Системи і способи для бездротових сигналів-маяків з невеликою кількістю службової інформації, які мають стиснені мережеві ідентифікатори

Є ще 37 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб здійснення зв'язку в бездротовій мережі, який включає етапи, на яких:

створюють скорочений мережевий ідентифікатор, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину, перша довжина менше другої довжини;

генерують стиснений сигнал-маяк, що містить скорочений мережевий ідентифікатор; і

передають в точці доступу стиснений сигнал-маяк,

причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка.

2. Спосіб за п. 1, в якому скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора.

3. Спосіб за п. 2, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка.

4. Спосіб за п. 1, в якому створення скороченого мережевого ідентифікатора включає створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID).

5. Спосіб за п. 4, в якому створення хеша SSID включає обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі.

6. Спосіб за п. 1, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить: поле керування кадром;

адресу джерела;

послідовність змін;

скорочений мережевий ідентифікатор; і

контроль кадру.

7. Спосіб за п. 6, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти.

8. Спосіб за п. 6, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу.

9. Спосіб за п. 1, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки.

10. Спосіб за п. 6, який додатково включає зміну послідовності змін, коли конфігурація точки доступу або мережі змінюється або коли є суттєва зміна у вмісті повного сигналу-маяка.

11. Спосіб за п. 6, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів.

12. Спосіб за п. 6, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт.

13. Спосіб за п. 12, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком.

14. Спосіб за п. 6, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості.

15. Спосіб здійснення зв'язку в бездротовій мережі, який включає етапи, на яких:

приймають в бездротовому пристрої, асоційованому з мережею, що має мережевий ідентифікатор, стиснений сигнал-маяк, що містить скорочений мережевий ідентифікатор;

створюють очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм;

порівнюють очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором;

відмовляються від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору; і

обробляють стиснений сигнал-маяк, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору,

причому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора, і

причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка.

16. Спосіб за п. 15, в якому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора.

17. Спосіб за п. 16, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка.

18. Спосіб за п. 15, в якому створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора включає створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID).

19. Спосіб за п. 18, в якому створення хеша SSID включає обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі.

20. Спосіб за п. 15, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить:

поле керування кадром;

адресу джерела;

послідовність змін;

скорочений мережевий ідентифікатор; і

контроль кадру.

21. Спосіб за п. 20, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти.

22. Спосіб за п. 20, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу.

23. Спосіб за п. 1, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки.

24. Спосіб за п. 20, який додатково включає етапи, на яких:

виявляють зміни в послідовності змін;

передають запит тестового повідомлення, коли виявлена зміна в послідовності змін; і

приймають відповідь на тестове повідомлення у відповідь на запит тестового повідомлення.

25. Спосіб за п. 20, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів.

26. Спосіб за п. 20, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт.

27. Спосіб за п. 20, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком.

28. Спосіб за п. 20, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості.

29. Бездротовий пристрій, сконфігурований для здійснення зв'язку в бездротовій мережі, який містить:

процесор, сконфігурований для:

створення скороченого мережевого ідентифікатора, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину, перша довжина менше другої довжини; і

генерування стисненого сигналу-маяка, що містить скорочений мережевий ідентифікатор; і

передавач, сконфігурований для передачі стисненого сигналу-маяка,

причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка.

30. Бездротовий пристрій за п. 29, в якому скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора.

31. Бездротовий пристрій за п. 30, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка.

32. Бездротовий пристрій за п. 29, в якому процесор сконфігурований для створення скороченого мережевого ідентифікатора, створюючи хеш ідентифікатора набору послуг (SSID).

33. Бездротовий пристрій за п. 32, в якому процесор сконфігурований для створення хеша SSID, що включає обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі.

34. Бездротовий пристрій за п. 29, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить:

поле керування кадром;

адресу джерела;

послідовність змін;

скорочений мережевий ідентифікатор; і

контроль кадру.

35. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти.

36. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу.

37. Бездротовий пристрій за п. 29, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки.

38. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому процесор додатково конфігурують для зміни послідовності змін, коли конфігурація точки доступу або мережі змінюється або коли є суттєва зміна у вмісті повного сигналу-маяка.

39. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів.

40. Бездротовий пристрій за п. 39, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт.

41. Бездротовий пристрій за п. 39, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком.

42. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості.

43. Бездротовий пристрій, асоційований з бездротовою мережею, що має мережевий ідентифікатор, який містить:

приймач, сконфігурований для прийому стисненого сигналу-маяка, що містить скорочений мережевий ідентифікатор;

процесор, сконфігурований для:

створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм;

порівняння очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором;

відмови від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору; і

обробки стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору,

причому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора, і

причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка.

44. Бездротовий пристрій за п. 43, в якому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора.

45. Бездротовий пристрій за п. 44, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка.

46. Бездротовий пристрій за п. 43, в якому процесор сконфігурований для створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора за допомогою створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID).

47. Бездротовий пристрій за п. 46, в якому процесор сконфігурований для створення хеша SSID за допомогою обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі.

48. Бездротовий пристрій за п. 43, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить:

поле керування кадром;

адресу джерела;

послідовність змін;

скорочений мережевий ідентифікатор; і

контроль кадру.

49. Бездротовий пристрій за п. 48, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти.

50. Бездротовий пристрій за п. 48, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу.

51. Бездротовий пристрій за п. 43, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки.

52. Бездротовий пристрій за п. 48, в якому:

процесор додатково сконфігурований для виявлення зміни в послідовності змін;

пристрій додатково містить передавач, сконфігурований для передачі запиту тестового повідомлення, коли виявлена зміна в послідовності змін; і

приймач додатково сконфігурований для прийому відповіді на тестове повідомлення у відповідь на запит тестового повідомлення.

53. Бездротовий пристрій за п. 48, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів.

54. Бездротовий пристрій за п. 48, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт.

55. Бездротовий пристрій за п. 48, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком.

56. Бездротовий пристрій за п. 48, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості.

57. Пристрій для забезпечення зв'язку в бездротовій мережі, який містить: засіб для створення скороченого мережевого ідентифікатора, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину, перша довжина менше другої довжини;

засіб для генерації стисненого сигналу-маяка, що містить скорочений мережевий ідентифікатор; і

засіб для передачі стисненого сигналу-маяка,

причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка.

58. Пристрій за п. 57, в якому скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора.

59. Пристрій за п. 58, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка.

60. Пристрій за п. 57, в якому засіб для створення скороченого мережевого ідентифікатора містить засіб для створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID).

61. Пристрій за п. 60, в якому засіб для створення хеша SSID містить засіб для обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі.

62. Пристрій за п. 57, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить:

поле керування кадром;

адресу джерела;

послідовність змін;

скорочений мережевий ідентифікатор; і

контроль кадру.

63. Пристрій за п. 62, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти.

64. Пристрій за п. 62, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу.

65. Пристрій за п. 57, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки.

66. Пристрій за п. 62, який додатково містить засіб для зміни послідовності змін, коли конфігурація точки доступу або мережі змінюється або коли є суттєва зміна у вмісті повного сигналу-маяка.

67. Пристрій за п. 62, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів.

68. Пристрій за п. 67, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт.

69. Пристрій за п. 67, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком.

70. Пристрій за п. 62, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості.

71. Пристрій для забезпечення зв'язку в бездротовій мережі, асоційованій з мережею, що має мережевий ідентифікатор, який містить:

засіб для прийому стисненого сигналу-маяка, що містить скорочений мережевий ідентифікатор;

засіб для створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм;

засіб для порівняння очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором;

засіб для відмови від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору; і

засіб для обробки стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору,

причому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора, і

причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка.

72. Пристрій за п. 71, в якому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора.

73. Пристрій за п. 72, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка.

74. Пристрій за п. 71, в якому засіб для створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора містить засіб для створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID).

75. Пристрій за п. 74, в якому засіб для створення хеша SSID містить засіб для обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі.

76. Пристрій за п. 71, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить:

поле керування кадром;

адресу джерела;

послідовність змін;

скорочений мережевий ідентифікатор; і

контроль кадру.

77. Пристрій за п. 76, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти.

78. Пристрій за п. 76, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу.

79. Пристрій за п. 71, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки.

80. Пристрій за п. 76, який додатково містить: засіб для виявлення зміни в послідовності змін;

засіб для передачі запиту тестового повідомлення, коли виявлена зміна в послідовності змін; і

засіб для прийому відповіді на тестове повідомлення у відповідь на запит тестового повідомлення.

81. Пристрій за п. 76, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів.

82. Пристрій за п. 76, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт.

83. Пристрій за п. 76, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком.

84. Пристрій за п. 76, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості.

85. Постійний зчитуваний комп'ютером носій, що містить код, який при виконанні спонукає пристрій:

створювати скорочений мережевий ідентифікатор, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину, перша довжина менше другої довжини;

генерувати стиснений сигнал-маяк, що містить скорочений мережевий ідентифікатор; і

передавати стиснений сигнал-маяк,

причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка.

86. Носій за п. 85, в якому скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора.

87. Носій за п. 86, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка.

88. Носій за п. 85, в якому створення скороченого мережевого ідентифікатора включає створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID).

89. Носій за п. 88, в якому створення хеша SSID включає обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними длявсіх пристроїв в бездротовій мережі.

90. Носій за п. 85, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить:

поле керування кадром;

адресу джерела;

послідовність змін;

скорочений мережевий ідентифікатор; і

контроль кадру.

91. Носій за п. 90, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти.

92. Носій за п. 90, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу.

93. Носій за п. 85, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки.

94. Носій за п. 90, який додатково містить код, який при виконанні спонукає пристрій змінювати послідовність змін, коли конфігурація точки доступу або мережі змінюється або коли є суттєва зміна у вмісті повного сигналу-маяка.

95. Носій за п. 90, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів.

96. Носій за п. 95, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт.

97. Носій за п. 95, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком.

98. Носій за п. 90, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості.

99. Постійний зчитуваний комп'ютером носій, що містить код, який при виконанні спонукає пристрій, асоційований з мережею, що має мережевий ідентифікатор:

приймати стиснений сигнал-маяк, що містить скорочений мережевий ідентифікатор;

створювати очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм;

порівнювати очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором;

відмовлятися від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору; і

обробляти стиснений сигнал-маяк, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору,

причому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора, і

причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка.

100. Носій за п. 99, в якому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора.

101. Носій за п. 100, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка.

102. Носій за п. 99, в якому створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора містить створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID).

103. Носій за п. 102, в якому створення хеша SSID включає обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі.

104. Носій за п. 99, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить:

поле керування кадром;

адресу джерела;

послідовність змін;

скорочений мережевий ідентифікатор; і

контроль кадру.

105. Носій за п. 104, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти.

106. Носій за п. 104, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу.

107. Носій за п. 99, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки.

108. Носій за п. 104, який додатково містить код, який при виконанні спонукає пристрій:

виявляти зміну в послідовності змін;

передавати запит тестового повідомлення, коли виявлена зміна в послідовності змін; і

приймати відповідь на тестове повідомлення у відповідь на запит тестового повідомлення.

109. Носій за п. 104, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів.

110. Носій за п. 104, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт.

111. Носій за п. 104, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком.

112. Носій за п. 104, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості.

