Номер патенту: 114311

Опубліковано: 25.05.2017

Автори: Кірххоффер Хайнер, Нгуєн Тунг, Марпе Детлеф

Є ще 33 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для декодування множини коефіцієнтів перетворення (12), які мають рівні, з потоку даних (32), який містить адаптивний до контексту ентропійний декодер (80), сконфігурований для ентропійного декодування першого набору (44) з одного або більшої кількості символів з потоку даних (32) для поточного коефіцієнта перетворення (х);

десимволізатор (82), сконфігурований для перетворення першого набору (44) з одного або більшої кількості символів на рівень коефіцієнта перетворення в першому інтервалі рівнів (16) у відповідності з першою схемою символізації;

екстрактор (84), сконфігурований для добування другого набору символів (42) з потоку даних (32), якщо рівень коефіцієнта перетворення, на який перетворюється перший набір з одного або більшої кількості символів у відповідності з першою схемою символізації, є максимальним рівнем першого інтервалу рівнів (16),

при цьому десимволізатор (82) сконфігурований для перетворення другого набору (42) символів на положення в другому інтервалі рівнів (18) у відповідності з другою схемою символізації, яка здатна параметризуватися у відповідності з параметром символізації,

при цьому адаптивний до контексту ентропійний декодер (80) сконфігурований для використання контексту за допомогою здатної до параметризації параметром функції (52), функціональний параметр якої встановлений у перше значення, в залежності від попередньо декодованих коефіцієнтів перетворення в ентропійному кодуванні принаймні одного наперед визначеного символу першого набору (44) з одного або більшої кількості символів з потоку даних (32), і

при цьому пристрій додатково містить елемент (86) для визначення параметра символізації, сконфігурований для визначення параметра символізації (46) за допомогою функції (52) з функціональним параметром, встановленим у друге значення, в залежності від попередньо декодованих коефіцієнтів перетворення, якщо рівень коефіцієнта перетворення, на який перетворюється перший набір (44) з одного або більшої кількості символів у відповідності з першою схемою символізації, є максимальним рівнем першого інтервалу рівнів (16),

при цьому пристрій сконфігурований так, що функція, яка визначає зв'язок між попередньо декодованими коефіцієнтами перетворення, з одного боку, і номером зміщення індексу контексту для індексації контексту, та параметром символізації, з іншого боку, є

 де  і

з

 і ,

де

,  і  формують функціональний параметр,

 з  з , який представляє попередньо декодований коефіцієнт перетворення ,

 є ваговими величинами, кожна з яких може дорівнювати одиниці або не дорівнювати одиниці, і

 є сталою або функцією від .

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що адаптивний до контексту ентропійний кодер сконфігурований так, що залежність контексту від попередньо декодованих коефіцієнтів перетворення за допомогою функції є такою, що  дорівнює рівню попередньо декодованого коефіцієнта перетворення  у випадку, коли він потрапляє в перший інтервал рівнів, і дорівнює максимальному рівню першого інтервалу рівнів, у випадку, коли рівень попередньо декодованого коефіцієнта перетворення і потрапляє в другий інтервал рівнів, або такою, що  дорівнює рівню попередньо декодованого коефіцієнта перетворення  незалежно від рівня попередньо декодованого коефіцієнта перетворення , який потрапляє в перший або другий інтервал рівнів.

3. Пристрій за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що елемент для визначення параметра символізації сконфігурований так, що залежність параметра символізації від попередньо декодованих коефіцієнтів перетворення за допомогою функції є такою, що  дорівнює рівню попередньо декодованого коефіцієнта перетворення  незалежно від рівня попередньо декодованого коефіцієнта перетворення , який лежить в першому або другому інтервалі рівнів.

4. Пристрій за будь-яким із пп. 1-3, який відрізняється тим, що сконфігурований так, що .

5. Пристрій за будь-яким із пп. 1-4, який відрізняється тим, що сконфігурований так, що  дорівнює .

6. Пристрій за будь-яким із пп. 1-5, який відрізняється тим, що сконфігурований для просторового визначення попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення, які залежать від відносного просторового розташування коефіцієнтів перетворення відносно поточного коефіцієнта перетворення.

