Є ще 35 сторінок.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Композиція, що містить:

(А) суміш, що містить щонайменше один триамід (тіо)фосфорної кислоти відповідно до загальної формули (І)

R1R2N-P(X)(NH2)2,

в якій X означає кисень або сірку;

R1 означає С1-С20 алкіл, С3-С20 циклоалкіл, С6-С20 арил або діалкіламінокарбонільну групу;

R2 означає Н, або

R1 і R2 разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатоми, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку,

і

(С) щонайменше один амін, вибраний з групи, яка містить

(С1) полімерний поліамін, і

(С2) амін, що містить не більше, ніж одну аміногрупу і щонайменше три алкокси- або гідроксизаміщені С2-С12 алкільні групи R21, причому щонайменше одна з груп R21 відрізняється від інших груп R21, і

(С3) амін, що містить не більше, ніж одну аміногрупу і щонайменше дві алкокоси- або гідроксизаміщені С2-С12 алкільні групи R22, причому щонайменше одназ груп R22 несе алкокси- або гідроксизамісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому щонайменше одна з груп R22 відрізняється від іншої групи (груп) R22, і

(С4) амін, що містить щонайменше одну насичену або ненасичену С8-С40 алкільну групу R23, і

(С5) насичений або ненасичений гетероциклічний амін, що містить щонайменше один атом кисню як кільцевий атом і який не містить додаткову алкоксигрупу.

2. Композиція за п. 1, в якій суміш (А) містить триамід N-n-бутилтіофосфорної кислоти (NBPT) і/або триамід N-n-пропілтіофосфорної кислоти (NPPT).

3. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою (С1) полімерний поліамін.

4. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою (С1), що означає поліалкіленімін.

5. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою (С1), що означає поліетиленімін.

6. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою (С2) амін, що містить не більше, ніж одну аміногрупу і щонайменше три алкокси- або гідроксизаміщені С2-С12 алкільні групи R21, причому щонайменше одна з груп R21 відрізняється від інших груп R21.

7. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою (С2) амін, вибраний з групи, яка містить біс(гідроксіетил)ізопропаноламін (DEIPA), і 1,1'-((2-гідроксіетил)іміно)дипропан-2-ол.

8. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою (С3) амін, що містить не більше, ніж одну аміногрупу і щонайменше дві алкокоси- або гідроксизаміщені С2-С1 алкільні групи R22, в якій щонайменше одна із зазначених алкільних груп несе алкокси- або гідроксизамісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому щонайменше одна з груп R22 відрізняється від іншої групи(груп) R22.

9. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою (С3) амін, вибраний з групи, яка містить 1-((2-гідроксіетил)аміно)пропан-2-ол і N-метил-N-гідроксіетилізопропаноламін.

10. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою

(С) амін, що являє собою

(С4) аміном, що містить щонайменше одну насичену або ненасичену С8-С40 алкільну групу R23.

11. Композиція за п. 1 або 2, в якій (С) являє собою

(С4) амін, вибраний з групи, яка містить етоксилований (2) кокоалкіламін, етоксилований (5) кокоалкіламін, етоксилований (15) кокоалкіламін, етоксилований (2) олеїламін, лаурил-диметиламін, олеїлдиметиламін і 2-пропілгептиламін етоксилат (5 ЕО), 2-пропілгептиламін етоксилат (10 ЕО), і 2-пропілгептиламін етоксилат (20 ЕО).

12. Композиція за будь-яким з пп. 1-11, що додатково містить (D) щонайменше один амід відповідно до загальної формули (III)

R31CO-NR32R33,

в якій

R31CO є ацильний радикал, що має від 1 до 22 атомів вуглецю;

R32 означає Н або алкіл, і

R33 означає Н або алкіл, або

R32 і R33 разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатоми, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку.

13. Композиція за будь-яким з пп. 1-12, в якій (D) означає N,N-діалкіламід на основі молочної кислоти, лимонної кислоти, винної кислоти, рицинолеїнової кислоти, 12-гідроксистеаринової кислоти або їх сумішей.

14. Композиція за будь-яким з пп. 1-13, що додатково містить (E) спирт, що містить щонайменше дві гідроксигрупи, не здатні до дисоціації у водному середовищі.

15. Композиція за будь-яким з пп. 1-14, що додатково містить (Е) пропан-1,2-діол (альфа-пропіленгліколь).

