Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Осаджувальна центрифуга містить циліндро-конічний ротор з вікнами для виведення фугату і осаду, що має зони осадження і осушення, всередині ротора розміщено шнек для транспортування осаду та живильну трубу з гвинтовою лінією, всередині живильна труба з'єднується з розподільною камерою конусоподібної форми, яка відрізняється тим, що всередині розподільної камери конусоподібної форми встановлено кришку, а всередині живильної труби встановлено трубу для відсмоктування.

Текст

Реферат: Осаджувальна центрифуга містить циліндро-конічний ротор з вікнами для виведення фугату і осаду, що має зони осадження і осушення, всередині ротора розміщено шнек для транспортування осаду та живильну трубу з гвинтовою лінією, всередині живильна труба з'єднується з розподільною камерою конусоподібної форми, крім того, всередині розподільної камери конусоподібної форми встановлено кришку, а всередині живильної труби встановлено трубу для відсмоктування. UA 99171 U (12) UA 99171 U UA 99171 U 5 10 15 20 25 Корисна модель належить до устаткування для поділу полідисперсних суспензій у полі дії відцентрових сил, що використовуються в гідрометалургійній, хімічній та інших галузях промисловості. Найбільш близькою за технічною суттю та досягнутому ефекту є осаджувальна центрифуга [Патент № 80106 U Україна МПК (2013.01) В04В 1/00; Опубл. 13.05.2013, Бюл. № 9], що включає циліндро-конічний ротор з вікнами для виведення фугату і осаду. Ротор має зони осадження і осушення. У ньому розміщені шнек і живильна труба з гвинтовою лінією всередині для підведення та попереднього розділення суспензії, яка сполучена з конусоподібною камерою для рівномірного вивантаження сировини. Недоліком найближчого аналога є недостатнє розділення сировини при проходженні через живильну трубу з конусоподібною камерою. Технічна задача корисної моделі полягає в поліпшенні якості продуктів поділу шляхом покращення процесу розділення. Для вирішення поставленої задачі запропоновано встановити всередині розподільної камери конусоподібної форми кришку, а всередині живильної труби встановити трубу для відсмоктування. Таким чином труба, через яку буде здійснюватися відсмоктування, забезпечує попереднє розподілення сировини, покращує процес розділення. Осаджувальну центрифугу зображено на кресленні. Центрифуга містить циліндро-конічний ротор 1 з вікнами 2 і 3 для виведення фугату і осаду. Ротор має зони осадження 4 і осушення 5. У ньому розміщені шнек 6 і живильна труба 7 з гвинтовою лінією 8 всередині, через яку встановлено трубу для відсмоктування 11. Живильна труба сполучена з конусоподібною камерою 9 де встановлена кришка 10 для попереднього накопичення фугату. Апарат працює таким чином: матеріал надходить в центрифугу по живильній трубі 7, яка містить гвинтову лінію 8, де розміщено трубу для відсмоктування 11. Далі матеріал потрапляє в конусоподібну камеру 9, у якій відбувається попереднє розділення. На кінці камери встановлена кришка 10, фугат відводиться через відсмоктуючу трубу 11, а осад через отвори між кришкою 10 та стінками камери 9. Потім продовжується процес розділення сировини у роторі центрифуги 1, в якому знаходиться шнек 6. Виведення фугату та осаду відбувається через вікна 2 і 3 відповідно. 30 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Осаджувальна центрифуга містить циліндро-конічний ротор з вікнами для виведення фугату і осаду, що має зони осадження і осушення, всередині ротора розміщено шнек для транспортування осаду та живильну трубу з гвинтовою лінією, всередині живильна труба з'єднується з розподільною камерою конусоподібної форми, яка відрізняється тим, що всередині розподільної камери конусоподібної форми встановлено кришку, а всередині живильної труби встановлено трубу для відсмоктування. 1 UA 99171 U Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sydorenko Oleksii Petrovych, Stepaniuk Andrii Romanovych, Zubrii Oleh Hryhorovych

Автори російською

Сидоренко Алексей Петрович, Степанюк Андрей Романович, Зубрий Олег Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B04B 1/00

Мітки: осаджувальна, центрифуга

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99171-osadzhuvalna-centrifuga.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Осаджувальна центрифуга</a>

Подібні патенти