Спосіб підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення, та/або ремонту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення, та/або ремонту, що включає зачищення внутрішньої поверхні резервуара від шламу, при якому проводять розмивання шламу робочим агентом, видалення забрудненого робочого агента з резервуара і подальше промивання резервуара водою, який відрізняється тим, що розмивання шламу здійснюють в горизонтальному положенні резервуара шляхом неповного заповнення порожнини резервуара робочим агентом з наступним зворотно-поступальним перекочуванням резервуара, як робочий агент використовують вуглеводневий розчинник.

Текст

Реферат: Спосіб підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення, та/або ремонту включає зачищення внутрішньої поверхні резервуара від шламу, при якому проводять розмивання шламу робочим агентом, за який використовують вуглеводневий розчинник, видалення забрудненого робочого агента з резервуара і подальше промивання резервуара водою. Розмивання шламу здійснюють в горизонтальному положенні резервуара шляхом неповного заповнення порожнини резервуара робочим агентом з наступним зворотно-поступальним перекочуванням резервуара. UA 100243 U (12) UA 100243 U UA 100243 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до гальмівних систем транспортних засобів, а саме до способів підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення, та/або проведення ремонтних робіт. З метою забезпечення безпеки руху рухомого складу потрібно періодично проводити експертне обстеження, технічне опосвідчення і, при необхідності, ремонт повітряних резервуарів гальмівних систем. У процесі роботи гальмівних систем транспортних засобів у порожнину повітряного резервуара потрапляє олива, яка просочується з компресорів через сальники. Під дією тиску повітря, температури і механічних домішок олива нашаровується на внутрішній поверхні повітряного резервуара, пресується і коксується, утворюючи твердий оливний шар - шлам. Для проведення експертного обстеження та технічного опосвідчення, а також ремонту повітряних резервуарів необхідно видалити шлам, який утворився на внутрішній поверхні резервуара. Якість експертного обстеження і технічного опосвідчення залежить від якості зачищення внутрішньої поверхні резервуара від шламу. Відомий спосіб очищення внутрішньої поверхні повітряного резервуара від шламу, описаний у патенті RU 70170 U1, що включає розмивання шламу робочим агентом, видалення забрудненого робочого агента з резервуара і подальше промивання резервуара водою. У відомому способі очищення від шламу проводять при жорсткому вертикальному положенні резервуара, а розмивання шламу здійснюють у два етапи: спочатку резервуар пропарюють, а потім розм'якшений шлам розмивають мийним розчином, приготованим з води і мийного засобу. Мийний розчин подають в резервуар під тиском, при цьому забруднений мийний розчин в процесі миття вільно витікає з резервуара через бічний патрубок. Недоліком відомого способу є невисока якість очищення внутрішньої поверхні резервуара від шламу, обумовлене низькою здатністю використовуваного робочого агента розмивати вуглеводневі відкладення. При цьому використання як робочого агента водного розчину мийного засобу передбачає обов'язкове розм'якшення шламу шляхом попереднього пропарювання резервуара незалежно від температури навколишнього середовища. Крім того, недоліками відомого способу є тривалість процесу очищення, а також значні витрати робочого агента. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення та/або ремонту, який дозволить підвищити якість зачищення внутрішньої поверхні резервуара, тим самим забезпечити зниження аварій транспортних засобів через відмову гальмівних систем, при цьому прискорити процес зачищення внутрішньої поверхні резервуара, що надасть можливість зменшити час на експертне обстеження, технічне опосвідчення та ремонт резервуарів і, отже, скоротити термін простою транспортних засобів. Поставлена задача вирішується тим, що в способі підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення, та/або ремонту, що включає зачищення внутрішньої поверхні резервуара від шламу, при якому проводять розмивання шламу робочим агентом, видалення забрудненого робочого агента з резервуара і подальше промивання резервуара водою, згідно з корисною моделлю, розмивання шламу здійснюють в горизонтальному положенні