Є ще 32 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спалиме джерело (4) тепла для курильного виробу (2), яке містить вуглець та щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину, вибрану з групи, яка складається з нітратів металів, температура термічного розкладання яких становить менше ніж приблизно 600 °C, хлоратів, пероксидів, термітних речовин, інтерметалічних речовин, магнію, цирконію та їх комбінацій, при цьому ця щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина присутня у кількості щонайменше приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла, спалиме джерело (4) тепла має першу частину та протилежну другу частину, причому принаймні частина (4b) спалимого джерела (4) тепла між першою частиною та другою частиною загорнута у стійку до згоряння обгортку (22), яка має одну або обидві з таких властивостей як теплопровідність та суттєвою мірою непроникність для кисню, причому при запалюванні першої частини спалимого джерела (4) тепла температура другої частини спалимого джерела (4) тепла підвищується до першої температури, й протягом подальшого горіння спалимого джерела (4) тепла друга частина спалимого джерела (4) тепла підтримує другу температуру, яка є нижчою, ніж перша температура.

2. Спалиме джерело (4) тепла за п. 1, яке відрізняється тим, що щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина присутня у кількості менше ніж приблизно 65 % від сухої маси спалимого джерела тепла.

3. Спалиме джерело (4) тепла за п. 1 або п. 2, яке відрізняється тим, що щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина містить пероксид.

4. Спалиме джерело (4) тепла за п. 1, п. 2 або п. 3, яке відрізняється тим, що також включає в себе одну або більше зв'язувальних речовин.

5. Спалиме джерело (4) тепла за п. 4, яке відрізняється тим, що включає в себе:

одну або більше органічних зв'язувальних речовин, вибраних з групи, яку складають камеді, модифікована целюлоза та похідні целюлози, пшеничне борошно, крохмалі, цукри, рослинні олії та їх комбінації;

одну або більше неорганічних зв'язувальних речовин, вибраних з групи, яку складають глина, похідні алюмосилікатів, активовані лугом алюмосилікати, силікати лужних металів, похідні вапняку, сполуки та похідні лужноземельних металів й сполуки та похідні алюмінію;

або їх комбінації.

6. Спалиме джерело (4) тепла за будь-яким з пп. 1-5, яке відрізняється тим, що воно є загалом циліндричним, та перша частина цього спалимого джерела тепла являє собою першу торцеву поверхню спалимого джерела тепла, а друга частина спалимого джерела тепла являє собою протилежну другу торцеву поверхню спалимого джерела тепла.

7. Спалиме джерело (4) тепла за будь-яким з пп. 1-6, яке відрізняється тим, що температура другої частини спалимого джерела тепла залишається суттєвою мірою стабільною на рівні другої температури протягом щонайменше приблизно 3 хв.

8. Спалиме джерело (4) тепла за будь-яким із пп. 1-7, яке відрізняється тим, що перша температура становить від приблизно 400 °C до приблизно 1200 °C.

9. Спалиме джерело (4) тепла за будь-яким із пп. 1-8, яке відрізняється тим, що друга температура становить від приблизно 200 °C до приблизно 1000 °C.

10. Спалиме джерело (4) тепла за будь-яким із пп. 1-9, яке відрізняється тим, що друга температура є на приблизно 200-1000 °C нижчою, ніж перша температура.

11. Спалиме джерело (4) тепла за будь-яким із пп. 1-10, яке відрізняється тим, що температура запалювання першої частини становить від приблизно 200 °C до приблизно 1000 °C.

12. Спалиме джерело (4) тепла за будь-яким з пп. 1-11, яке відрізняється тим, що при запалюванні першої частини спалимого джерела тепла температура другої частини спалимого джерела тепла підвищується до згаданої першої температури зі швидкістю від приблизно 100 °C/с до приблизно 1000 °C/с.

13. Курильний виріб (2), який включає в себе спалиме джерело (4) тепла за будь-яким із пп. 1-12.

14. Курильний виріб (2), який включає в себе: спалиме джерело (4) тепла за будь-яким із пп. 1-12; та аерозолетвірний субстрат (6), розташований нижче за ходом повітря від спалимого джерела (4) тепла, причому перша частина спалимого джерела тепла являє собою верхній за ходом повітря край спалимого джерела тепла, а друга частина спалимого джерела тепла являє собою нижній за ходом повітря край спалимого джерела тепла.

15. Курильний виріб (2) за п. 14, який відрізняється тим, що у згадану стійку до згоряння обгортку (22) загорнута принаймні задня частина (4b) спалимого джерела тепла.

16. Курильний виріб (2) за п. 15, який відрізняється тим, що у згадану стійку до згоряння обгортку (22) загорнуті принаймні задня частина (4b) спалимого джерела тепла та принаймні передня частина (6а) аерозолетвірного субстрату (6).

17. Курильний виріб (2) за п. 16, який відрізняється тим, що задня частина (6b) аерозолетвірного субстрату (6) не загорнута у стійку до згоряння обгортку (22).

18. Курильний виріб (2) за будь-яким із пп. 11-17, який відрізняється тим, що передня частина (4а) спалимого джерела (4) тепла не загорнута у стійку до згоряння обгортку (22).

19. Курильний виріб (2) за будь-яким із пп. 11-17, який відрізняється тим, що спалиме джерело (4) тепла загорнуте у стійку до згоряння обгортку (22) вздовж загалом всієї його довжини.

20. Курильний виріб (2) за будь-яким із пп. 11-19, який відрізняється тим, що спалиме джерело (4) тепла є загалом циліндричним.

