Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Штанга обприскувача з динамічним гасником коливань маятникового типу, яка відрізняється тим, що динамічний гасник коливань містить ряд регульованих за висотою розміщення профільованих контейнерів, в середині яких вільно встановлені рухомі інерційні маси, а на їх торцях закріплені пружні вставки-відбійники.

Текст

Реферат: Штанга обприскувача з динамічним гасником коливань маятникового типу. Динамічний гасник коливань містить ряд регульованих за висотою розміщення профільованих контейнерів, в середині яких вільно встановлені рухомі інерційні маси, а на їх торцях закріплені пружні вставки-відбійники. UA 101223 U (12) UA 101223 U UA 101223 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до машинобудування і може бути використана у сільськогосподарських машинах, що призначені для хімічного захисту рослин і внесення в ґрунт рідких мінеральних добрив, а також може бути використана у довгомірних конструкціях спеціальної техніки, наприклад у висувних драбинах пожежних машин, у стрілах великогабаритних автокранів, у вантажопідіймальних механізмах, у транспортно-технологічних машинах, що мають начіпне обладнання, яке потребує зменшення амплітуд коливань, у вібронавантажених елементах висотних будівельних споруд. Відомі різноманітні конструкції штанг обприскувачів з пружними і демпфувальними елементами, з шарнірно-важільними маятниковими підвісами робочих органів, з використанням ручних та автоматичних пристроїв керування положенням штанги в просторі (патенти PCT/GB98/00101, ЕР0577091А1, ЕР043547А1, W097/37533 (РСТ/ДК97/00151), W089/09540 (РСТ/ДК89/00072), 2222755 (РСТ/ДК89/00072)). Одним з ефективних способів зменшення амплітуди коливань амортизованого об'єкта є приєднання до нього динамічного гасника коливань (ДГК) чи системи ДГК. Відомі різноманітні конструкції динамічних гасників коливань: маятникового, коткового, пружного типів. Для обертових машин найбільше застосування знайшли гасники пружного типу. Для зменшення рівнів вібропередачі на раму агрегату та на фундамент машини широке застосування знаходять ДГК лінійної дії (інерційна маса на пружному елементі). Відомі ДГК такого типу [ЕР0884731, US2002021655, US2001012254, ЕР1207532] (патенти зі світової бази патентів ESP@CENET). Для великогабаритних конструкцій (наприклад для будівель) практичне застосування знаходять ДГК маятникового [US5556227, ЕР0618380А1] та коткового типу [JP59217028, DE4109964A1, US2003/0052247A1], патенти України [№ 41171А; 44065А, 52135А, 52239А, 54033А, 56783А, 58826А, 58981А, 59097А, 59224А]. Близьким аналогом до розробленої штанги обприскувача з динамічним гасником коливань маятникового типу є підвіска штанги обприскувача (патент ЕР0572091, В1, А01М7/00 1993 р. BEIIAARD MARTINUS JOHANNES ANT (NL)), що має начіпну штангу, повзун, з'єднаний з гідроциліндром і розміщений у рамці тримача штанги, та маятники, шарнірно з'єднані з повзуном. Основним недоліком даної підвіски є недостатній віброзахист штанги під час її експлуатації на підвищених швидкостях руху транспортно-технологічної машини у зв'язку з інтенсивними кутовими коливаннями начіпної штанги у горизонтальній площині. Найближчим аналогом за сукупністю ознак та отриманим результатом є пристрій для демпфування вібрацій у спорудах, що складається з обертового стержня, на торцях якого зосереджені інерційні маси; при цьому обертовий стержень додатково обладнаний пружно-демфувальним пристроєм (патент WO 2006/029851 від 23.03.2006, автор Uwe Starossek). Основним недоліком даної конструкції є те, що не використовується гравітаційна складова інерційних мас (що може значно покращити енергетичні властивості ДГК); крім того у відомому ДГК не передбачене регулювання величини інерційних мас, робочих частот, ефективності демпфування, а також відсутній захист від ударних навантажень, що має велике значення, адже типові конструкції штанг обприскувачів, стріл пожежних машин мають значні габарити (довжини штанг коливаються у діапазоні від 