Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Роторний плівково-контактний теплообмінник, що містить корпус з вхідним і вихідним повітряними патрубками, розміщений всередині корпусу ротор у вигляді співвісно розташованих зрізаних конусів, які меншими основами прикріплені до водорозподільників, а більшими - до водовідвідних трубок, які у поперечному перерізі мають профіль лопатей осьового вентилятора, всі зрізані конуси, крім найменшого, мають гофровану, синусоїдальну форму, який відрізняється тим, що зрізані конуси розташовано таким чином, щоб відстань між зрізаними конусами циклічно змінювалась у широкому діапазоні.

Текст

Реферат: Роторний плівково-контактний теплообмінник містить корпус з вхідним і вихідним повітряними патрубками, розміщений всередині корпусу ротор у вигляді співвісно розташованих гофрованих зрізаних конусів синусоїдальної форми, які меншими основами прикріплені до водорозподільників, а більшими - до водовідвідних трубок. Водовідвідні трубки у поперечному перерізі мають профіль лопатей осьового вентилятора. Відстані між зрізаними гофрованими конусами циклічно змінюються у широкому діапазоні. UA 99981 U (54) РОТОРНИЙ ПЛІВКОВО-КОНТАКТНИЙ ТЕПЛООБМІННИК UA 99981 U UA 99981 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до транспортного машинобудування і може бути використана у конструкціях охолоджувальних пристроїв енергетичних установок транспортних засобів. Відомо роторний плівково-контактний теплообмінник, який містить корпус з вхідним і вихідним повітряними патрубками, розміщений всередині корпусу ротор у вигляді співвісно розташованих зрізаних конусів, які меншими основами прикріплені до водорозподільників, а більшими - до водовідвідних трубок, які у поперечному перерізі мають профіль лопатей осьового вентилятора, всі зрізані конуси, крім найменшого, мають гофровану, синусоїдальну форму таким чином, що кожний з більших зрізаний конус повторює гофровану форму меншого (декл. пат. України на корисну модель № 78664, МПК F28D 19/00, опубл. 25.03.2013, бюл. № 6/2013) - прототип. Недоліком відомої конструкції є невисока інтенсивність протікання процесу теплообміну, внаслідок незмінного значення відстані між зрізаними конусами. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення інтенсивності протікання теплообміну у роторному плівково-контактному теплообміннику шляхом того, що всі зрізані конуси ротора мають гофровану синусоїдальну форму таким чином, що відстань між зрізаними конусами для потоку рідини і повітря циклічно змінюється у широкому діапазоні. Поставлена задача вирішується тим, що у роторному плівково-контактному теплообміннику, який містить корпус з вхідним і вихідним повітряними патрубками, розміщений всередині корпусу ротор у вигляді співвісно розташованих зрізаних конусів, які меншими основами прикріплені до водорозподільників, а більшими - до водовідвідних трубок, які у поперечному перерізі мають профіль лопатей осьового вентилятора, всі зрізані конуси, крім найменшого, мають гофровану, синусоїдальну форму, згідно з корисною моделлю, зрізані конуси розташовано таким чином, щоб відстань між зрізаними конусами циклічно змінювалась у широкому діапазоні. Перевагами технічного рішення, що заявляється, є більш інтенсивний теплообмін між рідиною та повітрям внаслідок змінної для потоку рідини і повітря відстані між зрізаними конусами, що приводить до перепадів тиску охолоджуючого повітря та, як наслідок, до збільшення ефективності теплообміну у зонах підвищеного тиску. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено роторний плівково-контактний теплообмінник. Роторний плівково-контактний теплообмінник містить корпус 1 з вхідним 2 і вихідним 3 повітряними патрубками, розміщений всередині корпусу 1 ротор 4 у вигляді співвісно розташованих гофрованих зрізаних конусів 5 синусоїдальної форми, які меншими основами 6 прикріплені до водорозподільників 7, а більшими 8 - до водовідвідних трубок 9, які мають у поперечному перерізі профіль лопатей осьового вентилятора, та жолоб 10, відстані між зрізаними гофрованими конусами 5 синусоїдальної форми циклічно змінюються у широкому діапазоні. Роторный плівково-контактний теплообмінник функціонує наступним чином. Наприклад, гаряча вода з водорозподільників 7 потрапляє на внутрішні поверхні ротора 4 - гофровані зрізані конуси 5 синусоїдальної форми, які прикріплені меншими основами 6 до водорозподільників 7, а більшими основами 8 - до водовідвідних трубок 9, та обертаються від електродвигуна. Вода під дією відцентрових сил розтікається по внутрішній поверхні гофрованих конусів 5 та, контактуючи з повітрям, яке проходить від вхідних 2 до вихідних 3 повітряних патрубків, охолоджується. У більших основ 8 гофрованих конусів 5 синусоїдальної форми вода потрапляє у водовідвідні трубки 9 і далі у жолоб 10. Оскільки гофровані конуси 5 мають синусоїдальну форму, плівка води, яка охолоджується, розтікається та має велику площу контакту з повітрям, причому розтікається нерівномірно уздовж руху води, внаслідок зміни тиску за рахунок того, що відстань між зрізаними конусами 5 циклічно змінюється у широкому діапазоні, внаслідок чого збільшується інтенсивність теплообміну між плівкою води та повітрям. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Роторний плівково-контактний теплообмінник, що містить корпус з вхідним і вихідним повітряними патрубками, розміщений всередині корпусу ротор у вигляді співвісно розташованих зрізаних конусів, які меншими основами прикріплені до водорозподільників, а більшими - до водовідвідних трубок, які у поперечному перерізі мають профіль лопатей осьового вентилятора, всі зрізані конуси, крім найменшого, мають гофровану, синусоїдальну форму, який відрізняється тим, що зрізані конуси розташовано таким чином, щоб відстань між зрізаними конусами циклічно змінювалась у широкому діапазоні. 1 UA 99981 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Mohyla Valentyn Ivanovych, Horbunov Mykola Ivanovych, Sklifus Yaroslav Kostiantynovych

Автори російською

Могила Валентин Иванович, Горбунов Николай Иванович, Склифус Ярослав Константинович

МПК / Мітки

МПК: F28D 19/00

Мітки: плівково-контактний, теплообмінник, роторний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99981-rotornijj-plivkovo-kontaktnijj-teploobminnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роторний плівково-контактний теплообмінник</a>

Подібні патенти