Є ще 41 сторінка.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Злитий білок, що містить варіант FGF21 та область Fc, де варіант FGF21 включає наступні мутації відносно повнорозмірної hFGF21 послідовності SEQ ID NO: 1: Q55C, R105K,G148C, K150R, P158S, S195A, P199G та G202A.

2. Злитий білок, що містить варіант FGF21 та область Fc, де злитий білок містить амінокислотну послідовність SEQ ID NO: 11.

3. Злитий білок за п. 1, де варіант FGF21 злитий з вказаною областю Fc за допомогою GS лінкера.

4. Злитий білок за п. 1, де область Fc являє собою фрагмент Fc, модифікований LALA мутацією.

5. Злитий білок за п. 1, який включає принаймні один дисульфідний зв'язок, сконструйований між Gln55Cys тa залишком цистеїну на одному з Cys103, Cys121, Gly148Cys, Asn149Cys, Lys150Cys, Sеr141Cys, Pro152Cys, His153Cys, Arg154Cys, Asp155Cys, Pro156Cys, Ala157Cys, Рro158Cys, Arg159Cys, Gly160Cys, Pro161Cуs, Ala162Cys, тa Argl63Cys.

6. Злитий білок за п. 1, який включає принаймні один диcyльфiдний зв'язок, сконструйований між Glyl48Cys та залишком цистеїну на одному з Cysl03, Cys121, Arg47Cys, Tyr48Cys, Leu49Cys, Tyr50Cys, Thr51Cys, Asp52Cys, Asp53Cys, Ala54Cys, Gln55Cys, Gln56Cys, Thr57Cys, Glu58Cys, Glyl60Cys, Pro161Cys, Alal62Cys, Argl63Cys, та Phel64Cys.

7. Злитий білок за п. 6, який додатково посилений сконструйованим дисульфідним зв'язком Gln55Cys-Gly148Cys.

8. Злитий білок за п. 1, де злитий білок включає амінокислотну послідовність SEQ ID NО: 12.

9. Злитий білок за п. 1, де варіант FGF21 включає дисульфідний зв’язок між С103 та С121, позиціями, які належать до амінокислотної позиції повнорозмірної hFGF21 послідовності SEQ ID NO: 1.

10. Злитий білок за п. 1, де область Fc зв'язана з варіантом FGF21 через лінкер.

11. Злитий білок за п. 10, де лінкер має довжину від 1 до 20 амінокислот.

12. Злитий білок за п. 10 або 11, де лінкер містить залишки гліцину та серину.

13. Злитий білок за пп. 1, 3, 10, 11 або 12, де область Fc злитого білка являє собою модифікований фрагмент Fc.

14. Фармацевтична композиція, яка містить злитий білок за будь-яким з пп. 1-13 та фармацевтично прийнятний носій.

15. Фармацевтична композиція за п. 14, яка призначена для застосування у досягненні однієї або більше біологічної активності, вибраної з групи, яка складається зі: зниження рівнів глюкози в крові, зниження рівнів інсуліну, зниження рівнів тригліцеридів, зниження рівнів холестерину, зниження рівнів ліпідів у печінці, зниження рівнів тригліцеридів у печінці, зменшення маси тіла, поліпшення толерантності до глюкози та поліпшення чутливості до інсуліну у пацієнта.

16. Фармацевтична композиція за п. 15, де вказаний пацієнт страждає від одного або більше розладів, вибраних з групи, яка складається з: ожиріння, цукрового діабету типу 1 і типу 2, стійкості до інсуліну, гіперінсулінемії, порушення толерантності до глюкози, гіперглікемії, метаболічного синдрому, ускладнень діабету, гастропарезу, порушень, асоційованих з серйозними інактивуючими мутаціями в рецепторі інсуліну та інших порушень метаболізму.

17. Фармацевтична композиція за п. 16, де вказаний розлад являє собою ожиріння, цукровий діабет 2 типу, дисліпідемію або гіперглікемію.

18. Фармацевтична композиція за п. 14 для застосування у способі лікування порушення метаболізму у пацієнта.

19. Фармацевтична композиція за п. 18, де порушення метаболізму являє собою ожиріння, цукровий діабет, дисліпідемію або гіперглікемію.

20. Застосування злитого білка за будь-яким з пп. 1-13 у приготуванні лікарського засобу для застосування у досягненні однієї або більше біологічної активності, вибраної з групи, яка складається зі: зниження рівнів глюкози в крові, зниження рівнів інсуліну, зниження рівнів тригліцеридів, зниження рівнів холестерину, зниження рівнів ліпідів у печінці, зниження рівнів тригліцеридів у печінці, зменшення маси тіла, поліпшення толерантності до глюкози та поліпшення чутливості до інсуліну у пацієнта.