Текст

Реферат: UA 111852 C2 (12) UA 111852 C2 Описані системи, способи і пристрої для передачі і прийому стисненого сигналу-маяка. У деяких аспектах спосіб здійснення зв'язку в бездротовій мережі включає в себе створення скороченого мережевого ідентифікатора, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину. Перша довжина менше другої довжини. Спосіб додатково включає в себе генерацію стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Спосіб додатково включає в себе передачу в точці доступу стисненого сигналу-маяка. 0 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 За даною заявкою вимагається пріорітет по попередній заявці США № 61/506 136, зареєстрованій 10 липня 2011; попередній заявці США № 61/531 522, зареєстрованій 6 вересня 2011; попередній заявці США № 61/549 638, зареєстрованій 20 жовтня 2011; попередній заявці США № 61/568 075, зареєстрованій 7 грудня 2011; попередній заявці США № 61/578 027, зареєстрованій 20 грудня 2011; попередній заявці США № 61/583 890, зареєстрованій 6 січня 2012; попередній заявки США № 61/584 174, зареєстрованій 6 січня 2012; попередній заявці США № 61/585 044, зареєстрованій 10 січня 2012; попередній заявці США № 61/596 106, зареєстрованій 7 лютого 2012; попередній заявці США № 61/596 775, зареєстрованій 9 лютого 2012; попередній заявці США № 61/606 175, зареєстрованій 2 березня 2012; попередній заявці США № 61/618 966, зареєстрованій 2 квітня 2012; і попередній заявці США № 61/620 869, зареєстрованій 5 квітня 2012, які всі тим самим у всій своїй повноті включені в даний документ за допомогою посилання. Дана заявка співвідноситься із заявкою США № 13/544 897 (номер справи у повіреного № 112733U2), озаглавленою "SYSTEMS AND METHODS FOR LOWOVERHEAD WIRELESS BEACONS HAVING NEXT FULL BEACON INDICATIONS", зареєстрованою 9 липня 2012, і заявкою США № 13/544 900 (номер справи у повіреного № 112733U3), озаглавленою "SYSTEMS AND METHODS FOR LOW-OVERHEAD WIRELESS BEACON TIMING", зареєстрованою 9 липня 2012, обидві з яких тим самим у всій своїй повноті включені в даний документ за допомогою посилання. ГАЛУЗЬ ТЕХНІКИ, ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ ВИНАХІД Дана заявка стосується загалом бездротового зв'язку, більш конкретно систем, способів і пристроїв для стиснення бездротових сигналів-маяків. РІВЕНЬ ТЕХНІКИ У багатьох телекомунікаційних системах мережі зв'язку використовуються для обміну повідомленнями між декількома взаємодіючими просторово рознесеними пристроями. Мережі можна класифікувати згідно з географічним охопленням, що може бути, наприклад, територією міста, локальною зоною або персональною зоною. Такі мережі визначають, відповідно, як глобальна мережа (WAN), міська мережа (MAN), локальна мережа (LAN), бездротова локальна мережа (WLAN) або персональна мережа (PAN). Мережі також відрізняються згідно з методикою комутації/маршрутизації, використовуваною для з'єднання різних мережевих вузлів і пристроїв (наприклад, комутація каналів в порівнянні з комутацією пакетів), типом фізичних середовищ, використовуваних для передачі (наприклад, дротове в порівнянні з бездротовим), і набором використовуваних протоколів зв'язку (наприклад, комплект Інтернет-протоколів, SONET (синхронна оптоволоконна мережа зв'язку), Ethernet і т. д.). У бездротових мережах часто переважно, коли елементи мережі є рухомими і таким чином існує необхідність динамічного забезпечення зв'язку або коли мережева архітектура має спеціальну, а не фіксовану топологію. Бездротові мережі використовують нематеріальне фізичне середовище передачі в режимі ненаправленого поширення, використовуючи електромагнітні хвилі в радіо-, мікрохвильовому, інфрачервоному, оптичному і т. д. діапазонах частот. Бездротові мережі переважно забезпечують рухливість користувача і швидке розгортання в польових умовах в порівнянні з фіксованими дротовими мережами. Пристрої в бездротовій мережі можуть передавати/приймати інформацію один від одного. Інформація може включати в себе пакети, які в деяких аспектах можуть згадуватися як блоки даних або кадри даних. Пакети можуть включати в себе службову інформацію (наприклад, інформацію заголовка, властивості пакета і т. д.), яка допомагає при маршрутизації пакетів через мережу, ідентифікації даних в пакеті, обробці пакета і т. д., а також дані, наприклад дані користувача, мультимедійний контент і т. д., які можна переносити в корисному навантаженні пакета. Точки доступу можуть також поширювати сигнал маяка до інших вузлів для допомоги вузлам синхронізувати часові діаграми або надання іншої інформації або функціональних можливостей. Сигнали-маяки можуть тому передавати великий об'єм даних, тільки деякі з яких можуть використовуватися даним вузлом. Відповідно, передача даних в таких сигналах-маяках може бути неефективною внаслідок того, що більша частина смуги пропускання для передачі сигналів-маяків може використовуватися для передачі даних, які не будуть використовуватися. Таким чином потрібні поліпшені системи, способи і пристрої для передачі пакетів. СУТЬ ВИНАХОДУ Кожне з систем, способів і пристроїв винаходу має декілька аспектів, жоден з яких не відповідає виключно за їх необхідні відмітні властивості. Не обмежуючи обсяг даного винаходу, який виражений за допомогою прикладеної формули винаходу, деякі функціональні особливості будуть тепер стисло обговорюватися. Після розгляду даного обговорення, і зокрема після прочитання розділу, озаглавленого "докладний опис", кожний зрозуміє, як функціональні 1 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 особливості даного винаходу забезпечують переваги, які включають в себе зменшення розміру бездротового кадру сигналу-маяка, таким чином зменшуючи службову інформацію при передачі сигналів маяка. Один аспект розкриття забезпечує спосіб здійснення зв'язку в бездротовій мережі. Спосіб включає в себе створення скороченого мережевого ідентифікатора, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину. Перша довжина коротше другої довжини. Спосіб додатково включає в себе генерацію стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Спосіб додатково включає в себе передачу в точці доступу стисненого сигналу-маяка. Інший аспект розкриття забезпечує спосіб здійснення зв'язку в бездротовій мережі. Спосіб включає в себе прийом в бездротовому пристрої, асоційованому з мережею, що має мережевий ідентифікатор, стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Спосіб додатково включає в себе створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм. Спосіб додатково включає в себе порівняння очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором. Спосіб додатково включає в себе відмову від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Спосіб додатково включає в себе обробку стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора. Інший аспект розкриття забезпечує бездротовий пристрій, сконфігурований для здійснення зв'язку в бездротовій мережі. Бездротовий пристрій включає в себе процесор, сконфігурований для створення скороченого мережевого ідентифікатора, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину. Перша довжина коротше другої довжини. Процесор додатково конфігурують для генерації стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Бездротовий пристрій додатково включає в себе передавач, сконфігурований для передачі стисненого сигналу-маяка. Інший аспект розкриття забезпечує бездротовий пристрій. Бездротовий пристрій асоційований з бездротовою мережею, що має мережевий ідентифікатор. Бездротовий пристрій включає в себе приймач, сконфігурований для прийому стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Бездротовий пристрій додатково включає в себе процесор, сконфігурований для створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм. Процесор додатково конфігурують для порівняння очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором. Процесор додатково конфігурують для відмови від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Процесор додатково конфігурують для обробки стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора. Інший аспект розкриття забезпечує пристрій для забезпечення зв'язку в бездротовій мережі. Пристрій включає в себе засіб для створення скороченого мережевого ідентифікатора, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину. Перша довжина коротше другої довжини. Пристрій додатково включає в себе засіб для генерації стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Пристрій додатково включає в себе засіб для передачі в точці доступу стисненого сигналу-маяка. Інший аспект розкриття забезпечує пристрій для забезпечення зв'язку в бездротовій мережі. Пристрій включає в себе засіб для прийому в бездротовому пристрої, асоційованому з мережею, що має мережевий ідентифікатор, стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Пристрій додатково включає в себе засіб для створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм. Пристрій додатково включає в себе засіб для порівняння очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором. Пристрій додатково включає в себе засіб для відмови від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Пристрій додатково включає в себе засіб для обробки стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий 2 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора. Інший аспект розкриття забезпечує постійний зчитуваний комп'ютером носій. Носій включає в себе код, який при виконанні спонукає пристрій створювати скорочений мережевий ідентифікатор, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину. Перша довжина коротше другої довжини. Носій додатково включає в себе код, який при виконанні спонукає пристрій генерувати стиснений сигнал-маяк, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Носій додатково включає в себе код, який при виконанні спонукає пристрій передавати стиснений сигнал-маяк. Інший аспект розкриття забезпечує постійний зчитуваний комп'ютером носій. Носій включає в себе код, який при виконанні спонукає пристрій приймати стиснений сигнал-маяк, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Пристрій асоційований з мережею, що має мережевий ідентифікатор. Носій додатково включає в себе код, який при виконанні спонукає пристрій створювати очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм. Носій додатково включає в себе код, який при виконанні спонукає пристрій порівнювати очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором. Носій додатково включає в себе код, який при виконанні спонукає пристрій відмовлятися від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Носій додатково включає в себе код, який при виконанні спонукає пристрій обробляти стиснений сигнал-маяк, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора. КОРОТКИЙ ОПИС КРЕСЛЕНЬ Фіг. 1 показує приклад системи бездротового зв'язку, в якій можна використовувати аспекти даного розкриття. Фіг. 2 показує різні компоненти, що включають в себе приймач, який можна використовувати в бездротовому пристрої, який можна використовувати в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. Фіг. 3 показує приклад кадру сигналу-маяка, використовуваного в успадкованих системах зв'язку. Фіг. 4 показує приклад кадру сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації. Фіг. 5 показує інший приклад кадру сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації. Фіг. 6 є часовою діаграмою, що показує зразкову часову діаграму сигналу-маяка. Фіг. 7 показує послідовність операцій зразкового способу генерації стисненого, або з невеликою кількістю службової інформації, сигналу-маяка. Фіг. 8 є функціональною структурною схемою зразкового бездротового пристрою, який можна використовувати в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. Фіг. 9 показує послідовність операцій зразкового способу обробки стисненого, або з невеликою кількістю службової інформації, сигналу-маяка. Фіг. 10 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою, який можна використовувати в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. Фіг. 11 показує послідовність операцій іншого зразкового способу генерації стисненого, або з невеликою кількістю службової інформації, сигналу-маяка. Фіг. 12 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою, який можна використовувати в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. Фіг. 13 показує послідовність операцій зразкового способу керування бездротовим пристроєм на фіг. 2. Фіг. 14 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою, який можна використовувати в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. Фіг. 15 показує послідовність операцій зразкового способу забезпечення зв'язку в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. Фіг. 16 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою, який можна використовувати в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. Фіг. 17 показує послідовність операцій іншого зразкового способу забезпечення зв'язку в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. Фіг. 18 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою, який можна використовувати в системі бездротового зв'язку на фіг. 1. ДОКЛАДНИЙ ОПИС 3 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Різні аспекти нових систем, пристроїв і способів описані більш повно надалі відносно супровідних креслень. Розкриття даного винаходу можна, однак, реалізовувати в багатьох різних видах, і його не треба розглядати як обмежене якою-небудь конкретною структурою або функціональною особливістю, представленою в даному розкритті. Замість цього аспекти забезпечені так, щоб дане розкриття було вичерпним і завершеним і повністю передавало фахівцям обсяг винаходу. Основуючись на наведеному в даній роботі розкритті фахівці повинні визнати, що обсяг винаходу призначений для охоплення будь-якого з аспектів розкритих в даному документі нових систем, пристроїв і способів, реалізовують їх незалежно або з будьяким іншим аспектом винаходу. Наприклад, пристрій можна реалізовувати, або спосіб можна здійснювати, використовуючи будь-яку кількість сформульованих в даній роботі аспектів. Крім того, обсяг винаходу призначений для охоплення такого пристрою або способу, який здійснюють, використовуючи іншу структуру, функціональну можливість або структуру і функціональну можливість на доповнення або яка відрізняється від різних аспектів сформульованого винаходу. Треба мати на увазі, що будь-який розкритий в даній роботі аспект можна реалізовувати за допомогою однієї або більшої кількості елементів пункту формули винаходу. Хоч в даній роботі описані конкретні аспекти, множина різновидів і комбінацій цих аспектів знаходиться в межах обсягу винаходу даного розкриття. Хоч згадані деякі достоїнства і переваги переважних аспектів, обсяг винаходу не обмежений конкретними достоїнствами, варіантами використання або цілями. Замість цього аспекти розкриття призначені для широкого застосування в різних бездротових технологіях, конфігураціях системи, мережах і протоколах передачі, деякі з яких показані для прикладу на фігурах і в подальшому описі переважних аспектів. Докладний опис і креслення просто ілюструють розкриття замість обмеження обсягу винаходу, що визначається відповідно до прикладеної формули винаходу і її еквівалентів. Популярні технології бездротової мережі можуть включати в себе різні типи бездротових локальних мереж (WLAN). WLAN можна використовувати для з'єднання сусідніх пристроїв, використовуючи широко застосовні мережеві протоколи. Різні аспекти, описані в даній роботі, можна застосовувати до будь-якого стандарту зв'язку, такого як Wi-Fi, або, більш широко, до будь-якого елемента групи бездротових протоколів IEEE 802.11. Наприклад, різні аспекти, описані в даній роботі, можна використовувати як частину протоколу IEEE 802.11ah, який використовує діапазони, розташовані нижче 1 ГГц. У деяких аспектах радіосигнали в діапазоні, розташованому нижче гігагерца, можна передавати згідно з протоколом 802.11ah, використовуючи здійснення зв'язку ортогонального мультиплексування з частотним розділенням каналів (OFDM), розширення спектра методом прямої послідовності (DSSS), комбінацію здійснення зв'язку OFDM і DSSS або інші схеми. Втілення протоколу 802.11ah можуть використовуватися для датчиків, приладів обліку і інтелектуальних енергомереж. Переважно, аспекти деяких пристроїв, які реалізовують протокол 802.11ah, можуть використовувати менше потужності, ніж пристрої, які реалізовують інші бездротові протоколи, і/або вони можуть використовуватися для передачі радіосигналів на відносно більшу відстань, наприклад приблизно на один кілометр або далі. У деяких реалізаціях WLAN включає в себе різні пристрої, що є компонентами, які одержують доступ до бездротової мережі. Наприклад, може бути два типи пристроїв: точки доступу (AP) і клієнти (також називають станціями або STA). У загальному випадку AP служить концентратором або базовою станцією для WLAN, і STA служить користувачем WLAN. Наприклад, STA може бути переносним комп'ютером, кишеньковим персональним комп'ютером (КПК), мобільним телефоном і т. д. В прикладі STA підключається до AP через сумісну з Wi-Fi (наприклад, протокол IEEE 802.11, такий як 802.11ah) бездротову лінію зв'язку для одержання узагальненої можливості підключення до Інтернет або до інших глобальних мереж. У деяких реалізаціях STA може також використовуватися як AP. Точка доступу (AP) може також включати в себе, реалізовуватися як або бути відомою як NodeB, контролер радіомережі (RNC), eNodeB, контролер базових станцій (BSC), базова приймально-передавальна станція (BTS), базова станція (BS), функціональна особливість приймача-передавача (TF), радіомаршрутизатор, радіоприймач-передавач, або може використовуватися деяка інша термінологія. Станція (STA) може також включати в себе, реалізовуватися як або бути відомою як термінал доступу (AT), абонентський пункт, абонентська установка, рухома станція, віддалена станція, віддалений термінал, користувацький термінал, користувацький агент, користувацький пристрій, користувацьке обладнання, або може використовуватися деяка інша термінологія. У деяких реалізаціях термінал доступу може включати в себе стільниковий телефон, радіотелефон, телефон протоколу ініціювання сеансу (SIP), станцію бездротової місцевої лінії 4 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (WLL), кишеньковий персональний комп'ютер (КПК), кишеньковий пристрій, що має бездротову з'єднувальну можливість, або деякий інший відповідний пристрій обробки, підключений до бездротового модема. Відповідно, один або більша кількість аспектів, розкритих в даному документі, можна впроваджувати в телефон (наприклад, в стільниковий телефон або смартфон), комп'ютер (наприклад, переносний комп'ютер), переносний пристрій зв'язку, гарнітуру, переносний обчислювальний пристрій (наприклад, кишеньковий персональний комп'ютер), пристрій