Екстракція вуглеводнів з вуглеводневмісних матеріалів і/або переробка вуглеводневмісних матеріалів

Є ще 34 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб екстракції вуглеводневмісного органічного матеріалу з вуглеводневмісного матеріалу в терпентинову рідину, що включає стадії екстракції вуглеводневмісного органічного матеріалу способом, що по суті складається з наступних стадій:

одержання першої рідини, яка не містить поверхнево-активних речовин (ПАР), що включає неводну рідину для екстракції вуглеводнів, яка складається по суті з терпентинової рідини, вибраної з групи, що включає природний терпентин, синтетичний терпентин, неорганічний терпентин, хвойне масло, a-пінен, b-пінен, a-терпінеол, b-терпінеол, g-терпінеол, терпенові смоли, a-терпен, b-терпен, g-терпен, гераніол, 3-карен, дипентен (пара-мента-1,8-дієн), нопол, пінан, гідропероксид 2-пінану, гідрат терпіну, 2-пінанол, дигідроміценол, ізоборнеол, пара-ментан-8-ол, a-терпінілацетат, цитронелол, пара-ментан-8-ілацетат, 7-гідроксидигідроцитронелаль, ментол, анетол, камфен, пара-цимен, ганусовий альдегід, 3,7-диметил-1,6-октадієн, ізоборнілацетат, оцимен, алооцимен, алооцименові спирти, 2-метокси-2,6-диметил-7,8-епоксіоктан, камфору, цитраль, 7-метоксидигідроцитронелаль, 10-камфорсульфонову кислоту, цитронелаль, ментон і суміші зазначених сполук,

контактування вуглеводневмісного матеріалу з зазначеною рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому одержують екстракційну суміш, що включає принаймні частину зазначеного вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, і

відділення екстракційної суміші від будь-якого залишкового матеріалу, що містить нерозчинний матеріал із вуглеводневмісного матеріалу, що не розчинний у рідині для екстракції вуглеводнів.

2. Спосіб за п. 1, що додатково включає стадію:

забезпечення способів контактування зазначеного вуглеводневмісного органічного матеріалу й зазначеної терпентинової рідини безпосередньо у підземному шарі, що містить зазначений вуглеводневмісний органічний матеріал, а також способів екстракції зазначеного вуглеводневмісного органічного матеріалу з зазначеного підземного шару.

3. Спосіб за п. 1, що додатково включає стадію:

поділ екстракційної суміші на першу частину й другу частину, причому перша частина екстракційної суміші включає вуглеводневий продукт, що включає принаймні частину вуглеводневмісного органічного матеріалу, а друга частина екстракційної суміші включає принаймні частину терпентинової рідини.

4. Спосіб за п. 3, що додатково включає стадію:

рециркуляції принаймні частини терпентинової рідини у рідину для екстракції вуглеводнів, призначену для використання на стадії контактування.

5. Спосіб за п. 3, де екстракцію проводять у деякій ділянці, а поділ здійснюють у ділянці проведення екстракції або у сусідній ділянці.

6. Спосіб за п. 3, де екстракцію проводять у деякій ділянці, а поділ здійснюють у пристрої, розташованому донизу за потоком на деякій відстані від ділянки проведення екстракції.

7. Спосіб за п. 3, де екстракцію проводять у деякій ділянці, а рідину для екстракції вуглеводнів частково відокремлюють від вуглеводневмісного органічного матеріалу у ділянці проведення екстракції або у сусідній ділянці.

8. Спосіб за п. 2, де вуглеводневмісний матеріал міститься у підземному шарі, а контактування вуглеводневмісного матеріалу зі зазначеною терпентиновою рідиною відбувається безпосередньо у підземному шарі, і додатково включає стадію:

витягання екстракційної суміші через експлуатаційну свердловину у каналі для руху флюїдів у підземному шарі, при цьому залишковий матеріал залишається у підземному шарі.

9. Спосіб за п. 8, що додатково включає стадію закачування потоку рідини для екстракції вуглеводнів у підземний шар для додаткової екстракції вуглеводневого матеріалу.

10. Спосіб за п. 1, де терпентинова рідина включає принаймні приблизно 30 об. % a-терпінеолу й принаймні приблизно 15 об. % b-терпінеолу.

11. Спосіб за п. 1, де терпентинова рідина включає принаймні приблизно 50 об. % a-терпінеолу й принаймні приблизно 20 об. % b-терпінеолу.

12. Спосіб за п. 1, де терпентин додатково включає принаймні одну з наступних сполук: a-терпен, b-терпен або g-терпен.

13. Спосіб за п. 1, де терпентинова рідина включає a-терпінеол і b-терпінеол, причому співвідношення a-терпінеол/b-терпінеол становить принаймні приблизно 1,3:1.

14. Спосіб за п. 1, де терпентинова рідина включає a-терпінеол і b-терпінеол, причому співвідношення a-терпінеол/b-терпінеол становить принаймні приблизно 2:1.

15. Спосіб за п. 1, де терпентинова рідина складається в основному з суміші a-терпінеолу, b-терпінеолу, a-терпену і b-терпену.

16. Спосіб за п. 1, де терпентинова рідина складається в основному з суміші a-терпінеолу і b-терпінеолу.

17. Спосіб за п. 1, де перша рідина складається в основному з суміші a-терпінеолу, b-терпінеолу, a-терпену і b-терпену.

18. Спосіб за п. 1, де кількість органічного матеріалу, екстрагованого з вуглеводневмісного матеріалу, становить принаймні приблизно 50 %.

19. Спосіб за п. 18, де кількість органічного матеріалу, екстрагованого з вуглеводневмісного матеріалу, становить принаймні приблизно 70  %.

20. Спосіб за п. 19, де кількість органічного матеріалу, екстрагованого з вуглеводневмісного матеріалу, становить принаймні приблизно 75 %.

21. Спосіб за п. 20, де кількість органічного матеріалу, екстрагованого з вуглеводневмісного матеріалу, становить принаймні приблизно 90 %.

22. Спосіб за п. 21, де кількість органічного матеріалу, екстрагованого з вуглеводневмісного матеріалу, становить приблизно 100 %.

23. Спосіб за п. 1, де принаймні приблизно 80 % вуглеводнів, що є присутніми у зазначеному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованих у зазначену терпентинову рідину, екстрагують у зазначену терпентинову рідину протягом приблизно 5 хв контактування зазначеного вуглеводневмісного матеріалу з зазначеною першою рідиною.

24. Спосіб за п. 1, де кількісне співвідношення зазначеної терпентинової рідини/будь-який інший розчинник, який змішується з терпентином, що міститься у зазначеній першій рідині, становить принаймні приблизно 1:1.

25. Спосіб за п. 24, де кількісне співвідношення зазначеної терпентинової рідини/будь-який інший розчинник, який змішується з терпентином, що міститься у зазначеній першій рідині, становить принаймні приблизно 9:4.

26. Спосіб за п. 25, де кількісне співвідношення зазначеної терпентинової рідини/будь-який інший розчинник, який змішується з терпентином, що міститься у зазначеній першій рідині, становить принаймні приблизно 3:1.

27. Спосіб за п. 26, де кількісне співвідношення зазначеної терпентинової рідини/будь-який інший розчинник, який змішується з терпентином, що міститься у зазначеній першій рідині, становить принаймні приблизно 4:1.

28. Спосіб за п. 1, де зазначена перша рідина складається по суті із зазначеної терпентинової рідини.

29. Спосіб за п. 1, де зазначений вуглеводневмісний матеріал контактує із зазначеною терпентиновою рідиною при співвідношенні зазначеної терпентинової рідини/зазначений вуглеводневмісний матеріал принаймні приблизно 2:1.

30. Спосіб за п. 1, де вуглеводневмісний матеріал являє собою природний вуглеводневмісний матеріал із природного геологічного шару, що містить принаймні один із наступних матеріалів: вугілля, сира нафта, надважка сира нафта, дьоготь, гудронові піски, горючі сланці, нафтоносні піски, природний газ, асфальтовий бітум, природний кероген, природний асфальт або природний асфальтен.

31. Спосіб за п. 30, де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 30 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 180 хв зазначеного контактування, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 10 °C до 400 °C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/природний вуглеводневмісний матеріал від приблизно 10 % до 600 %.

32. Спосіб за п. 30, де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 75 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 3 хв зазначеного контактування, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 20 °C до 30 °C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/природний вуглеводневмісний матеріал від приблизно 1:1 до 2:1.

33. Спосіб за п. 30, де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 85 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 3 хв зазначеного контактування, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 20 °C до 30 °C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/природний вуглеводневмісний матеріал від приблизно 1:1 до 2:1.

34. Спосіб за п. 31, де зазначеним вуглеводневмісним матеріалом є вугілля, і де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 60 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 3 хв зазначеного контактування, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 80 °C до 100 °C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/природний вуглеводневмісний матеріал від приблизно 1:1 до 2:1.

35. Спосіб за п. 31, де зазначеним вуглеводневмісним матеріалом є гудронові піски, і де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 85 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 3 хв зазначеного контактування, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 30 °C до 60 °C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/природний вуглеводневмісний матеріал від приблизно 1:1 до 2:1.

36. Спосіб за п. 31, де зазначеним вуглеводневмісним матеріалом є горючий сланець, і де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 50 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 3 хв зазначеного контактування, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 100 °C до 130 °C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/природний вуглеводневмісний матеріал від приблизно 1:1 до 2:1.

37. Спосіб за п. 30, де зазначеним вуглеводневмісним матеріалом є сира нафта у підземному шарі, і контактування сирої нафти з рідиною для екстракції вуглеводнів відбувається безпосередньо у підземному шарі, і де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 80 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 3 хв зазначеного контактування, при співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/загальний об'єм порового простору підземного шару від приблизно 1:1 до 1:2.

38. Спосіб за п. 30, де зазначеним вуглеводневмісним матеріалом є надважка сира нафта у підземному шарі, і контактування сирої нафти з рідиною для екстракції вуглеводнів відбувається безпосередньо у підземному шарі, і де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 25 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 60 хв зазначеного контактування, при співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/загальний об'єм порового простору підземного шару від приблизно 1:1 до 1:2.

39. Спосіб за п. 31, де зазначеним вуглеводневмісним матеріалом є природний газ або нафтовий газ, і де при зазначеному контактуванні кількість вуглеводневмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає приблизно від 50 % до 100 % вуглеводневмісного органічного матеріалу, що міститься у зазначеному вихідному природному вуглеводневмісному матеріалі, екстрагованому у рідину для екстракції вуглеводнів протягом від приблизно 3 с до 60 хв зазначеного контактування, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 10 °C до 300 °C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/зазначений вуглеводневмісний матеріал від приблизно 0,1 % до 600 %.

40. Спосіб за п. 1 екстракції вуглеводневмісного органічного матеріалу з вуглеводневмісного матеріалу, причому зазначений вуглеводневмісний матеріал включає гудронові піски,

де контактування вуглеводневмісного матеріалу із зазначеною рідиною для екстракції вуглеводнів включає стадію завантаження гудронових пісків у внутрішню зону екстракційної ємності, а також закачування рідини для екстракції вуглеводнів у внутрішню зону екстракційної ємності протягом періоду часу, що вимагається для екстракції основної частини вуглеводневмісного органічного матеріалу з вуглеводневмісного матеріалу.

41. Спосіб за п. 1 екстракції вуглеводневмісного органічного матеріалу з вуглеводневмісного матеріалу, причому зазначений вуглеводневмісний матеріал включає горючий сланець, а спосіб додатково включає стадію:

подрібнювання вуглеводневмісного органічного матеріалу, при цьому одержують безліч частинок, які характеризуються середнім діаметром у діапазоні від 4 мм до 25 мм, і безліч частинок контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів.

42. Спосіб за п. 1 екстракції вуглеводневмісного органічного матеріалу з вуглеводневмісного матеріалу, що включає вугілля, а спосіб додатково включає стадію:

подрібнювання вуглеводневмісного органічного матеріалу, при цьому одержують безліч частинок, які характеризуються середнім діаметром у діапазоні від 0,01 мм до 1 мм, і безліч частинок контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів.

43. Спосіб за п. 1, де зазначений спосіб призначений для витягання вуглеводневмісного органічного матеріалу з гудронових пісків, який додатково включає стадії:

одержання гудронових пісків, які містять вуглеводневмісний органічний матеріал, що витягається,

одержання першої рідини, яка по суті не містить ПАР, що включає рідину для екстракції вуглеводнів, яка включає терпентинову рідину, що включає принаймні одну з наступних сполук: a-терпінеол або b-терпінеол,

завантаження зразка гудронових пісків в ємність для контактування, яка забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування рідини для екстракції вуглеводнів,

контактування зразка гудронових пісків із рідиною для екстракції вуглеводнів в ємності для контактування й перемішування зразка гудронових пісків із рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому утворюються екстракційна суміш і залишковий матеріал, а екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневмісного органічного матеріалу у рідині для екстракції вуглеводнів, і залишковий матеріал включає принаймні частину нерозчинного матеріалу з гудронових пісків, що не розчинний у рідині для екстракції вуглеводнів,

відділення суміші для екстракції від залишкового матеріалу,

поділ екстракційної суміші на потік вуглеводневих продуктів і потік рідини для екстракції вуглеводнів, причому потік вуглеводневих продуктів включає принаймні частину вуглеводневмісного органічного матеріалу з гудронових пісків, і

рециркуляція принаймні частини потоку рідини для екстракції вуглеводнів на стадію контактування.

44. Спосіб за п. 1, де зазначений спосіб призначений для витягання вуглеводневмісного органічного матеріалу з подрібненого вуглеводневмісного горючого сланцю, який додатково включає стадії:

одержання подрібненого вуглеводневмісного горючого сланцю,

фільтрування подрібненого вуглеводневмісного горючого сланцю,

завантаження подрібненого вуглеводневмісного горючого сланцю в ємність для контактування, причому ємність для контактування забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування рідини для екстракції вуглеводнів в ємність для контактування,

контактування подрібненого вуглеводневмісного горючого сланцю з рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому утворюються екстракційна суміш і залишковий матеріал, а екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневмісного органічного матеріалу у рідині для екстракції вуглеводнів, і залишковий матеріал включає принаймні частину нерозчинного матеріалу з горючого сланцю, що не розчинний у рідині для екстракції вуглеводнів,

відділення екстракційної суміші від залишкового матеріалу,

відділення вуглеводневмісного органічного матеріалу від рідини для екстракції вуглеводнів, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів і потік рідини для екстракції вуглеводнів, причому потік вуглеводневих продуктів включає принаймні частину вуглеводневмісного органічного матеріалу з подрібненого горючого сланцю, і

рециркуляція принаймні частини потоку рідини для екстракції вуглеводнів на стадію контактування.

45. Спосіб за п. 1, де зазначений спосіб призначений для витягання вуглеводневмісного органічного матеріалу зі збагаченого вугіллям вуглеводневмісного приповерхневого шару, який додатково включає стадії:

одержання вугілля, яке включає вуглеводневмісний органічний матеріал, що витягається,

подрібнювання вугілля, при цьому одержують подрібнене вугілля,

фільтрування подрібненого вугілля,

завантаження подрібненого вугілля в ємність для контактування, причому зазначена ємність для контактування забезпечена принаймні одним вхідним отвором для подачі рідини для екстракції вуглеводнів в ємність для контактування,

контактування подрібненого вугілля з неводною рідиною для екстракції вуглеводнів, яка в основному не містить ПАР, що складається по суті з терпентинової рідини, вибраної з групи, що включає природний терпентин, синтетичний терпентин, неорганічний терпентин, хвойне масло, a-пінен, b-пінен, a-терпінеол, b-терпінеол, g-терпінеол, терпенові смоли, a-терпен, b-терпен, g-терпен, гераніол, 3-карен, дипентен (пара-мента-1,8-дієн), нопол, пінан, гідропероксид 2-пінану, гідрат терпіну, 2-пінанол, дигідроміценол, ізоборнеол, пара-ментан-8-ол, a-терпінілацетат, цитронелол, пара-ментан-8-ілацетат, 7-гідроксидигідроцитронелаль, ментол, анетол, камфен, пара-цимен, ганусовий альдегід, 3,7-диметил-1,6-октадієн, ізоборнілацетат, оцимен, алооцимен, алооцименові спирти, 2-метокси-2,6-диметил-7,8-епоксіоктан, камфору, цитраль, 7-метоксидигідроцитронелаль, 10-камфорсульфонову кислоту, цинтронелаль, ментон і суміші зазначених сполук, при цьому утворюються екстракційна суміш і залишковий матеріал, а екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневмісного органічного матеріалу у рідині для екстракції вуглеводнів, і залишковий матеріал включає принаймні частину нерозчинного матеріалу з вугілля, яке не розчинне у рідині для екстракції вуглеводнів,

відділення залишкового матеріалу від екстракційної суміші,

відділення вуглеводневмісного органічного матеріалу від рідини для екстракції вуглеводнів у складі екстракційної суміші, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів і потік рідини для екстракції вуглеводнів, причому потік вуглеводневих продуктів включає принаймні частину вуглеводневмісного органічного матеріалу з вугілля, і

рециркуляція принаймні частини потоку рідини для екстракції вуглеводнів на стадію контактування, при цьому зазначена перша рідина не включає воду або по суті не включає воду.

46. Спосіб за п. 1, де зазначений спосіб призначений для підвищення ступеня витягання вуглеводневмісного органічного матеріалу з експлуатаційної свердловини, з'єднаної з вуглеводневмісним приповерхневим шаром, що включає вуглеводневмісний матеріал, який додатково включає стадії:

забезпечення нагнітальної свердловини, яка забезпечена каналом для руху флюїдів із приповерхневого шару,

одержання першої рідини, яка по суті не містить ПАР, що включає неводну рідину для екстракції вуглеводнів, що складається по суті з терпентинової рідини, що включає терпінеол,

закачування рідини для екстракції вуглеводнів через нагнітальну свердловину у шар, при цьому рідина для екстракції вуглеводнів і вуглеводневмісний органічний матеріал із вуглеводневмісного приповерхневого шару утворюютьекстракційну суміш, що включає принаймні частину екстракційної суміші вуглеводневмісного органічного матеріалу принаймні у частині рідини для екстракції вуглеводнів,

витягання екстракційної суміші з шару через експлуатаційну свердловину, і

відділення екстракційної суміші, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів і потік рідини для екстракції вуглеводнів.

47. Спосіб за п. 46, де зазначений вуглеводневмісний матеріал містить природний газ або нафтовий газ і де зазначений природний газ або нафтовий газ пропускають через зазначену терпентинову рідину.

