Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Тренажер оператора радіолокаційної станції, що містить пульт оператора і пристрій імітації, який відрізняється тим, що він являє собою радіолокаційну станцію оператора та подібного типу радіолокаційну станцію імітатора, які з'єднані кабелем зв'язку і за потреби можуть бути використані за прямим призначенням, причому радіолокаційна станція імітатора дообладнана блоком комутації.

Текст

Тренажер оператора радіолокаційної станції, що містить пульт оператора і пристрій імітації, який відрізняється тим, що він являє собою радіолокаційну станцію оператора та подібного типу радіолокаційну станцію імітатора, які з'єднані кабелем зв'язку і за потреби можуть бути використані за прямим призначенням, причому радіолокаційна станція імітатора дообладнана блоком комутації. су для вивчення їх призначення і порядку роботи з ними[1-3]; - блок імітатора не завжди може бути встановлений в РЛС (переносну) у зв'язку з щільним компонуванням складових блоків РЛС [4]; - необхідність додаткового вивчення роботи імітатора, а в окремих випадках залучення додаткового технічного персоналу для проведення заняття (управління комп'ютером) [2, 3]. Розглянуті недоліки відсутні у розробленому тренажері, що складається з двох РЛС. Основним завданням підготовки операторів РЛС є привиття навичок та розвиток умінь щодо пошуку та визначення координат цілей. Навчання здійснюється в класах під час практичної підготовки із застосуванням тренажерів, а також на місцевості під час полігонної підготовки із застосуванням РЛС [5, 6]. Тренажер оператора РЛС є надлишковим для навчального процесу. Але за їх відсутності збільшується обсяг полігонної підготовки, що економічно не доцільно, оскільки такий вид підготовки потребує значних витрат матеріально-технічних ресурсів. В основу корисної моделі поставлено завдання щодо зменшення надлишковості тренажерів РЛС у навчальному процесі, тобто відмова від використання під час практичної підготовки спеціально розроблених оператора та РЛС імітатора, що з'єднані кабелем зв'язку, і які можуть використовуватися за прямим призначенням під час полігонної підготовки, а сам тренажер монтується на час проведення практичної підготовки операторів у спеціалізованому класі. О 00 О) 9894 Для реалізації тренажера розроблено нове технічне рішення щодо імітації цілей. Сутність якого полягає у тому, що для імітації цілі на екрані РЛС оператора використовується РЛС за принципом роботи подібна до РЛС оператора. По екрану РЛС оператор переміщує за азимутом і дальністю строб-імпульс, наводить його на ціль і визначає координати. Координати цілі задаються положенням аналогічного строб-імпульсу тільки на екрані РЛС імітатора. При співпаданні координат стробімпульсів двох радіолокаційних станцій здійснюється модуляція строб-імпульсу, що відображається у вигляді цілі на екрані РЛС оператора. Викладена сутність запропонованої корисної моделі пояснюється дійсним описом, приведеними рисунками і фотографією: Фіг.1 - структура тренажера оператора РЛС; Фіг.2 - структура блоку комутації РЛС імітатора; фотографія 1 - загальний вигляд тренажера оператора РЛС. Розроблений тренажер оператора РЛС, до якого входять пульт оператора і пристрій імітації відрізняється тим, що він представляє собою радіолокаційну станцію оператора та подібного типу радіолокаційну станцію імітатора, які з'єднані кабелем зв'язку і за потреби можуть бути використані за прямим призначенням, причому радіолокаційна станція імітатора дообладнана блоком комутації Фіг. 1. Блок комутації включає компаратор сигналу системи управління антени, виконаний на мікросхемі К140УД2, і формувач імпульсу цілі, який виконаний на дискретних елементах, Фіг.2. Формувач імпульсів цілі видає сигнал "ціль" з імітатора за умови, що положення строб-імпульсу вимірювання дальності на азимутальній розгортці екрана електронно-променевого індикатора РЛС оператора і РЛС імітатора буде однакове, тобто мати однакові координати по дальності і по азимуту. Порівняння здійснюється компаратором, який управляє