Текст

Реферат: Винахід належить до композиції з покращеною інгібувальною уреазу дією, яка містить: (А) суміш, що містить щонайменше один триамід (тіо)фосфорної кислоти відповідно до загальної 1 2 1 формули (І) R R N-P(X)(NH2)2, в якій X є киснем або сіркою; R є С1-С20 алкіл, С3-С20 циклоалкіл, 2 1 2 С6-С20 арил, або діалкіламінокарбонільну групу; R є Н, або R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту є 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатоми, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку, і (С) щонайменше один амін, вибраний з групи, яка містить (С1) полімерний поліамін, і (С2) амін, що містить не більше, ніж одну аміногрупу і щонайменше три алкокси- або 21 21 гідроксизаміщені С2-С12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R відрізняється 21 від інших груп R , і (С3) амін, що містить не більше, ніж одну аміногрупу і щонайменше дві 22 22 алкокоси- або гідроксизаміщені С2-С12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R несе алкокси- або гідроксизамісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому 22 22 щонайменше одна з груп R відрізняється від іншої групи (груп) R , і (С4) амін, що містить 23 щонайменше одну насичену або ненасичену С8-С40 алкільну групу R , і (С5) насичений або ненасичений гетероциклічний амін, що містить щонайменше один атом кисню як кільцевий атом UA 116147 C2 (12) UA 116147 C2 і який не містить додаткову алкоксигрупу. Застосовують таку композицію як добавку або покривний матеріал для азотовмісних добрив. UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь, до якої відноситься винахід Даний винахід по суті відноситься до композицій з покращеною інгібувальною уреазу дією, які містять триамід (тіо)фосфорної кислоти й інші сполуки і до застосування таких композицій як добавки або покривного матеріалу для азотовмісних добрив. Опис попереднього рівня техніки У всьому світі, переважну і все більше збільшувану кількість азоту, використовуваного як добрива, застосовують у вигляді сечовини або добрив, які містять сечовину. Однак сама по собі сечовина є однією з форм азоту, який поглинається дуже незначно, якщо взагалі поглинається, будучи гідролізованим відносно швидко ферментом уреаза, який скрізь присутній у ґрунті, з утворенням аміаку й діоксиду вуглецю. За певних обставин, в цьому процесі газоподібний аміак виділяється в атмосферу, а отже, рослини вже більше не можуть одержувати його з ґрунту, внаслідок чого знижується ефективність від внесених добрив. Відомо, що коефіцієнт використання азоту при застосуванні добрив, що містять сечовину, може бути покращений шляхом розповсюдження добрив, що містять сечовину разом з речовинами, які здатні інгібувати або зменшувати ферментативне розщеплення сечовини (для загального аналізу, див. Kiss, S. Simihäian, М. (2002) Improving Efficiency of Urea Fertilizers by Inhibition of Soil Urease Activity, ISBN 1-4020-0493-1, Kluwer Academic Publishers, Дордрехт, Нідерланди). Серед самих потужних інгібіторів уреази відомі триаміди N-алкілтіофосфорної кислоти і триаміди N-алкілфосфорної кислоти, які описані, наприклад, в ЕР 0 119 487. Окрім цього, можуть бути застосовані суміші триамідів N-алкілтіофосфорної кислоти, таких як триамід N-(n-бутил)тіофосфорної кислоти (NBPT) і триамід N-(n-пропіл)тіофосфорної кислоти (NPPT). Суміші і їх одержання описані, наприклад, в US 2010/218575 A1. Ці інгібітори уреази описані в Пат. США № 4,530,714, наприклад. Для того, щоб сполука даного класу була здатна діяти як інгібітор уреази, спочатку необхідним є перетворення на відповідну оксо-форму. Потім ця форма взаємодіє з уреазою, викликаючи її інгібування. Є доцільним застосовувати інгібітори уреази разом з сечовиною на поверхні або в ґрунт, тому що завдяки цьому є гарантія, що інгібітор вступає в контакт, разом з добривом, з ґрунтом. Інгібітор уреази може бути введений в сечовину, наприклад, за допомогою його розчинення в розплаві перед гранулюванням або прилюванням сечовини. Процес такого роду описаний, наприклад, в Пат. США № 5,352,265. Ще один варіант полягає в нанесенні інгібітора уреази на гранули або прили, наприклад, у вигляді розчину. Відповідні способи нанесення, і придатні розчинники, описані в US 2010/218575 A1, наприклад. Інші придатні добавки, наприклад, аміни, вибрані з метилдіетаноламіну, тетрагідроксипропілетилендіаміну, триметиламіноетилетаноламіну, N, N,N',N'-тетраметил-1,6гександіаміну, N, N',N"-трис(диметиламінопропіл)гексагідротриазину, і простого 2,2'диморфолінілдиетилового ефіру, описані в US 2011/0154874 A1. Термін придатності при зберіганні інгібітора уреази має обмеження. Чим вище температура, тим коротше термін зберігання. Наприклад, якщо сечовину зберігають в тропічних умовах, то більша частина інгібітора уреази зазнає розкладання, в основному, приблизно через чотири тижні зберігання. Якщо ж інгібітор уреази вводять в розплав сечовини, то розкладання зменшується. Для промислового втілення сечовину стабілізували з інгібітором уреази, тим не менше, часто дуже важливо застосовувати інгібітор уреази з сечовиною і зберігати оброблене добриво до часу його внесення в ґрунт. Задачі винаходу Одна із задач даного винаходу полягала в тому, щоб забезпечити композицію, що містить триамід (тіо)фосфорної кислоти, яка (i) покращує стійкість триаміду(ів) (тіо)фосфорної кислоти, і/або (ii) має відносно тривалий термін зберігання, зокрема перед нанесенням на або покриттям азотовмісних добрив, і/або (iii) покращує стійкість триаміду (тіо)фосфорної кислоти зокрема при нанесенні на або покритті азотовмісних добрив, таких як сечовина, і/або (iv) захищає триамід (тіо)фосфорної кислоти нанесений на або яким покриті азотовмісні добрива, такі як сечовина від розкладання або втрати, і/або (v) є прийнятною токсикологічно, і/або (vi) не має негативного впливу на інгібувальну уреазу дію і/або активність триаміду (тіо)фосфорної кислоти, і/або (vii) може бути легко і безпечно запакована, транспортована і відправлена, навіть у великих кількостях, (viii) є легкою і безпечною в обігу і її можна застосовувати для обробки, навіть у великих кількостях. 1 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Суть винаходу Відповідно, була винайдена композиція (Q1), яка містить: (A) суміш, що містить щонайменше один триамід (тіо)фосфорної кислоти відповідно до загальної формули (I) 1 2 R R N–P(X)(NH2)2, в якій X означає кисень або сірку; 1 R означає C1-C20 алкіл, C3-C20 циклоалкіл, C6-C20 арил, або діалкіламінокарбонільну групу; 2 R означає H, або 1 2 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатома, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку, і (B) ароматичний спирт відповідно до загальної формули (II). 11 12 13 R –C(R )(R )–OH, в кількості, більше ніж 10 мас. % (мас. % означає "процент за масою") в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), в якій 11 R означає арил або алкіларил; 12 R означає H або алкіл; 13 R означає H або алкіл. Відповідно, була винайдена інша композиція (Q2), яка містить: (A) суміш, що містить щонайменше один триамід (тіо)фосфорної кислоти відповідно до загальної формули (I) 1 2 R R N–P(X)(NH2)2, в якій X означає кисень або сірку; 1 R означає C1-C20 алкіл, C3-C20 циклоалкіл, C6-C20 арил або діалкіламінокарбонільну групу; 2 R означає H, або 1 2 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатома, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку, і (C) щонайменше один амін, вибраний з групи, яка містить (C1) полімерний поліамін, і (C2) амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше три алкокси- або 21 21 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R відрізняється 21 від інших груп R , і (C3) амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше дві алкокоси- або 22 22 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R несе алкокси або гідрокси замісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому щонайменше одна 22 22 з груп R відрізняється від іншої групи(груп) R , і 23 (C4) амін, що містить щонайменше одну насичену або ненасичену C 8-C40 алкільну групу R , і (C5) насичений або ненасичений гетероциклічний амін, що містить щонайменше один атом кисню як кільцевий атом і який не містить додаткову алкоксигрупу. Відповідно, була винайдена ще інша композиція (Q3), яка містить: (A) суміш, що містить щонайменше один триамід (тіо)фосфорної кислоти відповідно до загальної формули (I) 1 2 R R N–P(X)(NH2)2, в якій X означає кисень або сірку; 1 R означає C1-C20 алкіл, C3-C20 циклоалкіл, C6-C20 арил, або діалкіламінокарбонільну групу; 2 R означає H, або 1 2 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатома, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку, і (D) щонайменше один амід відповідно до загальної формули (III) 31 32 33 R CO–NR R 2 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 в якій 31 R CO означає ацильний радикал, що має 1-22 атомів вуглецю, 32 R означає водень або алкіл, і 33 R означає водень або алкіл, або 32 33 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатома, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку. До того ж, був винайдений спосіб обробки ґрунту, що містить застосування композицій відповідно до винаходу в ґрунт в борозну і/або у вигляді міжрядкового підгодовування і/або розкиданням. Крім того, було винайдено застосування композицій відповідно до винаходу як добавки або покривного матеріалу для азотовмісних добрив. Переважні варіанти здійснення пояснені у формулі винаходу й описі. При цьому розуміють, що комбінації переважних варіантів здійснення входять в обсяг правової охорони даного винаходу. Термін "щонайменше один" слід розуміти як 1, 2, 3 або більшу кількість. Суміш, що містить щонайменше один амін, відноситься, наприклад, до суміші, що містить 1, 2, 3 або більшу кількість амінів. Термін "ґрунт" слід розуміти як природну масу, що складається з живих (наприклад, мікроорганізмів (таких як бактерії й гриби), тварин і рослин) і неживої матерії (наприклад, мінералів і органічних речовин (наприклад, органічних сполук в різному ступені розкладання), рідини і газів), яка виникає на поверхні землі, і характеризується ґрунтовими горизонтами, які відрізняється від вихідного матеріалу в результаті різних фізичних, хімічних, біологічних і антропогенних процесів. З точки зору сільського господарства, ґрунт переважно розглядають як закріплювач і первинну поживну базу для рослин (середовище росту рослин). Термін "добриво" слід розуміти як хімічні сполуки, застосовні для стимулювання росту рослин і плодів. Як правило, добрива вносять або через ґрунт (для поглинання коренями рослин) або шляхом позакореневого підгодовування (для поглинання через листя). Термін "добриво" можна поділити на дві основні категорії: a) органічні добрива (що складаються з розкладених рослин/залишків тваринних організмів) і б) неорганічні добрива (що складаються з хімічних речовин і мінералів). Органічні добрива охоплюють гній, завис, вермікомпост, торф, морські водорості, стічні води і гуано. Також регулярно вирощують сидеральні культури для додавання поживних речовин (особливо азоту) в ґрунт. Промислові органічні добрива охоплюють компост, кров'яне борошно, кісткове борошно і екстракти морських водоростей. Іншими прикладами є ферментативно переварюванні білки, рибне борошно і пір'яне борошно. Ще одним джерелом родючості є розкладені залишки рослин минулих років. Крім того, мінерали природного походження, такі як фосфат гірських порід, сульфат калію і вапняк також вважають неорганічними добривами. Неорганічні добрива зазвичай виготовляють за допомогою хімічних процесів (таких як процес Хабера-Боша), також з застосуванням наявних у природі відкладень, поряд з їх хімічним перетворенням (наприклад, концентрований потрійний суперфосфат). Природні мінеральні добрива охоплюють чилійський нітрат натрію, фосфат гірських порід і вапняк. "Гній" являє собою органічну речовину, яку застосовують як органічну добриво в сільському господарстві. Залежно від його структури, гній можна розділити на рідкий гній, напіврідкий гній, тривкий або твердий гній і соломистий гній. Залежно від його походження, гній можна розділити на гній, одержаний з тварин або рослин. Загальні форми тваринного гною охоплюють фекалії, сечу, фермерський завис (рідкий гній) або стійловий гній (FYM) тоді як FYM також містить певну кількість рослинного матеріалу (як правило, соломи), який може бути застосований як підкладка для тварин. Можна застосовувати гній таких тварин як коні, велика рогата худоба, свині, вівці, кури, індики, кролі й гуано морських птахів і кажанів. Норми витрати тваринного гною при застосуванні як добрива сильно залежать від походження (виду тварин). Рослинний гній може бути одержаний з будь-якого виду рослин, тоді як рослина також може бути вирощена однозначно з метою її орання (наприклад, бобові рослини), таким чином покращуючи структуру і родючість ґрунту. Крім того, рослина речовина, застосовна як гній, може містити в собі вміст кендюха жуйних тварин після забою, хмельову дробину (що залишилася від пивоваріння) або морські водорості. Композиції відповідно до винаходу надалі відносяться до композицій (Q1), (Q2), і (Q3). Композиція (Q1) містить компоненти (A) і (B) – останній в кількості, більше ніж 10 мас. % в перерахунку на загальну масу (Q1) – і необов'язково додаткові компоненти, які описані нижче. Композиція (Q2) містить компоненти (A) і (C) і необов'язково додаткові компоненти, які описані 3 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нижче. Композиція (Q3) містить компоненти (A) і (D)і необов'язково додаткові компоненти, які описані нижче. Відповідно до винаходу, композиції (Q1), (Q2), і (Q3) містять – як один зі своїх основних компонентів – (A) суміш, що містить щонайменше один триамід (тіо)фосфорної кислоти відповідно до загальної формули (I) 1 2 R R N–P(X)(NH2)2, в якій X означає кисень або сірку; 1 R означає C1-C20 алкіл, C3-C20 циклоалкіл, C6-C20 арил, або діалкіламінокарбонільну групу; 2 R означає H, або 1 2 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатома, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку. X в загальній формулі (I) сполуки (A) означає переважно сірку. 