розваги (наприклад, музичний або відеопристрій, або супутниковий радіоприймач), ігровий пристрій або систему, пристрій глобальної системи визначення місцеположення або будь-який інший відповідний пристрій, який сконфігурований для здійснення зв'язку через бездротове середовище. Як обговорюється вище, деякі з пристроїв, описаних в даній роботі, можуть реалізовувати, наприклад, стандарт 802.11ah. Такі пристрої, використовувані або як STA, або як AP, або як інший пристрій, можуть використовуватися для інтелектуальних вимірювань або в інтелектуальній енергомережі. Такі пристрої можуть забезпечувати застосування при вимірюваннях або використовуватися в домашній автоматизації. Замість цього або крім цього дані пристрої можуть використовуватися в контексті охорони здоров'я, наприклад для персональної охорони здоров'я. Вони можуть також використовуватися для спостереження, надання можливості підключення до Інтернет на великій відстані (наприклад, для використання з точками доступу (hotspots)) або реалізовувати міжмашинний зв'язок. Фіг. 1 показує приклад системи 100 бездротового зв'язку, в якій можна використовувати аспекти даного розкриття. Система 100 бездротового зв'язку може працювати відповідно до бездротового стандарту, наприклад стандарту 802.11ah. Система 100 бездротового зв'язку може включати в себе AP 104, яка здійснює зв'язок з STA 106. Множину процесів і способів можна використовувати для передач в системі 100 бездротового зв'язку між AP 104 і STA 106. Наприклад, сигнали можна відправляти і одержувати між AP 104 і STA 106 відповідно до методик OFDM/OFDMA. У цьому випадку система 100 бездротового зв'язку може згадуватися як система OFDM/OFDMA. Альтернативно, сигнали можна відправляти і одержувати між AP 104 і STA 106 відповідно до методик CDMA. У цьому випадку система 100 бездротового зв'язку може згадуватися як система CDMA. Лінія зв'язку, яка забезпечує передачу від AP 104 до однієї або більшої кількості STA 106, може згадуватися як низхідна лінія зв'язку (DL) 108, а лінія зв'язку, яка забезпечує передачу від однієї або більшої кількості STA 106 до AP 104, може згадуватися як висхідна лінія зв'язку (UL) 110. Альтернативно, низхідна лінія зв'язку 108 може згадуватися як пряма лінія зв'язку або прямий канал зв'язку, а висхідна лінія зв'язку 110 може згадуватися як зворотна лінія зв'язку або зворотний канал зв'язку. AP 104 може діяти як базова станція і забезпечувати покриття бездротового зв'язку в основній зоні обслуговування (BSA) 102. AP 104 поряд з STA 106, яка асоційована з AP 104 і використовує AP 104 для здійснення зв'язку, може згадуватися як основний набір послуг (BSS). Необхідно зазначити, що система 100 бездротового зв'язку може не мати центральної AP 104, а замість цього може функціонувати як однорівнева мережа між STA 106. Відповідно, описані функціональні можливості AP 104 можна альтернативно виконувати за допомогою однією або більшої кількості STA 106. AP 104 може передавати сигнал маяка (або просто "сигнал-маяк") через лінію зв'язку, таку як низхідна лінія 108 зв'язку, до інших вузлів системи 100, який може допомагати іншим вузлам STA 106 синхронізувати свою часову діаграму з AP 104 або який може надавати іншу інформацію або функціональні можливості. Такі сигнали-маяки можна передавати періодично. У одному аспекті період між черговими передачами може згадуватися як суперкадр. Передачу сигналу-маяка можна ділити на множину груп або інтервалів. У одному аспекті сигнал-маяк може включати в себе таку інформацію, як інформація часової мітки для установлення загальних синхроімпульсів, ідентифікатор однорівневої мережі, ідентифікатор пристрою, інформація про можливості, тривалість суперкадра, інформація про напрямок передачі, інформація про напрямок прийому, список сусідніх пристроїв і/або розширений список сусідніх пристроїв, деякі з яких описані більш детально нижче, але не обмежуючись цим. Таким чином, сигнал-маяк може включати в себе і інформацію, яка є загальною (наприклад, спільно використовується) серед декількох пристроїв, і інформацію, визначену для даного пристрою. У деяких аспектах може бути потрібно встановити асоціацію STA з AP для передачі інформації при здійсненні зв'язку до AP і/або для прийому інформації при здійсненні зв'язку від неї. У одному аспекті інформацію для асоціації включає в себе сигнал-маяк, що передається за допомогою AP. Для прийому такого сигналу-маяка STA може, наприклад, виконувати пошук з широким охопленням по зоні обслуговування. STA може також виконувати пошук, наприклад, за 5 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 допомогою переміщення по зоні обслуговування методом "маяка". Після одержання інформації для асоціації STA може передавати опорний сигнал, такий як тестове повідомлення або запит асоціації, до AP. У деяких аспектах AP може використовувати послуги зворотного з'єднання, наприклад, для здійснення зв'язку з більшою мережею, такою як Інтернет або комутована телефонна мережа загального користування (PSTN). Фіг. 2 показує різні компоненти, які можна використовувати в бездротовому пристрої 202, який можна використовувати в системі 100 бездротового зв'язку. Бездротовий пристрій 202 є прикладом пристрою, який може бути сконфігурований для реалізації різних описаних в даній роботі способів. Наприклад, бездротовий пристрій 202 може включати в себе AP 104 або одну з STA 106. Бездротовий пристрій 202 може включати в себе процесор 204, який керує роботою бездротового пристрою 202. Процесор 204 може також згадуватися як центральний процесор (ЦП). Запам'ятовуючий пристрій 206, який може включати в себе і постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП), і оперативну пам'ять (ОП), надає інструкції і дані процесору 204. Вузол запам'ятовуючого пристрою 206 може також включати в себе довготривалу оперативну пам'ять (NVRAM). Процесор 204 звичайно виконує логічні і арифметичні дії, основуючись на командах програми, що зберігаються в запам'ятовуючому пристрої 206. Команди в запам'ятовуючому пристрої 206 можуть виконуватися для реалізації описаних способів. Коли бездротовий пристрій 202 реалізовується або використовується як AP, процесор 204 може бути сконфігурований для вибору одного з множини типів сигналу-маяка і для генерації сигналу маяка, що має даний тип сигналу-маяка. Наприклад, процесор 204 може бути сконфігурований для генерації сигналу маяка, що включає в себе інформацію сигналу-маяка, і для визначення, яку інформацію сигналу-маяка потрібно використовувати, як обговорюється більш детально нижче. Коли бездротовий пристрій 202 реалізовується або використовується як STA, процесор 204 може бути сконфігурований для обробки сигналів маяка множини різних типів сигналу-маяка. Наприклад, процесор 204 може бути сконфігурований для визначення типу сигналу-маяка, використовуваного в сигналі маяка, і для обробки сигналу-маяка і/або поля сигналу маяка, відповідно, як додатково обговорюється нижче. Процесор 204 може включати в себе або бути компонентом системи обробки, реалізованої за допомогою одного або більшої кількості процесорів. Один або більшу кількість процесорів можна реалізовувати за допомогою будь-якої комбінації універсальних мікропроцесорів, мікроконтролерів, процесорів цифрової обробки сигналів (DSP), програмованих користувачем вентильних матриць (FPGA), пристроїв програмованих логічних схем (PLD), контролерів, кінцевих автоматів, вентильних логічних схем, дискретних апаратних компонентів, кінцевих автоматів спеціалізованої апаратури або будь-яких інших відповідних об'єктів, які можуть виконувати розрахунки або іншу обробку інформації. Система обробки може також включати в себе зчитуваний комп'ютером носій для зберігання програмного забезпечення. Програмне забезпечення потрібно розглядати широко, щоб воно означало будь-який тип команд, його називають або програмним забезпеченням або вбудованим програмним забезпеченням, або зв'язуючим ПО, або мікрокодом, або мовою опису апаратних засобів, або інакше. Команди можуть включати в себе код (наприклад, в форматі вихідного тексту, форматі двійкового коду, форматі виконуваного коду або будь-якому іншому відповідному форматі коду). Команди, коли вони виконується за допомогою одного або більшої кількості процесорів, спонукають систему обробки виконувати різні описані в даній роботі функціональні можливості. Бездротовий пристрій 202 може також включати в себе корпус 208, який може включати в себе передавач 210 і/або приймач 212 для надання можливості передавати і приймати дані між бездротовим пристроєм 202 і віддаленим місцеположенням. Передавач 210 і приймач 212 можна об'єднувати в приймач-передавач 214. Антена 216 може бути прикріплена до корпусу 208 і електрично сполучена з приймачем-передавачем 214. Бездротовий пристрій 202 може також включати в себе (не показані) множину передавачів, множину приймачів, множину приймачів-передавачів і/або множину антен. Передавач 210 може бути сконфігурований для бездротової передачі сигналів маяків, що мають різні типи сигналу-маяка. Наприклад, передавач 210 може бути сконфігурований для передачі сигналів маяків з різними типами сигналів-маяків, згенерованих за допомогою обговорюваного вище процесора 204. Приймач 212 може бути сконфігурований для бездротового прийому сигналів маяків, що мають різні типи сигналу-маяка. У деяких аспектах приймач 212 сконфігурований для виявлення 6 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 типу використовуваного сигналу-маяка і для відповідної обробки сигналу маяка, як обговорюється більш детально нижче. Бездротовий пристрій 202 може також включати в себе детектор 218 сигналів, який може використовуватися для виявлення і кількісного вимірювання рівня сигналів, що приймаються за допомогою приймача-передавача 214. Детектор 218 сигналів може виявляти такі сигнали, як повна енергія, енергія на піднесучій в символі, спектральна щільність потужності і інші сигнали. Бездротовий пристрій 202 може також включати в себе процесор 220 цифрової обробки сигналів (DSP) для використання при обробці сигналів. DSP 220 може бути сконфігурований для генерації пакета для передачі. У деяких аспектах пакет може включати в себе блок даних фізичного рівня (PPDU). Бездротовий пристрій 202 може додатково включати в себе в деяких аспектах користувацький інтерфейс 222. Користувацький інтерфейс 222 може включати в себе клавіатуру, мікрофон, динамік і/або дисплей. Користувацький інтерфейс 222 може включати в себе будь-який елемент або компонент, який передає інформацію користувачу бездротового пристрою 202 і/або приймає інформацію, що вводиться, від користувача. Бездротовий пристрій 202 може додатково включати в себе в деяких аспектах джерело 230 електроживлення. Джерело 230 електроживлення може включати в себе дротове джерело електроживлення, акумулятор, конденсатор і т. д. Джерело 230 електроживлення може бути сконфігуроване для забезпечення різних рівнів вихідної потужності. У деяких варіантах здійснення інші компоненти бездротового пристрою 202 можуть бути сконфігуровані для входження в один або більшу кількість різних станів споживаної потужності. Наприклад, процесор 204 може бути сконфігурований для роботи в режимі з великою потужністю або з низькою потужністю. Аналогічно, передавач 219 і приймач 212 можуть мати можливість працювати в станах з різною потужністю, які можуть включати в себе вимкнений стан, стан повної потужності і один або більшу кількість проміжних станів. Зокрема, пристрій 202 загалом може бути сконфігурований для входження в стан відносно малої потужності між передачами і входження в стан відносно великої потужності в один або більшу кількість певних моментів часу. Різні компоненти бездротового пристрою 202 можна з'єднувати разом за допомогою системи 226 шин. Система 226 шин може включати в себе шину даних, наприклад, а також шину електроживлення, шину керуючих сигналів і шину сигналів стану на доповнення до шини даних. Фахівці повинні визнати, що компоненти бездротового пристрою 202 можна з'єднувати разом або вони можуть приймати або забезпечувати один одному інформацію, що вводиться, використовуючи деякий інший механізм. Хоч на фіг. 2 показана множина окремих компонентів, фахівці повинні визнати, що один або більшу кількість компонентів можна об'єднувати або спільно реалізовувати. Наприклад, процесор 204 можна використовувати для реалізації не тільки функціональних можливостей, описаних вище відносно процесора 204, але також і для реалізації функціональних можливостей, описаних вище відносно детектора 218 сигналів і/або DSP 220. Додатково, кожний з компонентів, показаних на фіг. 2, можна реалізовувати, використовуючи множину окремих елементів. Як обговорюється вище, бездротовий пристрій 202 може включати в себе AP 104 або STA 106 і може використовуватися для передачі і/або прийому інформації, що включає в себе сигнали маяка. Для простоти згадки, коли бездротовий пристрій 202 сконфігурований як AP, він надалі згадується як бездротовий пристрій 202a. Точно так само, коли бездротовий пристрій 202 сконфігурований як STA, він надалі згадується як бездротовий пристрій 202s. Фіг. 3 показує приклад кадру 300 сигналу-маяка, використовуваного в існуючих системах зв'язку. Як показано, сигнал-маяк 300 включає в себе заголовок 302 керування доступом до середовища передачі (MAC), "тіло" (основну частину) 304 кадру і послідовність 306 керування кадром (FCS). Як показано, заголовок 302 MAC має довжину 24 байти, "тіло" 304 кадру має змінну довжину і FCS 306 має довжину чотири байти. Заголовок 302 MAC служить для надання основної інформації маршрутизації для кадру 300 сигналу-маяка. У показаному варіанті здійснення заголовок 302 MAC включає в себе поле 308 керування кадром (FC), поле 310 тривалості, поле 312 адреси одержувача (DA), поле 314 адреси джерела (SA), поле 316 ідентифікації основного набору послуг (BSSID) і поле 318 керування черговістю. Як показано, поле 308 FC має довжину два байти, поле 310 тривалості має довжину два байти, поле 312 DA має довжину шість байтів, поле 314 SA має довжину шість байтів, поле 316 BSSID має довжину шість байтів і поле 318 керування черговістю має довжину два байти. 7 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 "Тіло" 304 кадру служить для забезпечення докладної інформації про передавальний вузол. У показаному варіанті здійснення "тіло" 304 кадру включає в себе поле 320 часової мітки, поле 322 інтервалу сигналу-маяка, поле 324 інформації про можливості, поле 326 ідентифікатора набору послуг (SSID), поле 328 підтримуваних швидкостей, набір 330 параметрів стрибкоподібної перебудови частоти (FH), набір 332 параметрів прямої послідовності, набір 334 параметрів контрольованого доступу, набір 336 параметрів незалежного основного набору послуг (IBSS), поле 338 інформації про країну, поле 340 параметрів стрибкоподібної FH, таблицю 342 шаблона FH, поле 344 обмеження потужності, поле 346 сповіщення про перемикання каналу, поле 348 мовчання, поле 350 прямого вибору частоти (DFS) IBSS, поле 352 керування потужністю передачі (TPC), поле 354 інформації ефективної потужності випромінювання (ERP), поле 356 розширених підтримуваних швидкостей і поле 358 надійної безпечної мережі (RSN). Як показано на фіг. 3, поле 320 часової мітки має довжину вісім байтів, поле 322 інтервалу сигналу-маяка має довжину два байти, поле 324 інформації про можливості має довжину два байти, поле 326 ідентифікатора набору послуг (SSID) має змінну довжину, поле 328 підтримуваних швидкостей має змінну довжину, набір 330 параметрів стрибкоподібної перебудови частоти (FH) має довжину сім байтів, набір 332 параметрів прямої послідовності має довжину два байти, набір 334 параметрів контрольованого доступу має довжину вісім байтів, набір 336 параметрів незалежного основного набору послуг (IBSS) має довжину 4 байти, поле 338 інформації про країну має змінну довжину, поле 340 параметрів стрибкоподібної FH має довжину чотири байти, таблиця 342 шаблона FH має змінну довжину, поле 344 обмеження потужності має довжину три байти, поле 346 сповіщення про перемикання каналу має довжину шість байтів, поле 348 мовчання має довжину вісім байтів, поле 350 прямого вибору частоти (DFS) IBSS має змінну довжину, поле 352 керування потужністю передачі (TPC) має довжину чотири байти, поле 354 інформації ефективної потужності випромінювання (ERP) має довжину три байти, поле 356 розширених підтримуваних швидкостей має змінну довжину і поле 358 надійної безпечної мережі (RSN) має змінну довжину. Звертаючись все ще до фіг. 3, хоч кадр 300 сигналу-маяка має змінну довжину, він завжди має довжину щонайменше 89 байтів. У різних видах середовищ радіопередачі більша частина інформації, що міститься в кадрі 300 сигналу-маяка, може використовуватися рідко або ніколи не використовуватися. Відповідно, в середовищі радіопередачі з низьким енергоспоживанням може бути бажано зменшувати довжину кадру 300 сигналу-маяка для зменшення споживаної потужності. Крім того, деякі середовища радіопередачі використовують низькі швидкості передачі даних. Наприклад точці доступу, що реалізовує стандарт 802.11ah, може бути потрібно відносно багато часу для передачі кадру 300 сигналу-маяка через відносно повільну швидкість передачі даних. Відповідно, може бути бажано зменшувати довжину кадру 300 сигналу-маяка для скорочення кількості часу, який потрібний для передачі кадру 300 сигналу-маяка. Існує множина підходів, за допомогою яких кадр 300 сигналу-маяка можна скорочувати або стискати. У варіанті здійснення можна пропускати одне або більшу кількість полів кадру 300 сигналу-маяка. У іншому варіанті здійснення можна зменшувати розмір одного або більшої кількості полів кадру 300 сигналу-маяка, наприклад, використовуючи іншу схему кодування або допускаючи меншу кількість інформації. У одному варіанті здійснення бездротова система може надавати можливість STA робити запит до AP про інформацію, пропущену з сигналу-маяка. Наприклад, STA може запитувати інформацію, пропущену з сигналу-маяка, через запит тестового повідомлення. У варіанті здійснення повний сигнал-маяк можна відправляти періодично або в динамічно вибраний час. Фіг. 4 показує приклад кадру 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації. У показаному варіанті здійснення кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 410 керування кадром (FC), поле 420 адреси джерела (SA), часову мітку 430, поле 440 послідовності змін, указання 450 часу наступного повного сигналумаяка (NFBTI), поле 460 стисненого SSID, поле 470 опцій мережі доступу, поле 480 додаткових IE і поле 490 контролю циклічним надмірним кодом (CRC). Як показано, поле 410 керування кадром (FC) має довжину два байти, поле 420 адреси джерела (SA) має довжину шість байтів, часова мітка 430 має довжину чотири байти, поле 440 послідовності змін має довжину один байт, поле 450 періоду часу до наступного сигналу-маяка має довжину три байти, поле 460 стисненого