Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей, згідно з яким проводять подрібнення лому, здійснюють мокре грохочення з виведенням піщано-шламової частини - пасти як готового продукту для переплавлення, проводять гідросепарування з виведенням металевої частини (струмовідводів і струмоведучих деталей) як готового продукту для переплавлення, виведенням поліпропілену або співполімеру пропілену на переробку і виведенням ебоніту і сепараторів на поховання або на спалювання в печах, який відрізняється тим, що гідросепарування проводять в двох гідросепараторах, причому в першому гідросепараторі проводять основне розділення на фракції: металеву частину, поліпропілен або співполімер пропілену, ебоніт і сепаратори - у висхідному потоці води зі швидкістю 0,10-0,35 м/с з барботуванням повітрям зі швидкістю 4-21 м3/год. на квадратний метр поперечного перерізу потоку, після чого поліпропілен або співполімер пропілену направляють на другий гідросепаратор, де в потоці проточної води з витратою 0,10-0,55 м3/год. при швидкості подачі поліпропілену або співполімеру пропілену 300-1800 кг/год. відокремлюють поліпропілен або співполімер пропілену від залишків ебоніту і сепараторів, залишків піщано-шламової частини - пасти, залишків свинцю і свинцевого сплаву.

Текст

Реферат: Винахід стосується переробки вторинних пластмас, зокрема переробки лому свинцевокислотних акумуляторів і акумуляторних батарей. Спосіб включає подрібнення лому, мокре грохочення з виведенням піщано-шламової частини - пасти як готового продукту для переплавлення, гідросепарування в двох гідросепараторах, причому в першому гідросепараторі проводять основне розділення на фракції: металеву частину, поліпропілен або співполімер пропілену, ебоніт і сепаратори - у висхідному потоці води зі швидкістю 0,10-0,35 м/с 3 з барботуванням повітрям зі швидкістю 4-21 м /год. на квадратний метр поперечного перерізу потоку, після чого поліпропілен або співполімер пропілену направляють на другий 3 гідросепаратор, де в потоці проточної води з витратою 0,10-0,55 м /год. при швидкості подачі поліпропілену або співполімеру пропілену 300-1800 кг/год. відокремлюють поліпропілен або UA 100276 C2 (12) UA 100276 C2 співполімер пропілену від залишків ебоніту і сепараторів, залишків піщано-шламової частини пасти, залишків свинцю і свинцевого сплаву. Технічний результат: збільшення ефективності гідросепарування з одержанням поліпропілену підвищеної якості. UA 100276 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Винахід належить до виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей і може знайти використання у відповідних технологіях. Відомий спосіб виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей, згідно з яким проводять подрібнення лому, здійснюють мокре грохочення з виведенням піщано-шламової частини - пасти як готового продукту для переплавлення, проводять гідросепарування з виводом металевої частини (струмовідводів і струмоведучих деталей) як готового продукту для переплавлення, виведенням поліпропілену або співполімеру пропілену на переробку і виведенням ебоніту і сепараторів на поховання або на спалювання в печах [Русин А.И. Комплексная переработка аккумуляторного лома. Теория и практика./ А.И. Русин, Л.Д. Хегай - СПб., 2003.-204 с.]. Недоліком способу-аналога є неповне гідросепарування, внаслідок чого в поліпропілені зустрічаються шматочки ебоніту і сепараторів, а також свинцю і свинцевого сплаву до 1 мас. %, що погіршує якість подрібненого товарного поліпропілену. Відомий спосіб виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей, згідно з яким проводять подрібнення лому, здійснюють мокре грохочення з виведенням піщано-шламової частини - пасти як готового продукту для переплавлення, проводять гідросепарування з виводом металевої частини (струмовідводів і струмоведучих деталей) як готового продукту для переплавлення, виведенням поліпропілену або співполімеру пропілену на переробку і виведенням ебоніту і сепараторів на поховання або на спалювання в печах [А. с. СССР 711778, МПК С22В 7/00, 13/00. Способ подготовки лома свинцовых аккумуляторов к металлургической переработке./ Ю.