Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ролик пічного рольганга, що містить порожнисту сталеву вісь із радіальними вентиляційними отворами, розташованими по гвинтовій лінії, й поздовжніми ребрами жорсткості на її внутрішній поверхні, і складену бочку, що набрана із зовнішніх кільцевих втулок з поздовжніми пазами на внутрішній поверхні, які в з'єднанні із зовнішньою поверхнею й радіальними отворами порожнистої осі утворюють поздовжні осьові вентиляційні канали, який відрізняється тим, що порожниста зварна вісь виконана зі складених модулів по довжині, при цьому всі складені модулі з торців обладнані дисковими ребрами, циліндричні поверхні яких виконані з можливістю взаємного центрування суміжних модулів, крім того, товщина дискових ребер із циліндричною поверхнею, що охоплює, дорівнює товщині поздовжніх ребер жорсткості, а товщина дискових ребер з охоплюваною циліндричною поверхнею дорівнює подвійній товщині поздовжніх ребер жорсткості.

Текст

Реферат: Ролик пічного рольганга містить порожнисту сталеву вісь із радіальними вентиляційними отворами, розташованими по гвинтовій лінії, й поздовжніми ребрами жорсткості на її внутрішній поверхні, і складену бочку, що набрана із зовнішніх кільцевих втулок з поздовжніми пазами на внутрішній поверхні, які в з'єднанні із зовнішньою поверхнею й радіальними отворами порожнистої осі утворюють поздовжні осьові вентиляційні канали. Порожниста зварна вісь виконана зі складених модулів по довжині. Всі складені модулі з торців обладнані дисковими ребрами, циліндричні поверхні яких виконані з можливістю взаємного центрування суміжних модулів. Товщина дискових ребер із циліндричною поверхнею, що охоплює, дорівнює товщині поздовжніх ребер жорсткості. Товщина дискових ребер з охоплюваною циліндричною поверхнею дорівнює подвійній товщині поздовжніх ребер жорсткості. UA 100323 U (54) РОЛИК ПІЧНОГО РОЛЬГАНГА UA 100323 U UA 100323 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі металургійного машинобудування, а саме до нагрівальних (термічних) печей. Відомим аналогом є ролик пічного рольганга [патент UA 12592], що містить порожнисту сталеву вісь, насаджену на кінцеві цапфи, і складену бочку, що набирається із зовнішніх кільцевих втулок з поздовжніми виступами на внутрішній поверхні. Зовнішні кільцеві втулки з'єднані безпосередньо з порожнистою сталевою віссю за допомогою центрувальних поясків, які виконані на поздовжніх виступах з боку кожного торця зовнішніх втулок, причому в кінцевих зовнішніх втулках виконані отвори для розміщення елементів, що фіксують втулки відносно кінцевих цапф. На ділянці з'єднання порожнистої сталевої осі і цапфи виконані вентиляційні отвори. Основним недолік аналога те, що вісь ролика виконана з конструкційних марок сталей, що не забезпечує тривалу роботу ролика при температурах печі в межах 850-900 °C. Найближчим аналогом до корисної моделі є ролик пічного рольганга [UA 87471], який містить пустотілу сталеву зварну вісь із жароміцної сталі із внутрішніми поздовжніми ребрами жорсткості з рівним опором вигину по довжині. Вісь торцевими поверхнями насаджена на привідну й непривідну цапфи, у яких виконані горизонтальні вентиляційні канали з розтрубами спрямованими убік непривідної осі. Бочка ролика виконана складеною із зовнішніх торцевих втулок з поздовжніми пазами, які в з'єднанні із зовнішньою поверхнею й радіальними каналами порожнистої осі утворюють вентиляційні канали. Технічне рішення забезпечує незалежну роботу деталей складеної бочки й осі, а також експлуатаційна температуру підвищується до 850-900 °C. Проте в технічному рішенні, вибраному за прототип, є недоліки. При транспортуванні нагрітих до температури прокатки слябів, а також в умовах нагрівальних печей станів гарячої прокатки температура в пічному просторі становить 11501280 °C. При цьому температура поверхні складеної бочки підвищується до температури нагрітих слябів, а температура деталей осі до 750-850 °C. При такій температурі осі жароміцна сталь знижує допустимі напруження на вигин до 300-350 МПа. Ситуацію збільшує нерівномірне нагрівання деталей ролика в поперечному перерізі при зупинці обертання ролика, що збільшує прогин осі й бочки й знижує працездатність пічного ролика. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення довговічності й надійності роботи пічних роликів, шляхом зменшення деформації пічних роликів за рахунок збільшення поперечної й поздовжньої жорсткості осі ролика. Поставлена задача вирішується тим, що ролик пічного рольганга містить порожнисту сталеву вісь із радіальними вентиляційними отворами, розташованими по гвинтовій лінії, й поздовжніми ребрами жорсткості на її внутрішній поверхні, і складену бочку, що набрана із зовнішніх кільцевих втулок з поздовжніми пазами на внутрішній поверхні, які в з'єднанні із зовнішньою поверхнею й радіальними отворами порожнистої осі утворюють поздовжні осьові вентиляційні канали, згідно з корисною моделлю, порожниста зварна вісь виконана зі складених модулів по довжині, при цьому всі складені модулі з торців обладнані дисковими ребрами, циліндричні поверхні яких виконані з можливістю взаємного центрування суміжних модулів, крім того, товщина дискових ребер із циліндричною поверхнею, що охоплює, дорівнює товщині поздовжніх ребер