SSID має довжину чотири байти, поле 470 опцій мережі доступу має довжину один байт і поле 490 контролю циклічним надмірним кодом (CRC) має довжину чотири байти. У різних варіантах здійснення в кадрі 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації можна пропускати одне або більшу кількість полів, показаних на фіг. 4, і/або він може включати в себе одне або більшу кількість полів, не показаних на фіг. 4, які включають в себе 8 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 будь-яке з полів, обговорюваних в даній роботі. Зокрема, в різних варіантах здійснення одне або більшу кількість з указання 450 часу наступного повного сигналу-маяка, поля 460 стисненого SSID і поля 470 опцій мережі доступу можна пропускати відповідно до одного або більшої кількості прапорів в полі 410 керування кадром. Фахівці повинні визнати, що поля в кадрі 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації можуть мати іншу придатну довжину і можуть мати інший порядок. Поле 312 адреси одержувача (DA), описане вище відносно фіг. 3, можна пропускати в кадрі 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, оскільки кадр 400 сигналумаяка можна передавати за допомогою широкомовної передачі. Відповідно, може бути відсутньою потреба ідентифікувати конкретну адресу одержувача. Точно так само можна пропускати поле 316 BSSID. У варіанті здійснення поле 420 SA може включати в себе BSSID. Можна також пропускати поле 310 тривалості. У варіанті здійснення, якщо вектор виділення ресурсів мережі (NAV) задають після передачі кадру 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, то про нього можна повідомляти, використовуючи короткий міжкадровий інтервал (SIFS) після того, як відправляють кадр 400 сигналу-маяка. Крім того, поле 318 керування черговістю можна пропускати в кадрі 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, оскільки керування черговістю може бути непотрібне в сигналі-маяку. У показаному варіанті здійснення поле 410 керування кадром (FC) включає в себе двобітове поле 411 версії, двобітове поле 412 типу, чотирибітове поле 413 підтипу, однобітовий прапор 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка, однобітовий прапор 415 присутності SSID, однобітовий прапор 416 присутності міжмережевої взаємодії, трибітове поле 417 смуги пропускання (BW), однобітовий прапор 418 захисту і один зарезервований біт (RSVD) 419. У різних варіантах здійснення поле 410 FC може виключати одне або більшу кількість полів, показаних на фіг. 4, і/або включати в себе одне або більшу кількість полів, не показаних на фіг. 4, які включають в себе будь-яке з обговорюваних полів. Фахівці повинні визнати, що поля в полі 410 FC сигналу-маяка можуть мати іншу придатну довжину і можуть мати інший порядок. У варіанті здійснення поле 410 керування кадром (FC) містить прапор, який вказує, що кадр 400 сигналу-маяка є сигналом-маяком з невеликою кількістю службової інформації (LOB), який також називають "коротким сигналом-маяком". У варіанті здійснення поле 410 FC може вказувати, що кадр 400 сигналу-маяка є коротким сигналом-маяком, встановлюючи поле типу 412 в "11" (що може вказувати кадр сигналу-маяка) і встановлюючи поле підтипу 413 в "0001" (що може вказувати, що сигнал-маяк стиснений, з невеликою кількістю службової інформації і/або "короткий"). Коли STA приймає кадр 400 сигналу-маяка, вона може декодувати поле 410 FC, що містить прапор, який вказує, що кадр 400 сигналу-маяка є коротким сигналом-маяком. Відповідно, STA може декодувати кадр 400 сигналу-маяка відповідно до описаного в даній роботі формату. Прапор 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка, показаний на фіг. 4, включає в себе один біт. У деяких реалізаціях прапор 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе більше одного біта. У деяких реалізаціях прапор 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе конфігуровану кількість бітів. Наприклад, довжина поля 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка може бути пов'язана з характеристиками конкретного пристрою, такими як набір послуг, тип пристрою або значення, що зберігається в запам'ятовуючому пристрої. Значення, яке включає в себе прапор 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка, може використовуватися для ідентифікації, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка. Відповідно, передавальний пристрій, такий як AP 104 (фіг. 1), може встановлювати значення в прапорі 414 присутності указання часу наступного повного сигналумаяка, коли передавальний пристрій сконфігурований для передачі поля 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка, і переданий кадр буде включати в себе поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка. Наприклад, у реалізації, показаній на фіг. 4, прапор 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка, що включає в себе один біт, може встановлювати значення прапора 414 присутності указання часу наступного повного сигналумаяка в "1" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка. Навпаки, передавальний пристрій може бути сконфігурований для установлення значення прапора 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка в "0" для указання, що кадр 400 9 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації не включає в себе поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка. У деяких реалізаціях "присутність" поля указання часу наступного повного сигналу-маяка може також включати в себе інформацію, є чи ні значення, яке включає в себе поле указання часу наступного повного сигналу-маяка, дійсним значенням. Наприклад, в деяких реалізаціях, якщо передавальний пристрій не сконфігурований для генерації значення указання часу наступного повного сигналу-маяка для кожного сигналу, то передавальний пристрій може встановлювати значення для поля в довільне значення (наприклад, випадкове, постійне, нульове). Відповідно, установлення значення присутності так, що забезпечують указання "не присутній", в деяких реалізаціях може мати на увазі, що кадр включає в себе дане поле, але значення, що міститься в даному полі, є недійсним (наприклад, довільним). Приймальний пристрій, такий як STA 106 (фіг. 1), може обробляти поле 410 керування кадром для визначення, включає в себе чи ні прийнятий кадр поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка, за допомогою ідентифікації значення, яке включає в себе прапор 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка. Наприклад, у реалізації, показаній на фіг. 4, прапор 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка, що включає в себе один біт, може встановлювати значення прапора 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка в "1" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка. Навпаки, значення прапора 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка можна встановлювати в "0" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації не включає в себе поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка. У деяких реалізаціях приймальний пристрій може змінювати обробку кадру 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, основуючись на тому, включає в себе чи ні кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка. Наприклад, якщо приймальний пристрій ідентифікує, включає в себе чи ні даний кадр поле 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка, через обробку прапора 414 присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка, який включає в себе поле 410 керування кадром, то відповідний процесор обробки сигналів може бути сконфігурований для обробки кадрів з або без поля 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка. Це може поліпшувати обробку кадру, оскільки приймальний пристрій може ідентифікувати характеристики кадру (наприклад, присутність указання часу наступного повного сигналу-маяка) без необхідності спочатку обробляти весь кадр. Прапор 415 присутності SSID, показаний на фіг. 4, включає в себе один біт. У деяких реалізаціях прапор 415 присутності SSID може включати в себе більше одного біта. У деяких реалізаціях прапор 415 присутності SSID може включати в себе конфігуровану кількість бітів. Наприклад, довжина прапора 415 присутності SSID може бути пов'язана з конкретними характеристиками пристрою, такими як набір послуг, тип пристрою або значення, збережене в запам'ятовуючому пристрої. Значення, яке включає в себе прапор 415 присутності SSID, може використовуватися для ідентифікації, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 460 стисненого SSID. Наприклад, в деяких реалізаціях SSID може бути прихований або замаскований. Відповідно, передавальний пристрій, такий як AP 104 (фіг. 1), може встановлювати значення у прапорі 415 присутності SSID, коли передавальний пристрій сконфігурований для передачі поля 460 стисненого SSID, і переданий кадр буде включати в себе поле 460 стисненого SSID. Наприклад, у реалізації, показаній на фіг. 4, прапор 415 присутності SSID, що включає в себе один біт, може встановлювати значення прапора 415 присутності SSID в "1" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 460 стисненого SSID. Навпаки, передавальний пристрій може бути сконфігурований для установлення значення прапора 415 присутності SSID в "0" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації не включає в себе поле 460 стисненого SSID. У деяких реалізаціях "присутність" поля стисненого SSID може також включати в себе інформацію, є чи ні значення, яке включає в себе поле стисненого SSID, дійсним значенням. Наприклад, в деяких реалізаціях, якщо передавальний пристрій не сконфігурований для генерації значення поля стисненого SSID для кожного сигналу, то передавальний пристрій може встановлювати значення для поля в довільне значення (наприклад, випадкове, постійне, нульове). Відповідно, установлення значення присутності так, що забезпечується указання "не 10 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 присутній", в деяких реалізаціях може мати на увазі, що кадр включає в себе дане поле, але значення, що міститься в даному полі, є недійсним (наприклад, довільним). Приймальний пристрій, такий як STA 106 (фіг. 1), може обробляти поле 410 керування кадром для визначення, включає в себе чи ні прийнятий кадр поле 460 стисненого SSID, за допомогою ідентифікації значення, яке включає в себе прапор 415 присутності SSID. Наприклад, у реалізації, показаній на фіг. 4, прапор 415 присутності SSID, який включає в себе один біт, може встановлювати значення прапора 415 присутності SSID в "1" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 460 стисненого SSID. Навпаки, значення прапора 415 присутності SSID може бути встановлене в "0" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації не включає в себе поле 460 стисненого SSID. У деяких реалізаціях приймальний пристрій може змінювати обробку кадру 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, основуючись на тому, включає в себе чи ні кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації поле 460 стисненого SSID. Наприклад, якщо приймальний пристрій ідентифікує, включає в себе чи ні даний кадр поле 460 стисненого SSID, через обробку прапора 415 присутності SSID, який включає в себе поле 410 керування кадром, відповідний процесор обробки сигналів може бути сконфігурований для обробки кадрів з або без поля 460 стисненого SSID. Це може поліпшувати обробку кадру, оскільки приймальний пристрій може ідентифікувати характеристики кадру (наприклад, присутність поля стисненого SSID) без необхідності спочатку обробляти весь кадр. У одному варіанті здійснення AP може встановлювати поле 460 стисненого SSID в зарезервоване значення, яке вказує, що SSID прихований. Наприклад, коли SSID прихований, поле 460 стисненого SSID може мати значення, яке дорівнює всім нулям, всім одиницям і т. д. Якщо SSID хешується в зарезервоване значення, обчислене з використанням хеш-функції SSID, то хешований SSID можна повторно зіставляти з іншим значенням (наприклад, з постійним значенням) або повторно зіставляти з альтернативним значенням, використовуючи альтернативну хеш-функцію. У іншому варіанті здійснення поле 410 FC може включати в себе указання, що SSID прихований. Прапор 416 присутності міжмережевої взаємодії, показаний на фіг. 4, включає в себе один біт. У деяких реалізаціях прапор 416 присутності міжмережевої взаємодії може включати в себе більше одного біта. У деяких реалізаціях прапор 416 присутності міжмережевої взаємодії може включати в себе конфігуровану кількість бітів. Наприклад, довжина поля 414 указання присутності часу наступного повного сигналу-маяка може бути пов'язана з певними характеристиками пристрою, такими як набір послуг, тип пристрою або значення, збережене в запам'ятовуючому пристрої. Значення, яке включає в себе прапор 416 присутності міжмережевої взаємодії, може використовуватися для ідентифікації, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 470 опцій мережі доступу. Відповідно, передавальний пристрій, такий як AP 104 (фіг. 1), може встановлювати значення в прапорі 416 присутності міжмережевої взаємодії, коли передавальний пристрій сконфігурований для передачі поля 470 опцій мережі доступу і переданий кадр буде включати в себе поле 470 опцій мережі доступу. Наприклад, у реалізації, показаній на фіг. 4, прапор 416 присутності міжмережевої взаємодії, що включає в себе один біт, може встановлювати значення прапора 416 присутності міжмережевої взаємодії в "1" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 470 опцій мережі доступу. Навпаки, передавальний пристрій може бути сконфігурований для установлення значення прапора 416 присутності міжмережевої взаємодії в "0" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації не включає в себе поле 470 опцій мережі доступу. У деяких реалізаціях "присутність" поля опцій мережі доступу може також включати в себе інформацію, є чи ні значення, яке включає в себе поле опцій мережі доступу, дійсним значенням. Наприклад, в деяких реалізаціях, якщо передавальний пристрій не сконфігурований для генерації значення опцій мережі доступу для кожного сигналу, то передавальний пристрій може встановлювати значення для поля в довільне значення (наприклад, випадкове, постійне, нульове). Відповідно, установлення значення присутності так, що забезпечується указання "не присутній", в деяких реалізаціях може мати на увазі, що кадр включає в себе дане поле, але значення, що міститься в даному полі, є недійсним (наприклад, довільним). Приймальний пристрій, такий як STA 106 (фіг. 1), може обробляти поле 410 керування кадром для визначення, включає в себе чи ні прийнятий кадр поле 470 опцій мережі доступу, за допомогою ідентифікації значення, яке включає в себе прапор 416 присутності міжмережевої взаємодії. Наприклад, у реалізації, показаній на фіг. 4, прапор 416 присутності міжмережевої 11 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 взаємодії, що включає в себе один біт,може встановлювати значення прапора 416 присутності міжмережевої взаємодії в "1" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 470 опцій мережі доступу. Навпаки, значення прапора 416 присутності міжмережевої взаємодії можна встановлювати в "0" для указання, що кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації не включає в себе поле 470 опцій мережі доступу. У деяких реалізаціях приймальний пристрій може змінювати обробку кадру 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, основуючись на тому, включає в себе чи ні кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації поле 470 опцій мережі доступу. Наприклад, якщо приймальний пристрій ідентифікує, включає в себе чи ні даний кадр поле 470 опцій мережі доступу, через обробку прапора 416 присутності міжмережевої взаємодії, який включає в себе поле 410 керування кадром, відповідний процесор обробки сигналів може бути сконфігурований для обробки кадрів з або без поля 470 опцій мережі доступу. Це може поліпшувати обробку кадру, оскільки приймальний пристрій може ідентифікувати характеристики кадру (наприклад, присутність опцій мережі доступу) без необхідності спочатку обробляти весь кадр. У варіанті здійснення поле 417 смуги пропускання служить для указання смуги пропускання AP 104 (фіг. 1). У варіанті здійснення поле 417 смуги пропускання може вказувати смугу пропускання, що дорівнює 2 МГц, помножену на двійкове значення поля 417 смуги пропускання. Наприклад, значення "0001" може вказувати BSS 2 МГц і значення "0002" може вказувати BSS 4 МГц. У варіанті здійснення значення "0000" може вказувати BSS 1 МГц. У інших варіантах здійснення можуть використовуватися інші коефіцієнти множення і/або види кодування. Прапор 418 захисту, показаний на фіг. 4, включає в себе один біт. У деяких реалізаціях прапор 418 захисту може включати в себе більше одного біта. У деяких реалізаціях прапор 418 захисту може включати в себе конфігуровану кількість бітів. Наприклад, довжина прапора 418 захисту може бути пов'язана з характеристиками конкретного пристрою, такими як набір послуг, тип пристрою або значення, збережене в запам'ятовуючому пристрої. У варіанті здійснення значення, яке включає в себе прапор 418 захисту, може служити для указання, використовується чи ні шифрування даних AP 104 (фіг. 1). У варіанті здійснення подробиці надійної захищеної мережі (RSN) можуть бути одержані з відповіді на тестове повідомлення. Відповідно, передавальний пристрій, такий як AP 104 (фіг. 1), може встановлювати значення в прапорі 418 захисту, коли передавальний пристрій сконфігурований для використання шифрування даних. Наприклад, у реалізації, показаній на фіг. 4, прапор 418 захисту, що включає в себе один біт, може встановлювати значення прапора 418 захисту в "1" для указання, що передавальний пристрій сконфігурований для використання шифрування даних. Навпаки, передавальний пристрій може бути сконфігурований для установлення значення прапора 418 захисту в "0" для указання, що передавальний пристрій не сконфігурований для використання шифрування даних. Приймальний пристрій, такий як STA 106 (фіг. 1), може обробляти поле 410 керування кадром для визначення, сконфігурований чи ні передавальний пристрій для використання шифрування даних, за допомогою ідентифікації значення, яке включає в себе прапор 418 захисту. Наприклад, у реалізації, показаній на фіг. 4, прапор 418 захисту, що включає в себе один біт, може встановлювати значення прапора 418 захисту в "1" для указання, що передавальний пристрій сконфігурований для використання шифрування даних. Навпаки, значення прапора 418 захисту може бути встановлене в "0" для указання, що передавальний пристрій не сконфігурований для використання шифрування даних. У деяких реалізаціях приймальний пристрій може змінювати обробку кадру 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації і/або інших кадрів, основуючись на тому, сконфігурований чи ні даний передавальний пристрій для використання