Текст

Реферат: Спалиме джерело (4) тепла для курильного виробу (2), яке містить вуглець та щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину, вибрану з групи, яка складається з нітратів металів, о температура термічного розкладання яких становить менше ніж приблизно 600 С, при цьому ця щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина присутня у кількості щонайменше приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Спалиме джерело (4) тепла має першу частину та протилежну другу частину. Принаймні частина (4b) спалимого джерела (4) тепла між першою частиною та другою частиною загорнута у стійку до згоряння обгортку (22), яка має одну або обидві з таких властивостей як теплопровідність та суттєвою мірою непроникність для кисню. При запалюванні першої частини спалимого джерела (4) тепла температура другої частини спалимого джерела тепла підвищується до першої температури. Протягом подальшого горіння спалимого джерела (4) тепла друга частина спалимого джерела (4) тепла підтримує другу температуру, яка є нижчою, ніж перша температура. UA 112440 C2 (12) UA 112440 C2 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Цей винахід стосується спалимого джерела тепла для використання в курильному виробі та курильного виробу, який включає в себе спалиме джерело тепла за цим винаходом. В цій галузі був запропонований ряд курильних виробів, в яких тютюн нагрівають замість спалювання. Однією із цілей пропонування таких курильних виробів, які зазнають нагрівання, є зменшення кількості відомих шкідливих складників диму, які утворюються при згорянні та піролітичному розкладанні тютюну у традиційних сигаретах. Як правило, в курильних виробах, які зазнають нагрівання, аерозоль створюється передаванням тепла від спалимого паливного елемента або джерела тепла до фізично окремої аерозолетвірної речовини, яка може бути розташована всередині, навколо або нижче за ходом повітря від джерела тепла. При використанні спалиме джерело тепла курильного виробу, який зазнає нагрівання, горить, та леткі сполуки, які вивільнюються з аерозолетвірної речовини внаслідок передавання тепла від спалимого джерела тепла, захоплюються повітрям, яке просмоктують через цей курильний виріб, який зазнає нагрівання. Коли вивільнені сполуки охолоджуються, вони конденсуються з утворенням аерозолю, який вдихується споживачем. Наприклад, в US-A-4,714,082 розкриті курильні вироби, які включають в себе спалимий паливний елемент високої густини, фізично окремий аерозолетвірний засіб та теплопровідний елемент. Теплопровідний елемент контактує з паливним елементом та аерозолетвірним засобом навколо принаймні частини їх периферійних поверхонь, та проводить тепло від паливного елемента, який горить, до аерозолетвірного засобу. В курильних виробах, розкритих в US-A-4,714,082, теплопровідний елемент за варіантом, якому віддається перевага, встановлений врівень з поверхнею краю, що горить, паливного елемента та утворює теплопровідне вмістище, яке оточує вздовж обводу аерозолетвірний засіб по всій його довжині. В WO-A2-2009/022232 розкритий курильний виріб, який включає в себе спалиме джерело тепла, аерозолетвірний субстрат, розташований нижче за ходом повітря від спалимого джерела тепла, та теплопровідний елемент, який оточує задню частину спалимого джерела тепла та суміжну передню частину аерозолетвірного субстрату та знаходиться в контакті з ними. В курильному виробі, розкритому в WO-A2-2009/022232, аерозолетвірний субстрат простягається на щонайменше приблизно 3 мм нижче за ходом повітря від теплопровідного елемента. Певні переваги забезпечуються тоді, коли температура згоряння спалимого джерела тепла, призначеного для використання в курильному виробі, який зазнає нагрівання, не буде настільки високою, щоб призводити до згоряння або термічного розкладання аерозолетвірної речовини під час використання курильного виробу, який зазнає нагрівання. Однак певні переваги забезпечуються також тоді, коли температура згоряння спалимого джерела тепла є достатньо високою, щоб створювати достатню кількість тепла для вивільнення достатньої кількості летких сполук з аерозолетвірної речовини, щоб створити прийнятний аерозоль, особливо під час перших затягувань. Щоб уникнути затримки між запалюванням споживачем спалимого джерела тепла та утворенням прийнятного аерозолю, спалиме джерело тепла має швидко досягати належної температури згоряння після його запалювання. Раніше були запропоновані різноманітні спалимі джерела тепла на вуглецевій та невуглецевій основі, призначені для використання в курильних виробах, які зазнають нагрівання. Спалимі джерела тепла на вуглецевій та невуглецевій основі та способи виготовлення таких джерел тепла описані, наприклад, в US-A-5,076,297 та US-A-5,146,934. Хоча відомо багато спалимих джерел тепла на основі вуглецю, такі джерела тепла часто важко запалити звичайною запальничкою із жовтим полум'ям. Крім того, при використанні в курильному виробі, який зазнає нагрівання, відомі спалимі джерела тепла на основі вуглецю після їх запалювання часто не створюють тепло в кількості, достатній для утворення прийнятного аерозолю, під час перших затягувань. Було запропоновано включати в спалимі джерела тепла на основі вуглецю окисники та інші домішки для того, щоб покращити їх властивості запалювання та горіння. Однак звичайно такі домішки включають в невеликих кількостях відносно загальної маси спалимого джерела тепла на основі вуглецю. Наприклад, в ЕР-А1-0 627 174 розкрито, що окисники, такі як перхлорати, хлорати, нітрати та перманганати, можуть бути включені у вуглецеві джерела тепла, розкриті в цьому самому документі, в кількості від приблизно 0,05 % (мас.) до приблизно 10 % (мас.) від маси джерела тепла, та за варіантом, якому віддається перевага, від приблизно 0,2 % (мас.) до приблизно 4 % (мас.). Отже, залишається потреба в спалимому джерелі тепла, яке створює тепло в кількості, достатній для створення прийнятного аерозолю, під час перших затягувань, але не таку велику кількість тепла, щоб призвести до згоряння або термічного розкладання аерозолетвірної речовини. Крім того, існує потреба в такому спалимому джерелі тепла, яке є механічно та хімічно стабільним при температурі та вологості навколишнього середовища, та може бути 1 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 легко та швидко запалене звичайної запальничкою із жовтим полум'ям. За цим винаходом запропоноване спалиме джерело тепла для курильного виробу, яке містить вуглець та щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину, причому ця щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина присутня у кількості щонайменше приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Спалиме джерело тепла має першу частину та протилежну другу частину, причому принаймні частина спалимого джерела тепла між першою частиною та другою частиною загорнута у стійку до згоряння обгортку, яка має одну або обидві з таких властивостей як теплопровідність та суттєвою мірою непроникність для кисню. При запалюванні першої частини спалимого джерела тепла температура другої частини спалимого джерела тепла підвищується до першої температури, й протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла друга частина спалимого джерела тепла підтримує другу температуру, яка є нижчою, ніж перша температура. У цьому описі термін "запалювальна допоміжна речовина" вжитий для позначення речовини, яка вивільнює енергію та/або кисень під час запалювання спалимого джерела тепла. У цьому описі термін "запалювальна допоміжна речовина" вжитий для позначення речовини, яка вивільнює енергію та/або кисень під час запалювання спалимого джерела тепла, причому швидкість вивільнення цією речовиною енергії та/або кисню не обмежується дифузією кисню навколишнього середовища. Еншими словами, швидкість вивільнення цією речовиною енергії та/або кисню під час запалювання спалимого джерела тепла майже не залежить від швидкості, з якою кисень навколишнього середовища може досягти цієї речовини. У цьому описі термін "запалювальна допоміжна речовина" також вжитий для позначення елементарного металу, який вивільнює енергію під час запалювання спалимого джерела тепла, причому температура займання цього елементарного металу становить нижче ніж приблизно 500 °C, а теплота згоряння цього елементарного металу становить щонайменше приблизно 5 кДж/г. У цьому описі термін "запалювальна допоміжна речовина" не охоплює солі лужних металів та карбонових кислот (такі як солі лужних металів та лимонної кислоти, солі лужних металів та оцтової кислоти та солі лужних металів та бурштинової кислоти), солі лужних металів та галоїдних сполук (такі як солі лужних металів та соляної кислоти), солі лужних металів та вугільної кислоти або солі лужних металів та фосфорної кислоти, які, як вважається, модифікують горіння вуглецю. Як буде обговорюватися нижче, навіть у випадку присутності у великій кількості відносно загальної маси спалимого джерела тепла такі горючі солі лужних металів не вивільнюють достатньо енергії при запалюванні спалимого джерела тепла для створення прийнятного аерозолю під час перших затягувань. В цьому описі терміни "перша частина" та "друга частина" вжиті для позначення двох рознесених ділянок спалимого джерела тепла. В цьому описі термін "стійка до згоряння обгортка" вжитий для позначення обгортки, яка залишається по суті непошкодженою протягом горіння спалимого джерела тепла. В цьому описі термін "загорнутий" вжитий для позначення того, що стійка до згоряння обгортка оточує периферійну поверхню спалимого джерела тепла та знаходиться у безпосередньому контакті з нею. За цим винаходом також запропонований курильний виріб, який включає в себе спалиме джерело тепла за цим винаходом. Зокрема, за цим винаходом запропонований курильний виріб, який включає в себе спалиме джерело тепла за цим винаходом та аерозолетвірний субстрат. За цим винаходом також запропонований курильний виріб, який включає в себе спалиме джерело тепла за цим винаходом та аерозолетвірний субстрат, розташований нижче за ходом повітря від спалимого джерела тепла, причому перша частина спалимого джерела тепла являє собою верхній за ходом повітря край спалимого джерела тепла, а друга частина спалимого джерела тепла являє собою нижній за ходом повітря край спалимого джерела тепла. В цьому описі терміни "розташований вище за ходом повітря", "верхній за ходом повітря" та "передній", "розташований нижче за ходом повітря", "нижній за ходом повітря" та "задній", вжиті для означення відносних положень компонентів або частин компонентів курильних виробів за цим винаходом відносно напрямку просмоктування повітря через курильні вироби під час їх використання. За варіантом, якому віддається перевага, принаймні задня частина спалимого джерела тепла загорнута у стійку до згоряння обгортку. За варіантом, якому віддається перевага, принаймні задня частина спалимого джерела тепла та принаймні передня частина аерозолетвірного субстрату загорнуті у стійку до згоряння обгортку. В таких варіантах здійснення цього винаходу стійка до згоряння обгортка оточує та знаходиться у безпосередньому контакті з периферійною поверхнею принаймні задньої частини 2 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 спалимого джерела тепла та периферійною поверхнею принаймні передньої частини аерозолетвірного субстрату. За варіантом, якому віддається перевага, задня частина аерозолетвірного субстрату не загорнута у стійку до згоряння обгортку. За варіантом, якому віддається перевага, передня частина спалимого джерела тепла не загорнута у стійку до згоряння обгортку. При запалюванні їх першої частини спалимі джерела тепла за цим винаходом зазнають двоступінчастого процесу згоряння. На початковому першому етапі спалимі джерела тепла за цим винаходом демонструють "підвищення" температури, а на наступному другому етапі спалимі джерела тепла зазнають тривалого горіння при меншій температурі. Цей двоступінчастий процес згоряння відбивається на температурному режимі другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом. Спочатку температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом підвищується до першої "підвищеної" температури, й згодом зменшується до другої "експлуатаційної" температури, яка є нижчою, ніж перша температура. Різниця між першою температурою та другою температурою другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом визначає величину "підвищення" температури другої частини спалимих джерел тепла протягом першого етапу згоряння спалимих джерел тепла. Слід зазначити, що друга частина спалимих джерел тепла за цим винаходом сама по собі може горіти або може не горіти під час першого та другого етапів згоряння цих спалимих джерел тепла. Початкове "підвищення" температури другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом виникає внаслідок дуже швидкого поширення тепла по всьому об'єму спалимих джерел тепла при запалюванні їх першої частини. Це дуже швидке поширення тепла може бути результатом ланцюгової реакції, в якій частина спалимих джерел тепла, яка запалюється, викликає запалювання суміжної незапаленої частини спалимих джерел тепла. При використанні в курильних виробах за цим винаходом швидке збільшення температури другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом до першої "підвищеної" температури швидко підвищує температуру аерозолетвірного субстрату курильних виробів до рівня, при якому з аерозолетвірного субстрату утворюються леткі органічні ароматичні та смакові сполуки. Це забезпечує те, що курильні вироби за цим винаходом виробляють прийнятний для почуттів споживача аерозоль починаючи з першого затягування. Подальше зниження температури другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом до другої "експлуатаційної" температури забезпечує те, що температура аерозолетвірного субстрату курильних виробів не досягає рівня, при якому відбувається згоряння або термічне розкладання аерозолетвірного субстрату. Регулювання температури другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом описаним вище способом забезпечує перевагу, яка полягає в наданні курильних виробів за цим винаходом, які не тільки виробляють прийнятний для почуттів споживача аерозоль під час перших затягувань, але в яких також по суті виключається згоряння або термічне розкладання аерозолетвірного субстрату. Спалимі джерела тепла за цим винаходом містять щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину, причому ця щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина присутня у кількості щонайменше приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Кількість енергії та/або кисню, які вивільнюються щонайменше однією запалювальною допоміжною речовиною під час запалювання спалимого джерела тепла, повинна бути достатньою, щоб спричинити піддавання спалимого джерела тепла двоступінчастому процесу згоряння, описаному вище. Слід зазначити, що кількість щонайменше однієї запалювальної допоміжної речовини, яка має бути включена у спалиме джерело тепла за цим винаходом для того, щоб досягти двоступінчастого процесу згоряння, описаного вище, буде варіювати в залежності від конкретної щонайменше однієї запалювальної допоміжної речовини, включеної у спалиме джерело тепла. Загалом, чим більшу кількість енергії та/або кисню вивільнює щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина на одиницю своєї маси, тим меншу кількість цієї щонайменше однієї запалювальної допоміжної речовини необхідно включити у спалиме джерело тепла за цим винаходом для того, щоб досягти двоступінчастого процесу згоряння, описаного вище. У деяких варіантах здійснення цього винаходу щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина за варіантом, якому віддається перевага, присутня у кількості щонайменше приблизно 25 %, за варіантом, якому віддається більша перевага, щонайменше приблизно 30 %, та за 3 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 варіантом, якому віддається найбільша перевага, щонайменше приблизно 40 % від сухої маси спалимого джерела тепла. За варіантом, якому віддається перевага, щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина присутня у кількості менше ніж приблизно 65 % від сухої маси спалимого джерела тепла. У деяких варіантах здійснення цього винаходу щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина за варіантом, якому віддається перевага, присутня у кількості менше ніж приблизно 60 %, за варіантом, якому віддається більша перевага, менше ніж приблизно 55 %, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, менше ніж приблизно 50 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Якщо не вказано інше, температура спалимих джерел тепла за цим винаходом, наведена у подальшому описі винаходу, являє собою температуру спалимих джерел тепла, виміряну в ізоляції. В цьому описі терміни "в ізоляції" та "ізольований" вжиті для позначення спалимого джерела тепла за цим винаходом, яке відокремлене від решти курильного виробу за цим винаходом. Температуру ізольованих спалимих джерел тепла за цим винаходом, наведену у подальшому описі, вимірюють із застосуванням термопари, вставленої на коротку відстань від приблизно 1 мм до приблизно 2 мм у периферійну ділянку другої частини спалимого джерела тепла. У цьому описі термін "периферійна ділянка" вжитий для позначення ділянки другої частини спалимого джерела тепла, розташованої найдальше від першої частини спалимого джерела тепла, яку запалюють. За варіантом, якому віддається перевага, перша температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом становить щонайменше приблизно 400 °C. За варіантом, якому віддається перевага, перша температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом є меншою або дорівнює приблизно 1200 °C. За варіантом, якому віддається перевага, перша температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом становить від приблизно 400 °C до приблизно 1200 °C. Друга температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом є нижчою, ніж перша температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом. За