7. Пристрій за будь-яким із пп. 1-6, який відрізняється тим, що сконфігурований для добування інформації про положення останнього ненульового коефіцієнта перетворення серед коефіцієнтів перетворення блока коефіцієнтів перетворення у відповідності з наперед встановленим порядком проходження (14) з потоку даних (32), при цьому множина коефіцієнтів перетворення охоплює коефіцієнти перетворення від останнього ненульового коефіцієнта перетворення згідно з порядком проходження до коефіцієнта перетворення DC блока коефіцієнтів перетворення.

8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що символізатор сконфігурований для використання модифікованої першої схеми символізації для перетворення першого набору з одного або більшої кількості символів останнього ненульового коефіцієнта перетворення, у якій включені просто ненульові рівні коефіцієнтів перетворення в першому інтервалі рівнів.

9. Пристрій за п. 7 або п. 8, який відрізняється тим, що адаптивний до контексту ентропійний декодер сконфігурований для використання окремого набору контекстів для ентропійного декодування першого набору з одного або більшої кількості символів для останнього ненульового коефіцієнта перетворення окремо від контекстів, використовуваних в ентропійному декодуванні першого набору з одного або більшої кількості символів, відмінного(их) від останнього ненульового коефіцієнта перетворення.

10. Пристрій за будь-яким із пп. 7-9, який відрізняється тим, що адаптивний до контексту ентропійний декодер проходить множину коефіцієнтів перетворення в протилежному порядку проходження, який веде від останнього ненульового коефіцієнта перетворення до коефіцієнта перетворення DC блока коефіцієнтів перетворення.

11. Пристрій за будь-яким із пп. 1-10, який відрізняється тим, що сконфігурований для декодування множини коефіцієнтів перетворення з потоку даних за два проходи, при цьому адаптивний до контексту ентропійний декодер сконфігурований для ентропійного декодування першого набору символів для коефіцієнтів перетворення з потоку даних в порядку, який відповідає першому проходженню коефіцієнтів перетворення, при цьому екстрактор сконфігурований для наступного добування другого набору символів для коефіцієнтів перетворення, для яких перший набір символів перетворюється на максимальний рівень першого інтервалу рівнів з потоку даних в порядку, який відповідає появі коефіцієнтів перетворення, для яких перший набір символів перетворюється на максимальний рівень першого інтервалу рівнів в другому проходженні коефіцієнтів перетворення.

12. Пристрій за будь-яким із пп. 1-11, який відрізняється тим, що сконфігурований для декодування множини коефіцієнтів перетворення з потоку даних послідовно за один прохід, при цьому другі набори символів розкидаються в потоці даних між першими наборами символів коефіцієнтів перетворення, і при цьому адаптивний до контексту ентропійний декодер і екстрактор сконфігуровані для кожного коефіцієнта перетворення в порядку проходження одного проходу для добування других наборів символів відповідних коефіцієнтів перетворення, для яких перший набір символів перетворюється на максимальний рівень першого інтервалу рівнів з потоку даних безпосередньо після ентропійного декодування адаптивним до контексту ентропійним декодером першого набору з одного або більшої кількості символів відповідних коефіцієнтів перетворення, для яких перший набір символів перетворюється на максимальний рівень першого інтервалу рівнів з потоку даних.

13. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що екстрактор сконфігурований для добування другого набору символів з потоку даних безпосередньо або з використанням ентропійного декодування, яке використовує фіксований розподіл ймовірності.

14. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що перша схема символізації є схемою бінаризації з використанням усіченого унарного коду.

15. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що друга схема символізації є такою, що другий набір символів є кодом Райса.

16. Пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що потік даних має кодовану карту глибин.

17. Декодер картинки, який містить пристрій за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що сконфігурований для повторного перетворення блоків картинки з блоків коефіцієнтів перетворення при декодуванні картинки, при цьому пристрій сконфігурований для послідовного блок за блоком декодування множини коефіцієнтів перетворення блоків коефіцієнтів перетворення з використанням функції для блоків коефіцієнтів перетворення різних розмірів, і/або для блоків коефіцієнтів перетворення з різним типом інформаційного компонента.