21. Застосування за п. 20, де вказаний пацієнт страждає від одного або більше розладів, вибраних з групи, яка складається з: ожиріння, цукрового діабету типу 1 і типу 2, стійкості до інсуліну, гіперінсулінемії, порушення толерантності до глюкози, гіперглікемії, метаболічного синдрому, ускладнень діабету, гастропарезу, порушень, асоційованих з серйозними інактивуючими мутаціями в рецепторі інсуліну та інших порушень метаболізму.

22. Застосування за п. 21, де вказаний розлад являє собою ожиріння, цукровий діабет 2 типу, дисліпідемію або гіперглікемію.

23. Полінуклеотид, який кодує злитий білок за будь-яким з пп. 1-13.

24. Вектор, який включає полінуклеотид за п. 23.

25. Клітина-хазяїн, що містить вектор за п. 24 або полінуклеотид за п. 23.

26. Спосіб одержання злитого білка, який включає експресію злитого білка клітиною-хазяїном за п. 25.

27. Спосіб за п. 26, який додатково включає очищення злитого білка.

28. Застосування злитого білка за будь-яким з пп. 1-13 у приготуванні лікарського засобу для застосування у способі лікування порушення метаболізму у пацієнта.

29. Застосування за п. 28, де порушення метаболізму являє собою ожиріння, цукровий діабет, дисліпідемію або гіперглікемію.

30. Спосіб лікування порушення метаболізму у пацієнта, який включає введення пацієнту, який цього потребує, терапевтично ефективної кількості фармацевтичної композиції за будь-яким з пп. 14-19.

31. Спосіб за п. 30, де порушення метаболізму являє собою ожиріння, цукровий діабет, дисліпідемію або гіперглікемію.