варіантом, якому віддається перевага, друга температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом становить щонайменше приблизно 200 °C. За варіантом, якому віддається перевага, друга температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом є меншою або дорівнює приблизно 1000 °C. За варіантом, якому віддається перевага, друга температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом становить від приблизно 200 °C до приблизно 1000 °C. За варіантом, якому віддається перевага, перша температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом становить щонайменше приблизно 400 °C, а друга температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом становить щонайменше приблизно 200 °C. За варіантом, якому віддається перевага, перша температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом є меншою або дорівнює приблизно 1200 °C, а друга температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом є меншою або дорівнює приблизно 1000 °C. За варіантом, якому віддається перевага, друга температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом є на приблизно 200-1000 °C нижчою, ніж перша температура другої частини спалимих джерел тепла. За варіантом, якому віддається більша перевага, друга температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом є на приблизно 200500 °C нижчою, ніж перша температура другої частини спалимих джерел тепла. Початкове "підвищення" температури другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом за варіантом, якому віддається перевага, ініціюють при низькій температурі шляхом запалювання першої частини спалимих джерел тепла із застосуванням запальнички низької енергії або інших засобів запалювання. За варіантом, якому віддається перевага, температура запалювання першої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом становить від приблизно 200 °C до приблизно 1000 °C, за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 300 °C до приблизно 800 °C, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, від приблизно 300 °C до приблизно 500 °C. У варіантах здійснення цього винаходу, яким віддається особлива перевага, перша частина спалимих джерел тепла за цим винаходом може бути запалена звичайною запальничкою із 4 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 жовтим полум'ям за 15 с або менше, за варіантом, якому віддається більша перевага, за 10 с або менше, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, за 5 с або менше. В цьому описі термін "запалений" вжитий для позначення того, що принаймні частина першої частини спалимого джерела тепла стійко горить, та того, що це горіння поширюється на інші частини спалимого джерела тепла. На температуру другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом безпосередньо не впливає температура запальнички або інших засобів запалювання, застосованих для запалювання першої їх частини. При запалюванні першої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом температура другої частини спалимих джерел тепла за варіантом, якому віддається перевага, підвищується до першої температури зі швидкістю від приблизно 100 °C/с до приблизно 1000 °C/с, та за варіантом, якому віддається більша перевага, зі швидкістю від приблизно 400 °C/с до приблизно 800 °C/с. При запалюванні першої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом температура другої частини спалимих джерел тепла за варіантом, якому віддається перевага, підвищується до першої температури за період часу від приблизно L/20 секунд до приблизно 2L секунд, за варіантом, якому віддається більша перевага, за період часу від приблизно L/10 секунд до приблизно L секунд, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, за період часу від приблизно L/10 секунд до приблизно L/2 секунд. У цьому описі літера "L" вжита для позначення відстані у міліметрах між першою частиною спалимих джерел тепла за цим винаходом, яку запалюють, та протилежною другою частиною спалимих джерел тепла. Наприклад, якщо відстань у міліметрах між першою частиною та другою частиною спалимого джерела тепла за цим винаходом становить приблизно 10 мм, то при запалюванні першої частини цього спалимого джерела тепла температура другої частини спалимого джерела тепла за варіантом, якому віддається перевага, підвищується до першої температури за період часу від приблизно 0,5 с до приблизно 20 с, за варіантом, якому віддається більша перевага, за період часу від приблизно 1 с до приблизно 10 с, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, за період часу від приблизно 1 с до приблизно 5 с. Як описано вище, швидко збільшившись до першої "підвищеної" температури, температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом згодом зменшується до другої "експлуатаційної" температури. За варіантом, якому віддається перевага, температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом зменшується від першої температури до другої температури за період часу від приблизно 1 с до приблизно 30 с, за варіантом, якому віддається більша перевага, за період часу від приблизно 1 с до приблизно 20 с, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, за період часу від приблизно 1 с до приблизно 15 с. У варіантах здійснення цього винаходу, яким віддається особлива перевага, температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом зменшується від першої температури до другої температури за період часу від приблизно 1 с до приблизно 10 с, та за варіантом, якому віддається більша перевага, за період часу від приблизно 1 с до приблизно 5 с. За варіантом, якому віддається перевага, температура другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом залишається суттєвою мірою стабільною на рівні другої температури протягом щонайменше приблизно 3 хв, за варіантом, якому віддається більша перевага, протягом щонайменше 4 хв, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, протягом щонайменше 5 хв. У цьому описі термін "суттєвою мірою стабільна" вжитий для позначення коливання температури на менше ніж приблизно 50 °C або на приблизно 50 °C. Перша та друга температури другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом, виміряні в курильних виробах за цим винаходом, можуть бути однаковими з першою та другою температурами другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом, виміряними в ізоляції. Однак слід зазначити, що, при використанні в курильних виробах за цим винаходом, на температуру другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом можуть впливати, наприклад, склад, кількість, форма, розміри та розташування аерозолетвірного субстрату та інших компонентів курильних виробів. Отже, перша та друга температури другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом, виміряні в курильних виробах за цим винаходом, можуть відрізнятися від першої та другої температур другої частини спалимих джерел тепла за цим винаходом, виміряних в ізоляції. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути виготовлені з різними формами та розмірами в залежності від їх передбачуваного застосування. 5 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 За варіантом, якому віддається перевага, спалимі джерела тепла за цим винаходом являють собою видовжені спалимі джерела тепла. Перша частина видовжених спалимих джерел тепла за цим винаходом являє собою перший край цих видовжених спалимих джерел тепла, а друга частина видовжених спалимих джерел тепла за цим винаходом являє собою протилежний другий край цих видовжених спалимих джерел тепла. За варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається перевага, запропоноване видовжене спалиме джерело тепла для курильного виробу, яке містить вуглець та щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину, причому ця щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина присутня у кількості щонайменше приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла, видовжене спалиме джерело тепла має верхній за ходом повітря край та протилежний нижній за ходом повітря край, причому принаймні частина видовженого спалимого джерела тепла між верхнім за ходом повітря краєм та нижнім за ходом повітря краєм загорнута у стійку до згоряння обгортку, яка має одну або обидві з таких властивостей як теплопровідність та суттєвою мірою непроникність для кисню, та при запалюванні верхнього за ходом повітря краю видовженого спалимого джерела тепла температура нижнього за ходом повітря краю видовженого спалимого джерела тепла підвищується до першої температури, та протягом подальшого горіння видовженого спалимого джерела тепла нижній за ходом повітря край видовженого спалимого джерела тепла підтримує другу температуру, яка є нижчою, ніж перша температура. За варіантом, якому віддається перевага, видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом загалом мають вигляд прутка. За варіантом, якому віддається більша перевага, видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом є загалом циліндричними. Перша частина циліндричних спалимих джерел тепла за цим винаходом являє собою першу торцеву поверхню цих циліндричних спалимих джерел тепла, а друга частина циліндричних спалимих джерел тепла за цим винаходом являє собою протилежну другу торцеву поверхню цих циліндричних спалимих джерел тепла. За варіантом здійснення цього винаходу, якому віддається особлива перевага, запропоноване циліндричне спалиме джерело тепла для курильного виробу, яке містить вуглець та щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину, причому ця щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина присутня у кількості щонайменше приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла, циліндричне спалиме джерело тепла має верхню за ходом повітря торцеву поверхню та протилежну нижню за ходом повітря торцеву поверхню, причому принаймні частина циліндричного спалимого джерела тепла між верхньою за ходом повітря торцевою поверхнею та нижньою за ходом повітря торцевою поверхнею загорнута у стійку до згоряння обгортку, яка має одну або обидві з таких властивостей як теплопровідність та суттєвою мірою непроникність для кисню, причому при запалюванні верхньої за ходом повітря торцевої поверхні циліндричного спалимого джерела тепла температура нижньої за ходом повітря торцевої поверхні циліндричного спалимого джерела тепла підвищується до першої температури, й протягом подальшого горіння циліндричного спалимого джерела тепла нижня за ходом повітря торцева поверхня видовженого спалимого джерела тепла підтримує другу температуру, яка є нижчою, ніж перша температура. За варіантом, якому віддається перевага, видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом мають загалом круглий, овальний або еліптичний поперечний переріз. За варіантом, якому віддається перевага, видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом мають діаметр від приблизно 5 мм до приблизно 9 мм, та за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 7 мм до приблизно 8 мм. При вживанні в цьому описі термін "діаметр" означає максимальний поперечний розмір видовжених спалимих джерел тепла за цим винаходом. За варіантом, якому віддається перевага, видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом мають загалом постійний діаметр. Однак альтернативно видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути виконані у вигляді конуса, так що діаметр нижнього за ходом повітря краю цих видовжених спалимих джерел тепла є більшим, ніж діаметр верхнього за ходом повітря краю цих видовжених спалимих джерел тепла. За варіантом, якому віддається перевага, видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом мають довжину від приблизно 7 мм до приблизно 17 мм, за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 11 мм до приблизно 15 мм, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, від приблизно 11 мм до приблизно 13 мм. При вживанні в цьому описі термін "довжина" означає максимальний поздовжній розмір видовжених спалимих джерел тепла за цим винаходом між їх верхнім за ходом повітря краєм та нижнім за ходом повітря краєм. 6 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути загорнуті у стійку до згоряння обгортку вздовж загалом всієї їх довжини. Альтернативно видовжені спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути загорнуті у стійку до згоряння обгортку лише на частині їх довжини. За варіантом, якому віддається перевага, принаймні нижня за ходом повітря частина видовжених спалимих джерел тепла за цим винаходом загорнута у стійку до згоряння обгортку. За варіантом, якому віддається перевага, верхня за ходом повітря частина видовжених спалимих джерел тепла за цим винаходом не загорнута у стійку до згоряння обгортку. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути загорнуті у стійку до згоряння обгортку, яка є теплопровідною. При використанні у курильних виробах за цим винаходом тепло, яке створюється при горінні спалимих джерел тепла за цим винаходом, загорнутих у теплопровідну стійку до згоряння обгортку, може бути передано за допомогою теплопровідності аерозолетвірному субстрату цих курильних виробів через теплопровідну стійку до згоряння обгортку. Це може істотно вплинути на температуру другої частини спалимих джерел тепла. Відвід тепла, викликаний передаванням тепла за допомогою теплопровідності, може значно зменшити температуру другої частини спалимих джерел тепла. Це збільшує різницю між першою температурою та другою температурою другої частини спалимих джерел тепла, а отже й величину "підвищення" температури другої частини спалимих джерел тепла. При використанні в таких варіантах здійснення цього винаходу відвід тепла, викликаний передаванням тепла за допомогою теплопровідності через теплопровідну стійку до згоряння обгортку, може утримувати другу температуру другої частини спалимих джерел тепла значно нижче температури самозаймання другої частини спалимих джерел тепла. Як альтернатива або на додаток до цього, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути загорнуті у стійку до згоряння обгортку з обмеженою проникністю для кисню, яка обмежує або запобігає доступу кисню до принаймні частини спалимих джерел тепла, загорнутих у стійку до згоряння обгортку з обмеженою проникністю для кисню. Наприклад, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути загорнуті у суттєвою мірою непроникну для кисню стійку до згоряння обгортку. В таких варіантах здійснення цього винаходу принаймні частина спалимих джерел тепла, загорнутих у стійку до згоряння обгортку з обмеженою проникністю для кисню, суттєвою мірою не має доступу до кисню. Внаслідок цього в таких варіантах здійснення цього винаходу принаймні частина спалимих джерел тепла, загорнутих у стійку до згоряння обгортку з обмеженою проникністю для кисню, сама по собі не горить під час другого етапу згоряння цих спалимих джерел тепла. За варіантом, якому віддається перевага, спалимі джерела тепла за цим винаходом загорнуті у стійку до згоряння обгортку, яка є теплопровідною і при цьому має обмежену проникність для кисню. До стійких до згоряння обгорток, прийнятних для використання в цьому винаході, належать, але без обмеження ними: обгортки з металевої фольги, такі як, наприклад, обгортки з алюмінієвої фольги, обгортки зі сталевої фольги, обгортки із залізної фольги та обгортки з мідної фольги; обгортки із фольги з металевих сплавів; обгортки з графітової фольги; обгортки зі скловолокна; обгортки з керамічного волокна; та певні паперові обгортки. За варіантом, якому віддається перевага, спалимі джерела тепла за цим винаходом є загалом однорідними за складом. Однак альтернативно спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть являти собою композиційні спалимі джерела тепла. За варіантом, якому віддається перевага, спалимі джерела тепла за цим винаходом мають вміст вуглецю щонайменше приблизно 35 %, за варіантом, якому віддається більша перевага, щонайменше приблизно 40 %, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, щонайменше приблизно 45 % від сухої маси спалимого джерела тепла. В певних варіантах здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть являти собою спалимі джерела тепла на основі вуглецю. В цьому описі термін "джерело тепла на основі вуглецю" вжитий для позначення джерела тепла, яке містить в основному вуглець. Спалимі джерела тепла на основі вуглецю за цим винаходом за варіантом, якому віддається перевага, мають вміст вуглецю щонайменше приблизно 50 %, за варіантом, якому віддається більша перевага, щонайменше приблизно 60 %, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, щонайменше приблизно 80 % від сухої маси спалимого джерела тепла на основі вуглецю. 7 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 За варіантом, якому віддається перевага, пористість спалимих джерел тепла за цим винаходом становить від приблизно 20 % до приблизно 80 %, та за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 40 % до приблизно 60 %. Спалимі джерела тепла за цим винаходом за варіантом, якому віддається перевага, містять щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину, яка вивільнює енергію під час запалювання першої частини цих спалимих джерел тепла. В таких варіантах здійснення цього винаходу вивільнення енергії щонайменше однією запалювальною допоміжною речовиною при запалюванні першої частини спалимих джерел тепла безпосередньо призводить до "підвищення" температури протягом першого етапу згоряння цих спалимих джерел тепла. Це відбивається на температурному режимі другої частини спалимих джерел тепла. Як зазначено вище, при вживанні в цьому описі термін "запалювальна допоміжна речовина" не охоплює солі лужних металів та карбонових кислот (такі як солі лужних металів та лимонної кислоти, солі лужних металів та оцтової кислоти та солі лужних металів та бурштинової кислоти), солі лужних металів та галоїдних сполук (такі як солі лужних металів та соляної кислоти), солі лужних металів та вугільної кислоти або солі лужних металів та фосфорної кислоти. Як показано на Фіг. 9, навіть у випадку присутності у великій кількості відносно загальної маси спалимого джерела тепла такі горючі солі лужних металів не вивільнюють достатньо енергії при запалюванні спалимого джерела тепла, щоб спричинити "підвищення" температури протягом першого етапу згоряння спалимого джерела тепла. