Спосіб покращення врожайності і/або покращення сили рослини і/або збільшення стійкості або опірності рослини до кліматичних факторів стресу за допомогою амідної сполуки та її застосування

Є ще 40 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб покращення врожайності і/або покращення сили, і/або покращення стійкості або опірності до кліматичних факторів стресу принаймні одного сорту рослини, який включає обробку рослини і/або місця, в якому рослина росте або повинна рости, амідом формули І

, I

в якій замісники мають наступні значення:

R4 являє собою дифторметил або трифторметил;

R5 являє собою водень;

М являє собою фенільне кільце, де фенільне кільце заміщене або незаміщене атомом фтору;

Q являє собою прямий зв'язок;

R1 являє собою феніл, заміщений двома або трьома атомами галогену;

де покращення врожайності і покращення сили рослин, і покращення стійкості або опірності рослин до кліматичних факторів стресу не залежать від пестицидної дії зазначеного аміду.

2. Спосіб за п. 1, де амід формули І (сполука І) вибраний з групи, що складається з N-(3',4',5'-трифторбіфеніл-2-іл)-3-дифторметил-1-метил-1Н-піразол-4-карбоксаміду та N-(3',4'-дихлор-5-фторбіфеніл-2-іл)-3-дифторметил-1-метилпіразол-4-карбоксаміду (загальна назва: біксафен).

3. Спосіб за п. 1 або 2, де застосовують суміш амідної сполуки формули І (сполука І) і додатковий фунгіцид II (сполука II), де додатковий фунгіцид II вибраний з групи, що складається з

(і) стробілуринів, вибраних з азоксистробіну, димоксистробіну, флуоксастробіну, крезоксим-метилу, метоміностробіну, оризастробіну, пікоксистробіну, піраклостробіну і трифлоксистробіну;

(іі) амідів карбонової кислоти, вибраних з боскаліду, фенгексаміду, металаксилу, диметоморфу, флупіколіду (пікобензаміду), зоксаміду, мандипропаміду і карпропаміду;

(ііі) азолів, вибраних з ципроконазолу, дифеноконазолу, епоксиконазолу, флузилазолу, флуквінконазолу, флутриафолу, іпконазолу, метконазолу, пропіконазолу, протіоконазолу, тебуконазолу, ціазофаміду, прохлоразу, етабоксаму і триазоксиду;

(iv) гетероциклічних сполук, вибраних з фамоксадону, флуазинаму, ципродинілу, піриметанілу, фенпропіморфу, іпродіону, ацибензолар-S-метилу, проквіназиду, квіноксифену, фенпіклонілу, каптану, фенпропідину, каптафолу і анілазину;

(v) карбаматів і дитіокарбаматів, вибраних з манкозебу, метираму, іпровалікарбу, манебу, пропінебу, флубентіавалікарбу (бентіавалікарбу) і пропамокарбу;

(vi) хлорорганічних сполук, вибраних з тіофанатметилу, хлороталонілу, толілфлуаніду і флусульфаміду;

(vii) неорганічних діючих речовин, вибраних з бордоської рідини, ацетату міді, гідроксиду міді, оксихлориду міді, основного сульфату міді і сірки;

(viii) інших, вибраних з спіроксаміну, гуазатину, цимоксанілу, цифлуфенаміду, валіфеналу, метрафенону, фосетил-алюмінію і дитіанону.

4. Спосіб за п. 3, де додатковий фунгіцид II (сполука II) вибраний з групи, що складається з

(і) стробілуринів, вибраних з азоксистробіну, димоксистробіну, оризастробіну, пікоксистробіну, піраклостробіну і трифлоксистробіну;

(іі) амідів карбонової кислоти, вибраних з боскаліду і диметоморфу;

(ііі) азолів, вибраних з ципроконазолу, дифеноконазолу, епоксиконазолу, метконазолу, пропіконазолу, протіоконазолу і тебуконазолу;

(iv) гетероциклічних сполук, вибраних з ципродинілу, піриметанілу, фенпропіморфу, іпродіону, квіноксифену і ацибензолар-S-метилу;

(v) карбаматів і дитіокарбаматів, вибраних з манкозебу, метираму, пропінебу і іпровалікарбу; (viii) інших, вибраних з дитіанону і метрафенону.

5. Спосіб за п. 4, де додатковий фунгіцид II (сполука II) вибраний з групи, що складається з оризастробіну, піраклостробіну, азоксистробіну і трифлоксистробіну.

6. Спосіб за п. 1 або 2, де додатково застосовують інсектицид (сполука III), вибраний з фіпронілу і етипролу.

7. Спосіб за одним з пп. 1-6, де додатково застосовують інший фунгіцид III (сполука IIb), вибраний з ципроконазолу, дифеноконазолу, епоксиконазолу, флузилазолу, флуквінконазолу, флутриафолу, іпконазолу, метконазолу, пропіконазолу, протіоконазолу, тебуконазолу, ціазофаміду, прохлоразу, етабоксаму і тріазоксиду.

8. Спосіб за одним з пп. 1-6, де додатково застосовують гербіцид (сполука IV) вибраний з гліфосату, сульфосинату і гліфосинату.

9. Спосіб за одним з пп. 1-8, де рослина являє собою вибрану з сільськогосподарських рослин, лісівницьких рослин і декоративних рослин.

10. Спосіб за одним з пп. 3-9, де амідна сполука формули І (сполука І) і принаймні одна інша сполука вибрана з групи, що складається зі сполук (II), (IIb), (III) і (IV), застосовуються одночасно або як суміш, або окремо, або послідовно на рослині і/або в місці, де рослина росте або повинна рости.

11. Спосіб за одним з пп. 1-10, де амідну сполуку формули І (сполука І) застосовують на зазначених рослинах і/або в місці, де вони ростуть, з нормою застосування від приблизно 0,005 кг/га до приблизно 2,0 кг/га зазначених рослин і/або місця, в якому вони ростуть.

12. Застосування аміду формули І (сполука І) як визначено в п. 1 для покращення врожайності і/або покращення сили, і/або покращення стійкості або опірності до кліматичних факторів стресу принаймні одного сорту рослини, де покращення врожайності і покращення сили рослин, і покращення стійкості або опірності рослин до кліматичних факторів стресу не залежать від пестицидної дії зазначеного аміду.

13. Застосування за п. 12 для зниження втрати рослин.