1 R в загальній формулі (I) сполуки (A) означає переважно C 1-C20-алкіл, більш переважно C1C10-алкіл, найбільш переважно C2-C7 алкіл, наприклад, C3-C4 алкіл. Прикладами алкільних груп є метил, етил, пропіл, ізопропіл, бутил, ізобутил, втор–бутил, трет–бутил, пентил, ізопентил, неопентил, трет-пентил, гексил, 2-метилпентил, гептил, октил, 2етилгексил, ізооктил, ноніл, ізононіл, децил й ізодецил. Прикладами циклоалкільних груп є циклопропіл, циклобутил, циклопентил, циклогексил і циклооктил, прикладами арильний груп є феніл або нафтил. Прикладами гетероциклічних радикалів R1R2N– є групи піперазинілу, морфолінілу, піролілу, піразолілу, триазолілу, оксазолілу, тіазолілу або імідазолілу. Відповідно до одного варіанту здійснення, (A) містить триамід N-n-бутилтіофосфорної кислоти (NBPT) і/або триамід N-n-пропілтіофосфорної кислоти (NPPT), переважно NBPT і NPPT. Відповідно до іншого варіантом здійснення, (A) містить щонайменше два різних триаміди (тіо)фосфорної кислоти, які мають структури загальної формули (I) і в якій зазначені щонайменше два різних триаміди (тіо)фосфорної кислоти відрізняються щонайменше одним з 1 2 радикалів R або R , і переважно, один з зазначених щонайменше двох різних триамідів (тіо)фосфорної кислоти являє собою триамід N-n-бутилтіофосфорної кислоти (NBPT), і більш переважно, інший із зазначених щонайменше двох різних триамідів (тіо)фосфорної кислоти вибирають з групи, яка містить триамід N-циклогексил-, N-пентил-, N-ізобутил- і N-nпропілфосфорної кислоти і -тіофосфорної кислоти. Особливо переважними є суміші (A), які містять NBPT в кількостях від 40 до 95 мас. %, найбільш переважно від 60 до 85 мас. %, зокрема переважно від 72 до 80 мас. %, у кожному випадку в перерахунку на загальну масу (A). В основному, суміш (A) може містяться в різних кількостях в композиція (Q1), (Q2), або (Q3). Переважно, кількість (A) складає не більше ніж 85 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 60 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 45 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 35 мас. %, зокрема не більше ніж 30 мас. %, наприклад, не більше ніж 27 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3). Переважно, кількість (A) складає щонайменше 1 мас. %, більш переважно щонайменше 4 мас. %, найбільш переважно щонайменше 10 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 15 мас. %, зокрема щонайменше 20 мас. %, наприклад, щонайменше 23 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3). Відповідно до винаходу, композиція (Q1) містить – як одного з основних компонентів – (B) ароматичний спирт відповідно до загальної формули (II) 11 12 13 R –C(R )(R )–OH, в кількості, більше ніж 10 мас. % в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), в якій 11 R означає арил або алкіларил; 12 R означає H або алкіл; 13 R означає H або алкіл. Композиції (Q2) і (Q3) додатково необов'язково можуть містити (B) ароматичний спирт відповідно до загальної формули (II) 11 12 13 R –C(R )(R )–OH, в якій 11 R означає арил або алкіларил; 12 R означає H або алкіл; 13 R означає H або алкіл. Ароматичний спирт (B) застосовують в композиціях переважно як розчинника (Q1). При 4 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 наявності, ароматичний спирт (B) переважно застосовують як розчинник в композиціях (Q2), або (Q3). 12 Згідно з одним варіантом здійснення, R в загальній формулі (II) компонента (B) означає C 1C40 алкіл, переважно C1-C20 алкіл, більш переважно C1-C10 алкіл, найбільш переважно C1-C5 13 алкіл. Згідно з іншим варіантом здійснення, R в загальній формулі (II) компонента (B) означає C1-C40 алкіл, переважно C1-C20 алкіл, більш переважно C1-C10 алкіл, найбільш переважно C1-C5 алкіл. 12 Згідно з іншим варіантом здійснення, R в загальній формулі (II) компонента (B) означає H. 13 Згідно з іншим варіантом здійснення, R в загальній формулі (II) компонента (B) означає H. 13 Згідно з іншим варіантом здійснення, R в загальній формулі (II) компонента (B) означає H. 11 Згідно з одним варіантом здійснення, R в загальній формулі (II) компонента (B) означає 11 арил. Згідно з іншим варіантом здійснення, R в загальній формулі (II) компонента (B) означає феніл, нафтил, піридил, або піроліл, піразоліл, триазоліл, оксазоліл, тіазоліл або імідазоліл. 11 Згідно з іншим варіантом здійснення, R в загальній формулі (II) компонента (B) означає феніл. Згідно з одним варіантом здійснення, (B) означає бензиловий спирт. В основному, ароматичний спирт (B) може міститися в композиції (Q1) в любих кількостях, більших ніж 10 мас. % в перерахунку на загальну масу композиції (Q1). Переважно, кількість (B) складає не більше ніж 99 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 93 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 87 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 80 мас. %, зокрема не більше ніж 75 мас. %, наприклад, не більше ніж 70 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1). Переважно, кількість (B) складає щонайменше 13 мас. %, більш переважно щонайменше 20 мас. %, найбільш переважно щонайменше 35 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 45 мас. %, зокрема щонайменше 55 мас. %, наприклад, щонайменше 60 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1). Згідно з іншим варіантом здійснення, кількість (B) складає переважно не більше ніж 78 мас. %, більш переважно не більше ніж 67 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 61 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 56 мас. %, зокрема не більше ніж 53 мас. %, наприклад, не більше ніж 50 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1). Переважно, кількість (B) складає щонайменше 16 мас. %, більш переважно щонайменше 21 мас. %, найбільш переважно щонайменше 26 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 30 мас. %, зокрема щонайменше 37 мас. %, наприклад, щонайменше 40 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1). При наявності, ароматичний спирт (B) може в основному міститися в різних кількостях в композиції (Q2) або (Q3). При наявності, кількість (B) переважно складає не більше ніж 95 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 80 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 70 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 60 мас. %, зокрема не більше ніж 55 мас. %, наприклад, не більше ніж 50 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q2) або (Q3). При наявності, кількість (B) складає переважно щонайменше 6 мас. %, більш переважно щонайменше 13 мас. %, найбільш переважно щонайменше 21 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 30 мас. %, зокрема щонайменше 35 мас. %, наприклад, щонайменше 40 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q2), або (Q3). Відповідно до винаходу, композиція (Q2) містить – як одного з основних компонентів – і композиції (Q1) і (Q3) додатково можуть містити – як одного з додаткових компонентів – (C) щонайменше один амін, вибраний з групи, яка містить (C1) полімерний поліамін, і (C2) амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше три алкокси- або 21 21 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R відрізняється 21 від інших груп R , і (C3) амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше дві алкокоси- або 22 22 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R несе алкокси або гідрокси замісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому щонайменше одна 22 22 з груп R відрізняється від іншої групи(груп) R , і 23 (C4) амін, що містить щонайменше одну насичену або ненасичену C 8-C40 алкільну групу R , і (C5) насичений або ненасичений гетероциклічний амін, що містить щонайменше один атом кисню як кільцевий атом і який не містить додаткову алкоксигрупу. В основному, амін(і) (C) може міститися в різних кількостях в композиція (Q2). Переважно, кількість (C) складає не більше ніж 90 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш 5 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 переважно не більше ніж 65 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 48 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 37 мас. %, зокрема не більше ніж 30 мас. %, наприклад, не більше ніж 24 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q2). Переважно, кількість (C) складає щонайменше 1 мас. %, більш переважно щонайменше 3 мас. %, найбільш переважно щонайменше 6 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 9 мас. %, зокрема щонайменше 14 мас. %, наприклад, щонайменше 18 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q2). При наявності, амін(і) (C) можуть в основному міститися в різних кількостях в композиції (Q1) або (Q3). При наявності, кількість (C) складає переважно не більше ніж 90 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 65 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 48 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 37 мас. %, зокрема не більше ніж 30 мас. %, наприклад, не більше ніж 24 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1) або (Q3). При наявності, кількість (C) складає переважно щонайменше 1 мас. %, більш переважно щонайменше 3 мас. %, найбільш переважно щонайменше 6 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 9 мас. %, зокрема щонайменше 14 мас. %, наприклад, щонайменше 18 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1) або (Q3). Згідно з одним варіантом здійснення, (C) складає (C1) полімерний поліамін. В основному, (C1) може представляти собою будь-який полімерний поліамін, і являє собою переважно поліалкіленімін або полівініламін, більш переважно поліалкіленімін, найбільш переважно поліетиленімін, поліпропіленімін, або полібутиленімін, зокрема поліетиленімін. Згідно з одним варіантом здійснення, (C1) переважно являє собою будь-який полімерний поліамін, що містить етиленімін (—CH2CH2NH—) як мономерних одиниць, включаючи гомополімери і будь-які співполімери етиленіміну, і переважно являє собою гомополімер етиленіміну. Співполімери можуть представлять собою переміжні, періодичні, статистичні або блок-співполімери. В основному, (C1) може мати будь-яку полімерну структуру, наприклад, лінійний полімер, кільцевий полімер, зшитий полімер, розгалужений полімер, зіркоподібний полімер, гребенеподібний полімер, щітковий полімер, дендронізований полімер або дендример тощо. Згідно з одним варіантом здійснення, (C1) являє собою по суті лінійний полімер і переважно означає лінійний полімер. Поліетиленіміни, які можуть бути застосовані, являють собою гомополімери поліетиленіміну, і можуть бути присутніми в незшитій або зшитій формі. Гомополімери поліетиленіміну можуть е бути одержані відомими способами, як описано, наприклад, в Römpps (Chemie Lexikon, 8видання, 1992, сс. 3532-3533), або в Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, 4-е видання, 1974, том 8, сс. 212-213 і в зазначених там літературних джерелах. Вони мають молекулярну вагу в межах від приблизно 200 до 1 000 000 г/моль. Відповідні товарні продукти є доступними, наприклад, під назвою Lupasol® від BASF SE. Згідно з одним варіантом здійснення відповідно до винаходу, поліетиленімін (C1) переважно означає поліетиленімін, що має ступінь розгалуження в межах від 0.1 до 0.95 (також позначають як "високорозгалужений поліетиленімін"), і більш переважно поліетиленімін, що має ступінь розгалуження в межах від 0.25 до 0.90, більш переважно a поліетиленімін, що має ступінь розгалуження в межах від 0.30 до 0.80, і найбільш переважно поліетиленімін, що має ступінь розгалуження в межах від 0.50 до 0.80. Високорозгалужені поліетиленіміни характеризуються їх високим ступенем розгалуження, 13 який можна визначити, наприклад, за допомогою C-ЯМР спектроскопії, переважно в D2O, і визначають наступним чином: Ступінь розгалуження = D+T/D+T+L D (дендритний) дорівнює процентному вмісту третинних аміногруп, L (лінійний) дорівнює процентному вмісту вторинних аміногруп, і T (кінцевий) дорівнює процентному вмісту первинних аміногруп. В основному, полімерний поліамін (C1) може мати різні середньовагові молекулярні маси. Середньовагова молекулярна маса (C1) переважно складає щонайменше 200, більш переважно щонайменше 400, найбільш переважно щонайменше 550, зокрема щонайменше 650, наприклад, щонайменше 750. Середньовагова молекулярна маса (C1) переважно складає не більше ніж 10,000, більш переважно не більше ніж 4,000, найбільш переважно не більше ніж 1,900, зокрема не більше ніж 1,500, наприклад, не більше ніж 1,350. Середньовагову молекулярну масу можна визначити за допомогою стандартної гель-проникної хроматографії (ГПХ), відомої спеціалісту в даній галузі техніки. Згідно з іншим варіантом здійснення, (C) являє собою 6 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 (C2) амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше три алкокси- або 21 21 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R відрізняється 21 від інших груп R . 21 Кількість груп R в (C2) складає щонайменше 3, переважно від 3 до 5, більш переважно від 3 до 4, і найбільш переважно 3. 21 Кількість атомів вуглецю в кожній групі R в (C2) складає 2 до 12, переважно від 2 до 9, більш переважно від 2 до 7, найбільш переважно від 2 до 5, зокрема переважно від 2 до 4, зокрема 2 до 3, наприклад, 3, при цьому зазначена кількість атомів вуглецю не містить в собі 21 атоми вуглецю в любих алкоксигрупах або будь-які інші замісники R . 21 Групи R в (C2) є алкокси - або гідрокси-заміщеними, переважно гідрокси-заміщеними. 21 21 Для одного аміну (C2), серед щонайменше трьох груп R , щонайменше одна з груп R 21 21 21 відрізняється від інших груп R , переважно одна з груп R відрізняється від інших груп R . 21 21 Переважно щонайменше одна з груп R , більш переважно щонайменше дві з груп R , 21 21 найбільш переважно щонайменше три з групи R , зокрема всі групи R є ковалентно зв'язаною(зв'язаними) з аміногрупою аміну (C2). Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, (C2) - означає амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше три гідроксизаміщені C2-C8 – або переважно C2-C5 – алкільні групи R21, причому щонайменше одна з груп R21 відрізняється від інших груп R21, - означає переважно амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше три гідрокси-заміщені C2-C3 алкільні групи R21, причому щонайменше одна з груп R21 відрізняється від інших груп R21, - означає більш переважно амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і три гідроксизаміщені C2-C3 алкільні групи R21, які ковалентно зв'язані з аміногрупою, в якій одна з груп R21 відрізняється від інших груп R21, і - означає, наприклад, амін, вибраний з групи, яка містить біс(гідроксиетил)-ізопропаноламін (DEIPA), і 1,1’-((2-гідроксиетил)іміно)дипропан-2-ол. 21 Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, (C2) означає амін N(R )3, причому 21 R означає алкокси - або гідрокси-заміщену – переважно гідроксил-заміщену – C2-C12 – 21 переважно C2-C7, більш переважно C2-C3 – алкільну групу, і причому одна з груп R 21 відрізняється від іншої групи R . 21 Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, (C2) означає амін N(R )3, причому 21 R означає алкокси - або гідрокси-заміщену – переважно гідроксил-заміщену – C2-C12 – 21 переважно C2-C7, більш переважно C2-C3 – алкільну групу, і причому одна з груп R 21 21 відрізняється від іншої групи R , і причому щонайменше одна з груп R несе алкокси або гідрокси замісник у вторинного або третинного атома вуглецю. Згідно з іншим варіантом здійснення, (C) являє собою (C3) амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше дві алкокоси- або 22 22 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R несе алкокси або гідрокси замісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому щонайменше одна 22 22 з груп R відрізняється від іншої групи(груп) R . 22 Кількість груп R в (C3) складає щонайменше 2, переважно від 2 до 5, більш переважно від 2 до 4, і найбільш переважно від 2 до 3, наприклад, 2. 22 Кількість атомів вуглецю в кожній групі R в (C3) складає від 2 до 12, переважно від 2 до 9, більш переважно від 2 до 7, найбільш переважно від 2 до 5, зокрема переважно від 2 до 4, зокрема від 2 до 3, наприклад, 3, при цьому зазначена кількість атомів вуглецю не містить 22 атоми вуглецю в будь-якій з алкоксигруп або будь-які інші замісники групи R . 22 Групи R в (C3) є алкокси - або гідрокси-заміщеними, переважно гідрокси-заміщеними. 22 22 Для одного аміну (C3), серед щонайменше двох груп R , щонайменше одна з груп R 22 22 відрізняється від іншої групи(груп) R , переважно одна з груп R відрізняється від іншої 22 групи(груп) R . 22 22 Переважно щонайменше одна з груп R , більш переважно щонайменше дві з груп R , 22 найбільш переважно все групи R є ковалентно зв'язаною(зв'язаними) з аміногрупою аміну (C3). 