Пристрій для ловлення комах за і. купервасом

Номер патенту: 100404

Опубліковано: 27.07.2015

Автор: Купервас Іван Йосипович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для ловлення комах, який містить продовгувату раму з встановленими поперечно останній у верхній його частині щонайменше двома штовхачами та встановлений у нижній його частині жолоб, який відрізняється тим, що на рамі додатково встановлений звужувач кущів, який виконаний у вигляді пари пластин, що розміщені відносно рами трапецевидно у плані та з фронтальної сторони і які виконані зрізаними у напрямку від передньої їх частини в бік задньої, а передня частина рами встановлена на вісь колеса, на яку своєю передньою частиною шарнірно через жорсткі елементи встановлений жолоб, протилежна частина якого з'єднана гнучким елементом з рамою, задня частина якої містить дві ручки.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пластини звужувача кущів встановлені на рамі з можливістю регулювання відстані між ними.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ручки встановлені на рамі з можливістю регулювання їх положення по вертикалі.

Текст

Реферат: Пристрій для ловлення комах містить продовгувату раму з встановленими поперечно останній у верхній його частині щонайменше двома штовхачами та встановлений у нижній його частині жолоб. На рамі додатково встановлений звужувач кущів, який виконаний у вигляді пари пластин, що розміщені відносно рами трапецієвидно у плані та з фронтальної сторони і які виконані зрізаними у напрямку від передньої їх частини в бік задньої, а передня частина рами встановлена на вісь колеса, на яку своєю передньою частиною шарнірно через жорсткі елементи встановлений жолоб, протилежна частина якого з'єднана гнучким елементом з рамою, задня частина якої містить дві ручки. UA 100404 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛОВЛЕННЯ КОМАХ ЗА І. КУПЕРВАСОМ UA 100404 U UA 100404 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Пристрій належить до сільського господарства, зокрема до пристроїв для ловлення комах, і може бути використаний для ловлення колорадських жуків на полях селянських господарств і присадибних ділянках. Відомо, що рівень ефективності праці з застосуванням пристроїв, машин, устаткування у галузях матеріального виробництва характеризується, зокрема, такими показниками, як загальна кількість продукції, кількість продукції в розрахунку на одиницю робочого часу; затрати праці на виробництво одиниці продукції, тощо [1]. Отже, чим менше часу витрачається на обробку одиниці продукції, тим вищий рівень ефективності застосування пристроїв, машин, тощо. Відомий струшувач плодів і жуків, що містить штангу з двома ручками у верхній її частині, з іншої сторони якої розміщена вісь, на якій шарнірно встановлені дві стулки звужувача кущів, що утворюють циліндр, причому у нижній частині стулки оснащені секторним лотком, а до стулок прикріплені по два штовхачі, при цьому стулки шарнірно з'єднані жорсткими елементами з рухомою від ручки втулкою, розміщеною на штанзі з можливістю переміщення по останній [2]. До причин, що перешкоджають отриманню більш високого рівня ефективності такого струшувача плодів і жуків, належить наступне: - циліндрична форма звужувача кущів передбачає струшування комах тільки з одного куща, а застосування його в межах певної ділянки потребує підвищених витрат часу, що знижує ефективність його застосування; - циліндрична форма звужувача кущів передбачає розкриття останнього в процесі роботи по вертикалі, що призводить до збільшення його геометричного розміру, через це при заведенні його на кущ, що обробляється, бічні поверхні звужувача струшують комах з сусідніх кущів просто на поверхню ґрунту, що знижує ефективність застосування такого пристрою при щільному розміщенні кущів у рядку, наприклад, картоплі. Найбільш близьким за сукупністю ознак і технічним результатом до корисної моделі, що заявляється, є пристрій для ловлення комах, який містить продовгувату раму з опорними лижами у нижній її частині та розміщені поперечно рамі у верхній її частині щонайменше два штовхачі, а також розміщений у нижній частині пристрою двохсекційний жолоб, при цьому пристрій для здійснення його пересування оснащений шнуром, а для додаткового струшування комах передбачено віник [3]. Такий пристрій розміщується вздовж рядка та дозволяє струшування комах в процесі його переміщення з декількох кущів одночасно. До причин, що перешкоджають отриманню більш високого рівня ефективності такого пристрою є наступне: - через те, що двосекційний жолоб пристрою охвачує рядок з обох боків, ловлення комах можливе тільки з одного рядка за один прохід, а отже застосування його в межах певної ділянки потребує підвищених витрат часу; - штовхачі струшують комах тільки з тих кущів, висота яких знаходиться на рівні або вище останніх, а для струшування комах з нижчих кущів застосовується віник, що потребує додаткових зупинок і витрат часу; - переміщення такого пристрою за допомогою шнура призводить до швидкої втомлюваності працівника через ковзання лиж по поверхні ґрунту. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення пристрою для ловлення комах шляхом забезпечення більшої кількості оброблюваних рядків за один прохід, що дозволяє зменшити витрат часу на обробку певної ділянки, а також забезпечення струшування комах з кущів пониженої висоти без застосування віника та зменшення зусиль на переміщення пристрою, що підвищить працездатність працівника, чим забезпечиться підвищений рівень ефективності пристрою в цілому. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пристрої для ловлення комах, який містить продовгувату раму з встановленими поперечно ній у верхній частині пристрою щонайменше двома штовхачами та встановленим у нижній його частині жолобом, згідно з корисною моделлю, на рамі додатково встановлений звужувач кущів, який виконаний у вигляді пари пластин, що розміщені відносно рами трапецієвидно у плані та з фронтальної сторони і які виконані зрізаними у напрямку від передньої їх частини в бік задньої, а передня частина рами встановлена на вісь колеса, на яку своєю передньою частиною шарнірно через жорсткі елементи встановлений жолоб, протилежна частина якого з'єднана гнучким елементом з рамою, задня частина якої містить дві ручки. В іншій конкретній формі виконання корисної моделі пластини звужувача кущів встановлені на рамі з можливістю регулювання відстані між ними. В іншій конкретній формі виконання корисної моделі ручки встановлені на рамі з можливістю регулювання їх положення по вертикалі. 1 UA 100404 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Встановлення додатково звужувача кущів у вигляді пари пластин, що розміщені відносно рами трапецієвидно у плані та з фронтальної сторони, створює можливість для нахиляння кущів двох рядків до середини борозни між ними, у якій розміщений лоток, що забезпечує струшування комах з кущів двох рядків одночасно і за один прохід, при цьому виконання пари пластин звужувача кущів зрізаними у напрямку від передньої їх частини в бік задньої у поєднанні з шарнірною підвіскою жолоба на осі колеса передньої його частини і гнучкою підвіскою його задньої частини створює можливість для струшування комах штовхачами з кущів різної висоти через те, що таке виконання дає можливість працівнику, не зупиняючись, безперешкодно здійснювати опускання чи піднімання пристрою в залежності від висоти кущів, а встановлення передньої частини рами на вісь колеса і оснащення пристрою двома ручками у задній частині рами зменшує зусилля на переміщення пристрою, що підвищує працездатність працівника, чим забезпечується підвищений рівень ефективності пристрою в цілому. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображені: - на фіг. 1 - заявлений пристрій для ловлення комах, загальний вигляд; - на фіг. 2 - проекція фіг. 1, план; - на фіг. 3 - переріз А-А з фіг. 1. Пристрій для ловлення комах містить раму 1 з ручками 2, що встановлені з можливістю регулювання по висоті, штовхачі 3 і 4, що встановлені на останній і встановлені на ній за допомогою кронштейнів 5 пластини 6 і 7, які розміщені відносно рами трапецієвидно у плані та з фронтальної сторони пристрою (утворюють звужувач кущів) і які виконані зрізаними у напрямку від передньої їх частини в бік задньої, колесо 8 з віссю 9, на якій шарнірно встановлений через жорсткі елементи 10 жолоб 11 своєю передньою частиною, задня частина якого з'єднана гнучким елементом 12 з рамою 1. Пристрій для ловлення комах працює наступним чином. Пристрій утримується працівником за ручки 2 і через раму 1 спрямовується колесом 8 у борозну між рядками, при цьому кущі двох рядків охоплюються, звужуються і нахиляються до середини міжряддя пластинами 6 і 7, а штовхачі 3 і 4 почергово ударяються у стебла кущів, від чого комахи струшуються з останніх і скочуються у жолоб 11, задня частина якого ковзається по поверхні ґрунту. У випадку зменшення висоти кущів працівник опускає раму 1 за ручки 2 нижче, чим забезпечується струшування комах штовхачами 3 і 4, при цьому гнучкий елемент 12 жолоба 11 послабляється, а жорсткі його елементи 10 качаються на осі 9 колеса 8, причому пластини 6 і 7 не перешкоджають руху рами 1 вниз за рахунок наявності поздовжніх зрізів. Жолоб 11 очищається від комах по мірі його наповнення. Відстань між пластинами 6 і 7 регулюється працівником в залежності від відстані між рядками попередньо, переміщуючи при цьому кронштейни 5 на рамі 1. Положення ручок 2 по висоті вибирається в залежності від антропологічних даних працівника. Такий пристрій легко переміщується, здійснює ловлення комах з двох рядків за один прохід та легко реагує на різну висоту кущів в рядку. Джерела інформації: 1. http://pidruchniki.com/16850303/ekonomika/produktivnist_efektivnist_pratsi 2. Патент України № 17705, МПК А01М5/00, 2000. 3. Патент Российской Федерации № 2035137, МПК А01М5/04, 1995. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 55 1. Пристрій для ловлення комах, який містить продовгувату раму з встановленими поперечно останній у верхній його частині щонайменше двома штовхачами та встановлений у нижній його частині жолоб, який відрізняється тим, що на рамі додатково встановлений звужувач кущів, який виконаний у вигляді пари пластин, що розміщені відносно рами трапецієвидно у плані та з фронтальної сторони і які виконані зрізаними у напрямку від передньої їх частини в бік задньої, а передня частина рами встановлена на вісь колеса, на яку своєю передньою частиною шарнірно через жорсткі елементи встановлений жолоб, протилежна частина якого з'єднана гнучким елементом з рамою, задня частина якої містить дві ручки. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що пластини звужувача кущів встановлені на рамі з можливістю регулювання відстані між ними. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що ручки встановлені на рамі з можливістю регулювання їх положення по вертикалі. 2 UA 100404 U Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01M 5/00

Мітки: ловлення, пристрій, купервасом, комах

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-100404-pristrijj-dlya-lovlennya-komakh-za-i-kupervasom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для ловлення комах за і. купервасом</a>

Подібні патенти