шифрування даних. Наприклад, якщо приймальний пристрій ідентифікує, сконфігурований чи ні передавальний пристрій для використання шифрування даних, через обробку прапора 418 захисту, який включає в себе поле 410 керування кадром, відповідний процесор обробки сигналів може бути сконфігурований для обробки кадрів з або без шифрування. У показаному на фіг. 4 варіанті здійснення поле 430 часової мітки коротше поля 320 часової мітки, описаного вище відносно фіг. 3. Зокрема, поле 430 часової мітки має довжину тільки чотири байти, тоді як поле 320 часової мітки має довжину вісім байтів. Поле 430 часової мітки може включати в себе один або більшу кількість молодших значущих бітів "повної" часової мітки, таких як поле 320 часової мітки. Наприклад, поле 430 часової мітки може включати в себе чотири молодших значущих байти поля 320 часової мітки. У варіанті здійснення STA, що приймає сигнал-маяк 400 з невеликою кількістю службової інформації, може витягувати повну восьмибайтову часову мітку з передавальної AP через запит 12 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 тестового повідомлення. У одному варіанті здійснення довжину поля 430 часової мітки можна вибирати так, що поле 430 часової мітки не буде переповнюватися більше одного разу кожні сім хвилин. У звичайній системі значення поля 320 часової мітки інтерпретується як множина наносекунд. У варіанті здійснення значення поля 430 часової мітки можна інтерпретувати як множину періодів символу OFDM. Відповідно, у варіантах здійснення, коли період символу OFDM довше наносекунди, поле 430 часової мітки може не переповнюватися так швидко. У варіанті здійснення поле 430 часової мітки може забезпечувати функціональну особливість часової синхронізації (TSF) між пристроями 104 і 106 в системі 100 бездротового зв'язку. У варіантах здійснення, коли AP 104 оновлює поле 430 часової мітки з частотою 1 МГц, чотирибайтове поле 430 часової мітки буде переповнюватися приблизно кожні 72 хвилини. У варіантах здійснення, коли тактовий генератор зміщається приблизно на +/-20 мільйонних часток, було б потрібно приблизно 1,4 року для зміщення на 30 хв. Відповідно, пристрій 106 може підтримувати часову синхронізацію з AP 104, якщо він контролює сигнал-маяк 400 один раз на день. У показаному на фіг. 4 варіанті здійснення поле 440 послідовності змін може служити для забезпечення порядкового номера, що вказує зміни в мережевій інформації. У показаному варіанті здійснення поле 440 послідовності змін служить для відстеження змін в AP 104. У варіанті здійснення AP 104 може збільшувати поле 440 послідовності змін, коли один або більша кількість параметрів AP 104 змінюються. Наприклад, AP може передавати повний сигнал-маяк, коли SSID змінюється. У одному варіанті здійснення AP 104 може зменшувати поле 440 послідовності змін, змінювати поле 440 послідовності змін на випадкове або псевдовипадкове число або інакше змінювати поле 440 послідовності змін, коли конфігурація AP 104 змінюється. У різних варіантах здійснення поле 440 послідовності змін може згадуватися як індекс сигналу-маяка або номер сигналу-маяка. STA 106 може бути сконфігурована для виявлення зміни в полі 440 послідовності змін. Коли STA 106 шукає зміну в полі 440 послідовності змін, STA 106 може очікувати передачі повного сигналу-маяка. STA 106 може затримувати перехід в режим очікування або в режим з низьким енергоспоживанням, коли вона очікує, що AP 104 передасть повний сигнал-маяк. У іншому варіанті здійснення STA 106 може відправляти кадр запиту тестового повідомлення в AP 104, коли STA 106 шукає зміни в полі 440 послідовності змін. AP 104 може відправляти оновлену інформацію про конфігурацію в STA 106 у відповідь на кадр запиту тестового повідомлення. Звертаючись все ще до фіг. 4, указання 450 часу наступного повного сигналу-маяка може служити для указання наступного моменту часу, коли AP 104 передасть повний сигнал-маяк, такий як сигнал-маяк 300. Відповідно, у варіанті здійснення STA 106 можуть уникати передачі запиту тестового повідомлення і можуть знаходитися в режимі очікування при очікуванні повного сигналу-маяка. У різних варіантах здійснення указання 450 часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе одне або більшу кількість з: прапора, який вказує, що повний сигнал-маяк буде іти, абсолютного часу, коли AP 104 передасть повний сигнал-маяк, і періоду часу до того, як AP 104 передасть повний сигнал-маяк. У показаному варіанті здійснення указання 450 наступного повного сигналу-маяка може включати в себе покажчик часу наступного повного сигналу-маяка. У варіанті здійснення STA може використовувати період часу покажчика часу наступного повного сигналу-маяка для визначення часу для виходу зі стану очікування і прийому повного сигналу-маяка, таким чином економлячи потужність. У показаному варіанті здійснення покажчик часу наступного повного сигналу-маяка включає в себе 3 старших значущих байти, 4 молодших значущих байти, часову мітку наступного планованого часу передачі сигналу-маяка (TBTT). Іншими словами, указання 450 часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе байти 1-4 з часової мітки наступного TBTT, з пропущеним байтом 0 (в системі позначень з прямим порядком байтів). У варіанті здійснення указання 450 часу наступного повного сигналу-маяка може мати розрізнювальну здатність в одиницях 46 мкс. У варіанті здійснення AP 104 може обчислювати наступне TBTT в програмному забезпеченні і зберігати дане значення в кадрі. У інших варіантах здійснення указання 450 часу наступного повного сигналу-маяка можна кодувати іншими способами. У варіанті здійснення указання 450 часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе прапор проходження повного сигналу-маяка. Прапор проходження повного сигналу-маяка може включати в себе один біт. У деяких реалізаціях прапор проходження повного сигналумаяка може включати в себе більше одного біта. У деяких реалізаціях прапор проходження повного сигналу-маяка може включати в себе конфігуровану кількість бітів. Наприклад, довжина прапора 418 захисту може бути пов'язана з характеристиками конкретного пристрою, такими як набір послуг, тип пристрою або значення, збережене в запам'ятовуючому пристрої. Прапор 13 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 проходження повного сигналу-маяка може служити для указання, що AP 104 передасть звичайний сигнал-маяк, такий як кадр 300 сигналу-маяка, описаний вище відносно фіг. 3, після передачі 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації. У варіанті здійснення AP 104 передає повний сигнал-маяк, коли конфігурація AP 104 змінюється. Наприклад, AP 104 може передавати повний сигнал-маяк, коли SSID змінюється. У варіанті здійснення указання 450 часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе період часу до наступного сигналу-маяка. Період часу до наступного сигналу-маяка може служити для указання кількості одиниць часу (TU) до наступного повного сигналу-маяка. У варіанті здійснення одиницями часу можуть бути 1024 мкс. У варіанті здійснення період часу до наступного сигналу-маяка може вказувати кількість одиниць часу до наступного повного сигналу-маяка з точністю 1 TU. У варіанті здійснення STA може використовувати період часу до наступного сигналу-маяка для визначення часу для того, щоб вийти зі стану очікування і прийняти повний сигнал-маяк, таким чином економлячи потужність. У варіанті здійснення попередньо встановлене значення (таке як нульове значення) в указанні 450 часу наступного повного сигналу-маяка може вказувати, що період часу до наступного сигналу-маяка не підтримується або що період часу не визначений. Наприклад, значення, що дорівнює всім нулям, всім одиницям, і/або будь-яке інше попередньо визначене значення може вказувати, що AP не підтримує забезпечення періоду часу до наступного сигналу-маяка або що період часу не визначений. У інших варіантах здійснення період часу до наступного сигналу-маяка можна кодувати іншими способами. У показаному на фіг. 4 варіанті здійснення поле 460 стисненого SSID може служити для аналогічної мети, як поле 344 SSID, описане вище відносно фіг. 3. Зокрема, поле 460 стисненого SSID може ідентифікувати бездротову мережу. Поле 344 SSID включає в себе алфавітно-цифровий рядок змінної довжини, однак, поле 460 стисненого SSID може бути коротшим. Наприклад, поле 460 стисненого SSID може включати в себе тільки чотири байти. У варіанті здійснення поле 460 стисненого SSID є хешем SSID точки доступу, таким як, наприклад, поле 430 хеша SSID, описане вище відносно фіг. 4. У варіанті здійснення полем 460 стисненого SSID може бути CRC, обчислений для частини або всього SSID, асоційованого з AP 104. Наприклад, поле 460 стисненого SSID може використовувати той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контрольної суми 490 CRC. У варіанті здійснення STA може запитувати повний SSID з AP, що передає кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, через запит тестового повідомлення. У іншому варіанті здійснення STA, яка шукає певний SSID, може визначати, відповідає чи ні AP заданому SSID, за допомогою хешування заданого SSID і порівняння результату з полем 460 стисненого SSID. У варіанті здійснення довжину поля 460 стисненого SSID можна вибирати так, що імовірність того, що два різних мережевих SSID будуть хешовані до однакового значення, складає менше 0,5 %. Звертаючись все ще до фіг. 4, поле 470 опцій мережі доступу може включати в себе служби доступу, забезпечувані AP 104. Наприклад, поле 470 опцій мережі доступу може включати в себе 4-бітове поле типу мережі доступу, однобітовий прапор Інтернету, однобітовий прапор додаткового етапу, необхідного для доступу (ASRA), однобітовий прапор доступності екстрених служб (ESR) і однобітовий прапор доступності екстрених служб без аутентифікації (UESA). Поле 470 опцій мережі доступу може допомагати STA швидко відфільтровувати небажані AP у всіх каналах сканування на основі стисненого 400 сигналу-маяка, що часто передається, не витрачаючи марно час і/або потужність для відстеження повних сигналів-маяків 300 або відповідей на тестове повідомлення від AP. Звертаючись все ще до фіг. 4, поле 480 додаткових IE може включати в себе додаткові інформаційні елементи, як буде описано в даній роботі. У одному варіанті поле 480 додаткових IE включає в себе повну TIM або покажчик проходження TIM. У іншому варіанті здійснення поле 480 додаткових IE включає в себе додаткову інформацію сигналу-маяка. Звертаючись все ще до фіг. 4, поле 490 CRC може задовольняти цілі, аналогічні цілям поля 306 FCS, описаного вище відносно фіг. 3. Зокрема, поле 490 CRC може надавати можливість приймальній STA ідентифікувати помилки при передачі в прийнятому сигналі-маяку. Хоч поле 490 CRC показане як таке, що має довжину чотири байти, поле 490 CRC може мати іншу довжину в інших варіантах здійснення. У одному варіанті здійснення, наприклад, поле 490 CRC має довжину два байти. У іншому варіанті здійснення поле 490 CRC має довжину один байт. Поле 490 CRC може бути контрольним кодом іншого типу. У варіанті здійснення поле 490 CRC є контролем цілісності повідомлення (MIC). У варіанті здійснення кадр 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації може згадуватися як "короткий сигнал-маяк SSID". Короткий сигнал-маяк 400 SSID можна 14 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 передавати за допомогою широкомовлення (наприклад, за допомогою AP 104, показаної на фіг. 1) щонайменше до однієї неасоційованої STA 106. Короткий сигнал-маяк 400 SSID може служити для інформування про SSID (або стиснений SSID 430) неасоційованої STA 106, яка може шукати мережу. У варіанті здійснення AP 104 передає короткий сигнал-маяк 400 SSID з інтервалом короткого сигналу-маяка SSID. Інтервал короткого сигналу-маяка SSID може бути кратний полю інтервалу сигналу-маяка для повного сигналу-маяка ("інтервалу повного сигналумаяка", такому як, наприклад, поле 322 інтервалу сигналу-маяка, обговорюване вище відносно фіг. 3). Наприклад, інтервал короткого сигналу-маяка SSID може бути інтервалом повного сигналу-маяка, помноженим на 1, інтервалом повного сигналу-маяка, помноженим на 2, інтервалом повного сигналу-маяка, помноженим на 3, і т. д. У варіанті здійснення поле 410 керування кадром (FC) містить прапор, який вказує, що кадр 400 сигналу-маяка є сигналом-маяком з невеликою кількістю службової інформації (LOB), який також називають "коротким сигналом-маяком" і більш конкретно "коротким сигналом-маяком SSID". У варіанті здійснення поле 410 FC може вказувати, що кадр 400 сигналу-маяка є коротким сигналом-маяком SSID, встановлюючи "значення типу" (яке може бути бітами B3:B2 поля 410 FC) в "11" (що може вказувати кадр сигналу-маяка) і встановлюючи "значення підтипу" (яке може бути бітами B7:B4 поля 410 FC) в "0001" (що може вказувати, що сигнал-маяк стиснений, з невеликою кількістю службової інформації, "короткий" і/або призначений для неасоційованих STA). Коли STA приймає кадр 400 сигналу-маяка, вона може декодувати поле 410 FC, що містить прапор, який вказує, що кадр 400 сигналу-маяка є коротким сигналоммаяком SSID. Відповідно, STA може декодувати кадр 400 сигналу-маяка відповідно до описаного в даній роботі формату. Як обговорюється вище, STA, що приймає короткий сигналмаяк SSID, може бути не асоційована з AP, що передає короткий сигнал-маяк SSID. У варіанті здійснення точка доступу може періодично передавати бітову карту (тобто TIM) в межах сигналу-маяка для ідентифікації, які станції, що використовують режим економії потужності, мають кадри даних, які очікують їх в буфері точки доступу. TIM ідентифікує станцію за допомогою ID асоціації (AID), який точка доступу призначає під час процесу асоціації. У різних мережевих середовищах з низьким трафіком і/або з низьким енергоспоживанням, однак, може бути не бажано періодично відправляти TIM. Наприклад, в додатках електронного цінника відображення електронної ціни можна оновлювати тільки раз на годину. Тому, відправлення TIM в кожному інтервалі TIM (який традиційно набагато коротше, ніж раз на годину) може бути марнотратним. У варіантах здійснення, коли TIM не відправляють в кожному інтервалі TIM, однак, інтервал TIM переважно малий настільки, щоб, коли оновлення дійсно відбувається, можна було здійснювати зв'язок швидко. Фіг. 5 показує інший приклад кадру 500 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації. У показаному варіанті здійснення кадр 500 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації включає в себе поле 510 керування кадром (FC), поле 520 адреси джерела(SA), часову мітку 540, поле 550 послідовності змін, інформаційний елемент (IE) 566 карти указання трафіку (TIM) і поле 580 контролю циклічним надмірним кодом (CRC). Як показано, поле 510 керування кадром (FC) має довжину два байти, поле 520 адреси джерела (SA) має довжину шість байтів, часова мітка 540 має довжину чотири байти, поле 550 послідовності змін має довжину один байт, поле 566 IE TIM має змінну довжину і поле 580 контролю циклічним надмірним кодом (CRC) має довжину чотири байти. У різних варіантах здійснення кадр 500 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації може пропускати одне або більшу кількість полів, показаних на фіг. 5, і/або включати в себе одне або більшу кількість полів, не показаних на фіг. 5, включаючи в себе будь-яке з обговорюваних полів. Фахівці повинні визнати, що поля в кадрі 500 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації можуть мати іншу придатну довжину і можуть мати інший порядок. У варіанті здійснення кадр 500 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації може згадуватися як "короткий сигнал-маяк TIM". Короткий сигнал-маяк 500 TIM можна передавати за допомогою широкомовлення (наприклад, за допомогою AP 104, показаної на фіг. 1) щонайменше до однієї асоційованої STA 106. Короткий сигнал-маяк 500 TIM може служити для забезпечення часової мітки для STA, для підтримання синхронізації і/або послідовності зміни для указання, коли мережева інформація змінилася. У варіанті здійснення AP 104 передає короткий сигнал-маяк 500 TIM з інтервалом короткого сигналу-маяка TIM. Інтервал короткого сигналу-маяка TIM може бути кратний полю інтервалу сигналу-маяка для повного сигналумаяка ("інтервалу повного сигналу-маяка", такого як, наприклад, поле 322 інтервалу сигналумаяка, обговорюване вище відносно фіг. 3). Наприклад, інтервал короткого сигналу-маяка TIM може бути інтервалом повного сигналу-маяка, помноженим на 1, інтервалом повного сигналумаяка, помноженим на 2, інтервалом повного сигналу-маяка, помноженим на 3, і т. д. 15 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У варіанті здійснення інтервал короткого сигналу-маяка TIM може відрізнятися від інтервалу короткого сигналу-маяка SSID, обговорюваного вище відносно фіг. 4. У варіанті здійснення AP 104 може бути сконфігурована для передачі одного або більшої кількості з короткого сигналумаяка 400 SSID, короткого сигналу-маяка 500 TIM і повного сигналу-маяка в планований час передачі сигналу-маяка (TBTT), відповідно до інтервалу короткого сигналу-маяка SSID, інтервалу короткого сигналу-маяка TIM і інтервалу повного сигналу-маяка, відповідно. У варіанті здійснення, коли AP 104 передає і короткий сигнал-маяк 400 SSID, і короткий сигнал-маяк 500 TIM, AP 104 передає спочатку короткий сигнал-маяк 500 TIM, за яким іде короткий сигнал-маяк 400 SSID в межах часу SIFS. Поле 312 адреси одержувача (DA), описане вище відносно фіг. 3, може бути пропущене в кадрі 500 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, оскільки кадр 500 сигналумаяка можна передавати за допомогою широкомовлення. Відповідно, може бути відсутньою потреба ідентифікувати конкретну адресу одержувача. Точно так само поле 316 BSSID може бути пропущене. Поле 310 тривалості може також бути пропущене. У варіанті здійснення, якщо вектор виділення ресурсів мережі (NAV) задають після передачі кадру 500 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, про нього можна повідомляти, використовуючи короткий міжкадровий інтервал (SIFS) після передачі кадру 500 сигналу-маяка. Крім того, поле 318 керування черговістю може бути пропущене в кадрі 500 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, оскільки керування черговістю може бути непотрібне в сигналімаяку. У варіанті здійснення поле 510 керування кадром (FC) містить прапор, який вказує, що кадр 500 сигналу-маяка є сигналом-маяком з невеликою кількістю службової інформації (LOB), який також називають "коротким сигналом-маяком", а більш конкретно "коротким сигналом-маяком TIM". У варіанті здійснення поле 510 FC може вказувати, що кадр 500 сигналу-маяка є коротким сигналом-маяком TIM, встановлюючи "значення типу" (яке може бути бітами B3:B2 поля 510 FC) в "11" (що може вказувати кадр сигналу-маяка) і встановлюючи "значення підтипу" (яке може бути бітами B7:B4 поля FC 510) в "0010" (що може вказувати, що