А. Гущин, АЛ. Сычев, Г.В. Ким, И.Г. Вихарев (СССР); заявитель и патентообладатель Всесоюзный научно-исследовательский горно-металлургический институт цветных металлов "ВНИИЦВЕТМЕТ". - № 2499094/02; заявл. 20.06.77; опубл. 10.09.99.-1 с.]. У цьому способі гідросепарування проводять у висхідному із швидкістю 0,10-0,35 м/с потоці води. Таке гідросепарування покращує якість розділення на фракції, зокрема, в поліпропілені частка шматочків свинцю, свинцевого сплаву, ебоніту і сепараторів знижена до 0,8 мас. %. Проте, в цілому кількість шкідливих домішок в товарному поліпропілені ще висока. Як найближчий аналог вибрано спосіб виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей, згідно з яким проводять подрібнення лому, здійснюють мокре грохочення з виведенням піщано-шламової частини пасти як готового продукту для переплавлення, проводять гідросепарування з виводом металевої частини (струмовідводів і струмоведучих деталей) як готового продукту для переплавлення, виведенням поліпропілену або співполімеру пропілен) на переробку і виведенням ебоніту і сепараторів на поховання або на спалювання в печах [Патент України № 86482, МПК (2009) С22В 7/00, 13/00, Н01М 10/54. Спосіб підготовки лому свинцево-кислотних акумуляторів до переробки./ В.О. Дзензерський, Д.В. Дзензерський, С.В. Бурилов, Ю.І. Казача, Ї.О. Охотніков, В.Ю. Скосар, О.Л. Видута (Україна); заявник і патентовласник Інститут транспортних систем і технологій Національної академії наук України "Трансмаг". - № а200707186; заявл. 26.06.07; опубл. 27.04.09.-6 с.]. В найближчому аналозі в процесі гідросепарування матеріалу, який розділяється, у висхідному із швидкістю 0,10-0,35 м/с потоці 3 води проводять барботування його повітрям із швидкістю 4-21 м /год. на квадратний метр поперечного перерізу потоку. Таке гідросепарування покращує якість розділення на фракції, зокрема в поліпропілені частка шматочків свинцю і свинцевого сплаву, залишків піщано-шламової частини, ебоніту і сепараторів знижена до 0,5 мас. %. Вони і є шкідливою домішкою в товарному поліпропілені, вміст якої необхідно знизити. В основу винаходу поставлена задача вдосконалити спосіб виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей, при якому збільшується якість розділення на фракції, зокрема зменшується частка важких пластмас (ебоніту і сепараторів) в поліпропілені. Поставлена задача вирішується тим, що в способі виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей, згідно з яким, проводять подрібнення лому, здійснюють мокре грохочення з виведенням піщано-шламової частини пасти як готового продукту для переплавлення, проводять гідросепарування з виведенням металевої частини (струмовідводів і струмоведучих деталей) як готового продукту для переплавлення, виведенням поліпропілену або співполімеру пропілену на переробку і виведенням ебоніту і сепараторів на поховання або на спалювання в печах, відповідно до винаходу, гідросепарування проводять в двох гідросепараторах, причому в першому гідросепараторі проводять основне розділення на фракції: металеву частину, поліпропілен або 1 UA 100276 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 співполімер пропілену, ебоніт і сепаратори - у висхідному потоці води зі швидкістю 0,10-0,35 м/с 3 з барботуванням повітрям зі швидкістю 4-21 м /год. на квадратний метр поперечного перерізу потоку, після чого поліпропілен або співполімер пропілену направляють на другий 3 гідросепаратор, де в потоці проточної води з витратою 0,10-0,55 м /год. при швидкості подачі поліпропілену або співполімеру пропілену 300-1800 кг/год. відокремлюють поліпропілен або співполімер пропілену від залишків ебоніту і сепараторів, залишків піщано-шламової частини пасти, залишків свинцю і свинцевого сплаву. Розкриємо суть винаходу. Після першого гідросепаратора, в якому гідросепарування подрібнених виробів проводять так само, як і в способі-прототипі, в поліпропілені або співполімері пропілену ще залишається приблизно до 0,5 мас. % шматочків свинцю і свинцевого сплаву, піщано-шламової фракції, ебоніту і сепараторів. Тому поліпропілен або співполімер пропілену направляють на другий гідросепаратор, де в потоці проточної