Текст

Реферат: Спосіб покращення врожайності і/або покращення сили, і/або покращення стійкості або опірності до кліматичних факторів стресу принаймні одного сорту рослини, який включає обробку рослини і/або місця, в якому рослина росте або повинна рости, амідом формули І (сполука І), де покращення врожайності і покращення сили рослин і покращення стійкості або UA 105897 C2 (12) UA 105897 C2 опірності рослин до кліматичних факторів стресу не залежать від пестицидної дії зазначеного аміду. R4 O M N N N H3 C R5 H Q R1 (I) UA 105897 C2 Даний винахід відноситься до способу покращення життєздатності рослини, щонайменше, одного сорту рослини, який включає обробку рослини і/або місця, в якому рослина росте або повинна рости, амідом формули I (сполуку I) 4 R O N N H 3C 5 10 15 20 25 30 35 40 R 5 M Q I 1 R в якій замісники мають наступне значення: 4 R представляє собою метил, дифторметил, або трифторметил; 5 R представляє собою водень або фтор; M представляє собою тієнільне кільце або фенільне кільце, причому фенільне кільце заміщене або не заміщене атомом фтору; Q представляє собою прямий зв'язок, циклопропілен або анельоване біцикло[2.2.1]гептанове кільце; 1 R представляє собою циклопропіл, 1,3-диметилбутил, ізопропіл, феніл, заміщений двома або трьома атомами галогену або трифторметилтіо радикал. Даний винахід відноситься до способу покращення життєздатності рослини, щонайменше, одного сорту рослини, який включає обробку рослини і/або місця, в якому рослина росте або повинна рости сумішшю, що містить амід формули I (сполуку I) і інший фунгіцид II (сполуку II) або інсектицид (сполуку III) або гербіцид (сполуку IV). Даний винахід також відноситься до способу покращення життєздатності рослини, щонайменше, одного сорту рослини, який включає обробку рослини і/або місця, в якому рослина росте або повинна рости трикомпонентною сумішшю, що містить амід формули I (сполуку I) і як другий компонент інший фунгіцид II (сполуку II) або інсектицид (сполуку III) і як третій компонент будь-який інший фунгіцид III (сполуку IIb) або по вибору гербіцид (сполуку IV). Даний винахід також відноситься до способу покращення життєздатності рослини, щонайменше, одного сорту рослини, який включає обробку рослини і/або місця, в якому рослина росте або повинна рости трикомпонентною сумішшю, що містить амід формули I (сполуку I) і інсектицид (сполуку III) і гербіцид (сполуку IV). Даний винахід також відноситься до способу покращення життєздатності рослини, щонайменше, одного сорту рослини, який включає обробку рослини і/або місця, в якому рослина росте або повинна рости чотирьохкомпонентною сумішшю, що містить амід формули I (сполуку I) і інший фунгіцид II (сполуку II), і інший фунгіцид III (сполуку IIb) і гербіцид (сполуку IV). Даний винахід також відноситься до застосування аміду формули I (сполуку I) для покращення життєздатності рослини, щонайменше, одного сорту рослини. В захисті сільськогосподарських культур існує постійна потреба в композиціях, які покращують життєздатність рослин. Перевага надається більш життєздатним рослинам, так як вони поряд з іншими дають кращі врожаї сільськогосподарських культур і/або кращу якість рослин або зернових. Тому об'єктом даного винаходу є надання пестицидной композиції, яка вирішує зазначені вище проблеми, і яка повинна, зокрема, покращити життєздатність рослини. Було винайдено, що задача вирішується за допомогою способу покращення життєздатності рослини, який включає обробку рослини і/або місця, в якому рослина росте або повинна рости амідом (сполуку I) формули I (сполуку I) R 4 O N N H 3C 45 N H R 5 N H M Q I 1 R в якій замісники мають наступне значення: 4 R представляє собою метил або трифторметил; 5 R представляє собою водень або фтор; M представляє собою тієнільне кільце або фенільне кільце, в якому фенільне кільце заміщене або не заміщене атомом фтору; Q представляє собою прямий зв'язок, циклопропілен або анельоване біцикло[2.2.1]гептанове кільце; 1 UA 105897 C2 1 5 10 15 20 25 30 R представляє собою циклопропіл, 1,3-диметилбутил, ізопропіл, феніл, заміщений двома або трьома атомами галогену або трифторметилтіо радикал. Також було винайдено, що в способі даного винаходу деякі фунгіцидні суміші проявляли синергетичні ефекти життєздатності рослини. В межах цих сумішей, також були винайдені синергетичні суміші з синергетичною фунгіцидною активністю. WO 01/82701 розкриває спосіб виробки стійкості рослин до вірусних інфекцій шляхом многократного застосування діючих сполук стробілуринового типу. Тим не менш, багаторазове застосування фунгіцидів може селекціонувати стійкі популяції патогенних грибів. PCT/EP/2008/051672 описує, що деякі аніліди виробляють стійкість до вірусів. WO 07/104658 включає спосіб виробки стійкості рослин до бактеріальних захворювань шляхом застосування на рослинах стробілуринів з анілідними сполуками. WO 05/018324 розкриває ефекти життєздатності рослини деяких анілідних сполук. Комбінації амідів формули I з деякими фунгіцидами розкриті в WO 07/017416, PCT/EP2008/051331, PCT/EP2008/051375, WO 08/000377, WO 07/128756, EP заявці № 08152059.5, EP заявці № 08155881.9, EP заявці № 07119858.4 і PCT/EP2008/051955. Тим не менш, там немає зазначення відносно синергетичних ефектів життєздатності рослини. До того ж, жодне з цих посилань не розкриває синергетичні ефекти життєздатності рослини сумішей як визначено на початку або не описує детально синергетичні фунгіцидні суміші. Аміди формули I (сполука I) відомі як фунгіциди (див., наприклад, EP-A 545 099, EP-A 589 301, EP-A 737682, EP-A 824099, WO 99/09013, WO 03/010149, WO 03/070705, WO 03/074491, WO 2004/005242, WO 04/035589, WO 04/067515, WO 06/087343). Вони можуть бути одержані описаним тут способом. Інший фунгіцид II (сполука II), інсектициди (сполука III) і гербіциди (сполука IV), а також їх пестицидна дія і способи їх одержання, загалом, є відомими. Наприклад, комерційно доступні сполуки можна знайти в The Pesticide Manual, 13th Edition, British Crop Protection Council (2003) в числі інших публікацій. Посилання нижче на переважні форми здійснення амідів формули I (сполука I) і відповідні суміші, що містять сполуки (I), на їх переважне застосування і способи їх застосування, слід розглядати як самі по собі або переважно в комбінації з будь-якими іншими. В переважній формі здійснення, амід формули I (сполука I) представляє собою сполуку формули Ia F2HC O N H N N H3C Ia F F F 35 яка представляє собою N-(3',4',5'-трифторбіфеніл-2-ил)- 3-дифторметил-1-метил-1Hпіразол-4-карбоксамід, тут зазначається як "Ia” Згідно з іншою переважною формою здійснення, амід формули I (сполука I) представляє собою сполуку формули Ib F2HC N N H3C O N H Ib S-CF3 40 яка представляє собою N-[2-(4'-трифторметилтіо)-біфеніл]-3-дифторметил-1-метил-1Hпіразол-4-карбоксамід, тут зазначається як "Ib” Відповідно до іншої переважної форми здійснення, амід формули I (сполука I) представляє собою сполуку формули Ic 2 UA 105897 C2 F2HC F O N H N N H3C Ic Cl Cl 5 яка є N-(3",4’-дихлор-5-фторбіфеніл-2-ил)-3-дифторметил-1-метилпіразол-4-карбоксамідом (загальна назва: біксафен), тут зазначається як "Ic” Відповідно до іншої переважної форми здійснення, амід формули I (сполука I) представляє собою сполуку формули Id H3C N N H3C 10 O N H F H3C O N H N N H3C CH(CH3)2 O N H N N H 3C If яка є N-[1,2,3,4-тетрагідро-9-(1-метилетил)-1,4-метанонафталін-5-ил]-3-(дифторметил)-1метил-1H-піразол-4-карбоксамідом (загальна назва: ізопіразам), тут зазначається як "If” Відповідно до іншої переважної форми здійснення, амід формули I (сполука I) представляє собою сполуку формули Ig F3C N N H3C 25 Ie яка є N-(2-біциклопропіл-2-ил-феніл)-3-дифторметил-1-метил-1H-піразол-4-карбоксамідом, в якому ця сполука може виступати рацематом його цис-ізомерів і транс-ізомерів (загальна назва: седаксан). Відповідно до іншої переважної форми здійснення, амід формули I (сполука I) представляє собою сполуку формули If F2HC 20 CH(CH3 )2 яка є N-[2-(1,3-диметилбутил)-феніл]-1,3-диметил-5-фтор-1H-піразол-4-карбоксамідом, тут зазначається як "Id” Відповідно до іншої переважної форми здійснення, амід