Текст

Реферат: У заявці описаний спосіб екстракції вуглеводневмісного органічного матеріалу з вуглеводневмісного матеріалу, який включає наступні стадії: одержання першої рідини, що включає терпентинову рідину, контактування вуглеводневмісного матеріалу з терпентиновою рідиною, при цьому одержують екстракційну суміш, екстракцію вуглеводневого матеріалу у терпентинову рідину й відділення екстрагованого вуглеводневого матеріалу від неекстрагованого залишкового матеріалу. UA 104886 C2 (12) UA 104886 C2 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Галузь винаходу Даний винахід відноситься до галузі екстракції вуглеводнів із вуглеводневовмісних матеріалів. Передумови створення даного винаходу Установлено, що скраплення, солюбілізація й/або екстракція викопного палива, так званого вуглеводневовмісного органічного матеріалу, у твердій, напівтвердій, високов'язкій або грузлій формі (окремо й у сукупності названого у даному контексті викопним паливом) є надзвичайно складними й викликають безліч проблем. Використаний у даному контексті термін «викопне паливо» включає, але не обмежуючись тільки ними, вуглеводневовмісний органічний матеріал у складі вугілля, горючого сланцю, гудронових пісків і нафтоносних пісків (у даному контексті у сукупності названих гудроновими пісками), а також сирої нафти, важкої або надважкої сирої нафти, природного газу й нафтового газу, сирого бітуму, керогену, природного асфальту й/або асфальтену. Складність частково пов'язана з тим, що зазначене викопне паливо включає комплексні органічні полімери, які приєднані через кисневі або сірчані зв'язки й у більшості випадків убудовані у матрицю неорганічних сполук. У цей час існує необхідність в одержанні додаткової вихідної рідкої вуглеводневої сировини для одержання рідкого й газоподібного палива, а також для одержання різних хімічних, фармацевтичних і будівельних матеріалів, які необхідні у зв'язку з попитом, що збільшується, і споживанням матеріалів на вуглеводневій основі. Для скраплення, солюбілізації й/або екстракції викопного палива розроблені різні технології й процеси. Однак установлено, що жодна з технологій і жоден із процесів скраплення, солюбілізації й/або екстракції, відомих у попередньому рівні техніки, не є рентабельними при масштабуванні процесів обробки всіх типів викопного палива. Зазначене обумовлене тим фактом, що всі відомі у попередньому рівні техніки технології й процеси скраплення, солюбілізації й/або екстракції вуглеводнів, розроблені у цей час, вимагають значних витрат при установці й експлуатації. Крім того, масштабування, експлуатація й/або контроль відомих у попередньому рівні техніки процесів і технологій скраплення, солюбілізації й/або екстракції вуглеводнів пов'язані з рядом труднощів внаслідок однієї або більше наступних причин: (1) експлуатація при надзвичайно високому тиску, (2) експлуатація при надзвичайно високій температурі, (3) необхідність дорогих технологічних апаратів і встаткування, для яких потрібна подача водню зі зовнішніх джерел в екстремальних умовах, (4) вплив суміші або композиції двох або більше реагентів, каталізаторів і/або активаторів, які у більшості випадків є високо токсичними й не підлягають ні регенерації, ні рециркуляції, (5) необхідність у спеціальному джерелі енергії, наприклад, у мікрохвильовому випромінюванні, (6) необхідність тривалого виробничого циклу для часткового скраплення, солюбілізації й/або екстракції, (7) необхідність надзвичайно дрібних частинок, що характеризуються розміром приблизно 200 меш (0,074 мм), виробництво й обробка яких є надзвичайно складними й дорогими, і (8) неможливість регенерації й рециркуляції необхідних реагентів, каталізаторів і/або активаторів. У зв'язку з цим, існує необхідність у розробці додаткових технологій і способів підвищення ступеня витягання вуглеводневовмісних матеріалів. Раніше у ході маломасштабних експериментів було встановлено, що як розчинники вуглеводневовмісних матеріалів можна використовувати розчини d-лимонену. Однак d-лимонен недостатньо ефективно солюбілізує вуглеводневовмісні матеріали. Крім того, у зв'язку з тим, що d-лимонен екстрагують зі шкірки цитрусових, він доступний тільки в обмежених кількостях і характеризується високою вартістю у порівнянні з іншими розчинниками. Інші використовувані раніше розчинники включають лужні розчини й водно-спиртові суміші. У зв'язку з низькою розчинністю вуглеводнів у водних розчинах зазначені композиції рідко використовують для солюбілізації вуглеводневовмісних матеріалів. В інших способах, відомих у попередньому рівні техніки, для повторного розрідження парафінів і густої нафти до менше грузлого матеріалу використовують толуол і/або ксилол. У зазначених способах повторне розрідження парафінів здійснюють з використанням одного або більше летучих, надзвичайно небезпечних, канцерогенних хімічних реагентів. Зазначені продукти потенційно можуть забруднювати ґрунтову воду, і робота з ними повинна проводитися з надзвичайною обережністю, як зазначено у специфікаціях за безпекою для кожного хімічного реагенту (Material Safety Data Sheet). Парафіни і густа нафта повертаються у вихідний стан після повторного випаровування зазначених продуктів, викликаючи утворення відкладень у нагнітальних трубопроводах, а також приводять до аварійного стану резервуара для зберігання. «Кислі» вуглеводневовмісні матеріали містять більше приблизно 0,5 мас.% сірки. «Кислий» газ включає більше 4 част./млн H2S та іншого сірковмісного газоподібного матеріалу. Зазначена сірка присутня у формі вільної елементної сірки, газоподібного сірководню й різних інших сполук 1 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 сірки, включаючи, але не обмежуючись тільки ними, сульфід, дисульфіди, меркаптани, тіофени, бензотіофени тощо. Кожний неочищений матеріал або газ включає різні кількості або різні типи сполук сірки, але в основному найбільше високим вмістом, багатокомпонентністю й стабільністю сполук сірки характеризуються фракції важкої сирої нафти. Газоподібний сірководень становить небезпеку для здоров'я у зв'язку з його токсичними властивостями. Крім того, сірководень вступає у реакцію з водою, при цьому утворюється сірчана кислота, що викликає корозію встаткування, трубопроводів, резервуарів для зберігання тощо. У зв'язку з цим, для зниження корозованої дії й виключення ризику для здоров'я, пов'язаного з непрореагувавшими сірковмісними вуглеводневовмісними матеріалами, необхідно модифікувати зазначені реакційноздатні сірковмісні вуглеводневовмісні матеріали. Для пробного буравлення переважно використовують спосіб, що підвищує солюбілізацію й сприяє переміщенню додаткового або захопленого вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що потім витягають, забезпечуючи рух вуглеводневовмісного органічного матеріалу через свердловину за рахунок існуючих градієнтів тиску. Насамперед, переважно такий спосіб можна використовувати для солюбілізації важких вуглеводнів, які звичайно залишаються у нафтоносному шарі при пробному буравленні. При видобутку нафти вторинними й третинними методами або при видобутку нафти вдосконаленими методами переважно рекомендується використовувати спосіб, що підвищує солюбілізацію нафти з метою витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з нафтоносного шару способом, що є недорогим і не ушкоджує нафтоносний шар. Незважаючи на те, існують ефективні способи й композиції для видобутку нафти третинними методами, недоліком сучасних способів є висока вартість технологічних операцій у порівнянні з вартістю вироблюваного вуглеводневовмісного органічного матеріалу. Короткий опис сутності винаходу Відповідно до одного варіанта здійснення даного винаходу, спосіб екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісного матеріалу включає стадії одержання першої рідини, що містить терпентинову рідину, і контактування вуглеводневовмісного матеріалу з терпентиновою рідиною, при цьому одержують екстракційну суміш і залишковий матеріал. Екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу й терпентинову рідину. Залишковий матеріал включає нерозчинний матеріал із вуглеводневовмісного матеріалу. Залишковий матеріал може містити також меншу частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу за умови, що не весь зазначений вуглеводневовмісний матеріал солюбілізується у терпентинову рідину й переходить в екстракційну суміш. Залишковий матеріал потім відокремлюють від екстракційної суміші, і екстракційну суміш розділяють на першу частину й другу частину. Перша частина екстракційної суміші включає потік вуглеводневого продукту, що включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого з вуглеводневовмісного матеріалу. Друга частина екстракційної суміші включає принаймні частину терпентинової рідини. В одному варіанті принаймні частина терпентинової рідини надходить у рециркуляційну систему у рідину для екстракції вуглеводнів. В іншому варіанті практично весь вуглеводневовмісний органічний матеріал екстрагується в екстракційну суміш. У зазначеному варіанті залишкові матеріали в основному не містять нафту, та їх потім можна використовувати або утилізувати без забруднення навколишнього середовища. В одному варіанті здійснення даного винаходу пропонується спосіб зниження ступеня корозії або придушення корозії кородуючої поверхні або матеріалу. При транспортуванні, буравленні, виконанні внутрішньосвердловинних технологічних операцій, проведенні розвідницьких робіт, одержанні вуглеводнів, зберіганні або обробці вуглеводневовмісного матеріалу, наприклад, у трубопроводах, наливних баржах, обсадних колонах, ловильних інструментах або буровому долоті, металеві поверхні, які контактують з сірковмісними сполуками у складі вуглеводневовмісних матеріалів, піддаються корозії. За рахунок зниження ступеня корозії кородуючих поверхонь забезпечується значне зниження собівартості. Короткий опис фігур На фіг. 1 представлена схема варіанта установки для витягання вуглеводнів із гудронових пісків. На фіг. 2 представлена схема варіанта установки для витягання вуглеводнів із горючого сланцю. На фіг. 3 представлена схема варіанта установки для витягання вуглеводнів із вугілля. На фіг. 4 представлена схема підвищення ступеня витягання вуглеводнів із приповерхневих нафтоносних шарів. 2 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На фіг. 5 представлена залежність відсотка витягання бітуму від часу контактування з різними рідинами (d-лимоненом, сумішшю терпентинових рідин і водою) аж до 30 с. На фіг. 6 показана кількість бітуму, витягнутого у діапазоні співвідношень рідина/гудронові піски від 1:1 до 6:1 при контактуванні з сумішшю терпентинових рідин і d-лимоненом протягом 97 с. На фіг. 7 показана кількість бітуму, витягнутого у діапазоні співвідношень рідина/гудронові піски від 1:1 до 6:1 при контактуванні протягом 5 хв. На фіг. 8 показана кількість бітуму, витягнутого у діапазоні співвідношень рідина/гудронові піски від 1:1 до 3:1 при контактуванні протягом 15 хв. Докладний опис винаходу В одному об'єкті даного винаходу пропонується проста у застосуванні композиція для екстракції, скраплення й/або солюбілізації викопного палива з вугілля, горючого сланцю, гудронових пісків тощо, а також з нафтоносних шарів. Відповідно до одного варіанта здійснення даного винаходу пропонується спосіб, що включає стадії скраплення, солюбілізації й/або екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісного матеріалу, такого як, наприклад, вугілля, горючий сланець, гудронові піски або нафтоносний шар, що містить важку сиру нафту, сиру нафту, природний газ (який у більшості випадків присутній поряд із сирою нафтою та іншим зазначеним викопним паливом), або їхню комбінацію. Вуглеводневовмісний органічний матеріал включає, але не обмежуючись тільки ними, важку сиру нафту, сиру нафту, природний газ, нафтовий газ тощо. Вуглеводневовмісний органічний матеріал може бути присутнім у твердій, напівтвердій, рідкій формі, у формі шламу, грузлої рідини, у рідкій або газоподібній формі. Інші матеріали, які є придатними вуглеводневовмісними матеріалами для обробки з використанням способу за даним винаходом, включають рідини й тверді речовини, які містять вуглеводневовмісні матеріали, а також залишковий матеріал. Приклади вуглеводневовмісних матеріалів також включають донні осадки нафтових резервуарів, стічної ями для нафти або шламовідстійника, а також суміш глинистих бурових розчинів, браковані харчові продукти, компост, шлам стічних вод або міське сміття. Скраплення, солюбілізація й/або екстракція вуглеводневовмісного органічного матеріалу включає стадію одержання рідини для екстракції вуглеводнів, контактування вуглеводневовмісного матеріалу з рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому екстрагують принаймні частину зазначеного вуглеводневовмісного органічного матеріалу зі зазначеного вуглеводневовмісного матеріалу у зазначену рідину для екстракції вуглеводнів, при цьому одержують екстракційну суміш, що включає вуглеводневовмісний органічний матеріал, що витягнутий з вуглеводневовмісного матеріалу, і рідину для екстракції вуглеводнів, і відділення органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, від будьякого не екстрагованого залишкового матеріалу. Рідина для екстракції вуглеводнів включає деяку кількість терпентинової рідини, такої як, наприклад, терпінеол. Терпентин, виділений з природних джерел, звичайно включає деяку кількість терпену. В одному варіанті терпентинова рідина включає терпінеол. Інший варіант здійснення даного винаходу включає контактування вуглеводневовмісного матеріалу з сумішшю терпентинових рідин. Суміш терпентинових рідин включає -терпінеол, терпінеол, -пінен і пара-цимен. В одному варіанті багатокомпонентна терпентинова рідина включає принаймні приблизно 30% терпінеолу й принаймні приблизно 15% терпінеолу. В іншому варіанті суміш терпентинових рідин включає приблизно 40-60% терпінеолу, приблизно 30-40% терпінеолу, приблизно 5-20% -пінену й приблизно 0-10% пара-цимену. В одному варіанті суміш терпентинових рідин включає приблизно 50% терпінеолу, приблизно 35% терпінеолу, приблизно 10% -пінену й приблизно 5% пара-цимену. У ще одному варіанті суміш терпентинових рідин включає приблизно 40-60% терпінеолу, приблизно 30-40% пінену, приблизно 5-20% -пінену й приблизно 0-10% пара-цимену. В іншому варіанті суміш терпентинових рідин включає приблизно 50% терпінеолу, приблизно 35% пінену, приблизно 10% -пінену й приблизно 5% пара-цимену. У деяких варіантах масове співвідношення терпентинова рідина/ вуглеводневовмісний матеріал становить приблизно від 1:2 до 6:1, або приблизно від 1:2 до 4:1. В іншому варіанті масове співвідношення терпентинова рідина/ вуглеводневовмісний матеріал становить приблизно від 1:1 до 3:1. У варіантах, що відносяться до нафтвіддачі шарів, зазначене співвідношення дорівнює приблизно 3:1 або більше, а в інших варіантах, що відносяться до нафтвіддачі шарів, зазначене співвідношення дорівнює приблизно 4:1 або більше. При екстракції з нафтоносного шару для оцінки вмісту вуглеводневовмісного матеріалу використовують об'єм порового простору. В інших об'єктах даного винаходу, таких як використання гудронових пісків, а також вугілля й горючого сланцю, об'єм вуглеводневовмісного 3 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 матеріалу оцінюють прямим методом. У деяких варіантах мінімальна кількість органічного матеріалу, що міститься у вуглеводневовмісному матеріалі, дорівнює приблизно 1 мас.% або більше, в інших варіантах дорівнює приблизно 10 мас.% або більше й у ще одних варіантах дорівнює приблизно 14 мас.% або більше у розрахунку на масу вуглеводневовмісного матеріалу. Використовувані у даному контексті гудронові піски, вугілля, горючий сланець, природний газ, кероген, бітум, асфальт містять принаймні приблизно 1% природного вуглеводневовмісного органічного матеріалу. Описані способи й рідини використовують для екстракції аж до приблизно 100% вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісних матеріалів, що включають від надзвичайно низьких до надзвичайно високих кількостей вуглеводнів (тобто матеріалів, які включають принаймні від приблизно 1 мас.% вуглеводневовмісного матеріалу, аж до приблизно 100 мас.% вуглеводневого матеріалу). В одному варіанті як реагент для скраплення, солюбілізації або екстракції вуглеводневовмісного матеріалу вибирають природний, синтетичний або неорганічний терпентин, що включає терпінеол або являє собою терпінеол. У деяких варіантах скраплення, солюбілізацію й/або екстракцію викопного палива або вуглеводневовмісного органічного матеріалу можна проводити при температурі у діапазоні від приблизно 2C до приблизно 300C. В інших варіантах органічний матеріал або матеріал контактує з терпентиновою рідиною при температурі менше приблизно 300C, або менше приблизно 60C. У деяких варіантах температура скраплення, солюбілізації й/або екстракції перебуває у діапазоні від приблизно 20C до приблизно 200C. Тиск, при якому проводять скраплення, солюбілізацію й/або екстракцію викопного палива, звичайно становить величину у 4 6 діапазоні від 1,010 Па (0,1 атм) до приблизно 5,010 Па (50,0 атм). В інших варіантах 4 зазначений процес проводять при тиску від приблизно 5,010 Па (0,5 атм) до приблизно 5 8,010 Па (8,0 атм). У деяких інших варіантах викопне паливо або вуглеводневовмісний органічний матеріал, що призначений для скраплення, солюбілізації й/або екстракції при зануренні в одну або більше терпентинових рідин або при контактуванні з ними, є присутнім у формі частинок, грудок, шматків або блоків викопного палива, розмір яких становить величину у діапазоні від приблизно 0,74 мм до приблизно 10 мм, присутніх у внутрішньому просторі ємності для скраплення, солюбілізації або екстракції (у даному контексті взаємозамінно названої також реактором або ємністю для контактування), що включає один або більше зазначених реагентів для скраплення, солюбілізації й/або екстракції. В інших варіантах розмір частинок, грудок, шматків або блоків викопного палива становить величину у діапазоні від приблизно 0,149 мм (100 меш) до приблизно 20 мм. У деяких варіантах частинки, грудки, шматки або блоки викопного палива перемішують при пропущенні реагенту або реагентів для скраплення, солюбілізації й/або екстракції у формі рідини через частинки, грудки, шматки або блоки при кипінні реагенту або реагентів. В інших варіантах тривалість скраплення, солюбілізації й/або екстракції становить від приблизно 1 хв до приблизно 90 хв. Викопне паливо скраплюють, солюбілізують і/або екстрагують частково або повністю, і ступінь скраплення, солюбілізації й/або екстракції можна контролювати, змінюючи умови процесу обробки, такі як температура, тиск, інтенсивність перемішування й тривалість процесу обробки, і/або змінюючи тип, відносну кількість і концентрацію реагенту або реагентів для скраплення, солюбілізації й/або екстракції у реакторі. Об'єкт даного винаходу заснований на зненацька встановленому факті, що при додаванні у лоток приблизно 500 г реагенту, -терпінеолу, до приблизно 250 г зразка вугілля, діаметр частинок якого становить менше приблизно 25 мм, добутого з пітсбургського шару округу Вашингтон, штат Пенсільванія, реагент практично миттєво здобуває вугільно-чорний колір, що зберігається протягом декількох годин. Зазначений факт свідчить про те, що зміна кольору пов'язана не з суспензією частинок вугілля, а скоріше обумовлена екстракцією вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля. Потім зазначену суміш терпінеол/зразок вугілля, 2:1, переносять з лотка у герметично закритий контейнер і витримують 5 при температурі приблизно 20°C і тиску трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм) протягом приблизно 25 діб. Після фільтрування, промивання етанолом, висушування й зважування конверсія (тобто ступінь скраплення) зразка вугілля становить приблизно 71 мас.