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше запалювальну(их) допоміжну(-их) речовину(-ин), яка(-і) складається(-ються) з одного елемента або сполуки, який(-а) вивільнює енергію при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. Наприклад, в певних варіантах здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше енергетичну(-их) речовину(-ин), яка(-і) складається(-ються) з єдиного елемента або сполуки, який(-а) вступає в екзотермічну реакцію з киснем при запалюванні першої частини спалимих джерел тепла. Прикладами прийнятних енергетичних речовин є, але без обмеження ними, алюміній, залізо, магній та цирконій. Як альтернатива або на додаток до цього, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше запалювальну(-их) допоміжну(-их) речовину(-ин), яка(-і) містить(-ять) два(-і) або більше елементи(-ів) або сполуки(-ук), які вступають в реакцію між собою з вивільненням енергії при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. Наприклад, в певних варіантах здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити один або більше термітів або термітних сумішей, які містять відновник, такий як, наприклад, метал, та окисник, такий як, наприклад, оксид металу, які вступають в реакцію між собою з вивільненням енергії при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. До прикладів прийнятних металів належить, але без обмеження ним, магній, а до прикладів прийнятних оксидів металів належать, але без обмеження ними, оксид заліза (Fe 2O3) та оксид алюмінію (Al2O3). В інших варіантах здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше запалювальну(-их) допоміжну(-их) речовину(-ин), які містять інші речовини, які беруть участь в екзотермічних реакціях при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. До прикладів прийнятних речовин належать, але без обмеження ними, інтерметалічні та біметалічні речовини, карбіди металів та гідриди металів. Спалимі джерела тепла за цим винаходом за варіантом, якому віддається перевага, містять щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину, яка вивільнює кисень під час запалювання першої частини цих спалимих джерел тепла. В таких варіантах здійснення цього винаходу вивільнення кисню щонайменше однією запалювальною допоміжною речовиною при запалюванні першої частини спалимих джерел тепла опосередковано призводить до "підвищення" температури протягом першого етапу згоряння цих спалимих джерел тепла шляхом збільшення швидкості згоряння спалимих джерел тепла. Це відбивається на температурному режимі другої частини спалимих джерел тепла. Наприклад, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити один або більше окисників, які розкладаються з вивільненням кисню при запалюванні першої частини спалимих джерел тепла. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити органічні окисники, неорганічні окисники, або їх комбінацію. До прикладів прийнятних окисників належать, але без обмеження ними: нітрати, такі як, наприклад, нітрат калію, нітрат кальцію, нітрат стронцію, нітрат натрію, нітрат барію, нітрат літію, нітрат алюмінію та нітрат заліза; нітрити; інші органічні та неорганічні нітросполуки; хлорати, такі як, наприклад, хлорат натрію та хлорат калію; перхлорати, такі як, наприклад, перхлорат натрію; хлорити; бромати, такі як, наприклад, бромат 8 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 натрію та бромат калію; пербромати; броміти; борати, такі як, наприклад, борат натрію та борат калію; ферати, такі як, наприклад, ферат барію; ферити; манганати, такі як, наприклад, манганат калію; перманганати, такі як, наприклад, перманганат калію; органічні пероксиди, такі як, наприклад, пероксид бензоїлу і пероксид ацетону; неорганічні пероксиди, такі як, наприклад, пероксид водню, пероксид стронцію, пероксид магнію, пероксид кальцію, пероксид барію, пероксид цинку та пероксид літію; супероксиди, такі як, наприклад, супероксид калію та супероксид натрію; йодати; перйодати; сульфати; сульфіти; інші сульфоксиди; фосфати; фосфінати; фосфіти та фосфонати. Як альтернатива або на додаток до цього, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше речовину(-ин) накопичення або зв'язування кисню, які вивільнюють кисень при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити речовини накопичення або зв'язування кисню, які накопичують кисень за допомогою інкапсуляції, фізичної адсорбції, хімічної адсорбції, структурних змін або їх комбінації, та вивільнюють його. До прикладів прийнятних речовин накопичення або зв'язування кисню належать, але без обмеження ними: поверхні металу, такі як, наприклад, поверхні металічного срібла або металічного золота; змішані оксиди металів; молекулярні сита; цеоліти; металоорганічні каркасні структури; ковалентні органічні каркасні структури; шпінелі та перовскіти. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше запалювальну(их) допоміжну(-их) речовину(-ин), яка(-і) складається(-ються) з єдиного елемента або сполуки, який(-а) вивільнює кисень при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. Як альтернатива або на додаток до цього, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше запалювальну(-их) допоміжну(-их) речовину(-ин), яка(-і) містить(-ять) два(-і) або більше елементи(-ів) або сполуки(-ук), які вступають в реакцію між собою з вивільненням кисню при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше запалювальну(их) допоміжну(-их) речовину(-ин), яка(-і) вивільнює(-ють) і енергію, і кисень при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. Наприклад, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити один або більше окисник(-ів), який(-і) розкладається(-ються) з виділенням тепла та вивільненням кисню при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. Як альтернатива або на додаток до цього, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть містити одну або більше першу(-их) запалювальну(-их) допоміжну(-их) речовину(-ин), яка(-і) вивільнює(-ють) енергію при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла, та одну або більше другу(-их) запалювальну(-их) допоміжну(-их) речовину(-ин), яка(-і) відрізняється(ються) від згаданої(-их) однієї або більше першої(-их) запалювальної(-их) допоміжної(-их) речовини(-ин) та вивільнюють кисень при запалюванні першої частини цих спалимих джерел тепла. В одному з варіантів здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла містять щонайменше один нітрат металу, температура термічного розкладання якого становить менше ніж приблизно 600 °C, й за варіантом, якому віддається більша перевага, менше ніж приблизно 400 °C. За варіантом, якому віддається перевага, температура термічного розкладання згаданого щонайменше одного нітрату металу становить від приблизно 150 °C до приблизно 600 °C, й за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 200 °C до приблизно 400 °C. В таких варіантах здійснення цього винаходу, коли першу частину спалимих джерел тепла піддають дії звичайної запальнички із жовтим полум'ям або інших засобів запалювання, щонайменше один нітрат металу розкладається з вивільненням кисню та енергії. Це спричинює початкове підвищення температури спалимих джерел тепла, а також сприяє запалюванню цих спалимих джерел тепла. Після повного розкладання щонайменше одного нітрату металу спалимі джерела тепла продовжують горіти при меншій температурі. Включення щонайменше одного нітрату металу забезпечує перевагу, яка полягає в запалюванні спалимих джерел тепла, яке ініціюється зсередини, а не тільки в місці на їх поверхні. За варіантом, якому віддається перевага, щонайменше один нітрат металу розподілений загалом рівномірно по всьому об'єму спалимих джерел тепла. Як пояснено вище, при використанні згадане підвищення температури спалимих джерел тепла при запалюванні їх першої частини, яке є результатом розкладання щонайменше одного нітрату металу, призводить до підвищення температури другої частини спалимих джерел тепла до першої "підвищеної" температури. При використанні у курильних виробах за цим винаходом це забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що аерозолетвірній речовині курильних виробів від 9 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 спалимих джерел тепла передається тепло в кількості, достатній для створення прийнятного аерозолю, під час перших затягувань цими курильними виробами. Як також пояснено вище, подальше зниження температури спалимих джерел тепла після розкладання згаданого щонайменше одного нітрату металу також призводить до подальшого зниження температури другої частини спалимих джерел тепла до другої "експлуатаційної" температури. При використанні у курильних виробах за цим винаходом це забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що аерозолетвірний субстрат цих курильних виробів не зазнає термічного розкладання або згоряння. Величину та тривалість підвищення температури, яке є результатом розкладання щонайменше одного нітрату металу, можна регулювати шляхом вибору згаданого щонайменше одного нітрату металу та його кількості в спалимих джерелах тепла, що забезпечує певні переваги. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий щонайменше один нітрат металу присутній в спалимих джерелах тепла у кількості від приблизно 20 % до приблизно 50 % від сухої маси спалимих джерел тепла. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий щонайменше один нітрат металу вибраний із групи, яка складається з нітрату калію, нітрату натрію, нітрату кальцію, нітрату стронцію, нітрату барію, нітрату літію, нітрату алюмінію та нітрату заліза. За варіантом, якому віддається перевага, спалимі джерела тепла за цим винаходом містять щонайменше два різні нітрати металів. В одному з варіантів здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла містять нітрат калію, нітрат кальцію та нітрат стронцію. За варіантом, якому віддається перевага, нітрат калію присутній у кількості від приблизно 5 % до приблизно 15 % від сухої маси спалимих джерел тепла, нітрат кальцію присутній у кількості від приблизно 2 % до приблизно 10 % від сухої маси спалимих джерел тепла, та нітрат стронцію присутній у кількості від приблизно 15 % до приблизно 25 % від сухої маси спалимих джерел тепла. В іншому варіанті здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла містять щонайменше один пероксид або супероксид, який активно виділяє кисень при температурі менше ніж приблизно 600 °C, й за варіантом, якому віддається більша перевага, при температурі менше ніж приблизно 400 °C. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий щонайменше один пероксид або супероксид активно виділяє кисень при температурі від приблизно 150 °C до приблизно 600 °C, за варіантом, якому віддається більша перевага, при температурі від приблизно 200 °C до приблизно 400 °C, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, при температурі приблизно 350 °C. При використанні, коли першу частину спалимих джерел тепла піддають дії звичайної запальнички із жовтим полум'ям або іншого засобу запалювання, згаданий щонайменше один пероксид або супероксид розкладається з вивільненням кисню. Це спричинює початкове підвищення температури спалимих джерел тепла, а також сприяє запалюванню спалимих джерел тепла. Після повного розкладання згаданого щонайменше одного пероксиду або супероксиду спалимі джерела тепла продовжують горіти при певній зниженій температурі. Включення певного щонайменше одного пероксиду або супероксиду забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що відбувається запалювання спалимих джерел тепла, яке ініціюється зсередини, а не тільки в певній ділянці на їх поверхні. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий щонайменше один пероксид або супероксид розподілений загалом рівномірно по всьому об'єму спалимих джерел тепла. Як пояснено вище, при використанні згадане підвищення температури спалимих джерел тепла при запалюванні їх першої частини, яке є результатом розкладання щонайменше одного пероксиду або супероксиду, призводить до підвищення температури другої частини спалимих джерел тепла до першої "підвищеної" температури. При використанні у курильних виробах за цим винаходом це забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що аерозолетвірній речовині курильних виробів від спалимих джерел тепла передається тепло у кількості, достатній для створення прийнятного аерозолю, під час перших затягувань цими курильними виробами. Як також пояснено вище, подальше зниження температури спалимих джерел тепла після розкладання згаданого щонайменше одного пероксиду або супероксиду також призводить до подальшого зниження температури другої частини спалимих джерел тепла до другої "експлуатаційної" температури. При використанні у курильних виробах за цим винаходом це забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що аерозолетвірний субстрат цих курильних виробів не зазнає термічного розкладання або згоряння. Величину та тривалість підвищення температури, яке є наслідком розкладання 10 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 щонайменше одного пероксиду або супероксиду, можна регулювати шляхом вибору згаданого щонайменше одного пероксиду або супероксиду та їх кількості в спалимих джерелах тепла, що забезпечує певні переваги. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий щонайменше один пероксид або супероксид присутній в спалимих джерелах тепла у кількості від приблизно 20 % до приблизно 50 % від сухої маси спалимих джерел тепла, та за варіантом, якому віддається більша перевага, у кількості від приблизно 30 % до приблизно 50 % від сухої маси спалимих джерел тепла. До пероксидів та супероксидів, придатних для включення в спалимі джерела тепла за цим винаходом, належать, але без обмеження ними, пероксид кальцію, пероксид стронцію, пероксид магнію, пероксид барію, пероксид літію, пероксид цинку, супероксид калію та супероксид натрію. За варіантом, якому віддається перевага, згаданий щонайменше один пероксид вибраний із групи, яка складається з пероксиду кальцію, пероксиду стронцію, пероксиду магнію, пероксиду барію та їх комбінацій. Включенню щонайменше одного пероксиду або супероксиду віддається особлива перевага, якщо спалимі джерела тепла за цим винаходом являють собою спалимі джерела тепла на основі вуглецю. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути утворені з однієї або більше прийнятної(-их) вуглецевмісної(-их) речовини(-ин). Прийнятні вуглецевмісні речовини добре відомі в цій галузі та включають, але без обмеження ним, вуглецевий порошок. При бажанні з однією або більше вуглецевмісною(-ими) речовиною(-ами) можуть бути змішані одна або більше зв'язувальна(-их) речовина(-ин). Ці одна або більше зв'язувальна(-их) речовина(-ин) може(-уть) являти собою органічні зв'язувальні речовини, неорганічні зв'язувальні речовини або їх комбінації. До прийнятних відомих органічних зв'язувальних речовин належать, але без обмеження ними: камеді, такі як, наприклад, гуарова камедь; модифіковані целюлози та похідні целюлози, такі як, наприклад, метилцелюлоза, карбоксиметилцелюлоза, гідроксипропілцелюлоза та гідроксипропілметилцелюлоза; пшеничне борошно; крохмалі; цукри; рослинні олії; та їх комбінації. До прийнятних відомих неорганічних зв'язувальних речовин належать, але без обмеження ними: глини, такі як, наприклад, бентоніт і каолініт; похідні алюмосилікатів, такі як, наприклад, цемент, активовані лугом алюмосилікати; силікати лужних металів, такі як, наприклад, силікати натрію та силікати калію; похідні вапняку, такі як, наприклад, вапно та гашене вапно; сполуки та похідні лужноземельних металів, такі як, наприклад, магнезіальний цемент, сульфат магнію, сульфат кальцію, фосфат кальцію та дикальційфосфат; й сполуки та похідні алюмінію, такі як, наприклад, сульфат алюмінію. В одному з варіантів здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла утворені із суміші вуглецевого порошку; модифікованої целюлози, такої як, наприклад, карбоксиметилцелюлоза; борошна, такого як, наприклад, пшеничне борошно; та цукру, такого як, наприклад, білий кристалічний цукор, одержаний з буряка. В іншому варіанті здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла утворені із суміші вуглецевого порошку; модифікованої целюлози, такої як, наприклад, карбоксиметилцелюлоза; та факультативно бентоніту. Замість цього або на додаток до однієї або більше зв'язувальної(-их) речовини(-ин), з однією або більше вуглецевмісними речовинами також можуть бути змішані певні інші домішки для того, щоб поліпшити властивості спалимих джерел тепла. До прийнятних домішок належать, але без обмеження ними, домішки для сприяння ущільненню спалимих джерел тепла (наприклад, спікальні домішки, такі як карбонат кальцію), домішки для сприяння згорянню спалимих джерел тепла (наприклад, калій та горючі солі лужних металів, наприклад, солі калію, такі як хлорид калію та цитрат калію) та домішки для сприяння розкладанню одного або більше газу(-ів), який(-і) утворюється(-ються) при згорянні спалимих джерел тепла, наприклад, каталізатори, такі як оксид міді (CuO), оксид заліза (Fe2O3), порошок силікату оксиду заліза та оксид алюмінію (Al2O3). Одну або більше вуглецевмісну(-их) речовину(-ин) за варіантом, якому віддається перевага, змішують з однією або більше зв'язувальною(-ими) речовиною(-ами) та іншими домішками (у випадку їх включення) та попередньо формують у заготовку бажаної форми. Суміш однієї або більше вуглецевмісної(-их) речовини(-ин), однієї або більше зв'язувальної(-их) речовини(-ин) та інших домішок може бути попередньо сформована в заготовку бажаної форми із застосуванням будь-яких прийнятних відомих способів формування кераміки, таких як, наприклад, шлікерне лиття, екструдування, інжекційне формування та ущільнення у прес-формі або пресування. За варіантом, якому віддається перевага, згадану суміш попередньо формують у заготовку 11 