сигнал-маяк стиснений, з невеликою кількістю службової інформації, "короткий" і/або запланований для асоційованих STA). Коли STA приймає кадр 500 сигналу-маяка, вона може декодувати поле 510 FC, що містить прапор, який вказує, що кадр 500 сигналу-маяка є коротким сигналом-маяком TIM. Відповідно, STA може декодувати кадр 500 сигналу-маяка відповідно до описаного в данійроботі формату. Як обговорюється вище, STA, що приймає короткий сигнал-маяк TIM, може бути асоційована з AP, що передає короткий сигнал-маяк TIM. У показаному на фіг. 5 варіанті здійснення поле 540 часової мітки коротше поля 320 часової мітки, описаного вище відносно фіг. 3. Зокрема, поле 540 часової мітки має довжину тільки чотири байти, тоді як поле 320 часової мітки має довжину вісім байтів. У варіанті здійснення STA, що приймає сигнал-маяк 500 з невеликою кількістю службової інформації, може витягувати повну восьмибайтову часову мітку з передачі AP через запит тестового повідомлення. У одному варіанті здійснення довжину поля 540 часової мітки можна вибирати так, що поле 540 часової мітки не буде переповнюватися більше одного разу кожні сім хвилин. У звичайній системі значення поля 320 часової мітки інтерпретується як множина наносекунд. У варіанті здійснення значення поля 540 часової мітки можна інтерпретувати як множину періодів символу OFDM. Відповідно, у варіантах здійснення, коли період символу OFDM довше наносекунди, поле 540 часової мітки може не переповнюватися так швидко. У варіанті здійснення поле 540 часової мітки може забезпечувати функцію часової синхронізації (TSF) між пристроями 104 і 106 в системі 100 бездротового зв'язку. У варіантах здійснення, коли AP 104 оновлює поле 540 часової мітки з частотою 1 МГц, чотирибайтове поле 540 часової мітки буде переповнюватися приблизно кожні 72 хвилини. У варіантах здійснення, коли тактовий генератор пристроїв зміщається приблизно на +/-20 мільйонних часток, було б потрібно приблизно 1,4 року для зміщення на 30 хв. Відповідно, пристрій 106 може підтримувати часову синхронізацію з AP 104, якщо він перевіряє сигнал-маяк 500 один раз на день. У показаному на фіг. 5 варіанті здійснення поле 550 послідовності змін може служити для забезпечення порядкового номера, який вказує на зміну в мережевій інформації. У показаному варіанті здійснення поле 550 послідовності змін служить для відстеження змін для AP 104. У варіанті здійснення AP 104 може збільшувати поле 550 послідовності змін, коли один або більша кількість параметрів AP 104 змінюються. Наприклад, AP може передавати повний сигнал-маяк, коли SSID змінюється. У одному варіанті здійснення AP 104 може зменшувати поле 550 послідовності змін, змінювати поле 550 послідовності змін на випадкове або псевдовипадкове число або інакше змінювати поле 550 послідовності змін, коли конфігурація 16 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 AP 104 змінюється. У різних варіантах здійснення поле 550 послідовності змін може згадуватися як індекс сигналу-маяка або номер сигналу-маяка. STA 106 може бути сконфігурована для виявлення зміни в полі 550 послідовності змін. Коли STA 106 шукає зміну в полі 550 послідовності змін, STA 106 може очікувати передачі повного сигналу-маяка. STA 106 може затримувати перехід в режим очікування або в режим з низьким енергоспоживанням, коли вона очікує, що AP 104 передасть повний сигнал-маяк. У іншому варіанті здійснення STA 106 може відправляти кадр запиту тестового повідомлення в AP 104, коли STA 106 шукає зміну в полі 550 послідовності змін. AP 104 може відправляти оновлену інформацію про конфігурацію в STA 106 у відповідь на кадр запиту тестового повідомлення. Звертаючись все ще до фіг. 5, поле 566 IE TIM служить для ідентифікації, які станції, що використовують режим економії потужності, мають кадри даних, які очікують їх в буфері точки доступу. У варіанті здійснення поле 566 IE TIM може бути бітовою картою. Поле 566 IE TIM може ідентифікувати станцію згідно з ID асоціації (AID), який точка доступу призначає під час процесу асоціації. Звертаючись все ще до фіг. 5, поле 580 CRC може служити меті, аналогічній меті поля 306 FCS, описаного вище відносно фіг. 3. Зокрема, поле 580 CRC може надавати можливість приймальній STA ідентифікувати помилки при передачі в прийнятому сигналі-маяку. Хоч поле 580 CRC показане як таке, що має довжину чотири байти, поле 580 CRC може мати іншу довжину в інших варіантах здійснення. У одному варіанті здійснення, наприклад, поле 580 CRC має довжину два байти. У іншому варіанті здійснення поле 580 CRC має довжину один байт. Поле 580 CRC може бути контрольним кодом іншого типу. У варіанті здійснення поле 580 CRC є контролем цілісності повідомлення (MIC). Фіг. 6 є часовою діаграмою 600, що показує зразковий розподіл часу сигналу-маяка. Як обговорюється в даній роботі, AP 104 може бути сконфігурована для передачі "повного сигналумаяка" і/або одного або більшої кількості "коротких сигналів-маяків" з різними інтервалами. У варіанті здійснення AP 104 може передавати короткий сигнал-маяк 620 і 630 в кожному інтервалі 610 сигналу-маяка. У різних варіантах здійснення короткий сигнал-маяк 620 і 630 може включати в себе, наприклад, один або більшу кількість кадрів 400 сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації (фіг. 4) і короткий сигнал-маяк 500 TIM (фіг. 5). Інтервал 610 сигналу-маяка можна передавати, наприклад, в полі 322 інтервалу сигналу-маяка (фіг. 3). Наприклад, у варіанті здійснення інтервал 610 сигналу-маяка може бути 100 TU або 102 400 мкс. Звертаючись все ще до фіг. 6, в показаному варіанті здійснення AP 104 передає короткий сигнал-маяк 620 і 630 тільки під час інтервалів сигналу-маяка, під час яких вона не передає повний сигнал-маяк 640. AP 104 може передавати повний сигнал-маяк 640 з інтервалом 650 повного сигналу-маяка. У варіанті здійснення повний сигнал-маяк 640 може включати в себе, наприклад, повний сигнал-маяк 300 (фіг. 3). Інтервал 650 повного сигналу-маяка може бути інтервалом, який є першим кратним інтервалу 610 сигналу-маяка. Наприклад, в показаному варіанті здійснення інтервал 650 повного сигналу-маяка є інтервалом 610 сигналу-маяка, помноженим на шість. У інших варіантах здійснення інтервал 650 повного сигналу-маяка може дорівнювати інтервалу 610 сигналу-маяка, інтервалу 610 сигналу-маяка, помноженому на два, інтервалу 610 сигналу-маяка, помноженому на три, і так далі. Звертаючись все ще до фіг. 6, в показаному варіанті здійснення AP 104 може вміщувати елемент карти указання трафіку (TIM) в кожний сигнал-маяк, що передається в період 660 TIM. Період 660 TIM може бути інтервалом, який є другим кратним інтервалу 610 сигналу-маяка. Наприклад, в показаному варіанті здійснення період 660 TIM є інтервалом 610 сигналу-маяка, помноженим на два. У інших варіантах здійснення період 660 TIM може дорівнювати інтервалу 610 сигналу-маяка, інтервалу 610 сигналу-маяка, помноженому на три, інтервалу 610 сигналумаяка, помноженому на чотири, і так далі. Як показано, AP 104 вміщує TIM в повні сигналимаяки 640 і короткі сигнали-маяки 630 відповідно до періоду 660 TIM, що дорівнює двом інтервалам 610 сигналу-маяка. Точно так само в інших варіантах здійснення AP 104 може вміщувати елемент доставки карти указання трафіку (DTIM) в кожний сигнал-маяк, що передається в період DTIM (не показаний). У варіанті здійснення AP може не передавати короткі сигнали-маяки TIM 630. Замість цього всі короткі сигнали-маяки 620 і 630 можуть бути короткими сигналами-маяками 620 SSID. Наприклад, короткі сигнали-маяки 620 і 630 всі можуть бути сигналом-маяком 400 з невеликою кількістю службової інформації (фіг. 4). Фіг. 7 показує послідовність 700 операцій зразкового способу генерації стисненого, або з невеликою кількістю службової інформації, сигналу-маяка. Спосіб послідовності 700 операцій може використовуватися для створення сигналу-маяка з невеликою кількістю службової 17 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 інформації, такого як, наприклад, сигнал-маяк 400 з невеликою кількістю службової інформації, описаний вище відносно фіг. 4. Стиснений сигнал-маяк можна генерувати в AP 104 (фіг. 1) і передавати до іншого вузла в системі 100 бездротового зв'язку. Хоч спосіб описаний нижче відносно елементів бездротового пристрою 202a (фіг. 2), фахівці повинні визнати, що спосіб послідовності 700 операцій можна реалізовувати за допомогою будь-якого іншого відповідного пристрою. У варіанті здійснення етапи в послідовності 700 операцій можна виконувати за допомогою процесора 204 разом з передавачем 210 і запам'ятовуючим пристроєм 206. Хоч спосіб послідовності 700 операцій описаний в даній роботі відносно певного порядку, в інших варіантах здійснення етапи в даній роботі можна виконувати в іншому порядку або пропускати і можна додавати додаткові етапи. Спочатку на етапі 710 бездротовий пристрій 202a створює скорочений мережевий ідентифікатор. Скорочений мережевий ідентифікатор може бути коротше повного мережевого ідентифікатора. Наприклад, скорочений мережевий ідентифікатор може бути стисненим SSID 460 (фіг. 4), а повний мережевий ідентифікатор може бути SSID 326 (фіг. 3). У варіанті здійснення процесор 204 створює 1-байтовий хеш SSID з SSID AP 104. У іншому варіанті здійснення процесор 204 може обчислити 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC) для повного мережевого ідентифікатора. Процесор 204 може використовувати той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення 490 CRC. У інших варіантах здійснення процесор 204 може скорочувати SSID іншим способом, таким як, наприклад, зрізання, криптографічне хешування і т. д. В іншому варіанті здійснення бездротовий пристрій 202a може створювати скорочений ідентифікатор з іншого ідентифікатора, ніж SSID. У одному варіанті здійснення, наприклад, бездротовий пристрій 202a може скорочувати BSSID. Створення хеша SSID можна виконувати, наприклад, за допомогою процесора 204 і/або DSP 220. Потім на етапі 720 бездротовий пристрій 202a генерує стиснений сигнал-маяк. Стиснений сигнал-маяк може включати в себе хеш SSID або інший скорочений ідентифікатор, як обговорюється вище відносно етапу 710. У варіанті здійснення бездротовий пристрій 202a може генерувати стиснений сигнал-маяк відповідно до кадру 400 стисненого сигналу-маяка, обговорюваного вище відносно фіг. 4. Генерацію можна виконувати, наприклад, за допомогою процесора 204 і/або DSP 220. Після цього на етапі 730 бездротовий пристрій 202a бездротовим чином передає стиснений сигнал-маяк. Передачу можна виконувати, наприклад, за допомогою передавача 210. Фіг. 8 є функціональною структурною схемою зразкового бездротового пристрою 800, який можна використовувати в системі 100 бездротового зв'язку на фіг. 1. Фахівці повинні визнати, що бездротовий пристрій 800 може мати більше компонентів, ніж спрощений бездротовий пристрій 800, показаний на фіг. 8. Показаний бездротовий пристрій 800 включає в себе тільки ті компоненти, які використовуються для опису деяких важливих функціональних особливостей реалізацій в обсязі домагань формули винаходу. Пристрій 800 включає в себе засіб 810 для створення скороченого мережевого ідентифікатора, засіб 820 для генерації стисненого сигналумаяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор, і засіб 830 для передачі стисненого сигналу-маяка. Засіб 810 для створення скороченого мережевого ідентифікатора може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 710, показаного на фіг. 7. Засіб 810 для створення скороченого мережевого ідентифікатора може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і DSP 220 (фіг. 2). Засіб 820 для генерації стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 720, показаного на фіг. 7. Засіб 820 для генерації стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і DSP 220. Засіб 830 для передачі стисненого сигналу-маяка може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 730, показаного на фіг. 7. Засіб 830 для передачі стисненого сигналу-маяка може відповідати передавачу 210. Фіг. 9 показує послідовність 900 операцій зразкового способу обробки стисненого, або з невеликою кількістю службової інформації, сигналу-маяка. Спосіб послідовності 900 операцій може використовуватися для обробки сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, такого як, наприклад, сигнал-маяк 400 з невеликою кількістю службової інформації, описаний вище відносно фіг. 4. Стиснений сигнал-маяк можна обробляти в STA 106 (фіг. 1) і приймати від іншого вузла в системі 100 бездротового зв'язку. Хоч спосіб описаний нижче 18 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 відносно елементів бездротового пристрою 202s (фіг. 2), фахівці повинні визнати, що спосіб послідовності 900 операцій можна реалізовувати за допомогою будь-якого іншого відповідного пристрою. У варіанті здійснення етапи в послідовності 900 операцій можна виконувати за допомогою процесора 204 разом з приймачем 212 і запам'ятовуючим пристроєм 206. Хоч спосіб послідовності 900 операцій описаний в даній роботі в певному порядку, в інших варіантах здійснення етапи в даній роботі можна виконувати в іншому порядку або пропускати і можна додавати додаткові етапи. Спочатку на етапі 910 бездротовий пристрій 202s приймає стиснений сигнал-маяк, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор. Скорочений мережевий ідентифікатор може бути коротше повного мережевого ідентифікатора. Наприклад, скорочений мережевий ідентифікатор може бути стисненим SSID 460 (фіг. 4), а повний мережевий ідентифікатор може бути SSID 326 (фіг. 3). Пристрій 202s може бути асоційований з мережею, що має мережевий ідентифікатор. Наприклад, пристрій 202s може бути асоційований з системою 100 зв'язку через AP 104, яка може мати SSID. Стиснений сигнал-маяк можна приймати, наприклад, через приймач 212. Потім на етапі 920 бездротовий пристрій 202s створює очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з пристроєм 202s. Наприклад, процесор 204 може обчислювати і створювати 1-байтовий хеш SSID з SSID AP 104. У іншому варіанті здійснення процесор 204 може обчислювати 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC) для повного мережевого ідентифікатора. Процесор 204 може використовувати той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення CRC 490. У інших варіантах здійснення процесор 204 може скорочувати SSID іншим способом, таким як, наприклад, зрізання, криптографічне хешування і т. д. В іншому варіанті здійснення бездротовий пристрій 202s може створювати очікуваний скорочений ідентифікатор з іншого ідентифікатора, ніж SSID. У одному варіанті здійснення, наприклад, бездротовий пристрій 202s може скорочувати BSSID. Створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора можна виконувати, наприклад, за допомогою процесора 204 і/або DSP 220. Потім на етапі 930 бездротовий пристрій 202s порівнює очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор, згенерований з використанням SSID асоційованої AP 104, з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором. Порівняння можна виконувати, наприклад, за допомогою процесора 204 і/або DSP 220. Після цього на етапі 940 бездротовий пристрій 202s відмовляється від прийнятого стисненого сигналу-маяка, коли прийнятий скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає очікуваному скороченому мережевому ідентифікатору. Невідповідність може вказувати, що прийнятий стиснений сигнал-маяк не від асоційованої AP. Від стисненого сигналу-маяка можна відмовлятися, наприклад, за допомогою процесора 204 і/або DSP 220. Згодом на етапі 950 бездротовий пристрій 202s обробляє стиснений сигнал-маяк, коли прийнятий скорочений мережевий ідентифікатор відповідає очікуваному скороченому мережевому ідентифікатору. Відповідність може вказувати, що прийнятий стиснений сигналмаяк від асоційованої AP. Стиснений сигнал-маяк можна обробляти, наприклад, за допомогою процесора 204 і/або DSP 220. Фіг. 10 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою 1000, який можна використовувати в системі 100 бездротового зв'язку на фіг. 1. Фахівці повинні визнати, що бездротовий пристрій 1000 може мати більше компонентів, ніж спрощений бездротовий пристрій 1000, показаний на фіг. 10. Показаний бездротовий пристрій 1000 включає в себе тільки ті компоненти, які використовуються для опису деяких важливих функціональних особливостей реалізацій в обсязі домагань формули винаходу. Пристрій 1000 включає в себе засіб 1010 для прийому в пристрої, асоційованому з мережею, що має мережевий ідентифікатор, стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор, засіб 1020 для створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з пристроєм, засіб 1030 для порівняння очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором, засіб 1040 для відмови від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору, і засіб 1050 для обробки стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору. Засіб 1010 для прийому в пристрої, асоційованому з мережею, що має мережевий ідентифікатор, стисненого сигналу-маяка, який включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості 19 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 910, показаного на фіг. 9. Засіб 1010 для прийому в пристрої, асоційованому з мережею, що має мережевий ідентифікатор, стисненого сигналу-маяка, що включає в себе скорочений мережевий ідентифікатор, може відповідати одному або більшій кількості з приймача 212 і запам'ятовуючого пристрою 206 (фіг. 2). Засіб 1020 для створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з пристроєм, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 920, показаного на фіг. 9. Засіб 1020 для створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з пристроєм, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і DSP 220. Засіб 1030 для порівняння очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 930, показаного на фіг. 9. Засіб 1030 для порівняння очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і DSP 220. Засіб 1040 для відмови від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 940, показаного на фіг. 9. Засіб 1040 для відмови від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і DSP 220. Засіб 1050 для обробки стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 950, показаного на фіг. 9. Засіб 1050 для обробки стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і DSP 220. Фіг. 11 показує послідовність 1100 операцій іншого зразкового способу генерації стисненого, або з невеликою кількістю службової інформації, сигналу-маяка. Спосіб послідовності 1100 операцій може використовуватися для створення сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, такого як, наприклад, сигнал-маяк 400 з невеликою кількістю службової інформації, описаний вище відносно фіг. 4. Стиснений сигнал-маяк можна генерувати в AP 104 (фіг. 1) і передавати до іншого вузла в системі 100 бездротового зв'язку. Хоч спосіб описаний нижче