Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення транспортного засобу, що має корпус силового елемента, блок керування, який містить слідкувальний пристрій, встановлений перпендикулярно осям болтів кріплення, утворюючий з корпусом блока керування гідравлічну порожнину, пневматичну порожнину, яка утворена слідкувальним пристроєм, корпусом блока керування та двосідельним клапаном, силовий елемент, в якому гідропневмопоршень утворює з корпусом силового елемента також гідравлічну і пневматичну порожнини, зв'язані з відповідними порожнинами блока керування каналами у корпусах або трубопроводами, який відрізняється тим, що вісь слідкувального пристрою блока керування розташована паралельно осям болтів кріплення, подача робочої рідини відбувається спочатку безпосередньо в корпус силового елемента на гідропневмопоршень, а потім в корпус блока керування на слідкувальний пристрій, а також тим, що при переміщенні гідропневмопоршня направляючі опори постійно розташовані на незмінній відстані між собою та встановлюються на гідропневмопоршні.

Текст

Реферат: Пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення транспортного засобу має корпус силового елемента, блок керування, пневматичну порожнину. Блок керування, який містить слідкувальний пристрій, встановлений перпендикулярно осям болтів кріплення, утворюючий з корпусом блока керування гідравлічну порожнину. Пневматична порожнина утворена слідкувальним пристроєм, корпусом блока керування та двосідельним клапаном. Силовий елемент, в якому гідропневмопоршень утворює з корпусом силового елемента також гідравлічну і пневматичну порожнини. Ці порожнини зв'язані з відповідними порожнинами блока керування каналами у корпусах або трубопроводами. Вісь слідкувального пристрою блока керування розташована паралельно осям болтів кріплення. Подача робочої рідини відбувається спочатку безпосередньо в корпус силового елемента на гідропневмопоршень, а потім в корпус блока керування на слідкувальний пристрій. При переміщенні гідропневмопоршня направляючі опори постійно розташовані на незмінній відстані між собою та встановлюються на гідропневмопоршні. UA 100241 U (12) UA 100241 U UA 100241 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі транспортного машинобудування, а саме до пристроїв керування зчепленням транспортних засобів. Пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення (ПГП) транспортного засобу є елементом конструкції пневмогідравлічного приводу керування зчепленням транспортних засобів, що, у свою чергу, включає силовий елемент і блок керування. Пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення служить для зменшення зусилля на педаль зчеплення. Відомим аналогом є пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення [Патент UA 84816 кл. МПК(2006), В60К 23/00.]. Такий пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення відомий і застосовується на автомобілях КамАЗ та МАЗ і, як найбільше близький за технічною суттю, прийнятий за прототип. Пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення містить силовий елемент і блок керування. Блок керування містить слідкувальний пристрій, встановлений перпендикулярно осям болтів кріплення, утворюючий з корпусом блока керування гідравлічну порожнину, пневматичну порожнину, яка утворена слідкувальним пристроєм, корпусом блока керування та двосідельним клапаном. Слідкувальний пристрій забезпечує автоматичну зміну тиску повітря на гідропневмопоршень у залежності від умови натискання на педаль зчеплення. Слідкувальний пристрій підпружинено відносно корпуса та контактує з двосідельним клапаном. Одно сідло двосідельного клапана підпружинено відносно корпуса, а друге утворено слідкувальним пристроєм. Силовий елемент складається з гідропневмопоршня, який рухливо ущільнений в корпусі та може переміщуватись в осьовому напрямку, при цьому направляючі опори постійно розташовані на змінній відстані між собою, одна з котрих встановлюється на рухливому гідропневмопоршні, а друга - нерухомо встановлюється в корпусі силового елемента. Гідропневмопоршень силового елемента утворює дві порожнини - гідравлічну і пневматичну. Подача пневматичного тиску та гідравлічного тиску від пневматичної порожнини та гідравлічної порожнини блока керування до відповідних порожнин силового елемента відбувається через відповідні канали у корпусах або трубопроводами. Сумарне зусилля від пневматичної порожнини та гідравлічної порожнини через гідропневмопоршень і штовхальник передається на важіль вимикання зчеплення. Штовхач розташовано між