Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Шахтний електровоз, який містить раму, приводні двигуни, джерело живлення, редуктори та колісні пари, який відрізняється тим, що введено тяговий контур, що виконано у вигляді замкненого гусеничного рушія з можливістю переміщення його у вертикальній площі, який складено з траків, поєднаних між собою, при цьому кожен з них обладнано електромагнітом, які з'єднані з одного боку постійно з полюсом джерела живлення, з другого - із введеною контактною шиною, підключеною до джерела живлення з можливістю послідовного контакту під час руху та живлення електромагнітів енергією у період їх взаємодії з рейками.

Текст

Дивитися

Реферат: Шахтний електровоз містить раму, приводні двигуни, джерело живлення, редуктори та колісні пари. Введено тяговий контур, що виконано у вигляді замкненого гусеничного рушія з можливістю переміщення його у вертикальній площі, який складено з траків, поєднаних між собою. Кожен з траків обладнано електромагнітом, які з'єднані з одного боку постійно з полюсом джерела живлення, з другого - із введеною контактною шиною, підключеною до джерела живлення з можливістю послідовного контакту під час руху та живлення електромагнітів енергією у період їх взаємодії з рейками. UA 99518 U (12) UA 99518 U UA 99518 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до гірничої техніки, а саме до шахтного рейкового транспорту у гірничих виробках, що мають ділянки рейкового шляху з уклонами більше 50 %, де застосування локомотивної відкатки заборонено правилами безпеки. Відомий шахтний електровоз, який переміщується по рейковому шляху за рахунок сили зчеплення між останнім та колісними парами, що обертаються через редуктори від привідних електричних двигунів, які живляться від акумуляторних батарей або від контактної мережі [Транспорт на горных предприятиях / Кузнецов Б.А., Ренгевич А.А., Шорин В.Г. и др. - М.: Недра, 1969. - 656 с.] (копія додається). Недолік цього локомотива - обмежені умовами зчеплення привідних колес з рейками сили тяги та гальмування, що звужує область застосування машини до уклонів рейкового шляху не вище 50 %, недостатня продуктивність та безпека експлуатації. Відома також рейкова транспортна установка, яка переміщується по рейковому шляху за рахунок сили зчеплення між останнім та гусеничним рушієм, встановленим на ній [Дроговоз И.К. Крепости на колесах: история бронепоездов. - Мн.: Харвест, 2002.] (копія додається). Недоліком цього пристрою, незважаючи на деяке підвищення тягової і гальмової сили за рахунок збільшення площі контакту між рушіями та рейками, є те, що їх значення все одно обмежені коефіцієнтом тертя між останніми, а швидкість руху навіть на шляхах з нормальним профілем (до 50 %) залишається невисокою, що призводить до низької продуктивності. Найбільш близьким до пропонованої моделі по технічній суті і результату є привод пластинчастого конвеєра, який обладнано постійними магнітами, що взаємодіють з пластинчастим вантажонесучим полотном і рухають його [Транспорт на горных предприятиях / Кузнецов Б.А., Ренгевич А.А., Шорин В.Г. и др. - М.: Недра, 1969. - 656 с.] (копія додається). Недолік цього приводу - значні зусилля відриву постійних магнітів від пластинчастого вантажонесучого полотна і, як наслідок, завищені потужність привода та витрата енергії ним. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення шахтного електровоза, у якому шляхом включення нових конструктивних елементів досягається можливість зменшення зусилля відриву траків від рейок, розширення області його застосування на виробки, що мають уклон шляху більше 50 %, і за рахунок цього підвищення продуктивності, довговічності та безпеки. Задача вирішується тим, що у відомому шахтному електровозі, який містить раму, приводні двигуни, джерело живлення, редуктори та колісні пари, згідно з корисною моделлю, введено тяговий контур, що виконано у вигляді замкненого гусеничного рушія з можливістю переміщення його у вертикальній площі, який складено з траків, поєднаних між собою, при цьому кожен з них обладнано електромагнітом, які з'єднані з одного боку постійно з полюсом джерела живлення, з другого - із введеною контактною шиною, підключеною до джерела живлення з можливістю послідовного контакту під час руху та живлення електромагнітів енергією у період їх взаємодії з рейками. На кресленні показано шахтний електровоз, принципова схема. Шахтний електровоз містить раму 1, колісні пари 2, розташовані на рейковому шляху 3 і з'єднані через редуктори 12 з приводними електродвигунами 13, гусеничний рушій з пов'язаних між собою траків 6, що може приводитися у рух за допомогою приводних зірок 4, 5 від двигунів 13 через редуктори 12. Кожний трак 6 містить електромагніти 7, з'єднані одним кінцем постійно із одним з полюсів джерела живлення 9 через провідники 11, а другим - через контактну шину 8, провідники та вимикач 10 з іншим полюсом джерела живлення. Для підйому та опускання гусеничного рушія слугують циліндри 14. Шахтний електровоз працює наступним чином. Тягові зусилля від привідних електричних двигунів 13 через редуктори 12 передаються колісним парам 3 і електровоз починає рух по горизонтальній ділянці гірничої виробки. На початку похилої частини рейкового шляху з завищеним більше 50 % уклоном гусеничний рушій з траків 6 опускається на рейковий шлях 3 за допомогою, наприклад, гідравлічних або пневматичних циліндрів 14, а приводні зірки 4, 5 одержують обертальний рух від приводних двигунів 13 через редуктори 12. Одночасно через вимикач 10, провідники 11, контактну шину 8 подається живлення на електромагніти 7 від джерела 9, у якості якого може використовуватися акумуляторна батарея або контактна мережа. При цьому довжина шини 8 прийнята меншою за міжосьову відстань приводних зірок 4, 5, що забезпечує припинення живлення електромагнітів 7 до їх відриву від рейкового шляху 3. При переході електровоза на горизонтальну ділянку рейкового шляху з уклоном менше 50 ‰ електромагніти 7 знеструмлюються вимикачем 10, гусеничний рушій піднімається циліндрами 14, а передача йому обертального руху від приводних двигунів 13 через редуктори 12 припиняється. 1 UA 99518 U 5 Введення у конструкцію електровоза замкненого гусеничного рушія, що складається з траків, дозволяє одержати додаткове тягове зусилля і, за рахунок, цього підвищити продуктивність відкатки. Обладнання траків електромагнітами дає змогу задіяти для підвищення сили зчеплення електромагнітну взаємодію між ними та рейковим шляхом, а своєчасне їх знеструмлення дозволяє суттєво знизити потужність привода та витрату їм енергії і, як наслідок, підвищити продуктивність, довговічність та безпеку. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Шахтний електровоз, який містить раму, приводні двигуни, джерело живлення, редуктори та колісні пари, який відрізняється тим, що введено тяговий контур, що виконано у вигляді замкненого гусеничного рушія з можливістю переміщення його у вертикальній площі, який складено з траків, поєднаних між собою, при цьому кожен з них обладнано електромагнітом, які з'єднані з одного боку постійно з полюсом джерела живлення, з другого - із введеною контактною шиною, підключеною до джерела живлення з можливістю послідовного контакту під час руху та живлення електромагнітів енергією у період їх взаємодії з рейками. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

Автори англійською

Denyschenko Oleksandr Valeriiovych, Bartashevskyi Stanislav Yevhenovych

Автори російською

Денищенко Александр Валерьевич, Барташевский Станислав Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: B61B 7/00, B61C 15/00

Мітки: шахтній, електровоз

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99518-shakhtnijj-elektrovoz.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шахтний електровоз</a>

Подібні патенти