22 22 Переважно щонайменше одна з груп R , більш переважно одна з груп R несе алкокси або гідрокси замісник у вторинного або третинного атома вуглецю, зокрема у вторинного атома вуглецю. Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, (C3) - означає амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше дві гідроксизаміщені C2-C7 алкільні групи R22, причому щонайменше одна з груп R22 несе гідрокси 7 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 замісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому щонайменше одна з груп R22 відрізняється від іншої групи(груп) R22, - означає більш переважно амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше дві гідрокси-заміщені C2-C4 алкільні групи R22, причому щонайменше одна з груп R22 несе гідрокси замісник у вторинного атома вуглецю і причому щонайменше одна з груп R22 відрізняється від іншої групи(груп) R22, - означає найбільш переважно амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і дві гідроксизаміщені C2-C3 алкільні групи R22 які ковалентно зв'язані з аміногрупою аміну (C3), причому щонайменше одна з груп R22 несе гідрокси замісник у вторинного атома вуглецю і в якій одна з груп R22 відрізняється від іншої групи R22, - означає, наприклад, амін, вибраний з групи, яка містить 1-((2-гідроксиетил)аміно)пропан-2ол, і N-Метил-N-гідроксиетил-ізопропаноламін. 24 22 Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, (C3) означає амін R N(R )2, причому 24 R означає H або C1-C12 – переважно C1-C7, більш переважно C1-C3 – алкільну групу і 22 R означає алкокси - або гідрокси-заміщену – переважно гідроксил-заміщену – C2-C12 – переважно C2-C7, більш переважно C2-C3 – алкільну групу, і причому щонайменше одна з груп22 22 R несе гідрокси замісник у вторинного атома вуглецю і в якій одна з груп R відрізняється від 22 іншої групи R . Згідно з іншим варіантом здійснення, (C) являє собою 23 (C4) амін, що містить щонайменше одну насичену або ненасичену C8-C40 алкільну групу R . 23 Кількість атомів вуглецю в кожній групі R в (C4) означає від 8 до 40, переважно від 8 до 32, більш переважно від 8 до 24, найбільш переважно від 8 до 19, зокрема переважно від 8 до 16. 23 Група R в (C4) є насиченою або ненасиченою, переважно ненасиченою. Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, (C4) містить щонайменше одну алкоксиабо гідроксигрупу, більш переважно щонайменше одну алкокси- і щонайменше одну гідроксигрупи, найбільш переважно щонайменше дві алкокси і щонайменше одну гідроксильну групу, зокрема щонайменше чотири алкокси і щонайменше одну гідроксильну групу. Наприклад, (C4) означає амін, вибраний з групи, яка містить: етоксилований (2) кокоалкіламін, етоксилований (5) кокоалкіламін, етоксилований (15) кокоалкіламін, етоксилований (2) олеїламін, лаурил-диметиламін, олеїл-диметиламін, і 2-пропілгептиламін етоксилат (5 EO), 2-пропілгептиламін етоксилат (10 EO), і 2-пропілгептиламін етоксилат (20 EO). Згідно з іншим варіантом здійснення, (C) являє собою (C5) насичений або ненасичений гетероциклічний амін, що містить щонайменше один атом кисню як кільцевий атом і який не містить додаткову алкоксигрупу. Термін "гетероциклічний амін" означає гетероциклічну сполуку, в якому щонайменше один кільцевий атом гетероциклічного кільця означає атом азоту. Гетероциклічний амін (C5) є насиченим або ненасиченим, переважно насиченим. Гетероциклічний амін (C5) містить переважно 5-, 6- або 7-членное гетероциклічне кільце, більш переважно 5- або 6-членное кільце, найбільш переважно 6-членний кільце. Гетероциклічний амін (C5) містить щонайменше один, більш переважно від 1 до 3, найбільш переважно від 1 до 2, зокрема один атом(атома) кисню як кільцевий атом(ів) гетероциклічного кільця. Гетероциклічний амін (C5) означає переважно морфолін або похідну морфоліну, більш переважно N-алкілморфолін, найбільш переважно N-метил, N-етил, N-пропіл, або Nбутилморфолін, наприклад, N-метилморфолін. Відповідно до винаходу, композиція (Q3) містить – як одного з основних компонентів – і композиції (Q1) і (Q2) додатково можуть містити – як одного з додаткових компонентів – (D) щонайменше один амід відповідно до загальної формули (III) 31 32 33 R CO–NR R в якій 31 R CO означає ацильний радикал, що має від 1 до 22 атомів вуглецю; 32 R означає H або алкіл, і 33 R означає H або алкіл, або 32 33 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатома, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку. В основному, амід(і) (D) може(можуть) міститися в різних кількостях в композиція (Q3). Переважно, кількість (D) складає не більше ніж 90 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 65 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 45 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 30 мас. %, зокрема не більше ніж 22 мас. %, 8 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 наприклад, не більше ніж 16 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q3). Переважно, кількість (D) складає щонайменше 1 мас. %, більш переважно щонайменше 3 мас. %, найбільш переважно щонайменше 6 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 9 мас. %, зокрема щонайменше 12 мас. %, наприклад, щонайменше 15 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q3). При наявності, амід (D) в основному може міститися в різних кількостях в композиції (Q1) або (Q2). При наявності, кількість (D) складає переважно не більше ніж 90 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 65 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 45 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 30 мас. %, зокрема не більше ніж 22 мас. %, наприклад, не більше ніж 16 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1) або (Q2). При наявності, кількість (D) складає переважно щонайменше 1 мас. %, більш переважно щонайменше 3 мас. %, найбільш переважно щонайменше 6 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 9 мас. %, зокрема щонайменше 12 мас. %, наприклад, щонайменше 15 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1) або (Q2). 32 В загальній формулі (III) компонента (D) R означає H або алкіл, переважно H або C1-C40 алкіл, більш переважно H або C1-C20 алкіл, найбільш переважно H або C1-C10 алкіл, зокрема переважно H або C1-C4 алкіл, зокрема найбільш переважно C1-C4 алкіл, зокрема C1-C2 алкіл, наприклад, метил. 33 В загальній формулі (III) компонента (D) R означає H або алкіл, переважно H або C1-C40 алкіл, більш переважно H або C1-C20 алкіл, найбільш переважно H або C1-C10 алкіл, зокрема переважно H або C1-C4 алкіл, зокрема найбільш переважно C1-C4 алкіл, зокрема C1-C2 алкіл, наприклад, метил. Згідно з одним переважним варіантом здійснення, в загальній формулі (III) компонента (D) 32 33 32 R означає H або C1-C4 алкіл, і R означає H або C1-C4 алкіл, більш переважно, R означає C133 32 33 C4 алкіл, і R означає C1-C4 алкіл, найбільш переважно, R означає C1-C2 алкіл, і R означає C1-C2 алкіл. Згідно з одним переважним варіантом здійснення (D1PE), в загальній формулі (III) 31 компонента (D) R CO означає гідрокси-заміщений ацильний радикал, що має від 1 до 22 атомів 31 вуглецю, і більш переважно, R CO означає гідрокси-заміщений ацильний радикал, що має від 1 32 33 31 до 22 атомів вуглецю, і R означає алкіл, і R означає алкіл, і найбільш переважно, R CO 32 означає гідрокси-заміщений ацильний радикал, що має від 1 до 7 атомів вуглецю, і R означає 33 C1-C4 алкіл, і R означає C1-C4 алкіл. Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, амід (D) означає N, N-діалкіламід на основі молочної кислоти, лимонної кислоти, винної кислоти, рицинолеїнової кислоти, 12гідроксистеариновой кислоти або їх сумішей, переважно N, N-діалкіламід на основі молочної кислоти, лимонної кислоти або їх сумішей, найбільш переважно N, N-диметил амід на основі молочної кислоти, лимонної кислоти, виннокам'яної кислоти, зокрема N, N-диметиламід молочної кислоти. Згідно з іншим переважним варіантом здійснення (D2PE), в загальній формулі (III) 31 компонента (D) R CO означає ацильний радикал, що має від 6 до 12 атомів вуглецю, більш 31 переважно, R CO означає ацильний радикал, що має від 8 до 10 атомів вуглецю. Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, в загальній формулі (III) компонента (D) 31 31 R CO не містить гідроксигрупу, і більш переважно, R CO не містить гідроксигрупу і означає 31 ацильний радикал, що має від 6 до 12 атомів вуглецю, і найбільш переважно, R CO не містить гідроксигрупу і означає ацильний радикал, що має від 8 до 10 атомів вуглецю. Наприклад, амід (D) вибирають з групи, яка містить N, N-диметилоктанамід, N, N-диметилнонанамід, і N, Nдиметилдеканамід. Згідно з іншим переважним варіантом здійснення (D3PE), в загальній формулі (III) 31 компонента (D) R CO означає ацильний радикал, що має від 1 до 3 атомів вуглецю, більш 31 переважно, R CO означає ацильний радикал, що має від 1 до 2 атомів вуглецю. Згідно з іншим переважним варіантом здійснення, в загальній формулі (III) компонента (D) 32 33 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 5- або 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал який необов'язково містить 1 або 2 інших гетероатома, 32 33 вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку, і більш переважно, R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 6-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал, який необов'язково містить один іншої гетероатом, вибраний з групи, 32 33 яка містить азот, кисень і сірку, найбільш переважно R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 6-членний насичений гетероциклічний радикал, що містить один додатковий 32 33 гетероатом кисню, зокрема R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають морфолінільний радикал. Наприклад, амід (D) означає N-ацетилморфолін або N 9 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 формілморфолін. Згідно з іншим переважним варіантом здійснення (D4PE), в загальній формулі (III) 32 33 компонента (D) R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означає 5-членний насичений або ненасичений гетероциклічний радикал який необов'язково містить 1 або 2 інших 32 33 гетероатома, вибраних з групи, яка містить азот, кисень і сірку, і більш переважно, R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означає 5-членний насичений гетероциклічний радикал, 32 33 який необов'язково містить один з інших гетероатомів азоту, найбільш переважно R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означає 5-членний насичений гетероциклічний радикал, що містить один додатковий гетероатом азоту, який ковалентно зв'язаний з атомом вуглецю 31 32 33 карбонільною групи R CO, зокрема R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають імідазолідинонільний радикал. Наприклад, амід (D) означає 1,3-диметил-2-імідазолидинон (також позначають як диметилетиленсечовина). Згідно з іншим переважним варіантом здійснення (D5PE), в загальній формулі (III) 32 31 компонента (D) R означає ацилокси-заміщену алкільну групу, більш переважно, R CO означає 32 ацильний радикал, що має від 1 до 4 атомів вуглецю, і R означає ацилокси-заміщену алкільну 31 групу, найбільш переважно, R CO означає ацильний радикал, що має від 1 до 4 атомів 32 33 вуглецю, R означає ацилокси-заміщену алкільну групу і R означає C1-C4 алкіл. Наприклад, амід (D) означає N-[2-(ацетилокси)етил]-N-метилацетамід. Композиції (Q1), (Q2), або (Q3) додатково необов'язково можуть містити (E) спирт, що містить щонайменше дві гідроксигрупи, не здатні до дисоціації у водному середовищі. Спирт (E) відрізняється від компонентів (A), (B), (C) і (D). "Не здатний до дисоціації" означає, що значення pKa (логарифмічна мера константи + кислотної дисоціації) для реакційного спирту (D) → депротонований спирт (D) + H гідроксигрупи в нейтральній водній фазі складає більше ніж 9.9, більш переважно більше ніж 11, найбільш переважно більше ніж 12, зокрема переважно більше ніж 13, наприклад, більше ніж 14, як виміряно в деіонізованій воді при 25 °C і атмосферному тиску. Наприклад, пропан-1,2-діол (альфа-пропіленгліколь) має значення pKa в 14.9 як виміряно в деіонізованій воді при 25 °C і атмосферному тиску. При наявності, спирт (E) в композиціях (Q1), (Q2), або (Q3) переважно застосовують як розчинник. Переважно, спирт (E) являє собою діол, триол, тетраол, пентаол, гексаол, гептаол, октаол, нонаол, декаол або поліол. Більш переважно, (E) являє собою діол, триол, тетраол, пентаол, або гексаол. Найбільш переважно, (E) являє собою діол. Зокрема найбільш переважно, (E) являє собою етандіол (етиленгліколь), пропандіол (пропіленгліколь), або бутандіол (бутиленгліколь). Зокрема, (E) являє собою пропандіол (пропіленгліколь). Наприклад, (E) являє собою пропан-1,2-діол (альфа-пропіленгліколь). Спирт (E) переважно являє собою спирт, що має від 2 до 50 атомів вуглецю, більш переважно спирт, що має від 2 до 20 атомів вуглецю, найбільш переважно спирт, що має від 2 до 11 атомів вуглецю, зокрема переважно спирт, що має від 2 до 7 атомів вуглецю, зокрема спирт, що має від 2 до 4 атомів вуглецю, наприклад, спирт, що має 3 атома вуглецю. При наявності, спирт (E) може міститися в різних кількостях в композиція (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (E) складає переважно не більше ніж 99 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 93 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 87 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 80 мас. %, зокрема не більше ніж 75 мас. %, наприклад, не більше ніж 70 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (E) складає щонайменше 13 мас. %, більш переважно щонайменше 20 мас. %, найбільш переважно щонайменше 35 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 45 мас. %, зокрема щонайменше 55 мас. %, наприклад, щонайменше 60 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3). Згідно з іншим варіантом здійснення, кількість (E) складає переважно не більше ніж 78 мас. %, більш переважно не більше ніж 67 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 61 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 56 мас. %, зокрема не більше ніж 53 мас. %, наприклад, не більше ніж 50 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3). Переважно, кількість (E) складає щонайменше 16 мас. %, більш переважно щонайменше 21 мас. %, найбільш переважно щонайменше 26 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 30 мас. %, зокрема щонайменше 37 мас. %, наприклад, щонайменше 40 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3). Композиції (Q1), (Q2), або (Q3) додатково необов'язково можуть містити (F) азотовмісне добриво. Азотовмісне добриво (F) відрізняється від компонентів (A), (B), (C) і (D). 