гідропневмопоршнем та привідним елементом вимикання зчеплення. Поряд з незаперечними перевагами конструкції аналога описаного пневмогідравлічного підсилювача приводу зчепленням транспортного засобу їй притаманні наступні недоліки: - слідкувальний пристрій встановлено перпендикулярно осям болтів кріплення. Цей недолік обумовлений тим, що при створенні зусилля затягування болтів кріплення відбувається зміна геометрії ущільнюючих поверхонь корпуса блока керування. При зміні геометрії ущільнюючих поверхонь корпуса блока керування відбувається зміщення осі руху слідкувального пристрою, що призводить до його контакту із стінками корпуса, внаслідок чого збільшується знос слідкувального пристрою та передчасний вихід з ладу пневмогідравлічного підсилювача приводу зчепленням транспортного засобу із-за втрати герметичності. - надходження робочої рідини спочатку в порожнину блока керування, а потім у порожнину силового елемента. Цей недолік обумовленний тим, що при експлуатації автомобіля можливо неконтрольоване засмічення каналу, що веде до порожнини силового елемента, а також відсутністю стисненого повітря у пневмосистемі. При такій ситуації відсутня можливість керування зчепленням транспортного засобу. - направляючі опори постійно розташовані на змінній відстані між собою, одна з котрих встановлена на рухливому гідропневмопоршні, а друга - нерухомо встановлена в корпусі силового елемента. Цей недолік обумовлений тим що, в процесі виготовлення неминучий збіг допусків конструкційних елементів, що призводить до затирання ущільнюючих поверхонь в крайніх точках робочого ходу. В основу корисної моделі поставлена задача підвищити надійність роботи пневмогідравлічного підсилювача приводу зчепленням транспортного засобу шляхом зміни розташування осі руху слідкувального пристрою і прямої подачі гідравлічного тиску на гідропневмопоршень, а також шляхом розташування направляючих опор на незмінній відстані між собою. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому пневмогідравлічному підсилювачі приводу зчепленням транспортного засобу, що має корпус силового елемента, блок керування, який містить слідкувальний пристрій, встановлений перпендикулярно осям болтів кріплення, утворюючий з корпусом блока керування гідравлічну порожнину, пневматичну порожнину, яка утворена слідкувальним пристроєм, корпусом блока керування та двосідельним клапаном, 1 UA 100241 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 силовий елемент, в якому гідропневмопоршень утворює з корпусом силового елемента також гідравлічну і пневматичну порожнини, зв'язані з відповідними порожнинами блока керування каналами у корпусах або трубопроводами, відповідно до корисної моделі, вісь слідкувального пристрою блока керування розташована паралельно осям болтів кріплення, подача робочої рідини відбувається спочатку безпосередньо в корпус силового елемента на гідропневмопоршень, а потім в корпус блока керування на слідкувальний пристрій, а також тим, що при переміщенні гідропневмопоршня направляючі опори постійно розташовані на незмінній відстані між собою та встановлюються на гідропневмопоршні, тобто направляючі опори з гідропневмопоршнем складають одну збірну конструкцію. Схема пневмогідравлічного підсилювача керування зчепленням, що заявляється, представлена на кресленні, де: 1 - корпус пневмогідравлічного підсилювача приводу зчепленням транспортного засобу, 2 - корпус блока керування, 3 - двосідельний клапан, 4 гідропневмопоршень, 5 - слідкувальний пристрій, вісь якого розташована паралельно осям болтів кріплення, 6 - канал з'єднання порожнин Б і Е, 7 - канал з'єднання порожнин Γ і В, 8 зворотна пружина, 9 - штовхач, 10 - ущільнення, 11 - направляючі опори, 12 - еластична гофрована трубка, Г і Ж - порожнини блока керування, В - гідравлічна порожнина силового елемента, Б і Ε - порожнини підсилювача, поєднані з атмосферою, А - пневматична порожнина попереду гідрапневмопоршня. Привідний елемент виключення зчеплення не показано. Пневмогідравлічний підсилювач працює наступним чином: коли педаль зчеплення відпущена, слідкувальний пристрій 5 під дією зворотної пружини 8 знаходиться в крайньому правому положенні, двосідельний клапан 3 закритий, порожнини Б і Ε підсилювача зв'язані з атмосферою. При натисканні на педаль зчеплення робоча рідина надходить в гідравлічну порожнину В корпуса силового елемента та впливає на гідропневмопоршень 4, що рухливо ущільнений у корпусі за допомогою ущільнення 10, та на якому встановлені направляючі опори, що постійно розташовані на незмінній відстані