Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Генератор аерозолю, який містить корпус у вигляді циліндричної камери з плоскими торцевими стінками, одна з яких має впускний отвір, а друга - випускний, розміщені коаксіально корпусу, всередині корпусу розміщений диск, встановлений паралельно торцевим стінкам і за допомогою вала сполучений з механізмом обертання, до диска з обох боків прикріплені радіальні лопатки, який відрізняється тим, що форма і кількість лопаток, розміщених по різні сторони диска, однакові, камера через вхідний отвір сполучена з додатковою ємністю, всередині якої встановлено нагнітач повітря.

2. Генератор аерозолю за п. 1, який відрізняється тим, що в порожнині додаткової ємності встановлено нагрівач повітря.

Текст

Реферат: Генератор аерозолю, який містить корпус у вигляді циліндричної камери з плоскими торцевими стінками, одна з яких має впускний отвір, а друга - випускний, розміщені коаксіально корпусу, всередині корпусу розміщений диск, встановлений паралельно торцевим стінкам і за допомогою вала сполучений з механізмом обертання, до диска з обох боків прикріплені радіальні лопатки, причому форма і кількість лопаток, розміщених по різні сторони диска, однакові, камера через вхідний отвір сполучена з додатковою ємністю, всередині якої встановлено нагнітач повітря. UA 99084 U (12) UA 99084 U UA 99084 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до техніки і технології подрібнення твердих речовин до заданої дисперсності, що може бути використано, зокрема, в медицині в галотерапії для створення лікувального мікроклімату. Відомий пристрій для подрібнення твердих тіл, який містить барабани з подрібненим матеріалом, які здійснюють планетарний рух [1]. Матеріал із ємності, яка обертається, подається в барабани, в порожнинах яких розміщені металеві кульки, в результаті руху яких відбувається подрібнення матеріалу. Недоліком описаного пристрою є неконтрольованість ступеня подрібнення. Більш досконалим є генератор аерозолю, який містить корпус у вигляді циліндричної камери з плоскими торцевими стінками, одна з яких має впускний патрубок, а друга - випускний, причому патрубки розміщені коаксіально корпусу, диск, встановлений коаксіально корпусу та прикріплені до нього з обох боків радіальні лопатки, а також механізм обертання диска з лопатками. Генератор аерозолю містить також пристрій для подачі твердотільного компонента аерозолю в циліндричну камеру [2]. При обертанні диска з лопатками відбувається масопереніс аерозолю в зону використання. Інтенсивність масопереносу залежить як від швидкості обертання диска з лопатками, так і від співвідношення довжин лопаток по обидві сторони диска. Недоліком описаного генератора аерозолю є недостатня ефективність сепарації частинок. Задачею є підвищення ефективності сепарації. Поставлена задача вирішується таким чином: в генераторі аерозолю, який містить корпус у вигляді циліндричної камери з плоскими торцевими стінками, одна з яких має впускний патрубок, а друга - випускний, розміщені коаксіально корпусу, всередині корпусу розміщений диск, встановлений паралельно торцевим стінкам і за допомогою вала сполучений з механізмом обертання, до диска з обох боків прикріплені радіальні лопатки, згідно з корисною моделлю, форма і кількість лопаток, розміщених по обидві сторони диска однакові, камера через вхідний отвір сполучена з додатковою ємністю, всередині якої встановлені нагнітач повітря та нагрівач повітря. На кресленні схематично представлена конструкція генератора аерозолю. Всередині камери 1 встановлено диск 2 з валом 3, сполученим з механізмом обертання (на кресл. не показаний). До диска з обох боків прикріплені радіальні лопатки 4. Порожнина ємності камери 1 через вхідний отвір 5 сполучена з порожниною додаткової ємності 6, всередині якої встановлено нагнітач повітря 7 та нагрівач 8. Камера 1 сполучена з пристроєм дозованої подачі твердотільного матеріалу 9. Вихідний отвір 10 з патрубком 11 встановлені коаксіально камері 1 і сполучені з системою подачі аерозолю в зону споживання (на кресл. не показана). Порожнина додаткової ємності 6 сполучена з патрубком подачі повітря 12. Працює запропонований генератор аерозолю таким чином. При обертанні диска 2 з лопатками 4 з постійною кутовою швидкістю в області подрібнення за рахунок відцентрової сили, що діє на повітря, створюється підвищений тиск, який не призводить до масопереносу повітря з однієї частини камери 1 в другу, які розділені диском 2, оскільки по обидві сторони диска лопатки мають однакові форму і кількість. За допомогою дозатора 9 подають вихідну речовину в камеру 1. Лопатки 4, які обертаються, захоплюють сипучу вихідну речовину і за рахунок відцентрової сили відкидають на периферійну область камери 1, де в результаті : механічної взаємодії з лопатками та циліндричними стінками камери 1 матеріал подрібнюється. Подрібнені частинки різних розмірів не можуть потрапити в область вихідного патрубка 10, оскільки знаходяться під дією відцентрової сили. При роботі нагнітача газу 7 газ потрапляє в камеру 6, нагрівається від нагрівача 8 і через вхідний отвір 5, обтікаючи диск 2 з лопатками 4, потрапляє в область подрібнення, де змішується з твердотільною фазою, утворюючи при цьому аерозоль. При цьому відбуваєтьсяпроцес сепарації, тобто за межі камери 1 через вихідний патрубок 10 видаляється аерозоль, розміри твердих частинок якого залежать від співвідношення швидкості обертання диска 2 та інтенсивності роботи нагнітача 7. Таким чином, задаючи певну швидкість обертання диска 2 та потужність нагнітача газу 7 отримують аерозоль з досить вузьким діапазоном розмірів частинок твердої фази. Проведено випробування генератора аерозолю. Встановлено, що запропонована конструкція дає можливість в автоматизованому режимі отримувати якісний аерозоль кам'яної 3 солі (NaCl) заданої дисперсності від 0,5 до 15 мкм і заданої концентрації в діапазоні 5-40 мг/м , що забезпечує можливість використання запропонованого генератора аерозолю в галотерапії. Джерела інформації: 1. Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам. - М.: Машиностроение, 1987. - С. 217. 2. Патент України № 97901, МПК В 07 В 7/04, опубл. 26.03.2012, бюл. № 6. 1 UA 99084 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 1. Генератор аерозолю, який містить корпус у вигляді циліндричної камери з плоскими торцевими стінками, одна з яких має впускний отвір, а друга - випускний, розміщені коаксіально корпусу, всередині корпусу розміщений диск, встановлений паралельно торцевим стінкам і за допомогою вала сполучений з механізмом обертання, до диска з обох боків прикріплені радіальні лопатки, який відрізняється тим, що форма і кількість лопаток, розміщених по різні сторони диска, однакові, камера через вхідний отвір сполучена з додатковою ємністю, всередині якої встановлено нагнітач повітря. 2. Генератор аерозолю за п. 1, який відрізняється тим, що в порожнині додаткової ємності встановлено нагрівач повітря. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Tarnai Andrii Ambrosiiovych

Автори російською

Тарнай Андрей Амбросиевич

МПК / Мітки

МПК: B04B 5/12, B05B 17/00, B07B 7/083, B02C 13/14

Мітки: аерозолю, генератор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-99084-generator-aerozolyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Генератор аерозолю</a>

Подібні патенти