Текст

Реферат: Винахід належить до злитого білка, що містить варіант білка фактора росту фібробластів 21 (FGF21) та Fc область, фармацевтичної композиції, полінуклеотиду, вектора, клітини-хазяїна, способу одержання злитого білка та його застосування, способу лікування порушення метаболізму у пацієнта з його застосуванням. UA 113856 C2 (12) UA 113856 C2 UA 113856 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [0001] Цей винахід відноситься до нових злитих білків, що містять фактор росту фібробластів 21 (FGF21), відомий як поліпшуючий профілі метаболізму у суб'єктів, яким його вводять. ПЕРЕДУМОВИ ВИНАХОДУ [0002] Сімейство фактора росту фібробластів (FGF) характеризується 22 генетично різними, гомологічними лігандами, згрупованими в сім підродин. FGF-21 є найбільш близько спорідненим і формує підродину з FGF-19 і FGF-23. Ця підродина FGF регулює різні фізіологічні процеси, що не є загальнопоширеними для класичних FGF, а саме, гомеостаз енергії і жовчної кислоти, метаболізм глюкози і ліпідів, і гомеостаз фосфатів, так само як вітаміну D. Більше того, на відміну від інших FGF, ця підродина діє в ендокринний спосіб. (Moore, D.D. (2007) Science 316, 1436-8)(Beenken et al. (2009) Nature Reviews Drug Discovery 8, 235). [0003] FGF21 являє собою поліпептид з 209 амінокислот, що містить 28 амінокислотну лідерну послідовність (SEQ ID NO:5). FGF21 людини має приблизно 79 % ідентичність амінокислот з FGF21 миші і приблизно 80 % ідентичністю амінокислот з FGF21 пацюка. Фактор росту фібробластів 21 (FGF21) описаний як лікарський засіб проти ішемічного захворювання судин, для загоєння ран і проти захворювань, асоційованих з втратою функцій клітин легенів, бронхів або альвеол. (Nishimura et al. (2000) Biochimica et Biophysica Acta, 1492:203-206; публікація патенту WO01/36640; і публікація патенту WO01/18172) Хоча FGF-21 активує рецептори FGF і молекули нижчележачої передачі сигналу, включаючи FRS2a і ERK, безпосередня взаємодія FGFR і FGF-21 не була детектована. Дослідження ідентифікували βklotho, на високому рівні експресований у печінці, адипоцитах і підшлунковій залозі, як детермінанту клітинної відповіді на FGF-21 і кофактора, що опосередковує передачу сигналу FGF-21 через FGFR (Kurosu, H. et al. (2007) J Biol Chem 282, 26687-95). FGF21 є сильним агоністом комплексів передачі сигналу FGFR1 (IIIc), FGFR2(IIIc) і FGFR3(IIIc) β-klotho. [0004] Показано, що FGF-21 індукує інсулін-незалежне поглинання глюкози. Показано також, що FGF-21 полегшує гіперглікемію в ряді моделей діабету на пацюках. Крім того, виявлено, що трансгенні миші з надекспресією FGF-21 є стійкими до аномалій метаболізму, що індуковані дієтою, і мають зменшену масу тіла і жирову масу, і посиленням чутливості до інсуліну (Badman, M.K. et al., (2007) Cell Metab 5, 426-37). Введення FGF-21 приматам з діабетом, що не відноситься до людини, викликало зменшення рівнів у плазмі натще глюкози, тригліцеридів, інсуліну і глюкагону, і приводило до значних поліпшень профілів ліпопротеїнів, включаючи приблизно 80 % збільшення HDL холестерину (Kharitonenkov, A. et al. (2007) Endocrinology 148, 774-81). Недавні дослідження молекулярних механізмів дії FGF21 ідентифікували FGF21 як важливий ендокринний гормон, що допомагає контролювати адаптацію до стану голоду. (Badman et al., (2009) Endocrinology 150, 4931) (Inagaki et al. (2007) Cell Метаболізм 5, 415). Це надає зв'язок нижче PPARa, що раніше був відсутній, за допомогою якої печінка здійснює комунікацію з іншим організмом при регуляції біології гомеостазу енергії. (Galman et al. (2008) Cell Metabolism 8, 169)(Lundasen et al. (2007) Biochemical and Biophysical Research Communications 360, 437). [0005] FGF21 регулює гомеостаз адипоцитів за допомогою активації шляху AMPK/SIRT1/PGC1 для інгібування експресії PPARy і посилення функції мітохондрій. (Chau et al. (2010) PNAS 107, 12553) FGF21 також збільшує поглинання глюкози кістяковою мускулатурою, як виміряно в м'язових трубочках людини, що культивуються, і виділеній тканині миші. Обробка FGF21 інсулоцитів гризунів приводить до поліпшення функціонування і виживаності за допомогою активації шляхів ERK1/2 і Akt. (Wente et al. (2006) Diabetes 55, 2470) Обробка FGF21 приводить також до зміненої експресії генів ферментів ліпогенезу і окиснення жирних кислот у печінці пацюків, подібно передачі сигналу через HNF4a і Foxa2. [0006] Складністю, пов'язаною з використанням FGF-21 безпосередньо як біотерапевтичним засобом, є те, що час його напівжиття є дуже коротким. (Kharitonenkov, A. et al. (2005) Journal of Clinical Investigation 1 15:1627-1635) У мишей час напівжиття FGF21 людини становить 0,5-1 годин, і у яванських макак час напівжиття становить 2-3 години. FGF21 можна використовувати у формі стерильної фармацевтичного складу для багаторазового використання. Однак визначили, що консерванти, тобто, м-крезол, чинять несприятливий ефект на її стабільність у цих умовах. [0007] При розробці білка FGF21 для використання як лікарського засобу для лікування цукрового діабету типу 1 і типу 2 та інших станів порушення метаболізму, збільшення часу напівжиття і стабільності є бажаним. Білки FGF21, що мають збільшений час напівжиття і стабільність, можуть дозволяти менш часте дозування для пацієнтів, яким вводять білок. Зрозуміло, що існує необхідність розробки стабільної водного складу білка для терапевтичного білка FGF21. 