формули I (сполука I) представляє собою сполуку формули Ie F2HC 15 Id O S N H H3C CH3 Ig CH3 Ig, яка є N-[2-(1,3-диметилбутил)-3-тиенил]-1-метил-3-(трифторметил)-1H-піразол-4карбоксамід (загальна назва: пентіопірад), тут зазначається як "Ig” В одній більш переважній формі здійснення, сполуку (I) вибрано з групи, що складається з Ia, Ic, Ie, If і Ig. 3 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В ще більш переважній формі здійснення, сполуку (I) вибрано з групи, що складається з Ia, Ic, If і Ig, надзвичайно переважно сполуку (I) представляє собою сполуку Ia. Як зазначено на початку, даний винахід також відноситься до способу покращення життєздатності рослини, щонайменше, одного сорту рослини, який включає обробку рослини і/або місця, де рослина росте, або повинна рости сполукою (I) або відповідної сумішшю. В одній формі здійснення, ця суміш включає (1) амід формули I (сполука I); і (2) інший фунгіцид II (сполука II), в якому додатковий фунгіцид II вибраний з групи, що складається з (i) стробілуринів, вибраних з азоксистробін (S1), димоксистробін (S2), флуоксастробін (S3), крезоксим-метил (S4), метоминостробін (S5), оризастробін (S6), пікоксистробін (S7), піраклостробін (S8) і трифлоксистробін (S9); (ii) амідів карбонової кислоти, вибраних з боскалід, фенгексамід, металаксил, диметоморф, флупіколід (пікобензамід), зоксамід, мандипропамід і карпропамід; (iii) азолів, вибраних з ципроконазол (A1), дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), флузилазол (A4), флуквінконазол (A5), флутріафол (A6), іпконазол (A7), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), ціазофамід (A12), прохлораз (A13), етабоксам (A14) і тріазоксид (A15); (iv) гетероциклічних сполук, вибраних з фамоксадон, флуазинам, ципродиніл, піриметаніл, фенпропіморф, іпродіон, ацибензолар-S-метил, проквіназид, квіноксифен, фенпіклоніл, каптан, фенпропідин, каптафол і анілазин; (v) карбаматів і дитіокарбаматів, вибраних з манкозеб, метирам, іпровалікарб, манеб, пропінеб, флубентіавалікарб (бентіавалікарб) і пропамокарб; (vi) хлорорганічних сполук, вибраних з тіофанат метил, хлороталоніл, толілфлуанід і флусульфамід; (vii) неорганічних діючих сполук, вибраних з бордоської рідини, ацетат міді, гідроксид міді, оксихлорид міді, основний сульфат міді і сірка; (viii) інших, вибраних з спіроксамін, гуазатин, цимоксаніл, цифлуфенамід, валіфенал, метрафенон; фосетил-алюмінію і дитіанон; (3) і як третій компонент по вибору інший фунгіцид III (сполука IIb), в якому додатковий фунгіцид III, вибраний з групи, що складається з (iii) азолів, вибраних з ципроконазол (A1), дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), флузилазол (A4), флуквінконазол (A5), флутріафол (A6), іпконазол (A7), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), ціазофамід (A12), прохлораз (A13), етабоксам (A14) і тріазоксид (A15); (4) або як третій компонент, по вибору, гербіцид (сполука IV), в якому гербіцид вибраний з групи, що складається з гліфосат (H1), гліфосинат (H2) і сульфосинат (H3). в кількостях, синергетично ефективних для життєздатності рослини. Поняття "кількість, ефективна для життєздатності рослини" означає кількість сполуки (I) або сумішей сполуки (I) і, щонайменше, одну сполуку, вибрану з групи, що складається з сполук (II), (IIb), (III) і (IV), якого достатньо для забезпечення ефектів життєздатності рослини як визначено тут нижче. Більш детальна інформація про кількості, шляхах застосування і придатних співвідношеннях для використання зазначається нижче. У будь-якому випадку, кваліфікований користувач добре повідомлений про те, що кількість може варіюватися в широкому діапазоні і залежати від різних факторів, наприклад, від рослини, яку обробляють і культивують або матеріалу і кліматичних умов. Поняття "синергетичний" означає що одночасне, сумісне або роздільне, застосування сполуки (I) і, щонайменше, однієї сполуки з групи, що складається з сполук (II), (IIb), (III) і (IV), або послідовне застосування сполуки (I) і, щонайменше, однієї сполуки з групи, що складається з сполук (II), (IIb), (III) і (IV), забезпечує покращенні ефекти життєздатності рослини в порівнянні з ефектами життєздатності рослини, які є можливими з індивідуальними сполуками. Переважно, додатковий фунгіцид II (сполука II), вибраний з групи, що складається з (i) стробілуринів, вибраних з азоксистробін (S1), димоксистробін (S2), оризастробін (S6), пікоксистробін (S7), піраклостробін (S8) і трифлоксистробін (S9); (ii) амідів карбонової кислоти, вибраних з боскалід і диметоморф; (iii) азолів, вибраних з ципроконазол (A1), дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10) і тебуконазол (A11); (iv) гетероциклічних сполук, вибраних з ципродиніл, піриметаніл, фенпропіморф, іпродіон, квіноксифен і ацибензолар-S-метил; (v) карбаматів і дитіокарбаматів, вибраних з манкозеб, метирам, пропінеб і іпровалікарб; 4 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (viii) інших, вибраних з дитіанон і метрафенон. Переважно, додатковий фунгіцид III (сполука IIb) вибраний з групи, що складається з (iii) азолів, вибраних з ципроконазол (A1), дифеноконазол (A2), епоксиконазол (A3), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10) і тебуконазол (A11). Переважним гербіцидом (сполука IV) є гліфосат (H1). Більш переважно, додатковий фунгіцид II (сполука II) вибраний з групи, що складається з: (i) стробілуринів, вибраних з азоксистробін (S1), оризастробін (S6), піраклостробін (S8), трифлоксистробін (S9) (iii) азолів, вибраних з епоксиконазол (A3), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10) і тебуконазол (A11). Найбільш переважно, додатковий фунгіцид II (сполука II) вибраний з групи, що складається з азоксистробін (S1), оризастробін (S6), піраклостробін (S8), і трифлоксистробін (S9), в якому оризастробін (S6) і піраклостробін (S8) надзвичайно переважно з фунгіцидів II. Найбільш переважно, додатковий фунгіцид III (сполука IIb) вибраний з групи, що складається з епоксиконазол (A3), метконазол (A8), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10) і тебуконазол (A11). В термінах даного винаходу "суміш" не обмежується фізичною сумішшю, що містить сполуки (I) і, щонайменше, одну сполуку, вибрану з групи, що складається з сполук (II), (IIb), (III) і (IV), а відноситься до будь-якої препаративної форми сполук (I) і, щонайменше, однієї сполуки, вибраної з групи, що складається з сполук (II), (IIb), (III) і (IV), застосування якої є пов'язаним у часі і місці. В одній формі здійснення винаходу "суміш" відноситься до фізичної суміші сполуки (I) (= одна сполука I) і однієї сполуки, вибраної з групи, що складається з сполук (II), (IIb), (III) і (IV), (= один з спеціальних фунгіцидів II або спеціальних фунгіцидів IIb або один з інсектицидів III або один з гербіцидів IV як визначено). В іншій формі здійснення винаходу, "суміш" відноситься до трикомпонентних сумішей, що включають сполуку (I) і одну сполуку (II) і одну сполуку, вибрану з групи, що складається з (IIb), (III) і (IV). В іншій формі здійснення винаходу, "суміш" відноситься до чотирьохкомпонентних сумішей, що включають сполуку (I) і одну сполуку (II) і дві сполуки, вибраних з групи, що складається з (IIb), (III) і (IV). В іншій формі здійснення винаходу, "суміш" відноситься до сполук (I) і, щонайменше, однієї сполуки, вибраної з групи, що складається зі сполук (II), (IIb), (III) або (IV), складених окремо, але застосовуваних на одну рослину або місце, в якому рослина росте або повинна рости у часовому взаємозв'язку, тобто одночасно або послідовно, послідовне застосування має часовий інтервал, який сприяє комбінованій дії сполук. До того ж, індивідуальні сполуки сумішей відповідно до винаходу, такі як частини набору, або частини двокомпонентної суміші можуть змішуватися користувачем самостійно в баку для обприскування і, крім того, при необхідності, можуть додаватися допоміжні речовини (суміш в баку). В іншій формі здійснення, ці суміші включають (I) амідну сполуку формули I (сполуку I) і (III) інсектицид (сполука III), вибраний з групи, що складається з фіпронілу (Fip) і етипролу (Ethi). в