18. Декодер картинки за п. 17, який відрізняється тим, що пристрій сконфігурований для використання різних наборів контекстів, з яких вибирають контекст для поточного коефіцієнта перетворення в залежності від попередньо декодованих коефіцієнтів перетворення, для різних частотних частин блоків коефіцієнтів перетворення, для блоків коефіцієнтів перетворення різних розмірів і/або для блоків коефіцієнтів перетворення з різним типом інформаційного компонента.

19. Пристрій для кодування множини коефіцієнтів перетворення, які мають рівні, з одержанням потоку даних (32), який містить

символізатор (34), сконфігурований для перетворення поточного коефіцієнта перетворення на перший набір з одного або більшої кількості символів у відповідності з першою схемою символізації, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в першому інтервалі рівнів (16), і якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів (18), на комбінацію другого набору символів, на який перетворюється максимальний рівень першого інтервалу рівнів (16) у відповідності з першою схемою символізації, і третього набору символів в залежності від положення рівня поточного коефіцієнта перетворення в другому інтервалі рівнів (18) у відповідності з другою схемою символізації, яка здатна параметризуватися у відповідності з параметром символізації (46);

адаптивний до контексту ентропійний кодер (36), сконфігурований для ентропійного кодування першого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в першому інтервалі рівнів, і, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів, то ентропійного кодування другого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних, при цьому адаптивний до контексту ентропійний кодер сконфігурований для використання контексту за допомогою функції, здатної параметризуватися функціональним параметром, встановленим у перше значення, в залежності від попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення в ентропійному кодуванні принаймні одного наперед визначеного символу другого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних; і

елемент (38) для визначення параметра символізації, сконфігурований для визначення параметра символізації (46) для перетворення на третій набір символів за допомогою функції з функціональним параметром, встановленим у друге значення, в залежності від попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів; і

елемент (40) для вставляння, сконфігурований для вставляння третього набору символів в потік даних, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів,

при цьому пристрій сконфігурований так, що функція (52), яка визначає зв'язок між попередньо кодованими коефіцієнтами перетворення, з одного боку, і номером зміщення індексу контексту для індексування контексту, і параметром символізації (46), з іншого боку,  де  і

з

 і ,

де

,  і  формують функціональний параметр,

 з  з , який представляє попередньо кодований коефіцієнт перетворення ,

 є ваговими величинами, кожна з яких може дорівнювати одиниці або не дорівнювати одиниці, і

 є сталою або функцією від .

20. Пристрій за п. 19, який відрізняється тим, що адаптивний до контексту ентропійний кодер (36) сконфігурований так, що залежність контексту від попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення за допомогою функції є такою, що  дорівнює рівню попередньо кодованого коефіцієнта перетворення  у випадку, коли він потрапляє в перший інтервал рівнів (16), і дорівнює максимальному рівню першого інтервалу рівнів (16) у випадку, коли рівень попередньо кодованого коефіцієнта перетворення  потрапляє в другий інтервал рівнів (18), або так, що  дорівнює рівню попередньо кодованого коефіцієнта перетворення  незалежно від рівня попередньо кодованого коефіцієнта перетворення , який потрапляє в перший або другий інтервал рівнів.

21. Пристрій за п. 19 або п. 20, який відрізняється тим, що елемент (38) для визначення параметра символізації сконфігурований так, що залежність параметра символізації від попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення за допомогою функції є такою, що  дорівнює рівню попередньо кодованого коефіцієнта перетворення  незалежно від рівня попередньо кодованого коефіцієнта перетворення , який потрапляє в перший або другий інтервал рівнів.

22. Пристрій за будь-яким із пп. 19-21, який відрізняється тим, що сконфігурований так, що .

23. Пристрій за будь-яким із пп. 19-22, який відрізняється тим, що сконфігурований так, що  дорівнює .

24. Пристрій за будь-яким із пп. 19-23, який відрізняється тим, що сконфігурований для просторового визначення попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення в залежності від відносного просторового розташування коефіцієнтів перетворення відносно поточного коефіцієнта перетворення.