10 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Азотовмісне добриво (F) переважно містить гній, сульфат амонію, нітрат амонію, хлорид амонію, ціанамід, диціандиамід (DCD), нітрат кальцію або добриво, що містить сечовину (F1), більш переважно містить добриво, що містить сечовину (F1), найбільш переважно містить сечовину, наприклад, являє собою сечовину. Добриво, що містить сечовину (F1) визначають як добриво, яке містить щонайменше один компонент, вибраний з групи, яка містить сечовину, сечовинний нітрат амонію (UAN), ізобутіліден дисечовини (IBDU), кротоніліден дисечовини (CDU) і формальдегід сечовини (UF), сечовина-ацетальдегід і конденсати сечовина-гліоксаль. В добриві звичайної промислової якості сечовина має чистоту щонайменше 90 %, і може знаходитися, наприклад, в кристалічній, гранульованій, пресованій, прильованій або молотій формі. При наявності, добриво (F) може міститися в різних кількостях в композиція (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (F) складає переважно не більше ніж 99.99 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 99.9 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 99.5 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 99 мас. %, зокрема не більше ніж 98 мас. %, наприклад, не більше ніж 97 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (F) складає переважно щонайменше 96 мас. %, більш переважно щонайменше 93 мас. %, найбільш переважно щонайменше 90 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 82 мас. %, зокрема щонайменше 70 мас. %, наприклад, щонайменше 50 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3). Властивості композицій (Q1), (Q2), або (Q3) – такі як стійкість, термін придатності при зберіганні, або стійкість при нанесенні на або покритті азотовмісних добрив (F), таких як сечовина – можуть залежати від pH відповідної композиції. Як правило, композиція (Q1), (Q2), або (Q3) може мати будь-яке значення pH. Значення pH композиції (Q1), (Q2), або (Q3) складає переважно не більше ніж 14, більш переважно не більше ніж 13, найбільш переважно не більше ніж 12, зокрема переважно не більше ніж 11.6, зокрема найбільш переважно не більше ніж 11.3, зокрема не більше ніж 11, наприклад, не більше ніж 10.7. Значення pH композиції (Q1), (Q2), або (Q3) складає переважно щонайменше 6, більш переважно щонайменше 7, найбільш переважно щонайменше 7.5, зокрема переважно щонайменше 8.0, зокрема найбільш переважно щонайменше 8.2, зокрема щонайменше 8.5, наприклад, щонайменше 8.7. Значення pH композиції (Q1), (Q2), або (Q3) складає переважно в межах від 6 до 14, більш переважно від 7 до 13, найбільш переважно від 7.5 до 12, зокрема переважно від 8 до 11.6, зокрема найбільш переважно від 8.2 до 11.3, зокрема від 8.5 до 11, наприклад, від 8.7 до 10.7. Композиція (Q1), (Q2), або (Q3) додатково необов'язково може містити щонайменше один агент (G), що регулює pH. Агент (G), що регулює pH відрізняється від компонентів (A), (B), (C) і (D). Як правило, агент (G), що регулює pH, являє собою сполуку, яке додають до композиції (Q1), (Q2), або (Q3) з метою установки її значення pH до необхідного значення. Переважно, композиція (Q1), (Q2), або (Q3) містить щонайменше один агент (G), що регулює pH. Переважними агентами, що регулюють pH, є неорганічні кислоти, карбонові кислоти, амінні основи, гідроксиди лужних металів, гідроксиди амонію, включаючи гідроксиди тетраалкіламонію. Зокрема, агент (G), що регулює pH, являє собою азотну кислоту, сірчану кислоту, аміак, гідроксид натрію або гідроксид калію. Наприклад, агент (G), що регулює pH, являє собою гідроксид калію. При наявності, агент (G), що регулює pH, може міститися в різних кількостях в композиції (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (G) складає переважно не більше ніж 10 мас. %, більш переважно не більше ніж 2 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 0.5 мас. %, зокрема не більше ніж 0.1 мас. %, наприклад, не більше ніж 0.05 мас. %, в перерахунку на загальну масу відповідної композиції (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (G) складає переважно щонайменше 0.0005 мас. %, більш переважно щонайменше 0.005 мас. %, найбільш переважно щонайменше 0.025 мас. %, зокрема щонайменше 0.1 мас. %, наприклад, щонайменше 0.4 мас. %, в перерахунку на загальну масу відповідної композиції (Q1), (Q2), або (Q3). Композиція (Q1), (Q2), або (Q3) додатково необов'язково може містити сполуку (K), вибрану з групи, яка містить (K1) амін, вибраний з групи, яка містить метилдіетаноламін, тетрагідроксипропілетилендіамін, триметиламіноетилетаноламін, N, N,N',N'-тетраметил-1,6-гександіамін, N, N',N"-трис(диметиламінопропіл)гексагідротриазин і 2,2'-диморфолінілдиетиловий ефір, (K2) амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше три алкокси- або 11 UA 116147 C2 41 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 41 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , в якій все групи R в зазначеному аміні є однаковими, і (K3) амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше дві алкокоси- або 42 42 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R несе алкокси 42 або гідрокси замісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому все групи R в зазначеному аміні є однаковими. (K2) або (K3) переважно означають триетаноламін, трипропаноламін, диізопропаноламін, триізопропаноламін, діетаноламін, метилдіетаноламін, або метилдипропаноламін. При наявності, сполука (K) в основному може міститися в різних кількостях в композиції (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (K) складає переважно не більше ніж 40 мас. % (мас. % означає "процент за масою"), більш переважно не більше ніж 30 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 25 мас. %, зокрема найбільш переважно не більше ніж 20 мас. %, зокрема не більше ніж 18 мас. %, наприклад, не більше ніж 15 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2), або (Q3).). При наявності, кількість (K) складає переважно щонайменше 1 мас. %, більш переважно щонайменше 3 мас. %, найбільш переважно щонайменше 5 мас. %, зокрема найбільш переважно щонайменше 8 мас. %, зокрема щонайменше 11 мас. %, наприклад, щонайменше 14 мас. %, в перерахунку на загальну масу композиції (Q1), (Q2),або (Q3). Композиції (Q1), (Q2), або (Q3) додатково необов'язково можуть містити компоненти (H), які вибирають з групи, що містить допоміжні засоби, розчинники, тверді носії, поверхнево-активні речовини, ад'юванти, загусники, бактерициди, антифризи, антиспінювачі, барвники, речовини для підвищення клейкості, зв'язувальні речовини, консерванти, антиоксиданти і віддушки. Компонент (H) відрізняється від компонентів (A), (B), (C) і (D). Придатними допоміжними речовинами є розчинники, рідкі носії, тверді носії або наповнювачі, поверхнево-активні речовини, диспергатори, емульгатори, змочувальні агенти, ад'юванти, солюбілізатори, речовини, що сприяють проникненню, захисні колоїди, речовини, що покращують адгезію, загусники, зволожувачі, репеленти, атрактанти, стимулятори поїдання, агенти, що покращують сумісність, бактерициди, антифризи, антиспінювачі, барвники, речовини для підвищення клейкості й зв'язувальні речовини. Придатними розчинниками і рідкими носіями є вода й органічні розчинники, такі як фракції мінеральних олій від середньої до високої точок кипіння, такі, як гас, дизельна олива; олії рослинного або олії тваринного походження, аліфатичні, циклічні або ароматичні вуглеводні, наприклад, толуол, парафін, тетрагідронафталін, алкіловані нафталіни; спирти, наприклад, етанол, пропанол, бутанол, бензиловий спирт, циклогексанол; гліколі; ДМСО; кетони, наприклад циклогексанон; складні ефіри, наприклад лактати, карбонати, складні ефіри кислоти жирного ряду, гамма-бутиролактон; кислоти жирного ряду; фосфонати; аміни; аміди, наприклад, Nметилпіролідон, диметиламіди жирних кислот і їх суміші. Придатні тверді носії або наповнювачі представляють собою мінеральні землі, наприклад, силікати, силікагелі, тальк, каоліни, вапняк, вапно, крейду, глини, доломіт, діатомову землю, бентоніт, сульфат кальцію, сульфат магнію, оксид магнію; полісахариди, наприклад, целюлозу, крохмаль; добрива, наприклад, сульфат амонію, фосфат амонію, нітрат амонію, сечовини; продукти рослинного походження, такі як борошно зернових культур, борошно деревної кори, деревне борошно, борошно горіхової шкарлупи і їх суміші. Придатними поверхнево-активними речовинами є поверхнево-активні сполуки, такі як аніонні, катіонні, неіоногенні й амфотерні поверхнево-активні речовини, блок-полімери, поліелектроліти і їх суміші. Такі поверхнево-активні речовини можна застосовувати як емульгатор, диспергатор, солюбілізатор, змочувальний агент, речовина, що посилює проникнення, захисний колоїд або ад'ювант. Приклади поверхнево-активних речовин наведені в McCutcheon's, том 1: Emulsifiers & Detergents, McCutcheon's Directories, Glen Rock, США, 2008 (Міжнародне вид. або Північноамериканське вид.). Придатними аніонними поверхнево-активними речовинами є лужні, лужноземельні або амонієві солі сульфонатів, сульфатів, фосфатів, карбоксилатів і їх суміші. Прикладами сульфонатів є алкіларилсульфонати, дифенілсульфонати, альфа-олефінові сульфонати, лігнінсульфонати, сульфонати кислот жирного ряду і олій, сульфонати етоксилованих алкілфенолів, сульфонати алкоксилованих арилфенолів, сульфонати конденсованих нафталінів, сульфонати додецил- і тридецилбензолів, сульфонати нафталінів і алкілнафталінів, сульфосукцинати або сульфосукцинамати. Прикладами сульфатів є сульфати жирних кислот і олій, етоксилованих алкілфенолів, спиртів, етоксилованих спиртів або складних ефірів жирних кислот. Прикладами фосфатів є складні ефіри фосфатів. Прикладами карбоксилатів є алкілкарбоксилати і карбоксиловані етоксилати спирту або алкілфенолу. 12 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Придатними неіоногенними поверхнево-активними речовинами є алкоксилати, N-заміщені аміди кислот жирного ряду, аміноксиди, складні ефіри, поверхнево-активні речовини на основі цукру, полімерні поверхнево-активні речовини і їх суміші. Прикладами алкоксилатів є сполуки, такі як спирти, алкілфеноли, аміни, аміди, арилфеноли, кислоти жирного ряду або ефіри жирних кислот, які були алкоксиловані за допомогою від 1 до 50 еквівалентів. Для алкоксилування може бути застосований етиленоксид і/або пропіленоксид, переважно етиленоксид. Прикладами Nзаміщених амідів кислот жирного ряду є глюкаміди кислот жирного ряду або алканоламіди кислот жирного ряду. Прикладами складних ефірів є ефіри кислот жирного ряду, складні ефіри гліцерину або моногліцериди. Прикладами поверхнево-активних речовин на основі цукру є сорбітани, складні ефіри сахарози і глюкози або алкілполіглюкозиди. Прикладами полімерних поверхнево-активних речовин є гомо- або співполімери вінілпіролідону, вінілові спирти або вінілацетат. Придатними катіонними поверхнево-активними речовинами є четвертинні поверхневоактивні речовини, наприклад четвертинні амонієві сполуки з однією або двома гідрофобними групами або солі довголанцюгових первинних амінів. Придатними амфотерними поверхневоактивними речовинами є алкілбетаїни й імідазоліни. Придатними блок-полімерами є блокполімери типу A-B або A-B-A, що містять блоки з поліетиленоксиду і поліпропіленоксиду або типу A-B-C, що містять алканол, поліетиленоксид і поліпропіленоксид. Придатними поліелектролітами є полікислоти або поліоснови. Прикладами полікислот є лужні солі поліакрилової кислоти або полікислотні гребінчасті полімери. Прикладами поліоснов є полівініламіни або поліетиленаміни. Придатними ад'ювантами є сполуки, які самі по собі мають дуже незначну або навіть не мають пестицидної активності, й які покращують біологічну ефективність цільових сполук I. Прикладами є поверхнево-активні речовини, мінеральні або рослинні олії й інші допоміжні речовини. Додаткові приклади наведені у Knowles, Adjuvants and additives, Agrow Reports DS256, T&F Informa UK, 2006, глава 5. Придатні загусники являють собою полісахариди (наприклад, ксантанова смола, карбоксиметилцелюлоза), неорганічні глини (органічні модифіковані або немодифіковані), полікарбоксилати і силікати. Придатні бактерициди являють собою бронопол і похідні ізотіазолінону, такі як алкілізотіазолінони і бензізотіазолінони. Придатні антифризи являють собою етиленгліколь, пропіленгліколь, сечовину і гліцерин. Придатні антиспінювачі являють собою силікони, довголанцюгові спирти і солі кислот жирного ряду. Придатними барвниками (наприклад, червоного, синього або зеленого кольору) є пігменти з низькою розчинністю в воді й водорозчинні барвники. Прикладами є - неорганічні барвники, такі як оксид заліза, оксид титана, гексаціаноферат заліза, - металокомплексні барвники, такі як хромкомплексні барвники, наприклад, Orasol Yellow 141, - органічні барвники, такі як алізаринові, азобарвники і фталоціанинові барвники. Переважними барвниками є металокомплексні барвники, більш переважно хромкомплексні барвники, наприклад, Orasol Yellow 141. Придатні речовини для підвищення клейкості або зв'язувальні речовини являють собою полівінілпіролідони, полівінілацетати, полівінілові спирти, поліакрилати, біологічні або синтетичні воски і прості ефіри целюлози. Придатні консерванти охоплюють, наприклад, бензоат натрію, бензойну кислоту, сорбінову кислоту і їх похідні. Придатні антиоксиданти охоплюють сульфіти, аскорбінову кислоту, токоферол, ацетат токоферолу, токотриенол, мелатонін, каротин, бета-каротин, убіхінол і їх похідні. Переважним антиоксидантом є ацетат токоферолу. До придатних віддушок відносять ароматизувальні речовини, які зазначені, наприклад, в US 7 182 537, включаючи алооцимен, алілциклогексанпропіонат, алілгептаноат, транс-анетол, бензилбутират, камфен, кадинен, карвакрол, цис-3-гексенілтиглат, цитронелол, цитронелілацетат, цитронелілнітрил, цитронелілпропіонат, циклогексилетилацетат, децилальдегід (капральдегід), дигідромірценол, дигідромірценілацетат, 3,7-диметил-1-октанол, дифенілоксид, фенхілацетат (1,3,3-триметил-2-норборнанилацетат), геранілацетат, геранілформіат, геранілнітрил, цис-3-гексенілізобутират, гексилнеопентаноат, гексилтиглат, альфа-іонон, етилванілін L80, ізоевгенол, метилциннамат, метилдигідрожасмонат, метил-бетанафтилкетон, феноксиетілізобутират, ванілін L28, ізоборнілацетат, ізобутилбензоат, ізононілацетат, ізононіловий спирт (3,5,5-триметил-1-гексанол), ізопулегилацетат, лауриновий 13 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 альдегід, d-лимонен, линалілацетат, (-)-L-ментилацетат, метилхавікол (естрагол), метил-ннонілацетальдегід, метилоктилацетальдегід, бета-мірцен, нерилацетат, нонілацетат, нональдегід, п-цимен, альфа-пинен, бета-пинен, альфа-терпинен, гамма-терпинен, альфатерпинілацетат, тетрагідроліналоол, тетрагідромірценол, 2-ундеценаль, вердокс (o-тбутилциклогексилацетат), вертенекс (4-трет-бутилциклогексилацетат). Як віддушку переважно застосовують цитронелілнітрил. Згідно з одним варіантом здійснення, індивідуальні компоненти композицій (Q1), (Q2), або (Q3), такі як частини набору або частини двокомпонентної або трикомпонентної суміші користувач може змішувати самостійно в баку для обприскування і при необхідності добавлять інші допоміжні засоби. При наявності, компонент (H) може міститися в різних кількостях в композиція (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (H) складає переважно не більше ніж 10 мас. %, більш переважно не більше ніж 4 мас. %, найбільш переважно не більше ніж 2 мас. %, зокрема не більше ніж 1 мас. %, наприклад, не більше ніж 0.5 мас. %, в перерахунку на загальну масу відповідної композиції (Q1), (Q2), або (Q3). При наявності, кількість (H) складає переважно щонайменше 0.0005 мас. %, більш переважно щонайменше 0.005 мас. %, найбільш переважно щонайменше 0.025 мас. %, зокрема щонайменше 0.1 мас. %, наприклад, щонайменше 0.4 мас. %, в перерахунку на загальну масу відповідної композиції (Q1), (Q2), або (Q3). Застосовно до композиції (Q1), (Q2), або (Q3), вагове співвідношення суміші(A) до ароматичному спирту (B) – у випадку (Q2) або (Q3) лише остільки, оскільки (B) присутній – складає переважно між 50:1 і 1:50, більш переважно між 10:1 і 1:10, найбільш переважно між 5:1 і 