кількостях, синергетично ефективних для життєздатності рослини. Переважним інсектицидом (сполуку III) є фіпроніл (Fip). Переважно, всі зазначені вище суміші включають або Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, або Ig як сполуку (I). Більш переважно, ці суміші включають або Ia, Ic, If, або Ig як сполуку (I). Найбільш переважно, ці суміші містять або Ia, Ic, або If як сполуку (I). В особливо переважній формі виконання, ці суміші містять Ia як сполуку (I). Таким чином, приймаючи до уваги їх використання за призначенням в способах даного винаходу, наступні двокомпонентні суміші сполуки (I) і сполук (II) або (III) або (IV), наведені в таблиці нижче представляють собою переважну форму здійснення даного винаходу: 5 UA 105897 C2 6 UA 105897 C2 5 10 15 В межах сумішей таблиці 1, особливо, переважними є наступні суміші: M-1, M-2, M-3, M-4, M5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-27, M-28, M-29, M-30, M-31, M-32, M-33, M-34, M-35, M-36, M-53, M-54, M-55, M-56, M-57, M-58, M-59, M-60, M-61, M-62, M-79, M-80, M-81, M-82, M-83, M-84, M-85, M-86, M-87, M-88, M-105, M-106, M-107, M-108, M-109, M-110 і M-111. В межах цієї підмножини, більш переважними є наступні суміші: M-1, M-2, M-3, M-4,M-10, M-27, M-28, M-29, M-30, M-36, M-53, M-54, M-55, M-56, M-62, M-79, M-80, M-81, M-82, M-88, M-105, M-107, M-110 і M-111 Ще більш переважними є наступні суміші: M-1, M-2, M-3, M-4, M-27, M-28, M-29, M-30, M-53, M-54, M-55, M-56, M-79, M-80, M-81, M-82 і M-105 Найбільш переважними є наступні суміші з: M-2, M-3, M-28, M-29, M-54, M-55, M-80, M-81 і M-105. Найбільша перевага надається сумішам M-2, M-3 і M-105. Приймаючи до уваги їх використання за призначенням в рамках способів даного винаходу, наступні трикомпонентні суміші сполуки (I) і сполуки (II) або (III) в комбінації з сполуками (IIb) або (IV), наведеними в таблиці 2 нижче представляють собою переважну форму здійснення даного винаходу. Суміші, розкриті в таблиці 2, також є додатковою формою здійснення даного винаходу. 20 7 UA 105897 C2 8 UA 105897 C2 9 UA 105897 C2 10 UA 105897 C2 11 UA 105897 C2 12 UA 105897 C2 13 UA 105897 C2 14 UA 105897 C2 15 UA 105897 C2 16 UA 105897 C2 17 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 В межах трикомпонентних сумішей таблиці 2, особливо, переважними є наступні суміші відповідно до даного винаходу: N-1, N-2, N-3, N-4, N-5, N-6, N-7, N-8, N-9, N-10, N-11, N-12, N-13, N-14, N-15, N-16, N-17, N18, N-19, N-20, N-21, N-22, N-23, N-24, N-25, N-26, N-27, N-28, N-29, N-30, N-31, N-32, N-33, N-34, N-35, N-36, N-37, N-38, N-39, N-40, N-41, N-42, N-43, N-44, N-45, N-46, N-47, N-48, N-49, N-50, N51, N-52, N-53, N-54, N-55, N-56, N-57, N-58, N-59, N-60, N-61, N-62, N-63, N-64, N-65, N-66, N-67, N-68, N-69, N-70, N-71, N-72, N-73, N-74, N-75, N-76, N-77, N-78, N-79, N-80, N-81, N-82, N-83, N84, N-85, N-86, N-87, N-88, N-89, N-90, N-91, N-92, N-93, N-94, N-95, N-96, N-97, N-98, N-99, N100, N-101, N-102, N-103, N-104, N-105, N-106, N-107, N-108, N-109, N-110, N-111, N-112, N-113, N-114, N-115, N-116, N-117, N-118, N-119, N-120, N-121, N-122, N-123, N-124, N-125, N-126, N127, N-128, N-129, N-130, N-131, N-132, N-133, N-134, N-135, N-960, N-961, N-962, N-963, N-964, N-965, N-966, N-967, N-968, N-969, N-970, N-971, N-972, N-973, N-974, N-1065, N-1066, N-1067, N-1068, N-1069, N-1070, N-1071, N-1072, N-1073, N-1083, N-1084, N-1085, N-1086, N-1087, N1088, N-1089, N-1090, N-1091, N-1110, N-1111, N-1112, N-1113, N-1114, N-1115, N-1116, N-1117, N-1118, N-1119, N-1120, N-1121, N-1122, N-1123, N-1124, N-1125, N-1126 і N-1127. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-78, яка включає амідну сполуку формули Ia, оризастробін (S6) як додатковий фунгіцид II і епоксиконазол (A3) як додатковий фунгіцид III, є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-108, яка включає амідну сполуку формули Ia, піраклостробін (S8) як додатковий фунгіцид II і епоксиконазол (A3) як додатковий фунгіцид III, є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-962, яка включає амідну сполуку формули Ia, епоксиконазол (A3) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-1070, яка включає амідну сполуку формули Ia, оризастробін (S6) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-1072, яка включає амідну сполуку формули Ia, піраклостробін (S8) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-1088, яка включає амідну сполуку формули Ic (біксафен), оризастробін (S6) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-1090, яка включає амідну сполуку формули Ic (біксафен), піраклостробін (S8) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-1115, яка включає амідну сполуку формули If (ізопіразам), оризастробін (S6) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-1117, яка включає амідну сполуку формули If (ізопіразам), піраклостробін (S8) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-1124, яка включає амідну сполуку формули Ig (пентіопірад), оризастробін (S6) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах сумішей таблиці 2, суміш N-1126, яка включає амідну сполуку формули Ig (пентіопірад), піраклостробін (S8) як додатковий фунгіцид II і гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. 18 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Приймаючи до уваги їх використання за призначенням в рамках способів даного винаходу, наступні чотирьохкомпонентні суміші стробілуринової сполуки (2)(i) в комбінації з сумішами, наведеними вище в таблиці 2, представляють собою переважну форму здійснення даного винаходу: Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-1 до Q-105), що включає сполуку стробілурину S1 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-106 до Q-210), що включає сполуку стробілурину S2 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-211 до Q-315), що включає сполуку стробілурину S3 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-316 до Q-420), що включає сполуку стробілурину S4 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-421 до Q-525), що включає сполуку стробілурину S5 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-526 до Q-630), що включає сполуку стробілурину S6 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-631 до Q-735), що включає сполуку стробілурину S7 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-736 до Q-840), що включає сполуку стробілурину S8 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. Чотирьохкомпонентна суміш (від Q-841 до Q-945), що включає сполуку стробілурину S9 і трикомпонентну суміш, в якій трикомпонентна суміш кожного разу відповідає одному рядку таблиці 2, вибраному з сумішей № від N-960 до N-1064. В межах чотирьохкомпонентних сумішей, розкритих вище, суміш, що містить амідну сполуку формули Ia, піраклостробін (S8) як додатковий фунгіцид II, епоксиконазол (A3) як додатковий фунгіцид III і додатково гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. В межах чотирьохкомпонентних сумішей, розкритих вище, суміш, що містить амідну сполуку формули (Ia), оризастробін (S6) як додатковий фунгіцид II, епоксиконазол (A3) як додатковий фунгіцид III і додатково гліфосат (H1), є надзвичайно переважною. У всіх сумішах, що застосовують згідно зі способами даного винаходу, сполуки (I) і сполуки (II), (IIb), (III) або (IV), використовують в кількостях, які забезпечують синергетичний ефект. Вагове співвідношення сполуки (I) до сполук (II), (IIb), (III) або (IV), переважно складає від 200:1 до 1:200, більш переважно від 100:1 до 1:100, більш переважно від 50:1 до 1:50 і зокрема від 20:1 до 1:20. Надзвичайно переважним співвідношенням є від 1:10 до 10:1. Вагове співвідношення відноситься до загальної ваги сполук (I) і сполук (II), (IIb), (III) або (IV), в суміші. Всі наведені вище суміші також є формою здійснення даного винаходу. Всі форми здійснення вищенаведених сумішей нижче відносяться до "сумішей відповідно до даного винаходу". Як зазначено вище, сполуки (I) або суміші відповідно до даного винаходу застосовують для покращення життєздатності рослин шляхом нанесення на рослину або частини рослин або на