25. Пристрій за будь-яким із пп. 19-24, який відрізняється тим, що сконфігурований для визначення положення останнього ненульового коефіцієнта перетворення серед коефіцієнтів перетворення блока коефіцієнтів перетворення в наперед визначеному порядку проходження і для вставляння інформації про положення в потік даних, при цьому множина коефіцієнтів перетворення охоплює коефіцієнти перетворення від останнього ненульового коефіцієнта перетворення до початку наперед визначеного порядку проходження.

26. Пристрій за п. 25, який відрізняється тим, що символізатор сконфігурований для використання модифікованої першої схеми символізації для символізації останнього коефіцієнта перетворення, у якій просто включаються ненульові рівні коефіцієнтів перетворення в першому інтервалі рівнів.

27. Пристрій за п. 25 або п. 26, який відрізняється тим, що адаптивний до контексту ентропійний кодер сконфігурований для використання окремого набору контекстів для ентропійного кодування першого набору з одного або більшої кількості символів для останнього ненульового коефіцієнта перетворення окремо від контекстів, використовуваних в ентропійному кодуванні першого набору з одного або більшої кількості символів, відмінних від останнього ненульового коефіцієнта перетворення.

28. Пристрій за будь-яким із пп. 25-27, який відрізняється тим, що адаптивний до контексту ентропійний кодер сконфігурований для кодування множини коефіцієнтів перетворення з використанням протилежного порядку проходження, який веде від останнього ненульового коефіцієнта перетворення до коефіцієнта перетворення DC блока коефіцієнтів перетворення.

29. Пристрій за будь-яким із пп. 19-28, який відрізняється тим, що сконфігурований для кодування множини коефіцієнтів перетворення з одержанням потоку даних за два проходи, при цьому адаптивний до контексту ентропійний кодер сконфігурований для ентропійного кодування першого і другого набору символів для коефіцієнтів перетворення з одержанням потоку даних в порядку, який відповідає першому проходженню коефіцієнтів перетворення, при цьому елемент для вставляння сконфігурований для наступного вставляння третього набору символів для коефіцієнтів перетворення, які мають рівень в другому інтервалі рівнів, з одержанням потоку даних в порядку, який відповідає появі коефіцієнтів перетворення, які мають рівень в другому інтервалі рівнів, в другому проходженні коефіцієнтів перетворення.

30. Пристрій за будь-яким із пп. 19-29, який відрізняється тим, що сконфігурований для кодування множини коефіцієнтів перетворення з одержанням потоку даних послідовно за один прохід, при цьому адаптивний до контексту ентропійний кодер і елемент для вставляння для кожного коефіцієнта перетворення в порядку проходження за один прохід сконфігуровані для вставляння третіх наборів символів відповідних коефіцієнтів перетворення, які мають рівень в другому інтервалі рівнів, в потік даних безпосередньо після ентропійного кодування адаптивним до контексту ентропійним кодером другого набору з одного або більшої кількості символів відповідних коефіцієнтів перетворення, які мають рівень в другому інтервалі рівнів, з одержанням потоку даних так, що треті набори символів розкидаються в потоці даних між першими і другими наборами символів коефіцієнтів перетворення.

31. Пристрій за будь-яким із пп. 19-30, який відрізняється тим, що елемент для вставляння сконфігурований для вставляння третього набору символів в потік даних безпосередньо або з використанням ентропійного кодування, яке використовує фіксований розподіл ймовірності.

32. Пристрій за будь-яким із пп. 19-31, який відрізняється тим, що перша схема символізації є схемою бінаризації з використанням усіченого унарного коду.

33. Пристрій за будь-яким із пп. 19-32, який відрізняється тим, що друга схема символізації є такою, що третій набір символів є кодом Райса.

34. Пристрій за будь-яким із пп. 19-33, який відрізняється тим, що сконфігурований для перетворення блоків картинки на блоки коефіцієнтів перетворення при кодуванні картинки, при цьому пристрій (62) сконфігурований для кодування блок за блоком множини коефіцієнтів перетворення блоків коефіцієнтів перетворення з використанням функції (52) для блоків різних розмірів.

