Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлений на валу електродвигуна, зубчасту передачу, шестірня якої встановлена співвісно з веденим шківом клинопасової передачі на проміжному валу, та вертикальний привідний вал, на якому встановлене зубчасте колесо зубчастої передачі, який відрізняється тим, що додатково обладнаний пристроєм для зниження динамічних навантажень з пружними елементами, встановленим на валу електродвигуна та з'єднаним з ведучим шківом за допомогою пружних елементів, причому пружні елементи виконані у вигляді втулок, кожна з яких містить сталевий стержень, розташований всередині втулки, а самі втулки виконані із пружного матеріалу, переважно маслостійкої гуми.

Текст

Реферат: Привід круглов'язальної машини містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків, зубчасту передачу, шестірня якої встановлена співвісно з веденим шківом клинопасової передачі на проміжному валу, та вертикальний привідний вал, на якому встановлене зубчасте колесо зубчастої передачі. Додатково обладнаний пристроєм для зниження динамічних навантажень з пружними елементами, встановленим на валу електродвигуна та з'єднаним з ведучим шківом за допомогою пружних елементів. При цьому пружні елементи виконані у вигляді втулок, кожна з яких містить сталевий стержень, розташований всередині втулки, а самі втулки виконані із пружного матеріалу. UA 101169 U (54) ПРИВІД КРУГЛОВ'ЯЗАЛЬНОЇ МАШИНИ UA 101169 U UA 101169 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі легкого машинобудування, а саме до приводів круглов'язальних машин. Відомий привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлений на валу електродвигуна, зубчасту передачу, шестірня якої встановлена співвісно з веденим шківом клинопасової передачі на проміжному валу, та вертикальний привідний вал, на якому встановлене зубчасте колесо зубчастої передачі (Машины кругловязальные типа КО-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Черновцы. 1992, с. 53, рис. 4). Жорстке кріплення ведучого шківа з валом електродвигуна зумовлює значні динамічні навантаження, що виникають під час пуску круглов'язальної машини, що знижує довговічність роботи привода. В основу корисної моделі поставлена задача створити такий привід круглов'язальної машини, в якому введенням нових елементів та їх зв'язків, забезпечилось би підвищення довговічності роботи привода круглов'язальної машини. Поставлена задача вирішується тим, що привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлений на валу електродвигуна, зубчасту передачу, шестірня якої встановлена співвісно з веденим шківом клинопасової передачі на проміжному валу, та вертикальний привідний вал, на якому встановлене зубчасте колесо зубчастої передачі, згідно з корисною моделлю, додатково обладнаний пристроєм для зниження динамічних навантажень з пружними елементами, встановленим на валу електродвигуна та з'єднаним з ведучим шківом за допомогою пружних елементів, причому пружні елементи виконані у вигляді втулок, кожна з яких містить сталевий стержень, розташований всередині втулки, а самі втулки виконані із пружного матеріалу, переважно маслостійкої гуми. Обладнання приводу круглов'язальної машини пристроєм для зниження динамічних навантажень з пружними елементами, встановленим на валу електродвигуна та з'єднаним з ведучим шківом за допомогою пружних елементів, виконаних у вигляді втулок, кожна з яких містить сталевий стержень, розташований всередині втулки, забезпечує підвищення довговічності роботи приводу круглов'язальної машини. На фіг. 1 представлена кінематична схема привода круглов'язальної машини. На фіг. 2 представлена схема пристрою для зниження динамічних навантажень привода. На фіг. 3 представлено вид А пристрою для зниження динамічних навантажень привода. Привід круглов'язальної машини містить електродвигун 1, клинопасову передачу 2, ведучий шків 3 якої встановлений на валу електродвигуна 1, зубчасту передачу 4, шестірня 5 якої встановлена співвісно з веденим шківом 6 клинопасової передачі 2 на проміжному валу 7, та вертикальний