Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування невиношування вагітності у жінок із метаболічним синдромом, який полягає в тому, що жінці із симптомами загрози переривання вагітності вводять препарат Лютеїну 100 мг вагінально 1 раз на добу та сублінгвально 200 мг на добу в 2 прийоми до усунення проявів загрози переривання вагітності, із наступним вагінальним введенням 200 мг на добу до 14-16 тижнів вагітності.

Текст

Реферат: Спосіб лікування невиношування вагітності у жінок із метаболічним синдромом, при якому жінці із симптомами загрози переривання вагітності вводять препарат Лютеїну 100 мг вагінально 1 раз на добу та сублінгвально 200 мг на добу в 2 прийоми до усунення проявів загрози переривання вагітності, із наступним вагінальним введенням 200 мг на добу до 14-16 тижнів вагітності. UA 99662 U (54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ UA 99662 U UA 99662 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, стосується способу лікування невиношування вагітності у жінок із метаболічним синдромом. Метаболічний синдром (МС) - проблема, значення якої зростає з кожним днем по всьому світу. Ризик розвитку специфічних компонентів метаболічного синдрому, таких як ожиріння, гіперліпідемія, гіпертензія і підвищений рівень цукру натще пов'язують з такими стресовими факторами навколишнього середовища, як погане харчування, малоактивний спосіб життя, паління, що зараз є хворобами цивілізації. У 30-35 % випадків МС є причиною порушень репродуктивної функції, зокрема ановуляторного безпліддя, ранніх втрат вагітності [5, 7]. В патогенезі розвитку МС відіграють роль розлади кількох систем: гіпоталамус-гіпофізнаднирники, гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, аутокринна та ендокринна система вісцеральної жирової тканини. Під впливом різних факторів (пологи, аборти, нейроінфекції, стреси, операції, травми та ін.) порушується нейроендокринна регуляція функції гіпоталамус-гіпофіз-яєчники, що кличе за собою розмаїття діенцефальних симптомів (порушення сну, апетиту, спрага, запаморочення, головні болі, гіпертензія та ін.), центрального (гіпоталамічного) ґенезу. Наслідком порушення нейроендокринного контролю функції гіпоталамуса є підвищення секреції і виділення адренокортикотропного гормону (АКТГ), пролактину; також порушується цирхоральний ритм виділення гонадоліберину і, відповідно, гонадотропінів у гіпофізі [6, 7] Естрон, що синтезується позагонадно з андрогенів, підвищує чутливість гіпофіза до гонадоліберину, що призводить до формування вторинних полікістозних яєчників (ПКЯ) [3]. Порушення нейромедіаторного контролю за функцією центрів харчової поведінки, які знаходяться в гіпоталамусі, призводить до підвищеного споживання їжі і ожиріння [3, 5]. У відповідь на надлишкову стимуляцію АКТГ у наднирникових залозах підвищується продукція кортизолу і андрогенів. Гіперкортизолізм сприяє специфічному розподілу жирової тканини з переважним відкладенням жирової тканини в області плечового пояса, живота і в мезентерій внутрішніх органів. Такий тип ожиріння називають вісцеральним (синоніми: центральне, кушингоїдне, чоловіче, андроїдне). Кортизол безпосередньо сприяє інсулінорезистентності (IP) - зниження чутливості периферичних тканин (скелетної мускулатури) до інсуліну. Як наслідок IP в результаті гіперфункції b-клітин підшлункової залози з метою підтримки нормоглікемії розвивається гіперінсулінемія. Андрогени наднирників (ДГЕА-С, тестостерон) і тестостерон, що синтезується в жировій тканині, також сприяють периферичної IP. Роль інсуліну в оваріальній функції зводиться до посилення ЛГ-залежного синтезу тестостерону і підвищенню його біодоступності [2, 5]. Останнім часом виявлення зв'язку між метаболічним синдромом та основними формами акушерської патології, що стало предметом глибокого вивчення. На тлі ожиріння і при наявності метаболічного синдрому у жінок досить часто спостерігаються порушення менструальнооваріальної функції і безпліддя. Є пряма залежність між наростанням маси тіла і тяжкістю оваріальних порушень, що супроводжуються ановуляцією, недостатністю лютеїнової фази і безпліддям при аліментарному ожирінні [4, 7]. У разі настання вагітності виникає ряд ускладнень: загроза переривання вагітності, нерідко гіпотрофія плода, фетоплацентарна недостатність, приношена вагітність, розвиток гестозів, аж до важкої форми еклампсії і загибелі плода [5, 9]. Ускладнення пологів і післяпологового періоду: порушення пологової активності, дистоція плічок при фетальній макросомії, кровотечі в пологах та післяпологовому періоді, передчасне або відсрочене відходження навколоплідних вод, висока частота оперативних втручань та індукції пологів [3, 5]. Прогестеронова недостатність в першому триместрі зустрічається у 76 % жінок з метаболічним синдромом [2]. У жінок із невиношуванням вагітності, метаболічний синдром обмежує можливості застосування традиційних схем гормонотерапії та інших лікувальних заходів через скомпроментовану гепато-біліарну систему та обмінні розлади [2]. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу лікування невиношування вагітності, що була би максимально ефективною та доступною для використання у жінок із метаболічнім синдромом, враховуючи етіо-патогенетичні механізми розвитку невиношування. Поставлена задача вирішується тим, що жінкам із симптомами загрози переривання вагітності вводять препарат Лютеїну 100 мг вагінально 1 раз на добу та сублінгвально 200 мг на добу в 2 прийоми до усунення проявів загрози переривання вагітності, із наступним вагінальним введенням 200 мг на добу до 14-16 тижнів вагітності. Спосіб лікування невиношування вагітності у жінок із метаболічним синдромом здійснюють наступним чином: жінці, що має симптоматику викидня в 1-му триместрі вводять препарат Лютеїну 100 мг вагінально 1 раз на добу та сублінгвально 200 мг на добу в 2 прийоми до 1 UA 99662 U 5 10 15 20 25 30 35 усунення проявів загрози переривання вагітності. В подальшому з превентивною метою вагінально вводять препарат Лютеіна 200 мг на добу до 14-16 тижнів вагітності. Важливою умовою, що визначає вибір препарату для лікування, є його безпека. Вибір сублінгвального шляху введення обумовлений швидкістю настання ефекту і найбільшою біодоступністю прогестерону, яку можливо порівняти тільки з парентеральним шляхом введення, крім того відсутність впливу на первинний метаболізм гормону в печінці не призводить до дисфункції даного органу та ускладненню метаболічного синдрому особливо у вагітних. Приклади Запропонований спосіб було застосовано у 60 вагітних жінок із симптомами переривання вагітності в першому триместрі. Застосування препарату прогестерону Лютеїну у жінок з метаболічним синдромом і високим ризиком переривання вагітності в І триместрі дозволило підвищити рівень прогестерону до показників, які дозволили уникнути несприятливих наслідків вагітності у більшої частини обстежених. З 60 пацієнток терапія була успішною в 57 (95 %) випадках, 3 (5 %) вагітності перервалися в терміні 8-10 тижнів з причин не пов'язаних з прогестероновим дефіцитом. Запропонованій способ є доступним, ефективного та економічно вигідним. Джерела інформації: 1. Аржанова О.Н., Кошелева Н.Г., Громыко Г.Л., Ковалева Т.Г. Диагностика и лечение плацентарной недостаточности: метод, рекоменд. - СПб., 2004. - 21 с. 2. Боровкова Е.И., Макаров И.О., Байрамова М.А. Вероятность развития осложнений беременности у женщин с избыточным весом и ожирением. Вестн. Российского университета дружбы народов. 2011; 5: 151-7. 3. Дубова Е.А., Павлов К.А., Боровкова Е.И. и др. Фактор роста эндотелия сосудов и его рецепторы в плаценте беременных с ожирением. Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2011; 2: 218-23. 4. Макаров И.О., Шилов Е.М., Боровкова Е.И. Течение беременности, родов и послеродового периода у женщин с метаболическим синдромом. Рос. вестн. акушерагинеколога. 2012; 12 (3): 36-42. 5. Чубриева СЮ. Диагностические критерии метаболического синдрома у женщин // Эфферентная терапия.-2007. - Т. 13, № 1. - С. 63-69. 6. Calandra С, Abell DA, Beischer NA. Maternal obesity in pregnancy. Obstet Gynecol 1981; 57: 8-12. 7. Jackson AA. Nutrients, growth, and the development of programmed metabolic function. Adv Exp Med Biol 2000; 478: 41-55. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб лікування невиношування вагітності у жінок із метаболічним синдромом, який полягає в тому, що жінці із симптомами загрози переривання вагітності вводять препарат Лютеїну 100 мг вагінально 1 раз на добу та сублінгвально 200 мг на добу в 2 прийоми до усунення проявів загрози переривання вагітності, із наступним вагінальним введенням 200 мг на добу до 14-16 тижнів вагітності. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Vdovychenko Yurii Petrovych, Lytvak Olena Olehivna, Herasymova Talina Viktorivna, Hopchuk Olena Mykolaivna

Автори російською

Вдовиченко Юрий Петрович, Литвак Елена Олеговна, Герасимова Талина Викторовна, Гопчук Елена Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/57, A61P 15/06

Мітки: невиношування, метаболічним, жінок, спосіб, лікування, вагітності, синдромом

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99662-sposib-likuvannya-nevinoshuvannya-vagitnosti-u-zhinok-iz-metabolichnim-sindromom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування невиношування вагітності у жінок із метаболічним синдромом</a>

Подібні патенти