1 UA 113856 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 [0008] Більше того, серйозним випробуванням при розробці FGF21 як білкового лікарського засобу є подолання його фізичної і хімічної нестабільності. Різноманітність і характеристики складу білків визначають специфічну поведінку, таку як згортання, конформаційна стабільність і розгортання/денатурація. До таких характеристик слід звертатися з метою стабілізувати білки в ході розробки умов для фармацевтичних складів з використанням водних розчинів білка (Wang, W., Int. J. of Pharmaceutics, 18, (1999)). Бажаним ефектом стабілізації терапевтичних білків, що цікавлять, наприклад, білків за цим винаходом, є збільшення стійкості до протеолізу і ферментативної деградації, таким чином, поліпшення стабільності білка та зменшення агрегації білка. КОРОТКИЙ ВИКЛАД СУТІ ВИНАХОДУ [0009] Винахід відноситься до ідентифікації нових злитих білків, які містять фактор росту фібробластів 21 (FGF21) і мають поліпшені фармацевтичні властивості у порівнянні з FGF21 дикого типу і його варіантами в умовах фармацевтичного складу, наприклад, є більш стабільними, мають здатність поліпшувати параметри метаболізму у суб'єктів, яким їх вводять, є менш чутливими до протеолізу і ферментативної деградації, і з меншою ймовірністю агрегують і утворюють комплекси. Злиті білки за винаходом містять усікання, мутації і варіанти FGF21. [00010] Описані також способи лікування асоційованих з FGF21 порушень, так само як інших метаболічних, ендокринних і серцево-судинних порушень, таких як ожиріння, цукровий діабет типу 1 і типу 2, панкреатит, дисліпідемія, захворювання неалкогольної жирової інфільтрації печінки (NAFLD), неалкогольний стеатогепатит (NASH), стійкість до інсуліну, гіперінсулінемія, нестерпність глюкози, гіперглікемія, метаболічний синдром, гострий інфаркт міокарда, гіпертензія, серцево-судинне захворювання, атеросклероз, хвороба периферичних артерій, інсульт, серцева недостатність, коронарна хвороба серця, захворювання нирок, ускладнення діабету, невропатія, гастропарез, порушення, асоційовані з серйозними інактивуючими мутаціями в рецепторі інсуліну, та інші порушення метаболізму, і зменшення смертності і захворюваності пацієнтів у критичному стані. [00011] Злиті білки за цим винаходом можна використовувати як такі, що піддаються ін'єкції раз на тиждень, або окремо, або в комбінації з пероральними засобами проти діабету, які можуть поліпшувати глікемічний контроль, масу тіла і профіль ліпідів пацієнтів з цукровим діабетом типу 1 і типу 2. Білки можна використовувати також для лікування ожиріння або інших асоційованих з FGF21 станів. [00012] Злиті білки за винаходом долають значні труднощі фізичної нестабільності, асоційовані з білковими лікарськими засобами, включаючи, наприклад, введення FGF21 дикого типу, за допомогою надання білків, що є більш стабільними, менш чутливими до протеолізу і ферментативної деградації, і з меншою ймовірністю агрегуючими і утворюючими комплекси, ніж FGF21 дикого типу, в умовах фармацевтичного складу. [00013] У першому аспекті винахід відноситься до злитих білків з фактором росту фібробластів 21 (FGF21), що містять одну або декілька з послідовностей, перерахованих у таблиці 1, і далі описаних у цьому документі. Послідовності FGF21, перераховані в таблиці 1, можуть являти собою варіанти послідовності FGF21 дикого типу, наприклад, послідовності FGF21 дикого типу з номером посилання в NCBI NP_061986.1, і виявлені в таких виданих патентах, як, наприклад, US 6716626B1, що належить Chiron Corporation. [00014] Такі білки можуть бути злитими, наприклад, між варіантами послідовностей FGF21, наприклад, послідовностей з таблиці 1, та іншими молекулами (частина, що не відноситься до FGF21), наприклад, константний домен IgG або його фрагмент (наприклад, Fc-область), людський сироватковий альбумін (HSA), або альбумінзв'язувальні поліпептиди. У кращому варіанті здійснення частина молекули, що не відноситься до FGF21, являє собою Fc-область. [00015] Інші варіанти здійснення відносяться до полінуклеотидів, що кодують злиті білки за винаходом, до вектора, що містить зазначені полінуклеотиди, і до