Номер патенту: 101081

Опубліковано: 25.08.2015

Автор: Дударенко Андрій Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фасонний профіль для колосників, що має в поперечному перерізі форму рівнобічної трапеції, менша основа якої сполучена з прямокутником, який є поперечним перерізом ребра жорсткості, при цьому кут нахилу бокових граней трапеції відносно вертикалі профілю перевищує кут тертя ковзання матеріалу, що просівають, не менш як на 5°, який відрізняється тим, що більша основа трапеції має форму увігнутої кривої, кінці якої сполучені з боковими гранями трапеції, при цьому, глибина увігнутості основи складає 0,5-3 мм залежно від ширини профілю.

Текст

Реферат: Фасонний профіль для колосників має в поперечному перерізі форму рівнобічної трапеції, менша основа якої сполучена з прямокутником, який є поперечним перерізом ребра жорсткості. Кут нахилу бокових граней трапеції відносно вертикалі профілю перевищує кут тертя ковзання матеріалу, що просівають, не менш як на 5°. Більша основа трапеції має форму увігнутої кривої, кінці якої сполучені з боковими гранями трапеції. Глибина увігнутості основи складає 0,5-3 мм залежно від ширини профілю. UA 101081 U (54) ФАСОННИЙ ПРОФІЛЬ ДЛЯ КОЛОСНИКІВ UA 101081 U UA 101081 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до обладнання для поділу кускових матеріалів по класах крупності і може бути використана в металургійній, гірничорудній, будівельній промисловості та інших галузях промисловості. Відомим аналогом є фасонний профіль для колосників (ГОСТ 9074-85, Сетки щелевые на соединительных шпильках. - М.: Госстандарт, 1985), поперечний переріз якого має форму рівнобедреної трапеції з закругленими кутами, більша основа якої відповідає плоскій робочій поверхні колосника. Недоліком аналога є недостатня ефективність відсіву дріб'язку внаслідок його сковзання по плоскій робочій поверхні, що приводить до значного абразивного зносу профілю та знижує якість розподілу матеріалу. Відомим аналогом є фасонний профіль для колосників (патент України №85286, МПК B21F 27/18, 2013.), що має в поперечному перерізі форму рівнобічної трапеції, більша основа якої має симетричну дахоподібну форму з кутом нахилу сторін відносно горизонталі профілю від 10° до 20° в залежності від параметрів зчеплення матеріалу, що просівають. При цьому кут нахилу бокових граней трапеції відносно вертикалі профілю перевищує кут тертя ковзання матеріалу, що просівають, не менш як на 5°. Колосники, які виконані з цього профілю, мають високу зносостійкість робочої поверхні, що збільшує їх термін експлуатації. Недоліком аналога є недостатня жорсткість у вертикальному напрямку, що особливо важливо при розсіюванні матеріалів з високою насипною питомою вагою та великого кускового матеріалу. Найближчим аналогом до корисної моделі є фасонний профіль для колосників (патент України №89252, МПК B21F 27/18, 2013р.) що включає в поперечному перерізі рівнобічну трапецію, у якої до меншої основі спряжений прямокутник, який відповідає поздовжньому ребру жорсткості, а більша робоча основа має симетричну дахоподібну форму з кутом нахилу сторін відносно горизонталі профілю від 10° до 20°, при цьому кут нахилу бокових граней трапеції відносно вертикалі профілю перевищує кут тертя ковзання матеріалу, що просівають, не менш як на 5°. Колосники, які виконані з цього профілю, мають високі жорсткість та зносостійкість, що збільшує їх термін експлуатації. Недоліком найближчого аналога є недостатня ефективність просіювання при значній товщині потоку матеріалу. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення конфігурації фасонного профілю для колосників шляхом формування увігнутої форми їх робочої поверхні, що забезпечує більш рівномірний розподіл матеріалу по поверхні просіювання та зменшення забивання щілин частками матеріалу. Поставлена задача вирішується тим, що фасонний профіль для колосників, що має в поперечному перерізі форму рівнобічної трапеції, менша основа якої сполучена з прямокутником, який є поперечним перерізом ребра жорсткості, а кут нахилу бокових граней трапеції відносно вертикалі профілю перевищує кут тертя ковзання матеріалу, що просівають, не менш як на 5°, згідно з корисною моделлю, більша основа трапеції має форму увігнутої кривої, кінці якої сполучені з боковими гранями трапеції, при цьому, глибина увігнутості основи складає 0,5-3 мм залежно від ширини профілю. При завантаженні на поверхню, створену із колосників заявленого профілю, окремі частки матеріалу, який просівається, отримують додаткову кінетичну енергію у протилежному від щілин напрямку, що забезпечує зменшення навантаження на щілини та полегшує просіювання матеріалу. Відомо, що кінематику і ефективність просівання визначають структурно-кінематичні характеристики гравітаційного потоку часток матеріалу, що залежать від характеру взаємодії їх з поверхнею колосникового пакета, геометрія якої визначається геометрією верхньої робочої поверхні окремих колосників (Кадильникова Т.