привідний вал 8, на якому встановлене зубчасте колесо 9 зубчастої передачі 4. На кінцях вертикального привідного вала 8 жорстко закріплені циліндричні шестерні 10, 11 для кінематичного зв'язку привода з механізмами в'язання та товароприйому відповідно (на кресленні не показані). Привід містить також пристрій для зниження динамічних навантажень 12, виконаний у вигляді пружної муфти, яка містить ведучу півмуфту 13, жорстко закріплену на валу 14 електродвигуна 1, ведену півмуфту, роль якої виконує ведучий шків 3, та пружні елементи 15, що з'єднують півмуфти між собою. Пружні елементи 15 виконані у вигляді втулок, кожна з яких містить сталевий стержень 16, розташований всередині втулки. Втулки виконані із пружного матеріалу, переважно маслостійкої гуми. Одна половина кожного пружного елемента 15 розміщена в ведучій півмуфті 13, друга - у ведучому шківі 3. Обмеження осьового переміщення пружних елементів 15 в ведучій півмуфті 13 та ведучому шківі 3 здійснюється за допомогою кришок 17, 18 відповідно. Ведучий шків 3 встановлений на маточині ведучої півмуфти 13 з можливістю взаємного повороту. Для забезпечення працездатності та ефективності роботи пристрою для зниження динамічних навантажень діаметр сталевого стержня відповідає внутрішньому діаметру втулки, який вибирається із співвідношення: d1=(0,5…0,l)d, де d1 - внутрішній діаметр втулки; d - зовнішній діаметр втулки, який вибирається в залежності від крутного моменту пружної муфти. Принцип роботи привода такий. При вмиканні електродвигуна 1 обертальний рух його вала 14 за допомогою пристрою для зниження динамічних навантажень 12 передається ведучому шківу 3 клинопасової передачі 2. За допомогою клинопасової 2 та зубчастої 4 передач обертальний рух вала електродвигуна передається вертикальному привідному валу 8, приводячи його в обертальний рух. Обертальний рух вертикального приводного вала 8 з жорстко закріпленими на ньому циліндричними шестернями 10, 11 передається механізмам в'язання та товароприймання круглов'язальної машини (на фіг. 1-3 не показані), що необхідно для її роботи - в'язання трикотажного полотна. Обертальний рух від вала 14 електродвигуна 1 за допомогою жорстко закріпленої на ньому ведучої півмуфти 13 та пружних елементів 15 1 UA 101169 U 5 10 15 20 передається ведучому шківу 3 клинопасової передачі 2 привода. В період пуску привода пусковий момент електродвигуна 1 за рахунок пружної деформації пружних елементів 15 знижується, що призводить до підвищення довговічності роботи привода круглов'язальної машини. Недопустимість пошкодження пружних елементів, зумовлене можливими граничними динамічними навантаженнями, забезпечується сталевими стержнями 16, розташованими в пружних елементах. При зміні режиму роботи привода, зумовленого як швидкісними, так і силовими параметрами, необхідна зміна пружності пристрою для зниження динамічних навантажень 12 досягається заміною втулок пружних елементів на втулки необхідної пружності. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Привід круглов'язальної машини, що містить електродвигун, клинопасову передачу, ведучий шків якої встановлений на валу електродвигуна, зубчасту передачу, шестірня якої встановлена співвісно з веденим шківом клинопасової передачі на проміжному валу, та вертикальний привідний вал, на якому встановлене зубчасте колесо зубчастої передачі, який відрізняється тим, що додатково обладнаний пристроєм для зниження динамічних навантажень з пружними елементами, встановленим на валу електродвигуна та з'єднаним з ведучим шківом за допомогою пружних елементів, причому пружні елементи виконані у вигляді втулок, кожна з яких містить сталевий стержень, розташований всередині втулки, а самі втулки виконані із пружного матеріалу, переважно маслостійкої гуми. 2 UA 101169 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/94

Мітки: круглов'язальної, машини, привід

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101169-privid-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Привід круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти