Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Роторно-імпульсний апарат, що містить корпус з патрубками входу і виходу середовища, концентрично установлені в ньому ротор і статор з каналами в бокових стінках, який відрізняється тим, що канали в бокових стінках ротора та статора виконані у вигляді отворів з формою труби Вентурі.

Текст

Реферат: Роторно-імпульсний апарат, що містить корпус з патрубками входу і виходу середовища, концентрично установлені в ньому ротор і статор з каналами в бокових стінках, причому канали в бокових стінках ротора та статора виконані у вигляді отворів з формою труби Вентурі. UA 99823 U (54) РОТОРНО-ІМПУЛЬСНИЙ АПАРАТ UA 99823 U UA 99823 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до технологій дискретно-імпульсного введення енергії і може бути використана в хімічній, харчовій та інших галузях промисловості для зміни властивостей водних систем. Відомий роторно-імпульсний апарат, що складається з ротора, що обертається та статора, які містять прямокутні канали [Промтов М.А. Пульсационные аппараты роторного типа: Теория и практика. - М.: Машиностроение, 2001. - С. 16, рис. 1.3.1]. Найбільш близьким аналогом пристрою, що заявляється, вибраним як прототип, є роторноімпульсний апарат, містить корпус з патрубками входу і виходу середовища, концентрично установлені в ньому ротор і статор з каналами в бокових стінках, привід та засіб для створення додаткових пульсацій, встановлений на вхідному патрубку і виконаний у формі трубки Вентурі, на вході якої установлено корпус, що містить шток, з вершиною у вигляді конуса, який спрямований в бік критичного перерізу трубки Вентурі, при цьому шток виконано з можливістю осьового переміщення [Патент України UA № 90546 С2 МПК (2009) B01F 7/00, В06В 1/18]. Під час роботи відомого роторно-імпульсного апарата забезпечуються низьке кавітаційне число і як наслідок низька ефективність обробки. Додаткові пульсації, які створює труба Вентурі перед входом в апарат створює незначні кавітаційні процеси, тому що основний вплив на водні системи відбувається в каналах ротора та статора. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення роторно-імпульсного апарата, шляхом зміни форми каналів для забезпечення більшого кавітаційного числа в апараті. Поставлена задача вирішується тим, що прямокутні канали виконують у вигляді отворів, які мають змінний поперечний переріз. Вони розміщуються у коридорному порядку по всьому ротору та статору. Отвори виконані у вигляді труби Вентурі. Запропонована конструкція забезпечує високе кавітаційне число та збільшення швидкості потоку в каналах за рахунок форми каналів. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленням, на якому зображена схема каналів роторно-імпульсного апарата. Роторно-імпульсний апарат складається з одного ротора 1, що обертається, та статора 2. Ротор 1 утворює робочу камеру 3. В роторі та статорі коридорно розташовані отвори 4, які утворюють канали. Отвори 4 виконані у вигляді труби Вентурі. Роторно-імпульсний апарат працює таким чином Робочий розчин потрапляє в робочу камеру 3. Завдяки відцентровій силі ротора 1 та тиску від насоса розчин потрапляє в канали ротора, де його швидкість збільшується через особливу форму отворів 4. Через обертання ротора 1 канали поперемінно відкриваються та закриваються, що утворює значні напруження зрізу та гідроудар. При відкритому каналі розчин потрапляє в отвори 4 статора, де відбувається різке зниження тиску, що призводить до розриву потоку та утворення кавітації. В результаті без використання додаткових засобів забезпечується підвищення кавітаційного числа та збільшується інтенсивність процесу. 40 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Роторно-імпульсний апарат, що містить корпус з патрубками входу і виходу середовища, концентрично установлені в ньому ротор і статор з каналами в бокових стінках, який відрізняється тим, що канали в бокових стінках ротора та статора виконані у вигляді отворів з формою труби Вентурі. 1 UA 99823 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Yarotskyi Serhii Mykolaiovych, Tselen Bohdan Yaroslavovych

Автори російською

Яроцкий Сергей Николаевич, Целень Богдан Ярославович

МПК / Мітки

МПК: B06B 1/18, B01F 7/12, B06B 1/10

Мітки: апарат, роторно-імпульсний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99823-rotorno-impulsnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Роторно-імпульсний апарат</a>

Подібні патенти