жорсткості, а товщина дискових ребер з охоплюваною циліндричною поверхнею дорівнює подвійній товщині поздовжніх ребер жорсткості. У результаті порівняльного аналізу корисної моделі із найближчим аналогом встановлено, що вони мають наступні загальні ознаки: - порожниста сталева вісь із радіальними вентиляційними отворами розташованими по гвинтовій лінії й поздовжніми ребрами жорсткості на її внутрішній поверхні; - складена бочка, що набрана із зовнішніх кільцевих втулок з поздовжніми пазами на внутрішній поверхні, які в з'єднанні із зовнішньою поверхнею й радіальними отворами порожнистої осі утворюють поздовжні осьові вентиляційні канали; а також відмітні ознаки: - виконання порожнистої зварної осі зі складених модулів по довжині; - всі складені модулі з торців обладнані дисковими ребрами, циліндричні поверхні яких виконані з можливістю взаємного центрування суміжних модулів; - товщина дискових ребер із циліндричною поверхнею, що охоплює, дорівнює товщині поздовжніх ребер жорсткості; - товщина дискових ребер з охоплюваною циліндричною поверхнею дорівнює подвійній товщині поздовжніх ребер жорсткості. Таким чином, корисна модель має нове конструктивне виконання вузлів і деталей, нові зв'язки вузлів і деталей, а також нове розміщення їх відносно один одного. 1 UA 100323 U 5 10 15 20 25 30 Завдяки тому, що порожниста зварна вісь виконана зі складених модулів по довжині, при цьому всі складені модулі з торців обладнані дисковими ребрами, циліндричні поверхні яких виконані з можливістю взаємного центрування суміжних модулів, крім того, товщина дискових ребер із циліндричною поверхнею, що охоплює, дорівнює товщині поздовжніх ребер жорсткості, а товщина дискових ребер з охоплюваною циліндричною поверхнею дорівнює подвійній товщині поздовжніх ребер жорсткості, стало можливим зменшити згинальні напруги на зовнішній поверхні осі, а також стало можливим збільшити локальний момент опору вигину й площу поперечного перерізу суміжних торців дискових ребер, яка сприймає сили, що перерізують. Регламентування товщини дискових ребер спрямоване на забезпечення оптимальної жорсткості поверхонь примикання модулів осі та всієї осі в цілому. По корисній моделі виконаний технічний проект пічних роликів рольганга з тепловим екраном стана 1700 гарячої прокатки. Корисна модель пояснюється кресленнями, на яких зображене: фіг. 1 - ролик пічного рольганга; фіг. 2 - вид А на фіг. 1. Ролик пічного рольганга (фіг. 1-2) містить порожнисту зварену вісь 1 з радіальними вентиляційними отворами 2, розташованими по гвинтовій лінії й поздовжніми ребрами 3 жорсткості на внутрішній поверхні 4 осі з рівним опором вигину по всій їх довжині. Внутрішні поверхні 4 осі посаджені на привідну 5 і непривідну цапфи 6 з горизонтальними вентиляційними каналами 7 з розтрубами 8 з боку непривідної цапфи. Складена бочка 9 містить кільцеві втулки 10 з поздовжніми пазами 11, які разом з віссю 1 утворюють вентиляційні канали 12. Порожниста зварна вісь 1 складається з модулів 13 по довжині, при цьому складені модулі з торців постачені дисковими ребрами 14 і 15, циліндричні поверхні 16 і 17 яких виконані з можливістю взаємного центрування суміжних модулів. Товщина дискових ребер 14 із циліндричною поверхнею 16, що охоплює, дорівнює товщині у поздовжніх ребер 3 жорсткості (наприклад розмір t). Товщина дискових ребер 15 з охоплюваною циліндричною поверхнею 17 дорівнює подвійній товщині у поздовжніх ребер 3 жорсткості осі (2 t) (фіг. 2). Таким чином, використання конструкції пічних роликів відповідно до формули корисної моделі, забезпечить збільшення довговічності й надійності їх роботи, завдяки зменшення деформації пічних роликів за рахунок підвищення в конструкції ролика жорсткості його складових частин. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 45 Ролик пічного рольганга, що містить порожнисту сталеву вісь із радіальними вентиляційними отворами, розташованими по гвинтовій лінії, й поздовжніми ребрами жорсткості на її внутрішній поверхні, і складену бочку, що набрана із зовнішніх кільцевих втулок з поздовжніми пазами на внутрішній поверхні, які в з'єднанні із зовнішньою поверхнею й радіальними отворами порожнистої осі утворюють поздовжні осьові вентиляційні канали, який відрізняється тим, що порожниста зварна вісь виконана зі складених модулів по довжині, при цьому всі складені модулі з торців обладнані дисковими ребрами, циліндричні поверхні яких виконані з можливістю взаємного центрування суміжних модулів, крім того, товщина дискових ребер із циліндричною поверхнею, що охоплює, дорівнює товщині поздовжніх ребер жорсткості, а товщина дискових ребер з охоплюваною циліндричною поверхнею дорівнює подвійній товщині поздовжніх ребер жорсткості. 2 UA 100323 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bobukh Ivan Oleksiiovych, Voloshyn Oleksii Ivanovych, Rostovskyi Kostiantyn Leonidovych, Fedorenko Liudmyla Mykolaivna

Автори російською

Бобух Иван Алексеевич, Волошин Алексей Иванович, Ростовский Константин Леонидович, Федоренко Людмила Николаевна

МПК / Мітки

МПК: F27D 3/02

Мітки: пічного, рольганга, ролик

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-100323-rolik-pichnogo-rolganga.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ролик пічного рольганга</a>

Подібні патенти