Касетний теплогенератор з пристосованням для регулювання об’єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Касетний теплогенератор з пристосованням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згорання виконаний у вигляді основи, камери режимного горіння твердого палива, касети із завантажувальним люком і подавальним механізмом, пристосовання для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згорання, камери згорання, який відрізняється тим, що на основі встановлено камеру режимного горіння, а в неї введено кінець касети прямокутного перерізу із завантажувальним люком і механізмом подачі твердого палива, крім того, в камеру режимного горіння встановлено пристосовання для регулювання об'єму горіння зі здатністю переміщатися в сторону наближення до кінця касети або віддалення від неї, а на пристосованні розміщена піддувальна камера прискореного горіння і щит з упорними ребрами, крім того, на пристосованні встановлені піддувальна камера з трубками подачі повітря в камеру згорання і піддувальна решітка з боковими щитками, а над камерою режимного горіння розміщена камера згорання з відбивачами теплових променів, крім того, поверхні камери режимного горіння і камери згорання покриті теплоізоляційним матеріалом.

Текст

Реферат: Винахід належить до пристроїв спалювання з примусовою подачею пального матеріалу. Касетний теплогенератор має основу 1, камеру режимного горіння 2 з засувкою 3, касету 4 з завантажувальним люком 5 і механізм подачі 6. На пристрої регулювання об'єму горіння 7 розміщена піддувальна камера прискореного горіння 8 із засувкою 9. Щит 10 має упорні ребра 11. Крім цього, теплогенератор має піддувальну камеру 12 із засувкою 13, трубки 14 подачі повітря в камеру згоряння 19 пальних газів, піддувальну решітку 15 з боковими щитками 16 і 17, упорну рейку з отворами 18. Камери згоряння 2 і 19 покриті теплоізоляційним матеріалом, а камера 19 має відбивачі 20 і 21 теплових променів. Пристрій сприяє регулюванню теплової потужності у широкому інтервалі. UA 100293 C2 (12) UA 100293 C2 UA 100293 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до системи опалення житлового і нежитлового фонду і може мати широке використання в народному господарстві країни. Відомий касетний теплогенератор за патентом України на винахід № 88536, основним недоліком якого є технологічна складність при виготовленні теплогенераторів великої потужності. Задачею даного винаходу є створення конструкції касетного теплогенератора, виготовлення деталей якого в широкому діапазоні геометричних розмірів не потребує складного технологічного обладнання, шляхом виконання касетного теплогенератора з пристосованням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згорання у вигляді основи, камери режимного горіння твердого палива, касети з завантажувальним люком і подавальним механізмом, пристосовання для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згорання, камери згорання, причому на основі встановлено камеру режимного горіння, а в неї введено кінець касети прямокутного перерізу з завантажувальним люком і механізмом подачі твердого палива. Крім того, в камеру режимного горіння встановлено пристосовання для регулювання об'єму горіння зі здатністю переміщатися в сторону наближення до кінця касети або віддалення від неї, а на пристосованні розміщена піддувальна камера прискореного горіння і щит з упорними ребрами. Крім того, на пристосованні встановлені піддувальна камера з трубками подачі повітря в камеру згорання і піддувальна решітка з боковими щитками, а над камерою режимного горіння розміщена камера згорання з відбивачами теплових променів. Крім того, поверхні камери режимного горіння і камери згорання покриті теплоізоляційним матеріалом. Подовжній розріз касетного теплогенератора з пристосованням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згорання зображено на Фіг. 1, горизонтальний розріз по Б-Б на Фіг. 2, поперечний розріз по В-В в зоні прискореного горіння на Фіг. 3. Касетний теплогенератор з пристосованням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згорання складається з основи 1, камери режимного горіння 2, з засувкою 3, касети 4 з завантажувальним люком 5 і механізмом подачі 6, пристосовання для регулювання об'єму горіння 7, на якому розміщена піддувальна камера прискореного горіння 8 з засувкою 9, щит 10 з упорними ребрами 11, піддувальна камера 12 з засувкою 13, трубками 14 подачі повітря в камеру згорання, піддувальна решітка 15 з боковими щитками 16 і 17, упорна рейка з отворами 18, камери згорання 19 з відбивачами теплових променів 20 і 21. Робота касетного теплогенератора з пристосованням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згорання здійснюється наступним чином. Спочатку встановлюють необхідний об'єм горіння твердого палива, виставляючи пристосовання 7 на певну віддаль від краю касети 4 і фіксуючи його за допомогою рейки з отворами 18 і пальця 22. Через завантажувальний люк 5 заправляють касету 4 твердим паливом і підключають механізм подачі палива 6. Відсувають бокові засувки 23 і 24 і встановлюють під піддувальну решітку 15 пальник з полум'ям по всій ширині касети 4. При загоранні твердого палива пальник забирають і встановлюють бокові засувки 23 і 24 на місце. За допомогою засувок 3, 9, 13 встановлюють потрібний режим горіння і досягають повного спалювання твердого палива. Процес горіння твердого палива проходить наступним чином. Повітря через засувку 3, піддувальну решітку 15 надходить в камеру режимного горіння 2, де проходить неповне спалювання твердого палива і виділення горючих газів. Так званий киплячий шар твердого палива знаходиться в контакті з упорними ребрами 11, трубками 14 і боковими щитками 16 і 17, нагріваючи їх до високої температури. Одночасно повітря через засувку 9 проходить в піддувальну камеру прискореного горіння 8 і через трубки 25 виходить в об'єм між трубками 14, упорними ребрами 11 і щитом 10, нагрівається від їх поверхні, контактує з киплячим шаром твердого палива і прискорює процес його згорання, забезпечуючи просування твердого палива під дією механізму подачі 6 в зону прискореного горіння. Одночасно повітря через засувку 13 проходить в піддувальну камеру 12 і через розігріті до високої температури трубки 14 викидається в камеру згорання 19. Одночасно частина повітря, яка пройшла через засувку 3, проходить між розігрітими боковими щитами 16, 17 і стінками камери режимного горіння 2, нагрівається від їх поверхні і виривається в камеру згорання 19. В камері згорання 19 проходить активне перемішування достатньої кількості розігрітого повітря з продуктами згорання та опромінення суміші відбитими від відбивачів 20 і 21 тепловими променями, що сприяє їх повному окисленню. 1 UA 100293 C2 З камери згорання розжаренні продукти згорання подаються в двоконтурний теплообмінник, де віддають своє тепло теплоносію, який направлений до споживача. До переваг належить простота конструкції, висока технологічність при виготовленні, великий діапазон потужностей. 5 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 10 15 20 Касетний теплогенератор з пристосованням для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння, що виконаний у вигляді основи, камери режимного горіння твердого палива, касети із завантажувальним люком і подавальним механізмом, пристосовання для регулювання об'єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння, камери згоряння, який відрізняється тим, що на основі встановлено камеру режимного горіння, а в неї введено кінець касети прямокутного перерізу із завантажувальним люком і механізмом подачі твердого палива, крім того, в камеру режимного горіння встановлено пристосовання для регулювання об'єму горіння зі здатністю переміщатися в сторону наближення до кінця касети або віддалення від неї, а на пристосованні розміщена піддувальна камера прискореного горіння і щит з упорними ребрами, крім того, на пристосованні встановлені піддувальна камера з трубками подачі повітря в камеру згорання і піддувальна решітка з боковими щитками, а над камерою режимного горіння розміщена камера згоряння з відбивачами теплових променів, крім того, поверхні камери режимного горіння і камери згоряння покриті теплоізоляційним матеріалом. 2 UA 100293 C2 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cassette heat generator with a device for control of burning volume and air supply to zone of accelerated combustion and combustion chamber