води проводять відділення від основної фракції залишків ебоніту і сепараторів, залишків піщано-шламової частини, залишків свинцю і свинцевого сплаву. Якщо витрата проточної води буде менше ніж 3 0,10 м /год., а швидкість подачі поліпропілену (або співполімеру пропілену) більше ніж 1800 кг/год., то відбудеться неприпустиме зниження ефективності гідросепарування, внаслідок чого в поліпропілені або співполімері пропілену залишаться ще шматочки свинцю і свинцевих сплавів. Збільшувати витрату води більше ніж 0,55 м /год. недоцільно, оскільки це не призводить до збільшення ефективності гідросепарирування. Зменшувати швидкість подачі поліпропілену або співполімеру пропілену менше ніж 300 кг/год. також недоцільно, оскільки це призводить до неприпустимого зменшення продуктивності процесу. Після другого гідросепаратора поліпропілен або співполімер пропілену піддають подальшій технологічній обробці з метою отримання товарного поліпропілену або співполімеру пропілену. Всі запропоновані числові параметри отримані емпірично в результаті ретельних досліджень. Запропоноване технічне рішення може бути використане на підприємствах по виробництву вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей. Спосіб, що заявляється, здійснюється таким чином. Відпрацьовані акумулятори і акумуляторні батареї без електроліту з ділянки складування за допомогою грейферного мостового крану або ковшового навантажувача подаються всередину живлячого бункера, з якого відміряна по масі їх кількість стрічковим конвеєром прямує в молоткову дробарку. У молотковій дробарці за допомогою молотків, що коливаються, проводиться дроблення виробів, що надійшли. Подрібнений матеріал піддається сортуванню на вібраційному грохоті, встановленому під молотковою дробаркою, на якому паста і залишки електроліту, що містяться в загальному потоці матеріалів, вимиваються рециркуляційною промивальною водою, і паста просівається всередину резервуара-згущувача. Паста, що осіла в резервуарі-згущувачі, за допомогою скребкового конвеєра витягується і передається на підготовку шихтової суміші і плавку в плавильних агрегатах. Фракції, що залишилися, прямують на перший гідродинамічний сепаратор, в якому за допомогою контрольованого потоку води і потоку повітря проводиться їх розділення. Необхідна для розділення вода подається за допомогою насоса з резервуарувідстійника, утворюючи замкнутий цикл. Барботуюче повітря також подається за допомогою насоса. Заданий режим подачі води і режим подачі повітря забезпечують розділення подрібнених частин акумуляторного лому, які залишилися після вимивання пасти, на фракції: - металеву частину (струмовідводи і струмоведучі деталі); - важкі пластмаси (ебоніт корпусів, поліетилен і полівінілхлорид сепараторів); - поліпропілен або співполімер пропілену корпусів і кришок. Поліпропілен або співполімер пропілену, як найбільш легка фракція, накопичується у верхній частині гідросепаратора і видаляється з його поверхні гвинтовим конвеєром в сито, що обертається, для відділення від води. Зневоднений поліпропілен або співполімер пропілену разом із залишками свинцю і свинцевого сплаву, залишками піщано-шламової частини, залишками ебоніту і сепараторів направляється на другий гідросепаратор. Змішані пластмаси (ебоніт і сепаратори) з потоком води вивантажуються з гідросепаратора в сито, що обертається, де також проводиться їх обезводнення. Відокремлена вода надходить в резервуар-відстійник і використовується в замкнутому циклі розділення. Зневоднені змішані пластмаси (ебоніт і сепаратори) прямують на поховання або спалювання в печах. Металева частина (струмовідводи і струмоведучі деталі), як найбільш важка, осідає в нижній частині гідросепаратора, звідки витягується за допомогою гвинтового конвеєра. Отримана металева фракція прямує на підготовку шихтової суміші і плавку в плавильних агрегатах. У другому гідросепараторі фракція поліпропілену або співполімеру пропілену за допомогою контрольованого потоку води очищається від залишків сторонніх фракцій. Необхідна для 2 UA 100276 C2 5 10 15 20 розділення вода подається за допомогою насоса з резервуара-відстійника, утворюючи замкнутий