35. Пристрій за п. 34, який відрізняється тим, що пристрій сконфігурований для використання різних наборів контекстів, з яких вибирають контекст для поточного коефіцієнта перетворення в залежності від попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення для різних частотних частин блоків коефіцієнтів перетворення.

36. Пристрій за будь-яким із пп. 19-35, який відрізняється тим, що потік даних має кодовану карту глибин.

37. Спосіб декодування множини коефіцієнтів перетворення (12), які мають рівні, з потоку даних (32), у якому

для поточного коефіцієнта перетворення () ентропійно декодують перший набір (44) з одного або більшої кількості символів з потоку даних (32);

перетворюють з десимволізацією перший набір (44) з одного або більшої кількості символів на рівень коефіцієнта перетворення в першому інтервалі рівнів (16) у відповідності з першою схемою символізації;

якщо рівень коефіцієнта перетворення, на який перетворюється перший набір з одного або більшої кількості символів у відповідності з першою схемою символізації, є максимальним рівнем першого інтервалу рівнів (16), то добувають другий набір символів (42) з потоку даних (32),

при цьому перетворення з десимволізацією включає перетворення другого набору (42) символів на положення в другому інтервалі рівнів (18) у відповідності з другою схемою символізації, яка здатна параметризуватися у відповідності з параметром символізації,

при цьому ентропійне декодування включає ентропійне декодування принаймні одного наперед визначеного символу першого набору символів (44) з одного або більшої кількості символів з потоку даних (32) з використанням контексту за допомогою функції (52), здатної до параметризації функціональним параметром, встановленим в перше значення, в залежності від попередньо декодованих коефіцієнтів перетворення, і

при цьому у способі додатково, якщо рівень коефіцієнта перетворення, на який перетворюється перший набір (44) з одного або більшої кількості символів у відповідності з першою схемою символізації, є максимальним рівнем першого інтервалу рівнів (16), то визначають параметр символізації (46) за допомогою функції (52) з функціональним параметром, встановленим в друге значення, в залежності від попередньо декодованих коефіцієнтів перетворення.

при цьому спосіб виконують так, що функція (52), яка визначає зв'язок між попередньо кодованими коефіцієнтами перетворення, з одного боку, і номером зміщення індексу контексту для індексування контексту, і параметром символізації, з іншого боку, є

 де  і

з

 і ,

де

,  і  формують функціональний параметр,

 з  з , який представляє попередньо декодований коефіцієнт перетворення ,

 є ваговими величинами, кожна з яких може дорівнювати одиниці або не дорівнювати одиниці, і

 є сталою або функцією від .

38. Спосіб кодування множини коефіцієнтів перетворення, які мають рівні, з одержанням потоку даних (32), у якому

перетворюють з символізацією поточний коефіцієнт перетворення на перший набір з одного або більшої кількості символів у відповідності з першою схемою символізації, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в першому інтервалі рівнів (16), і

якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів (18), то на комбінацію другого набору символів, на який перетворюється максимальний рівень першого інтервалу рівнів (16) у відповідності з першою схемою символізації, та третього набору символів в залежності від положення рівня поточного коефіцієнта перетворення в другому інтервалі рівнів (18) у відповідності з другою схемою символізації, яка здатна параметризуватися у відповідності з параметром символізації (46);

виконують адаптивне до контексту ентропійне кодування, яке включає, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в першому інтервалі рівнів, ентропійне кодування першого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних і, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів, то ентропійне кодування другого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних, при цьому адаптивне до контексту ентропійне кодування включає використання контексту за допомогою функції, здатної параметризуватися функціональним параметром, встановленим в перше значення, в залежності від попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення в ентропійному кодуванні принаймні одного наперед визначеного символу другого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних; і

якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів, то визначають параметр символізації (46) для перетворення на третій набір символів за допомогою функції з функціональним параметром, встановленим в друге значення, в залежності від попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення; і

якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів, то вставляють третій набір символів в потік даних,

при цьому спосіб виконують так, що функція (52), яка визначає зв'язок між попередньо кодованими коефіцієнтами перетворення, з одного боку, і номером (56) індексу контексту, який індексує контекст, і параметром символізації (46), з іншого боку, є

 де  і

з

 і ,

де

,  і  формують функціональний параметр,

 з  з , який представляє попередньо кодований коефіцієнт перетворення ,

 є ваговими величинами, кожна з яких може дорівнювати одиниці або не дорівнювати одиниці, і

 є сталою або функцією від .

