Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів, що містить оксид хрому, твердий розчин ТіО2 у Сr2О3, діоксид титану, дисперсне залізо і органічну зв'язку, яка відрізняється тим, що твердий розчин TiO2 у Сr2O3 вона містить у вигляді зерен та у складі суміші, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТіО2 у Сr2О3, оксиду хрому і діоксиду титану при співвідношенні від 10,0:86,4:3,6 до 90,0:9,6; 0,4 та містить 85-95 мас. % часток розміром менше 10 мкм, при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

зерна твердого розчину ТіО2 у Сr2О3

20,0-80,0

суміш, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТiO2 у Сr2О3, оксиду хрому і діоксиду титану

16,0-70,0

дисперсне залізо

0,1-0,5

органічна зв'язка

3,9-9,5.

Текст

Реферат: Винахід належить до виробництва вогнетривів і може бути використаний для виготовлення вогнетривких виробів на основі оксиду хрому, які мають високу міцність сирцю, незначну усадку при випалі та підвищену термостійкість і використовуються в установках виробництва скловолокна. Шихта містить зерна твердого розчину ТіО2 у Сr2О3, суміш, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТіО2 у Сr2О3, оксиду хрому і двооксиду титану при співвідношенні від 10,0 : 86,4 : 3,6 до 90,0 : 9,6 : 0,4 з вмістом 85-95 мас. % часток розміром менше 10 мкм, дисперсне залізо, органічну зв'язку. UA 100023 C2 (12) UA 100023 C2 UA 100023 C2 5 10 15 20 25 30 35 Винахід належить до виробництва вогнетривів і може бути використаний для виготовлення вогнетривких виробів на основі оксиду хрому, які мають високу міцність сирцю, незначну усадку при випалі та підвищену термостійкість і використовуються в установках виробництва скловолокна. Відомий склад шихти для одержання хромоксидних вогнетривів, який містить оксид хрому 95 % і двооксид титану 4 % (Ферворнер О., Берндт К. Вогнетривкі матеріали для скловарних печей, М. Стройиздат, 1984, с. 95). Однак такі вогнетриви характеризуються низькою межею міцності при стисканні сирцю. Під час випалу вогнетриви з цієї шихти зазнають значної усадки, в них створюється щільна дрібнозерниста структура, внаслідок чого вогнетриви мають низьку термостійкість. Найбільш близькою за технічною суттю та досягнутим результатом до даного винаходу є шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів, що містить в мас. %: суміш оксиду хрому з вмістом 90-95 % часток менше 4 мкм та оксиду хрому з вмістом 80-85 % часток менше 10 мкм у співвідношенні від 1:9 до 9:1-45,0-77,0; порошок твердого розчину ТiО2 у Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм - 15,0-45,0; двооксид титану - 2,5-3,5; дисперсне залізо - 0,1-0,5 та 7 органічну зв'язку - 5,4-6,0 (патент України 69462 МПК С04В 35/12 від 15.09.04). Вогнетрив із наведеної шихти також має високу щільність і дрібнозернисту структуру. Однак межа міцності при стисканні сирцю становить менше 5,0 МПа, усадка при випалі - більше 8 %, термостійкість не перевищує 5 теплозмін за рахунок наявності щільної дрібнозернистої структури. Виготовлення вогнетривів з такими характеристиками потребує додаткових заходів для запобігання руйнування сирцю під час транспортування і завантаження у піч, а також деформації виробів при випалі. Крім того, ці вогнетриви мають обмежене застосування в умовах різких змін температури. В основу винаходу поставлено задачу створення шихти для виготовлення хромоксидних вогнетривів, в якій використання твердого розчину ТіО 2 у Сr2O3 у вигляді зерен та у складі суміші, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТiO2 у Сr2О3, оксиду хрому і двооксиду титану у співвідношенні від 10,0:86,4:3,6 до 90,0:9,6:0,4 та містить 85-95 % часток розміром менше 10 мкм, дисперсного заліза, а також органічної зв'язки забезпечують збільшення міцності сирцю, зниження усадки при випалі, підвищення термостійкості готових виробів, а як наслідок, і підвищення терміну служби хромоксидних вогнетривів у скловарних печах установок виробництва скловолокна. Поставлена задача вирішується тим, що: шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів, що містить оксид хрому, твердий розчин ТіО2 у Сr2О3, діоксид титану, дисперсне залізо і органічну зв'язку, згідно з винаходом твердий розчин ТiO2 у Сr2О3 містить у вигляді зерен та у складі суміші, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТіО2 у Сr2О3, оксиду хрому і діоксиду титану у співвідношенні від 10,0:86,4:3,6 до 90,0:9,6:0,4 та містить 85-95 % часток розміром менше 10 мкм, при такому співвідношенні компонентів, мас. %: зерна твердого розчину ТіО2 у Сr2О3 20,0-80,0 суміш, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТiO2 у Сr2О3, оксиду хрому і діоксиду титану у співвідношенні від 10,0:86,4:3,6 до 90,0:9,6:0,4 з вмістом 85-95 % часток розміром менше 10 мкм 16,0-70,0 дисперсне залізо 0,1-0,5 органічна зв'язка 3,9-9,5. 