формувачем імпульсу цілі. За вказаних умов на індикаторі РЛС оператора створюється зображення цілі у вигляді яркісної і амплітудної відмітки. Координати цілі на РЛС оператора відповідають координатам строб-імпульсу вимірювання дальності на азимутальній розгортці екрана електронно-променевого індикатора РЛС імітатора, положення імпульсу цілі може змінюватись тим, хто управляє РЛС імітатора. Системи управління обох РЛС працюють синхронно, оскільки імпульс запуску системи управління РЛС імітатора береться зовнішній, від РЛС оператора. РЛС оператора не переобладнується. Для під'єднання двох РЛС використовується кабель довжиною до 5 м, який підключається до штатних гнізд контролю працездатності обох РЛС. За потреби кабель від'єднується від РЛС і вони можуть використовуватись за прямим при значенням. Робота з РЛС імітатора повністю відповідає технічній документації на даний тип РЛС. Для розробки тренажера використано дві РЛС типу ПСНР [4]. Порядок роботи з тренажером полягає у наступному: викладач на РЛС імітаторі переміщує по дальності і по азимуту строб-імпульс, координати якого відповідають координатам зображення цілі на РЛС оператора. Під час пошуку цілі, у момент співпадання координат строб-імпульсів двох РЛС, а екрані РЛС оператора індукується зображення цілі. Практична підготовка операторів найбільш ефективно здійснюється в ігровій формі, один з навчаємих працює з РЛС оператора, а інший задає положення цілі, працюючи з РЛС імітатора. Запропоноване технічне рішення промислово реалізуємо і дозволяє отримати наступний позитивний ефект: заощаджуються кошти на розробку спеціальних тренажерів за рахунок того, що тренажер оператора РЛС складається з двох РЛС, які використовуються за призначенням під час полігонної підготовки і одна з яких виконує функцію імітатора під час практичної підготовки; - протягом терміну експлуатації РЛС більш повно витрачається їх ресурс, оскільки вони використовуються і в навчальних цілях, і за призначенням, що загалом дозволило зменшити у надлишковість тренажерів у навчальному процесі РЛС. Таким чином застосування розробленого тренажера оператора РЛС дозволяє ефективно прививати практичні навички роботи з РЛС. Зменшено надлишковість тренажерів у навчальному процесі за рахунок того, що РЛС, які входять до складу тренажера, використовуються також і за прямим призначенням. Тренажер може використовуватись для проведення навчання не тільки у навчальних закладах, а й у підрозділах, які експлуатують РЛС. Джерела інформації: 1. Устройство для обучения операторов радиолокационных станций. А. с. №955174, Кл. G09 В9/00 1983. 2. Тренажер оператора радиолокационных систем. А. с. №976471, Кл. G09 В9/00 1982. 3. Техническое описание тренажера оператора "Торс". 1992. 4. Техническое описание изделия 1РЛ 133. 1988. 5. Проблеми модернізації та створення тренажно-моделювальних комплексів військового призначення // I.С. Руснак, В.Л. Шевченко. Наука і оборона №1 2002 р. с 32-39. 6. Методологічні задачі створення інтегрованої навчально - тренувальної системи оперативної та бойової підготовки військ // І.С. Руснак, В.Л.Шевченко, Ю.Т. Артемов. Наука і оборона №21 2002 р. с 29-35. 9894 РЛСйпсратсра РЛСімггатора Otjsog - ш а р к —#j Ншгругз управління Блок модшій ФІГ.1 Азимутальна шзтатора Ффмувгм К«гмщрггР|> оввгязргу напруга РЛС опсраторз шщзьсу Сіроб - імпульс РЛС опоитйра Фіг.2 Фотографія Комп'ютерна верстка М Клюкін Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Simulator for training radar operators

Автори англійською

Lysyi Mykola Ivanovych, Shynkaruk Oleh Mykolaiovych

Назва патенту російською

Тренажер для обучения операторов радиолокационных станций

Автори російською

Лысый Николай Иванович, Шинкарук Олег Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G09B 9/00

Мітки: оператора, радіолокаційної, тренажер, станції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-9894-trenazher-operatora-radiolokacijjno-stanci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Тренажер оператора радіолокаційної станції</a>

Подібні патенти