39. Носій цифрових даних, який зберігає потік даних, створений способом за п. 38.

40. Носій цифрових даних за п. 39, який відрізняється тим, що потік даних має кодовану карту глибин.

Текст

Реферат: Використана тут ідея полягає у використанні однакової функції для залежності контексту і залежності параметра символізації від попередньо кодованих/декодованих коефіцієнтів перетворення. Застосування однакової функції із змінним функціональним параметром може навіть використовуватися стосовно різних розмірів блока перетворення і/або частотних частин блоків перетворення у випадку, коли коефіцієнти перетворення просторово розташовані в блоках перетворення. Подальший варіант цієї ідеї полягає у використанні однакової функції для залежності параметра символізації від попередньо кодованих/декодованих коефіцієнтів перетворення для різних розмірів блока перетворення поточного коефіцієнта перетворення, різних типів інформаційного компонента блока перетворення поточного коефіцієнта перетворення і/або різних частотних частин, якщо поточний коефіцієнт перетворення розташований в блоці перетворення. UA 114311 C2 (12) UA 114311 C2 UA 114311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Представлений винахід стосується кодування коефіцієнтів перетворення, таких як коефіцієнти перетворення блока коефіцієнтів перетворення картинки. У розбитому на блоки зображенні і/або відеокодеках картинка або кадр кодується в блоках. Серед них кодеки, які базуються на перетворенні, перетворюють блоки картинки або кадру для одержання блоків коефіцієнтів перетворення. Наприклад, картинка або кадр може прогнозовано кодуватися із залишком прогнозування, який кодується з перетворенням в блоках, а потім кодуванням одержуваних рівнів коефіцієнтів перетворення цих блоків перетворення з використанням ентропійного кодування. Для підвищення ефективності ентропійного кодування, для точної оцінки ймовірності символів рівнів коефіцієнтів перетворення, які кодуються, використовуються контексти. Однак, в останні роки зросли вимоги до кодеків картинок і/або зображень. На додаток до компонентів яскравості та кольоровості, інколи кодеки повинні передавати карти глибин, величини прозорості і так далі. Більше того, розміри блоків перетворення є змінними у більшій ступені у великому інтервалі. Внаслідок цього різномаїття, кодеки мають зростаючу кількість різних контекстів з різними функціями для визначення контексту з вже кодованих коефіцієнтів перетворення. Іншою можливістю досягання високих ступенів стискання при більш помірній складності є якомога точніша підгонка схеми символізації до статистики коефіцієнтів. Однак, для виконання цієї адаптації близько до реальної статистики, також обов'язково брати до уваги різні фактори, таким чином потребуючи величезну кількість різних схем символізації. Відповідно, існує потреба у збереженні низької складності кодування коефіцієнтів перетворення, тим не менше, з одночасним збереженням можливості досягання високої ефективності кодування. Задачею представленого винаходу є надання такої схеми кодування коефіцієнтів перетворення. Ця задача вирішується об'єктом незалежних пунктів формули винаходу. У відповідності з аспектом представленого винаходу пристрій для кодування множини коефіцієнтів перетворення, які мають рівні, з одержанням потоку даних, містить символізатор, сконфігурований для перетворення поточного коефіцієнта перетворення на перший набір з одного або більшої кількості символів у відповідності з першою схемою символізації, у якій рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в першому інтервалі рівнів, і якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів, то для перетворення на комбінацію другого набору символів, на який перетворюється максимальний рівень першого інтервалу рівнів у відповідності з першою схемою символізації, та третього набору символів в залежності від положення рівня поточного коефіцієнта перетворення в другому інтервалі рівнів у відповідності з другою схемою символізації, яка здатна параметризуватися у відповідності з параметром символізації. Окрім того, пристрій містить адаптивний до контексту ентропійний кодер, сконфігурований для ентропійного кодування першого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в першому інтервалі рівнів, і