Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Платіжний пристрій, що містить системний блок, монітор, принаймні один засіб введення даних, принаймні один модуль приймання засобів оплати, принтер для друкування чеків, принаймні один засіб для зв'язку з центром обробки платежів, який відрізняється тим, що містить функціонально і конструктивно закінчений фіскальний блок, виконаний з можливістю формування фіскальних даних, їх запам'ятовування і надсилання уповноваженому фіскальному органу, з'єднаний з модулем обробки даних системного блока, засобом для зв'язку з центром обробки платежів, а також із принтером, причому фіскальний блок встановлений у відсіку для принтера.

Текст

Реферат: Платіжний пристрій містить системний блок, монітор, принаймні один засіб введення даних, принаймні один модуль приймання засобів оплати, принтер для друкування чеків, принаймні один засіб для зв'язку з центром обробки платежів. Також містить функціонально і конструктивно закінчений фіскальний блок, виконаний з можливістю формування фіскальних даних, їх запам'ятовування і надсилання уповноваженому фіскальному органу, з'єднаний з модулем обробки даних системного блока, засобом для зв'язку з центром обробки платежів, а також із принтером, причому фіскальний блок встановлений у відсіку для принтера. UA 99972 U (54) ПЛАТІЖНИЙ ПРИСТРІЙ UA 99972 U UA 99972 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі електронних платежів і стосується платіжних пристроїв самообслуговування для оплати товарів і послуг в різних галузях, зокрема для поповнення рахунків користувачів мобільного зв'язку, Інтернету, кабельного телебачення, міжміського зв'язку, оплати комунальних платежів, продовольчих і промислових товарів тощо. При здійсненні платіжних операцій з використанням касових апаратів з оператором формуються і друкуються касовий чек і фіскальний документ. Так, із патенту України № 49784 (МПК G07G1/12, опубл. 16.09.2002) відома комп'ютерно-касова система, що містить блок пам'яті у вигляді окремого фіскального модуля, розміщеного безпосередньо у системному блоці комп'ютера. При здійсненні платежів з використанням платіжних пристроїв самообслуговування - таких платіжно-технічних комплексів, як банківські автомати самообслуговування, депозитні банкомати, платіжні термінали, термінали самообслуговування та вендінгові термінали, апарати з продажу товарів тощо - в тому числі і захищених патентами (наприклад, "Система поповнення рахунку клієнта" - патент України № 19796 U, МПК G07F7/08, G07F19/00, G06Q20/00, опублікований 15.12.2006; "Термінал самообслуговування" - патент України № 52165 U, МПК G07F7/00, опублікований 10.08.2010; патент України № 59489, МПК G06F17/00, G07F19/00, опублікований 10.05.2011), виконується лише друкування фіскальних підтверджуючих документів про проведення трансакції, не придатних для здійснення автоматизованої звітності та/або контролю уповноваженим фіскальним органом діяльності суб'єкта господарювання. В основу корисної моделі поставлена задача розширення функціональних можливостей платіжних пристроїв шляхом надання їм фіскальних функцій при здійсненні платежів. Поставлена задача вирішується тим, що платіжний пристрій містить системний блок, монітор, принаймні один засіб введення даних, принаймні один модуль приймання засобів оплати, принтер для друкування чеків, принаймні один засіб для зв'язку з центром обробки платежів, згідно з корисною моделлю, містить функціонально і конструктивно закінчений фіскальний блок, виконаний з можливістю формування фіскальних даних, їх запам'ятовування і надсилання уповноваженому фіскальному органу, з'єднаний з модулем обробки даних системного блока, засобом для зв'язку з центром обробки платежів, а також із принтером, причому фіскальний блок встановлений у відсіку для принтера. Нижче корисна модель докладніше пояснюється прикладом конкретного виконання, який представлено на ілюстрації. На ній схематично зображена блок-схема відповідного корисній моделі платіжного пристрою, на якій із відомих із рівня техніки потенційно наявних функціональних вузлів наведено лише функціональні вузли, необхідні для пояснення суті заявленої корисної моделі. Платіжний пристрій містить системний блок 1, монітор 2, засіб 3 введення даних, модуль 4 приймання засобів оплати, фіскальний блок 5, принтер 6 і модем 7. Системний блок 1 як основний вузол, що здійснює керування усіма процесами процедури платежу, залежно від призначення платіжного пристрою, може бути виконаний, наприклад, у вигляді комп'ютера. Засіб 3 введення даних користувача виконаний у вигляді клавіатури; у доцільній формі виконання він може бути суміщений з монітором у вигляді сенсорного дисплея. Модуль 4 приймання засобів оплати містить купюро- і/або монетоприймач. У інших формах виконання додатково або альтернативно модуль 4 може містити вузол для приймання платіжних карток. Фіскальний блок 5 виконаний у вигляді функціонально і конструктивно закінченого вузла, вбудованого у відсіку для принтера 6. Він містить енергонезалежну пам'ять для зберігання фіскальних даних про кожну здійснену трансакцію. Фіскальний блок 5 з'єднаний з системним блоком 1, модемом 7 і принтером 6. У описуваній формі виконання засіб для зв'язку з центром обробки платежів виконаний у вигляді модема 7, з яким з'єднані системний блок 1 і фіскальний блок 5. При здійсненні операції оплати товарів чи послуг користувач з використанням монітора 2 і клавіатури 3 на основі сформованого системним блоком 1 меню вводить необхідні дані і через модуль 4 приймання засобів оплати вносить необхідну суму. Системний блок 1 зв'язується через модем 7 із центром обробки платежів, обробляє і передає інформацію на фіскальний блок 5, який на її основі формує необхідні фіскальні дані, запам'ятовує їх у енергонезалежній пам'яті з метою наступної перевірки чи звітності, через модем 7 передає фіскальні дані уповноваженому фіскальному органу і виводить їх на принтер 6. Таким чином, відповідний корисній моделі платіжний пристрій додатково виконує фіскальні функції, які задовольняють вимоги законодавства стосовно контролю і звітності суб'єктів підприємництва. 1 UA 99972 U Відмітна ознака заявленої корисної моделі може бути застосована як при виготовленні платіжних пристроїв, так і для модернізації існуючих. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Платіжний пристрій, що містить системний блок, монітор, принаймні один засіб введення даних, принаймні один модуль приймання засобів оплати, принтер для друкування чеків, принаймні один засіб для зв'язку з центром обробки платежів, який відрізняється тим, що містить функціонально і конструктивно закінчений фіскальний блок, виконаний з можливістю формування фіскальних даних, їх запам'ятовування і надсилання уповноваженому фіскальному органу, з'єднаний з модулем обробки даних системного блока, засобом для зв'язку з центром обробки платежів, а також із принтером, причому фіскальний блок встановлений у відсіку для принтера. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G07G 1/00

Мітки: пристрій, платіжний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99972-platizhnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Платіжний пристрій</a>

Подібні патенти