%. Зазначена конверсія (71 мас.%) відповідає практично повній солюбілізації бітуму (органічного матеріалу), присутнього у зразку вугілля, дані експрес-аналізу якого свідчать про присутність 2,00 мас.% вологи безпосередньо після видобутку, 9,25 мас.% сухої золи, 38,63 мас.% сухого летучого матеріалу й 50,12 мас.% сухого зв'язаного вуглецю. При проведенні серій наступних експериментів з вугіллям, а також з горючим сланцем і гудроновими пісками у різних умовах обробки було встановлено, що сімейство реагентів, яке включає природні й/або синтетичні 4 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 терпентини, що містять пінени, а також спиртові похідні піненів, тобто терпінеоли, є надзвичайно ефективними для скраплення, солюбілізації й/або екстракції керогену (органічного матеріалу), бітуму (органічного матеріалу) і/або асфальтену (органічного матеріалу), що входять до складу викопного палива, включаючи вугілля, горючий сланець, гудронові піски, важку сиру нафту й/або сиру нафту, при цьому не потрібне застосування ніякого каталізатора або лужних металів. Зазначені реагенти (за винятком неорганічного терпентину, що виділяють з нафти) є поновлюваними й екологічно чистими, тобто характеризуються низькою токсичністю, а також є відносно недорогими у порівнянні з усіма іншими відомими реагентами для скраплення, солюбілізації й/або екстракції викопного палива, такими як тетралін, ксилол, антрацен і різні розчини або суміші зазначених реагентів із іншими сполуками. Навіть отриманий з нафти неорганічний терпентин, що є непоновлюваним, характеризується низькою токсичністю, низькою вартістю, та його можна використовувати у рециркуляційній системі. Було також установлено, що будь-який зі зазначених реагентів для скраплення, солюбілізації й/або екстракції проникає або дифундує з високою швидкістю у частинки, грудки, блоки або шматки викопного палива через пори, у такий спосіб забезпечуючи у більшості випадків практично повне наступне вивільнення зі зазначених частинок, грудок, шматків або блоків зрідженої, солюбілізованої або екстрагованої фракції у більше м'яких умовах, наприклад, при температурі й тиску навколишнього середовища у порівнянні з умовами, які потрібні, як описано у відомих винаходах, що відносяться до скраплення, солюбілізації й/або екстракції викопного палива, такого як вугілля, гарячий сланець, гудронові піски, сира нафта й важка сира нафта. В об'єкті даного винаходу пропонується спосіб скраплення, солюбілізації й/або екстракції викопного палива або вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісного матеріалу, такого як вугілля, горючий сланець і гудронові піски, причому частина зазначеного твердого або напівтвердого викопного палива контактує з терпентиновою рідиною у суміші для екстракції, причому зазначене контактування можна здійснювати під час відсутності лужного металу, каталізатора, водню (H2) і/або оксиду вуглецю (CO). Хоча водень і CO можна використовувати як агент для перемішування, один варіант здійснення даного винаходу включає спосіб і композицію під час відсутності водню й CO. У деяких варіантах терпентинову рідину вибирають з природного терпентину, синтетичного терпентину, неорганічного терпентину, хвойного масла, пінену, -пінену, терпінеолу, терпінеолу, терпінеолу, полімерів і сумішей зазначених сполук. У деяких інших варіантах терпентинову рідину вибирають з гераніолу, 3-карену, дипентену (пара-мента-1,8-дієну), нополу, пінану, гідропероксиду 2-пінану, гідрату терпіну, 2-пінанолу, дигідроміценолу, ізоборнеолу, пара-ментан-8-олу, терпінілацетату, цитронелолу, пара-ментан-8-ілацетату, 7гідроксидигідроцитронелалю, ментолу й сумішей зазначених сполук. В інших варіантах терпентинову рідину вибирають з анетолу, камфену, пара-цимену, ганусового альдегіду, 3,7диметил-1,6-октадієну, ізоборнілацетату, оцимену, алооцимену, алооцименових спиртів, 2метокси2,6-диметил-7,8-епоксіоктану, камфори, цитралю, 7-метоксидигідроцитронелалю, 10камфорсульфонової кислоти, цинтронелалю, ментону й сумішей зазначених сполук. У даному винаході виключаються екологічні, економічні й практичні недоліки, якими характеризуються системи для екстракції, описані у попередньому рівні техніки. У цей час із деяким ступенем ефективності використовуються розчинники, що містять різні детергенти, поверхнево-активні речовини (ПАР), лужні або кислотні розчини, солі, летучі органічні сполуки й спирти. Однак кожна зі зазначених відомих композицій розчинників характеризується певними недоліками, які виключаються в одному або більше варіантів здійснення даного винаходу. В одному варіанті поновлювані екологічно чисті рідини для екстракції за даним винаходом одержують з природних джерел, і вони в основному не містять ПАР. В іншому варіанті рідини для екстракції не містять ПАР. Крім того, при використанні рідин для екстракції за даним винаходом для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з природних геологічних шарів виключаються економічні й екологічні витрати, пов'язані зі застосуванням інших відомих реагентів для скраплення, солюбілізації й/або екстракції викопного палива. У деяких варіантах об'єктом даного винаходу є спосіб екстракції вуглеводневовмісних матеріалів із використанням неводної рідини, яка в основному не містить ПАР, що включає терпентинову рідину. Перевагами неводних розчинників є зниження витоків у навколишнє середовище, підвищений ступінь екстракції вуглеводнів, виключення утворення сірчаної кислоти при контактуванні з газоподібним сірководнем та іншими реакційноздатними сполуками сірки, вбудованими у вуглеводневовмісні матеріали, придушення корозії, зниження в'язкості й виключення капілярного ефекту. Відповідно до одного об'єкта тверде або напівтверде викопне паливо або інші вуглеводневовмісні матеріали, такі як вугілля, горючий сланець, гудронові піски й важка сира 5 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нафта, або, наприклад, донні осадки нафтових резервуарів, стічної ями для нафти або шламовідстійника, браковані харчові продукти, компост, шлам стічних вод або міське сміття, одержують у вигляді утворень будь-якого розміру, які прискорюють контактування з терпентиновою рідиною. Викопне паливо або вуглеводневовмісні матеріали одержують у вигляді частинок, грудок, шматків або блоків, наприклад, у вигляді більших фрагментів або шматків вугілля або горючого сланцю. Відповідно до одного об'єкта даного винаходу викопне паливо або вуглеводневовмісний матеріал одержують у вигляді частинок. Відповідно до іншого об'єкта даного винаходу частинки викопного палива або вуглеводневовмісних матеріалів характеризуються середнім розміром від приблизно 0,01 мм до приблизно 100 мм. У деяких інших варіантах частинки викопного палива характеризуються середнім розміром від приблизно 4 мм до приблизно 25 мм. Згідно ще одному об'єкту даного винаходу у терпентинову рідину можна додавати другу рідину. Відповідно до зазначеного об'єкта даного винаходу другу рідину вибирають з (низч.)аліфатичних спиртів, алканів, ароматичних вуглеводнів, аліфатичних амінів, ароматичних амінів, сірчистого вуглецю й сумішей зазначених сполук. Приклади сумішей включають розчинники, отримані на нафтопереробних заводах, такі як декантирована нафта, легкий рецикловий газойль і нафта, або розчинники, отримані при сухій перегонці вугілля й фракціонуванні зрідженого вугілля. Використаний у даному контексті термін «(низч.)аліфатичні спирти» відноситься до первинних, вторинних і третинних одноатомних і багатоатомних спиртів, що містять від 2 до 12 атомів вуглецю. Використаний у даному контексті термін «алкани» відноситься до алканів із прямим або розгалуженим ланцюгом, що містить від 5 до 22 атомів вуглецю. Використаний у даному контексті термін «ароматичні вуглеводні» відноситься до моноциклічних, гетероциклічних і поліциклічних сполук. Використаний у даному контексті термін «аліфатичні аміни» відноситься до первинних, вторинних і третинних амінів, що містять алкільні замісники, що включають від 1 до 15 атомів вуглецю. У деяких варіантах використовують бензол, нафталін, толуол або їхні комбінації. В іншому варіанті використовують згадані вище (низч.)аліфатичні спирти. В одному варіанті розчинник вибирають з етанолу, пропанолу, ізопропанолу, бутанолу, пентану, гептану, гексану, бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну, антрацену, тетраліну, триетиламіну, аніліну, сірчистого вуглецю й сумішей зазначених сполук, які при робочих температурі й тиску присутні у рідкій формі. У деяких варіантах співвідношення терпентинова рідина/будь-який інший розчинник, який змішується з терпентином, що міститься у зазначеному флюїді, дорівнює приблизно 1:1 або більше, у деяких варіантах дорівнює приблизно 9:4 або більше. У деяких варіантах зазначене співвідношення дорівнює приблизно 3:1 або більше. У ще одному варіанті зазначене співвідношення дорівнює приблизно 4:1 або більше. Відповідно до об'єкта даного винаходу викопне паливо й терпентинова рідина контактують при температурі від приблизно 2°C до приблизно 300°C. У деяких варіантах викопне паливо контактує з терпентиновою рідиною при температурі менше приблизно 200°C. Відповідно до іншого об'єкта даного винаходу викопне паливо й терпентинова рідина 4 6 контактують при тиску від приблизно 1,010 Па (0,1 атм) до приблизно 5,010 Па (50 атм). Відповідно до одного об'єкта спосіб здійснюють при тиску від приблизно 0,5 атм до приблизно 8 атм. Відповідно до іншого об'єкта даного винаходу спосіб додатково включає використання екстракційної ємності, в якій тверде або напівтверде викопне паливо контактує з терпентиновою рідиною. В одному об'єкті використовують способи перемішування, за допомогою яких викопне паливо й терпентинова рідина, які контактують у реакторі або в екстракційній ємності, змішують і перемішують. Відповідно до іншого об'єкта даного винаходу викопне паливо й терпентинову рідину інкубують у збірнику, трубопроводі, або в іншій придатній ємності, щоб збільшити тривалість їх контактування. Відповідно до одного об'єкта ступінь скраплення, солюбілізації й/або екстракції контролюють при зміні тривалості контактування твердого або напівтвердого викопного палива з терпентиновою рідиною й/або температури суміші викопного палива й терпентинової рідини. Відповідно до іншого об'єкта даного винаходу викопне паливо контактує з гетерогенною рідиною, що включає терпентинову рідину й киплячу воду як перемішуючий агент. За рахунок пухирців, що утворюються при кипінні води, відбувається перемішування, при цьому збільшується поверхня контактування викопного палива й терпентинової рідини. Таким чином, у результаті спостерігається більше високий ступінь екстракції. Після екстракції терпентинову рідину, що включає вуглеводень, відокремлюють від води з використанням різних густин рідин, наприклад, у відстійному резервуарі, приймачі, або в інших відомих пристроях для поділу. 6 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У деяких варіантах об'ємне співвідношення терпентиновий флюїд/вода дорівнює приблизно 1:1 або більше, щоб виключити утворення суспензії, що може утрудняти відділення екстрагованого органічного матеріалу від флюїду, що містить терпентинову рідину. Відповідно до одного об'єкта даного винаходу викопне паливо контактує з терпентиновою рідиною при споживанні енергії, вибраної з теплової енергії, при температурі вище приблизно 300°C, тиску вище 50 атм, мікрохвильового випромінювання, ультразвукової енергії, енергії іонізуючого випромінювання, енергії механічного зрушення й сумішей зазначених видів енергії. Відповідно до іншого об'єкта даного винаходу у суміш викопного палива й терпентинової рідини додають каталізатор скраплення або солюбілізації. Відповідно до одного об'єкта даного винаходу у реакційну або солюбілізаційну суміш додають сполуку, вибрану з водню, монооксиду вуглецю, води, оксидів металів, металів і їх сумішей. Відповідно до іншого об'єкта даного винаходу у реакційну або солюбілізаційну суміш додають мікроорганізм. При біологічній обробці палицеподібними термофільними й хемолітотрофними мікроорганізмами, вибраними з природних ізолятів, виділених із термальних сірковмісних джерел, розщеплюються певні хімічні зв'язки, наприклад, поперечні зв'язки атомів сірки й поперечні зв'язки атомів кисню у вуглеводнях у складі викопного палива та інших вуглеводневовмісних матеріалів. Розщеплення зазначених певних хімічних зв'язків прискорює солюбілізацію вуглеводнів у складі викопного палива та інших вуглеводневовмісних матеріалів. В одному варіанті здійснення даного винаходу пропонується спосіб екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісного матеріалу, що включає грузлий рідкий, рідкий або газоподібний матеріал викопного палива. Відповідно до зазначеного способу використовують першу рідину, що включає терпентинову рідину. Терпентинова рідина контактує з вуглеводневовмісним матеріалом безпосередньо у підземному шарі, що містить зазначений матеріал викопного палива, при цьому утвориться екстракційна суміш, у такий спосіб вуглеводневовмісний органічний матеріал екстрагується зазначеною терпентиновою рідиною, при цьому одержують екстракційну рідину. Екстракційну рідину витягають зі зазначеного шару, при цьому екстракційна рідина включає терпентинову рідину, що включає екстрагований вуглеводневовмісний органічний матеріал. Екстрагований вуглеводневовмісний органічний матеріал відокремлюють від не екстрагованого залишкового матеріалу. Спосіб додатково включає відділення зазначеного екстрагованого вуглеводневовмісного органічного матеріалу від терпентинової рідини. Грузлим рідким, рідким або газоподібним матеріалом викопного палива є важка сира нафта, сира нафта, природний газ або їхня комбінація. Підземним шаром є, наприклад, шар сирої нафти або шар природного газу. Даний винахід можна ефективно використовувати в умовах шару для прямого скраплення й/або солюбілізації викопного палива у підземних шарах, а також для екстракції отриманих рідких продуктів із зазначених шарів. Прикладом реагенту для екстракції за даним винаходом є флюїд, наприклад, рідина, що може характеризуватися надзвичайно високою фізико-хімічною афінністю до бітумінозного органічного матеріалу, включаючи бітум, кероген і/або дьоготь, у вугіллі, горючому сланці й гудронових пісках. При прямому контактуванні реагенту для екстракції за даним винаходом і бітумінозному органічному матеріалі, який в основному включає вуглеводні, органічний матеріал екстрагується реагентом для екстракції за даним винаходом й у такий спосіб скраплюється. При контактуванні вуглеводні й реагент для екстракції за даним винаходом швидко утворюють гомогенний розчин, тобто однофазну рідину. Фізико-хімічна афінність між реагентом для екстракції за даним винаходом і бітумінозним матеріалом є перевагою, тому що дозволяє підвищити об'єм видобутку нафти з нафтоносних шарів в умовах шару. У застосовуваних до цього часу технологіях витягання нафти з нафтоносних шарів в умовах шару, описаних у попередньому рівні даної галузі техніки, в основному використовується так званий спосіб фронтального витиснення. Зазначений процес строго контролюється характеристиками багатофазного потоку флюїду у пористому середовищі. При цьому значна частина, у більшості випадків більше приблизно 40% вихідної нафти, не витягається з шару навіть у випадку «гарних» шарів, що містять нафту з низькою в'язкістю. Реагент для екстракції за даним винаходом підвищує об'єм нафтовидобутку за рахунок виключення складного режиму багатофазного потоку, що переважає в умовах шару, який характерний для технологій, описаних у попередньому рівні даної галузі техніки. У даному винаході пропонується вдосконалений спосіб підвищення плинності й екстракції грузлих або нерухливих вуглеводневовмісних матеріалів при контактуванні вуглеводневовмісного матеріалу з терпентиновою рідиною, що знижує в'язкість вуглеводневовмісного матеріалу. Неводна природа терпентинової рідини також прискорює 7 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 швидкість потоку за рахунок виключення капілярного ефекту, характерного для водних розчинів. Контактування здійснюється у шарі або поза шаром. Перевага даного винаходу полягає у надзвичайно високій фізико-хімічній афінності терпентинової рідини. В одному способі за даним винаходом агент для екстракції за даним винаходом закачують у нафтоносний шар або у шар природного газу через нагнітальну свердловину. Нафту екстрагують реагентом для екстракції за даним винаходом при контактуванні нафти й реагенту для екстракції за даним винаходом у нафтоносному шарі, при цьому утворюється гомогенний розчин, тобто однофазна рідина. Реагент для екстракції за даним винаходом не просто витісняє нафту у міру її пересування з нагнітальної свердловини в експлуатаційну свердловину через канал для руху флюїдів у підземному шарі. Швидше за все, екстракція нафти, попередньо захопленої реагентом для екстракції за даним винаходом, триває до повного споживання реагенту для екстракції, при цьому утворюється гомогенний розчин у нафті. Потім зазначений гомогенний розчин, що включає екстраговані вуглеводні, просто проходить через пори нафтоносного шару у вигляді однофазної рідини, у підсумку досягаючи експлуатаційної свердловини. Наступні приклади ілюструють три конкретних варіанти способів витягання нафти у шарі за даним винаходом. У першому варіанті (безпосередньо у шарі) реагент для екстракції за даним винаходом закачують у нафтоносний шар у кількості приблизно від трьох (3,0) до семи (7,0) об'ємів порового простору, причому нафтоносний шар попередньо обводнюють до залишкової нафтонасиченості, при цьому з вихідного шару витягають приблизно 51% нафти. Зненацька було встановлено, що при наступному закачуванні реагенту для екстракції можна додатково витягати приблизно 41% нафти, що міститься у вихідному шарі. Зазначений варіант способу підтверджений експериментально, як описано нижче у прикладі 22. У другому варіанті (безпосередньо у шарі) реагент для екстракції за даним винаходом закачують у нафтоносний шар у кількості приблизно від (2,0) до п'яти (5,0) об'ємів порового простору. Спочатку нафту витягають при закачуванні реагенту для екстракції за даним винаходом у кількості тільки приблизно від однієї третини (0,3) до трьох чвертей (0,75) об'єму порового простору, потім витягають реагент для екстракції за даним винаходом, що включає екстраговану нафту. Основну частину присутньої у шарі нафти витягають при закачуванні реагенту у кількості приблизно від півтора (1,5) до трьох з половиною (3,5) об'ємів усього порового простору. Зазначений спосіб забезпечує витягання приблизно 90% вихідної нафти з шару. Зазначений варіант способу також підтверджений експериментально, як описано нижче у прикладі 22. У третьому варіанті (безпосередньо у шарі) реагент для екстракції за даним винаходом закачують для підвищення ступеня витягання нафти з нафтоносних шарів, що містять надзвичайно грузлу нафту, наприклад, з шарів «Оринокського нафтоносного пояса» у Венесуелі. Способи нафтовидобутку, описані у попередньому рівні техніки, характеризуються низьким коефіцієнтом витягання надважкої нафти, що звичайно становить від приблизно 10% до приблизно 15% вихідної нафти у зазначених шарах. Зненацька