відносно елементів бездротового пристрою 202a (фіг. 2), фахівці повинні визнати, що спосіб послідовності 1100 операцій можна реалізовувати за допомогою будь-якого іншого відповідного пристрою. У варіанті здійснення етапи в послідовності 1100 операцій можна виконувати за допомогою процесора 204 разом з передавачем 210 і запам'ятовуючим пристроєм 206. Хоч спосіб послідовності 1100 операцій описаний в даній роботі відносно певного порядку, в інших варіантах здійснення етапи в даній роботі можна виконувати в іншому порядку або пропускати і можна додавати додаткові етапи. Спочатку на етапі 1110 бездротовий пристрій 202a генерує стиснений сигнал-маяк, що включає в себе указання часу наступного повного сигналу-маяка. У варіанті здійснення указання часу наступного повного сигналу-маяка може бути полем 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка, описаним вище відносно фіг. 4. Бездротовий пристрій 202a може визначати наступний момент часу, коли він передасть повний сигнал-маяк, такий як сигнал-маяк 300 (фіг. 3). Цей час може згадуватися як наступний планований час передачі сигналу-маяка (TBTT). У варіанті здійснення указання часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе момент часу, коли точка доступу передасть повний сигнал-маяк. Указання часу наступного повного сигналу-маяка може бути 3 старшими значущими байтами, 4 молодшими значущими байтами наступного планованого часу передачі сигналу-маяка (TBTT). У іншому варіанті здійснення указання часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе прапор, який вказує, що бездротовий пристрій 202a передасть повний сигналмаяк, що включає в себе одне або більшу кількість полів, які не включає в себе стиснений сигнал-маяк. Прапор може вказувати, що наступний сигнал-маяк, що передається, буде повним сигналом-маяком. У іншому варіанті здійснення указання часу наступного повного сигналумаяка може включати в себе значення, яке вказує період часу до того моменту, коли 20 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 бездротовий пристрій 202a передасть наступний повний сигнал-маяк. Указання часу наступного повного сигналу-маяка може вказувати кількість одиниць часу (TU) до того моменту, коли точка доступу передасть наступний повний сигнал-маяк. Стиснений сигнал-маяк і указання часу наступного повного сигналу-маяка можна генерувати, наприклад, за допомогою процесора 204 і/або DSP 220. Потім на етапі 1120 бездротовий пристрій 202a бездротовим чином передає стиснений сигнал-маяк. Передачу можна виконувати, наприклад, за допомогою передавача 210. Після цього, в наступний TBTT бездротовий пристрій 202a може генерувати і передавати повний сигнал-маяк. Фіг. 12 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою 1200, який можна використовувати в системі 100 бездротового зв'язку на фіг. 1. Фахівці повинні визнати, що бездротовий пристрій 1200 може мати більше компонентів, ніж спрощений бездротовий пристрій 1200, показаний на фіг. 12. Показаний бездротовий пристрій 1200 включає в себе тільки ті компоненти, які використовуються для опису деяких важливих функціональних особливостей реалізацій в обсязі домагань формули винаходу. Пристрій 1200 включає в себе засіб 1210 для генерації стисненого сигналу-маяка, що включає в себе указання часу наступного повного сигналу-маяка, і засіб 1220 для передачі стисненого сигналу-маяка. Засіб 1210 для генерації стисненого сигналу-маяка, що включає в себе указання часу наступного повного сигналу-маяка, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1110, показаного на фіг. 11. Засіб 1210 для генерації стисненого сигналу-маяка, що включає в себе указання часу наступного повного сигналу-маяка, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і DSP 220 (фіг. 2). Засіб 1220 для передачі стисненого сигналу-маяка може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1120, показаного на фіг. 11. Засіб 1220 для передачі стисненого сигналу-маяка може відповідати передавачу 210. Фіг. 13 показує послідовність 1300 операцій зразкового способу керування бездротовим пристроєм 202s на фіг. 2. Хоч спосіб описаний нижче відносно елементів бездротового пристрою 202s (фіг. 2), фахівці повинні визнати, що спосіб послідовності 1300 операцій можна реалізовувати за допомогою будь-якого іншого відповідного пристрою. У варіанті здійснення етапи в послідовності 1300 операцій можна виконувати за допомогою процесора 204 разом з приймачем 212, джерелом 230 електроживлення і запам'ятовуючим пристроєм 206. Хоч спосіб послідовності 1300 операцій описаний в даній роботі з посиланням на певний порядок, в інших варіантах здійснення етапи в даній роботі можна виконувати в іншому порядку або пропускати і можна додавати додаткові етапи. Спочатку на етапі 1310 бездротовий пристрій 202s приймає стиснений сигнал-маяк, що включає в себе указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI). Стиснений сигналмаяк може бути, наприклад, сигналом-маяком 400 з невеликою кількістю службової інформації, описаним вище відносно фіг. 4. Стиснений сигнал-маяк можна генерувати в AP 104 (фіг. 1) і передавати до STA 106 через систему 100 бездротового зв'язку. Бездротовий пристрій 202s може приймати стиснений сигнал-маяк, використовуючи, наприклад, приймач 212. У варіанті здійснення указання часу наступного повного сигналу-маяка може бути полем 450 указання часу наступного повного сигналу-маяка, описаним вище відносно фіг. 4. Як обговорюється вище, бездротовий пристрій 202a може визначати наступний час, коли він передасть повний сигнал-маяк, такий як сигнал-маяк 300 (фіг. 3). Цей час може згадуватися як наступний планований час передачі сигналу-маяка (TBTT). У варіанті здійснення указання часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе час, в який точка доступу передасть повний сигнал-маяк. Указання часу наступного повного сигналу-маяка може бути 3 старшими значущими байтами, 4 молодшими значущими байтами наступного планованого часу передачі сигналу-маяка (TBTT). У іншому варіанті здійснення указання часу наступного повного сигналу-маяка може включати в себе прапор, який вказує, що бездротовий пристрій 202a передасть повний сигналмаяк, що включає в себе одне або більшу кількість полів, які не включає в себе стиснений сигнал-маяк. Прапор може вказувати, що наступний сигнал-маяк, що передається, буде повним сигналом-маяком. У іншому варіанті здійснення указання часу наступного повного сигналумаяка може включати в себе значення, яке вказує період часу до того моменту, коли бездротовий пристрій 202a передасть наступний повний сигнал-маяк. Указання часу наступного повного сигналу-маяка може вказувати кількість одиниць часу (TU) до того моменту, коли точка доступу передасть наступний повний сигнал-маяк. 21 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Потім на етапі 1320 бездротовий пристрій 202s працює в першому режимі потужності протягом періоду часу, який оснований на указанні часу наступного повного сигналу-маяка. Наприклад, бездротовий пристрій 202s може входити в стан малої потужності до моменту часу незадовго перед тим, як будуть передавати наступний повний сигнал-маяк, для економії потужності. Наприклад, бездротовий пристрій 202s може вимикати, або поміщати в режим малої потужності, один або більшу кількість компонентів, таких як процесор 204, передавач 210 і/або приймач 212. Бездротовий пристрій 202s може визначати наступний момент часу, коли AP 104 передасть повний сигнал-маяк, основуючись на указанні часу наступного повного сигналу-маяка, прийнятому в стисненому сигналі-маяку. Процесор 204 може встановлювати таймер для виходу з режиму очікування щонайменше в перший момент часу перед тим, як очікується наступний повний сигнал-маяк. Бездротовий пристрій 202s може працювати в першому режимі потужності через джерело 230 електроживлення, разом з іншими компонентами. Потім на етапі 1330 бездротовий пристрій 202s перемикається у другий режим з більш низькою потужністю в кінці роботи. Наприклад, після закінчення таймера бездротовий пристрій 204 може виходити з режиму малої потужності і активувати, або поміщати в режим більш високої потужності, один або більшу кількість з процесора 204, передавача 210 і приймача 212. Бездротовий пристрій 202s може переходити у другий режим потужності через джерело 230 електроживлення, разом з іншими компонентами. Потім бездротовий пристрій 202s може приймати повний сигнал-маяк від AP 104. Фіг. 14 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою 1400, який можна використовувати в системі 100 бездротового зв'язку на фіг. 1. Фахівці повинні визнати, що бездротовий пристрій 1400 може мати більше компонентів, ніж спрощений бездротовий пристрій 1400, показаний на фіг. 14. Показаний бездротовий пристрій 1400 включає в себе тільки ті компоненти, які використовуються для опису деяких важливих функціональних особливостей реалізацій в обсязі домагань формули винаходу. Пристрій 1400 включає в себе засіб 1410 для прийому стисненого сигналу-маяка, що включає в себе указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), засіб 1420 для керування бездротовим пристроєм в першому режимі потужності протягом періоду часу, який оснований на указанні часу наступного повного сигналу-маяка, і засіб 1430 переведення бездротового пристрою у другий режим більш високої потужності в кінці даного періоду часу. Засіб 1410 для прийому стисненого сигналу-маяка, що включає в себе указання часу наступного повного сигналу-маяка, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1310, показаного на фіг. 13. Засіб 1410 для прийому стисненого сигналу-маяка, що включає в себе указання часу наступного повного сигналу-маяка, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і приймача 212 (фіг. 2). Засіб 1420 для керування бездротовим пристроєм в першому режимі потужності протягом періоду часу, який оснований на указанні часу наступного повного сигналу-маяка, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1320, показаного на фіг. 13. Засіб 1420 для керування бездротовим пристроєм в першому режимі потужності протягом періоду часу, який оснований на указанні часу наступного повного сигналу-маяка, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і джерела 230 електроживлення. Засіб 1430 переведення бездротового пристрою у другий режим більш високої потужності в кінці даного періоду часу може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1330, показаного на фіг. 13. Засіб 1430 переведення бездротового пристрою у другий режим більш високої потужності в кінці даного періоду часу може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і джерела 230 електроживлення. Фіг. 15 показує послідовність 1500 операцій зразкового способу здійснення зв'язку в системі 100 бездротового зв'язку на фіг. 1. Спосіб послідовності 1500 операцій може використовуватися для створення і передачі сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, такого як, наприклад, сигнал-маяк 400 з невеликою кількістю службової інформації, описаний вище відносно фіг. 4. Стиснений сигнал-маяк можна генерувати в AP 104 (фіг. 1) і передавати до іншого вузла в системі 100 бездротового зв'язку. Хоч спосіб описаний нижче відносно елементів бездротового пристрою 202a (фіг. 2), фахівці повинні визнати, що спосіб послідовності 1500 операцій можна реалізовувати за допомогою будь-якого іншого відповідного пристрою. У варіанті здійснення етапи в послідовності 1500 операцій можна виконувати за допомогою процесора 204 разом з передавачем 210 і запам'ятовуючим пристроєм 206. Хоч спосіб послідовності 1500 операцій описаний в даній роботі відносно певного порядку, в інших 22 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 варіантах здійснення етапи в даній роботі можна виконувати в іншому порядку або пропускати і можна додавати додаткові етапи. Спочатку на етапі 1510 бездротовий пристрій 202a передає повний сигнал-маяк з інтервалом, який є першим кратним інтервалу сигналу-маяка. У варіанті здійснення повний сигнал-маяк може бути сигналом-маяком 300, описаним вище відносно фіг. 3. У різних варіантах здійснення перше кратне може бути 2, 3, 4, 5 і т. д. Бездротовий пристрій 202a може передавати інтервал сигналу-маяка і/або перше кратне до STA 106 через поле в повному сигналі-маяку у відповідь на запит тестового повідомлення або їх можна попередньо встановлювати. Бездротовий пристрій 202a може генерувати повний сигнал-маяк, використовуючи процесор 204, і може передавати повний сигнал-маяк, наприклад, через передавач 210. Потім на етапі 1520, на етапі 1510 бездротовий пристрій 202a передає стиснений сигналмаяк в кожному інтервалі сигналу-маяка, який не є першим кратним інтервалу сигналу-маяка. Стиснений сигнал-маяк може бути, наприклад, сигналом-маяком 400 (фіг. 4). У одному варіанті здійснення бездротовий пристрій 202a може передавати стиснений сигнал-маяк з інтервалом, який є другим кратним інтервалу сигналу-маяка, за винятком випадку, коли друге кратне співпадає з першим кратним. Бездротовий пристрій 202a може генерувати стиснений сигналмаяк, використовуючи процесор 204, і може передавати стиснений сигнал-маяк, наприклад, через передавач 210. Фіг. 16 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою 1600, який можна використовувати в системі 100 бездротового зв'язку на фіг. 1. Фахівці повинні визнати, що бездротовий пристрої 1600 може мати більше компонентів, ніж спрощений бездротовий пристрій 1600, показаний на фіг. 16. Показаний бездротовий пристрій 1600 включає в себе тільки ті компоненти, які використовуються для опису деяких важливих функціональних особливостей реалізацій в обсязі домагань формули винаходу. Пристрій 1600 включає в себе засіб 1610 для передачі повного сигналу-маяка з інтервалом, який є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, і засіб 1620 для передачі стисненого сигналу-маяка в кожному інтервалі сигналу-маяка, який не є першим кратним інтервалу сигналу-маяка. Засіб 1610 для передачі повного сигналу-маяка з інтервалом, який є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1510, показаного на фіг. 15. Засіб 1610 для передачі повного сигналу-маяка з інтервалом, який є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і передавача 210 (фіг. 2). Засіб 1620 для передачі стисненого сигналу-маяка в кожному інтервалі сигналу-маяка, який не є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1520, показаного на фіг. 15. Засіб 1620 для передачі стисненого сигналу-маяка в кожному інтервалі сигналу-маяка, який не є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і передавача 210 (фіг. 2). Фіг. 17 показує послідовності 1700 операцій іншого зразкового способу здійснення зв'язку в системі 100 бездротового зв'язку на фіг. 1. Спосіб послідовності 1700 операцій може використовуватися для прийому сигналу-маяка з невеликою кількістю службової інформації, такого як, наприклад, сигнал-маяк 400 з невеликою кількістю службової інформації, описаний вище відносно фіг. 4. Стиснений сигнал-маяк можна генерувати в AP 104 (фіг. 1) і передавати до STA 106 в системі 100 бездротового зв'язку. Хоч спосіб описаний нижче відносно елементів бездротового пристрою 202s (фіг. 2), фахівці повинні визнати, що спосіб послідовності 1700 операцій можна реалізовувати за допомогою будь-якого іншого відповідного пристрою. У варіанті здійснення етапи в послідовності 1700 операцій можна виконувати за допомогою процесора 204 разом з передавачем 210 і запам'ятовуючим пристроєм 206. Хоч спосіб послідовності 1700 операцій описаний в даній роботі відносно певного порядку, в інших варіантах здійснення наведені в даній роботі етапи можна виконувати в іншому порядку або пропускати і можна додавати додаткові етапи. Спочатку на етапі 1710 бездротовий пристрій 202s приймає повний сигнал-маяк з інтервалом, який є першим кратним інтервалу сигналу-маяка. У варіанті здійснення повний сигнал-маяк може бути сигналом-маяком 300, описаним вище відносно фіг. 3. У різних варіантах здійснення перше кратне може бути 2, 3, 4, 5 і т. д. Бездротовий пристрій 202s може приймати інтервал сигналу-маяка і/або перше кратне від AP 104 через поле в повному сигналі-маяку у відповідь на запит тестового повідомлення або їх можна попередньо встановлювати. Бездротовий пристрій 202s може приймати повний сигнал-маяк, наприклад, через приймач 212. Потім на етапі 1720, на етапі 1710 бездротовий пристрій 202s приймає стиснений сигналмаяк з інтервалом сигналу-маяка, який не є першим кратним інтервалу сигналу-маяка. 