Спосіб керування переключенням пальників ванної регенеративної скловарної печі

Номер патенту: 98682

Опубліковано: 12.05.2015

Автори: Цапар Віталій Степанович, Жученко Анатолій Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб керування переключенням пальників ванної регенеративної скловарної печі, що включає вимірювання температури у декількох точках печі, який відрізняється тим, що використовують чотири датчики вимірювання температури, розташовані в поперечному перерізі печі.

Текст

Дивитися

Реферат: UA 98682 U UA 98682 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до скловарного обладнання, зокрема до систем керування процесом скловаріння у ванних регенеративних скловарних печах. Регенеративна ванна скловарна піч є найбільш поширеною конструкцією газових скловарних печей, як системи керування даними печами найчастіше застосовують системи автоматичної стабілізації температури у робочому просторі скловарної печі. Відомим є спосіб керування температурою в скловарній печі, де температура центрального потоку стабілізована за рахунок корекції витрати палива по температурі, виміряної по поздовжній осі печі [а.с. 1481214 СРСР, МПК С03В 5/24; заявл. 06.01.87; опубл. 23;05.89]. Недоліком даного способу є те, що він не враховує температурний градієнт у поперечному перерізі печі. Найбільш близьким до пропонованого технічного рішення є спосіб керування тепловим режимом процесу скловаріння у ванній печі котрий враховує величини теплових потоків у різних ділянках скловарної печі [а.с. 2069643 РФ, МПК С03В 5/24; заявл. 30.11.1994; опубл. 27.11.1996]. Недоліками такого способу є те, що теплові потоки під час переключення пальників швидко перерозподіляються, що викликає додаткові збурення для системи керування. В основу корисної моделі покладено задачу оптимізувати час переключення пальників та зменшити градієнт температур у поперечному перерізі печі, підвищити однорідність скломаси і зменшити кількість браку готової продукції. Поставлена задача вирішується тим, що в способі керування переключенням пальників ванної регенеративної скловарної печі, який включає в себе вимірювання температури у різних точках печі, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що використовуючи чотири датчики вимірювання температури розташовані в поперечному перерізі печі, в придонному шарі, отримують критерій оптимальності часу переключення пальниками. Корисна модель пояснюється кресленням на фіг. 1, 2, де представлена схема скловарної печі із розташованими в ній датчиками температури. Пристрій містить ванну регенеративну скловарну піч із регенератором та датчики температури, розташовані у точках t1, t2, t3, та t4. Спосіб реалізується таким чином, дані про температуру отримані із датчиків, порівнюються 2 2 із заданими значеннями температур у відповідних точках за формулою t=(t1-t1z) +(t2-t2z) +(t32 2 t3z) +(t4-t4z) , де t - результуючий сигнал, t1, t2, t3, та t4 - сигнали із відповідних датчиків, t1z, t2z, t3z та t4z - задані значення сигналів. Даний результуючий сигнал t шляхом порівняння із заданим значенням tz, за формулою dt=t-tz порівнюється із наперед заданим значенням dtz. При dt-dtz >=N, де N наперед заданий показник, котрий визначає необхідність перемикання пальників, відбувається перемикання пари пальників. Використання даного критерію оптимальності переключення пальників зменшує градієнт температур у поперечному перерізі печі, що, в свою чергу, підвищує однорідність скломаси і зменшує кількість браку готової продукції. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 Спосіб керування переключенням пальників ванної регенеративної скловарної печі, що включає вимірювання температури у декількох точках печі, який відрізняється тим, що використовують чотири датчики вимірювання температури, розташовані в поперечному перерізі печі. 1 UA 98682 U Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C03B 5/24

Мітки: пальників, печі, ванної, керування, скловарної, переключенням, спосіб, регенеративної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98682-sposib-keruvannya-pereklyuchennyam-palnikiv-vanno-regenerativno-sklovarno-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб керування переключенням пальників ванної регенеративної скловарної печі</a>

Подібні патенти