було встановлено, що коефіцієнт витягання зі зазначених шарів можна додатково підвищити при закачуванні реагенту для екстракції на основі терпентинової рідини за даним винаходом за рахунок застосування горизонтальних свердловин, експлуатаційної й нагнітальної, а також за рахунок періодичного парового просочення зазначених свердловин. Сумарний видобуток природного газу з великого газового шару можна підвищити при закачуванні у шар реагенту для екстракції за даним винаходом. Видобуток газу зі зазначеного шару у більшості випадків приводить до небезпечного великомасштабного осідання порід на поверхні газового родовища, наприклад, родовище Гронінген у Голландії. По суті, у більшості випадків необхідно підтримувати тиск у шарі за рахунок закачування води. Вода, яку закачали у шар, захоплює у шарі аж до приблизно 30% газу при високому тиску за рахунок двофазного потоку води й газу через шар, що характеризується низькою проникністю. Однак при закачуванні реагенту для екстракції за даним винаходом газ, захоплений у шарі, екстрагується реагентом і направляється в експлуатаційні свердловини. При поділі реагенту й газу на поверхні газ витягають, а реагент направляють у рециркуляційну систему для повторного використання. Способи екстракції за даним винаходом можна використовувати після застосування одного або більше відомих способів для підвищення нафтовидобутку, наприклад, можна закачувати CO2 або природний газ і додавати ПАР. Інші об'єкти й переваги даного винаходу представляються очевидними фахівцям у даній 8 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 галузі техніки на підставі зазначеного опису, в якому деякі варіанти здійснення даного винаходу представлені й описані тільки для ілюстрації представленого оптимального варіанта здійснення даного винаходу. Варто розуміти, що можливі інші різні варіанти здійснення даного винаходу й модифікації його деяких елементів у різному ступені, які включені в обсяг даного винаходу. Відповідно наведений опис варто розглядати як ілюстрацію сутності даного винаходу, що не обмежують його обсяг. Типові варіанти здійснення даного винаходу Вугілля У деяких варіантах антрацит або бітумінозне вугілля подрібнюють до розмірів від приблизно 0,841 мм (20 меш) до приблизно 0,149 мм (100 меш) і потім солюбілізують і/або екстрагують, тобто скраплюють при зануренні у терпентинову рідину при тиску у діапазоні від приблизно 5 5 1,010 Па (1 атм) до приблизно 2,010 Па (2,0 атм). У деяких інших варіантах терпентиновою рідиною є природний, синтетичний або неорганічний терпентин, що включає аж до приблизно 50-70 об. % -терпінеолу, приблизно 20-40 об. % -терпінеолу й приблизно 10 об. % інших компонентів. Як визначено у даному контексті, термін «інші компоненти» включає природний терпентин, синтетичний терпентин, неорганічний терпентин, хвойне масло, -пінен, -пінен, терпінеол, -терпінеол, -терпінеол, терпенові смоли, -терпен, -терпен, -терпен і суміші зазначених сполук. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з гераніолу, 3-карену, дипентену (пара-мента-1,8-дієну), нополу, пінану, гідропероксиду 2-пінану, гідрату терпіну, 2-пінанолу, дигідроміценолу, ізоборнеолу, пара-ментан-8-олу, терпінілацетату, цитронелолу, пара-ментан-8-ілацетату, 7гідроксидигідроцитронелалю, ментолу й сумішей зазначених сполук. У ще одних варіантах терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з анетолу, камфену, пара-цимену, ганусового альдегіду, 3,7-диметил-1,6октадієну, ізоборнілацетату, оцимену, алооцимену, алооцименових спиртів, 2метокси2,6диметил-7,8-епоксіоктану, камфори, цитралю, 7-метоксидигідроцитронелалю, 10камфорсульфонової кислоти, цинтронелалю, ментону й/або сумішей зазначених сполук. У деяких варіантах основу шару антрациту або бітумінозного вугілля можна перемішувати при пропущенні зазначеної терпентинової рідини при температурі у діапазоні від 80°C до приблизно 130C, або переважно при температурі кипіння зазначеної терпентинової рідини. У деяких інших варіантах тривалість солюбілізації й/або екстракції, тобто скраплення, становить приблизно від 10 хв до приблизно 40 хв. У деяких варіантах тривалість контактування, необхідна для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля, становить менше приблизно 5 хв. У деяких варіантах лігніт, буре вугілля або будь-які інші низькоякісні вугілля подрібнюють до розмірів від приблизно 0,419 мм (40 меш) до приблизно 0,074 мм (200 меш) і потім солюбілізують і/або екстрагують, тобто скраплюють при зануренні у терпентинову рідину при 5 5 тиску у діапазоні від приблизно 1,010 Па (1 атм) до приблизно 2,010 Па (2,0 атм). У деяких інших варіантах терпентинова рідина являє собою природний, синтетичний або неорганічний терпентин, що включає приблизно 70-90 об. % -терпінеолу, приблизно 525 об. % -терпінеолу й приблизно 5 об. % інших компонентів. В інших варіантах основу шару лігніту, бурого вугілля або будь-яких інших низькоякісних вугіль перемішують при пропущенні зазначеної терпентинової рідини при температурі у діапазоні від приблизно 80°C до приблизно 130°C, або переважно при температурі кипіння зазначеної терпентинової рідини. У деяких інших варіантах солюбілізацію й/або екстракцію, тобто скраплення проводять протягом приблизно від 20 хв до приблизно 60 хв. У деяких варіантах тривалість контактування, необхідна для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля, становить менше приблизно 5 хв. Горючий сланець У деяких варіантах горючий сланець подрібнюють до розмірів від приблизно 0,419 мм (40 меш) до 0,074 мм (200 меш) і потім солюбілізують і/або екстрагують, тобто скраплюють при 5 зануренні у терпентинову рідину при тиску у діапазоні від приблизно 1,010 Па (1 атм) до 5 приблизно 2,010 Па (2,0 атм). В інших варіантах терпентинова рідина являє собою природний, синтетичний або неорганічний терпентин, що включає приблизно 70-90 об. % -терпінеолу, приблизно 5-25 об. % -терпінеолу й приблизно 5 об. % інших компонентів. У деяких інших варіантах основу шару горючого сланцю перемішують при пропущенні зазначеної терпентинової рідини при температурі у діапазоні від приблизно 80°C до приблизно 130°C, або переважно при температурі кипіння зазначеної терпентинової рідини. В інших варіантах солюбілізацію й/або екстракцію, тобто скраплення проводять протягом приблизно від 30 хв до приблизно 60 хв. У деяких варіантах тривалість контактування, необхідна для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з горючого сланцю, становить менше приблизно 5 хв. 9 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Гудронові піски У деяких варіантах гудронові піски подрібнюють до розмірів від приблизно 25,4 мм (1 меш) до 4,76 мм (4 меш) і потім солюбілізують і/або екстрагують, тобто скраплюють при зануренні у 5 терпентинову рідину при тиску у діапазоні від приблизно 1,010 Па (1 атм) до приблизно 5 2,010 Па (2,0 атм). В інших варіантах терпентинова рідина являє собою природний, синтетичний або неорганічний терпентин, що включає приблизно 40-60 об. % -терпінеолу, приблизно 30-50 об. % -терпінеолу, приблизно 5 об. % - і/або -пінену й приблизно 5 об. % інших компонентів. У ще одному варіанті основу шару гудронових пісків перемішують при пропущенні зазначеної терпентинової рідини при температурі у діапазоні від приблизно 60°C до приблизно 90°C, або переважно при температурі кипіння зазначеної терпентинової рідини. В інших варіантах солюбілізацію й/або екстракцію, тобто скраплення, проводять протягом приблизно від 10 хв до приблизно 30 хв. У деяких варіантах тривалість контактування, необхідна для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків, становить менше приблизно 5 хв. Сира нафта У деяких варіантах парафінову нафту й середньоважку сиру нафту добувають у шарі, тобто витягають з підземного шару з використанням первинного, вторинного або третинного методу видобутку нафти при закачуванні терпентинової рідини у кількості приблизно від одного (1,0) до приблизно п'яти (5,0) об'ємів порового простору. В інших варіантах терпентинову рідину закачують у кількості від приблизно двох (2,0) до приблизно чотирьох (4,0) об'ємів порового простору. У деяких варіантах терпентинова рідина являє собою природний, синтетичний або неорганічний терпентин, що включає приблизно 40-70 об. % -терпінеолу, приблизно 30-40 об. % -терпінеолу, приблизно 10 об. % - і/або -пінену й приблизно 10 об. % інших компонентів. У деяких варіантах після закачування терпентинової рідини проводять обводнювання при закачуванні води у кількості приблизно від одного (1,0) до приблизно трьох (3,0) об'ємів порового простору. У деяких варіантах важку й надважку сиру нафту добувають у шарі, тобто витягають з підземного шару первинним, вторинним або третинним методом видобутку нафти при закачуванні терпентинової рідини у кількості приблизно від одного (1,0) до приблизно п'яти (5,0) об'ємів порового простору. В інших варіантах терпентинову рідину закачують у кількості від приблизно двох (2,0) до приблизно чотирьох (4,0) об'ємів порового простору. У деяких варіантах терпентинова рідина являє собою природний, синтетичний або неорганічний терпентин, що включає приблизно 50-70 об. % -терпінеолу, приблизно 20-35 об. % -терпінеолу, приблизно 10 об. % - і/або -пінену й приблизно 5 об. % інших компонентів. В інших варіантах зазначений спосіб використовують у сполученні з нагнітанням пари у шар до, протягом або після закачування рідин для екстракції вуглеводнів. На фіг. 1 показана установка для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків. Установка 100 включає резервуар 102 для терпентинової рідини, що необов'язково приєднаний до насоса 104, з якого терпентинову рідину подають в ємність для контактування або в екстракційну ємність 110. У деяких варіантах резервуар для подачі терпентинової рідини забезпечений пристроєм для нагрівання терпентинової рідини. У деяких варіантах ємністю для контактування є похилий ротаційний фільтр або барабан. Зразок гудронового піску 106 направляють на конвеєр 108 або у подібний живильний пристрій для подачі гудронового піску у вхідний отвір ємності для контактування 110. Конвеєр 108 необов'язково забезпечений сітчастим фільтром або подібним сортувальним пристроєм, щоб виключити влучення великих частинок у робочий процес. Ємність для контактування 110 забезпечена принаймні одним вхідним отвором для введення терпентинової рідини та її контактування з гудроновим піском. Ємність для контактування 110 включає безліч тарілок і ребер 114, призначених для втримання гудронового піску в ємності для контактування протягом заданого періоду часу, а також для збільшення або контролю контактування частинок гудронового піску з терпентиновою рідиною. У деяких варіантах ємністю для контактування є похилий ротаційний фільтр. Екстракційну суміш, що включає екстракційну рідину й екстрагований з гудронового піску вуглеводневовмісний органічний матеріал, видаляють з ємності для контактування 110 через вихідний отвір 116, у який вбудований фільтр 118 для запобігання видалення твердих речовин разом із екстракційною сумішшю, що включає екстрагований вуглеводневовмісний органічний матеріал. Насос 120 приєднують до вихідного отвору 116 для закачування екстракційної суміші у збірник 122. Трубопровід 124 приєднують до збірника 112 для подачі екстракційної суміші для подальшої переробки. Після екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу неорганічні тверді речовини й інші матеріали, які не розчинні у терпентиновій рідині, видаляють з ємності для контактування з використанням 10 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 другого конвеєра 126. Терпентинові рідини, які використовують для витягання вуглеводнів із гудронових пісків із використанням установки 100, включають, але не обмежуючись тільки ними, рідини, які містять -терпінеол і терпінеол. На фіг. 2 показана установка 200 для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з горючого сланцю та інших шарів осадових порід, які містять вуглеводневі матеріали, що витягаються. Зразок горючого сланцю 202 завантажують у млин або дробарку 204 для зменшення розміру частинок горючого сланцю. В одному варіанті млин або дробарка 204 дозволяє знизити розмір частинок горючого сланцю до величини від приблизно 0,074 мм до 0,42 мм. Подрібнений горючий сланець необов'язково подають на фільтр для забезпечення однорідності й/або відповідного розміру частинок. Перший конвеєр 206 подає частинки з млина або дробарки 204 в ємність для контактування 208. Ємність для контактування 208 з'єднана з резервуаром для терпентинової рідини 210, до якого необов'язково приєднаний насос і який закачує терпентинову рідину принаймні в один вхідний отвір 212, з'єднаний з ємністю для контактування 208. У деяких варіантах резервуар для терпентинової рідини забезпечений пристроєм для нагрівання терпентинової рідини. Ємність для контактування 208 включає безліч тарілок і ребер 214, призначених для втримання горючого сланцю в ємності для контактування протягом заданого періоду часу, а також для збільшення або контролю контактування частинок горючого сланцю з терпентиновою рідиною. У деяких варіантах ємністю для контактування є похилий ротаційний фільтр або барабан. Потік екстракційної суміші, що включає терпентинову рідину й витягнутий з горючого сланцю вуглеводневовмісний органічний матеріал, надходить з вихідного отвору 216 у збірник 220. Насос 218 необов'язково приєднують до вихідного отвору 216 для прискорення подачі потоку екстракційної суміші у збірник 220. Потік екстракційної суміші можна направляти у трубопровід 222 для подачі потоку екстракційної суміші на подальшу переробку. Другий конвеєр 224 забезпечує видалення неорганічних або нерозчинних матеріалів з ємності для контактування 208. Терпентинові рідини, які використовують для витягання вуглеводнів із горючого сланцю зі застосуванням установки 200, включають, але не обмежуючись тільки ними, -терпінеол і терпінеол. На фіг. 3 показана установка 300 для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля. Зразок вугілля 302 подають у млин або дробарку 304 для зменшення розміру частинок вугілля. В одному варіанті млин або дробарка 304 дозволяє знизити розмір частинок вугілля до величини від приблизно 0,01 мм до приблизно 1 мм залежно від якості зразка вугілля. У деяких варіантах млин або дробарка 304 являє собою бігуни для мокрого розмелу. Подрібнене вугілля необов'язково пропускають через фільтр для забезпечення однорідності й/або відповідного розміру частинок. Подрібнене вугілля завантажують у першу ємність для контактування 306. Перша ємність для контактування 306 також з'єднана з резервуаром для терпентинової рідини 308, до якого необов'язково приєднують насос 310, що закачує терпентинову рідину у першу ємність для контактування 306. У деяких варіантах резервуар для терпентинової рідини включає пристрій для нагрівання терпентинової рідини. Перша ємність для контактування 306 включає пристрій 312, що перемішує, призначений для перемішування й поліпшення або контролю контактування твердих частинок вугілля з терпентиновою рідиною. Потік екстракційної суміші, що включає терпентинову рідину й витягнутий з вугілля вуглеводневовмісний органічний матеріал, надходить з вихідного отвору 313 першої ємності для контактування у другу ємність для контактування 316. Насос 314 необов'язково приєднують до вихідного отвору 313 для прискорення подачі потоку екстракційної суміші у другу ємність для контактування 316. Друга ємність для контактування 316 включає серії тарілок або ребер 318, призначених для збільшення або контролю поділу твердих речовин і терпентинових рідин. Друга ємність для контактування 316 необов'язково являє собою похилий ротаційний фільтр або барабан. Потік екстракційної суміші надходить через вихідний отвір 320 другої ємності для контактування, до якого необов'язково приєднують насос 322 для прискорення подачі потоку екстракційної суміші, у збірник 324. Зріджене вугілля й будь-яку терпентинову рідину, що перебувають у збірнику 324, направляють на нафтопереробну установку або на іншу стадію переробки за трубопроводом 326. Конвеєр 328 приєднують до другої ємності для контактування 316 для видалення й регенерації твердих речовин, що є побічним продуктом процесу. Терпентинові рідини, які використовують для витягання вуглеводнів із вугілля зі застосуванням установки 300, включають, але не обмежуючись тільки ними, -терпінеол і терпінеол. Установку 300 можна використовувати також для переробки високосортного й низькосортного горючого сланцю. На фіг. 4 показаний процес 400, призначений для підвищення ступеня витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісного приповерхневого шару. Вуглеводневовмісний шар 404 розташований нижче поверхні 402. Експлуатаційна свердловина 11 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 406 вже експлуатується. Нагнітальна свердловина 408 призначена для закачування терпентинової рідини за трубопроводом 410. Терпентинова рідина прискорює скраплення, солюбілізацію й/або екстракцію вуглеводневовмісного органічного матеріалу, який присутній у шарі, а також забезпечує рушійну силу для переміщення вуглеводневовмісного органічного матеріалу у шарі в експлуатаційну свердловину. Потік вуглеводневих продуктів, що включає закачану терпентинову рідину, надходить у трубопровід 412. Терпентинові рідини, які використовують для витягання вуглеводнів із вуглеводневовмісного приповерхневого шару з застосуванням установки 400, включають, але не обмежуючись тільки ними, -терпінеол і терпінеол. У деяких варіантах одержують терпентинову рідину, призначену для підвищення продуктивності нафтової свердловини, що включає принаймні приблизно 30 об. % природного терпентину, синтетичного терпентину, неорганічного терпентину, хвойного масла, -пінену, пінену, терпінеолу, -терпінеолу, терпінеолу, терпенових смол, -терпену, -терпену, терпену або сумішей зазначених сполук. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 30 об. % гераніолу, 3-карену, дипентену (пара-мента-1,8-дієну), нополу, пінану, гідропероксиду 2-пінану, гідрату терпіну, 2-пінанолу, дигідроміценолу, ізоборнеолу, параментан-8-олу, терпінілацетату, цитронелолу, пара-ментан-8-ілацетату, 7гідроксидигідроцитронелалю, ментолу або сумішей зазначених сполук. У ще одних варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 30 об. % анетолу, камфену, пара-цимену, ганусового альдегіду, 3,7диметил-1,6-октадієну, ізоборнілацетату, оцимену, алооцимену, алооцименових спиртів, 2-метокси-2,6-диметил-7,8-епоксіоктану, камфори, цитралю, 7метоксидигідроцитронелалю, 10-камфорсульфонової кислоти, цинтронелалю, ментону або сумішей зазначених сполук. У деяких варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 40 об. % терпінеолу. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 25 об. % терпінеолу. У ще одних варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 40 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно 25 об. % -терпінеолу. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 50% -терпінеолу й у деяких варіантах включає також терпінеол. У деяких варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 20 об. % терпінеолу. В інших варіантах терпентинова рідина включає приблизно від 50 об. % до 70 об. % -терпінеолу й приблизно від 10 об. % до 40 об. % -терпінеолу. В іншому об'єкті пропонується спосіб збільшення видобутку з приповерхневого вуглеводневовмісного шару з використанням удосконалених режимів, і зазначений спосіб полягає у тому, що терпентинову рідину закачують у шар через нагнітальну свердловину для прискорення видобутку вуглеводневовмісного матеріалу. Терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з природного терпентину, синтетичного терпентину, неорганічного терпентину, хвойного масла, -пінену, -пінену, терпінеолу, -терпінеолу, терпінеолу, терпенових смол, -терпену, -терпену, -терпену й сумішей зазначених сполук. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з гераніолу, 3карену, дипентену (пара-мента-1,8-дієну), нополу, пінану, гідропероксиду 2-пінану, гідрату терпіну, 2-пінанолу, дигідроміценолу, ізоборнеолу, пара-ментан-8-олу, терпінілацетату, цитронелолу, пара-ментан-8-ілацетату, 7-гідроксидигідроцитронелалю, ментолу й сумішей зазначених сполук. У ще одних варіантах терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з анетолу, камфену, пара-цимену, ганусового альдегіду, 3,7-диметил-1,6-октадієну, ізоборнілацетату, оцимену, алооцимену, алооцименових спиртів, 2-метокси-2,6-диметил-7,8епоксіоктану, камфори, цитралю, 7-метоксидигідроцитронелалю, 10-камфорсульфонової кислоти, цинтронелалю, ментону й/або сумішей зазначених сполук. Отриманий потік вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що включає терпентинову рідину й витягнуті вуглеводні, витягають з експлуатаційної свердловини, з'єднаної з вуглеводневовмісним шаром. Отриманий потік вуглеводневовмісного органічного матеріалу розділяють на потік витягнутих вуглеводнів і терпентинову рідину, що направляють у рециркуляційну систему. У деяких варіантах спосіб додатково включає стадію закачування рециркулюючого потоку терпентинової рідини у нагнітальну свердловину. В іншому об'єкті пропонується спосіб витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу зі збагаченого вугіллям вуглеводневовмісного приповерхневого шару. Спосіб включає стадії екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу способом, що в основному включає стадії одержання зразка вугілля, який включає вуглеводневовмісний органічний матеріал, що витягається, і подрібнювання вугілля, при цьому одержують подрібнене вугілля. Подрібнене вугілля фільтрують і завантажують в ємність для контактування, що забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування рідини для екстракції вуглеводнів в ємність для 12 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 контактування. Подрібнене вугілля контактує з неводною рідиною для екстракції вуглеводнів, яка в основному не містить ПАР, що складається в основному з терпентинової рідини, вибраної з групи, що включає природний терпентин, синтетичний терпентин, неорганічний терпентин, хвойне масло, -пінен, -пінен, терпінеол, терпінеол, терпінеол, терпенові смоли, -терпен, -терпен, -терпен, гераніол, 3-карен, дипентен (пара-мента-1,8-дієн), нопол, пінан, гідропероксид 2-пінану, гідрат терпіну, 2-пінанол, дигідроміценол, ізоборнеол, пара-ментан-8-ол, терпінілацетат, цитронелол, пара-ментан-8-ілацетат, 7-гідроксидигідроцитронелаль, ментол, анетол, камфен, пара-цимен, ганусовий альдегід, 3,7-диметил-1,6-октадієн, ізоборнілацетат, оцимен, алооцимен, алооцименові спирти, 2-метокси-2,6-диметил-7,8-епоксіоктан, камфору, цитраль, 7-метоксидигідроцитронелаль, 10-камфорсульфонову кислоту, цинтронелаль, ментон і суміші зазначених сполук, таким чином, що при цьому утворюється екстракційна суміш і залишковий матеріал. Екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу у терпентиновій рідині, а залишковий матеріал включає принаймні частину нерозчинного матеріалу з вугілля, що не розчинний у терпентинових рідинах. Залишковий матеріал відокремлюють від екстракційної суміші, а вуглеводневовмісний органічний матеріал відокремлюють від терпентинової рідини, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів і потік терпентинової рідини, причому потік вуглеводневих продуктів включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля. Принаймні частина потоку терпентинової рідини надходить у рециркуляційну систему на стадію контактування. В іншому об'єкті пропонується спосіб збільшення видобутку з вуглеводневовмісного приповерхневого вуглеводневого шару з використанням удосконалених режимів. Спосіб включає стадії закачування терпентинової рідини у шар через нагнітальну свердловину. У деяких варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 40 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно 10 об. % -терпінеолу. Терпентинова рідина солюбілізує, екстрагує й/або витісняє вуглеводневовмісні матеріали з шару, які потім витягають з шару з терпентиновою рідиною через експлуатаційну свердловину. У деяких варіантах спосіб додатково включає відділення вуглеводнів від терпентинової рідини. У ще одних варіантах спосіб додатково включає рециркуляцію терпентинової рідини у нагнітальну свердловину. У деяких варіантах вміст -терпінеолу становить приблизно від 40 об. % до 70 об. %. У деяких інших варіантах вміст -терпінеолу становить принаймні приблизно 70 об. %. У ще одних варіантах вміст терпінеолу становить приблизно від 10 об. % до 40 об. %. В інших варіантах терпентинова рідина додатково включає аж до приблизно 10 об. % терпінеолу. В інших варіантах терпентинова рідина включає аж до приблизно 25 об.% органічного розчинника, вибраного з метанолу, етанолу, пропанолу, толуолу й ксилолу. Спосіб можна використовувати для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу при видобутку первинними, вторинними й третинними методами, включаючи методи, які використовують після вторинних методів видобутку, що включають обводнювання. В іншому об'єкті пропонується терпентинова рідина для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків. В одному варіанті терпентинова рідина включає принаймні приблизно 30 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно 25 об. % терпінеолу. В іншому варіанті терпентинова рідина включає приблизно від 30 об. % до 70 об. % -терпінеолу, приблизно від 25 об. % до 55 об. % терпінеолу, аж до приблизно 10 об. % -терпену й аж до приблизно 10 об. % терпену. В іншому об'єкті пропонується терпентинова рідина для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з джерел високосортного вугілля, такого як, наприклад, антрацит або бітумінозне вугілля. В одному варіанті терпентинова рідина включає принаймні приблизно 45 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно 15 об. % терпінеолу. В іншому варіанті терпентинова рідина включає приблизно від 45 об. % до 80 об. % -терпінеолу, приблизно від 15 об. % до 45 об. % терпінеолу, аж до приблизно 10 об. % -терпену й аж до приблизно 10 об. % терпену. В іншому об'єкті пропонується терпентинова рідина для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з джерел низькосортного вугілля. В одному варіанті терпентинова рідина включає принаймні приблизно 60 об. % -терпінеолу й аж до приблизно 30 об. % терпінеолу. В іншому варіанті терпентинова рідина включає приблизно від 60 об. % до 95 об. % -терпінеолу, аж до приблизно 30 об. % терпінеолу, аж до приблизно 5 об. % -терпену й аж до приблизно 5 об. % терпену. В іншому об'єкті пропонується терпентинова рідина для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з горючого сланцю. Використаний у даному контексті термін «горючий 13 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 сланець» звичайно означає будь-яку осадову гірську породу, що включає бітумінозні матеріали. В одному варіанті терпентинова рідина включає принаймні приблизно 60 об. % -терпінеолу й аж до приблизно 30 об. % терпінеолу. В іншому варіанті терпентинова рідина включає приблизно від 60 об. % до 95 об. % -терпінеолу, аж до приблизно 30 об. % терпінеолу, аж до приблизно 5 об. % -терпену й аж до приблизно 5 об. % терпену. В іншому об'єкті пропонується терпентинова рідина для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з парафінової нафти й середньоважкої сирої нафти. В одному варіанті терпентинова рідина включає принаймні приблизно від 40 об. % до 70 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно від 30 об. % до 40 об. % терпінеолу. У ще одному варіанті терпентинова рідина включає приблизно від 40 об.% до 70 об. % -терпінеолу, приблизно від 30 об. % до 40 об. % терпінеолу, аж до приблизно 10 об. % -терпену й аж до приблизно 10 об. % терпену. В іншому об'єкті пропонується терпентинова рідина для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з важкої й надважкої сирої нафти. В одному варіанті терпентинова рідина включає принаймні приблизно від 50 об. % до 70 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно від 30 об. % до 40 об. % терпінеолу. В іншому варіанті терпентинова рідина включає приблизно від 50 об. % до 70 об. % -терпінеолу, приблизно від 30 об. % до 40 об. % терпінеолу, аж до приблизно 10 об. % -терпену й аж до приблизно 10 об. % терпену. В іншому об'єкті пропонується спосіб витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків. Спосіб полягає у тому, що одержують зразок гудронового піску, наприклад, при розробці збагаченого гудроновими пісками шару, при цьому одержують зразок гудронового піску, який включає вуглеводневовмісний органічний матеріал, що витягається, і залишковий неорганічний або нерозчинний матеріал. Зразок гудронового піску завантажують в ємність для контактування, при цьому ємність для контактування забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування рідини для екстракції вуглеводнів, що в основному складається з терпентинової рідини, призначеної для витягання вуглеводнів із гудронових пісків. Зразок гудронового піску контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів і перемішується, при цьому вуглеводневовмісний органічний матеріал екстрагується з гудронових пісків, при цьому одержують залишковий матеріал і екстракційну суміш. Екстракційна суміш включає рідину для екстракції вуглеводнів і витягнутий вуглеводневовмісний органічний матеріал, а також залишковий матеріал, що включає принаймні частину нерозчинного матеріалу. Екстракційну суміш відокремлюють від залишкового матеріалу й потім розділяють на потік вуглеводневих продуктів і потік рідини для екстракції вуглеводнів, при цьому потік рідини для екстракції вуглеводнів включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого з гудронових пісків. У деяких варіантах спосіб додатково включає стадію рециркуляції потоку терпентинової рідини в ємність для контактування. В інших варіантах екстракційну суміш розділяють перегонкою, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів і рециркулюючий потік терпентинової рідини. У деяких варіантах терпентинова рідина включає -терпінеол. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 40 об. % -терпінеолу й приблизно від 10 об. % до 40 об. % терпінеолу. У деяких варіантах приблизно від 0,5 до 4 еквівалентів терпентинової рідини використовують для контактування з гудроновими пісками й витягання вуглеводнів. У деяких варіантах приблизно від 0,5 до 2,0 еквівалентів терпентинової рідини використовують для контактування з гудроновими пісками й витягання вуглеводнів. В іншому об'єкті пропонується спосіб витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу зі збагаченого вуглеводнями горючого сланцю. Спосіб полягає у тому, що розробляють осадове гірське родовище, яке включає вуглеводневовмісний органічний матеріал, при цьому одержують вуглеводневовмісний горючий сланець, який включає вуглеводневий матеріал, що витягається, а також неорганічний або нерозчинний матеріал. Горючий сланець подрібнюють, при цьому одержують подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець. Потім подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець фільтрують через сітчастий фільтр для запобігання або контролю введення занадто великих частинок в екстракційний процес. Подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець завантажують в ємність для контактування, при цьому ємність для контактування забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування рідини для екстракції вуглеводнів, яка в основному складається з терпентинової рідини, призначеної для витягання вуглеводнів з подрібненого вуглеводневовмісного горючого сланцю. Подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому одержують екстракційну суміш і залишковий матеріал, причому екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу у розчиннику для екстракції вуглеводнів, а залишковий матеріал включає принаймні частину 14 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нерозчинного матеріалу з горючого сланцю. Екстракційну суміш відокремлюють від залишкового матеріалу. Вуглеводневовмісний органічний матеріал з рідини для екстракції вуглеводнів у складі екстракційної суміші відокремлюють від терпентинової рідини, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів, що включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу, і потік рідини для екстракції вуглеводнів. У деяких варіантах потік терпентинової рідини надходить у рециркуляційну систему й в ємність для контактування. В інших варіантах подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець характеризується середнім діаметром частинок менше приблизно 0,4 мм. В інших варіантах способу витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з горючого сланцю терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з природного терпентину, синтетичного терпентину, неорганічного терпентину, хвойного масла, -пінену, -пінену, терпінеолу, -терпінеолу, терпінеолу, терпенових смол, терпену, -терпену, терпену або сумішей зазначених сполук. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з гераніолу, 3карену, дипентену (пара-мента-1,8-дієну), нополу, пінану, гідропероксиду 2-пінану, гідрату терпіну, 2-пінанолу, дигідроміценолу, ізоборнеолу, пара-ментан-8-олу, терпінілацетату, цитронелолу, пара-ментан-8-ілацетату, 7-гідроксидигідроцитронелалю, ментолу й сумішей зазначених сполук. У ще одних варіантах терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з анетолу, камфену, пара-цимену, ганусового альдегіду, 3,7-диметил-1,6-октадієну, ізоборнілацетату, оцимену, алооцимену, алооцименових спиртів, 2-метокси-2,6-диметил-7,8епоксіоктану, камфори, цитралю, 7-метоксидигідроцитронелалю, 10-камфорсульфонової кислоти, цинтронелалю, ментону й сумішей зазначених сполук. У деяких варіантах терпентинова рідина включає терпінеол. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 40 об. % терпінеолу й приблизно від 10 об. % до 40 об. % терпінеолу. У деяких варіантах приблизно від 0,5 до 4 еквівалентів терпентинової рідини використовують для контактування з горючим сланцем і витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу. У деяких варіантах приблизно від 0,5 до 2,0 еквівалентів терпентинової рідини використовують для контактування з горючим сланцем і витягання вуглеводнів. В іншому об'єкті пропонується спосіб витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу зі збагаченого вугіллям приповерхневого шару. Спосіб полягає у тому, що одержують вугілля, наприклад, при розробці приповерхневого шару у ході видобутку вугілля, при цьому вугілля включає вуглеводневовмісний органічний матеріал, що витягається, а також неорганічний або нерозчинний матеріал. Вугілля подрібнюють, при цьому одержують подрібнене вугілля, що фільтрують, при цьому одержують зразок, що характеризується рівномірним або необхідним розміром частинок. Подрібнене вугілля завантажують в ємність для контактування, при цьому ємність для контактування забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування рідини для екстракції вуглеводнів, яка в основному складається з терпентинової рідини, призначеної для витягання вуглеводнів з подрібненого вугілля, і при контактуванні подрібненого вугілля з рідиною для екстракції вуглеводнів одержують екстракційну суміш і залишковий матеріал, при цьому екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу у складі рідини для екстракції вуглеводнів. Залишковий матеріал включає принаймні частину нерозчинного матеріалу з вугілля. Залишковий матеріал відокремлюють від екстракційної суміші. Вуглеводневовмісний органічний матеріал відокремлюють від рідини для екстракції вуглеводнів, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів, що включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля, і потік рідини для екстракції вуглеводнів. У деяких варіантах спосіб додатково включає рециркуляцію потоку рідини для екстракції вуглеводнів в ємність для контактування. У ще одних варіантах потік зрідженого вугільного продукту направляють на нафтопереробну установку. У деяких варіантах зразок вугілля включає низькосортне вугілля, що характеризується середнім розміром частинок менше приблизно 0,4 мм. В інших варіантах зразок вугілля включає високосортне вугілля, що характеризується середнім розміром частинок менше приблизно 1 мм. У ще одних варіантах способу витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з природного терпентину, синтетичного терпентину, неорганічного терпентину, хвойного масла, -пінену, пінену, терпінеолу, -терпінеолу, терпінеолу, терпенових смол, -терпену, -терпену, терпену або сумішей зазначених сполук. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з гераніолу, 3-карену, дипентену (пара-мента-1,8-дієну), нополу, пінану, гідропероксиду 2-пінану, гідрату терпіну, 2-пінанолу, дигідроміценолу, ізоборнеолу, параментан-8-олу, терпінілацетату, цитронелолу, пара-ментан-8-ілацетату, 7гідроксидигідроцитронелалю, ментолу й сумішей зазначених сполук. У ще одних варіантах терпентинова рідина включає принаймні одну сполуку, вибрану з анетолу, камфену, пара 15 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 цимену, ганусового альдегіду, 3,7-диметил-1,6-октадієну, ізоборнілацетату, оцимену, алооцимену, алооцименових спиртів, 2-метокси-2,6-диметил-7,8-епоксіоктану, камфори, цитралю, 7-метоксидигідроцитронелалю, 10-камфорсульфонової кислоти, цинтронелалю, ментону й сумішей зазначених сполук. У деяких варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 60 об. % терпінеолу. В інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 45 об. % терпінеолу й принаймні приблизно 15 об. % терпінеолу. У деяких інших варіантах терпентинова рідина включає принаймні приблизно 60 об. % терпінеолу й аж до приблизно 30 об. % терпінеолу. У деяких варіантах приблизно від 0,5 до 4 еквівалентів терпентинової рідини використовують для контактування з вугіллям і витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу. В інших варіантах приблизно від 0,5 до 2,0 еквівалентів терпентинової рідини використовують для контактування з вугіллям і витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу. В іншому об'єкті пропонується спосіб підвищення ступеня витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з експлуатаційної свердловини, при цьому експлуатаційна свердловина з'єднана з вуглеводневовмісним приповерхневим шаром, що включає вуглеводневовмісний матеріал. Спосіб включає стадії екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу способом, що включає стадії експлуатації нагнітальної свердловини, яка являє собою канал для руху флюїдів із приповерхневого шару. Одержують першу рідину, яка в основному не включає ПАР, що включає неводну рідину для екстракції вуглеводнів, яка в основному складається з терпентинової рідини, що включає терпінеол. Рідину для екстракції вуглеводнів закачують через нагнітальну свердловину у шар, де рідина для екстракції вуглеводнів і вуглеводневовмісний органічний матеріал з вуглеводневовмісного приповерхневого шару утворюють екстракційну суміш, що включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу у складі екстракційної суміші принаймні у частині терпентинової рідини. Екстракційну суміш витягають з шару через експлуатаційну свердловину й з екстракційної суміші одержують потік вуглеводневих продуктів і потік терпентинової рідини. В іншому об'єкті пропонується система для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків. Система для видобутку гудронових пісків включає резервуар для терпентинової рідини і ємність для контактування, причому ємність для контактування забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування терпентинової рідини й принаймні одним вихідним отвором для витягання екстракційної суміші з ємності для контактування. Система також включає перший конвеєр, призначений для завантаження гудронових пісків в ємність для контактування. Використовують збірник, що включає трубопровід, який з'єднує збірник з ємністю для контактування, причому трубопровід, який з'єднує ємність для контактування й збірник, включає фільтр для запобігання влучення твердих речовин у збірник. Система включає також другий конвеєр, призначений для витягання й транспортування твердих речовин. В одному варіанті ємність для контактування являє собою похилий ротаційний фільтр, що включає серії ребер або тарілок, призначених для поділу або контролю гудронових пісків. В іншому варіанті ребра або тарілки використовують для збільшення або контролю тривалості контактування гудронових пісків із терпентиновою рідиною. У деяких варіантах терпентинова рідина включає терпінеол. В інших варіантах терпентинова рідина включає від приблизно 30 об. % до приблизно 70 об. % -терпінеолу й від приблизно 25 об. % до приблизно 55 об. % терпінеолу. В іншому об'єкті пропонується система для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з горючого сланцю. Система включає резервуар для терпентинової рідини й млин для подрібнювання горючого сланцю, при цьому одержують більше дрібні частинки. Використовують ємність для контактування, що забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування терпентинової рідини, принаймні одним вхідним отвором для завантаження подрібненого горючого сланцю, принаймні одним вихідним отвором для витягання твердих речовин з ємності для контактування й принаймні одним вихідним отвором для витягання екстракційної суміші з ємності для контактування. Використовують перший конвеєр, призначений для завантаження подрібненого горючого сланцю в ємність для контактування. Система крім того включає збірник, причому збірник включає трубопровід, який з'єднує збірник з ємністю для контактування, а трубопровід включає фільтр для запобігання влучення твердих речовин у збірник, і система крім того включає другий конвеєр, призначений для витягання твердих речовин. У деяких варіантах система крім того включає трубопровід для подачі реакційної суміші, що містить витягнуті вуглеводні й терпентинову рідину, на нафтопереробну установку для подальшого поділу й/або переробки. У деяких варіантах терпентинова рідина включає терпінеол. У деяких варіантах терпентинова рідина включає від приблизно 60 об. % 16 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 до приблизно 95 об. % -терпінеолу й аж до приблизно 30 об. % терпінеолу. В інших варіантах терпентинова рідина включає від приблизно 70 об. % до приблизно 90 об. % -терпінеолу й від приблизно 5 об. % до приблизно 25 об. % терпінеолу. В іншому об'єкті пропонується система для витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля. Система включає резервуар для терпентинової рідини й млин для подрібнювання вугілля, при цьому одержують тверді частинки меншого розміру. Система необов'язково включає фільтр для запобігання влучення більших частинок. Використовують ємність для контактування, що забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування терпентинової рідини й принаймні одним вихідним отвором для витягання твердих речовин і рідин з ємності для контактування. Ємність для контактування включає також пристрій, що перемішує, для інтенсивного перемішування терпентинової рідини й подрібненого вугілля. Використовують сепаратор для поділу твердих речовин і рідин, причому сепаратор включає вхідний отвір, вихідний отвір і трубопровід, який з'єднує вхідний отвір сепаратора з вихідним отвором ємності для контактування. Система включає також збірник, причому збірник забезпечений трубопроводом, який з'єднує збірник із сепаратором, а трубопровід забезпечений фільтром для запобігання влучення твердих речовин у збірник. У деяких варіантах система крім того включає фільтр, що запобігає влученню частинок із середнім діаметром більше приблизно 1 мм в ємність для контактування. У деяких інших варіантах система крім того включає трубопровід, призначений для подачі зрідженого вугільного продукту на нафтопереробну установку для подальшої переробки. У деяких варіантах система крім того включає перший конвеєр, призначений для завантаження подрібненого вугілля в ємність для контактування. В інших варіантах система крім того включає другий конвеєр, призначений для видалення твердих речовин із сепаратора. У деяких варіантах терпентинова рідина включає терпінеол. У варіантах, що відносяться до витягання вуглеводнів із високосортного вугілля, терпентинова рідина включає від приблизно 45 об. % до приблизно 80 об. % -терпінеолу й від приблизно 15 об. % до приблизно 45 об. % терпінеолу. У варіантах, що відносяться до витягання вуглеводнів із низькосортного вугілля, терпентинова рідина включає від приблизно 60 об. % до приблизно 95 об. % -терпінеолу й від приблизно 0 об. % до приблизно 30 об. % терпінеолу. У деяких варіантах рідину для екстракції вуглеводнів відокремлюють від вуглеводневовмісного органічного матеріалу у ділянці проведення екстракції, у сусідній ділянці або у безпосередній близькості з ділянкою проведення екстракції вуглеводневовмісного матеріалу, тобто вугілля, горючого сланцю, гудронових пісків, сирої нафти, важкої сирої нафти, природного газу й нафтового газу, сирого бітуму, керогену, природного асфальту й/або асфальтену. У наступних варіантах рідину для екстракції вуглеводнів частково відокремлюють від вуглеводневовмісного органічного матеріалу у ділянці проведення екстракції, у сусідній ділянці або у безпосередній близькості з ділянкою проведення екстракції. У зазначених варіантах частина рідини для екстракції вуглеводнів залишається у вуглеводневовмісному органічному матеріалі, у такий спосіб знижуючи в'язкість і запобігаючи корозії при зберіганні й транспортуванні. В інших варіантах відділення рідини для екстракції вуглеводнів від вуглеводневовмісного органічного матеріалу здійснюють у пристрої, розташованому донизу за потоком на деякій відстані від ділянки проведення екстракції, наприклад, у нафтопереробній установці. В іншому об'єкті часткове або повне відділення рідин для екстракції вуглеводнів можна використовувати в інших способах витягання вуглеводнів для реалізації переваг за даним винаходом. В іншому об'єкті пропонується спосіб оптимізації терпентинової рідини, призначеної для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісного матеріалу. В основному спосіб полягає у тому, що одержують зразок вуглеводневовмісного органічного матеріалу й проводять аналіз вуглеводневого матеріалу з метою визначення типу екстрагованих вуглеводнів. Пропонується композиція для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісного матеріалу, причому склад композиції залежить від типу шару, основних експлуатаційних умов і розміру частинок вуглеводневого матеріалу. Звичайно композиція включає принаймні приблизно 40 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно 10 об. % -терпінеолу. Потім кількість -терпінеолу й -терпінеолу у композиції варіюють залежно від згаданих вище параметрів. В основному, незважаючи на те, що згаданий вище спосіб дозволяє досить ефективно визначити склад необхідної композиції для екстракції різних вуглеводневовмісних матеріалів, для створення оптимальної композиції рідкого терпентину для інших вуглеводневовмісних матеріалів в інших специфічних умовах експлуатації 17 UA 104886 C2 5 10 15 20 необхідно проводити серію статистично спланованих експериментів або серію експериментів для оптимізації методики. Як зазначено у табл. 1, склад конкретних композицій для екстракції, скраплення й/або солюбілізації вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків змінюється залежно від розміру частинок. У деяких варіантах спосіб одержання терпентинової рідини, призначеної для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків, полягає у тому, що змінюють кількість -терпінеолу й -терпінеолу у композиції залежно від розміру екстрагованих збагачених вуглеводнями твердих частинок. В інших варіантах, якщо частинки вуглеводневовмісного органічного матеріалу включають низькосортне вугілля або горючий сланець, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують, а кількість терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують. В інших варіантах, якщо частинки вуглеводневовмісного органічного матеріалу включають гудронові піски, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. В інших варіантах, якщо частинки вуглеводневовмісного органічного матеріалу включають гудронові піски, і середній діаметр частинок матеріалу становить менше приблизно 4,76 мм, то кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. В інших варіантах, якщо частинки вуглеводневовмісного органічного матеріалу включають гудронові піски, і середній діаметр частинок матеріалу становить більше приблизно 25 мм (1 меш), то кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. Таблиця 1 Композиції для екстракції гудронових пісків залежно від розміру частинок Розмір частинок (діаметр, мм) 25 мм 25 30 35 40 -Терпінеол 30-50 об.% 40-60 об.% 50-70 об.% -Терпінеол 35-55 об.% 30-50 об.% 25-45 об.% -/-Терпен 10 об.% 10 об.% 10 об.% Інші сполуки 5 об.% 5 об.% 5 об.% Аналогічно тому, як описано вище для екстракції гудронових пісків, у табл. 2 і 3 представлений склад композицій для екстракції, скраплення й/або солюбілізації вугілля залежно від розміру частинок, якості екстрагованого вугілля й основних експлуатаційних умов. В одному варіанті способу одержання терпентинової рідини для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу, якщо вуглеводневовмісний матеріал включає антрацит, бітумінозне вугілля або інше високосортне вугілля, і середній діаметр частинок матеріалу становить менше приблизно 0,1 мм, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. В інших варіантах, якщо частинки збагаченого вуглеводнями матеріалу включають антрацит, бітумінозне вугілля або інше високосортне вугілля, і середній діаметр частинок матеріалу становить більше приблизно 1 мм, кількість терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. У ще одному варіанті, якщо частинки збагаченого вуглеводнями матеріалу включають низькосортне вугілля, і середній діаметр частинок матеріалу становить менше приблизно 0,07 мм, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. В іншому варіанті, якщо частинки збагаченого вуглеводнями матеріалу включають низькосортне вугілля, і середній діаметр частинок матеріалу становить більше приблизно 0,4 мм, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. Таблиця 2 Композиції для екстракції високосортного вугілля залежно від розміру частинок Розмір частинок (діаметр, мм) 0,8 мм -Терпінеол 45-65 об.% 50-70 об.% 60-80 об.% 18 -Терпінеол 35-45 об.% 20-40 об.% 15-35 об.% -/-Терпен 10 об.% 10 об.% 10 об.% Інші сполуки 0 об.% 0 об.% 0 об.% UA 104886 C2 Таблиця 3 Композиції для екстракції низькосортного вугілля залежно від розміру частинок Розмір частинок (діаметр, мм) 0,4 мм 5 10 -Терпінеол 60-80 об.% 70-90 об.% 75-95 об.% -Терпінеол 10-30 об.% 5-25 об.% 0-20 об.% -/-Терпен 5 об.% 5 об.% 5 об.% Інші сполуки 0 об.% 0 об.% 0 об.% Аналогічно тому, як описано вище для екстракції гудронових пісків і вугілля, у табл. 4 представлений склад композицій для екстракції, скраплення й/або солюбілізації пального сланцю залежно від розміру частинок. В одному варіанті способу одержання композиції для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу, якщо частинки збагаченого вуглеводнями матеріалу включають горючий сланець, і середній діаметр частинок матеріалу становить менше приблизно 0,074 мм, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. В іншому варіанті, якщо частинки збагаченого вуглеводнями матеріалу включають горючий сланець, і середній діаметр частинок матеріалу становить більше приблизно 0,42 мм, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. Таблиця 4 Композиції для екстракції горючого сланцю залежно від розміру частинок Розмір частинок (діаметр, мм) 0,4 мм 15 20 25 30 -Терпінеол 60-80 об.% 70-90 об.% 75-95 об.% -Терпінеол 10-30 об.% 5-25 об.% 0-20 об.% -/-Терпен 5 об.% 5 об.% 5 об.% Інші сполуки 0 об.% 0 об.% 0 об.% Склад композицій для екстракції сирої нафти аналогічним чином залежить від типу сирої нафти, яка екстрагується, скраплюється й/або солюбілізується. Як описано у табл. 5, склад композицій для екстракції, скраплення й/або солюбілізації сирої нафти залежить від розміру пор, а також від якості, тобто щільності екстрагованої сирої нафти. Спосіб полягає у тому, що одержують композицію терпентинової рідини, яка включає принаймні приблизно 50 об. % терпінеолу й принаймні приблизно 20 об. % -терпінеолу, змінюють кількість -терпінеолу й терпінеолу у терпентиновій рідині залежно від щільності екстрагованого рідкого вуглеводню. В одному варіанті, якщо щільність екстрагованого рідкого вуглеводню за шкалою американського нафтового інституту (АНІ) становить більше приблизно 22, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують, а кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують. В іншому варіанті, якщо щільність екстрагованого рідкого вуглеводню за шкалою АНІ становить менше приблизно 22, кількість -терпінеолу у терпентиновій рідині збільшують, а кількість терпінеолу у терпентиновій рідині зменшують. У даному контексті легкі фракції нафти характеризуються щільністю за шкалою АНІ принаймні приблизно 31, середньоважка сира нафта характеризується щільністю за шкалою АНІ від приблизно 22 до приблизно 31, важка нафта характеризується щільністю за шкалою АНІ від приблизно 10 до приблизно 22, а надважка нафта характеризується щільністю за шкалою АНІ менше приблизно 10. Таблиця 5 Композиції для екстракції сирої нафти залежно від щільності за шкалою АНІ -/Терпінеол Терпінеол Терпен Легка/Сира середньоважка (щільність за шкалою 40-70 30-40 10 об.% об.% об.% АНІ більше 22) Важка/Надважка (щільність за шкалою АНІ менше 50-70 20-35 10 об.% об.% об.% 22) Тип сирої нафти 19 Інші сполуки 10 об.% 5 об.% UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 В іншому об'єкті пропонується спосіб одержання терпентинової рідини, призначеної для підвищення ефективності витягання рідкого вуглеводневовмісного органічного матеріалу з приповерхневого шару. Спосіб полягає у тому, що одержують композицію, яка включає принаймні приблизно 50 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно 20 об. % -терпінеолу, і змінюють кількість -терпінеолу й -терпінеолу у композиції залежно від геологічних особливостей приповерхневого шару. В іншому об'єкті пропонується композиція для очищення й/або витягання вуглеводнів з ємності, що містить рідкі вуглеводні, причому композиція включає принаймні одну сполуку, вибрану з природного терпентину, синтетичного терпентину, неорганічного терпентину, хвойного масла, -пінену, -пінену, терпінеолу, -терпінеолу, терпінеолу, терпенових смол, терпену, -терпену, терпену або сумішей зазначених сполук. В інших варіантах композиція для очищення й/або витягання вуглеводнів включає принаймні одну сполуку, вибрану з гераніолу, 3карену, дипентену (пара-мента-1,8-дієну), нополу, пінану, гідропероксиду 2-пінану, гідрату терпіну, 2-пінанолу, дигідроміценолу, ізоборнеолу, параментан-8-олу, терпінілацетату, цитронелолу, пара-ментан-8-ілацетату, 7-гідроксидигідроцитронелалю, ментолу й сумішей зазначених сполук. У ще одних варіантах композиція для очищення й/або витягання вуглеводнів включає принаймні одну сполуку, вибрану з анетолу, камфену, пара-цимену, ганусового альдегіду, 3,7-диметил-1,6-октадієну, ізоборнілацетату, оцимену, алооцимену, алооцименових спиртів, 2-метокси-2,6-диметил-7,8-епоксіоктану, камфори, цитралю, 7метоксидигідроцитронелалю, 10-камфорсульфонової кислоти, цинтронелалю, ментону й сумішей зазначених сполук. В одному варіанті композиція включає принаймні одну з наступних сполук: -пінен, -пінен, -терпінеол і -терпінеол. В іншому варіанті композиція включає принаймні приблизно 25 об. % -терпінеолу або -терпінеолу. В іншому об'єкті пропонується спосіб очищення й/або витягання вуглеводнів із ємності, що містить рідкі вуглеводні. Спосіб полягає у тому, що вміст ємності контактує з композицією для очищення вуглеводнів, яка включає принаймні одну сполуку, вибрану з -пінену, -пінену, терпінеолу і -терпінеолу, при цьому одержують суміш, і суміш включає рідкий вуглеводневий залишок і композицію для очищення вуглеводнів. Суміш витягають і видаляють з ємності. У деяких варіантах композиція для очищення включає принаймні приблизно 25 об. % терпінеолу або -терпінеолу. У деяких інших варіантах композиція для очищення включає принаймні приблизно 25 об. % -терпінеолу й принаймні приблизно 25 об. % -терпінеолу. В одному варіанті здійснення даного винаходу пропонується спосіб екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вуглеводневовмісного матеріалу, який полягає у тому, що вуглеводневовмісний органічний матеріал екстрагують способом, що в основному включає або полягає у тому, що одержують першу рідину, яка в основному не включає ПАР, що включає неводну рідину для екстракції вуглеводнів, яка складається в основному з терпентинової рідини, причому вуглеводневовмісний матеріал контактує з неводною рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому одержують екстракційну суміш, що включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого у неводну рідину для екстракції вуглеводнів, і екстракційну суміш відокремлюють від будь-якого залишкового матеріалу, що включає нерозчинний матеріал із вуглеводневовмісного матеріалу, який не розчинний у неводній рідині для екстракції вуглеводнів. В іншому варіанті вуглеводневовмісний органічний матеріал контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів безпосередньо у підземному шарі, що містить вуглеводневовмісний органічний матеріал, при цьому використовують засоби для екстракції вуглеводневовмісного органічного матеріалу з підземного шару. У наступному варіанті екстракційну суміш розділяють на першу частину й другу частину, причому перша частина екстракційної суміші включає вуглеводневий продукт, що включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу, а друга частина екстракційної суміші включає принаймні частину рідини для екстракції вуглеводнів. В одному варіанті кількість органічного матеріалу, екстрагованого з вуглеводневовмісного матеріалу, становить принаймні приблизно 50%. В іншому варіанті принаймні приблизно 70% органічного матеріалу екстрагують з вуглеводневовмісного матеріалу. У ще одному варіанті приблизно 75-100% органічного матеріалу екстрагують з вуглеводневовмісного матеріалу. В іншому варіанті, наприклад, якщо матеріалом є надважка сира нафта, наприклад, венесуельська надважка сира нафта, способи за даним винаходом забезпечують екстракцію з вуглеводневовмісного матеріалу принаймні приблизно 30-35% органічного матеріалу. У наступному варіанті принаймні приблизно 