23 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Стиснений сигнал-маяк може бути, наприклад, сигналом-маяком 400 (фіг. 4). У одному варіанті здійснення бездротовий пристрій 202s може приймати стиснений сигнал-маяк з інтервалом, який є другим кратним інтервалу сигналу-маяка, за винятком випадку, коли друге кратне співпадає з першим кратним. Бездротовий пристрій 202s може приймати, наприклад, через приймач 212. Фіг. 18 є функціональною структурною схемою іншого зразкового бездротового пристрою 1800, який можна використовувати в системі 100 бездротового зв'язку на фіг. 1. Фахівці повинні визнати, що бездротовий пристрій 1800 може мати більше компонентів, ніж спрощений бездротовий пристрій 1800, показаний на фіг. 18. Показаний бездротовий пристрій 1800 включає в себе тільки ті компоненти, які використовуються для опису деяких важливих функціональних особливостей реалізацій в обсязі домагань формули винаходу. Пристрій 1800 включає в себе засіб 1810 для прийому повного сигналу-маяка з інтервалом, який є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, і засіб 1820 для прийому стисненого сигналу-маяка з інтервалом сигналу-маяка, який не є першим кратним інтервалу сигналу-маяка. Засіб 1810 для прийому повного сигналу-маяка з інтервалом, який є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1710, показаного на фіг. 17. Засіб 1810 передачі повного сигналу-маяка з інтервалом, який є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і приймача 212 (фіг. 2). Засіб 1820 для прийому стисненого сигналу-маяка з інтервалом сигналу-маяка, який не є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, може бути сконфігурований для виконання однієї або більшої кількості функціональних можливостей, обговорюваних вище відносно етапу 1720, показаного на фіг. 17. Засіб 1820 для прийому стисненого сигналу-маяка в кожному інтервалі сигналу-маяка, який не є першим кратним інтервалу сигналу-маяка, може відповідати одному або більшій кількості з процесора 204 і приймача 212 (фіг. 2). Декілька описаних вище варіантів здійснення включають в себе поле стисненого SSID (наприклад, 460). У деяких реалізаціях можна вибірково генерувати поле стисненого SSID. У деяких реалізаціях вибір може бути оснований на довжині повного SSID для сигналу. Наприклад, якщо довжина повного SSID (наприклад, чотири байти) дорівнює довжині поля стисненого SSID (наприклад, чотири байти), то повний SSID можна використовувати як стиснений SSID. У деяких реалізаціях, якщо довжина повного SSID більше довжини поля стисненого SSID, то CRC, обчислений для частини або усього повного SSID, можна використовувати як стиснений SSID. У обчисленого CRC може бути довжина, що дорівнює довжині поля стисненого SSID. У деяких реалізаціях, якщо довжина повного SSID менше довжини поля стисненого SSID, то довжину повного SSID можна збільшувати (наприклад, доповнювати) так, щоб він дорівнював довжині поля стисненого SSID, для утворення стисненого SSID. Наприклад, якщо поле стисненого SSID становить вісім байтів, а повний SSID становить чотири байти, то чотири байти доповнення можна додавати до повного SSID для генерації восьми байтів стисненого SSID. Доповнення можна додавати перед повним SSID (наприклад, на початку) або після повного SSID (наприклад, в кінці). Доповнення може включати в себе нульовий символ, додатковий символ (наприклад, алфавітно-цифровий, не алфавітноцифровий) або їх комбінацію. У даній роботі термін "визначення" охоплює широкий спектр механізмів. Наприклад, "визначення" може включати в себе обчислення, розрахунок, обробку, одержання, дослідження, пошук (наприклад, пошук в таблиці, базі даних або іншій структурі даних), встановлення і т. п. Крім того, "визначення" може включати в себе прийом (наприклад, прийом інформації), одержання доступу (наприклад, одержання доступу до даних в запам'ятовуючому пристрої) і т. п. Крім того, "визначення" може включати в себе рішення, відбір, вибір, установлення і т. п. Додатково, в даній роботі "ширина каналу" може охоплювати, або може також згадуватися, як смуга пропускання в певних аспектах. У даній роботі фраза, що стосується "щонайменше одного" зі списку елементів, належить до будь-якої комбінації цих елементів, яка включає в себе одиночні елементи. Як приклад, "щонайменше один з: a, b або с" охоплює: a, b, с, a-b, a-c, b-c і a-b-c. Різні операції описаних вище способів можна виконувати за допомогою будь-якого відповідного засобу, який може виконувати дані операції, такого як різні апаратні і/або програмні компоненти, схеми і/або модулі. У загальному випадку будь-які операції, показані на фігурах, можна виконувати за допомогою відповідного функціонального засобу, який може виконувати дані операції. Різні ілюстративні логічні блоки, модулі і схеми, описані в зв'язку з даним розкриттям, можна реалізовувати або виконувати за допомогою універсального процесора, процесора цифрової 24 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 обробки сигналів (DSP), спеціалізованих інтегральних схем (СпІС), програмованих користувачем вентильних матриць (FPGA) або іншого програмованого логічного пристрою (PLD), логічного елемента на дискретних компонентах або транзисторних логічних схем, дискретних апаратних компонентів або будь-якої їх комбінації, розробленої для виконання описаних функціональних можливостей. Універсальний процесор може бути мікропроцесором, але в одному з варіантів процесор може бути будь-яким процесором, що серійно випускається, контролером, мікроконтролером або кінцевим автоматом. Процесор можна також реалізовувати як комбінацію обчислювальних пристроїв, наприклад як комбінацію DSP і мікропроцесора, множини мікропроцесорів, одного або більшої кількості мікропроцесорів разом з ядром DSP, або як будь-яку іншу аналогічну конфігурацію. У одному або більшій кількості аспектів описані функціональні можливості можна реалізовувати в апаратних засобах, програмному забезпеченні, вбудованому програмному забезпеченні або в будь-якій їх комбінації. При реалізації в програмному забезпеченні, функціональні можливості можна зберігати або передавати як одну або більшу кількість команд або код зчитуваного комп'ютером носія. Зчитуваний комп'ютером носій включає в себе і комп'ютерний носій зберігання інформації, і середовище передачі інформації, які включають в себе будь-який носій, який забезпечує переміщення комп'ютерної програми з одного місця в інше. Носії даних можуть бути будь-яким доступним носієм, до якого може одержувати доступ комп'ютер. Для прикладу, а не як обмеження, такий зчитуваний комп'ютером носій може включати в себе ОП (оперативну пам'ять), ПЗП (постійний запам'ятовуючий пристрій), ЕСППЗП (електрично стираний програмований ПЗП), CD-ROM (запам'ятовуючий пристрій на компактдисках) або інший запам'ятовуючий пристрій на оптичних дисках, запам'ятовуючий пристрій на магнітних дисках або інші магнітні запам'ятовуючі пристрої, або будь-який інший носій, який може використовуватися для перенесення або зберігання заданого коду програми у вигляді команд або структур даних і до якого може одержувати доступ комп'ютер. Крім того, будь-яке з'єднання належно називають зчитуваним комп'ютером носієм. Наприклад, якщо програмне забезпечення передають від веб-сайта, сервера або іншого віддаленого джерела, використовуючи коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель, виту пару, цифрову абонентську лінію (DSL) або бездротові технології, такі як інфрачервоне випромінювання, радіо- і мікрохвилі, то коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель, вита пара, DSL або бездротові технології, такі як інфрачервоне випромінювання, радіо- і мікрохвилі, включає в себе визначення носія. У даній роботі магнітний диск і оптичний диск включають в себе компакт-диск (CD), лазерний диск, оптичний диск, цифровий універсальний диск (DVD), гнучкий диск і диск blu-ray, причому магнітні диски звичайно відтворюють дані магнітним способом, в той час як оптичні диски відтворюють дані оптично за допомогою лазера. Таким чином, в деяких аспектах зчитуваний комп'ютером носій може включати в себе постійний зчитуваний комп'ютером носій (наприклад, матеріальний носій). Крім того, в деяких аспектах зчитуваний комп'ютером носій може включати в себе тимчасовий зчитуваний комп'ютером носій (наприклад, сигнал). Область визначення зчитуваного комп'ютером носія повинна також включати в себе комбінації вищеописаного. Розкриті способи включають в себе один або більшу кількість етапів або механізмів для досягнення описаного способу. Етапи способу і/або механізми можна міняти один з одним, не відступаючи від обсягу домагань формули винаходу. Іншими словами, якщо певний порядок етапів або дій не вказаний, то порядок і/або використання певних етапів і/або дій можна змінювати, не відступаючи від обсягу домагань формули винаходу. Описані функціональні можливості можна реалізовувати в апаратних засобах, програмному забезпеченні, вбудованому програмному забезпеченні або в будь-якій їх комбінації. При реалізації в програмному забезпеченні функціональні можливості можна зберігати як одну або більшу кількість команд на зчитуваному комп'ютером носії. Носії даних можуть бути будь-яким доступним носієм, до якого може одержувати доступ комп'ютер. Для прикладу, а не як обмеження, такий зчитуваний комп'ютером носій може включати в себе ОП, ПЗП, ЕСППЗП, запам'ятовуючий пристрій на компакт-дисках або інший запам'ятовуючий пристрій на оптичних дисках, запам'ятовуючий пристрій на магнітних дисках або інші магнітні запам'ятовуючі пристрої, або будь-який інший носій, який може використовуватися для перенесення або зберігання заданого коду програми у вигляді команд або структур даних і до якого може одержувати доступ комп'ютер. У даній роботі магнітний диск і оптичний диск включають в себе компакт-диск (CD), лазерний диск, оптичний диск, цифровий універсальний диск (DVD), гнучкий диск і диск Blu-ray®, причому магнітні диски звичайно відтворюють дані магнітним способом, в той час як оптичні диски відтворюють дані оптично за допомогою лазера. Таким чином, певні аспекти можуть включати в себе комп'ютерний програмний продукт для виконання представлених операцій. Наприклад, такий комп'ютерний програмний продукт може 25 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 включати в себе зчитуваний комп'ютером носій, на якому зберігаються (і/або закодовані) команди, дані команди виконуються за допомогою одного або більшої кількості процесорів для виконання описаних операцій. У деяких аспектах комп'ютерний програмний продукт може включати в себе пакувальний матеріал. Програмне забезпечення або команди можна також передавати по передавальному середовищу. Наприклад, якщо програмне забезпечення передають від веб-сайта, сервера або іншого віддаленого джерела, використовуючи коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель, виту пару, цифрову абонентську лінію (DSL) або бездротові технології, такі як інфрачервоне випромінювання, радіо- і мікрохвилі, то коаксіальний кабель, оптоволоконний кабель, вита пара, DSL або бездротові технології, такі як інфрачервоне випромінювання, радіо- і мікрохвилі, включає в себе визначення передавального середовища. Додатково потрібно визнати, що модулі і/або інші відповідні засоби для виконання описаних способів і методик можуть бути завантажені і/або інакше одержані за допомогою користувацького термінала і/або базової станції залежно від обставин. Наприклад, такий пристрій може бути сполучений з сервером для забезпечення переміщення засобу для виконання описаних способів. Альтернативно, різні описані способи можна забезпечувати через засіб зберігання даних (наприклад, ОП, ПЗП, фізичний носій даних, такий як компакт-диск (CD) або гнучкий диск, і т. д.) так, що користувацький термінал і/або базова станція може одержувати різні способи після з'єднання або забезпечення засобу зберігання даних на пристрої. Крім того, може використовуватися будь-яка інша відповідна методика для забезпечення описаних способів і методик на пристрої. Треба мати на увазі, що формула винаходу не обмежена точною конфігурацією і компонентами, показаними вище. Різні модифікації, зміни і різновиди можуть бути зроблені в структурі, роботі і деталях описаних вище способів і пристроїв, не відступаючи від обсягу домагань формули винаходу. Хоч попередній опис направлений на аспекти даного розкриття, інші і додаткові аспекти розкриття можуть бути розроблені, не відступаючи від його обсягу, і його обсяг визначається за допомогою подальшої формули винаходу. 30 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 45 50 55 1. Спосіб здійснення зв'язку в бездротовій мережі, який включає етапи, на яких: створюють скорочений мережевий ідентифікатор, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину, перша довжина менше другої довжини; генерують стиснений сигнал-маяк, що містить скорочений мережевий ідентифікатор; і передають в точці доступу стиснений сигнал-маяк, причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка. 2. Спосіб за п. 1, в якому скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора. 3. Спосіб за п. 2, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка. 4. Спосіб за п. 1, в якому створення скороченого мережевого ідентифікатора включає створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID). 5. Спосіб за п. 4, в якому створення хеша SSID включає обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі. 6. Спосіб за п. 1, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить: поле керування кадром; адресу джерела; послідовність змін; скорочений мережевий ідентифікатор; і контроль кадру. 7. Спосіб за п. 6, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти. 8. Спосіб за п. 6, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу. 26 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 9. Спосіб за п. 1, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки. 10. Спосіб за п. 6, який додатково включає зміну послідовності змін, коли конфігурація точки доступу або мережі змінюється або коли є суттєва зміна у вмісті повного сигналу-маяка. 11. Спосіб за п. 6, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів. 12. Спосіб за п. 6, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт. 13. Спосіб за п. 12, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком. 14. Спосіб за п. 6, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості. 15. Спосіб здійснення зв'язку в бездротовій мережі, який включає етапи, на яких: приймають в бездротовому пристрої, асоційованому з мережею, що має мережевий ідентифікатор, стиснений сигнал-маяк, що містить скорочений мережевий ідентифікатор; створюють очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор, основуючись на мережевому ідентифікаторі мережі, асоційованої з бездротовим пристроєм; порівнюють очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор з прийнятим скороченим мережевим ідентифікатором; відмовляються від стисненого сигналу-маяка, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор не відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору; і обробляють стиснений сигнал-маяк, коли очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор відповідає прийнятому скороченому мережевому ідентифікатору, причому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор коротше мережевого ідентифікатора, і причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка. 16. Спосіб за п. 15, в якому очікуваний скорочений мережевий ідентифікатор містить 4-байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора. 17. Спосіб за п. 16, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка. 18. Спосіб за п. 15, в якому створення очікуваного скороченого мережевого ідентифікатора включає створення хеша ідентифікатора набору послуг (SSID). 19. Спосіб за п. 18, в якому створення хеша SSID включає обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі. 20. Спосіб за п. 15, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить: поле керування кадром; адресу джерела; послідовність змін; скорочений мережевий ідентифікатор; і контроль кадру. 21. Спосіб за п. 20, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти. 22. Спосіб за п. 20, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу. 23. Спосіб за п. 1, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки. 24. Спосіб за п. 20, який додатково включає етапи, на яких: виявляють зміни в послідовності змін; передають запит тестового повідомлення, коли виявлена зміна в послідовності змін; і приймають відповідь на тестове повідомлення у відповідь на запит тестового повідомлення. 25. Спосіб за п. 20, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності 27 UA 111852 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів. 26. Спосіб за п. 20, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт. 27. Спосіб за п. 20, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком. 28. Спосіб за п. 20, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості. 29. Бездротовий пристрій, сконфігурований для здійснення зв'язку в бездротовій мережі, який містить: процесор, сконфігурований для: створення скороченого мережевого ідентифікатора, що має першу довжину, з повного мережевого ідентифікатора, що має другу довжину, перша довжина менше другої довжини; і генерування стисненого сигналу-маяка, що містить скорочений мережевий ідентифікатор; і передавач, сконфігурований для передачі стисненого сигналу-маяка, причому стиснений сигнал-маяк містить скорочену часову мітку, що містить менше бітів, ніж повна часова мітка. 30. Бездротовий пристрій за п. 29, в якому скорочений мережевий ідентифікатор містить 4байтовий контроль циклічним надмірним кодом (CRC), обчислений для повного мережевого ідентифікатора. 31. Бездротовий пристрій за п. 30, в якому CRC містить той же самий поліноміальний генератор, який використовується для обчислення контролю кадру 802.11 стисненого сигналу-маяка. 32. Бездротовий пристрій за п. 29, в якому процесор сконфігурований для створення скороченого мережевого ідентифікатора, створюючи хеш ідентифікатора набору послуг (SSID). 33. Бездротовий пристрій за п. 32, в якому процесор сконфігурований для створення хеша SSID, що включає обчислення хеша SSID, використовуючи алгоритм хешування з параметрами, доступними для всіх пристроїв в бездротовій мережі. 34. Бездротовий пристрій за п. 29, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить: поле керування кадром; адресу джерела; послідовність змін; скорочений мережевий ідентифікатор; і контроль кадру. 35. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому поле керування кадром містить 2 байти, адреса джерела містить 5 байтів, часова мітка містить 4 байти, послідовність змін містить 1 байт, скорочений мережевий ідентифікатор містить 4 байти і контроль кадру містить 4 байти. 36. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому адреса джерела містить ідентифікацію основного набору послуг (BSSID) точки доступу. 37. Бездротовий пристрій за п. 29, в якому часова мітка містить один або більшу кількість молодших значущих бітів повної часової мітки. 38. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому процесор додатково конфігурують для зміни послідовності змін, коли конфігурація точки доступу або мережі змінюється або коли є суттєва зміна у вмісті повного сигналу-маяка. 39. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому поле керування кадром містить поле версії, поле типу, поле підтипу, поле присутності указання часу наступного повного сигналу-маяка (NFBTI), поле присутності ідентифікатора набору послуг (SSID), поле присутності міжмережевої взаємодії, поле смуги пропускання, поле безпеки і один або більшу кількість зарезервованих бітів. 40. Бездротовий пристрій за п. 39, в якому поле версії містить 2 біти, поле типу містить 2 біти, поле підтипу містить 4 біти, поле присутності NFBTI містить 1 біт, прапор присутності SSID містить 1 біт, поле присутності міжмережевої взаємодії містить 1 біт, поле смуги пропускання містить 3 біти, поле безпеки містить 1 біт і один або більша кількість зарезервованих бітів містять 1 біт. 41. Бездротовий пристрій за п. 39, в якому поле типу містить значення "11", а поле підтипу містить значення "0001", яке вказує, що сигнал-маяк є стисненим сигналом-маяком. 42. Бездротовий пристрій за п. 34, в якому стиснений сигнал-маяк додатково містить поле стисненої інформації про можливості. 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Systems and methods for low-overhead wireless beacons having compressed network identifiers

Автори англійською

Abraham, Santosh, Paul, Frederiks, Guido, Robert, Merlin, Simone, Wentink, Maarten, Menzo

Автори російською

Абрахам Сантош Пол, Фредерикс Гвидо Роберт, Мерлин Симоне, Вентинк Мартен Мензо

МПК / Мітки

МПК: H04L 29/06, H04W 28/06

Мітки: мережеві, системі, мають, службової, ідентифікаторі, способи, невеликою, стиснені, кількістю, інформації, сигналів-маяків, бездротових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/45-111852-sistemi-i-sposobi-dlya-bezdrotovikh-signaliv-mayakiv-z-nevelikoyu-kilkistyu-sluzhbovo-informaci-yaki-mayut-stisneni-merezhevi-identifikatori.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Системи і способи для бездротових сигналів-маяків з невеликою кількістю службової інформації, які мають стиснені мережеві ідентифікатори</a>

Подібні патенти