їх фактичне або передбачуване місце росту. Таким чином, винахід також відноситься до способу покращення життєздатності рослин, який включає обробку рослини, частини рослини, місцезнаходження, в якому рослина росте або повинна рости сполуками (I) або сумішами відповідно до даного винаходу. Якщо суміш відповідно до даного винаходу застосовують в цьому способі відповідно до винаходу, рослину і/або місце, де рослина росте або повинна рости переважно обробляють одночасно (разом або окремо) або послідовно амідною сполукою формули I (сполуку I) і, щонайменше, однією іншою сполукою, вибраною з групи, що складається з сполук (II), (IIb), (III) і (IV). Звичайно, послідовне застосування здійснюють з часовим інтервалом, який забезпечує комбіновану дію застосовних сполук. Переважно, часовий інтервал для послідовного застосування сполуки (I) і сполук (II), (IIb), (III) і/або (IV), коливається від декількох секунд до 3 19 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 місяців, переважно, від декількох секунд до 1 місяця, більш переважно від декількох секунд до 2 тижнів, ще більш переважно від декількох секунд до 3 днів і зокрема від 1 секунди до 24 годин. Поняття "BBCH основна стадія росту" відноситься до розширеної BBCH шкали, яка представляє собою систему для однакового кодування фенологічно подібних стадій росту всіх видів однодольних і дводольних рослин, в якій весь цикл розвитку рослини підрозділяється на чітко розпізнавані і розрізнені тривалі фази розвитку. Абревіатура BBCH походить від Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt і CHemical industry (Біологічне федеральне відомство, Федеральне відомство з сортовипробування і хімічної промисловості). "Місцезнаходження" означає ґрунт, ареал, матеріал або середовище, в яких рослина росте або повинна рости. Дійсно, сполуки (I) і у випадку застосування суміші, сполуки, вибрані з групи, що складається зі сполук (II), (IIb), (III) і (IV), використовують в ефективній і нефітотоксичній кількості. Це означає, що вони використовуються в кількості, яка дозволяє одержати бажаний ефект, але які не викликають ніяких фітотоксичних симптомів в обробленій рослині або в рослині, яка вирощена з обробленого пагінця або обробленого ґрунту. Рослини, які підлягають обробці, як правило, є рослинами, що мають економічне значення і/або рослини, вирощені людиною. Таким чином, переважно вони вибрані з сільськогосподарських, лісівницьких і декоративних рослин, більш переважно з сільськогосподарських рослин. Зазвичай поняття "рослини" також включає рослини, які були змінені завдяки вирощуванню, мутагенезу або генній інженерії. Генетично модифіковані рослини представляють собою рослини, генетичний матеріал яких був модифікований з використанням технологій рекомбінантної ДНК. Застосування технологій рекомбінантної ДНК робить можливою модифікацію, яка в природних умовах не може бути одержана швидко шляхом схрещування, мутацій або природної рекомбінації. Таким чином, також переважні соєві боби, зазначені тут, можуть бути не трансгенною рослиною, наприклад, якщо одержані за допомогою звичайного вирощування, або можуть мати, щонайменше, один трансгенний об'єкт. В одній формі здійснення переважно, що культура соєвих бобів є трансгенною рослиною, що має переважно трансгенний об'єкт, що забезпечує стійкість к пестициду, переважно к гербіциду гліфосат. Відповідно, переважно, що трансгенна рослина є рослиною, що має трансгенний об'єкт, що забезпечує стійкість до гліфосату. Деякі приклади таких переважних трансгенних рослин, що мають трансгенні об'єкти, які забезпечують стійкість к гліфосату описані в US 5,914,451, US 5,866,775, US 5,804,425, US 5,776,760, US 5,633,435, US 5,627,061, US 5,463,175, US 5,312,910, US 5,310,667, US 5,188,642, US 5,145,783, US 4,971,908 і US 4,940,835. Більш переважно, трансгенна рослина соєвих бобів має характеристики "Roundup-Ready" (RR) трансгенних соєвих бобів (доступні від Monsanto Company, St. Louis, Mo.). "Лісівницькі рослини" в сенсі даного винаходу представляють собою дерева, особливо дерева, що використовують при поновленні лісонасаджень або в промислових лісонасадженнях. Промислові лісонасадження, як правило, служать для комерційного виробництва лісових продуктів, таких як деревина, паперова маса, папір, каучук, різдвяні ялинки, або молоді дерева для садівницьких цілей. Прикладами лісівницьких рослин є хвойні дерева, такі як сосни, зокрема Pinus spec., піхта і ялина, евкаліпт, тропічні дерева, такі як тикове дерево, каучукове дерево, олійна пальма, верба (Salix), зокрема Salix spec., тополя (тополя тригранна), зокрема Populus spec., бук, зокрема Fagus spec., береза і дуб. В іншій формі здійснення винаходу, рослина, життєздатність якої повинна бути покращеною за допомогою обробки композицією відповідно до винаходу являє собою декоративну рослину. "Декоративні рослини" представляють собою рослини, які звичайно використовуються в садівництві, наприклад, в парках, садах і на балконах. Прикладами є дернина, герань, пеларгонія, петунія, бегонія, і фуксія, наводячи тільки деякі з числа великої кількості декоративних рослин. "Сільськогосподарські рослини" представляють собою рослини частина з яких (така як посівний матеріал) або всі зібрані або вирощені в промисловому масштабі або які служать важним джерелом корму, харчових продуктів, волокон (наприклад, бавовник, льон), палива (наприклад, деревина, біоетанол, біодизельне паливо, біомаса) або інших хімічних сполук. Сільськогосподарські рослини також можуть включати садівницькі рослини, тобто рослини, які вирощують в садах (а не на полях), такі як деякі фрукти і овочі. Переважними сільськогосподарськими рослинами є, наприклад, зернові, наприклад, пшениця, жито, ячмінь, тритікале, овес, сорго або рис, буряк, наприклад, цукровий буряк або кормовий буряк; фрукти, такі як насіннєві, кісточкові фрукти або ягоди, наприклад, яблуні, груші, сливи, персики, мигдаль, 20 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 вишня, полуниця, малина, ожина або аґрус; бобові рослини, такі як чечевиця, горох, люцерна або соєві боби; олійні рослини, такі як ріпак, свиріпа, канола, льняне насіння, гірчиця, маслини, соняшник, кокосовий горіх, какао боби, рослини рицинової олії, олійні пальми, земляний горіх або соєві боби; гарбузові, такі як тиква, огірки або дини; волокнисті рослини, такі як бавовник, льон, конопля або джут; цитрусові фрукти, такі як апельсини, лимони, грейпфрути або мандарини; овочеві культури, такі як шпинат, латук, спаржа, капуста, морква, цибулеві рослини, картопля, гарбузові або паприка; лаврові рослини, таких як авокадо, кориця або камфора; енергетичні і сировинні рослини, такі як кукурудза, соєві боби, ріпак, канола, цукровий очерет або олійна пальма; кукурудза; тютюн; горіхи; каві; чай; банани; виноградні лози (столовий виноград і виноград для соку); хміль; дернина; природні каучукові рослини або декоративні і лісові культури, такі як квіті, чагарники, дерева листяних порід або вічнозелені дерева, наприклад, хвойні. В одній формі здійснення даного винаходу, переважними є плодові культури. Серед плодових культур особливо переважними є яблуня, полуниця і цитрусові (наприклад, апельсин і лимон). Більш переважними сільськогосподарськими рослинами є польові культури, такі як картопля, цукровий буряк, зернові, такі як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, ріпак, олійний ріпак і канола, бобові, такі як соєві боби, горох і кінський біб, соняшник, цукровий очерет; декоративні рослини; або овочеві культури, такі як огірки, картопля, або цибулеві рослини, цибуля-порей, латук, тиква, найбільш переважними є з сільськогосподарських рослин є картопля, цукровий буряк, зернові, такі як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, соєвих боби, олійний ріпак, канола, соняшник і найбільш переважними з рослин є соєві боби. В переважній формі здійснення, зазначений вище спосіб покращення життєздатності рослини включає обробку сільськогосподарської рослини і/або місця, де рослина росте або повинна рости сполукою (I) або сумішшю відповідно до винаходу, в якому сільськогосподарська