1:5, зокрема переважно між 3:1 і 1:3, зокрема найбільш переважно між 2:1 і 1:2, зокрема між 1:1 і 1:2, наприклад, між 1:1.5 до 1:1.8. Застосовно до композиції (Q1), (Q2), або (Q3), вагове співвідношення суміші(A) до аміну (C) – у випадку (Q1) або (Q3) лише остільки, оскільки (C) присутній – складає переважно між 100:1 і 1:20, більш переважно між 40:1 і 1:8, найбільш переважно між 30:1 і 1:6, зокрема переважно між 20:1 і 1:5, зокрема найбільш переважно між 10:1 і 1:2, зокрема між 5:1 і 1:1.2, наприклад, між 2:1 до 1:1. Застосовно до композиції (Q1), (Q2), або (Q3), вагове співвідношення суміші(A) до аміду (D) – у випадку (Q1) або (Q2) лише остільки, оскільки (D) присутній – складає переважно між 50:1 і 1:50, більш переважно між 10:1 і 1:10, найбільш переважно між 5:1 і 1:5, зокрема переважно між 3:1 і 1:3, зокрема найбільш переважно між 2.5:1 і 1:2, зокрема між 2:1 і 1:1, наприклад, між 1.8:1 до 1.2:1. Відповідно до винаходу, був винайдений спосіб обробки ґрунту, що містить застосування композиції (Q1), (Q2), або (Q3) в ґрунт в борозну і/або у вигляді міжрядкового підгодовування і/або розкиданням. Переважно, зазначений спосіб містить: внесення композиції (Q1), (Q2), або (Q3) шляхом її розпилення на ґрунт. Більш переважно, зазначений спосіб проводять таким чином, при якому композиції (Q1), (Q2), або (Q3) – або у той самий час (тобто одночасно) або з часовим інтервалом (тобто роздільно) – разом з щонайменше одним азотовмісним добривом (F) вносять в ґрунт в борозну і/або у вигляді міжрядкового підгодовування і/або розкиданням. Відповідно до винаходу, композиції (Q1), (Q2), або (Q3) можна застосовувати як добавки або у вигляді покривного матеріалу для азотовмісних добрив (F), зокрема для добрив, що містять сечовину (F1), наприклад, для сечовини. Згідно з одним переважним варіантом здійснення, композиції (Q1), (Q2), або (Q3) застосовують у вигляді покривного матеріалу для азотовмісних добрив (F), зокрема для добрива, що містить сечовину (F1), наприклад, для сечовини. Азотовмісне добриво (F) може находиться в кристалічній, гранульованій, пресованій, прильованій або молотій формі й переважно в гранульованій формі. Композиції (Q1), (Q2), або (Q3) можна наносить на або поверх азотовмісних добрив (F) або шляхом змішування (Q1), (Q2), або (Q3), або в рідкій або твердій формі, з азотовмісним добривом (F), або за допомогою їх введення в (F) шляхом гранулювання, пресування або прилювання, шляхом додавання до відповідної суміші з добрив або в мішанку або розплав. Переважно, композиції (Q1), (Q2), або (Q3) наносять на поверхню наявних гранул, пресувань або прильованого азотовмісного добрива (F) – зокрема добрива, що містить сечовину (F1) – за допомогою розпилення, нанесення порошку або наприклад, просочування. Це також може бути здійснено за допомогою інших допоміжних засобів, таких як промотори адгезії або захисні покриття. Прикладами придатних пристроїв для здійснення такого нанесення є диски, циліндричні контейнери, мішалки або пристрій з псевдозрідженим шаром, незважаючи на то, що нанесення може також відбуватися на конвеєрних стрічках або їх місцях скидання або за допомогою пневматичних конвеєрів для твердих речовин. Рівним чином можливою є заключна 14 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 обробка засобами, що запобігають злежування і/або протипиловими засобами. Композиції (Q1), (Q2), або (Q3) застосовують у зв'язку з підгодовуванням азотовмісним добривом (F), зокрема добривом, що містить сечовину (F1). Переважно застосування здійснюють на експлуатаційних сільськогосподарських або садівницьких ділянках. Паралельно з покращенням коефіцієнта використання азоту в добривах, що містять сечовину, мінеральних і органічних добривах, застосування композицій (Q1), (Q2), або (Q3) має дію, яке являє собою збільшення – в деяких випадках істотно – врожаю або вироблення біомаси сільськогосподарських рослин. Композиції (Q1), (Q2), або (Q3) можна додавати до органічних добрив, таким як рідкий гній, наприклад, під час фактичного зберігання таких добрив, щоб таким чином попередити поживні втрати азоту, в силу уповільненого перетворення окремих форм азоту в газоподібні азотні сполуки, які внаслідок цього є леткими, і в результаті, у той самий час, - сприяти зниженню аміачного навантаження в стійлах тварин. В цьому контексті не має значення, чи вводять композиції (Q1), (Q2), (Q3) за допомогою плавлення, наприклад, в азотовмісне добриво (F), або ж наносять на поверхню добрива або застосовують окремо від розкидання добрива, у вигляді, наприклад, (суспензійного) концентрату, розчину або складу. Для наведених нижче прикладів і таблиць були застосовані наступні абревіатури: % = процент за масою (мас. %) до 100 = процент за масою даного компонента складає 100 % мінус сума масових процентів (в процентах за масою) всіх інших компонентів, що містяться в композиції BDA = бутилдіетаноламін BZ = бензиловий спирт (C)i = амінний компонент (C) (C)ii = додатковий амінний компонент (C) покр. = нанесене покриття на сечовину (всі дані в наступних рядах "покритий ряд" являють собою експериментальні дані після покриття композицією сечовини) барвн. = барвник Orasol Yellow 141 конц. = концентрація (наприклад, кількість) NxPT в процентах за масою в перерахунку на загальну масу сечовинного добрива, яке покривають композицією порівн. = порівняльний приклад DEI = біс(гідроксиетил)-ізопропаноламін (DEIPA) відхил. = відхилення, як індикатор для стабільності після нанесення покриття на сечовину, розраховане як різниця між вмістом NxPT в дослідженні на термічну стійкість і вміст в дослідженні на стійкість до холоду – обидва після нанесення покриття на сечовину – зазначають в процентах DMI=1,3-диметил-2-імідазолидинон (диметилетиленсечовина) DML = диметиллактамід E15 = етоксилований (5) кокоалкіламін E25 = етоксилований (15) кокоалкіламін Пр. № = № прикладу Пр. складу = приклад складу HBI=1-((2-гідроксиетил)аміно)пропан-2-ол (гідроксиетил-біс-ізопропаноламін) Вин. = приклад відповідно до винаходу LES=2-пропілгептиламін етоксилат (10 EO) LFG = поліетиленімін з середньоваговою молекулярною масою в 800 г/моль, виміряною за допомогою ГПХ (суха речовина, при pH 4.5) LGA = поліетиленімін з середньоваговою молекулярною масою в 1300 г/моль, виміряною за допомогою ГПХ (суха речовина, при pH 4.5) LL = технічна суміш (з 85.20 % концентрацією NxPT), що містить 23.8 % NPPT і 76.2 % NBPT LPN=N, N',N"-трис(диметиламінопропіл)гексагідротриазин LT = технічна суміш (з 84.27 % концентрацією NxPT в перерахунку на загальну кількість технічної суміші), що містить 23.7 % NPPT і 76.3 % NBPT, в перерахунку на загальну кількість NxPT в технічній суміші HCM = суміш з N, N-диметилоктанаміду (50-65 %) і N, N-диметилдеканаміду (37-50 %) MDA = метилдіетаноламін MPA=n-ацетил-морфолін MPF=n-форміл-морфолін NB/c = Вміст (процент за масою) NBPT в дослідженні на стійкість до холоду (2 тижні при 15 UA 116147 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 5 °C) NP/c = Вміст (процент за масою) NPPT в дослідженні на стійкість до холоду (2 тижні при 5 °C) Nx/c = Вміст (процент за масою) NxPT в дослідженні на стійкість до холоду (2 тижні при 5 °C) NB/h = Вміст (процент за масою) NBPT в дослідженні на термічну стійкість (2 тижні при 54 °C) NP/h = Вміст (процент за масою) NPPT в дослідженні на термічну стійкість (2 тижні при 54 °C) Nx/h = Вміст (процент за масою) NxPT в дослідженні на термічну стійкість (2 тижні при 54 °C) NB/a = Вміст (процент за масою) NBPT в дослідженні на стійкість до холоду (2 тижні при 5 °C) після нанесення покриття на сечовину NP/a = Вміст (процент за масою) NPPT в дослідженні на стійкість до холоду (2 тижні при 5 °C) після нанесення покриття на сечовину Nx/a = Вміст (процент за масою) NxPT в дослідженні на стійкість до холоду (2 тижні при 5 °C) після нанесення покриття на сечовину NB/b = Процент за масою NBPT в дослідженні на термічну стійкість (4 тижні при 40 °C і 50 % вологості повітря) після нанесення покриття на сечовину NP/b = Процент за масою NPPT в дослідженні на термічну стійкість (4 тижні при 40 °C і 50 % вологості повітря) після нанесення покриття на сечовину Nx/b = Процент за масою NxPT в дослідженні на термічну стійкість (4 тижні при 40 °C і 50 % вологості повітря) після нанесення покриття на сечовину NxPT = Суміш (A), що містить NBPT і NPPT (вміст NxPT являє собою суму вмсту NBPT і NPPT) NyPT = Суміш (A), що містить NBPT і/або NPPT NMM=N-метилморфолін NMP=N-метилпіролідинон PEI = поліетиленімін PG = пропіленгліколь pH = значення pH, виміряне при 2 % концентрації SEA = являє собою N-[2-(ацетилокси)етил]-N-метилацетамід Стійк. збер. = стійкість при зберіганні NxPT, розрахована як різниця між вмістом NxPT в дослідженні на термічну стійкість і вмістом в дослідженні на стійкість до холоду, зазначена в процентах TEA = триетаноламін TPA = ацетат токоферолу в'яз. = в'язкість в мПас Наведені нижче композиції, зазначені в Таблиці 1, являють собою переважні варіанти здійснення даного винаходу. Для переважних варіантів здійснення від PE1 до PE161, застосовані наступні абревіатури, окрім зазначених вище абревіатур: (C1) означає полімерний поліамін; (C2) означає амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше три алкокси- або 21 21 гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R відрізняється 21 від інших груп R ; (C3) означає амін, що містить не більше ніж одну аміногрупу і щонайменше дві алкокоси22 22 або гідрокси-заміщені C2-C12 алкільні групи R , причому щонайменше одна з груп R несе алкокси або гідрокси замісник у вторинного або третинного атома вуглецю і причому 22 22 щонайменше одна з груп R відрізняється від іншої групи(груп) R ; (C4) означає амін, що містить щонайменше одну насичену або ненасичену C 8-C40 алкільну 23 групу R , і (C5) означає насичений або ненасичений гетероциклічний амін, що містить щонайменше один атом кисню як кільцевий атом і який не містить додаткову алкоксигрупу. (D1) означає амід відповідно до загальної формули (III) 31 32 33 R CO–NR R в якій 31 R CO означає гідрокси-заміщений ацильний радикал, що має від 1 до 22 атомів вуглецю; 32 R означає H або C1-C4 алкіл, і 33 R означає H або C1-C4 алкіл. (D2) означає амід відповідно до загальної формули (III) 31 32 33 R CO–NR R 16 UA 116147 C2 5 10 15 20 в якій 31 R CO означає ацильний радикал, що має від 1 до 22 атомів вуглецю, який не містить гідроксильну групу; 32 R означає H або C1-C4 алкіл, і 33 R означає H або C1-C4 алкіл. (D3) означає амід відповідно до загальної формули (III) 31 32 33 R CO–NR R в якій 31 R CO означає ацильний радикал, що має від 1 до 22 атомів вуглецю; 32 33 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означають 6-членний насичений гетероциклічний радикал, що містить один додатковий гетероатом кисню. (D4) означає амід відповідно до загальної формули (III) 31 32 33 R CO–NR R в якій 31 R CO означає ацильний радикал, що має від 1 до 22 атомів вуглецю; 32 33 R і R разом зі зв'язувальним їх атомом азоту означає 5-членний насичений гетероциклічний радикал, що містить один додатковий гетероатом азоту. (D5) означає амід відповідно до загальної формули (III 31 32 33 R CO–NR R в якій 31 R CO означає ацильний радикал, що має від 1 до 22 атомів вуглецю; 32 R означає ацилокси-заміщену алкільну групу, і 33 R означає H або алкіл. Таблиця 1 25 PE# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 (A) NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT (B) ≥10 % BZ (C)i (C)ii (D) (E) (K) DMI (D4) HCM (D2) SEA (D5) DML (D1) MPA MPF (D3) LES (C4) PEI (C1) NMM (C5) LES (C4) PEI (C1) NMM (C5) LES (C4) PEI (C1) LES PEI 17 SEA (D5) SEA (D5) SEA (D5) SEA (D5) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DML TEA (K2) TEA (K2) (H) UA 116147 C2 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT (C4) LES (C4) LES (C4) PEI (C1) NMM (C5) NMM (C5) LES (C4) LES (C4) LES (C4) PEI (C1) LES (C4) (C1) NMM (C5) LES (C4) PEI (C1) (D1) DML (D1) HCM (D2) HCM (D2) HCM (D2) HCM (D2) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DMI (D4) HCM (D2) SEA (D5) DML (D1) MPA MPF (D3) NMM (C5) LES (C4) PEI (C1) LES (C4) LES PEI (C1) NMM 18 TEA (K2) BDA (K3) MDA (K3) HCM (D2) ≥10 %BZ LES (C4) PEI (C1) NMM (C5) LES (C4) PEI (C1) TEA (K2) SEA (D5) SEA (D5) SEA (D5) SEA (D5) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DML PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG TEA (K2) TEA (K2) UA 116147 C2 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT (C4) LES (C4) PEI (C1) ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ NMM (C5) NMM (C5) LES (C4) LES (C4) LES (C4) PEI (C1) LES (C4) (C5) LES (C4) PEI (C1) (D1) HCM (D2) HCM (D2) HCM (D2) HCM (D2) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DML (D1) HCM (D2) PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG PG TEA (K2) TEA (K2) BDA (K3) MDA (K3) LPN (K1) DMI (D4) HCM (D2) SEA (D5) DML (D1) MPA MPF (D3) LES (C4) PEI (C1) NMM (C5) LES (C4) PEI (C1) NMM (C5) LES (C4) PEI (C1) LES (C4) LES PEI (C1) NMM 19 SEA (D5) SEA (D5) SEA (D5) SEA (D5) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DML TEA (K2) TEA (K2) UA 116147 C2 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 5 10 15 20 NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT NyPT ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ ≥10 %BZ (C4) LES (C4) PEI (C1) NMM (C5) NMM (C5) LES (C4) LES (C4) LES (C4) PEI (C1) LES (C4) DEI HBI (C2) E15 E25 (C4) (C3) DEI HBI (C2) E15 E25 (C4) (C3) (C5) LES (C4) PEI (C1) (D1) HCM (D2) HCM (D2) HCM (D2) HCM (D2) DML (D1) DML (D1) DML (D1) DML (D1) TEA (K2) TEA (K2) BDA (K3) MDA (K3) HCM (D2) PG PG PG PG PG PG PG Переваги винаходу полягають у підвищені стійкості триаміду(ів) (тіо)фосфорної кислоти – зокрема при нанесенні на або покритті азотовмісних добрив, таких як сечовина – і відносно тривалого терміну придатності при зберіганні – зокрема перед нанесенням на або покриттям азотовмісних добрив – досягають за допомогою композицій (Q1), (Q2), (Q3). Крім того, композиції (Q1), (Q2), (Q3) не мають негативного впливу на інгібувальну уреазу дію і/або активність триаміду (тіо)фосфорної кислоти. И, насамкінець, що є не менш важливим, композиції (Q1), (Q2), (Q3) можна легко і безпечно запаковувати, транспортувати і відправляти, навіть у великих кількостях, і з ними можна легко і безпечно поводитися і застосовувати для обробки ґрунту, у великих кількостях. Наведені нижче приклади демонструють винахід, не обмежуючи його. Приготування складів Відповідно до співвідношень і компонентів, що наведені в Таблиці 2, всі компоненти змішували, і одержану суміш перемішували до повного розчинення твердих речовин і піддавали аналізу на вміст NBPT, NPPT, NxPT (за допомогою ВЕРХ), в'язкість, розчинення (2 %) в воді й pH. Наприклад, у випадку Пр. № 310092, технічну суміш LT (25 % чистий NxPT) змішували з 50,08 % бензиловим спиртом і 10 % LFG, 10 % DML і 0.25 % барвника. Суміш перемішували до повного розчинення твердих речовин і піддавали аналізу на вміст NxPT (за допомогою ВЕРХ), в'язкість, розчинення (2 %) в воді й pH. Стійкість складу при зберіганні Суміш з кожного прикладу (наприклад, Пр. № 310092) зберігали в закритих пляшках протягом 14 днів при 54 °C (надалі позначається як дослідження на термічну стійкість) і потім аналізували на вміст NxPT. Суміш з кожного прикладу (наприклад, Пр. № 310092) також 20 UA 116147 C2 5 10 15 20 зберігали в закритих пляшках протягом 14 днів при 5 °C (надалі позначається як дослідження на стійкість до холоду) і потім аналізували на вміст NxPT. Стійкість при зберіганні в % розраховували як різницю між вмістом в дослідженні на термічну стійкість і вмістом в дослідженні на стійкість до холоду. Нанесення покриття на сечовину Приклад 1.1 500 г гранульованої сечовини завантажували в обертальний барабан (Type Hege 11) і 2 г складу з кожного прикладу (наприклад, Пр. № 310092) розпиляли на сечовину, застосовуючи обертальний диск. Гомогенно покриту сечовину вивантажували через 1 хв. і аналізували на вміст NBPT, NPPT, NxPT (за допомогою ВЕРХ). Стійкість сечовини Зразок покритої сечовини в 300 г зберігали в кліматичній камері в чаші Петри протягом 4 тижнів при 50 % вологості. Для аналізу зразок гомогенізували і аналізували на вміст NBPT, NPPT, NxPT (за допомогою ВЕРХ) Вміст NxPT, виміряний за допомогою вимірювання ВЕРХ, завжди являє собою суму обох компонентів NBPT і NBPT. В'язкість вимірювали в нерозведеному складі за допомогою реометра з системою "конус-1 плита" AR 2000ex (TA Instruments) зі швидкістю зсуву 100 з і 20 °C. Значення pH вимірювали при 2 % концентрації в CIPAC water D. Все приклади відповідно до винаходу являють собою рідкі, світлі композиції, що є або безбарвними, або мають жовтий колір. Таблиця 2: Приклади композицій відповідно до винаходу і порівняльних композицій, і дані їх в'язкості, значення pH, стійкості при зберіганні і стійкості після нанесення покриття на сечовину Таблиця 2 – частина 1 з 11 25 Пр. № 310007 310008 310010 310011 310012 310013 310014 310015 (A) Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT PG до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 BZ 20 % (C)i 20 %LES (C)ii (D) 20 %DMI 20 %HCM 20 %SEA 20 %DML 20 %MPA 20 %MPF інш. барвн. в'язк. 39 37 47 50 49 51 44 100 pH 8.2 8.1 8.4 7.5 8.1 8.2 8.2 9.6 NB/c 18.95 % 19.20 % 19.08 % 18.81 % 18.89 % 19.05 % 18.68 % 19.01 % NP/c 5.82 % 5.92 % 5.85 % 5.84 % 5.75 % 5.83 % 5.72 % 5.82 % Nx/c 24.77 % 25.12 % 24.93 % 24.65 % 24.64 % 24.88 % 24.40 % 24.83 % NB/h 18.32 % 18.86 % 18.63 % 18.57 % 18.65 % 18.68 % 18.08 % 18.51 % NP/h 5.77 % 5.92 % 5.85 % 5.91 % 5.81 % 5.84 % 5.63 % 5.77 % Nx/h 24.09 % 24.78 % 24.48 % 24.48 % 24.46 % 24.52 % 23.71 % 24.28 % стійк. 