між собою, а потім у порожнину Γ блока керування. Під тиском рідини слідкувальний пристрій 5, переборюючи зусилля зворотної пружини 8, переміщується в ліве положення, атмосферний клапан перекривається, порожнини Б і Ε від'єднуються від атмосфери. При подальшому підвищенні тиску робочої рідини на слідкувальний пристрій 5 відкривається двосідельний клапан 3, єднаючи порожнину Е, потім порожнину Б, що з'єднані послідовно через порожнину Ж з ресивером. Тиск повітря переміщує гідропневмопоршень 4, збільшуючи при цьому обсяг порожнини В. Тиск робочої рідини в порожнинах В і Γ падає, слідкувальний пристрій 5 під дією зворотної пружини 8 і двосідельного клапана 3, а також під дією стиснутого повітря в порожнині Ε переміщається разом із двосідельним клапаном 3 доти, поки двосідельний клапан не сяде на сідло. Подача стиснутого повітря в порожнину Б припиняється, разом з цим припиняється переміщення гідропневмопоршня 4. Якщо водій продовжує натискати на педаль і тиск робочої рідини в порожнинах В і Γ підвищується, слідкувальний пристрій знову відкриває двосідельний клапан, тиск повітря в порожнині Б підвищується і гідропневмопоршень 4 знову висувається на невизначену величину. При звільненні педалі зчеплення тиск робочої рідини в порожнинах В і Γ зменшується, слідкувальний пристрій 5 під дією зворотної пружини 8 і тиску повітря в порожнині Ε перемішується і відкриває атмосферний клапан. Стиснене повітря з порожнини Б через порожнину Е, атмосферний клапан попадає в порожнину Д, а далі через систему отворів виходить в атмосферу. Відмітні ознаки рішення містяться в тому, що вісь слідкувального пристрою блока керування розташована паралельно осям болтів кріплення, подача робочої рідини відбувається спочатку безпосередньо в корпус силового елемента на гідропневмопоршень, а потім в корпус блока керування на слідкувальний пристрій, а також тим, що при переміщенні гідропневмопоршня направляючі опори постійно розташовані на незмінній відстані між собою та встановлюються на гідропневмопоршні, знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку з технічним результатом: підвищення надійності роботи пневмогідравлічного підсилювача керування зчепленням за рахунок того, що: - зменшується знос слідкувального пристрою та передчасний вихід з ладу пневмогідравлічного підсилювача приводу зчепленням транспортного засобу; - з'являється можливість керування зчепленням транспортного засобу при відсутності стисненого повітря у пневмосистемі й засміченим каналом, що веде до порожнини блока керування; - зменшується збіг допусків конструкційних елементів, що в свою чергу зменшує затирання ущільнюючих поверхонь в крайніх точках робочого ходу. Джерело інформації: 2 UA 100241 U 1 Патент UA 84816 кл. МПК(2006), В60К 23/00. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 Пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення транспортного засобу, що має корпус силового елемента, блок керування, який містить слідкувальний пристрій, встановлений перпендикулярно осям болтів кріплення, утворюючий з корпусом блока керування гідравлічну порожнину, пневматичну порожнину, яка утворена слідкувальним пристроєм, корпусом блока керування та двосідельним клапаном, силовий елемент, в якому гідропневмопоршень утворює з корпусом силового елемента також гідравлічну і пневматичну порожнини, зв'язані з відповідними порожнинами блока керування каналами у корпусах або трубопроводами, який відрізняється тим, що вісь слідкувального пристрою блока керування розташована паралельно осям болтів кріплення, подача робочої рідини відбувається спочатку безпосередньо в корпус силового елемента на гідропневмопоршень, а потім в корпус блока керування на слідкувальний пристрій, а також тим, що при переміщенні гідропневмопоршня направляючі опори постійно розташовані на незмінній відстані між собою та встановлюються на гідропневмопоршні. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lukashchyk Maksym Anatoliyovych, Lopanchyk Mykola Mykolayovych, Reka Oleksandr Myhailovych, Ivanov Ivan Vyacheslavovych

Автори російською

Лукащик Максим Анатолиевич, Лопанчук Николай Николаевич, Река Александр Михайлович, Иванов Иван Вячеславович

МПК / Мітки

МПК: B60K 23/00

Мітки: засобу, зчеплення, підсилювач, приводу, пневмогідравлічний, транспортного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-100241-pnevmogidravlichnijj-pidsilyuvach-privodu-zcheplennya-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пневмогідравлічний підсилювач приводу зчеплення транспортного засобу</a>

Подібні патенти