Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Черв'ячна фреза для обробки зубчастих коліс, що містить робоче тіло фрези та розташовані на ньому зубці, що мають передню і задню поверхні, які утворюють різальну кромку, яка відрізняється тим, що різальну геометрію бічних сторін виконують шляхом затилування, а вершину - як площину з необхідним значенням геометрії, причому геометричні параметри величини задніх кутів на вершинних і бокових різальних кромках не залежать одна від одної.

Текст

Реферат: Черв'ячна фреза для обробки зубчастих коліс містить робоче тіло фрези та розташовані на ньому зубці, що мають передню і задню поверхні, які утворюють різальну кромку. Різальну геометрію бічних сторін виконують шляхом затилування, а вершину - як площину з необхідним значенням геометрії. Геометричні параметри величини задніх кутів на вершинних і бокових різальних кромках не залежать одна від одної. UA 98988 U (54) ЧЕРВ'ЯЧНА ФРЕЗА ДЛЯ ОБРОБКИ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС UA 98988 U UA 98988 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Корисна модель належить до машинобудування та інструментального виробництва і може бути використана при виготовленні та експлуатації черв'ячних фрез, призначених для виготовлення зубчастих коліс. Відома черв'ячна фреза з плоскою передньою поверхнею та переднім інструментальним кутом [1]. Недоліком такої черв'ячної фрези є низька точність обробки зубчастих коліс з такою геометрією різальної частини зуба черв'ячної фрези. Найбільш близьким прототипом за конструкцією і технічним результатом є черв'ячна фреза [2], яка має робоче тіло і зубці, в яких формоутворення задніх поверхонь зубів черв'ячної фрези виконується шляхом затилування. Недоліком цієї конструкції є зниження точності обробки зубчастих коліс за рахунок зниження стійкості інструменту. До цього призводить несприятлива геометрія задньої поверхні, так як в торцевому перерізі, перпендикулярному осі черв'ячної фрези, передній інструментальний кут створюється рівний нулю, а формоутворення задніх поверхонь зубів черв'ячної фрези виконується шляхом затилування. При цьому величина затилування "К" приймається, виходячи з вибраної величини заднього кута αв на вершинних кромках, значення яких приймаються рівними 10-12°. При цьому на бокових різальних кромках зубів черв'ячної фрези автоматично утворюються малі значення задніх кутів 2-5°, що негативно впливають на стійкість інструменту. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення конструкції черв'ячної фрези, яка забезпечувала б підвищення стійкості різального інструменту, працездатності та збереження необхідних показників точності. Для вирішення поставленої задачі запропонована черв'ячна фреза, у якої різальна геометрія бічних сторін виконується шляхом затилування, а вершина - як площина з необхідним значенням геометрії, яка не залежить від геометричних значень бічних сторін. Новим є те, що геометричні параметри величини задніх кутів на вершинних і бокових різальних кромках не залежать одна від одної. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображено загальний вид вершини різальної кромки черв'ячної фрези. 1 - зуб черв'ячної фрези; 2 - величина заднього кута α; 3 - величина затилування К. Черв'ячна фреза працює наступним чином. Завдяки прийнятому завищеному значенню величини затилування "К", підвищуються величини задніх кутів на бокових різальних кромках зуба черв'ячної фрези, у порівнянні зі стандартною конструкцією. За рахунок цього, підвищується її стійкість та працездатність, а отримані показники точності обробки зубчастого колеса зберігаються. У цьому випадку для формоутворення задніх поверхонь зубів черв'ячної фрези виконується затилування. Для того, щоб одержати більші за значенням задні кути на бокових кромках зубів черв'ячної фрези, при формоутворенні їх задніх поверхонь, приймається завищене значення величини затилування "К", а задня поверхня вершинних різальних кромок заточується під кутом αв, що не залежить від величини затилування. Джерела інформації: 1. UA №10030 "Черв'ячна фреза для нарізання зубчастих коліс" МПК B23F 21/16 (17.10.2005) 2.Фрезы цельные зуборезные. ГОСТ 9324-80. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 50 Черв'ячна фреза для обробки зубчастих коліс, що містить робоче тіло фрези та розташовані на ньому зубці, що мають передню і задню поверхні, які утворюють різальну кромку, яка відрізняється тим, що різальну геометрію бічних сторін виконують шляхом затилування, а вершину - як площину з необхідним значенням геометрії, причому геометричні параметри величини задніх кутів на вершинних і бокових різальних кромках не залежать одна від одної. 1 UA 98988 U Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут інтелектуальної власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Ravska Natalia Serhiivna, Okhrimenko Oleksandr Anatoliiovych

Автори російською

Равская Наталья Сергеевна, Охрименко Александр Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B23F 1/00

Мітки: коліс, черв'ячна, фреза, обробки, зубчастих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98988-chervyachna-freza-dlya-obrobki-zubchastikh-kolis.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Черв’ячна фреза для обробки зубчастих коліс</a>

Подібні патенти