8 м до 40 м, стріл пожежних машин - від 10 м до 90 м) і на них можуть діяти великі ударні навантаження (під час ударів штанг об ґрунт або стріл об стіни будівлі). Суттєву роль відіграють також габарити конструкції ДГК - для низьких власних частот коливань амортизованого об'єкта розрахункова довжина маятника може перевищувати допустимі норми. В основу корисної моделі поставлено задачу підвищення ефективності демпфування коливань довгомірних елементів машин у широкому діапазоні робочих частот коливань. Поставлена задача вирішується тим, що штанга обприскувача з динамічним гасником коливань маятникового типу містить ряд регульованих за висотою розміщення профільованих контейнерів, в середині яких вільно встановлені рухомі інерційні маси, а на їх торцях закріплені пружні вставки-відбійники. На фіг. 1 схематично зображено штангу обприскувача з динамічним гасником коливань маятникового типу; на фіг. 2 - графічно відображено першу форму горизонтальних коливань штанги з ДГК; на фіг. 3 - наведені табличні значення резонансних частот. На фіг. 1 прийнято наступні позначення: 1 стержень маятника; 2 - основні вібропоглинаючі маси ДГК, виконані у вигляді профільованих контейнерів; 3 - колесо, 4 - вузол приєднання ДГК до основної конструкції (амортизованого об'єкта); 5 - стержень основної конструкції (амортизований об'єкт); 6 - еластична обойма; 7 - пристрої регулювання висоти встановлення профільованих контейнерів 2 на стержні маятника 1 (система регулювання ДГК); 8 - пружні торцеві вставкивідбійники; 9 - інерційні маси; 10 - кронштейн кріплення ДГК; 11 - пружина; 12 - обмежувач; 13 плоска пружина змінної жорсткості. Стержень маятника 1 у верхній точці через пружину 11 кріпиться до кронштейна 10 вузла приєднання ДГК 4, який закріплений до стержня 5 основної конструкції (амортизованого об'єкта) 1 UA 101223 U 5 10 15 через еластичну обойму 6. До стержня маятника 1 за допомогою пристрою регулювання висоти 7 закріплені основні вібропоглиначі маси ДГК (профільовані контейнери) 2 та колесо 3. До стержня 1 у верхній частині приєднана плоска пружина змінної жорсткості 13, а до кронштейна 10 жорстко закріплений обмежувач 12, які в сукупності відіграють роль протиударного пристрою. Штанга обприскувача з динамічним гасником коливань маятникового типу працює наступним чином. При приєднанні ДГК до основної конструкції (амортизованого об'єкта штанги, стріли) коливання передаються до вузла кріплення стержня 4 і через пружину 11 - до стержня маятника 1. ДГК починає коливатися та гасити коливання основної конструкції на її першій резонансній частоті. Інерційні маси 9 у профільованих контейнерах 2 починають переміщатися і за рахунок ударів у торцеві пружні вставки-відбійники 8 забезпечують ефективне демпфування в ДГК. Якщо резонансна частота ДГК не співпадає з резонансною частотою основної конструкції, регулювання здійснюється шляхом приєднання додаткових профільованих контейнерів 2 або шляхом їх підняття чи опускання за допомогою регулювальних елементів 7. При значних навантаженнях на колесо 3 пружина 13 стискається і впирається в обмежувач 12, виникаючі при цьому моментні навантаження у вузлі 4 сприймають еластичні обойми 6, завдяки чому поглинається енергія удару. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Штанга обприскувача з динамічним гасником коливань маятникового типу, яка відрізняється тим, що динамічний гасник коливань містить ряд регульованих за висотою розміщення профільованих контейнерів, в середині яких вільно встановлені рухомі інерційні маси, а на їх торцях закріплені пружні вставки-відбійники. 2 UA 101223 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01M 7/00

Мітки: гасником, обприскувача, типу, коливань, маятникового, штанга, динамічним

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101223-shtanga-obpriskuvacha-z-dinamichnim-gasnikom-kolivan-mayatnikovogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Штанга обприскувача з динамічним гасником коливань маятникового типу</a>

Подібні патенти