80% вуглеводнів, що є присутніми у вуглеводневовмісному матеріалі та екстраговані у неводну рідину для екстракції вуглеводнів, можна екстрагувати у неводну рідину для екстракції вуглеводнів при контактуванні протягом 20 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 приблизно 5 хв. В інших варіантах принаймні приблизно 80% вуглеводнів, що є присутніми у вуглеводневовмісному матеріалі та екстраговані у неводну рідину для екстракції вуглеводнів, можна екстрагувати у неводну рідину для екстракції вуглеводнів при контактуванні протягом приблизно 3 хв. В одному варіанті вуглеводневовмісний матеріал контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів при співвідношенні терпентинова рідина/вуглеводневовмісний матеріал принаймні 2:1. У деяких варіантах при екстракції, наприклад, з вугілля, переважно екстрагуються вуглеводні з летучої частини вугілля на відміну від зв'язаного вуглецю у складі вугілля. В одному варіанті вуглеводневовмісним матеріалам є вуглеводневовмісний матеріал із природного геологічного шару. Деякі приклади природних вуглеводневовмісних матеріалів включають вугілля, сиру нафту, дьоготь, гудронові піски, горючий сланець, нафтоносні піски, природний газ, нафтовий газ, сирий бітум, природний кероген, природний асфальт і природний асфальтен. В одному варіанті способу кількість вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, відповідає від приблизно 1% до приблизно 100% вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що міститься у вихідному природному вуглеводневовмісному матеріалі. У деяких варіантах у рідину для екстракції вуглеводнів можна екстрагувати принаймні приблизно 40% або 50%, в одному варіанті принаймні приблизно 60%, в іншому варіанті принаймні приблизно 70%, у ще одному варіанті принаймні приблизно 80%, а в іншому варіанті принаймні приблизно 90% вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що міститься у вихідному природному вуглеводневовмісному матеріалі. Екстракцію певної частини або всього вуглеводневовмісного органічного матеріалу з природного вуглеводневовмісного матеріалу у рідину для екстракції вуглеводнів здійснюють при контактуванні протягом від приблизно 3 с до 180 хв, від приблизно 97с до 30 хв, або від приблизно 15 хв до 30 хв, в одному варіанті протягом менше приблизно 10 хв, в іншому варіанті протягом менше приблизно 5 хв, у ще одному варіанті протягом від 3 с до приблизно 3 хв, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 10°C до 400°C, в одному варіанті нижче 100°C, в іншому варіанті у діапазоні приблизно 2030°C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/природний вуглеводневовмісний матеріал від приблизно 10% до приблизно 600%. В іншому варіанті масове співвідношення рідина для екстракції вуглеводнів/природний вуглеводневовмісний матеріал становить від приблизно 1:1 до 2:1. В одному варіанті кількість вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів з вугілля, відповідає від приблизно 60% до 100% вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що міститься у вихідному зразку вугілля, і/або загальна кількість вуглецю, екстрагованого при контактуванні протягом від приблизно 3 с до 3 хв при температурі контактування у діапазоні від приблизно 80°C до 100°C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/вугілля від приблизно 1:1 до 2:1, становить від приблизно 30% до 90% вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що міститься у вихідному зразку вугілля. В іншому варіанті кількість вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів із гудронових пісків при контактуванні протягом від приблизно 3 с до 3 хв при температурі контактування у діапазоні від приблизно 30°C до 60°C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/гудронові піски від приблизно 1:1 до 2:1, відповідає від приблизно 85% до 100% вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що міститься у вихідному зразку гудронових пісків. В іншому варіанті кількість вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів із горючого сланцю при контактуванні протягом від приблизно 3 с до 3 хв при температурі контактування у діапазоні від приблизно 100°C до 130°C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/горючий сланець від приблизно 1:1 до 2:1, відповідає від приблизно 50% до 100% вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що міститься у вихідному зразку горючого сланцю. В іншому варіанті сира нафта у підземному шарі контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів безпосередньо у підземному шарі. Кількість вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого з сирої нафти у рідину для екстракції вуглеводнів при контактуванні протягом від приблизно 3 с до 3 хв, при співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/загальний об'єм порового простору підземного шару від приблизно 1:1 до 1:2, відповідає від приблизно 80% до 100% вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що міститься у вихідному зразку сирої нафти. В іншому варіанті кількість вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого з 21 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 природного газу у рідину для екстракції вуглеводнів при контактуванні протягом від приблизно 3 с до 60 хв, при температурі контактування у діапазоні від приблизно 10°C до 300°C, при масовому співвідношенні рідина для екстракції вуглеводнів/зазначений вуглеводневовмісний матеріал від приблизно 0,1% до 600%, відповідає від приблизно 50% до 100% вуглеводневовмісного органічного матеріалу, що міститься у вихідному зразку природного газу. В іншому варіанті здійснення даного винаходу пропонується спосіб модифікації сірковмісних сполук у складі вуглеводневовмісного матеріалу з природного геологічного шару, який полягає у тому, що вуглеводневовмісний матеріал контактує або його змішують з рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому у результаті взаємодії терпентинової рідини з сіркою у складі вуглеводневовмісного матеріалу відбувається модифікація вуглеводневовмісного матеріалу, наприклад, при придушенні корозованої й токсичної дій реакційноздатних сполук сірки. Крім того, зазначений варіант здійснення даного винаходу можна використовувати для десульфуризації газу. Десульфуризацію проводять з використанням модуля для десульфуризації газопереробної установки, і зазначений процес включає застосування тарілок, насадок або тому подібного. Сірковмісні вуглеводневовмісні матеріали включають, але не обмежуючись тільки ними, природний газ, нафтовий газ, сиру нафту, гудронові піски, горючий сланець і вугілля. Сірка може бути присутньою у вигляді елементної сірки, сірководню, сульфідів, дисульфідів, меркаптанів, тіофенів, бензотіофенів тощо. У наступному варіанті для десульфуризації газу сірковмісні вуглеводневовмісні матеріали у газоподібній формі, такий як природний газ або нафтовий газ, пропускають через рідину для екстракції вуглеводнів. В одному варіанті здійснення даного винаходу пропонується спосіб зниження корозії корозованої поверхні. При транспортуванні, буравленні, внутрішньо-свердловинних операціях, проведенні розвідницьких робіт, видобутку вуглеводнів, зберіганні, обробці або одержанні вуглеводневовмісного матеріалу, наприклад, з використанням трубопроводів, танкерів, обсадних колон, ловильних інструментів або бурового долота, металеві поверхні, які контактують з сірковмісними сполуками у складі вуглеводневовмісних матеріалів, піддаються корозії. У даному винаході пропонується спосіб значного зниження корозії за рахунок додавання рідини, що знижує корозійність, у вуглеводневовмісний матеріал. У даному винаході пропонуються способи придушення рівномірної й крапкової корозії. При змішуванні вуглеводневовмісного матеріалу з рідиною, що знижує корозійність, одержують суміш, при цьому ступінь корозії корозійних поверхонь, що контактують з сумішшю, значно знижена у порівнянні зі ступенем корозії зазначених поверхонь при контактуванні з вуглеводневовмісним матеріалом під час відсутності рідини, що знижує корозійність. В одному варіанті рідина, що знижує корозійність, не приводить до утворення стабільного сульфованого компонента. В іншому варіанті сірка не накопичується у терпентиновій рідині для екстракції. У деяких варіантах суміш включає принаймні від приблизно 0,0001 об. % до 0,002 об. % рідини, що знижує корозійність. В іншому варіанті суміш включає принаймні від приблизно 0,0005 об. % рідини, що знижує корозійність. У ще одному варіанті суміш включає принаймні від приблизно 0,001 об. % рідини, що знижує корозійність. В іншому варіанті суміш включає принаймні від приблизно 0,0015 об. % рідини, що знижує корозійність. В одному варіанті суміш включає принаймні від приблизно 0,001 об. % до 0,002 об. % рідини, що знижує корозійність. В іншому варіанті суміш включає принаймні від приблизно 0,01 об. % до 10 об. % рідини, що знижує корозійність. В одному варіанті суміш включає принаймні від приблизно 0,1 об.% до 5 об. % рідини, що знижує корозійність. У ще одному варіанті суміш включає принаймні від приблизно 0,5 об. % до 2 об. % рідини, що знижує корозійність. В іншому варіанті суміш включає принаймні від приблизно 1 об. % рідини, що знижує корозійність. В одному варіанті ступінь корозії знижена принаймні приблизно у 2 рази у порівнянні зі ступенем корозії поверхні при контактуванні з вуглеводневовмісним матеріалом під час відсутності рідини, що знижує корозійність. В іншому варіанті ступінь корозії знижена принаймні приблизно у 3 рази. У ще одному варіанті ступінь корозії знижена принаймні приблизно у 4 рази у порівнянні зі ступенем корозії поверхні при контактуванні з вуглеводневовмісним матеріалом під час відсутності рідини, що знижує корозійність. В одному варіанті рідина, що знижує корозійність, включає терпінеол, -терпінеол, -пінен і пара-цимен. В іншому варіанті рідина, що знижує корозійність, включає приблизно від 40% до приблизно 60% -терпінеолу, приблизно від 30% до приблизно 40% терпінеолу, приблизно від 5% до приблизно 20% -пінену й приблизно від 0% до приблизно 10% пара-цимену. У ще варіанті рідина, що знижує корозійність, включає суміш терпентинових рідин. 22 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 У деяких варіантах вуглеводневовмісним матеріалом, призначеним для обробки рідиною, що знижує корозійність, є сира нафта, важка сира нафта, гудронові піски, нафтоносні піски, горючий сланець, природний газ, нафтовий газ або комбінація зазначених матеріалів. В іншому варіанті здійснення даного винаходу пропонується спосіб одержання вуглеводневовмісного газу, який полягає у тому, що вуглеводневовмісний матеріал контактує з першою рідиною, яка в основному не містить ПАР, що включає неводну рідину для екстракції вуглеводнів, при цьому неводна рідина для екстракції вуглеводнів включає терпентинову рідину, причому утворюється суміш, що включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу, екстрагованого у рідину для екстракції вуглеводнів, і суміш нагрівають, при цьому одержують газ, що містить матеріал, який екстрагує вуглеводні, і вуглеводні, екстраговані з вуглеводневовмісного матеріалу. У деяких варіантах вуглеводневовмісним матеріалом є сира нафта, важка сира нафта, гудронові піски, нафтоносні піски, горючий сланець, природний газ, нафтовий газ або комбінація зазначених матеріалів. У даному винаході пропонується спосіб підвищення ступеня витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з експлуатаційної свердловини, з'єднаної з вуглеводневовмісним приповерхневим шаром, що включає вуглеводневовмісний матеріал. Спосіб полягає у тому, що використовують нагнітальну свердловину, яка являє собою канал для руху флюїдів із приповерхневого шару, закачують у шар першу рідину, яка в основному не включає ПАР, що включає неводну рідину для екстракції вуглеводнів, яка в основному складається з терпентинової рідини, наприклад, з терпінеолу, при цьому одержують екстракційну суміш, що включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу принаймні у частині терпентинової рідини, витягають екстракційну суміш із шару через експлуатаційну свердловину й відокремлюють екстракційну суміш, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів і потік терпентинової рідини. Рідину для екстракції вуглеводнів можна направляти у рециркуляційну систему для повторного закачування. У даному винаході пропонується спосіб витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків. Спосіб полягає у тому, що одержують гудронові піски, які містять вуглеводневовмісний органічний матеріал, що витягається, одержують першу рідину, яка в основному не включає ПАР, що включає рідину для екстракції вуглеводнів, яка включає терпентинову рідину, що включає принаймні одну з наступних сполук: -терпінеол або терпінеол, і зразок гудронових пісків завантажують в ємність для контактування, при цьому зразок гудронових пісків контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів в ємності для контактування, і зразок гудронових пісків перемішують з рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому утворюється екстракційна суміш і залишковий матеріал. Екстракційну суміш відокремлюють від залишкового матеріалу й розділяють на потік вуглеводневих продуктів і потік рідини для екстракції вуглеводнів і принаймні частину рідини для екстракції вуглеводнів направляють у рециркуляційну систему на стадію контактування. Екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу у рідині для екстракції вуглеводнів, а залишковий матеріал включає принаймні частину нерозчинного матеріалу з гудронових пісків, який не розчинний у рідині для екстракції вуглеводнів, при цьому потік вуглеводневих продуктів включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу з гудронових пісків. У даному винаході пропонується спосіб витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу з подрібненого вуглеводневовмісного горючого сланцю. Спосіб полягає у тому, що подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець контактує з першою рідиною, яка в основному не містить ПАР, що включає неводну рідину для екстракції вуглеводнів, яка в основному складається з терпентинової рідини, вибраної з групи, що включає природний терпентин, синтетичний терпентин, неорганічний терпентин, хвойне масло, -пінен, -пінен, терпінеол, -терпінеол, терпінеол, терпенові смоли, -терпен, -терпен, терпен, гераніол, 3карен, дипентен (пара-мента-1,8-дієн), нопол, пінан, гідропероксид 2-пінану, гідрат терпіну, 2пінанол, дигідроміценол, ізоборнеол, пара-ментан-8-ол, терпінілацетат, цитронелол, параментан-8-ілацетат, 7-гідроксидигідроцитронелаль, ментол, анетол, камфен, пара-цимен, ганусовий альдегід, 3,7-диметил-1,6-октадієн, ізоборнілацетат, оцимен, алооцимен, алооцименові спирти, 2-метокси-2,6-диметил-7,8-епоксіоктан, камфору, цитраль, 7метоксидигідроцитронелаль, 10-камфорсульфонову кислоту, цинтронелаль, ментон і сумішей зазначених сполук, потім фільтрують подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець, подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець завантажують в ємність для контактування, подрібнений вуглеводневовмісний горючий сланець контактує з рідиною для екстракції вуглеводнів, при цьому утворюється екстракційна суміш і залишковий матеріал, екстракційну 23 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 суміш відокремлюють від залишкового матеріалу, вуглеводневовмісний органічний матеріал відокремлюють від рідини для екстракції вуглеводнів в екстракційній суміші, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів і потік рідини для екстракції вуглеводнів, причому потік вуглеводневих продуктів включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу з подрібненого вуглеводневовмісного горючого сланцю, і принаймні частину потоку рідини для екстракції вуглеводнів направляють у рециркуляційну систему на стадію контактування. Екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу у рідині для екстракції вуглеводнів, а залишковий матеріал включає принаймні частину нерозчинного матеріалу з горючого сланцю, що не розчинний у рідині для екстракції вуглеводнів. У даному винаході пропонується спосіб витягання вуглеводневовмісного органічного матеріалу зі збагаченого вугіллям вуглеводневовмісного приповерхневого шару. Спосіб полягає у тому, що одержують і подрібнюють вугілля, яке включає вуглеводневовмісний органічний матеріал, що витягається, при цьому одержують подрібнене вугілля, що фільтрують і завантажують в ємність для контактування, причому зазначена ємність для контактування забезпечена принаймні одним вхідним отвором для закачування рідини для екстракції вуглеводнів в ємність для контактування, і подрібнене вугілля контактує з неводною рідиною для екстракції вуглеводнів, яка в основному не містить ПАР і в основному складається з терпентинової рідини, вибраної з групи, що включає природний терпентин, синтетичний терпентин, неорганічний терпентин, хвойне масло, -пінен, -пінен, терпінеол, -терпінеол, терпінеол, терпенові смоли, -терпен, -терпен, терпен, гераніол, 3-карен, дипентен (парамента-1,8-дієн), нопол, пінан, гідропероксид 2-пінану, гідрат терпіну, 2-пінанол, дигідроміценол, ізоборнеол, пара-ментан-8-ол, терпінілацетат, цитронелол, пара-ментан-8-ілацетат, 7гідроксидигідроцитронелаль, ментол, анетол, камфен, пара-цимен, ганусовий альдегід, 3,7диметил-1,6-октадієн, ізоборнілацетат, оцимен, алооцимен, алооцименові спирти, 2-метокси2,6-диметил-7,8-епоксіоктан, камфору, цитраль, 7-метоксидигідроцитронелаль, 10камфорсульфонову кислоту, цинтронелаль, ментон і сумішей зазначених сполук, при цьому утворюється екстракційна суміш і залишковий матеріал, екстракційна суміш включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу у рідині для екстракції вуглеводнів, а залишковий матеріал включає принаймні частину нерозчинного матеріалу з вугілля, який не розчинний у рідині для екстракції вуглеводнів, і залишковий матеріал відокремлюють від екстракційної суміші, вуглеводневовмісний органічний матеріал відокремлюють від рідини для екстракції вуглеводнів, при цьому одержують потік вуглеводневих продуктів і потік рідини для екстракції вуглеводнів, при цьому потік вуглеводневих продуктів включає принаймні частину вуглеводневовмісного органічного матеріалу з вугілля, і принаймні частину потоку рідини для екстракції вуглеводнів направляють у рециркуляційну систему на стадію контактування, причому зазначена перша рідина не включає воду або в основному не включає воду. Приклади Приклад 1 У зазначеному прикладі вугілля з піттсбургського шару округу Вашингтон, штат Пенсільванія, скраплювали з використанням реагенту, -терпінеолу. Використовували зразок вугілля з банку зразків вугілля при університеті штату Пенсільванія, представлені результати експрес-аналізу свідчили про присутність у зазначеному зразку 2,00 мас.% вологи безпосередньо після видобутку, 9,25 мас.% сухої золи, 38,63 мас.% сухого летучого матеріалу й 50,12 мас.% сухого зв'язаного вуглецю. Розмір частинок зразка вугілля становив приблизно 60 меш. -Терпінеол (приблизно 60 г) повільно додавали до зразка вугілля (приблизно 30 г), завантаженого в екстракційну ємність, при цьому співвідношення реагент/зразок становило 2:1. Закриту, але не герметично закупорену екстракційну ємність, що включає отриману суміш терпінеолу й вугілля, витримували при постійній температурі приблизно 96°C і безупинно перемішували. У відсутності кипіння -терпінеолу тиск в екстракційній ємності підтримували на 5 рівні атмосферного тиску, трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм). Приблизно через 30 хв суміш фільтрували, частинки вугілля на фільтрі промивали етанолом і сушили до постійної маси. Розрахована на основі втрати маси конверсія, тобто ступінь скраплення зразка вугілля, склала приблизно 68 мас.