Пристрій для позапічної обробки металів і сплавів

Номер патенту: 98602

Опубліковано: 27.04.2015

Автори: Гресс Олександр Володимирович, Сорока Яна Адольфівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для позапічної обробки металів і сплавів, що містить ківш та вогнетривку трубу для подачі газу, який відрізняється тим, що на осі вогнетривкої труби, перпендикулярно до неї, жорстко закріплений фільтр, виконаний у вигляді шпаристого диска певного діаметра і висоти.

Текст

Реферат: UA 98602 U UA 98602 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до металургії, а саме до позапічної обробки металів і сплавів, та може бути використана у сталеливарних цехах. Відомий агрегат комплексної обробки рідкої сталі (АКОС) інертними газами та сипучими порошкоподібними матеріалами в агрегаті ківш-піч, який оснащений закріпленою на корпусі ковша під його склепінням фурмою для продування рідкого металу інертним газом із встановленим у верхній її частині захисним конусом, що має сопла для подачі інертного газу на шлак навколо фурми, при цьому порожнисті електроди встановлені в отворах по центру склепіння ковша, а пристрій для продувки рідкого металу в днищі ковша розміщено зі зсувом від осей порожнистих електродів [Патент Росії № 2532243, С21С 7/00,2014]. Недоліком АКОС є складність агрегату, а також недоцільність застосування комплексу перерахованих методів та пристроїв для подачі інертних газів в ківш. Найбільш близьким аналогом пристрою, що заявляється, вибраним як прототип, є пристрій для легування металу в ковші, що містить з вогнетривким покриттям трубу для подачі газу, на нижньому кінці якої жорстко, концентрично трубі, закріплений блок реагентів. відрізняється тим, що він забезпечений встановленими всередині труби пористими вставками, блок реагентів виконаний багатоярусним, а пористі вставки встановлені по його висоті, при цьому кількість ярусів блока відповідає кількості видів елементів, що вводяться [Патент Росії № 2082765, С21С 7/06, 1997]. Недоліками відомого пристрою є складність його підготовки до ковшової обробки. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалення пристрою для позапічної обробки металів і сплавів шляхом оснащення пристрою фільтром певного діаметра та висоти, що забезпечує кращу гомогенізацію металевої ванни та не перешкоджає циркуляції металу в об'ємі ковша при одночасній затримці шкідливих включень на стінках фільтра. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для позапічної обробки металів і сплавів, що містить ківш та вогнетривку трубу для подачі газу на осі вогнетривкої труби, перпендикулярно до неї, жорстко закріплений фільтр, виконаний у вигляді шпаристого диска певного діаметра і висоти. Застосування фільтра забезпечує затримку шкідливих включень на його стінках та видалення шлаку з поверхні металевої ванни шляхом підіймання вогнетривкої труби з фільтром, на якому затримується шлак. Запропонована конструкція забезпечує утворення додаткових циркуляційних потоків розплаву та їх інтенсифікацію, а також практичну відсутність на дзеркалі металу "ока" при збільшенні інтенсивності продування, що пояснюється розсіювальним ефектом фільтра. При збільшенні інтенсивності продування металу за рахунок встановлення шпаристого диску прискорюється перемішування рідкого металу газовими потоками, що дозволяє досягти більш високої гомогенізації розплаву за хімічним складом та температурою, інтенсифікувати дегазацію металу й видалення неметалевих включень з нього в результаті проходження рідкого металу крізь шпарини фільтра. На кресленні зображена схема пристрою для позапічної обробки металів і сплавів. Пристрій для позапічної обробки металів і сплавів у ковші 1 містить вогнетривку трубу 2 для подачі газу, на якій жорстко закріплений фільтр, виконаний у вигляді шпаристого диска 3 певного діаметра і висоти, які залежать від ємності ковша. Пристрій має вентиль 4 та витратомір 5 для регулювання подачі та витрати газу, відповідно. Пристрій для позапічної обробки металів і сплавів працює таким чином. В ківш 1, з подачею газу для роздування шлаку, заглиблюють вогнетривку трубу 2 з жорстко закріпленим на ній фільтром 3 у вигляді шпаристого диска. Подачу газу для продування металевої ванни регулюють вентилем 4, а витрату газу - витратоміром 5. Фільтр забезпечує зменшення кількості неметалічних включень за рахунок проходження рідкого металу крізь його шпарини, утворення додаткових циркуляційних потоків розплаву в результаті обминання ним диска та практичну відсутність на дзеркалі металу "ока" при збільшенні інтенсивності продування, що пояснюється розсіювальним ефектом фільтра. Після закінчення обробки газом диск 3 здійснює знімання шлаку з поверхні розплаву, що зменшує вірогідність попадання шлаку у виливок і тим самим підвищує якість металопродукції. Конструктивне виконання заявленого пристрою дозволить підвищити ефективність ковшової обробки металів і сплавів за рахунок зменшення кількості шлаку перед розливанням, інтенсифікації перемішування рідкого металу газовими потоками, що дозволяє досягти більш високої гомогенізації розплаву за хімічним складом та температурою, дегазації металу, а також видалення неметалічних включень з нього шляхом встановлення фільтру, який створює розсіювальний ефект. 60 1 UA 98602 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Пристрій для позапічної обробки металів і сплавів, що містить ківш та вогнетривку трубу для подачі газу, який відрізняється тим, що на осі вогнетривкої труби, перпендикулярно до неї, жорстко закріплений фільтр, виконаний у вигляді шпаристого диска певного діаметра і висоти. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Hress Oleksandr Volodymyrovych

Автори російською

Гресс Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: C21C 7/06

Мітки: пристрій, обробки, металів, сплавів, позапічної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98602-pristrijj-dlya-pozapichno-obrobki-metaliv-i-splaviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для позапічної обробки металів і сплавів</a>

Подібні патенти