для ентропійного кодування другого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів, при цьому адаптивний до контексту ентропійний кодер сконфігурований для застосування контекстів в ентропійному кодуванні принаймні одного наперед встановленого символу другого набору з одного або більшої кількості символів з одержанням потоку даних за допомогою функції, здатної до параметризації функціональним параметром, встановленим в перше значення в залежності від попередньо кодованого коефіцієнта перетворення. Окрім того, пристрій містить елемент для визначення параметра символізації, сконфігурований для визначення параметра символізації для перетворення на третій набір символів за допомогою функції, параметр якої встановлений у друге значення, в залежності від попередньо кодованих коефіцієнтів перетворення, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів. Елемент для вставляння сконфігурований для вставляння третього набору символів в потік даних, якщо рівень поточного коефіцієнта перетворення лежить в другому інтервалі рівнів. Згідно з іншим аспектом представленого винаходу пристрій для кодування множини коефіцієнтів перетворення різних блоків перетворення, кожен з яких має рівень, з одержанням потоку даних містить символізатор, сконфігурований для перетворення рівня поточного коефіцієнта перетворення у відповідності зі схемою символізації, яка здатна параметризуватися у відповідності з параметром символізації, на набір символів; елемент для вставляння, сконфігурований для вставляння набору символів для поточного коефіцієнта перетворення в потік даних; і елемент для визначення параметра символізації, сконфігурований для 1 UA 114311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 визначення параметра символізації для поточного коефіцієнта перетворення за допомогою функції, здатної до параметризації функціональним параметром, в залежності від попередньо оброблених коефіцієнтів перетворення, при цьому елемент для вставляння, десимволізатор і елемент для визначення параметра символізації сконфігуровані для послідовної обробки коефіцієнтів перетворення різних блоків перетворення, при цьому функціональний параметр змінюється в залежності від розміру блока перетворення поточного коефіцієнта перетворення, від типу інформаційного компонента блока перетворення поточного коефіцієнта перетворення і/від частотної частини, якщо поточний коефіцієнт перетворення розташований в блоці перетворення. Ідеєю представленого винаходу є використання однакової функції для залежності контексту і залежності параметра символізації від попередньо кодованих/декодованих коефіцієнтів перетворення. Однакова функція із змінним функціональним параметром може навіть використовуватися для різних розмірів блока перетворення і/або частотних частин блоків перетворення у випадку коефіцієнтів перетворення, які просторово розташовані в блоках перетворення. Подальшим варіантом цієї ідеї є використання однакової функції для залежності параметра символізації від попередньо кодованих/декодованих коефіцієнтів перетворення для різних розмірів блока перетворення поточного коефіцієнта перетворення, для різних типів інформаційного компонента блока перетворення поточного коефіцієнта перетворення і/або для різних частотних частин, якщо поточний коефіцієнт перетворення розташований в блоці перетворення. Детальні і переважні аспекти представленого винаходу є об'єктом залежних пунктів формули винаходу. Більше того, переважні варіанти виконання представленого винаходу описуються нижче стосовно фігур, на яких: Фіг. 1 зображає схематичний вид блока коефіцієнтів перетворення, який містить коефіцієнти перетворення, які кодуються, і ілюструє сумісне використання здатної до параметризації функції для вибору контексту і визначення параметра символізації у відповідності з варіантом виконання представленого винаходу; Фіг. 2 зображає схему концепції символізації для рівнів коефіцієнтів перетворення, яка використовує дві різні схеми у двох інтервалах рівнів; Фіг. 3 зображає схематичний графік двох кривих ймовірності появи, визначених на можливих рівнях коефіцієнтів перетворення для двох різних контекстів; Фіг. 4 зображає схему пристрою для кодування множини коефіцієнтів перетворення у відповідності з варіантом виконання; Фіг. 5a