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 бажаної форми пресуванням або екструдуванням. За варіантом, якому віддається перевага, суміш однієї або більше вуглецевмісної(-их) речовини(-ин), однієї або більше зв'язувальної(-их) речовини(-ин) та інших домішок попередньо формують у циліндричний пруток. Однак слід зазначити, що суміш однієї або більше вуглецевмісної(-их) речовини(-ин), однієї або більше зв'язувальної(-их) речовини(-ин) та інших домішок може бути попередньо сформована в заготовку інших бажаних форм. Після формування циліндричний пруток або заготовку іншої бажаної форми за варіантом, якому віддається перевага, сушать для зниження вмісту вологи. В першому варіанті виконання процесу виробництва джерела тепла висушений циліндричний пруток піролізують в неокиснювальній атмосфері при температурі, достатній для карбонізації однієї або більше зв'язувальної(-их) речовини(-ин) (у випадку її (їх) наявності) та по суті повного усунення будь-яких летких речовин у циліндричному прутку або заготовці іншої форми. За варіантом, якому віддається перевага, циліндричний пруток або заготовку іншої бажаної форми піролізують в атмосфері азоту при температурі від приблизно 700 °C до приблизно 900 °C. В спалимі джерела тепла за цим винаходом може бути включений щонайменше один нітрат металу шляхом включення щонайменше однієї сполуки-попередника нітрату металу в суміш однієї або більше вуглецевмісної(-их) речовини(-ин), однієї або більше зв'язувальної(-их) речовини(-ин) та інших домішок, та подальшого перетворення цієї щонайменше однієї сполуки-попередника нітрату металу в щонайменше один нітрат металу insitu шляхом обробки піролізованого попередньо сформованого циліндричного прутка або заготовки іншої форми водним розчином азотної кислоти. Щонайменше одна сполука-попередник нітрату металу може являти собою будь-який(-у) метал або металовмісну сполуку, таку як, наприклад, оксид металу або карбонат металу, який(а) реагує з азотною кислотою з утворенням нітрату металу. До прийнятних сполук-попередників нітратів металів належать, але без обмеження ними, карбонат кальцію, карбонат калію, оксид кальцію, карбонат стронцію, карбонат літію та доломіт (суміш карбонату кальцію та карбонату магнію). За варіантом, якому віддається перевага, концентрація водного розчину азотної кислоти становить від приблизно 20 % (мас.) до приблизно 50 % (мас.), та за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 30 % (мас.) до приблизно 40 % (мас.). Разом із перетворенням щонайменше однієї сполуки-попередника нітрату металу в щонайменше один нітрат металу, обробка спалимих джерел тепла за цим винаходом азотною кислотою забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що збільшується пористість спалимих джерел тепла, активується структура вуглецю через збільшення площі його поверхні, та спричинюється по суті однорідний розподіл щонайменше одного нітрату металу по всьому об'єму спалимих джерел тепла. Водний розчин азотної кислоти може також містити один або більше водорозчинний(-их) нітрат(-ів) металів, температура термічного розкладання якого(-их) становить менше ніж приблизно 400 °C. Наприклад, водний розчин азотної кислоти може також містити нітрат калію. Разом із перетворенням щонайменше однієї сполуки-попередника нітрату металу в щонайменше один нітрат металу, обробка спалимих джерел тепла за цим винаходом азотною кислотою, яка містить один або більше суттєвою мірою водорозчинний(-их) нітрат(-ів) металів, забезпечує перевагу, яка полягає в просоченні спалимих джерел тепла цим(-и) одним або більше суттєвою мірою водорозчинним(-и) нітратом(-ами) металів. Як альтернатива або на додаток до цього, щонайменше один нітрат металу може бути включений в спалимі джерела тепла за цим винаходом шляхом безпосереднього просочення піролізованої попередньо сформованої заготовки розчином, який містить цей щонайменше один нітрат металу. За варіантом, якому віддається перевага, спалимі джерела тепла за цим винаходом просочені водним розчином щонайменше одного нітрату металу. У варіанті здійснення цього винаходу, якому віддається особлива перевага, спалимі джерела тепла за цим винаходом просочені водним розчином, який містить нітрат калію, нітрат кальцію та нітрат стронцію. Спалимі джерела тепла за цим винаходом за варіантом, якому віддається перевага, просочені водними розчинами, які містять щонайменше один нітрат металу. За варіантом, якому віддається перевага, розчинність у воді цього щонайменше одного нітрату металу становить щонайменше приблизно 30 г/100 мл при температурі 25 °C. Однак слід зазначити, що спалимі джерела тепла за цим винаходом альтернативно можуть бути просочені неводними розчинами, які містять щонайменше один нітрат металу. В другому варіанті виконання процесу виробництва джерела тепла одну або більше вуглецевмісну(-их) речовину(-ин), одну або більше зв'язувальну(-их) речовину(-ин), інші домішки 12 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 та щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину змішують та формують у бажану форму, наприклад, шляхом пресування або екструдування, без етапу піролізу. Цей спосіб за варіантом, якому віддається перевага, застосовують у випадку, коли щонайменше одна запалювальна допоміжна речовина містить одну або більше речовину(-ин), вибрану(-их) із групи, яка складається з пероксидів, термітів, інтерметалідів, магнію, алюмінію та цирконію. За варіантом, якому віддається перевага, маса спалимих джерел тепла за цим винаходом перед просочуванням розчином, який містить щонайменше один нітрат металу, становить від приблизно 300 мг до приблизно 500 мг, та за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 400 мг до приблизно 450 мг. Пористість спалимих джерел тепла істотно впливає на їх властивості запалювання та горіння. Пористість спалимих джерел тепла за цим винаходом за варіантом, якому віддається перевага, становить від приблизно 20 % до приблизно 80 %, та за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 20 % до приблизно 60 %. Якщо спалимі джерела тепла містять щонайменше один нітрат металу, то це забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що кисень може дифундувати у масу цих спалимих джерел тепла зі швидкістю, достатньою для підтримування горіння протягом розкладання цього щонайменше одного нітрату металу та тривання процесу горіння. Необхідна пористість може бути легко досягнута під час виробництва спалимих джерел тепла за цим винаходом при застосуванні відомих способів і технологій, й пористість може бути виміряна відомим способом за допомогою ртутної порометрії та гелієвої пікнометрії. Наприклад, спалимі джерела тепла за цим винаходом із пористістю від приблизно 20 % до приблизно 80 % можуть бути одержані піролізом суміші, яка містить вуглецевмісну речовину та один або більше прийнятних відомих пороутворювачів. До прийнятних відомих пороутворювачів належать, але без обмеження ними, кукурудза, пластівці целюлози, стеарат, карбонати, поліетиленові та поліпропіленові кульки, деревні гранули та пробка. Як альтернатива або на додаток до цього, для того, щоб досягти бажаної пористості, спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть бути оброблені кислотою. 3 Об'ємна густина спалимих джерел за цим винаходом становить від приблизно 0,6 г/см до 3 1,0 г/см , що забезпечує певні переваги. Спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть являти собою "суцільні" спалимі джерела тепла. В цьому описі термін "суцільне спалиме джерело тепла" вжитий для позначення спалимого джерела тепла, яке не має будь-яких поздовжніх каналів для потоку повітря. В цьому описі термін "поздовжній канал для потоку повітря" вжитий для позначення отвору, який проходить через внутрішню частину спалимого джерела тепла та простягається по всій довжині цього спалимого джерела тепла. Альтернативно спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть мати щонайменше один поздовжній канал для потоку повітря. Наприклад, спалимі джерела тепла за цим винаходом мають один, два або три поздовжні канал(-и) для потоку повітря. В таких варіантах здійснення цього винаходу спалимі джерела тепла за варіантом, якому віддається перевага, мають єдиний поздовжній канал для потоку повітря, та за варіантом, якому віддається більша перевага, єдиний розташований загалом по центру поздовжній канал для потоку повітря. Діаметр цього єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря за варіантом, якому віддається перевага, становить від приблизно 1,5 мм до приблизно 3 мм. Внутрішня поверхня щонайменше одного поздовжнього каналу для потоку повітря спалимих джерел тепла за цим винаходом може мати покриття, нанесене на частину або на всю площу цієї поверхні. За варіантом, якому віддається перевага, покриття покриває внутрішню поверхню всіх поздовжніх каналів для потоку повітря. За варіантом, якому віддається перевага, згадане покриття включає в себе шар речовини у вигляді твердих частинок та є суттєвою мірою повітронепроникним. Це суттєвою мірою повітронепроникне покриття має низьку теплопровідність, що забезпечує певні переваги. Покриття може бути утворене з однієї або більше прийнятної(-их) речовини(-ин), яка(-і) є суттєвою мірою термічно стабільними та негорючими при температурі горіння спалимих джерел тепла. Прийнятні речовини відомі в цій галузі та включають, наприклад, глини, оксиди металів, такі як оксид заліза, оксид алюмінію, діоксид титану, діоксид кремнію, алюмосилікат, діоксид цирконію та діоксид церію, цеоліти, фосфат цирконію, а також керамічні матеріали, або їх комбінації. До речовин, з яких формують покриття, яким віддається перевага, належать глини, скло та оксид заліза. При бажанні в речовину, з якої формують покриття, можуть бути включені каталітичні інгредієнти, такі як інгредієнти, які сприяють окисненню моноксиду вуглецю в діоксид вуглецю. До прийнятних каталітичних інгредієнтів належать, наприклад, платина, паладій, перехідні метали та їх оксиди. 13 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 За варіантом, якому віддається перевага, товщина покриття становить від приблизно 30 мкм до приблизно 200 мкм, й за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 50 мкм до приблизно 150 мкм. Покриття може бути нанесене на внутрішню поверхню щонайменше одного поздовжнього каналу для потоку повітря спалимих джерел тепла будь-яким прийнятним способом, наприклад, способами, описаними в US-A-5,040,551. Наприклад, розчин або суспензія покриття може бути нанесена на внутрішню поверхню кожного поздовжнього каналу для потоку повітря шляхом розпорошення, змочування або фарбування. Альтернативно покриття може бути надане шляхом вставляння вкладиша в один або більше поздовжній(-іх) канал(-ів) для потоку повітря. Наприклад, в кожний поздовжній канал для потоку повітря може бути вставлена суттєвою мірою повітронепроникна порожниста трубка. В одному з варіантів здійснення цього винаходу покриття наносять на внутрішню поверхню щонайменше одного поздовжнього каналу для потоку повітря спалимих джерел тепла із застосуванням процесу, описаного в WO-A2-2009/074870, під час екструдування спалимих джерел тепла. Факультативно спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть мати одну або більше (за варіантом, якому віддається перевага, включно до шести) поздовжню(-іх) заглибину(-ин), яка(-і) простягається(-ються) по частині або по всій периферійній поверхні спалимих джерел тепла. При бажанні спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть мати одну або більше поздовжню(-іх) заглибину(-ин) та щонайменше один поздовжній канал для потоку повітря. Альтернативно спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть являти собою суцільні спалимі джерела тепла, які мають одну або більше поздовжню(-іх) заглибину(-ин). Спалимі джерела тепла за цим винаходом особливо придатні для використання в курильних виробах, розкритих в WO-A-2009/022232. Однак слід зазначити, що спалимі джерела тепла за цим винаходом також можуть використовуватись в курильних виробах різної конструкції. Курильні вироби за цим винаходом можуть включати в себе спалиме джерело тепла за цим винаходом та аерозолетвірний субстрат, розташований безпосередньо нижче за ходом повітря від цього спалимого джерела тепла. В таких варіантах здійснення цього винаходу аерозолетвірний субстрат може прилягати впритул до другої частини спалимого джерела тепла. Альтернативно курильні вироби за цим винаходом можуть включати в себе спалиме джерело тепла за цим винаходом та аерозолетвірний субстрат, розташований нижче за ходом повітря від цього спалимого джерела тепла, причому аерозолетвірний субстрат розміщений на певній відстані від спалимого джерела тепла. За варіантом, якому віддається перевага, курильні вироби за цим винаходом включають в себе спалиме джерело тепла за цим винаходом, загорнуте у теплопровідну стійку до згоряння обгортку з обмеженою проникністю для кисню. За варіантом, якому віддається перевага, принаймні задня частина спалимого джерела тепла курильних виробів за цим винаходом загорнута у стійку до згоряння обгортку. Курильні вироби за цим винаходом можуть включати в себе спалиме джерело тепла за цим винаходом, яке загорнуте у стійку до згоряння обгортку вздовж загалом всієї своєї довжини. Однак за варіантом, якому віддається перевага, у стійку до згоряння обгортку загорнута лише задня частина спалимого джерела тепла курильних виробів за цим винаходом, так що передня частина спалимого джерела тепла не загорнута у стійку до згоряння обгортку. За варіантом, якому віддається перевага, довжина передньої частини спалимого джерела тепла, не загорнутої у стійку до згоряння обгортку, становить від приблизно 4 мм до приблизно 15 мм, й за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 4 мм до приблизно 8 мм. За варіантом, якому віддається перевага, довжина задньої частини спалимого джерела тепла, загорнутої у стійку до згоряння обгортку, становить від приблизно 2 мм до приблизно 8 мм, й за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 3 мм до приблизно 5 мм. За варіантом, якому віддається перевага, принаймні задня частина спалимого джерела тепла та принаймні передня частина аерозолетвірного субстрату курильних виробів за цим винаходом загорнуті у стійку до згоряння обгортку. В таких варіантах здійснення цього винаходу стійка до згоряння обгортка оточує та знаходиться у безпосередньому контакті з периферійною поверхнею принаймні задньої частини спалимого джерела тепла та периферійною поверхнею принаймні передньої частини аерозолетвірного субстрату курильних виробів. Як було описано вище, якщо стійка до згоряння обгортка є теплопровідною, то ця стійка до згоряння обгортка забезпечує тепловий зв'язок між цими двома компонентами курильних виробів. Принаймні задня частина спалимого джерела тепла та увесь аерозолетвірний субстрат 14 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 курильних виробів за цим винаходом можуть бути загорнуті у стійку до згоряння обгортку. Однак за варіантом, якому віддається перевага, у стійку до згоряння обгортку загорнута лише передня частина аерозолетвірного субстрату курильних виробів за цим винаходом, так що задня частина аерозолетвірного субстрату не загорнута у стійку до згоряння обгортку. За варіантом, якому віддається перевага, довжина задньої частини аерозолетвірного субстрату, не загорнутої у стійку до згоряння обгортку, становить щонайменше приблизно 3 мм. Еншими словами, за варіантом, якому віддається перевага, аерозолетвірний субстрат простягається на щонайменше приблизно 3 мм нижче за ходом повітря від стійкої до згоряння обгортки. За варіантом, якому віддається перевага, довжина аерозолетвірного субстрату становить від приблизно 5 мм до приблизно 20 мм, й за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 8 мм до приблизно 12 мм. За варіантом, якому віддається перевага, довжина передньої частини аерозолетвірного субстрату, загорнутої у стійку до згоряння обгортку, становить від приблизно 2 мм до приблизно 10 мм, за варіантом, якому віддається більша перевага, від приблизно 3 мм до приблизно 8 мм, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, від приблизно 4 мм до приблизно 6 мм. За варіантом, якому віддається перевага, довжина задньої частини аерозолетвірного субстрату, не загорнутої у стійку до згоряння обгортку, становить від приблизно 3 мм до приблизно 10 мм. Еншими словами, за варіантом, якому віддається перевага, аерозолетвірний субстрат простягається на приблизно 3-10 мм нижче за ходом повітря від стійкої до згоряння обгортки. За варіантом, якому віддається більша перевага, аерозолетвірний субстрат простягається на щонайменше приблизно 4 мм нижче за ходом повітря від стійкої до згоряння обгортки. За варіантом, якому віддається перевага, аерозолетвірний субстрат курильних виробів за цим винаходом містить щонайменше один аерозолеутворювач та речовину, здатну вивільнювати леткі сполуки у відповідь на нагрівання. Аерозоль може бути видимим або невидимим, та включає в себе пари, а також гази та краплі рідини конденсованих парів. Згаданий щонайменше один аерозолеутворювач може являти собою будь-яку прийнятну відому сполуку або суміш сполук, які при використанні полегшують утворення густого та стабільного аерозолю, та які є суттєвою мірою стійкими до термічного розкладання при робочій температурі. Прийнятні аерозолеутворювачі добре відомі в цій галузі та включають, наприклад, багатоатомні спирти, складні ефіри багатоатомних спиртів, такі як моноацетат, діацетат або триацетат гліцерину, та складні ефіри аліфатичного ряду моно-, ди- або полікарбонових кислот, такі як диметилдодекандіоат та диметилтетрадекандіоат. Аерозолеутворювачі, яким віддається перевага для використання в курильних виробах за цим винаходом, являють собою багатоатомні спирти та їх суміші, такі як триетиленгліколь, 1,3-бутандіол, та за варіантом, якому віддається найбільша перевага, гліцерин. За варіантом, якому віддається перевага, речовина, здатна вивільнювати леткі сполуки у відповідь на нагрівання, надана у вигляді порції речовини рослинного походження, та за