97.25 % 98.67 % 98.20 % 99.29 % 99.27 % 98.58 % 97.14 % 97.80 % покр. конц. NB/a NP/a Nx/a NB/b 21 UA 116147 C2 NP/b Nx/b відх. Таблиця 2 – частина 2 з 11 Пр. № 310016 310017 310021 310024 310025 310026 310027 310028 (A) Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT PG до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 BZ (C)i 20 %LFG 20 %LGA 20 %NMM 10 %LES 10 %LFG 10 %LGA 10 %TEA 10 %NMM (C)ii (D) 10 %SEA 10 %SEA 10 %SEA 10 %SEA 10 %SEA інш. барвн. в'язк. 423 598 39 46 167 173 71 46 pH 10.7 10.6 9.4 9.3 10.3 10.2 9.2 9.1 NB/c 18.99 % 19.06 % 18.93 % 18.85 % 18.72 % 18.71 % 18.84 % 18.73 % NP/c 5.83 % 5.86 % 5.79 % 5.97 % 5.90 % 5.92 % 6.13 % 6.04 % Nx/c 24.82 % 24.92 % 24.72 % 24.82 % 24.62 % 24.63 % 24.97 % 24.77 % NB/h 18.50 % 18.25 % 18.80 % 18.58 % 18.59 % 18.80 % 18.27 % 18.73 % NP/h 5.78 % 5.70 % 6.06 % 5.89 % 5.87 % 5.94 % 5.92 % 5.96 % Nx/h 24.28 % 23.95 % 24.86 % 24.47 % 24.46 % 24.74 % 24.19 % 24.69 % стійк. 97.81 % 96.10 % 100.54 % 98.59 % 99.36 % 100.45 % 96.88 % 99.70 % покр. конц. NB/a NP/a Nx/a NB/b NP/b Nx/b відх. 5 Таблиця 2 – частина 3 з 11 Пр. № 310029 310031 310032 310034 310035 310036 310037 310039 (A) Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT PG до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 10 %LES 10 %LES 10 %LES 10 %LES 10 %LGA BZ (C)i (C)ii (D) 10 %LES 10 %LGA 10 %TEA 10 %LFG 10 %LGA 10 %NMM 10 %DML 10 %DML 10 %DML 10 %DML 10 %DML 10 %DML 10 %HCM 10 %HCM 22 UA 116147 C2 інш. барвн. в'язк. 67 161 71 179 211 55 60 167 pH 9.4 10.4 9.3 10.5 10.4 9.4 9.4 10.4 NB/c 18.79 % 19.06 % 19.03 % 18.51 % 18.71 % 18.98 % 18.96 % 18.84 % NP/c 5.80 % 5.90 % 5.88 % 5.73 % 5.76 % 6.08 % 5.88 % 5.83 % Nx/c 24.59 % 24.96 % 24.91 % 24.24 % 24.47 % 25.06 % 24.84 % 24.67 % NB/h 18.87 % 18.98 % 18.71 % 18.62 % 18.74 % 18.98 % 18.93 % 18.79 % NP/h 5.83 % 5.86 % 5.80 % 5.76 % 5.79 % 6.03 % 5.87 % 5.82 % Nx/h 24.70 % 24.84 % 24.51 % 24.38 % 24.53 % 25.01 % 24.80 % 24.61 % стійк. 100.46 % 99.52 % 98.37 % 100.60 % 100.22 % 99.80 % 99.83 % 99.73 % покр. конц. NB/a NP/a Nx/a NB/b NP/b Nx/b відх. Таблиця 2 – частина 4 з 11 Пр. № 310040 310041 310044 310045 310046 310047 310048 310049 (A) Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT PG до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 1 %LFG 3 %LFG 10 %LFG BZ (C)i 10 %TEA 10 %NMM (C)ii (D) 10 %HCM 10 %HCM 20 %HCM 20 %SEA 20 %DML 20 %DML 20 %DML 20 %DML інш. барвн . 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % в'язк. 72 46 53 53 51 58 71 144 pH 9.4 9.3 8.8 7.9 8.5 9.6 10.1 10.5 NB/c 18.83 % 18.64 % 18.48 % 18.77 % 18.70 % 18.61 % 18.62 % 18.62 % NP/c 5.78 % 6.10 % 5.79 % 5.90 % 5.80 % 5.81 % 5.81 % 5.78 % Nx/c 24.61 % 24.74 % 24.27 % 24.67 % 24.50 % 24.42 % 24.43 % 24.40 % NB/h 18.54 % 18.78 % 18.50 % 18.46 % 18.67 % 18.75 % 18.67 % 18.67 % NP/h 5.75 % 5.95 % 5.79 % 5.82 % 5.78 % 5.83 % 5.82 % 5.80 % Nx/h 24.29 % 24.73 % 24.29 % 24.28 % 24.45 % 24.58 % 24.49 % 24.47 % стійк. 98.70 % 100.00 % 100.08 % 98.43 % 99.80 % 100.65 % 100.26 % 100.30 % 0.10 % 0.09 % 0.10 % покр. конц. 23 0.10 % 0.10 % 0.10 % UA 116147 C2 NB/a 0.057 % 0.060 % 0.064 % 0.063 % 0.065 % 0.067 % NP/a 0.017 % 0.019 % 0.020 % 0.019 % 0.020 % 0.021 % Nx/a 0.074 % 0.079 % 0.084 % 0.082 % 0.085 % 0.088 % NB/b 0.004 % 0.008 % 0.010 % 0.011 % 0.024 % 0.054 % NP/b 0.002 % 0.003 % 0.004 % 0.004 % 0.008 % 0.017 % Nx/b 0.006 % 0.011 % 0.014 % 0.015 % 0.032 % 0.071 % відх. -91.89 % -86.08 % -83.33 % -81.71 % -62.35 % -19.32 % Таблиця 2 – частина 5 з 11 Пр. № 310050 310051 310052 310053 310059 310060 310061 310062 (A) Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT PG до 100 до 100 до 100 до 100 50.33 % 55.33 % 50.33 % 50.33 % 3 %NMM 10 %NMM 20 %NMM 10 %LES 5 %LES 5 %NMM 5 %TEA 20 %DML 10 % DML 10 % DML 5 %LES 10 % DML 5 %LES 10 % DML BZ (C)i 1 %NMM (C)ii (D) 20 %DML 20 %DML 20 %DML інш. барвн . 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % в'язк. 55 51 48 43 73 66 62 76 pH 8.7 8.9 9.2 9.3 9.4 9.2 9.3 9.4 NB/c 19.13 % 18.87 % 18.59 % 20.40 % 19.00 % 19.10 % 19.05 % 18.95 % NP/c 5.93 % 5.88 % 5.86 % 6.42 % 6.01 % 6.04 % 6.04 % 5.93 % Nx/c 25.06 % 24.75 % 24.45 % 26.82 % 25.01 % 25.14 % 25.09 % 24.88 % NB/h 19.05 % 19.00 % 19.26 % 21.64 % 19.17 % 19.10 % 19.30 % 18.94 % NP/h 5.92 % 5.88 % 5.93 % 6.90 % 6.02 % 5.99 % 6.04 % 5.93 % Nx/h 24.97 % 24.88 % 25.19 % 28.54 % 25.19 % 25.09 % 25.34 % 24.87 % стійк. 99.64 % 100.53 % 103.05 % 106.40 % 100.74 % 99.81 % 101.02 % 99.98 % конц. 0.10 % 0.10 % 0.09 % 0.10 % 0.10 % 0.09 % 0.10 % 0.10 % NB/a 0.067 % 0.062 % 0.061 % 0.048 % 0.068 % 0.065 % 0.065 % 0.066 % NP/a 0.021 % 0.019 % 0.019 % 0.015 % 0.021 % 0.020 % 0.020 % 0.020 % покр. Nx/a 0.081 % 0.080 % 0.063 % 0.089 % 0.085 % 0.085 % 0.086 % 0.011 % 0.009 % 0.009 % 0.010 % 0.012 % 0.011 % 0.008 % 0.037 % NP/b 0.004 % 0.003 % 0.003 % 0.003 % 0.002 % 0.002 % 0.001 % 0.007 % Nx/b 0.015 % 0.012 % 0.012 % 0.013 % 0.014 % 0.013 % 0.009 % 0.044 % відх. 5 0.088 % NB/b -82.95 % -85.19 % -85.00 % -79.37 % -84.27 % -84.71 % -89.41 % -48.84 % Таблиця 2 – частина 6 з 11 Пр. № 310063 310064 310065 310066 310077 310078 310079 310080 (A) Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT 24 UA 116147 C2 PG 50.33 % 50.33 % 53.33 % 48.33 % 60.08 % 55.08 % 50.08 % 60.08 % 5 %LES 5 %LES 2 %LFG 2 %LFG 10 %LFG 15 %LFG 20 %LFG 8 %LFG 10 % DML 10 % DML 5 %LES 10 % DML 5 %LES 10 % DML інш. барвн . 5 %BDA 5 %MDA 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % в'язк. 69 71 83 72 175 286 486 153 BZ (C)i (C)ii (D) 2 %LES pH 9.8 9.7 10,0 9.9 10.5 10.6 10.7 10.4 NB/c 18.86 % 18.78 % 18.84 % 18.97 % 19.12 % 19.18 % 19.15 % 19.15 % NP/c 5.96 % 5.93 % 5.96 % 6.03 % 6.17 % 6.19 % 6.19 % 6.22 % Nx/c 24.82 % 24.71 % 24.80 % 25.00 % 25.29 % 25.37 % 25.34 % 25.37 % NB/h 18.83 % 18.93 % 18.79 % 19.16 % 19.02 % 19.13 % 18.99 % 18.98 % NP/h 5.92 % 5.96 % 5.91 % 6.01 % 6.07 % 6.07 % 6.06 % 5.98 % Nx/h 24.75 % 24.89 % 24.70 % 25.17 % 25.09 % 25.20 % 25.05 % 24.96 % стійк. 99.70 % 100.72 % 99.61 % 100.66 % 99.24 % 99.33 % 98.84 % 98.38 % конц. 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.10 % 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. NB/a 0.063 % 0.068 % 0.068 % 0.067 % 0.056 % 0.058 % 0.058 % 0.054 % NP/a 0.019 % 0.021 % 0.021 % 0.021 % 0.018 % 0.019 % 0.019 % 0.018 % Nx/a 0.082 % 0.089 % 0.089 % 0.088 % 0.074 % 0.077 % 0.077 % 0.072 % NB/b 0.038 % 0.040 % 0.017 % 0.017 % 0.048 % 0.053 % 0.048 % 0.041 % NP/b 0.008 % 0.008 % 0.003 % 0.003 % 0.014 % 0.016 % 0.014 % 0.011 % Nx/b 0.046 % 0.048 % 0.020 % 0.020 % 0.062 % 0.069 % 0.062 % 0.052 % відх. -43.90 % -46.07 % -77.53 % -77.27 % -16.22 % -10.39 % -19.48 % -27.78 % покр. Таблиця 2 – частина 7 з 11 Пр. № 310081 310082 310083 310084 310086 310087 310073 310088 (A) Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT PG 50.08 % 50.08 % 50.08 % 50.08 % 49.08 % 47.08 % 70.33 % 60.08 % BZ (C)i 10 %LFG 10 %LFG (D) 10 %DML 10 %HCM 8 %LFG 8 %LFG 8 %LFG 8 %LFG 2 %LES (C)ii 2 %LES 2 %LES 2 %LES 10 %DML 10 %HCM 10 %DML інш. 10 %LFG 10 %DML 1 %TPA 3 %TPA барвн. 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % в'язк. 152 156 127 127 129 140 11 34 pH 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.6 NB/c 19.11 % 19.23 % 19.45 % 19.66 % 19.22 % 18.91 % 8.5 19.21 % 19.17 % NP/c 6.16 % 6.23 % 6.24 % 6.33 % 6.16 % 6.07 % 6.23 % 6.19 % 25 0.25 % UA 116147 C2 Nx/c 25.27 % 25.46 % 25.69 % 25.99 % 25.38 % 24.98 % NB/h 19.03 % 19.11 % 19.34 % 19.26 % 19.48 % 19.57 % NP/h 5.96 % 6.01 % 6.08 % 6.06 % 6.10 % 5.97 % Nx/h 24.99 % 25.12 % 25.42 % 25.32 % 25.58 % стійк. 98.90 % 98.66 % 98.94 % 97.44 % конц. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. NB/a 0.057 % 0.055 % NP/a 0.019 % Nx/a 0.076 % NB/b 25.44 % 18.28 % 25.36 % 19.00 % 25.54 % 5.93 % 24.21 % 6.13 % 25.13 % 100.78 % 102.24 % -4.85 % -0.91 % 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.057 % 0.053 % 0.056 % 0.057 % 0.060 % 0.018 % 0.018 % 0.017 % 0.018 % 0.019 % 0.019 % 0.073 % 0.075 % 0.070 % 0.074 % 0.076 % 0.079 % 0.040 % 0.044 % 0.042 % 0.045 % 0.040 % 0.038 % 0.049 % NP/b 0.011 % 0.012 % 0.011 % 0.013 % 0.011 % 0.010 % 0.014 % Nx/b 0.051 % 0.056 % 0.053 % 0.058 % 0.051 % 0.048 % 0.063 % відх. -32.9 % -23.3 % -29.3 % -17.1 % -31.1 % -36.8 % -20.25 % покр. Таблиця 2 – частина 8 з 11 Пр. № 310089 310090 310091 310092 310093 310094 310095 310096 (A) Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT Вин. 29.67 % LT 55.08 % 15 %LF G 50.08 % 20 %LF G 60.08 % 50.08 % 50.08 % 50.08 % 50.08 % 55.08 % 8 %LFG 10 %LFG 10 %LFG 8 %LFG 8 %LFG 10 %DM L 10 %HC M 2 %LES 10 %DM L 2 %LES 10 %HC M PG BZ (C)i (C)ii 2 %LES (D) інш. барвн . 15 % LPN 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % в'язк. 70 121 32 42 40 34 34 35 pH 10.6 10.7 10.5 10.5 10.5 10.4 10.5 11.4 NB/c 19.33 % 19.08 % 19.25 % 19.11 % 19.00 % 19.12 % 19.68 % 17.77 % NP/c 6.23 % 6.15 % 6.20 % 6.17 % 6.16 % 6.14 % 6.33 % 5.73 % Nx/c 25.56 % 25.23 % 25.45 % 25.28 % 25.16 % 25.26 % 26.01 % 23.50 % NB/h 18.95 % 19.07 % 19.02 % 18.97 % 18.86 % 19.08 % 19.34 % 15.60 % NP/h 6.15 % 6.18 % 6.14 % 6.07 % 6.08 % 6.14 % 6.24 % 4.92 % Nx/h 25.10 % 25.25 % 25.16 % 25.04 % 24.94 % 25.22 % 25.58 % 20.52 % стійк. -1.82 % 0.09 % -1.15 % -0.97 % -0.89 % -0.15 % -1.65 % -12.68 % конц. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. NB/a 0.061 % 0.058 % 0.061 % 0.057 % 0.059 % 0.062 % 0.065 % 0.059 % покр. 26 UA 116147 C2 NP/a 0.019 % 0.018 % 0.019 % 0.018 % 0.018 % 0.019 % 0.020 % 0.019 % Nx/a 0.080 % 0.076 % 0.080 % 0.075 % 0.077 % 0.081 % 0.085 % 0.078 % NB/b 0.052 % 0.051 % 0.046 % 0.049 % 0.050 % 0.051 % 0.048 % 0.050 % NP/b 0.016 % 0.016 % 0.013 % 0.014 % 0.015 % 0.015 % 0.014 % 0.015 % Nx/b 0.068 % 0.067 % 0.059 % 0.063 % 0.065 % 0.066 % 0.062 % 0.065 % відх. -15.00 % -11.84 % -26.25 % -16.00 % -15.58 % -18.52 % -27.06 % -16.67 % Таблиця 2 – частина 9 з 11 Пр. № 310104 310105 310106 310108 310109 310110 310111 Вин. Вин. Вин. Вин. Вин. Вин. (A) Вин. 29,67 % LT 29,67 % LT 25 % NBPT 29.34 % LL 29.34 % LL 29.34 % LL 29.34 % LL PG BZ 50.08 % 40.08 % 54.75 % 50.41 % 40.41 % 60.41 % 60.41 % (C)i 20 %LFG 30 %LFG 20 %LFG 20 %LFG 30 %LFG 10 %DEI 10 %HBI барвн. 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % в'язк. 132 345 94 115 314 18 18 pH 10.5 10.6 10.7 12.3 9.1 8.7 9.1 NB/c 18.56 % 18.62 % 25.17 % 19.79 % 19.72 % 19.32 % 19.78 % NP/c 5.82 % 5.89 % 0.00 % 6.19 % 6.19 % 6.06 % 6.12 % Nx/c 24.38 % 24.51 % 25.17 % 25.98 % 25.91 % 25.38 % 25.90 % NB/h 18.70 % 19.01 % 25.59 % 19.90 % 19.90 % 19.41 % 19.40 % (C)ii (D) інш. NP/h 5.95 % 5.94 % 0.00 % 6.21 % 6.18 % 6.16 % 5.88 % Nx/h 24.65 % 24.95 % 25.59 % 26.11 % 26.08 % 25.57 % 25.28 % стійк. 1.11 % 1.80 % 1.67 % 0.50 % 0.66 % 0.75 % -2.39 % конц. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. NB/a 0.058 % 0.057 % 0.077 % 0.060 % 0.059 % 0.063 % 0.065 % NP/a 0.019 % 0.019 % 0.000 % 0.019 % 0.019 % 0.019 % 0.020 % Nx/a 0.077 % 0.076 % 0.077 % 0.079 % 0.078 % 0.082 % 0.085 % покр. NB/b NP/b Nx/b відх. 5 Таблиця 2 – частина 10 з 11 Пр. № 310112 310113 310114 310115 310116 310117 310118 310119 (A) Вин. 29.34 % LL Вин. 29.34 % LL Вин. 29.34 % LL Вин. 29.34 % LL Вин. 29.34 % LL Вин. 29.34 % LL Вин. 29.34 % LL Вин. 29.34 % LL 60.41 % 60.41 % PG BZ 60.41 % 60.41 % 40.41 % 40.41 % 27 50.41 % 50.41 % UA 116147 C2 (C)i 10 %E15 10 %E25 30 %E15 30 %E25 20 %DEI 10 %HBI 10 %DEI 10 %HBI барвн. 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % в'язк. 17 20 42 63 30 31 78 80 pH 8.9 9.3 9.1 9.1 9.0 9.1 8.9 9.1 NB/c 19.66 % 19.85 % 19.65 % 19.73 % 19.69 % 19.83 % 19.67 % 19.83 % (C)ii (D) інш. NP/c 6.16 % 6.20 % 6.16 % 6.20 % 6.98 % 6.04 % 6.09 % 6.14 % Nx/c 25.82 % 26.05 % 25.81 % 25.93 % 26.67 % 25.87 % 25.76 % 25.97 % NB/h 19.50 % 19.65 % 19.55 % 19.68 % 19.53 % 19.61 % 19.32 % 19.76 % NP/h 6.40 % 6.39 % 6.00 % 6.11 % 6.70 % 5.94 % 6.05 % 6.20 % Nx/h 25.90 % 26.04 % 25.55 % 25.79 % 26.23 % 25.55 % 25.37 % 25.96 % стійк. 0.31 % -0.04 % -1.01 % -0.54 % -1.65 % -1.24 % -1.51 % -0.04 % конц. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. 0.08 % цільов. NB/a 0.064 % 0.062 % 0.060 % 0.059 % 0.059 % 0.058 % 0.056 % 0.064 % NP/a 0.020 % 0.019 % 0.019 % 0.018 % 0.018 % 0.018 % 0.017 % 0.020 % Nx/a 0.084 % 0.081 % 0.079 % 0.077 % 0.077 % 0.076 % 0.073 % 0.084 % покр. NB/b NP/b Nx/b відх. NMP (щонайменше в кількостях як застосовано в Пр. № 310043) являє собою токсикологічно неприйнятний. 5 Таблиця 2 – частина 11 з 11 Пр. № 310120 310121 310122 310123 310022 310043 310085 Вин. Вин. Вин. 29.34 % LL Comp. Comp. (A) Вин. 29.34 % LL Comp. 29.67 % LT PG 60.41 % 60.41 % 40.41 % 40.41 % 10 %E15 10 %E25 30 %E15 30 %E25 29.34 % LL 29.34 % LL 29.67 % LT 29.67 % LT до 100 до 100 55.08 % 20 %LPN 20 %NMP 15 %LPN 0.25 % 0.25 % BZ (C)i (C)ii (D) інш. барвн. 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % в'язк. 75 81 114 140 181 36 141 pH 9.1 9.3 9.3 9.3 11.2 8.5 11.3 NB/c 20.05 % 19.70 % 20.04 % 19.70 % 18.39 % 18.68 % 18.12 % NP/c 6.25 % 6.14 % 6.25 % 6.13 % 5.71 % 5.86 % 5.83 % Nx/c 26.30 % 25.84 % 26.29 % 25.83 % 24.10 % 24.54 % 23.95 % NB/h 20.07 % 19.77 % 19.82 % 19.39 % 15.67 % 18.52 % 16.38 % 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Compositions with improved urease-inhibiting effect comprising (thio)phosphoric acid triamide and further compounds