%. Приклад 2 У зазначеному прикладі обробку проводили аналогічно тому, як описано у прикладі 1, за винятком двох параметрів. Після витримування при температурі приблизно 96°C протягом 30 хв аналогічно тому, як описано у прикладі 1, екстракційну ємність, що включає зразок вугілля й терпінеол, витримували при температурі приблизно 135C протягом ще приблизно 30 хв. Тиск в екстракційній ємності підтримували на рівні атмосферного тиску, трохи нижче приблизно 24 UA 104886 C2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 1,0110 Па (1 атм). Розрахована конверсія, тобто ступінь скраплення зразка вугілля, склала приблизно 70 мас.%. Приклад 3 Використовували зразок вугілля з того ж джерела, що характеризується аналогічними результатами експрес-аналізу, як і у двох попередніх прикладах. -терпінеол (приблизно 31 г) додавали до зразка вугілля (приблизно 31 г) в екстракційній ємності. Суміш витримували 5 приблизно при 96C і атмосферному тиску трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм) протягом приблизно 30 хв. Конверсія, тобто ступінь скраплення зразка вугілля, розрахована при зважуванні зразка після фільтрування, промивання й висушування, проведених аналогічно тому, як описано у двох попередніх прикладах, склала приблизно 71 мас.%. Приклад 4 У зазначеному прикладі обробку проводили аналогічно тому, як описано у прикладі 3, за винятком того, що приблизно 30 мас.% -терпінеолу заміняли на гексан, при цьому використовували реагент, що включав 70 мас.% -терпінеолу й 30 мас.% гексану. При цьому конверсія, тобто ступінь скраплення, знижувалася приблизно до 1,3 мас.%. Приклад 5 У зазначеному прикладі використовували джерело й результати експрес-аналізу зразка вугілля, а також експериментальні умови (температура, тиск і співвідношення реагент/зразок), аналогічні описаним у прикладі 3. Однак тривалість екстракції зменшували від приблизно 30 хв до приблизно 20 хв. Крім того, приблизно 30 мас.% -терпінеолу заміняли на 1-бутанол, при цьому використовували реагент, що включав 70 мас.% -терпінеолу й 30 мас.% 1-бутанолу. Кількість зрідженого вугілля склала приблизно 0,30 г, що відповідало конверсії приблизно 1,0 мас.%. Приклад 6 У зазначеному прикладі використовували джерело й результати експрес-аналізу зразка вугілля, а також температуру, тиск і тривалість екстракції, аналогічні описаним у прикладі 3. Однак кількість використаного зразка вугілля становила приблизно 25 г, а реагент включав приблизно 24 г (80 мас.%) -терпінеолу й приблизно 6 г (20 мас.%) ксилолу, при цьому використовували реагент, що включав 70 мас.% -терпінеолу й 30 мас.% ксилолу. Кількість зрідженого вугілля склала приблизно 10,0 г, що відповідало конверсії приблизно 40 мас.%. Приклад 7 У зазначеному прикладі вугілля з шару Wyodak округу Кемпбелл, штат Вайомінг, скраплювали з використанням реагенту, -терпінеолу. Використовували зразок вугілля з банку зразків вугілля при університеті штату Пенсільванія, представлені результати експрес-аналізу свідчили про присутність у зазначеному зразку 26,30 мас.% вологи безпосередньо після видобутку, 7,57 мас.% сухої золи, 44,86 мас.% сухого летучого матеріалу й 47,57 мас.% сухого зв'язаного вуглецю. Розмір частинок зразка вугілля становив приблизно 20 меш. -Терпінеол (приблизно 60 г) повільно додавали до зразка вугілля (приблизно 30 г), завантаженого в екстракційну ємність, при цьому співвідношення реагент/зразок становило приблизно 2:1. Закриту, але не герметично закупорену екстракційну ємність, що включає отриману суміш терпінеолу й вугілля, витримували при постійній температурі приблизно 96°C і безупинно перемішували. У відсутності кипіння -терпінеолу тиск в екстракційній ємності підтримували на 5 рівні атмосферного тиску, трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм). Приблизно через 30 хв суміш в екстракційній ємності фільтрували, частинки вугілля на фільтрі промивали етанолом і сушили до постійної маси. Розрахована на основі втрати маси конверсія, тобто ступінь скраплення зразка вугілля, склала приблизно 75 мас.%. Приклад 8 Експеримент у зазначеному прикладі проводили в умовах, аналогічних описаним у попередньому прикладі, з одним виключенням. До зразка вугілля (приблизно 30 г) додавали 15 г -терпінеолу замість приблизно 60 г, як у попередньому прикладі, при цьому співвідношення реагент/вугілля становило 0,5:1. Розрахована конверсія, тобто ступінь скраплення зразка вугілля, знижувалася до приблизно 69 мас.% у порівнянні з приблизно 75 мас.% конверсії, яку спостерігали у попередньому прикладі. Приклад 9 У зазначеному прикладі горючий сланець (приблизно 3 г) з регіону Грін-Рівер, Колорадо, солюбілізували -терпінеолом (приблизно 9 г), у такий спосіб співвідношення реагент/зразок становило 3:1, при цьому з горючого сланцю екстрагували кероген (органічний матеріал) і/або бітум (органічний матеріал). За даними сертифікованої аналітичної компанії вміст органічного вуглецю, включаючи летучий і зв'язаний вуглець, склав приблизно 22,66 мас.%. Зразки 25 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 горючого сланцю, що характеризуються розміром частинок 60 меш, використовували для проведення двох експериментів при температурі й тиску навколишнього середовища приблизно 5 25C і трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм), відповідно. Втрату маси зразків визначали при зважуванні після фільтрування, промивання етанолом і висушування. Зазначена втрата склала приблизно 9 мас.% через приблизно 30 хв і приблизно 17 мас.% через приблизно 45 хв. Розрахована з використанням зазначених величин втрати маси конверсія, тобто ступінь екстракції органічного матеріалу, тобто керогену й/або бітуму, склала приблизно 40 мас.% для першого й приблизно 75 мас.% для останнього. Приклад 10 У зазначеному прикладі обробку проводили, як описано у попередньому прикладі, за винятком того, що єдиний експеримент проводили протягом 15 хв при температурі приблизно 96C замість приблизно 25C. Втрата маси зразка горючого сланцю склала приблизно 12 мас.%, що відповідало конверсії, тобто ступеня екстракції керогену (органічного матеріалу), приблизно 53 мас.% Приклад 11 У зазначеному прикладі бітум (органічний матеріал) у гудронових пісках із провінції Альберта, Канада, солюбілізували й екстрагували з використанням комерційного синтетичного терпентину. Використовували зразок гудронових пісків компанії Alberta Research Council, представлені результати експрес-аналізу свідчили про присутність у зазначеному зразку 84,4 мас.% сухих твердих речовин, 11,6 мас.% сухого бітуму й 4,0 мас.% вологи безпосередньо після видобутку. Синтетичний терпентин (приблизно 30 г) повільно додавали до зразка гудронових пісків (приблизно 15 г) у закритій, але не герметично закупореній екстракційній ємності при масовому співвідношенні реагент/зразок приблизно 2:1. Зазначену екстракційну ємність, що включає отриману суміш синтетичного терпентину й гудронових пісків, витримували при постійній температурі приблизно 96°C і безупинно перемішували. У відсутності кипіння синтетичного терпентину тиск в екстракційній ємності підтримували на рівні атмосферного 5 тиску, трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм). Приблизно через 20 хв суміш в екстракційній ємності фільтрували й тверді речовини (гудронові піски) на фільтрі промивали етанолом і сушили до постійної маси. Розрахована за втратою маси конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму зі зразка гудронових пісків, склала приблизно 100 мас.%. Приклад 12 У зазначеному прикладі для екстракції зразка гудронових пісків (приблизно 60 г), отриманого з того ж джерела й експрес-аналізу, що характеризується алогічними результатами, як і зразок у попередньому прикладі, замість комерційного синтетичного терпентину, що включає терпінеол, використовували -терпінеол (приблизно 60 г). Отримане співвідношення реагент/зразок становило 1:1 замість 2:1, як у попередньому прикладі. Експеримент проводили протягом приблизно 30 хв при температурі приблизно 96°C і атмосферному тиску трохи нижче 5 приблизно 1,0110 Па (1 атм). Розрахована конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму (органічного матеріалу) зі зразка гудронових пісків, склала приблизно 100 мас.%. Приклад 13 У зазначеному прикладі для екстракції зразка гудронових пісків (приблизно 60 г), отриманого з того ж джерела й експрес-аналізу, що характеризується алогічними результатами, як і зразки у попередніх двох прикладах, використовували комерційний синтетичний терпентин (приблизно 60 г). Отримане у такий спосіб співвідношення реагент/зразок становило приблизно 1:1. Експеримент проводили протягом приблизно 30 хв при температурі приблизно 96°C і 5 атмосферному тиску трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм). Розрахована конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму (органічного матеріалу) зі зразка гудронових пісків, склала приблизно 70 мас.%. Приклад 14 У зазначеному прикладі повторювали експеримент, як описано у прикладі 8, за винятком того, що співвідношення реагент/зразок зменшували від приблизно 2:1 до приблизно 0,5:1. Зразок гудронових пісків (приблизно 60 г) екстрагували комерційним синтетичним терпентином (30 г). Конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму (органічного матеріалу), знижувалася до приблизно 70 мас.% у порівнянні з приблизно 100 мас.% конверсії, яку спостерігали у прикладі 9. Приклад 15 У зазначеному прикладі повторювали експеримент, як описано у попередньому прикладі, але замість комерційного синтетичного терпентину використовували -терпінеол. Конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму (органічного матеріалу) зі зразка гудронових пісків, склала приблизно 70 мас.%, як у попередньому прикладі. 26 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Приклад 16 У зазначеному прикладі експеримент проводили при атмосферному тиску трохи нижче 5 приблизно 1,0110 Па (1 атм) з використанням зразка гудронових пісків із того ж джерела й експрес-аналізу, що характеризується алогічними результатами, як описано у попередніх прикладах обробки гудронових пісків. Комерційний синтетичний терпентин (приблизно 60 г) додавали до зразка гудронових пісків (приблизно 60 г), при цьому співвідношення реагент/зразок становило приблизно 1:1. Суміш зразка й комерційного синтетичного терпентину витримували при приблизно 65°C протягом приблизно 30 хв, потім охолоджували до приблизно 15°C протягом приблизно 5 хв. Зразок гудронових пісків фільтрували, промивали, сушили й зважували. Розрахована за втратою маси конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму (органічного матеріалу) зі зразка гудронових пісків, склала приблизно 70 мас.%. Приклад 17 У зазначеному прикладі повторювали експеримент, описаний у попередньому прикладі, але замість комерційного синтетичного терпентину використовували -терпінеол. Конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму (органічного матеріалу), збільшилася приблизно до 90 мас.% у порівнянні з приблизно 70 мас.% конверсії, як описано у попередніх прикладах. Приклад 18 У зазначеному прикладі зразок гудронових пісків масою приблизно 30 г, отриманий з того ж джерела та який характеризується аналогічними результатами експрес-аналізу, що й зразки, використані у прикладах 1117, екстрагували рідиною, що включала приблизно 20 г (80 мас.%) терпінеолу й приблизно 5 г (20 мас.%) толуолу, при температурі приблизно 96°C і 5 атмосферному тиску трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм). Тривалість експерименту (час реакції або екстракції) становила приблизно 30 хв. Втрата маси зразка склала приблизно 10,2 г. Розрахована за зазначеною втратою маси конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму (органічного матеріалу), склала приблизно 33 мас.%. Приклад 19 Три зразки гудронових пісків, отримані з того ж джерела та які характеризуються аналогічними результатами експрес-аналізу, що й зразки, використані у всіх попередніх прикладах обробки гудронових пісків, екстрагували з використанням реагентів, що включають різні кількості -терпінеолу та етанолу, при температурі приблизно 15°C і атмосферному тиску 5 трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм). Тривалість кожного експерименту (час реакції або екстракції) становила приблизно 15 хв для кожного зразка гудронових пісків. Перший зразок екстрагували сумішшю, що включає приблизно 0 г (0 мас.%) -терпінеолу й приблизно 15 г (100 мас.%) етанолу, тобто чистим етанолом. Другий зразок екстрагували сумішшю, що включає приблизно 7,5 г (50 мас.%) -терпінеолу й приблизно 7,5 г (50 мас.%) етанолу. Третій зразок екстрагували сумішшю, що включає приблизно 12 г (80 мас.%) -терпінеолу й приблизно 3 г (20 мас.%) етанолу. Втрата маси й розрахована конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму (органічного матеріалу), для трьох зразків склала приблизно 0,2 г (1,0 мас.%), 0,6 г (3,0 мас.%) і 0,9 г (4,5 мас.%) для першого, другого й третього зразків, відповідно. Приклад 20 Пелети неправильної форми комерційного асфальту, що характеризуються середнім розміром приблизно 15 мм, солюбілізували й екстрагували -терпінеолом при температурі навколишнього середовища (приблизно 22°C) і атмосферному тиску трохи нижче приблизно 5 1,0110 Па (1 атм). Перший зразок масою приблизно 20 г солюбілізували й екстрагували приблизно 40 г -терпінеолу, а другий зразок масою також приблизно 20 г солюбілізували й екстрагували приблизно 20 г -терпінеолу. Повну екстракцію вуглеводнів із обох зразків спостерігали через 30 хв. Зазначені експерименти проводили для моделювання солюбілізації й екстракції важкої сирої нафти, що у більшості випадків збагачена асфальтенами, аналогічно асфальту. Приклад 21 У зазначеному експерименті бітум (органічний матеріал) у гудронових пісках із того ж джерела та який характеризується аналогічними результатами експрес-аналізу, що й зразки, використані у всіх попередніх прикладах обробки гудронових пісків, солюбілізували й екстрагували двома різними композиціями рослинних масел, соєвого масла й кукурудзяного масла. Рослинні масла повністю змішуються з терпентиновою рідиною. У першому експерименті зразок гудронових пісків масою приблизно 15 г змішували й безупинно перемішували з соєвим маслом (приблизно 30 г) протягом приблизно 20 хв при температурі 5 приблизно 96°C і атмосферному тиску трохи нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм). Втрата маси склала приблизно 0,5 г, розрахована за цією величиною конверсія, тобто ступінь екстракції 27 UA 104886 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 бітуму зі зразка, склала приблизно 3,3 мас.%. У другому експерименті зразок гудронових пісків масою приблизно 30 г змішували й безупинно перемішували з кукурудзяним маслом (приблизно 60 г) протягом приблизно 30 хв при температурі приблизно 175°C і атмосферному тиску трохи 5 нижче приблизно 1,0110 Па (1 атм). Втрата маси склала приблизно 4,8 г, розрахована за цією величиною конверсія, тобто ступінь екстракції бітуму зі зразка, склала приблизно 12 мас.%. Приклад 22 Два випробування проводили з використанням зразків керна пісковику Верія при закачуванні реагенту й визначенні впливу на витягання нафти з керна. У першому випробуванні визначали збільшення ступеня витягання нафти при закачуванні -терпінеолу після повного обводнювання родовища. Вибраний керн містив 9,01 мл лабораторної нафти, що моделює сиру нафту. При обводнюванні з використанням водного розчину, що містить 3,0% хлориду калію, одержували 4,6 мл нафти. При закачуванні -терпінеолу у кількості п'ять (5) об'ємів порового простору одержували додаткові 3,61 мл нафти, у такий спосіб залишаючи у керні менше 8,0% нафти, що містилася у вихідному об'ємі. У ході другого випробування визначали очікуване при закачуванні -терпінеолу збільшення ступеня витягання нафти з шару, що раніше не розроблявся. Вибраний керн містив 8,85 мл лабораторної нафти, що моделює сиру нафту. Видобуток нафти починали після закачування -терпінеолу у кількості приблизно 0,5 об'ємів порового простору й видобуток продовжували доти, поки кількість закачаного -терпінеолу не досягала 3,5 об'ємів порового простору, однак основну частину нафти витягали вже після закачування -терпінеолу у кількості 2,5 об'ємів порового простору. У цілому було витягнуто 7,94 мл лабораторної нафти, у такий спосіб у керні залишалося менше приблизно 7,5% нафти, що містилася у вихідному об'ємі. В одному експерименті випробовували різні співвідношення терпентинова рідина/зразок гудронових пісків. Терпентинова рідина для кожного з представлених нижче експериментів характеризується однаковим складом, при цьому композиція включає приблизно 60 об. % терпінеолу, приблизно 20 об. % -терпінеолу й приблизно 20 об. % -терпінеолу. Гудронові піски являють собою різні суміші руд із провінції Альберта, Канада, що містять приблизно 12 мас.% бітуму й приблизно 4-5 мас.% води. Всі експерименти проводили при різних температурах, як зазначено у таблиці 6. Як зазначено у табл. 6 нижче, при всіх представлених нижче співвідношеннях (тобто співвідношеннях терпентинова рідина/гудронові піски від приблизно 1:2 до приблизно 2:1) спостерігається досить високий ступінь витягання вуглеводнів із гудронових пісків із незначним видимим розходженням. Відносно температури проведення екстракції передбачалося, що оптимальна температура екстракції, солюбілізації й/або скраплення вуглеводнів із гудронових пісків становить приблизно 65°C. Як зазначено у таблиці, при температурі приблизно 130°C кількість вуглеводнів, витягнутих із гудронових пісків, зменшується. Однак слід зазначити, що для деяких твердих речовин, з яких витягання вуглеводнів у значній мірі утруднене, при підвищенні температури розчинника для екстракції можна збільшувати кількість витягнутих вуглеводнів. Нарешті, було встановлено, що час контактування робить лише незначний вплив на кількість екстрагованих матеріалів. Зазначений ефект очевидно обумовлений тим, що мінімальний час екстракції становить приблизно 20 хв, що, як думають, є більше ніж достатнім для екстракції вуглеводнів із гудронових пісків. Таблиця 6 Маса Маса екстрагогудронових ваних пісків, г вуглеводнів, г 15 2,0 60 7,8 60 7,8 60 7,8 60 7,8 60 7,8 45 Маса розчинника для екстракції 30,0 120,0 31,6 60,0 60,0 60,0 Співвідношення гудронові піски/ розчинник 1:2 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 Кількість екстрагованих вуглеводнів, г 3,2 5,4 9,6 7,6 4,0 6,3 Час Кількість Темп., контакекстрагованих туванC вуглеводнів, % ня, хв 161 69 123 97 51 80 96 96 96 65 130 65 20 30 30 30 30 30 Додаткові експерименти проводили з використанням інших розчинників, а саме, етанолу й кукурудзяного масла, які порівнювали з композицією, що включала приблизно 60 об. %  28

Дивитися

Додаткова інформація

Автори російською

Fan, Liang-tseng, Shafie, Mohammad, Reza, Tollas, Julius, Michael, Lee, William, Arthur, Fitzhugh

МПК / Мітки

МПК: C23G 1/24, C09K 8/60, C10G 1/04, C23F 11/173

Мітки: переробка, матеріалів, вуглеводневмісних, екстракція, вуглеводнів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/42-104886-ekstrakciya-vuglevodniv-z-vuglevodnevmisnikh-materialiv-i-abo-pererobka-vuglevodnevmisnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Екстракція вуглеводнів з вуглеводневмісних матеріалів і/або переробка вуглеводневмісних матеріалів</a>

Подібні патенти