Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Осьовий асинхронний компресор, що складається з корпуса та дискових магнітопроводів статора з радіальними двосторонніми пазами, в яких розташовані трифазні обмотки, між обмотками на валу встановлені дискові магнітопроводи короткозамкненого ротора з радіальними стрижнями, який відрізняється тим, що дискові магнітопроводи статора мають аеродинамічні напрямні лопаті, між якими розташовані нагнітаючі аеродинамічні робочі лопаті, які встановлені на короткозамкненому роторі, при цьому радіальні стрижні ротора виконані дворядними та дотичними до нього і встановлені на одному валу з ротором в корпусі, розмір якого знаходиться в залежності від кількості лопатей на статорі і роторі.

Текст

Реферат: Осьовий асинхронний компресор належить до електротехніки, а саме до електротехнічних машин перемінного струму, і може бути застосований при стискуванні та транспортуванні газів. Компресор складається з корпуса та дискових магнітопроводів статора з радіальними двосторонніми пазами, в яких розташовані трифазні обмотки. Між обмотками на валу встановлені дискові магнітопроводи короткозамкненого ротора з радіальними стрижнями. Дискові магнітопроводи статора мають аеродинамічні напрямні лопаті, між якими розташовані нагнітаючі аеродинамічні робочі лопаті, які встановлені на короткозамкненому роторі. При цьому радіальні стрижні ротора виконані дворядними та дотичними до нього і встановлені на одному валу з ротором в корпусі. Розмір корпуса знаходиться в залежності від кількості лопатей на статорі і роторі. Технічним результатом є отримання високого коефіцієнта корисної дії, високого крутного моменту та стиснення продукту перекачування без витрат рідких і газоподібних енергоресурсів та економія електроенергії. UA 100624 C2 (12) UA 100624 C2 UA 100624 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Винахід належить до електротехніки, а саме до електротехнічних машин перемінного струму, і може знайти застосування у стискуванні та транспортуванні газів. Відома осьова асинхронна електромашина має магнітопроводи з радіальними двосторонніми пазами, в яких розташовані трифазні обмотки, між якими вбудовані на валу дискові магнітопроводи з радіальними стрижнями короткозамкненої клітки (Україна, патент № 78438). Проте, відома осьова асинхронна електромашина не може виконувати роль компресора з-за своєї конструктивної особливості. В основу винаходу поставлена задача створення одноагрегатного, уніфікованого, продуктивного компресора для отримання стиснутих газів та їх транспортування без витрат рідких і газоподібних енергоресурсів, збільшення ККД асинхронних машин, економії електроенергії. Поставлена задача вирішується тим, що дискові статори мають двосторонню відноснорадіальну трифазну обмотку у пазах, зі вбудованими на дискових магнітопроводах статорах, аеродинамічні напрямних лопатей, між якими розташовані нагнітаючі робочі аеродинамічні лопаті, встановлені на дискових магнітопроводах ротора з дворядними радіально-дотичними стрижнями короткозамкненої клітки на одному валу з підшипниками в щитах геометрично змінюваного корпусу та об'єму, утворюючи багатоступінчастий осьовий асинхронний компресор. Виконання статором і ротором двох функцій, тобто утворюючи асинхронний крутний момент і стиснення газоподібних продуктів, утворює одноагрегатну уніфіковану електромашину з радіально дотичними трифазними обмотками, збільшуючи довжину активних провідників індукування не збільшуючи габарити. Це дає можливість отримання високого ККД з перпендикулярним перетином магнітних силових ліній активними стрижнями короткозамкненої клітки ротора, досягаючи високого крутного моменту, стиснення продукту перекачування, економії енергії. Диференціація кількістю лопатей на статорі і роторі пропорційно геометрії корпусу і заданого тиску, швидкості продукту, дає можливість створення рівного навантаження на кожному ступені. Запропоноване технічне рішення представлено на кресленнях: Фіг. 1. Осьовий асинхронний компресор в розрізі. Фіг. 2. Статор з відносно радіальною обмоткою і лопатями в корпусі. Фіг. 3. Ротор з лопатями і радіально дотичними стрижнями короткозамкненої клітки. Фіг. 4. Ротори з радіально дотичними стрижнями короткозамкненої клітки, з аеродинамічними лопатями. Осьовий асинхронний компресор складається з відносно-радіальної трифазної обмотки 1 в пазах дискового магнітопроводу статора 2 з аеродинамічним напрямними лопатями 3 в корпусі 4, утворюючи статорні напрямні модулі, між якими на валу 5 зі шпонками 6 розташовані дискові магнітопроводи ротора 7, усередині якого розташовані, в два ряди, радіально дотичні стрижні 8, замкнуті між собою шиною, утворюючи короткозамкнену клітку, на якій вбудовані аеродинамічні нагнітачі робочі лопаті 9. Підшипники 10 вала 5, які вбудовані в щиті 11 і з одного боку стопоряться гайкою 12. Вся конструкція розміщена в геометрично змінюваному корпусі 4 і стягується гвинтами 13. Підключення осьового асинхронного компресора до трубопроводу здійснюється через фланець 14. Для плавного (ламінарного) входу газоподібного продукту в напрямний апарат 3 встановлені обтічники 15. Трифазні клеми 16, кожної обмотки статора закріплені на корпусі 4. Осьовий асинхронний компресор, який заявляється, працює таким чином: для утворення магнітного поля в трифазній обмотці 1 статора 2 подається трифазна напруга через клеми 16. При цьому в обмотці 1 статора 2 виникає обертаюче магнітне поле, яке індукує ЕРС в дотичнорадіальних стрижнях 8, збуджуючи магнітне поле в роторі 7, яке, взаємодіючи з магнітним полем статора 2, викликає крутний момент вала 5. Так як на дисковому магнітопроводі ротора 2 встановлені аеродинамічні робочі лопаті 9, які повернені, відносно осі вала, на певний оптимальний кут, вгвинчуючись в газоподібний продукт, роблять його нагнітання. Для виробництва активної роботи лопатей 9 струмінь нагнітання випрямляється напрямними лопатями 3, встановленими на магнітопроводі статора 2 і корпусі 4. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 55 60 Осьовий асинхронний компресор, що складається з корпуса та дискових магнітопроводів статора з радіальними двосторонніми пазами, в яких розташовані трифазні обмотки, між обмотками на валу встановлені дискові магнітопроводи короткозамкненого ротора з радіальними стрижнями, який відрізняється тим, що дискові магнітопроводи статора мають аеродинамічні напрямні лопаті, між якими розташовані нагнітаючі аеродинамічні робочі лопаті, 1 UA 100624 C2 які встановлені на короткозамкненому роторі, при цьому радіальні стрижні ротора виконані дворядними та дотичними до нього і встановлені на одному валу з ротором в корпусі, розмір якого знаходиться в залежності від кількості лопатей на статорі і роторі. 2 UA 100624 C2 Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Axial asynchronous compressor

Автори англійською

Lakatosh Valentyn Pavlovych, Kostenko Serhii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Осевой асинхронный компрессор

Автори російською

Лакатош Валентин Павлович, Костенко Сергей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: H02K 17/12

Мітки: осьовий, асинхронний, компресор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-100624-osovijj-asinkhronnijj-kompresor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Осьовий асинхронний компресор</a>

Подібні патенти