Автори англійською

Schneider, Karl-Heinrich, Klodwig, Claudia, Pasda, Gregor, Wissemeier, Alexander, Lohe, Daniella, Reddig, Achim, Miyagawa, Christian, Carlos, Zerulla, Wolfram, Tschirschwitz, Steffen, Rahn, Ralf-Thomas, Altenhoff, Ansgar Gereon, Huffer, Stephan

Автори російською

Шнайдэр Карл-Хайнрих, Клодвиг Клаудиа, Пасда Грэгор, Виссэмайер Александэр, Лоэ Даниэлла, Рэддиг Ахим, Миягава Кристинан Карлос, Цэрулла Вольфрам, Чиршвитц Штэффэн, Ран Ральф-Томас, Альтэнхофф Ансгар Гэрэон, Хюффэр Штэфан

МПК / Мітки

МПК: C05C 9/00, C05G 3/08

Мітки: інші, містять, композиції, покращеною, інгібувальною, дією, триамід, тіофосфорної, кислоти, сполуки, уреазу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/43-116147-kompozici-z-pokrashhenoyu-ingibuvalnoyu-ureazu-diehyu-shho-mistyat-triamid-tiofosforno-kisloti-jj-inshi-spoluki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиції з покращеною інгібувальною уреазу дією, що містять триамід (тіо)фосфорної кислоти й інші сполуки</a>

Подібні патенти