М. и др. Применение экспериментальноаналитического метода для исследования характеристик гравитационных потоков шихтових материалов на грохотах с колосниковими просеивающими решетками. - Металлургическая и горнорудная промышленность, 2011. - №1. - С. 79-81). При використанні фасонного профілю для колосників зі увігнутою робочої поверхнею, частки матеріалу отримають додаткові кінематичні удари, що сприяє їх більш рівномірному розподілу по робочій поверхні. Експериментально встановлено, що максимальна ефективність відсіювання забезпечується, коли глибина увігнутості основи рівнобедреної трапеції поперечного перерізу профілю складає 0,5-3 мм залежно від ширини профілю. Визначення геометрії поперечного перерізу фасонного профілю по авторській методиці на основі експериментально-аналітичних досліджень в умовах експлуатації забезпечує отримання високої ефективності виділення необхідної фракції матеріалу при збереженні необхідних 1 UA 101081 U 5 10 15 20 25 30 характеристик міцності колосників і відсутності заторів на їх робочій поверхні. Геометрія нижньої частини профілю у вигляді поздовжнього ребра жорсткості, яке в поперечному перерізі має форму прямокутника, що сполучений до меншої основи рівнобічної трапеції, забезпечує необхідну жорсткість колосника в вертикальному напрямку. Крім цього має місце зменшення площини поперечного перерізу профілю, що забезпечує зниження його ваги, та металоємності. При цьому забезпечується сталість заданої ефективності просіювання на весь період експлуатації колосників. Корисна модель пояснюється кресленням, де зображений поперечний переріз фасонного профілю для колосників, де 1 - криволінійна більша основа трапеції; 2 - симетрична бокова сторона трапеції; 3 - прямокутник, що відповідає ребру жорсткості; d - ширина профілю; δ глибина увігнутості; А - кут нахилу бокових граней трапеції відносно вертикалі профілю. Фасонний профіль має робочу поверхню, якій у поперечному перерізі відповідає увігнута більша основа трапеції 1, яка сполучена із двома симетричними боковими сторонами трапеції 2, які відповідають боковим поверхням колосника. Бокові сторони прямокутника 3, що відповідає ребру жорсткості колосника, є сполученими з боковими сторонами трапеції 2. Формування фасонного профілю здійснюється гарячою прокаткою. Фасонний профіль, що заявляється, може бути виготовлений з відомих матеріалів за доступною споживачам технологією. Для визначення експлуатаційних параметрів фасонного профілю, що заявляється, була виготовлена дослідна партія колосників. Профіль для колосників виготовлений із круглої заготовки нержавіючої сталі 20 × 13 методом гарячої прокатки, та порізаний на окремі колосники, які були закріплені зварюванням у опорах колосникових пакетів. З цих пакетів в умовах промислового підприємства була змонтована просіваюча поверхня грохоту для відсіювання фракції холодного агломерату +10 мм. Ширина профілю складала 10 мм, а довжина порізаних профілів 585 мм. При цьому кут нахилу сторін бокових граней профілю склав 20°, глибина увігнутості -1,1 мм. В результаті випробувань для грохочення потоків матеріалів більшої товщини було встановлено, що ефективність просіювання збільшилась на 10 %. Таким чином, використання корисної моделі забезпечує підвищення ефективності відсіювання великих по товщині потоків матеріалу. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Фасонний профіль для колосників, що має в поперечному перерізі форму рівнобічної трапеції, менша основа якої сполучена з прямокутником, який є поперечним перерізом ребра жорсткості, при цьому кут нахилу бокових граней трапеції відносно вертикалі профілю перевищує кут тертя ковзання матеріалу, що просівають, не менш як на 5°, який відрізняється тим, що більша основа трапеції має форму увігнутої кривої, кінці якої сполучені з боковими гранями трапеції, при цьому, глибина увігнутості основи складає 0,5-3 мм залежно від ширини профілю. 2 UA 101081 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dudarenko Andriy Anatolliyovych

Автори російською

Дударенко Андрей Анатолиевич

МПК / Мітки

МПК: B21F 27/18

Мітки: фасонний, колосників, профіль

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101081-fasonnijj-profil-dlya-kolosnikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фасонний профіль для колосників</a>

Подібні патенти