Спосіб визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, шляхом дослідження молекул середньої маси у сироватці крові при довжинах хвиль 254 та 280 нм, який відрізняється тим, що додатково визначають еритроцитарний індекс інтоксикації на спектрофотометрі при довжині хвилі 630 нм.

Текст

Реферат: Спосіб визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, шляхом дослідження молекул середньої маси у сироватці крові при довжинах хвиль 254 та 280 нм. Додатково визначають еритроцитарний індекс інтоксикації на спектрофотометрі при довжині хвилі 630 нм. UA 99255 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ЕНДОТОКСИКОЗУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ UA 99255 U UA 99255 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, зокрема до пульмонології, і може бути використана для діагностики ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ). Відомий спосіб визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на ХОЗЛ шляхом дослідження молекул середньої маси (МСМ) у сироватці крові на спектрофотометрі при довжинах хвиль 254 та 280 нм [1]. Недоліком відомого способу визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на ХОЗЛ є недостатня технологічність і діагностична інформативність, зумовлена тим, що при ньому не враховується важливий показник ендогенної інтоксикації, а саме еритроцитарний індекс інтоксикації (ЕII). В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити відомий спосіб, в якому шляхом застосування методичного прийому спрямованого на визначення додаткового показника величини ендотоксикозу досягають підвищенням технологічності і діагностичної інформативності. При вирішенні технічної задачі було взято до уваги те, що у патогенезі багатьох хвороб важливу роль відіграє ендогенна інтоксикація, пов'язана з накопиченням у тканинах і біологічних рідинах організму, надлишку продуктів життєдіяльності різних патогенних мікроорганізмів. При різних формах ендотоксикозу у сироватці крові збільшується концентрація МСМ, які обумовлюють не тільки синдром ендогенної інтоксикації, а також порушують фізико-хімічні властивості клітинних мембран, у тому числі і мембран еритроцитів [2]. За цих умов доцільно визначати адсорбційну здатність мембрани еритроцитів та розраховувати ЕІІ за допомогою якого можна більш точно визначити тяжкість ендотоксимії в організмі хворих на ХОЗЛ. Беручи до уваги наведене, для діагностики ступеня тяжкості ендогенної інтоксикації у хворих на ХОЗЛ, який включає визначення його показників за рівнем показника МСМ, відповідно до корисної моделі додатково визначають еритроцитарний індекс інтоксикації. Конкретно спосіб здійснюють наступним чином. Після визначення МСМ додатково визначають ЕІІ методом фотоколориметрування сироватки крові на спектрофотометрі при 630 нм проти фізіологічного розчину. Висновок про ефективність даного способу діагностики ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на ХОЗЛ здійснюють за величиною зміни показників МСМ та ЕІІ. Приклад 1. Хвора Г., віком 56 років знаходилася на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні № 1 з діагнозом ХОЗЛ, III стадія, фаза загострення, група С, ЛН II ст. (мало симптомів, ОФВ1=30-50 % належних обсягів, 1 загострення в попередній рік). У хворої провели забір венозної крові в об'ємі 4 мл, помістили в пробірку і добавили 1 мл 3,8 % розчину цитрату натрію. Перемішали і відділили еритроцити шляхом центрифугування протягом 10 хв. при 3000 об./хв. 1 мл еритроцитарної маси перенесли в пробірку, що містила 3 мл розчину метиленового синього (0,025 %), приготовленого на фізіологічному розчині. Перемішали та інкубували 10-12 хв. при кімнатній температурі. Після цього центрифугували 10 хв. при 3000 об./хв. Надосадкову рідину (розчин барвника після інкубації з еритроцитами) відбирали і переносили в кювету. Фотоколориметрували при 630 нм проти фізіологічного розчину. Кількість поглинутого барвника (в відсотках) вираховували за різницею оптичної щільності вихідного розчину барвника та розчину барвника після інкубації з еритроцитами за наступною формулою: А(%)=100-С100/В, де А - кількість поглинутого барвника (%), В - оптична густина вихідного розчину барвника (в од. екстинкції), С - оптична густина розчину барвника після інкубації з еритроцитами (в од. екстинції), 100 - відсоток щільності мембрани в нормі. В результаті проведеного дослідження виявлено підвищення ЕII до 54,9 % (N=33,72±3,36 %) при збільшенні вмісту МСМ254 до 740 ум. од. (N=334,20±25,3 ум.од.) та МСМ280 до 421 ум. од. (N=149,35±13,25 ум. од.). Приклад 2. Під спостереженням було 132 хворих на ХОЗЛ, які перебували на стаціонарному лікуванні. Обстежувані були розділені на 4 групи. Першу (контрольна) склали 20 здорових людей, співставних за віком і статтю, другу - 25 пацієнтів (18,9 %) з бронхообструкцією легкого ступеня тяжкості, третю - 57 осіб (43,2 %) з бронхообструкцією середнього ступеня тяжкості, четверту 50 хворих (37,9 %) з тяжкою бронхообструкцією. 1 UA 99255 U Показники ендогенної інтоксикації у сироватці крові хворих на ХОЗЛ (М±m) Показник ЕII (%) рК МСМ254 (ум. од.) рК МСМ280 (ум. од.) рК І група (контрольна), n=20 33,72±3,36 II група, n=25 III група, n=57 IV група, n=50 pII-III pII-IV pIII-IV 50,68±6,35 61,75±6,06 62,81±3,12 >0,05

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Lototska Svitlana Viktorivna, Andreichyn Serhii Mykhailovych

Автори російською

Лотоцкая Светлана Викторовна, Андрейчин Сергей Михайлович

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/49

Мітки: тяжкості, хворих, визначення, хронічне, ступеня, захворювання, ендотоксикозу, обструктивне, спосіб, легень

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99255-sposib-viznachennya-stupenya-tyazhkosti-endotoksikozu-u-khvorikh-na-khronichne-obstruktivne-zakhvoryuvannya-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення ступеня тяжкості ендотоксикозу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень</a>

Подібні патенти