резервуара шляхом неповного заповнення порожнини резервуара робочим агентом з наступним зворотно-поступальним перекочуванням резервуара, а як робочий агент використовують вуглеводневий розчинник. Перевага заявленого способу в порівнянні з найближчим аналогом полягає в тому, що завдяки дії на шлам робочого агента - вуглеводневого розчинника, який переливається по внутрішній поверхні повітряного резервуара при зворотно-поступальному перекочуванні резервуара, відбувається одночасне розчинення і розмивання шламу, що дозволяє швидко і якісно видалити шлам з внутрішньої поверхні резервуара. Суть пропонованого способу підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення, та/або ремонту полягає в наступному. Демонтований з транспортного засобу повітряний резервуар розміщують горизонтально зливним патрубком вгору на спеціалізованому стелажі, знімають транспортувальні заглушки, проводять зовнішній огляд повітряного резервуара. Залежно від температури навколишнього середовища та ступеня зашламовування внутрішньої поверхні повітряного резервуара може бути проведене пропарювання внутрішньої порожнини резервуара з метою розм'якшення шламу. Після цього закривають бокові патрубки і через зливний патрубок заливають вуглеводневий розчинник в кількості 40-80 % від загального об'єму повітряного резервуара, щоб в порожнині залишився незаповнений вуглеводневим розчинником простір. Як вуглеводневий розчинник може бути використаний бензин. 1 UA 100243 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Встановлюють заглушку на зливний патрубок і здійснюють зворотно-поступальне перекочування резервуара по спеціалізованому стелажу. Перекочування резервуара триває протягом 30-60 хвилин в залежності від об'єму резервуара. По закінченні перекочування повітряний резервуар встановлюють зливним патрубком вниз, знімають заглушку зі зливного патрубка і зливають через нього забруднений робочий агент. У порожнину резервуара через бічний патрубок вводять гідромонітор і під тиском промивають внутрішню поверхню резервуара. Промивання проводять до повної дегазації порожнини резервуара. Процес дегазації контролює фахівець, який має спеціальний допуск. Метою дегазації є безпечне проведення газонебезпечних робіт. Час промивання залежить від об'єму повітряного резервуара. Після цього повітряний резервуар приєднують до насоса з манометром, повністю заповнюють внутрішній об'єм резервуара водою, герметизують, створюють тиск у резервуарі і здійснюють гідравлічне випробування резервуара. Тиск випробування приймається рівним робочому плюс 0,5 МПа (5 кгс/кв.см), а час випробування резервуарів - не менше 10 хв. Результати гідравлічного випробування визнаються задовільними, якщо не виявлено течі, тріщин в основному металі і зварювальних з'єднаннях, падіння тиску за манометром за час, необхідний для виконання контрольної операції. При отриманні позитивних результатів випробування воду з резервуара видаляють через зливний патрубок. Залишки води, шламу і механічних домішок видаляють через бічний патрубок за допомогою вакуумного насоса. Зовнішню поверхню повітряного резервуара очищають за допомогою піскоструминного апарата. Проводять повне експертне обстеження повітряного резервуара. Після позитивної оцінки зовнішню поверхню повітряного резервуара знежирюють, ґрунтують, фарбують у два шари, сушать і наносять трафаретний напис з датою проведення експертного обстеження і з датою проведення наступного експертного обстеження. На повітряний резервуар встановлюють транспортувальні заглушки і транспортують до місця монтажу. У разі негативного результату проводять ремонт повітряного резервуара з наступним гідравлічним випробуванням і повторним експертним обстеженням. Приклад 1. Демонтований з тепловоза повітряний резервуар об'ємом 250 л розміщували на спеціалізованому стелажі зливним патрубком вгору і проводили зовнішній огляд повітряного резервуара. Температура навколишнього середовища становила 0 °С, тому здійснювали пропарювання внутрішньої порожнини повітряного резервуара при температурі пара 90 °С протягом 45 хв. Через зливний патрубок в резервуар наливали 100 л бензину і герметично закривали зливний патрубок. Повітряний резервуар піддавали зворотно-поступальному перекочуванню протягом 40 хв., після чого резервуар повертали зливним патрубком вниз, відкривали зливний патрубок і зливали через нього забруднений бензин. У