360-zastosuvannya-epoksidno-fotolyuminescentno-kompozici-yak-zasobu-dlya-pokrittya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування епоксидної фотолюмінесцентної композиції як засобу для покриття</a>

Подібні патенти