рослина, вибрана з групи, що складається з трансгенних або не трансгенних картоплі, цукрового буряку, зернових, таких як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, соєві боби, олійний ріпак, канола, соняшник композицією винаходу, з яких соєвих боби є найбільш переважними. Такі рослини можуть бути трансгенними або не трансгенними. Якщо застосовують суміші відповідно до даного винаходу, то рослина, місцезнаходження, в якому рослина росте або повинна рости, переважно обробляють одночасно (разом або окремо) або послідовно компонентами, що входять до сумішей даного винаходу. "Життєздатність рослини" означає стан рослини, який визначено деякими аспектами окремо або в комбінації одна з іншою. Один індикатор (індикатор 1) для стану рослини представляє собою врожай, який є сільськогосподарськими культурами і/або врожаєм фруктів. "Сільськогосподарська культура" і "плід" є будь-яким рослинним продуктом, який використовується в подальшому після зібрання врожаю, наприклад, плоди в повному сенсі, овочеві культури, горіхи, зерна, посівний матеріал, деревина (наприклад, у випадку лісівницьких рослин), квіти (наприклад, у випадку садівницьких рослин, декоративні рослини) і тощо, тобто все, що представляє економічну цінність, що продукується рослиною. Одним з способів визначення врожаю є абсолютна маса насіння (Thousand Grain Weight-TGW) зібраних зерен. В одній формі здійснення даного винаходу, врожай рослини проявляється у збільшенні абсолютної маси насіння (TGW), врожаї соломи, врожаї зерен, гілкуванні, процентному відношенні маси врожаю до повної маси рослин і цілісності колосся врожаю зернових. Інший індикатор (індикатор 2) для стану рослини представляє собою силу рослини. Сила рослини проявляється в декількох аспектах, деякі з яких представляють собою зовнішній вигляд, наприклад, колір листя, колір плодів і аспект, кількість загибелі базального листя і/або об'єм пластинки листа, маса рослини, висота рослини, об'єм втрати рослини (полягання), кількість, витривалість і продуктивність пагінців або гілок або стеблин, довжина волотків, зав'язування насіння, об'єм кореневої системи, витривалість коренів, об'єм утворення бульбочок, зокрема різобіального утворення бульбочок, час проростання, проростання, цвітіння, спілість зерен і/або в'янення, вміст білка, вміст цукру тощо. В одній формі здійснення даного винаходу, сила рослини проявляється в підвищенні висоти рослини, кількості стеблин з колоссям, гілкуванні, рості пагінців рослини, кількості зерен в колоссі і зеленій поверхні листя. Інший індикатор (індикатор 3) для стану рослини представляє собою стійкість або опірність рослини абіотичним факторам стресу. Абіотичні стреси, особливо протягом тривалого проміжку часу, можуть негативно впливати на рослини. Абіотичний стрес викликається, наприклад, 21 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 екстремальними температурами, такими як спека або холод, або різкими перепадами температур або температурами, незвичними для певної пори року, засухою, надмірною вологістю, такою як повінь або підтоплення, анаеробними умовами, високою солоністю, радіацією (наприклад, підвищеним УФ випромінюванням, викликаним зменшенням захисного озонового шару), підвищеним рівнем озону і органічним забрудненням (наприклад, фітотоксичними кількостями пестицидів) або неорганічним забрудненням (наприклад, забруднюючими речовинами важких металів). В результаті, погіршуються кількість і якість рослин, які піддалися стресу, їх врожаю і плодів. Оскільки зачіпається якість, то звичайно репродуктивний розвиток сильно порушується наслідками на культурах, які є важливими для плодів або посівного матеріалу. Синтез, накопичення і запас білків головним чином страждає від температур; ріст послаблюється майже всіма стресами; синтез полісахаридів і структурний, і накопичувальний знижується або змінюється: ці ефекти призводять до зменшення біомаси і змін харчової цінності продукту. В одній формі здійснення даного винаходу, стійкість рослини до стресу засухи (абіотичний стрес) проявляється за допомогою збільшеної ефективності використання води і зниження транспірації рослин. В одній переважній формі здійснення, даний винахід передбачає застосування сполуки (I) формули I або суміші відповідно до даного винаходу для збільшення врожаю рослини, переважно сільськогосподарської, лісівницької і/або декоративної рослини, більш переважно сільськогосподарської рослини. Додатково даний винахід передбачає спосіб збільшення, переважно сільськогосподарської, лісівницької і/або декоративної рослини, більш переважно сільськогосподарської рослини. В одній більш переважній формі здійснення, зазначений вище спосіб збільшення врожаю рослини включає обробку рослини і/або місця, де рослина росте або повинна рости сполукою (I) або сумішшю відповідно до даного винаходу, в якому рослина переважно вибрано з групи, що складається з польових культур, таких як картопля, цукровий буряк, зернові, такі як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, ріпак, свиріпа і канола, бобові, такі як соєві боби, горох і кінський біб, соняшник, цукровий очерет; декоративних рослин; або овочевих культур, такі як огірки, картопля, або цибулевих рослинах, цибуля-порей, латук, тиква, більш переважно сільськогосподарська рослина представляє собою картоплю, цукровий буряк, зернові, такі як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, соєві боби, свиріпа, канола, соняшник. В особливо переважній формі здійснення зазначений вище спосіб збільшення життєздатності рослини включає обробку рослини і/або місця, де рослина росте або повинна рости сполукою (I) або сумішшю відповідно до даного винаходу, в якому рослина представляє собою пшеницю, маїс (кукурудза) і соєві боби. В особливо переважній формі виконання, зазначений вище спосіб збільшення врожаю рослини включає обробку рослини і/або місця, де рослина росте або повинна рости сполукою (I) або сумішшю відповідно до даного винаходу, в якому рослина представляє собою трансгенні або не трансгенні соєві боби. Відповідно до даного винаходу, "підвищений врожай" рослини, зокрема сільськогосподарської, лісівницької і/або декоративної рослини, більш переважно сільськогосподарської рослини означає, що врожай продукту відповідної рослини збільшується в вимірюваній кількості в порівнянні з врожаєм того же самого продукту рослини, що виробляється при однакових умовах, але без застосування композиції відповідно до винаходу. Відповідно до даного винаходу, переважно, що врожай збільшується принаймні на 0,5 %, більш переважно, щонайменше, 1 %, ще більш переважно, щонайменше, 2 %, найбільш переважно, щонайменше, 4 %. Покращення приросту врожаю відповідно до даного винаходу зокрема означає, що покращення кожної або деякої або всіх з зазначених вище характеристик рослини відбувається незалежно від пестицидної дії сполуки (I) або суміші відповідно до даного винаходу. В іншій переважній формі здійснення, даний винахід передбачає застосування сполуки (I) або суміші даного винаходу збільшення врожаю і/або покращення сили рослини, наприклад, сільськогосподарської, лісівницької і/або декоративної рослини, більш переважно сільськогосподарської рослини. Додатково даний винахід передбачає спосіб збільшення врожаю і/або покращення сили рослини, переважно сільськогосподарської, лісівницької і/або декоративної рослини, більш переважно сільськогосподарської рослини. В одній більш переважній формі здійснення, зазначений вище спосіб збільшення або покращення сили рослини включає обробку рослини і/або місця, де рослина росте або повинна 22 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 рости сполукою (I) або сумішшю відповідно до даного винаходу, в якому рослина представляє собою переважно вибрану з групи, що складається з польових культур, таких як картопля, цукровий буряк, зернові, такі як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, ріпак, свиріпа і канола, бобові, такі як соєві боби, горох і кінський біб, соняшник, цукровий очерет; декоративні рослини; або овочеві культури, такі як огірки, картопля, або цибулеві рослини, цибуля-порей, латук, тиква, більш переважно сільськогосподарськими рослинами є картопля, цукровий буряк, зернові, такі як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, соєві боби, свиріпа, канола, соняшник. В особливо переважній формі виконання, зазначений вище спосіб збільшення сили рослини включає обробку рослини і/або місця, де рослина росте або повинна рости сполукою (I) або сумішшю відповідно до даного винаходу, в якому рослина представляє собою трансгенні або не трансгенні соєві боби. Відповідно до даного винаходу, "покращена сила рослини" означає, що деякі характеристики сільськогосподарських культур підвищені або покращені вимірюваною або видимою кількістю в порівнянні з аналогічним фактором рослини, одержаної при таких же умовах, але без застосування композиції даного винаходу. Покращена сила рослини може характеризуватися, поряд з іншими, щонайменше, однією з наступних покращених властивостей рослини: - покращена життєздатність рослини, - покращена якість рослини і/або продуктів рослини, наприклад, збільшений вміст білка, збільшений розмір плода, більш однорідний колір плода або зерна і т.