Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ніж бурякорізальний, що містить ребристу робочу, утворену перами, перехідну та кріпильну частини, який відрізняється тим, що пера робочої частини виконані під кутом 85-87° до ріжучої кромки ножа.

Текст

Реферат: Ніж бурякорізальний містить ребристу робочу, утворену перами, перехідну та кріпильну частини. Пера робочої частини виконані під кутом 85-87° до ріжучої кромки ножа. UA 98551 U (54) НІЖ БУРЯКОРІЗАЛЬНИЙ UA 98551 U UA 98551 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до пристроїв цукрової промисловості для подрібнення коренеплодів, а саме до ножів для нарізання цукрового буряку в бурякову стружку. В цукровій промисловості України основним типом бурякорізок для подрібнення буряків на стружку є відцентрові бурякорізки, в яких використовуються різальні пристрої - бурякорізальні ножі. Вони закріплюються попарно в ножовій рамі бурякорізки та відповідним чином регулюються для отримання стружки заданого типу. Відомий ніж бурякорізальний, який має ребристу робочу частину із заточеною різальною кромкою і кріпильною частиною. Ребриста робоча частина ножа виконується перпендикулярно до різальної кромки ножа [Гребенюк СМ. Технологическое оборудование сахарных заводов. Μ.: Пищевая пром-сть, 1983. - 520 с.]. Ножі стаціонарно розміщують, відповідним чином регулюють та закріплюють в поворотній ножовій рамі. Недоліком конструкції зазначеного ножа є те, що при переміщенні буряку від одного ножа до наступного під дією маси буряків, що потрапляє в бурякорізку через завантажувальний бункер, відбувається зміщення траєкторії руху і форма стружки не відповідає очікуваній. Відомо, що для отримання бурякової стружки високої якості необхідне виконання двох умов: 1. Точне регулювання взаємного положення ножів на заданий вид стружки. 2. Забезпечення незмінної кругової траєкторії буряку по внутрішньому радіусу бурякорізки. При русі буряку в бурякорізці, де встановлені типові ножі, відбувається наступне. Після зрізання стружки буряку на першій парі ножів, він під масою буряків зміщується вниз, тобто буряк рухається по низхідних спіралеподібних траєкторіях, і при різанні на другій парі ножів форма стружки внаслідок цього змінюється. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення бурякорізального ножа за рахунок зміни геометрії заточки, що дозволить досягти отримання стружки високої якості заданої форми. Ніж бурякорізальний складається з ребристої робочої, утвореної перами, перехідної та кріпильної частин. Згідно з корисною моделлю пера робочої частини виконуються під кутом 85-87° до ріжучої кромки ножа. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та технічним результатом полягає в наступному. Бурякорізальний ніж виконується з нарізкою робочої частини пер ножа під кутом α до ріжучої кромки ножа. Пера мають такий кут α, що забезпечують після проходження ріжучої кромки ножа рух буряків по нарізаній робочій частині ножа вгору. При подальшому русі буряку по внутрішній гладкій поверхні корпусу бурякорізки до наступної різальної кромки ножа, під дією сили тяжіння та маси буряків, що потрапляють через завантажувальний пристрій буряк буде зміщуватись вниз. Кут підйому нарізаної робочої частини бурякорізального ножа α повинен бути таким, щоб при попаданні на різальну кромку наступного ножа буряк змістився вниз і лінія різу буряку відповідала концентричній лінійній траєкторії. В цьому випадку виконується друга умова отримання бурякової стружки високої якості заданого профілю. Таким чином, сукупність запропонованих ознак дозволяє забезпечити в повному об'ємі очікуваний технічний результат. Запропоноване рішення пояснюється кресленням, де на фіг. 1 показаний вид ножа зверху, на фіг. 2, - вертикальний розріз А-А по лінії, вказаній на фіг. 1, на фіг. 3 - вид ножа Б з торцевої поверхні. Ніж бурякорізальний складається з ребристих робочої 1, перехідної 2 та кріпильної 3 частин. Основою ножа служить профільований металевий лист. Ребриста робоча частина 1 утворена перами 4. Ніж бурякорізальний працює наступним чином. Ніж встановлюють кріпильною частиною 3 в ножову раму і закріплюють. Потім ніж з ножовою рамою встановлюють в відцентрову бурякорізку. При обертанні завитка бурякорізки коренеплоди буряку відцентровою силою притискаються до внутрішньої поверхні корпуса бурякорізки і потрапляють на ріжучу кромку робочої частини 1 ножа (фіг. 1, 3). Відбувається зрізування буряку на стружку. При русі по перах ножа, які нарізані під кутом α, буряк отримує висхідну траєкторію руху, та під дією власної сили тяжіння та буряків, які потрапляють в бурякорізку через завантажувальний пристрій, при проходженні відстані, на якій встановлений наступний ніж, буряк опускається вниз на таку ж величину. Такий рух буряку по внутрішній поверхні бурякорізки дозволить йому потрапити на ріжучу кромку наступного ножа так, що зрізання буряку в стружку завершиться утворенням тієї форми, на яку було здійснено регулювання взаємного положення ножів. 1 UA 98551 U 5 10 15 Отримана стружка через прорізі ножових рам сходить з ножа і потрапляє на подальшу переробку. Що стосується кута виконання робочих пер ножа, то він повинен бути виконаний в межах 8587° до ріжучої кромки ножа, що відповідає зміщенню траєкторії руху буряку при оптимальній швидкості різання в межах 4…8 м/с. При виконанні кута підйому робочих пер ножа більше 87° при підході буряку на різальну кромку наступного ножа під дією сили тяжіння він зміститься вниз і форма стружки не буде відповідати тій формі, на яку було проведено взаємне регулювання ножів. При виконанні кромки ножа на кут менше 85° підйом буряку буде занадто великий, що також негативно вплине на отримання заданої форми стружки. Технічний результат від використання запропонованого бурякорізального ножа полягає в наступному. При вказаному виконанні нарізання пер ножа досягається отримання високоякісної бурякової стружки заданого профілю, що має велику площу дифундування і малий шлях та не містить браку. Це дозволить покращити роботу дифузійних апаратів та отримати додатковий цукор. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Ніж бурякорізальний, що містить ребристу робочу, утворену перами, перехідну та кріпильну частини, який відрізняється тим, що пера робочої частини виконані під кутом 85-87° до ріжучої кромки ножа. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Ponomarenko Vitalii Vasyliovych, Pushanko Mykola Mykolaiovych

Автори російською

Пономаренко Виталий Васильевич, Пушанко Николай Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B26B 9/00

Мітки: бурякорізальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98551-nizh-buryakorizalnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ніж бурякорізальний</a>

Подібні патенти