цикл. Заданий режим подачі води забезпечує очищення фракції поліпропілену (або співполімеру пропілену) від залишків сторонніх фракцій: металевої частини, важких пластмас і піщано-шламової частини - пасти. Поліпропілен або співполімер пропілену, як найбільш легка фракція, накопичується у верхній частині гідросепаратора і видаляється з його поверхні гвинтовим конвеєром в сито, що обертається, для відділення від води. Далі зневоднений поліпропілен або сополімер пропілену піддається подальшій технологічній обробці: дробленню на дрібні шматочки, промивці, гарячому гранулюванню. Після цього поліпропілен або співполімер пропілену у вигляді гранул реалізують для потреб промисловості. Проведено випробування способу виробництва вторинного поліпропілену, що заявляється, з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей. При цьому в першому гідросепараторі швидкість потоку води склала 0,25 м/с; швидкість барботування повітрям 3 склала 18 м /год. на квадратний метр поперечного перерізу потоку. У другому гідросепараторі 3 витрата проточної води склала 0,25 м /год. при швидкості подачі поліпропілену або співполімеру пропілену 900 кг/год. Встановлено підвищення ефективності гідросепарирування в порівнянні з найближчим аналогом, тобто при інших рівних з найближчим аналогом показниках виявлено зниження масової частки домішок сторонніх речовин (важких пластмас) в поліпропілені або співполімері пропілену до 0,2 мас. %. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 25 30 35 Спосіб виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів і акумуляторних батарей, згідно з яким проводять подрібнення лому, здійснюють мокре грохочення з виведенням піщано-шламової частини - пасти як готового продукту для переплавлення, проводять гідросепарування з виведенням металевої частини (струмовідводів і струмоведучих деталей) як готового продукту для переплавлення, виведенням поліпропілену або співполімеру пропілену на переробку і виведенням ебоніту і сепараторів на поховання або на спалювання в печах, який відрізняється тим, що гідросепарування проводять в двох гідросепараторах, причому в першому гідросепараторі проводять основне розділення на фракції: металеву частину, поліпропілен або співполімер пропілену, ебоніт і сепаратори - у висхідному потоці води зі швидкістю 0,10-0,35 м/с з барботуванням повітрям зі швидкістю 4-21 3 м /год. на квадратний метр поперечного перерізу потоку, після чого поліпропілен або співполімер пропілену направляють на другий гідросепаратор, де в потоці проточної води з 3 витратою 0,10-0,55 м /год. при швидкості подачі поліпропілену або співполімеру пропілену 3001800 кг/год. відокремлюють поліпропілен або співполімер пропілену від залишків ебоніту і сепараторів, залишків піщано-шламової частини - пасти, залишків свинцю і свинцевого сплаву. Комп’ютерна верстка Л. Купенко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for production of secondary polypropylene from scrap of lead-acid accumulators

Автори англійською

Dzenzerskyi Viktor Oleksandrovych, Dzenzerskyi Denis Viktorovych, Denysenko Dmytro Volodymyrovych, Shnurovyi Serhii Volodymyrovych, Kazacha Yurii Ivanovych, Burylov Serhii Volodymyrovych, Vyduta Olena Leonidivna, Voroshylov Oleksii Stanislavovych, Skosar Viacheslav Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ производства вторичного полипропилена из лома свинцово-кислотных аккумуляторов

Автори російською

Дзензерский Виктор Александрович, Дзензерский Денис Викторович, Денисенко Дмитрий Владимирович, Шнуровой Сергей Владимирович, Казача Юрий Иванович, Бурилов Сергей Владимирович, Выдута Елена Леонидовна, Ворошилов Алексей Станиславович, Скосар Вячеслав Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: H01M 10/54, C22B 13/00, C22B 7/00

Мітки: лому, вторинного, акумуляторів, поліпропілену, спосіб, виробництва, свинцево-кислотних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-100276-sposib-virobnictva-vtorinnogo-polipropilenu-z-lomu-svincevo-kislotnikh-akumulyatoriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виробництва вторинного поліпропілену з лому свинцево-кислотних акумуляторів</a>

Подібні патенти