Автори англійською

Hnatio Mykhaylo Vasyliovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Hnatio Mykhailo Vasyliovych, Hnatio Mikhaylo Vasyliovich, Hnatio Mykhailo Васильович, Hnatio Petro Mykhailovych, Hnatio Volodymyr Mykhailovych, Zakharkiv Halyna Semenivna

Назва патенту російською

Кассетный теплогенератор с приспособлением для регулировки объема горения и подачи воздуха в зону ускоренного горения и камеру сгорания

Автори російською

Гнатьо Михаил Васильевич, Гнатьо Владимир Михайлович, Гнатьо Петр Михайлович, Гнатьо Владимир Михайлович, Захаркив Галина Семеновна

МПК / Мітки

МПК: F23K 3/00, F23B 80/04, F23B 10/02, F23B 40/00

Мітки: згоряння, зону, повітря, подачі, прискореного, пристосованням, горіння, камеру, теплогенератор, регулювання, об'єму, касетний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-100293-kasetnijj-teplogenerator-z-pristosovannyam-dlya-regulyuvannya-obehmu-gorinnya-ta-podachi-povitrya-v-zonu-priskorenogo-gorinnya-i-kameru-zgoryannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Касетний теплогенератор з пристосованням для регулювання об’єму горіння та подачі повітря в зону прискореного горіння і камеру згоряння</a>

Подібні патенти