д., - покращена можливість зберігання зібраної рослини або частин рослини, - покращений зовнішній вигляд, - затримка фізіологічного в'янення, відповідно, довго збережуваний фотосинтетичний активний орган листа, - посилений ріст коренів і/або більш розвинену кореневу систему, - посилене утворення бульбочок, зокрема різобіальне утворення бульбочок, - більш довгі волотки, - більші стручки, - покращене зав'язування стручків, - покращене зав'язування насіння, - покращене зав'язування фруктів, - знижений недорозвиток цвітіння, - знижений недорозвиток стручка, - знижений недорозвиток насіння, - більш велика пластинка листа, - менше відмирання базального листя, - покращений індекс листової поверхні, - збільшена або покращена щільність стояння рослин, - менша втрата рослин (полягання), - підвищена маса рослини, - збільшена висота рослини, - підвищений ріст пагінців - збільшене утворення пагінців, - збільшення гілкування - більш сильні і/або більш продуктивні пагінці або гілки, - менше непродуктивних пагінців, - покращена фотосинтетична активність і/або підвищений вміст пігменту і, відповідно, більш зелений колір листя, - знижене продукування етилену і/або інгібування його одержання рослиною, - раннє і покращене проростання - покращена схожість, - раннє цвітіння, - раннє плодоносіння, - рання спілість зерна, - більш однорідне визрівання, - менша потреба в добривах, - покращене процентне відношення маси врожаю к повної маси рослин, - збільшений термін зберігання, - покращений коефіцієнт використання води 23 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 - збільшення зелено листової поверхні - покращена придатність для заготовки. Покращення сили рослини відповідно до даного винаходу зокрема означає, що покращення однієї або декількох, або всіх з зазначених вище характеристик рослин відбувається незалежно від пестицидної дії сполуки (I) або суміші відповідно до даного винаходу. В одній більш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для покращення життєздатності рослини. В одній більш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для збільшення коефіцієнту водоспоживання рослини. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для підвищення кількості рослини і/або продуктів рослини, наприклад, підвищений вміст білка. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для покращеного зберігання зібраних рослин або частин рослини. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для відстроченого в'янення і відповідно більш тривалої фотосинтетичної активності листяного органу. В іншій більш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для збільшення росту коренів і/або стимуляції утворення більш розвиненої кореневої системи рослини. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для покращеного зав'язування насіння або зав'язування плодів. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для зниження недорозвиненості квітів і/або недорозвиненості стручків і/або недорозвиненості насіння. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для більш крупних пластинок листа. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для меншого відмирання базального листя. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для зниженої втрати рослин (полягання). В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполуку формули I або суміш даного винаходу використовується для підвищеної маси рослини. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для збільшеної висоти рослини. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для більш сильних і/або більш продуктивних пагінців або гілок. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для покращеної фотосинтетичної активності і/або підвищеного вмісту пігменту і, відповідно, більш зеленого кольору листя. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для кращого сходу. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для підвищеного росту пагінців. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для зниження виробки етилену і/або інгібування одержання етилену рослиною. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для більш однорідного дозрівання рослини, частин рослини або плодів. В іншій переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для покращеної придатності для заготовки. В найбільш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для покращеної життєздатності рослини. В іншій найбільш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для уповільнення в'янення і, відповідно, більш тривалої фотосинтетичної активності листяного органу. В іншій найбільш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для більш крупних пластинок листа. В іншій найбільш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для меншого відмирання базального листя. 24 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В іншій найбільш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для покращеного зав'язування насіння або плодів. В іншій найбільш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для підвищеної маси рослини. В іншій найбільш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для збільшення висоти рослини. В іншій найбільш переважній формі здійснення винаходу, сполука (I) або суміш даного винаходу використовується для підвищеного росту пагінців. В ще іншій переважній формі здійснення, даний винахід передбачає застосування сполуки (I) або суміші даного винаходу для збільшення стійкості або опірності рослини до абіотичних факторів стресу. Даний винахід додатково передбачає спосіб збільшення стійкості або опірності рослини до абіотичних факторів стресу, який включає обробку рослини і/або місця, де рослина росте або повинна рости сполукою (I) або сумішшю відповідно до даного винаходу. В одній більш переважній формі здійснення, зазначений вище спосіб збільшення стійкості або опірності рослини до абіотичних факторів стресу включає обробку рослини і/або місця, де рослина росте або повинна рости сполукою (I) або сумішшю відповідно до даного винаходу, в якому рослина представляє собою переважно вибрану з групи, що складається з польових культур, таких як картопля, цукровий буряк, зернових, таких як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, соєві боби, ріпак, свиріпа і канола, бобові, такі як соєві боби, горох і кінський біб, соняшник, цукровий очерет; декоративних рослинах; або овочевих культурах, таких як огірки, картопля, або цибулевих рослинах, цибуля-порей, латук, тиква, більш переважно сільськогосподарські рослини представляють собою картопля, цукровий буряк, зернових, таких як пшениця, жито, ячмінь, овес, сорго, рис, кукурудза, бавовник, соєві боби, свиріпа, канола, соняшник. В особливо переважній формі виконання, зазначений вище спосіб збільшення стійкості або опірності рослини абіотичним факторам стресу включає обробку рослини, місцезнаходження, в якому рослина росте або повинна рости сполукою (I) або суміш відповідно до даного винаходу, в якому рослина представляє собою