клітини-хазяїна, що несе зазначений вектор. [00016] У цьому документі представлені способи, що використовуються для одержання злитих білків за винаходом, де такі способи містять у собі модифікацію білка FGF21, за допомогою, наприклад, сайт-специфічного включення амінокислот у положеннях, що цікавлять, у білку FGF21 дикого типу, так само як злиття частини FGF21 молекули з іншими молекулами, наприклад, константним доменом IgG або його фрагментом (наприклад, Fc-областю), людським сироватковим альбуміном (HSA), або альбумінзв'язувальними поліпептидами. Зазначені модифікації і злиття поліпшують біологічні властивості злитих білків за винаходом у порівнянні з варіантами білків дикого типу, так само як, у деяких випадках, служать точками приєднання, наприклад, для міток і засобів для збільшення часу напівжиття білка, і з метою фіксації 2 UA 113856 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зазначених варіантів на поверхні твердої основи. Спорідненні варіанти здійснення винаходу являють собою способи одержання клітин, здатних продукувати зазначені білки за винаходом, і одержання векторів, що містять ДНК, що кодує зазначені варіанти і злиті білки. [00017] У різних варіантах здійснення злиті білки за винаходом, описані в цьому документі, можуть містити один або кілька фрагментів послідовностей FGF21 дикого типу, включаючи фрагменти, настільки малі, як довжиною 8-12 амінокислотних залишків, і де поліпептид є здатним знижувати рівень глюкози у крові ссавця. У різних варіантах здійснення злиті білки за винаходом, описані в цьому документі, можуть містити один або кілька варіантів послідовностей FGF21 дикого типу, наприклад, з делецією, вставкою, додаванням або заміною однієї або декількох амінокислот у порівнянні з їхніми послідовностями дикого типу. [00018] У деяких варіантах здійснення злиті білки за винаходом, описані в цьому документі, можна ковалентно зв'язувати з одним або декількома полімерами, такими як поліетиленгліколь (PEG) або полісіалова кислота, або в положенні сайт-специфічних модифікацій амінокислот, внесених відносно FGF21 дикого типу, або в положенні амінокислот, спільних з варіантами цих білків дикого типу. Групу PEG приєднують таким чином, щоб створювати посилення, і/або не створювати перешкод для біологічної функції частин, що становлять злиті білки за винаходом, наприклад, варіантів білка FGF21. В інших варіантах здійснення поліпептиди за винаходом можна зливати з гетерологічною амінокислотною послідовністю, необов'язково, через лінкер, такий як GS, GGGGSGGGGSGGGGS (SEQ ID NO:6). Гетерологічна амінокислотна послідовність може являти собою константний домен IgG або його фрагмент (наприклад, Fc-область), людський сироватковий альбумін (HSA), або альбумінзв'язувальні поліпептиди. Такі злиті білки, описані в цьому документі, можуть також формувати мультимери. [00019] У деяких варіантах здійснення гетерологічну амінокислотну послідовність (наприклад, HSA, Fc і т.д.) зливають з аміно-кінцем злитих білків за винаходом. В інших варіантах здійснення гетерологічну амінокислотну послідовність, що зливається (наприклад, HSA, Fc і т.д.), зливають з карбокси-кінцем злитих білків за винаходом. [00020] В іншому варіанті здійснення описані способи лікування пацієнта, що страждає одним або декількома асоційованими з FGF21 порушеннями, такими як ожиріння, цукровий діабет типу 2, цукровий діабет типу 1, панкреатит, дисліпідемія, захворювання неалкогольної жирової інфільтрації печінки (NAFLD), неалкогольний стеатогепатит (NASH), стійкість до інсуліну, гіперінсулінемія, нестерпність глюкози, гіперглікемія, метаболічний синдром, гострий інфаркт міокарда, гіпертензія, серцево-судинне захворювання, атеросклероз, хвороба периферичних артерій, інсульт, серцева недостатність, коронарна хвороба серця, захворювання нирок, ускладнення діабету, невропатія, гастропарез, порушення, асоційовані з інактивуючими мутаціями в рецепторі інсуліну, і інші порушення метаболізму, що включають у себе введення зазначеному пацієнтові, що потребує такого лікування, терапевтично ефективної кількості одного або декількох білків за винаходом або їх фармацевтичній композиції. [00021] Винахід відноситься також до фармацевтичних композицій, що містять злиті білки за винаходом, описані в цьому документі, і фармацевтически прийнятний засіб для складання. Такі фармацевтичні композиції можна використовувати у способі лікування порушення метаболізму, і спосіб містить у собі введення пацієнту, що потребує цього, фармацевтичної композиції за винаходом. Необмежуючі приклади порушень метаболізму, які можна лікувати, містять у собі цукровий діабет типу 1 і типу 2, і ожиріння. [00022] Ці та інші аспекти винаходу пояснені в наступному докладному описі винаходу. КОРОТКИЙ ОПИС ГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ [00023] Фігури 1A-1D показують, що V188 має поліпшену ефективність у моделі діабету на мишах ob/ob у порівнянні з V76. Для V188 показані чудові результати при введенні 1 міліграм на кілограм (mpk), у порівнянні з 5 міліграм на кілограм, при яких вводили V76. На фігурі 1A показаний рівень глюкози в плазмі після їжі як зчитуваний результат (кола являють собою носій (PBS - фосфатно-сольовий буфер), квадрати являють собою V76 при 5 mpk, і трикутники являють собою V188 при 1 mpk. На фігурі 1B показаний рівень інсуліну в плазмі після їжі як зчитуваний результату (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk, і V188 при 1 mpk). На фігурі 1C показана маса тіла як зчитуваний результат (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk, і V188 при 1 mpk). На фігурі 1D показаний вміст ліпідів у печінці як зчитуваний результат (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk, і V188 при 1 mpk). [00024] На фігурах 2A-2D показано, що V101 має поліпшену ефективність у моделі діабету на мишах ob/ob у порівнянні з V76. Для V101 показані чудові результати при введенні 1 міліграма на кілограм (mpk), у порівнянні з 5 міліграмами на кілограм, при яких вводили V76. На фігурі 2A показаний рівень глюкози в плазмі після їжі як зчитуваний результат (кола являють собою носій (PBS - фосфатно-сольовий буфер), квадрати являють собою V76 при 5 mpk, і 3 UA 113856 C2 5 10 15 20 25 30 35 трикутники являють собою V101 при 1 mpk. На фігурі 2B показаний рівень інсуліну в плазмі крові після їжі як зчитуваний результат (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk, і V101 при 1 mpk). На фігурі 2C показана маса тіла як зчитуваний результат (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk, і V101 при 1 mpk). На фігурі 2D показаний вміст ліпідів у печінці як зчитуваний результат (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk і V101 при 1 mpk). [00025] На фігурах 3A-3D показано, що V103 має поліпшену ефективність у моделі діабету на мишах ob/ob у порівнянні з V76. Для V103 показані чудові результати при введенні 1 міліграма на кілограм (mpk), у порівнянні з 5 міліграмами на кілограм, при яких вводять V76. На фігурі 3A показаний рівень глюкози в плазмі крові після їжі як зчитуваний результат (кола являють собою носій (PBS - фосфатно-сольовий буфер), квадрати являють собою V76 при 5 mpk, і трикутники являють собою V103 при 1 mpk. На фігурі 3B показаний рівень інсуліну в плазмі крові після їжі як зчитуваний результат (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk, і V103 при 1 mpk). На фігурі 3C показана маса тіла як зчитуваний результат (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk, і V103 при 1 mpk). На фігурі 3D показаний вміст ліпідів у печінці як зчитуваний результат (ліворуч праворуч: носій, V76 при 5 mpk і V103 при 1 mpk). [00026] На фігурах 4A-4D показані чудові фармакогенетичні і термодинамічні властивості, які мають злиті білки за винаходом у порівнянні зі злитими білками FGF21, описаними в даній галузі. На фігурі 4A показані концентрації в плазмі злитих білків за винаходом в Публікації PCT WO10/129600, описаних як Fc-L(15)-FGF21 (L98R, P171G) і Fc-L(15)-FGF21 (L98R, P171G, A180E), з наступною IV ін'єкцією зазначеного злитого білка мишам. На фігурі 4B показані фармакокінетичні властивості злитих білків за винаходом (V101, V103 і V188) після однократної IV дози у мишей, як аналізували за допомогою анти-Fc-ELISA у порівнянні з даними фармакокінетики, отриманими у мишей для V76 у попередньому дослідженні з використанням ELISA з анти-FGF21 антитілом. На фігурі 4C показана вибіркова перевірка злитих білків за винаходом на Вестерн-блоті з анти-FGF21, що узгоджується з даними анти-Fc-ELISA через 120 годин і 15 діб. Зразки на блоті є наступними: A представляє V101, B представляє V103 і C представляє V188. Контроль являє собою V101 і сироватку. На фігурі 4D показана значно збільшена термодинамічна стабільність злитих білків за винаходом у порівнянні з V76. Зверху вниз, на фігурі представлені V101, V103, і V188, всі з яких мають поліпшені температури плавлення (Tm) у порівнянні з V76 (T m

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Boettcher, Brian R., Caplan, Shari L., Daniels, Douglas S., Hamamatsu, Norio, Licht, Stuart, Weldon, Stephen Craig

Автори російською

Бэттхер Брайан Р., Каплан Шари Л., Дениэлс Дуглас С., Хамаматсу Норио, Лихт Стюарт, Уэлдон Стивен Крейг

МПК / Мітки

МПК: A61K 47/50, C07K 14/50

Мітки: метаболізму, злитий, порушень, білок, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/49-113856-zlitijj-bilok-dlya-likuvannya-porushen-metabolizmu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Злитий білок для лікування порушень метаболізму</a>

Подібні патенти