порожнину резервуара через бічний патрубок вводили гідромонітор і під тиском промивали внутрішню поверхню резервуара водою. Промивання проводили протягом 1 години до повної дегазації порожнини резервуара. Після проведення зачищення внутрішня поверхня повітряного резервуара була повністю очищена від шламу, порожнина резервуара була повністю дегазована. Зовнішню поверхню повітряного резервуара очищали за допомогою піскоструминного апарата. Проводили повне експертне обстеження повітряного резервуара, яке дало позитивний результат. Зовнішню поверхню повітряного резервуаразнежирили, нанесли ґрунт, пофарбували, нанесли трафаретний напис. Приклад 2. Демонтований з тепловоза повітряний резервуар об'ємом 290 л розміщували на спеціалізованому стелажі зливним патрубком вгору і проводили зовнішній огляд повітряного резервуара. Температура навколишнього середовища становила 25 °С. Через зливний патрубок в резервуар наливали 120 л бензину і герметично закривали патрубок. Повітряний резервуар піддавали зворотно-поступальному перекочуванню протягом 40 хв., після чого резервуар повертали зливним патрубком вниз, відкривали зливний патрубок і зливали через нього забруднений бензин. 2 UA 100243 U 5 10 15 20 25 30 У порожнину резервуара через бічний патрубок вводили гідромонітор і під тиском промивали внутрішню поверхню резервуара водою. Промивання проводили протягом 1 години 20 хв. до повної дегазації порожнини резервуара. Після проведення зачищення внутрішня поверхня повітряного резервуара була повністю очищена від шламу, порожнина резервуара була повністю дегазована. Зовнішню поверхню повітряного резервуара очищали за допомогою піскоструминного апарата. Проводили повне експертне обстеження повітряного резервуара, яке дало позитивний результат. Зовнішню поверхню повітряного резервуара знежирили, нанесли ґрунт, пофарбували, нанесли трафаретний напис. Приклад 3. Демонтований з тепловоза повітряний резервуар об'ємом 470 л розміщували на спеціалізованому стелажі зливним патрубком вгору і проводили зовнішній огляд повітряного резервуара. Температура навколишнього середовища становила -2 °С, тому здійснювали пропарювання внутрішньої порожнини повітряного резервуара при температурі пара 90 °С протягом 1 години. Через зливний патрубок в резервуар наливали 350 л бензину і герметично закривали патрубок. Повітряний резервуар піддавали зворотно-поступальному перекочуванню протягом 40 хв., після чого резервуар повертали зливним патрубком вниз, відкривали зливний патрубок і зливали через нього забруднений бензин. У порожнину резервуара через бічний патрубок вводили гідромонітор і під тиском промивали внутрішню поверхню резервуара водою. Промивання проводили протягом 3 годин до повної дегазації порожнини резервуара. Після проведення зачищення внутрішня поверхня повітряного резервуара була повністю очищена від шламу, порожнина резервуара була повністю дегазована. Зовнішню поверхню повітряного резервуара очищали за допомогою піскоструминного апарата. Проводили повне експертне обстеження повітряного резервуара, яке дало позитивний результат. Зовнішню поверхню повітряного резервуара знежирили, нанесли ґрунт, пофарбували, нанесли трафаретний напис. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 40 Спосіб підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення, та/або ремонту, що включає зачищення внутрішньої поверхні резервуара від шламу, при якому проводять розмивання шламу робочим агентом, видалення забрудненого робочого агента з резервуара і подальше промивання резервуара водою, який відрізняється тим, що розмивання шламу здійснюють в горизонтальному положенні резервуара шляхом неповного заповнення порожнини резервуара робочим агентом з наступним зворотнопоступальним перекочуванням резервуара, як робочий агент використовують вуглеводневий розчинник. Комп’ютерна верстка М. Шамоніна Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B08B 9/08

Мітки: експертного, опосвідчення, технічного, повітряних, спосіб, обстеження, ремонту, резервуарів, підготовки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-100243-sposib-pidgotovki-povitryanikh-rezervuariv-do-ekspertnogo-obstezhennya-ta-abo-tekhnichnogo-oposvidchennya-ta-abo-remontu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підготовки повітряних резервуарів до експертного обстеження та/або технічного опосвідчення, та/або ремонту</a>

Подібні патенти