трансгенні або не трансгенні соєві боби. Абіотичні фактори стресу визначені вище. Відповідно до даного винаходу, "покращена стійкість або опірність рослини до абіотичних факторів стресу" означає, що (1.) деякі негативні фактори, викликані абіотичним стресом, зменшуються в вимірюваній або помітній кількості в порівнянні з рослинами, які піддаються тим самим умовам, але не оброблені композицією і, що (2.) негативний вплив не зменшується за допомогою прямої дії композиції на фактори стресу, наприклад, за допомогою їх фунгіцидної або інсектицидної дії, яка безпосередньо знищує мікроорганізми або паразитів, а скоріше за допомогою стимуляції власних захисних реакцій рослини проти зазначених факторів стресу. Негативні фактори, викликані абіотичним стресом також добре відомі і часто можуть розглядатися як ті, що знижують силу рослини (див. вище), наприклад, плямисте листя, "обпалене листя", знижений ріст, менше квітів, менше біомаси, менший врожай зернових, знижена харчова цінність зернових, пізня спілість культур, є тільки небагатьма прикладами. В переважній формі здійснення покращується стійкість і/або опірність до абіотичних факторів стресу. Таким чином, відповідно до іншої форми здійснення даного винаходу, композиції відповідно до винаходу застосовують для стимуляції власних захисних реакцій рослини проти абіотичного стресу, такого як екстремальні значення температур, наприклад, спека або холод або сильні перепади температур або температури, незвичні для певної пори року, засуха, надмірна вологість, висока солоність, радіація (наприклад, підвищене УФ випромінювання, викликане зменшенням захисного озонового шару), підвищений рівень озону, органічне забруднення (наприклад, фітотоксичною кількістю пестицидів) і/або неорганічне забруднення (наприклад, забруднюючими речовинами важких металів). В одній більш переважній формі здійснення, сполука (I) або суміш відповідно до даного винаходу використовується для стимуляції власних захисних реакцій рослини проти абіотичного стресу, причому фактори абіотичного стресу переважно вибрані з екстремальних значень температур, засухи і надмірної вологості. В одній більш переважній формі здійснення, сполука (I) або суміш відповідно до даного винаходу використовується для стимуляції власних захисних реакцій рослини проти абіотичного стресу, причому фактор абіотичного стресу представляє собою засуху. В іншій більш переважній формі здійснення, сполуку (I) або суміш відповідно до даного винаходу використовується для зниження або інгібування ушкоджень, причинених рослинам фітотоксичною кількістю пестицидів, таких як фунгіциди, гербіциди і/або інсектициди. 25 UA 105897 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 В ході даного винаходу, було винайдено, що деякі суміші, вибрані з сумішей відповідно до даного винаходу як, описано вище, однозначно ще не були описані в відомому рівні техніки – однак ці суміші мають не тільки синергетичні ефекти життєздатності рослини як описано вище, але також передбачають синергетичні фунгіцидні ефекти. Таким чином, також був винайдений спосіб боротьби з фітопатогенними грибами, при якому гриби, їх життєвий простір, місця розмноження, їх місцезнаходження або рослини, що підлягають захисту від ураження грибами, ґрунт або посівний матеріал обробляють пестицидно ефективною кількістю цих сумішей. В одній формі здійснення винаходу, фунгіцидні суміші для боротьби з фітопатогенними грибами застосовують на посівний матеріал, в кількості від 0.001 г до 1 кг на 100 кг посівного матеріалу. "Місцезнаходження" означає рослину, посівний матеріал, ґрунт, ареал, матеріал або навколишнє середовище, в якому паразит росте або повинний рости. Загалом, "пестицидно ефективна кількість" означає кількість сумішей відповідно до винаходу або композицій, що містять суміші необхідну для досягнення видимого ефекту для росту, включаючи ефекти некрозу, смерті, затримки розвитку, запобігання, і усунення, знищення, або іншим чином зменшення розповсюдження і діяльності цільового організму. Пестицидно ефективна кількість може варіюватися для різних сумішей / композицій, використовуваних у винаході. Пестицидно ефективна кількість сумішей / композицій може також варіюватися відповідно до переважних умов, таких як бажаний пестицидний ефект і тривалість, погода, цільові види, місцезнаходження, спосіб застосування тощо. Такі суміші містять (1) амід формули I (сполука I); і (2) інший фунгіцид II (сполука II), вибраний з групи, що складається з (ii) амідів карбонової кислоти, вибраних з боскалід, фенгексамід, металаксил, флупіколід (пікобензамід), зоксамід, мандипропамід і карпропамід (iii) азолів, вибраних з ципроконазол (A1), епоксиконазол (A3), флузилазол (A4), іпконазол (A7), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), ціазофамід (A12) і тріазоксид (A15) (iv) гетероциклічних сполук, вибраних з флуазинам, ципродиніл, ацибензолар-S-метил, проквіназид, квіноксифен, фенпіклоніл, каптан, фолпет і фенпропідин, (v) карбаматів і дитіокарбаматів, вибраних з іпровалікарб, манеб, пропінеб і флубентіавалікарб (бентіавалікарб); (vi) хлорорганічних сполук, таких як флусульфамід; (vii) неорганічних діючих інгредієнтів, таких як сірка; і (viii) інших, вибраних з спіроксамін, цимоксаніл, цифлуфенамід і валіфенал. В іншій формі здійснення винаходу, такі суміші включають (1) амід формули I (сполука I); і (2) інший фунгіцид II (сполука II), вибраний з групи, що складається з (ii) амідів карбонової кислоти, вибраних з боскалід, фенгексамід, металаксил, флупіколід (пікобензамід), зоксамід, мандипропамід і карпропамід (iii) азолів, вибраних з ципроконазол (A1), епоксиконазол (A3), флузилазол (A4), іпконазол (A7), пропіконазол (A9), протіоконазол (A10), тебуконазол (A11), ціазофамід (A12) і тріазоксид (A15) (iv) гетероциклічних сполук, вибраних з флуазинам, ципродиніл, ацибензолар-S-метил, проквіназид, квіноксифен, фенпіклоніл, каптан, фолпет і фенпропідин, (v) карбаматів і дитіокарбаматів, вибраних з іпровалікарб, манеб, пропінеб і флубентіавалікарб (бентіавалікарб); (vi) хлорорганічних сполук, таких як флусульфамід; (vii) неорганічних діючих інгредієнтів, таких як сірка; і (viii) інших, вибраних з спіроксамін, цимоксаніл, цифлуфенамід і валіфенал, і (3) по вибору гербіцид (сполуку IV), вибраний з гліфосат, сульфосинат і гліфосинат. Ця підмножина сумішей тут визначена нижче як "нові суміші відповідно до даного винаходу". Звичайно, ця підмножина входить в суміші відповідно до даного винаходу. Таким чином, це поняття зазначається тільки, якщо ця підмножина потребує окремого розгляду. Вагове співвідношення сполуки (I) до сполуки (II) або (IV) переважно складає від 200:1 до 1:200, більш переважно від 100:1 до 1:100, більш переважно від 50:1 до 1:50 і зокрема від 20:1 до 1:20. Найбільш переважним є співвідношення від 1:10 до 10:1. Вагове співвідношення відноситься до загальної ваги сполук (I) і сполук (II) в суміші. 26 UA 105897 C2 Приймаючи до уваги їх використання за призначенням, особливо переважними є наступні двокомпонентні суміші сполуки (I) і сполуки (II) або (IV) наведені нижче в таблиці 3. 27 UA 105897 C2 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Plant health composition

Автори англійською

Wilhelm, Ronald, Prade, Alexander, Huttenkunst, Merk, Michael, Gladwin, Robert John, Brahm, Lutz, Tavares-Rodrigues, Marco-Antonio, Voeste, Dirk

Автори російською

Вильгельм Рональд, Фёсте Дирк

МПК / Мітки

МПК: A01N 43/56, A01P 21/00

Мітки: стресу, рослини, врожайності, допомогою, опірності, кліматичних, стійкості, сполуки, амідної, покращення, збільшення, сили, факторів, застосування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/48-105897-sposib-pokrashhennya-vrozhajjnosti-i-abo-pokrashhennya-sili-roslini-i-abo-zbilshennya-stijjkosti-abo-opirnosti-roslini-do-klimatichnikh-faktoriv-stresu-za-dopomogoyu-amidno-spoluki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб покращення врожайності і/або покращення сили рослини і/або збільшення стійкості або опірності рослини до кліматичних факторів стресу за допомогою амідної сполуки та її застосування</a>

Подібні патенти