варіантом, якому віддається більша перевага, порції гомогенізованої речовини рослинного походження. Наприклад, аерозолетвірний субстрат може містити одну або більше речовину(ин), одержану(-их) з рослин, в тому числі, але без обмеження ними, тютюн, чай, наприклад, зелений чай, перцеву м'яту, лавр, евкаліпт, базилік, шавлію, вербену та естрагон. Речовина рослинного походження може містити домішки, в тому числі, але без обмеження ними, зволожувачі, ароматизатори, зв'язувальні речовини та їх суміші. За варіантом, якому віддається перевага, речовина рослинного походження складається суттєвою мірою з тютюнової сировини, та за варіантом, якому віддається більша перевага, з гомогенізованої тютюнової сировини. Курильні вироби за цим винаходом за варіантом, якому віддається перевага, також включають в себе розширювальну камеру, розташовану нижче за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату. Включення розширювальної камери забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що уможливлене подальше охолодження аерозолю, який утворюється передачею тепла від спалимого джерела тепла аерозолетвірному субстрату. Розширювальна камера також забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що вона дозволяє довести загальну довжину курильних виробів за цим винаходом до потрібного значення, наприклад, до довжини, подібної довжині традиційних сигарет, шляхом відповідного вибору довжини розширювальної камери. За варіантом, якому віддається перевага, розширювальна камера являє собою видовжену порожнисту трубку. Курильні вироби за цим винаходом також можуть включати в себе мундштук, розташований нижче за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату, а також, у випадку її наявності, нижче за ходом повітря від розширювальної камери. Мундштук може, наприклад, включати в себе фільтр з однією або більше секцією(-ями). Фільтр може включати в себе одну або більше 15 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 секцію(-ій) з ацетилцелюлози, паперу або інших прийнятних відомих фільтрувальних матеріалів. За варіантом, якому віддається перевага, суцільний мундштук має низьку ефективність фільтрації, та за варіантом, якому віддається більша перевага, дуже низьку ефективність фільтрації. Як альтернатива або на додаток до цього, фільтр може включати в себе одну або більше секцію(-ій), які вміщують абсорбенти, адсорбенти, ароматизатори та інші модифікатори аерозолю та домішки, які використовують у фільтрах для традиційних сигарет, або їх комбінації. При бажанні можуть бути передбачені вентиляційні отвори, розташовані нижче за ходом повітря від спалимого джерела тепла курильних виробів за цим винаходом. Наприклад, у випадку їх наявності, вентиляційні отвори можуть бути розташовані вздовж суцільного мундштука курильних виробів за цим винаходом. Курильні вироби за цим винаходом можуть бути складені із застосуванням відомих способів та устаткування. Нижче цей винахід буде описаний, тільки у вигляді прикладу, з посиланнями на супровідні фігури, на яких: на Фіг. 1 показаний схематичний поздовжній розріз курильного виробу за цим винаходом; на Фіг. 2а показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за першим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні його верхнього за ходом повітря краю; на Фіг. 2b показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за першим варіантом здійснення цього винаходу протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла; на Фіг. 3а показаний графік температури аерозолетвірного субстрату курильного виробу за першим варіантом здійснення цього винаходу протягом горіння його спалимого джерела тепла; на Фіг. 3b показаний графік спектральної поглинальної здатності при довжині хвилі 320 нм аерозолю, створеного курильним виробом за першим варіантом здійснення цього винаходу, в залежності від кількості затягувань; на Фіг. 4а показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за другим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні його верхнього за ходом повітря краю; на Фіг. 4b показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за другим варіантом здійснення цього винаходу протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла; на Фіг. 5а показаний графік температури аерозолетвірного субстрату курильного виробу за другим варіантом здійснення цього винаходу; на Фіг. 5b показаний графік спектральної поглинальної здатності при довжині хвилі 320 нм аерозолю, створеного курильним виробом за другим варіантом здійснення цього винаходу, в залежності від кількості затягувань; на Фіг. 6а показаний вид зверху верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу; та на Фіг. 6b показаний поздовжній розріз спалимого джерела тепла курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу; на Фіг. 7 показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні його верхнього за ходом повітря краю; на Фіг. 8 показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла: (і) курильного виробу за п'ятим варіантом здійснення цього винаходу; (іі) курильного виробу за шостим варіантом здійснення цього винаходу; (ііі) першого порівняльного курильного виробу; та (іv) другого порівняльного курильного виробу при запалюванні їх верхніх за ходом повітря країв; на Фіг. 9а показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні його верхнього за ходом повітря краю; на Фіг. 9b показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла; на Фіг. 10 показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за восьмим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні його верхнього за ходом повітря краю; на Фіг. 11 показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимого 16 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 джерела тепла курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні його верхнього за ходом повітря краю; та на Фіг. 12 показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла: (і) курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу; (іі) третього порівняльного курильного виробу; та (ііі) четвертого порівняльного курильного виробу при запалюванні їх верхніх за ходом повітря країв; та на Фіг. 13 показаний графік температури нижнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла: (і) курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу; (іі) п'ятого порівняльного курильного виробу; та (ііі) шостого порівняльного курильного виробу при запалюванні їх верхніх за ходом повітря країв. На графіках, показаних на Фіг. 2a, Фіг. 2b, Фіг. 3a, Фіг. 4a, Фіг. 4b, Фіг. 5a, Фіг. 7, Фіг. 8, Фіг. 9a, Фіг. 9b, Фіг. 10, Фіг. 11, Фіг. 12 та Фіг. 13, нульовий момент часу позначає час першого затягування. Курильний виріб 2, показаний на Фіг. 1, має загальну довжину 70 мм, діаметр 7,9 мм, та включає в себе спалиме джерело 4 тепла за цим винаходом, аерозолетвірний субстрат 6, видовжену розширювальну камеру 8 та мундштук 10. Як показано на Фіг. 1, спалиме джерело 4 тепла, аерозолетвірний субстрат 6, видовжена розширювальна камера 8 та мундштук розташовані співвісно та впритул між собою, та загорнуті у зовнішню обгортку із сигаретного паперу 12 низької повітропроникності. Спалиме джерело 4 тепла має довжину 11 мм і діаметр 7,8 мм, та включає в себе центральний канал 16 для потоку повітря, який має круглий поперечний переріз та простягається у поздовжньому напрямку через спалиме джерело 4 тепла. На внутрішній поверхні центрального каналу 16 для потоку повітря, діаметр якого становить 2 мм, виконане суттєвою мірою повітронепроникне термостійке частково спечене скляне покриття 14, товщина якого становить 80 мкм. Аерозолетвірний субстрат 6, довжина якого становить 10 мм, діаметр – 7,8 мм та густина – 3 0,8 г/см , розташований безпосередньо нижче за ходом повітря від спалимого джерела 4 тепла. Аерозолетвірний субстрат 6 включає в себе відрізок циліндричного штранга гомогенізованої тютюнової сировини 18, яка містить гліцерин як аерозолеутворювач, та оточений вздовж обводу обгорткою 20 для штранга фільтра. Гомогенізована тютюнова сировина 18 складається з поздовжньо вирівняних волокнин екструдованої тютюнової сировини. Стійка до згоряння обгортка 22, яка виконана у вигляді трубки із алюмінієвої фольги та має товщину 20 мкм, довжину 9 мм та діаметр 7,8 мм, оточує задню частину 4b спалимого джерела 4 тепла, довжина якої становить 4 мм, та розташовану впритул передню частину 6а аерозолетвірного субстрату 6, довжина якої становить 5 мм, та контактує з ними. Як показано на Фіг. 1, передня частина 4а спалимого джерела 4 тепла, довжина якої становить 7 мм, та задня частина 6b аерозолетвірного субстрату 6, довжина якої становить 5 мм, не оточені вздовж обводу стійкою до згоряння обгорткою 22. Видовжена розширювальна камера 8, довжина якої становить 42 мм та діаметр – 7,8 мм, розташована нижче за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату 6 та включає в себе циліндричну відкриту на кінцях трубку з картону 24. Мундштук 10 курильного виробу 2, довжина якого становить 7 мм та діаметр – 7,8 мм, розташований нижче за ходом повітря від розширювальної камери 8 та включає в себе відрізок циліндричного штранга ацетилцелюлозного джгута 26 дуже низької ефективності фільтрації, оточений вздовж обводу обгорткою 28 для штранга фільтра. Мундштук 10 може бути оточений вздовж обводу обідковим папером (не показаний). При користуванні споживач підпалює спалиме джерело 4 тепла, після чого всмоктує повітря через центральний канал 16 для потоку повітря, спрямований вниз за ходом повітря у напрямку до мундштука 10. Передня частина 6а аерозолетвірного субстрату 6 нагрівається головним чином шляхом кондуктивного теплопередавання через розташовану впритул негорючу задню частину 4b спалимого джерела 4 тепла та стійку до згоряння обгортку 22. Всмоктане повітря нагрівається під час проходження через центральний канал 16 для потоку повітря, після чого нагріває аерозолетвірний субстрат 6 шляхом конвективного теплопередавання. Нагрівання аерозолетвірного субстрату 6 вивільнює леткі та напівлеткі сполуки, включно з аерозолеутворювачем, із гомогенізованої тютюнової сировини 18, які захоплюються нагрітим всмоктаним повітрям при його проходженні через аерозолетвірний субстрат. Нагріте повітря та захоплені ним сполуки проходять нижче за ходом повітря через розширювальну камеру 8, охолоджуються, та конденсуються з утворенням аерозолю, який проходить через мундштук у ротову порожнину споживача при температурі навколишнього середовища. Для виготовлення курильного виробу 2 прямокутний відрізок стійкої до згоряння обгортки 22 17 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 приклеюють до сигаретного паперу 12. Спалиме джерело 4 тепла, відрізок штранга аерозолетвірного субстрату 6 та розширювальну камеру 8 відповідним чином вирівнюють та розміщують на сигаретному папері 12 з прикріпленою стійкою до згоряння обгорткою 22. Сигаретний папір 12 з прикріпленою стійкою до згоряння обгорткою 22 обгортають навколо задньої частини 4b спалимого джерела 4 тепла, аерозолетвірного субстрату 6 та розширювальної камери 8, та склеюють. Мундштук 10 прикріплюють до відкритого кінця розширювальної камери із застосуванням відомої технології приєднування фільтрів. Курильні вироби за першим варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за першим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 1. Курильні вироби за другим варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за другим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 2. Курильні вироби за третім варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за третім варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 3. Курильні вироби за четвертим варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за четвертим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 4. Курильні вироби за п'ятим варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за п'ятим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 5. Курильні вироби за шостим варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за п'ятим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 5. Перші порівняльні курильні вироби, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням перших порівняльних спалимих джерел тепла, виготовлених у відповідності з Прикладом 5. Другі порівняльні курильні вироби, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням других порівняльних спалимих джерел тепла, виготовлених у відповідності з Прикладом 5. Курильні вироби за сьомим варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за сьомим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 6. Курильні вироби за восьмим варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за восьмим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 7. Курильні вироби за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням спалимих джерел тепла за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу, виготовлених у відповідності з Прикладом 8. Треті порівняльні курильні вироби, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням третіх порівняльних спалимих джерел тепла, виготовлених у відповідності з Прикладом 9. Четверті порівняльні курильні вироби, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням четвертих порівняльних спалимих джерел тепла, виготовлених у відповідності з Прикладом 9. П'яті порівняльні курильні вироби, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням п'ятих порівняльних спалимих джерел тепла, виготовлених у відповідності з Прикладом 10. Шості порівняльні курильні вироби, які мають конструкцію, показану на Фіг. 1 та описану вище, були складені з використанням шостих порівняльних спалимих джерел тепла, виготовлених у відповідності з Прикладом 10. Приклад 1 Спалимі джерела тепла за першим варіантом здійснення цього винаходу були приготовлені шляхом змішування 525 г вугільного порошку, 225 г карбонату кальцію (CaCO3), 51,75 г цитрату калію, 84 г модифікованої целюлози, 276 г борошна, 141,75 г цукру та 21 г кукурудзяної олії з 579 г деіонізованої води до утворення водної суспензії. Потім цю водну суспензію екструдували через головку екструдера, центральна вихідна частина формувального каналу якої має круглий поперечний переріз з діаметром 8,7 мм, для утворення циліндричних прутків, які мають довжину приблизно 20-22 см та діаметр приблизно 18 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 9,1-9,2 мм. В цих циліндричних прутках був утворений єдиний поздовжній канал для потоку повітря із застосуванням прошивки з круглим поперечним перерізом та зовнішнім діаметром приблизно 2 мм, встановленої по центру у вихідній частині формувального каналу головки екструдера. Під час екструдування циліндричних прутків закачували суспензію скляного покриття через канал подавання, який простягається через центр прошивки, з утворенням тонкого покриття товщиною приблизно 150-300 мкм на внутрішній поверхні єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря. Екструдовані циліндричні прутки сушили при температурі приблизно 20-25 °C та відносній вологості приблизно 40-50 % протягом від приблизно 12 год. до приблизно 72 год., після чого піддавали піролізу в атмосфері азоту при температурі 750 °C протягом приблизно 240 хв. Після піролізу циліндричні прутки розрізали та обробляли до визначеного діаметра із застосуванням шліфувальної машини з утворенням окремих спалимих джерел тепла, які мають довжину приблизно 11 мм, діаметр приблизно 7,8 мм та суху масу приблизно 400 мг. Ці окремі спалимі джерела тепла сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год., після чого вміщували у водний розчин азотної кислоти з концентрацією 38 % (мас.), який був насичений нітратом калію (KNO3). Через приблизно 5 хв окремі спалимі джерела тепла виймали з розчину, та сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год. Після сушіння окремі спалимі джерела тепла знову вміщували у водний розчин азотної кислоти з концентрацією 38 % (мас.), який був насичений нітратом калію (KNO3). Через приблизно 5 хв окремі спалимі джерела тепла виймали з розчину, та сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год., потім при температурі 160 °C протягом приблизно 1 год., і насамкінець при температурі 200 °C протягом приблизно 1 год. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали вміст запалювальної допоміжної речовини (нітрату калію) приблизно 39 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за першим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні верхнього за ходом повітря вище краю спалимого джерела тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 2а. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за першим варіантом здійснення цього винаходу протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла також вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 2b. Температуру аерозолетвірного субстрату курильного виробу за першим варіантом здійснення цього винаходу протягом горіння спалимого джерела тепла вимірювали із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р2) на 2 мм нижче за ходом повітря від спалимого джерела тепла. Результати показані на Фіг. 3а. Спектральну поглинальну здатність аерозолю, створюваного під час кожного затягування курильним виробом за першим варіантом здійснення цього винаходу, вимірювали із застосуванням оптичного спектрометра ультрафіолетової та видимої ділянки спектра з оптичним елементом, налаштованим для записування даних в ближній ультрафіолетовій ділянці спектра при довжині хвилі 320 нм. Результати, які являють собою показник густини створюваного аерозолю, показані на Фіг. 3b. Для побудови графіків, показаних на Фіг. 2а-3b, спалимі джерела тепла курильних виробів за першим варіантом здійснення цього винаходу були запалені із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Після цього із застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). Приклад 2 Спалимі джерела тепла за другим варіантом здійснення цього винаходу були приготовлені шляхом змішування 639 г вугільного порошку, 51,75 г цитрату калію, 195,5 г оксиду міді (CuO), 111 г кукурудзи, 84 г модифікованої целюлози, 276 г борошна, 21 г кукурудзяної олії та 141,75 г цукру з 579 г деіонізованої води до утворення водної суспензії. Потім цю водну суспензію екструдували через головку екструдера, центральна вихідна частина формувального каналу якої має круглий поперечний переріз з діаметром 8,7 мм, для 19 UA 112440 C2 5 10 15 утворення циліндричних прутків, які мають довжину приблизно 20-22 см та діаметр приблизно 9,1-9,2 мм. В цих циліндричних прутках був утворений єдиний поздовжній канал для потоку повітря із застосуванням прошивки з круглим поперечним перерізом та зовнішнім діаметром приблизно 2 мм, встановленої по центру у вихідній частині формувального каналу головки екструдера. Під час екструдування циліндричних прутків закачували суспензію скляного покриття через канал подавання, який простягається через центр прошивки, з утворенням тонкого покриття товщиною приблизно 150-300 мкм на внутрішній поверхні єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря. Екструдовані циліндричні прутки сушили при температурі приблизно 20-25 °C та відносній вологості приблизно 40-50 % протягом від приблизно 12 год. до приблизно 72 год., після чого піддавали піролізу в атмосфері азоту при температурі 750 °C протягом приблизно 240 хв. Після піролізу циліндричні прутки розрізали та стоншували до визначеного діаметра із застосуванням шліфувальної машини з утворенням окремих спалимих джерел тепла, які мають довжину приблизно 11 мм, діаметр приблизно 7,8 мм та суху масу приблизно 425 мг. Результати елементного аналізу цих спалимих джерел тепла наведені нижче в Таблиці 1. Таблиця 1 Елемент Кальцій Калій Мідь Вуглець 20 25 30 35 40 45 50 Кількість, % (мас.) 1 1,9 16,6 80 Рентгеноструктурний аналіз спалимих джерел тепла показав, що під час піролізу більша частина CuO відновилась до металічної Cu, з наявністю незначних фаз Cu 2O та CuO. Утворені окремі спалимі джерела тепла сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год., після чого вміщували у водний розчин, який містив 34 % (мас.) нітрату стронцію (Sr(NO3)2), 16 % (мас.) нітрату калію (KNO3) та 11 % (мас.) нітрату кальцію (Ca(NO3)24H2O), заздалегідь нагрітий до температури приблизно 80-85 °C. Через приблизно 15 хв окремі спалимі джерела тепла виймали з розчину та вміщували в деіонізовану воду на приблизно 5-30 с. Після цього окремі спалимі джерела тепла виймали з деіонізованої води, та сушили спочатку при кімнатній температурі протягом приблизно 1 год., а потім при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали вміст запалювальних допоміжних речовин (нітрату стронцію, нітрату калію та нітрату кальцію) приблизно 33 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за другим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 4а. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за другим варіантом здійснення цього винаходу протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла також вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Т 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 4b. Температуру аерозолетвірного субстрату курильного виробу за другим варіантом здійснення цього винаходу протягом горіння спалимого джерела тепла вимірювали із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р2) на 2 мм нижче за ходом повітря від спалимого джерела тепла. Результати показані на Фіг. 5а. Спектральну поглинальну здатність аерозолю, створюваного під час кожного затягування курильним виробом за другим варіантом здійснення цього винаходу, вимірювали із застосуванням оптичного спектрометра ультрафіолетової та видимої ділянки спектра з оптичним елементом, налаштованим для записування даних в ближній ультрафіолетовій ділянці спектра при довжині хвилі 320 нм. Результати, які являють собою показник густини створюваного аерозолю, показані на Фіг. 5b. 20 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Для побудови графіків, показаних на Фіг. 4а-5b, верхні за ходом повітря краї спалимих джерел тепла курильних виробів за другим варіантом здійснення цього винаходу були запалені із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Після цього із застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). На Фіг. 2а та Фіг. 4а показано, що при запалюванні температура нижніх за ходом повітря країв спалимих джерел тепла курильних виробів за першим та другим варіантами здійснення цього винаходу відповідно швидко зростає до 650 °C та 750 °C в результаті розкладання нітратів металів в цих спалимих джерелах тепла. В обох варіантах здійснення цього винаходу згоряння вуглецю в спалимих джерелах тепла поширюється в той самий час, що і розкладання в них нітратів металів, від верхнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла, де розміщують запальничку із жовтим полум'ям, по всій довжині спалимих джерел тепла. Про це ясно свідчить зміна кольору на поверхні спалимих джерел тепла внаслідок переміщення за ходом повітря вниз фронту швидкого згоряння від верхнього за ходом повітря краю до нижнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла. Після початкового підвищення температури, яке є результатом розкладання нітратів металів, температура нижніх за ходом повітря країв спалимих джерел тепла курильних виробів за першим та другим варіантами здійснення цього винаходу, як показано на Фіг. 2b та Фіг. 4b, відповідно, падає до температури від приблизно 200 °C до приблизно 350 °C, що забезпечує певні переваги. Як показано на Фіг. 3а-3b та Фіг. 6а-6b, початкове підвищення температури та швидке займання спалимих джерел тепла курильних виробів за першим та другим варіантами здійснення цього винаходу в результаті розкладання нітратів металів в цих спалимих джерелах тепла забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що температура аерозолетвірних субстратів цих курильних виробів швидко підвищується до рівня, при якому з цих аерозолетвірних субстратів утворюються леткі органічні ароматичні та смакові сполуки у кількостях, достатніх для створення прийнятного для почуттів споживача аерозолю, починаючи з першого затягування. Крім того, зниження температури спалимих джерел тепла курильних виробів за першим та другим варіантами здійснення цього винаходу після розкладання нітратів металів в цих спалимих джерелах тепла забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що температура аерозолетвірних субстратів цих курильних виробів не досягає рівня, при якому відбувається згоряння або термічне розкладання аерозолетвірних субстратів. Приклад 3 Спалимі джерела тепла за третім варіантом здійснення цього винаходу були приготовлені шляхом змішування 750 г вугільного порошку, 51,75 г цитрату калію, 84 г модифікованої целюлози, 276 г борошна, 141,75 г цукру та 21 г кукурудзяної олії з 579 г деіонізованої води до утворення водної суспензії. Потім цю водну суспензію екструдували через головку екструдера, центральна вихідна частина формувального каналу якої має круглий поперечний переріз з діаметром 8,7 мм, для утворення циліндричних прутків, які мають довжину приблизно 20-22 см та діаметр приблизно 9,1-9,2 мм. В цих циліндричних прутках був утворений єдиний поздовжній канал для потоку повітря із застосуванням прошивки з круглим поперечним перерізом та зовнішнім діаметром приблизно 2 мм, встановленої по центру у вихідній частині формувального каналу головки екструдера. Під час екструдування циліндричних прутків закачували суспензію скляного покриття через канал подавання, який простягається через центр прошивки, з утворенням тонкого покриття товщиною приблизно 150-300 мкм на внутрішній поверхні єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря. Ці циліндричні прутки сушили при температурі приблизно 20-25 °C та відносній вологості приблизно 40-50 % протягом від приблизно 12 год. до приблизно 72 год., після чого піддавали піролізу в атмосфері азоту при температурі 750 °C протягом приблизно 240 хв. Після піролізу циліндричні прутки розрізали та обробляли до визначеного діаметра із застосуванням шліфувальної машини з утворенням окремих спалимих джерел тепла, які мають довжину приблизно 11 мм, діаметр приблизно 7,8 мм та суху масу приблизно 425 мг, після чого сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год. Як показано на Фіг. 6а та Фіг. 6b, вздовж обводу зовнішньої поверхні кожного окремого спалимого джерела тепла із застосуванням електродриля були виконані чотири рознесені на однакову відстань поздовжні заглибини, довжина яких становить 9 мм при вимірюванні від верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла, та діаметр – від приблизно 1,5 мм до приблизно 1,8 мм. Всередині кожної з поздовжніх заглибин, виконаних вздовж обводу 21 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 зовнішньої поверхні окремих спалимих джерел тепла, із застосуванням шприца була нанесена суспензія 1 % (мас.) нітроцелюлозної зв'язувальної речовини та 66 % (мас.) цирконію в ацетоні. Після цього окремі спалимі джерела тепла сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали вміст запалювальної допоміжної речовини (цирконію) приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла також вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. В обох випадках спалимі джерела тепла курильних виробів за третім варіантом здійснення цього винаходу запалювали із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Ез застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). При запалюванні температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу підвищується до приблизно 500 °C в результаті реакції з киснем цирконію у чотирьох поздовжніх заглибинах, розташованих по обводу спалимого джерела тепла. Як показано у наведеній нижче схемі реакції, ця реакція є сильно екзотермічною та виробляє частинки інертного оксиду цирконію: Zr+O2ZrO2+ΔE (-1081 кДж/моль). Хоча, як показано на Фіг. 6b, чотири поздовжні заглибини не простягаються від верхнього за ходом повітря краю до нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла, вони в дійсності простягаються під стійку до згоряння обгортку курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу. Внаслідок цього тепло, яке створюється при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла в результаті реакції цирконію з киснем, в цьому варіанті здійснення передається шляхом кондуктивного теплопередавання безпосередньо аерозолетвірному субстрату через стійку до згоряння обгортку. Це забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що температура аерозолетвірного субстрату курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу швидко підвищується до рівня, при якому з аерозолетвірних субстратів утворюються леткі органічні ароматичні та смакові сполуки у кількостях, достатніх для створення прийнятного для почуттів споживача аерозолю, починаючи з першого затягування. Екзотермічна реакція з киснем цирконію в чотирьох поздовжніх заглибинах спалимого джерела тепла є достатньо енергетичною, так що разом із передаванням тепла аерозолетвірному субстрату курильного виробу через стійку до згоряння обгортку енергія випромінюється радіально по всьому об'єму спалимого джерела тепла. Це спричинює запалення вуглецю у спалимому джерелі тепла. Після початкового підвищення температури в результаті реакції цирконію з киснем з утворенням оксиду цирконію температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу також падає до температури від приблизно 200 °C до приблизно 400 °C протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла, що забезпечує певні переваги. Це зниження температури спалимого джерела тепла за третім варіантом здійснення цього винаходу після реакції цирконію з киснем в цьому спалимому джерелі тепла забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що температура аерозолетвірного субстрату курильного виробу за третім варіантом здійснення цього винаходу не досягає рівня, при якому відбувається згоряння або термічне розкладання аерозолетвірного субстрату. В третьому варіанті здійснення цього винаходу, описаному вище, цирконій осаджують у чотирьох рознесених на однакову відстань поздовжніх заглибинах, розташованих по обводу спалимого джерела тепла. Однак слід зазначити, що цирконій та інші речовини, які вивільнюють енергію при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла, можуть бути осаджені або надані іншим способом у більше ніж чотирьох або менше ніж чотирьох заглибинах, розташованих по обводу спалимих джерел тепла за цим винаходом. Також слід зазначити, що спалимі джерела тепла за цим винаходом можуть включати в себе 22 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 одну або більше речовину(-ин), яка(-і) вивільнюють енергію при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла, розташованих в інших місцях. Приклад 4 Спалимі джерела тепла за четвертим варіантом здійснення цього винаходу були приготовлені шляхом змішування 135 г вугільного порошку, 150 г пероксиду кальцію (з чистотою 75 %) та 15 г карбоксиметилцелюлози зі 180 г деіонізованої води до утворення гранульованої суміші. Потім цю гранульовану суміш екструдували через головку екструдера, центральна вихідна частина формувального каналу якої має круглий поперечний переріз з діаметром 7,6 мм, для утворення циліндричних прутків, які мають довжину приблизно 20-25 см та діаметр приблизно 7,8 мм. В цих циліндричних прутках був утворений єдиний поздовжній канал для потоку повітря із застосуванням прошивки з круглим поперечним перерізом та зовнішнім діаметром приблизно 2 мм, встановленої по центру у вихідній частині формувального каналу головки екструдера. На внутрішню поверхню єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря нанесли суспензію глиняного покриття з утворенням тонкого покриття товщиною приблизно 150-300 мкм на внутрішній поверхні єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря. Утворені циліндричні прутки сушили при температурі приблизно 20-25 °C та відносній вологості приблизно 40-50 % протягом від приблизно 12 год. до приблизно 48 год. Після сушіння циліндричні прутки розрізали з утворенням окремих спалимих джерел тепла, які мають довжину приблизно 13 мм та діаметр приблизно 7,8 мм. Потім ці окремі спалимі джерела тепла сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали масу приблизно 500 мг. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали вміст запалювальної допоміжної речовини (пероксиду кальцію) приблизно 38 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 7. Для побудови графіка, показаного на Фіг. 7, верхній за ходом повітря край спалимого джерела тепла курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу був запалений із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Після цього із застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). На Фіг. 7 показано, що при запалюванні температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу швидко зростає до приблизно 500-600 °C в результаті розкладання пероксиду кальцію в спалимому джерелі тепла. Згоряння вуглецю в спалимому джерелі тепла поширюється в той самий час, що і розкладання в ньому пероксиду кальцію, від верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла, де розміщують запальничку із жовтим полум'ям, по всій довжині спалимого джерела тепла. Про це ясно свідчить зміна кольору на поверхні спалимого джерела тепла внаслідок переміщення нижче за ходом повітря фронту швидкого згоряння від верхнього за ходом повітря краю до нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла. Після початкового підвищення температури в результаті розкладання пероксиду кальцію температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу падає до температури нижче ніж приблизно 375 °C, що забезпечує певні переваги. Початкове підвищення температури та швидке займання спалимого джерела тепла курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу в результаті розкладання пероксиду кальцію в цьому спалимому джерелі тепла забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що температура аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу швидко підвищується до рівня, при якому леткі органічні ароматичні та смакові сполуки утворюються з цього аерозолетвірного субстрату в кількостях, достатніх для створення прийнятного для почуттів споживача аерозолю, починаючи з першого затягування. Крім того, зниження температури спалимого джерела тепла курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу після розкладання пероксиду кальцію в цьому спалимому джерелі тепла забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що температура аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу не досягає рівня, при якому відбувається згоряння або 23 UA 112440 C2 5 10 15 термічне розкладання аерозолетвірного субстрату. Приклад 5 Спалимі джерела тепла за п'ятим та шостим варіантами здійснення цього винаходу, вміст запалювальної допоміжної речовини (пероксиду кальцію) в яких наведений в Таблиці 2, були приготовлені, як у Прикладі 4, шляхом змішування компонентів, наведених у Таблиці 2, до утворення гранульованої суміші. Перші порівняльні спалимі джерела тепла та другі порівняльні спалимі джерела тепла, вміст запалювальної допоміжної речовини (пероксиду кальцію) в яких наведений в Таблиці 2, також були приготовлені, як у Прикладі 4, шляхом змішування компонентів, наведених у Таблиці 2, до утворення гранульованої суміші. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла: (і) курильного виробу за п'ятим варіантом здійснення цього винаходу; (іі) курильного виробу за шостим варіантом здійснення цього винаходу; (ііі) першого порівняльного курильного виробу; та (iv) другого порівняльного курильного виробу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю цих спалимих джерел тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 8. Таблиця 2 Вугільний порошок (г) Пероксид кальцію (з чистотою 75 %) (г) Карбоксиметилцелюлоза (г) Деіонізована вода (г) Вміст (відсоток від сухої маси спалимого джерела тепла) запалювальної допоміжної речовини (пероксиду кальцію) Спалиме джерело тепла П'ятий Шостий Перше Друге варіант варіант порівняльне порівняльне здійснення здійснення 45 55 60 65 50 40 35 30 5 5 5 5 60 61 61 62 38 30 26 23 20 25 30 35 40 45 Для побудови графіків, показаних на Фіг. 8, верхні за ходом повітря краї спалимих джерел тепла: (і) курильного виробу за п'ятим варіантом здійснення цього винаходу; (іі) курильного виробу за шостим варіантом здійснення цього винаходу; (ііі) першого порівняльного курильного виробу; та (iv) другого порівняльного курильного виробу були запалені із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Після цього із застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). На Фіг. 8 показано, що при запалюванні температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за п'ятим варіантом здійснення цього винаходу, яке має вміст пероксиду кальцію приблизно 38 % від сухої маси спалимого джерела тепла, швидко зростає до приблизно 650-750 °C в результаті розкладання пероксиду кальцію в цьому спалимому джерелі тепла. На Фіг. 8 також показано, що при запалюванні температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за шостим варіантом здійснення цього винаходу, яке має вміст пероксиду кальцію приблизно 30 % від сухої маси спалимого джерела тепла, швидко зростає до приблизно 450-500 °C в результаті розкладання пероксиду кальцію в цьому спалимому джерелі тепла. Однак при запалюванні нижній за ходом повітря край спалимого джерела тепла першого порівняльного курильного виробу, яке має вміст пероксиду кальцію приблизно 26 % від сухої маси спалимого джерела тепла, та нижній за ходом повітря край спалимого джерела тепла другого порівняльного курильного виробу, яке має вміст пероксиду кальцію приблизно 23 % від сухої маси спалимого джерела тепла, не виявляють "підвищення" температури. Як показано на Фіг. 8, зменшення кількості пероксиду кальцію у спалимому джерелі тепла зменшує величину "підвищення" температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла, одержаного при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла. Як також показано на Фіг. 8, зменшення кількості пероксиду кальцію у спалимому джерелі тепла збільшує час, необхідний для досягнення "підвищеної" температури 24 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 нижнім за ходом повітря краєм спалимого джерела тепла при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла. Спалимі джерела тепла за цим винаходом повинні включати в себе щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину у кількості щонайменше приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Однак на Фіг. 8 показано, що кількість щонайменше однієї запалювальної допоміжної речовини, яка повинна бути включена для того, щоб друга частина спалимого джерела тепла за цим винаходом виявила необхідне "підвищення" температури при запалюванні його першої частини, може бути більшою ніж приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла в залежності від конкретної щонайменше однієї запалювальної допоміжної речовини, включеної у спалиме джерело тепла. Приклад 6 Спалимі джерела тепла за сьомим варіантом здійснення цього винаходу були приготовлені шляхом змішування 180 г вугільного порошку, 90 г пероксиду кальцію (з чистотою 75 %), 15 г магнію та 15 г карбоксиметилцелюлози зі 180 г деіонізованої води до утворення гранульованої суміші. Потім цю гранульовану суміш екструдували через головку екструдера, центральна вихідна частина формувального каналу якої має круглий поперечний переріз з діаметром 7,6 мм, для утворення циліндричних прутків, які мають довжину приблизно 20-25 см та діаметр приблизно 7,8 мм. В цих циліндричних прутках був утворений єдиний поздовжній канал для потоку повітря із застосуванням прошивки з круглим поперечним перерізом та зовнішнім діаметром приблизно 2 мм, встановленої по центру у вихідній частині формувального каналу головки екструдера. На внутрішню поверхню єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря нанесли суспензію глиняного покриття з утворенням тонкого покриття товщиною приблизно 150-300 мкм на внутрішній поверхні єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря. Ці циліндричні прутки сушили при температурі приблизно 20-25 °C та відносній вологості приблизно 40-50 % протягом від приблизно 12 год. до приблизно 48 год. Після сушіння циліндричні прутки розрізали з утворенням окремих спалимих джерел тепла, які мають довжину приблизно 13 мм та діаметр приблизно 7,8 мм. Потім ці окремі спалимі джерела тепла сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали масу приблизно 500 мг. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали вміст запалювальних допоміжних речовин (пероксиду кальцію та магнію) приблизно 28 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 9а. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу протягом подальшого горіння спалимого джерела тепла також вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 9b. Для побудови графіків, показаних на Фіг. 9а та Фіг. 9b, верхній за ходом повітря край спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу був запалений із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Після цього із застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). На Фіг. 9а показано, що при запалюванні температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу швидко зростає до приблизно 600-700 °C в результаті розкладання пероксиду кальцію та екзотермічної реакції з киснем магнію в спалимому джерелі тепла. Згоряння вуглецю в спалимому джерелі тепла поширюється в той самий час, що і розкладання пероксиду кальцію та реакція з киснем магнію в ньому, від верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла, де розміщують запальничку із жовтим полум'ям, по всій довжині спалимого джерела тепла. Про це ясно свідчить зміна кольору на поверхні спалимого джерела тепла внаслідок переміщення нижче за ходом повітря фронту швидкого згоряння від верхнього за ходом повітря краю до нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла. Після початкового підвищення температури в результаті розкладання пероксиду кальцію та 25 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 реакції з киснем магнію температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу падає до температури приблизно 250-400 °C, як показано на Фіг. 9b, що забезпечує певні переваги. Початкове підвищення температури та швидке займання спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу в результаті розкладання пероксиду кальцію та реакції з киснем магнію в цьому спалимому джерелі тепла забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що температура аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу швидко підвищується до рівня, при якому з цього аерозолетвірного субстрату утворюються леткі органічні ароматичні та смакові сполуки в кількостях, достатніх для створення прийнятного для почуттів споживача аерозолю, починаючи з першого затягування. Крім того, зниження температури спалимого джерела тепла курильного виробу за сьомим варіантом здійснення цього винаходу після розкладання пероксиду кальцію та реакції з киснем магнію в цьому спалимому джерелі тепла забезпечує перевагу, яка полягає в тому, що температура аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу не досягає рівня, при якому відбувається згоряння або термічне розкладання аерозолетвірного субстрату. Приклад 7 Спалимі джерела тепла за восьмим варіантом здійснення цього винаходу були приготовлені шляхом змішування 525 г вугільного порошку, 225 г карбонату кальцію (CaCO3), 51,75 г цитрату калію, 84 г модифікованої целюлози, 276 г борошна, 141,75 г цукру та 21 г кукурудзяної олії з 579 г деіонізованої води до утворення водної суспензії. Потім цю водну суспензію екструдували через головку екструдера, центральна вихідна частина формувального каналу якої має круглий поперечний переріз із діаметром 8,7 мм, для утворення циліндричних прутків, які мають довжину приблизно 20-22 см та діаметр приблизно 9,1-9,2 мм. В цих циліндричних прутках був утворений єдиний поздовжній канал для потоку повітря із застосуванням прошивки з круглим поперечним перерізом та зовнішнім діаметром приблизно 2 мм, встановленої по центру у вихідній частині формувального каналу головки екструдера. Під час екструдування циліндричних прутків закачували суспензію скляного покриття через канал подавання, який простягається через центр прошивки, з утворенням тонкого покриття товщиною приблизно 150-300 мкм на внутрішній поверхні єдиного поздовжнього каналу для потоку повітря. Ці циліндричні прутки сушили при температурі приблизно 20-25 °C та відносній вологості приблизно 40-50 % протягом від приблизно 12 год. до приблизно 72 год., після чого піддавали піролізу в атмосфері азоту при температурі 750 °C протягом приблизно 240 хв. Після піролізу циліндричні прутки розрізали та обробляли до визначеного діаметра із застосуванням шліфувальної машини з утворенням окремих спалимих джерел тепла, які мають довжину приблизно 11 мм, діаметр приблизно 7,8 мм та суху масу приблизно 400 мг. Утворені окремі спалимі джерела тепла сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год., після чого вміщували у водний розчин азотної кислоти з концентрацією 38 % (мас.), який був насичений нітратом калію (KNO3). Через приблизно 5 хв окремі спалимі джерела тепла виймали з розчину, та сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год. Після сушіння окремі спалимі джерела тепла вміщували у водний розчин хлорату натрію (NaClO3) з концентрацією 0,98 моль/л. Через приблизно 30 с окремі спалимі джерела тепла виймали з розчину, та сушили протягом 10 хв при кімнатній температурі, а потім при температурі 120 °C протягом приблизно 1 год. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали вміст запалювальних допоміжних речовин (нітрату кальцію, нітрату калію та хлорату натрію) приблизно 30-40 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за восьмим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р 1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 10. Для побудови графіка, показаного на Фіг. 10, верхній за ходом повітря край спалимого джерела тепла курильного виробу за восьмим варіантом здійснення цього винаходу був запалений із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Після цього із застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). 26 UA 112440 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 На Фіг. 10 показано, що при запалюванні температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за восьмим варіантом здійснення цього винаходу швидко зростає до приблизно 650-700 °C в результаті розкладання згаданих нітратів металів та хлорату металу в спалимому джерелі тепла. Після початкового підвищення температури в результаті розкладання згаданих нітратів металів та хлорату металу температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за восьмим варіантом здійснення цього винаходу падає до температури нижче ніж приблизно 500 °C. Приклад 8 Спалимі джерела тепла за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу були приготовлені шляхом змішування 35 г вугільного порошку, 35,9 г оксиду заліза (Fe 2O3), 16,4 г магнію, 6 г бентоніту та 6,7 г карбоксиметилцелюлози з 73,3 г деіонізованої води до утворення гранульованої суміші. Потім цю гранульовану суміш екструдували через головку екструдера, центральна вихідна частина формувального каналу якої має круглий поперечний переріз з діаметром 7,6 мм, для утворення циліндричних прутків, які мають довжину приблизно 20-25 см та діаметр приблизно 7,8 мм. Утворені циліндричні прутки сушили при температурі приблизно 20-25 °C та відносній вологості приблизно 40-50 % протягом від приблизно 12 год. до приблизно 48 год. Після сушіння циліндричні прутки розрізали з утворенням окремих спалимих джерел тепла, які мають довжину приблизно 11 мм та діаметр приблизно 7,8 мм. Потім ці окремі спалимі джерела тепла сушили при температурі 130 °C протягом приблизно 1 год. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали масу приблизно 400 мг. Висушені окремі спалимі джерела тепла мали вміст запалювальних допоміжних речовин (оксиду заліза (Fe2O3) та магнію) приблизно 52 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 11. Для побудови графіка, показаного на Фіг. 11, верхній за ходом повітря край спалимого джерела тепла курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу був запалений із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Після цього із застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). На Фіг. 11 показано, що при запалюванні температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу швидко зростає до приблизно 1000-1100 °C в результаті екзотермічної реакції між оксидом заліза (Fe2O3) та магнієм в спалимому джерелі тепла. Після початкового підвищення температури в результаті екзотермічної реакції між оксидом заліза (Fe2O3) та магнієм температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу падає до температури нижче ніж приблизно 500 °C. Приклад 9 Треті порівняльні спалимі джерела тепла та четверті порівняльні спалимі джерела тепла, вміст запалювальних допоміжних речовин (оксиду заліза (Fe2O3) та магнію) в яких наведений в Таблиці 2, були приготовлені, як у Прикладі 8, шляхом змішування компонентів, показаних в Таблиці 3, до утворення гранульованої суміші. Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла: (і) курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу; (іі) третього порівняльного курильного виробу; та (ііі) четвертого порівняльного курильного виробу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю цих спалимих джерел тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням термопари, прикріпленої до поверхні курильного виробу у положенні (зображеному на Фіг. 1 лінією Р1) на 1 мм вище за ходом повітря від аерозолетвірного субстрату цього курильного виробу. Результати показані на Фіг. 12. Для побудови графіків, показаних на Фіг. 12, верхні за ходом повітря краї спалимих джерел тепла (і) курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу; (іі) третього порівняльного курильного виробу; та (ііі) четвертого порівняльного курильного виробу були запалені із застосуванням звичайної запальнички із жовтим полум'ям. Після цього із 27 UA 112440 C2 застосуванням курильної машини виконували затягування по 55 мл (об'єм затягування) протягом 2 с (тривалість затягування) кожні 30 с (частота затягувань). Таблиця 3 Спалиме джерело тепла Третє порівняльне Четверте порівняльне 40 45 32,6 29,3 14,9 13,4 6 6 6,5 6,3 73,3 73,3 Вугільний порошок (г) Оксид заліза (Fe2O3) (г) Магній (г) Бентоніт (г) Карбоксиметилцелюлоза (г) Деіонізована вода (г) Вміст (відсоток від сухої маси спалимого джерела тепла) запалювальних допоміжних речовин (оксиду заліза (Fe2O3) та магнію) 5 10 15 20 25 30 48 43 На Фіг. 12 показано, що при запалюванні температура нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла курильного виробу за дев'ятим варіантом здійснення цього винаходу, яке має вміст оксиду заліза (Fe2O3) та магнію приблизно 52 % від сухої маси спалимого джерела тепла, швидко зростає до приблизно 1000-1100 °C в результаті екзотермічної реакції між оксидом заліза (Fe2O3) та магнієм в цьому спалимому джерелі тепла. Однак при запалюванні нижній за ходом повітря край спалимого джерела тепла третього порівняльного курильного виробу, яке має вміст оксиду заліза (Fe 2O3) та магнію приблизно 48 % від сухої маси спалимого джерела тепла, та нижній за ходом повітря край спалимого джерела тепла четвертого порівняльного курильного виробу, яке має вміст оксиду заліза (Fe 2O3) та магнію приблизно 43 % від сухої маси спалимого джерела тепла, не виявляють "підвищення" температури. Як показано на Фіг. 12, зменшення вмісту оксиду заліза (Fe2O3) та магнію у спалимому джерелі тепла зменшує величину "підвищення" температури нижнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла, одержаного при запалюванні верхнього за ходом повітря краю спалимого джерела тепла. Спалимі джерела тепла за цим винаходом повинні включати в себе щонайменше одну запалювальну допоміжну речовину у кількості щонайменше приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла. Однак на Фіг. 12 показано, що кількість щонайменше однієї запалювальної допоміжної речовини, яка повинна бути включена для того, щоб друга частина спалимого джерела тепла за цим винаходом показала необхідне "підвищення" температури при запалюванні його першої частини, може бути більшою ніж приблизно 20 % від сухої маси спалимого джерела тепла в залежності від конкретної щонайменше однієї запалювальної допоміжної речовини, включеної у спалиме джерело тепла. Приклад 10 П'яті порівняльні спалимі джерела тепла та шості порівняльні спалимі джерела тепла були приготовлені, як у Прикладі 4, шляхом змішування компонентів, наведених в Таблиці 4, до утворення гранульованої суміші. Таблиця 4 Вугільний порошок (г) Карбоксиметилцелюлоза (г) Цитрат калію (г) Деіонізована вода (г) Вміст (відсоток від сухої маси спалимого джерела тепла) горючої солі лужного металу (цитрату калію) 35 Спалиме джерело тепла П'яте порівняльне Шосте порівняльне 285 135 15 15 150 180 75 50 Температуру нижнього за ходом повітря краю спалимих джерел тепла: (і) курильного виробу за четвертим варіантом здійснення цього винаходу; (іі) п'ятого порівняльного курильного виробу; та (ііі) шостого порівняльного курильного виробу при запалюванні верхнього за ходом повітря краю цих спалимих джерел тепла вимірювали у курильному виробі із застосуванням 28

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Combustible heat source for a smoking article

Автори англійською

Gladden, Thomas, Poget, Laurent, Jochnowitz, Evan, Roudier, Stephane, Malgat, Alexandre, Bonnely, Samuel

Автори російською

Гладдэн Томас, Пожэ Лоран, Йохнович Эван, Рудир Стэфан, Мальга Александр, БоннЭли Самьюел

МПК / Мітки

МПК: F21K 5/00, A24B 15/16, A24F 47/00

Мітки: джерело, спалиме, тепла, виробу, курильного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/40-112440-spalime-dzherelo-tepla-dlya-kurilnogo-virobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спалиме джерело тепла для курильного виробу</a>

Подібні патенти