і 5b зображають схематичні види структури для потоку даних, яка одержується у відповідності з різними варіантами виконання; Фіг. 6 зображає схему кодера картинки у відповідності з варіантом виконання; Фіг. 7 зображає схему пристрою для декодування множини коефіцієнтів перетворення у відповідності з варіантом виконання; Фіг. 8 зображає схему декодера картинки у відповідності з варіантом виконання; Фіг. 9 зображає схему блока коефіцієнтів перетворення для ілюстрації проходження коефіцієнтів перетворення і шаблону у відповідності з варіантом виконання. Фіг. 10 зображає схему пристрою для декодування множини коефіцієнтів перетворення у відповідності з подальшим варіантом виконання; Фіг. 11a і 11b зображають схеми концепцій символізації для рівнів коефіцієнтів перетворення, які поєднують дві або три різні схеми в часткових інтервалах усього інтервалу; Фіг. 12 зображає схему пристрою для кодування множини коефіцієнтів перетворення у відповідності з подальшим варіантом виконання; і Фіг. 13 зображає схему блока коефіцієнтів перетворення для ілюстрації у відповідності з подальшим варіантом виконання порядку проходження коефіцієнтів перетворення серед блоків коефіцієнтів перетворення, який відповідає порядку субблока, визначеного серед субблоків, на які блок коефіцієнтів перетворення підрозбивається для ілюстрації іншого варіанту виконання для визначення здатної до параметризації функції для вибору контексту і визначення параметра символізації. Що стосується наведеного нижче опису, то відзначається, що однакове позиційне позначення використовується на цих фігурах для елементів, які трапляються на них більше ніж один раз. Відповідно, опис такого елемента для однієї фігури повинен рівноцінно застосовуватися до опису іншої фігури, на якій присутній цей елемент. Більше того, наданий нижче опис попередньо припускає, що коефіцієнти перетворення кодуються як двовимірний масив для формування блока перетворення, такого як блок перетворення картинки. Однак, представлений винахід не обмежується кодуванням зображення 2 UA 114311 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 і/або кодуванням відеоінформації. Скоріше, коефіцієнти перетворення, які кодуються, можуть, альтернативно, бути коефіцієнтами одновимірного перетворення такого як те, що використовується, наприклад, в кодуванні аудіосигналів або подібного. Для пояснення проблем, з якими зіштовхуються описані далі варіанти виконання, і способу подолання цих проблем описаними далі варіантами виконання, попередньо робиться посилання на Фіг. 1-3, які зображають приклад коефіцієнтів перетворення блока перетворення і головний спосіб їх ентропійного кодування, який потім вдосконалюється далі поясненими варіантами виконання. Фіг. 1 ілюстративно зображає блок 10 коефіцієнтів перетворення 12. В представленому варіанті виконання коефіцієнти перетворення розташовані у двовимірному масиві. Зокрема, те ж саме ілюстративно зображено як регулярно розташовані в стовпчиках і рядках коефіцієнти перетворення, хоча також можливе інше розташування у двовимірному масиві. Перетворення, яке надає коефіцієнти перетворення 12 або блок перетворення 10, може бути DCT (Дискретне Косинусне Перетворення) або деяким іншим перетворенням, яке розкладає (перетворює) блок картинки, наприклад, або деякий інший блок просторово розташованих величин на компоненти з різною просторовою частотою. В представленому прикладі з Фіг. 1 коефіцієнти перетворення 12 розташовані в стовпчиках i рядках j у двовимірному масиві, що відповідає частотним парам (fx(i), fy(j)) частот fx(i), fy(j), вимірюваних вздовж різних просторових напрямів x, y, таких як напрями, перпендикулярні один до одного, де f x/y(i) 2) і, відповідно, (yC >> 2). - Змінна prevCsbf встановлюється рівною 0. - Коли xS менша ніж (1

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Transform coefficient coding

Автори англійською

Nguyen, Tung, Kirchhoffer, Heiner, Marpe, Detlev

Автори російською

Нгуен Тунг, Кирххоффэр Хайнэр, Марпэ Дэтлэф

МПК / Мітки

МПК: H03M 7/40

Мітки: кодування, коефіцієнтів, перетворення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/41-114311-koduvannya-koeficiehntiv-peretvorennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кодування коефіцієнтів перетворення</a>

Подібні патенти