40 1 UA 100023 C2 Таблиця Приклади складів шихт і властивості вогнетривів Найменування компонентів шихти і властивості вогнетривів Компоненти шихти: 1. Суміш оксиду хрому з вмістом 90-95 % часток менше 4 мкм та оксиду хрому з вмістом 80-85 % часток менше 10 мкм у співвідношенні від 1:9 до 9:1 Порошок твердого розчину ТіО2 в Сr2О3 з вмістом 85-95 % часток менше 10 мкм 2. Зерна твердого розчину ТіО2 в Сr2О3 Суміш, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТіО2 в Сr2О3, оксиду хрому і діоксиду титану у співвідношенні від 10,0:86,4:3,6 до 90,0:9,6:0,4 з вмістом 85-95 % часток розміром менше 10 мкм 3. Діоксид титану 4. Дисперсне залізо 5. Органічна зв'язка Властивості вогнетривів: 1. Межа міцності при стисканні сирцю, МПа 2. Лінійна усадка, % 3. Термостійкість (1300 °C - вода), теплозмін 5 За прототипом патент України 69462 Приклади Позамежні 1 2 3 30,0 20,0 80,0 4 5 50,0 18,0 82,0 61,0 (1:4,5) 70,0 16,0 43,0 72,0 14,0 (10,0:86,4:3,6) (90,0:9,6:0,4) (50,0:48,0:2,0) (8.0:87.4:4,6) (92,0:7,8:0,2) 3,0 0,2 0,5 0,1 0,3 0,05 0,6 5,8 9,5 3,9 6,7 9,95 3,4 4,9 8,8 13,7 11,7 5,1 5,3 8,0 3,5 2,5 3,0 6,5 2,5 5,0 6,0 8,0 7,0 руйнування 2,0 Відмінністю даного винаходу є використання у шихті твердого розчину ТіО 2 у Сr2О3 у вигляді зерен та у складі суміші, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТiO 2 у Сr2O3, оксиду хрому і діоксиду титану у співвідношенні від 10,0:86,4:3,6 до 90,0:9,6:0,4 та містить 85-95 % часток розміром менше 10 мкм, що забезпечує створення щільної упаковки зерен під час формування та підвищення міцності сирцю, а також сприяє зменшенню усадки під час випалу. Крім того, зерниста та багатофазна структура вогнетривів, яка утворюється внаслідок 2 UA 100023 C2 5 10 15 20 застосування твердого розчину ТiO2 у Сr2О3 та дисперсного заліза забезпечує підвищення термічної стійкості. У лабораторії та на дослідному виробництві ВАТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" було виготовлено зразки і вироби за гаданим винаходом і за прототипом за звичайною вогнетривкою технологією: змішування компонентів, зволоження, формування, сушіння та подальший випал. Даний винахід ілюструється прикладами, наведеними у таблиці. Як видно з таблиці, зразки, виготовлені за даним винаходом, мають у 1,8-2,8 разу більшу межу міцності при стисканні сирцю, у 2,3-3,2 меншу лінійну усадку при випалі і на 20-60 % більшу термостійкість, у порівнянні з прототипом. Використання хромоксидних вогнетривів, які мають високі міцність, термічну та корозійну стійкість, дозволить збільшити термін служби скловарних печей до 5-7 років, тобто у два рази. Впровадження розробленої шихти планується на дослідному виробництві ВАТ "УкрНДІВ імені А.С. Бережного" у 2010 році. ФОРМУЛА ВИНАХОДУ Шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів, що містить оксид хрому, твердий розчин ТіО2 у Сr2О3, діоксид титану, дисперсне залізо і органічну зв'язку, яка відрізняється тим, що твердий розчин TiO2 у Сr2O3 вона містить у вигляді зерен та у складі суміші, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТіО2 у Сr2О3, оксиду хрому і діоксиду титану при співвідношенні від 10,0:86,4:3,6 до 90,0:9,6; 0,4 та містить 85-95 мас. % часток розміром менше 10 мкм, при такому співвідношенні компонентів, мас. %: зерна твердого розчину ТіО2 у Сr2О3 20,0-80,0 суміш, яка одержана шляхом сумісного помелу твердого розчину ТiO2 у Сr2О3, оксиду хрому і діоксиду титану 16,0-70,0 дисперсне залізо 0,1-0,5 органічна зв'язка 3,9-9,5. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Furnace charge for the production of chromium oxide refractory

Автори англійською

Prymachenko Volodymyr Vasyliovych, Kryvoruchko Pavlo Petrovych, Mishniova Yulia Yevhenivna, Syniukova Olena Ivanivna, Kuzmenko Oleksandr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Шихта для изготовления хромоксидных огнеупоров

Автори російською

Примаченко Владимир Васильевич, Криворучко Павел Петрович, Мишнева Юлия Евгеньевна, Синюкова Елена Ивановна, Кузьменко Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C04B 35/047, C04B 35/105, C04B 35/01, C04B 35/12

Мітки: хромоксидних, виготовлення, шихта, вогнетривів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-100023-shikhta-dlya-vigotovlennya-khromoksidnikh-vognetriviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шихта для виготовлення хромоксидних вогнетривів</a>

Подібні патенти