Пристрій для вимірювання індукції магнітного поля

Номер патенту: 99092

Опубліковано: 25.05.2015

Автор: Смірний Михайло Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для вимірювання індукції магнітного поля, що містить одноперехідний магнітотранзистор, конденсатор, підключений до емітера, та джерело постійної напруги, який відрізняється тим, що до емітера одноперехідного магнітотранзистора та до полюса джерела постійної напруги підключено польовий транзистор, увімкнутий за схемою каррентора, перший та другий резистори з'єднано відповідно з першою та другою базами одноперехідного магнітотранзистора, емітер якого через частотний та амплітудний детектори сполучено зі входами суматора, вихід якого з'єднано з аналогово-цифровим перетворювачем.

Текст

Реферат: UA 99092 U UA 99092 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до галузі приладобудування та може використовуватися для вимірювання індукції магнітного поля. Відомий сенсор для вимірювання індукції магнітного поля, що містить одноперехідний магнітотранзистор, конденсатор, підключений до емітера та першої бази, та джерело постійної напруги [див. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. -М.: Радио и связь, 1990. - 264 с; С. 232-233, рис. 7.22]. Цей сенсор вибрано за прототип. Недолік відомого сенсора для вимірювання індукції магнітного поля полягає в тому, що через вимірювання лише однієї фізичної величини (частоти коливань релаксаційного генератора) він має недостатню чутливість та лінійність метрологічної характеристики. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення пристрою для вимірювання індукції магнітного поля шляхом того, що до емітера одноперехідного магнітотранзистора та до полюса джерела постійної напруги підключено польовий транзистор, увімкнутий за схемою каррентора, перший та другий резистори з'єднано відповідно з першою та другою базами одноперехідного магнітотранзистора, емітер якого через частотний та амплітудний детектори сполучено зі входами суматора, вихід якого з'єднано з аналогово-цифровим перетворювачем, що завдяки додатковому вимірюванню амплітуди коливань та застосуванню каррентора забезпечить підвищення чутливості та точності вимірювання індукції магнітного поля. Поставлена задача вирішується тим, що у пристрої для вимірювання індукції магнітного поля, що містить одноперехідний магнітотранзистор, конденсатор, підключений до емітера, та джерело постійної напруги, згідно з корисною моделлю, до емітера одноперехідного магнітотранзистора та до полюса джерела постійної напруги підключено польовий транзистор, увімкнутий за схемою каррентора, перший та другий резистори з'єднано відповідно з першою та другою базами одноперехідного магнітотранзистора, емітер якого через частотний та амплітудний детектори сполучено зі входами суматора, вихід якого з'єднано з аналоговоцифровим перетворювачем. Суть корисної моделі пояснюється кресленням (Фіг. 1), де зображено пристрій для вимірювання індукції магнітного поля, що містить одноперехідний магнітотранзистор 1, конденсатор 2, джерело 3 постійної напруги, польовий транзистор 4, увімкнутий за схемою каррентора, перший 5 та другий 6 резистори, з'єднані відповідно з першою та другою базами одноперехідного магнітотранзистора 1, частотний детектор 7, амплітудний де перехідтектор 8, суматор 9 та аналогово-цифровий перетворювач 10, вихід якого є виходом пристрою Вихід. Пристрій для вимірювання індукції магнітного поля працює наступним чином. При підключенні джерела 3 постійної напруги конденсатор 2 починає заряджатися за лінійним законом через польовий транзистор 4, увімкнутого за схемою каррентора, що виконує роль стабілізатора струму. Як тільки він зарядиться до напруги зриву Uзр, вмикається перехід емітерперша база і конденсатор 2 розряджається через нього та перший резистор 5 до залишкової напруги Uз0 при відсутності магнітного поля, після чого конденсатор 2 знову починає заряджатися до напруги зриву Uзp. При цьому формуються імпульси амплітудою А0=Uзp-Uз0 та періодом Т0 (Фіг. 2а). При дії індукції поперечного магнітного поля відповідного напрямку на нижню частину бази одноперехідного магнітотранзистора 1 конденсатор 2 розряджається через перехід емітерперша база та перший резистор 5 до залишкової напруги UзВ, після чого конденсатор 2 знову починає заряджатися до напруги зриву Uзр. При цьому формуються імпульси амплітудою АВ=Uзp-UзВ та періодом ТВ (Фіг. 2б). У подальшому імпульси uе з емітера одноперехідного магнітотранзистора 1 подаються на частотний детектор 7 та амплітудний детектор 8, в яких послідовність імпульсів перетворюється у відповідні аналогові сигнали, які підсумовуються у суматорі 9, вихідний сигнал якого за допомогою аналогово-цифрового перетворювача 10 перетворюється у двійковий код. Пропонована корисна модель забезпечить підвищення чутливості та точності пристрою. 50 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Пристрій для вимірювання індукції магнітного поля, що містить одноперехідний магнітотранзистор, конденсатор, підключений до емітера, та джерело постійної напруги, який відрізняється тим, що до емітера одноперехідного магнітотранзистора та до полюса джерела постійної напруги підключено польовий транзистор, увімкнутий за схемою каррентора, перший та другий резистори з'єднано відповідно з першою та другою базами одноперехідного магнітотранзистора, емітер якого через частотний та амплітудний детектори сполучено зі входами суматора, вихід якого з'єднано з аналогово-цифровим перетворювачем. 1 UA 99092 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Smyrnyi Mykhailo Fedorovych

Автори російською

Смирный Михаил Федорович

МПК / Мітки

МПК: H01L 29/92

Мітки: поля, індукції, магнітного, пристрій, вимірювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99092-pristrijj-dlya-vimiryuvannya-indukci-magnitnogo-polya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для вимірювання індукції магнітного поля</a>

Подібні патенти