Спосіб хірургічного лікування пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки, що включає використання підщелепного доступу в поєднанні з розсіченням нижньої губи, проведення остеотомії нижньої щелепи у фронтальному відділі, відведення кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, часткову резекцію верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видалення пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи з подальшою репозицією та фіксацією фрагментів нижньої щелепи та ушиванням операційної рани, який відрізняється тим, що підщелепним доступом без розсічення нижньої губи остеотомію нижньої щелепи проводять у вигляді "сходинки" в ділянці її тіла на стороні ураження за зубним рядом з подальшим відведенням кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, частковою резекцією верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видаленням пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи, після чого проводять репозицію та фіксацію фрагментів нижньої щелепи з пошаровим ушиванням операційної рани.

Текст

Реферат: Спосіб хірургічного лікування пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки включає використання підщелепного доступу в поєднанні з розсіченням нижньої губи, проведення остеотомії нижньої щелепи у фронтальному відділі, відведення кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, часткову резекцію верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видалення пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи з подальшою репозицією та фіксацією фрагментів нижньої щелепи та ушиванням операційної рани. Підщелепним доступом без розсічення нижньої губи остеотомію нижньої щелепи проводять у вигляді «сходинки» в ділянці її тіла на стороні ураження за зубним рядом з подальшим відведенням кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, частковою резекцією верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видаленням пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи, після чого проводять репозицію та фіксацію фрагментів нижньої щелепи з пошаровим ушиванням операційної рани. UA 98431 U (54) СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПУХЛИН ГЛИБОКИХ ПРОСТОРІВ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ UA 98431 U UA 98431 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель, що заявляється, належить до медицини, а саме до щелепно-лицевої хірургії та оториноларингології, і призначена для лікування пухлин крилощелепного, підскроневого та парафарингіального просторів, що поширюються на верхню щелепу. Лікування пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки, зокрема крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого, продовжує залишатися складною хірургічною проблемою. Це пов'язано з глибиною розташування зазначених ділянок, що обумовлює труднощі у їх візуалізації та радикальному видаленні. Особливо це стосується випадків поширення пухлин в сусідні ділянки з ураженням поруч розташованих анатомічних утворень, зокрема горба верхньої щелепи. Саме радикальне видалення новоутворень вказаної локалізації, особливо у випадку їх поширення на кісткові структури лицевого черепа, являється головною метою лікування. Разом з тим досягнення даної мети можливе за умови вибору раціонального оперативного доступу для адекватної візуалізації новоутворення та радикального його видалення єдиним блоком з ураженими кістковими структурами. Важливим аспектом даного лікування слід вважати необхідність збереження шляхів колатерального кровопостачання та естетичні результати лікування. Так, відомий спосіб хірургічного лікування новоутворень глибоких просторів щелепнолицевої ділянки, що поширюються на верхню щелепу, включає внутрішньо-ротове видалення новоутворення з одномоментною частковою резекцією ураженої верхньої щелепи доступом по перехідній та крило-щелепній складкам. [1]. Недоліком цього способу являється його низька клінічна ефективність, пов'язана з недостатньою візуалізацією глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки, формуванням вузького ранового каналу, що часто супроводжується локальними рецидивами захворювання. Найбільш близьким до способу, що заявляється, вибраний як прототип, є спосіб, який включає використання підщелепного доступу в поєднанні з розсіченням нижньої губи, проведенні остеотомії нижньої щелепи у фронтальному відділі з відведенням кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, частковій резекції верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видаленні пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи з подальшою репозицією та фіксацією фрагментів нижньої щелепи з ушиванням операційної рани. [2]. Недоліком описаного способу є висока травматичність операції та низький естетичний ефект оперативного втручання, а також можливе виникнення деформації нижньої губи з порушенням її функції. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності хірургічного лікування пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки з їх поширенням на верхню щелепу за рахунок модифікації оперативного доступу, що зменшує травматичність операції та покращує її естетичні наслідки. Технічний результат буде полягати у видаленні пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки одним блоком з ураженою частиною верхньої щелепи. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі хірургічного лікування пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки, що поширюються на верхню щелепу, який полягає у використанні підщелепного доступу в поєднанні з розсіченням нижньої губи, проведенні остеотомії нижньої щелепи у фронтальному відділі, відведенні кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, частковій резекції верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видаленні пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи з подальшою репозицією та фіксацією фрагментів нижньої щелепи та ушиванням операційної рани, згідно з корисною моделлю, підщелепним доступом без розсічення нижньої губи остеотомію нижньої щелепи проводять у вигляді "сходинки" в ділянці її тіла на стороні ураження за зубним рядом з подальшим відведенням кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, частковою резекцією верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видаленням пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи, після чого проводять репозицію та фіксацію фрагментів нижньої щелепи з пошаровим ушиванням операційної рани. Відмінною особливістю способу, що заявляється, є спосіб проведення остеотомії нижньої щелепи у вигляді сходинки та її місце в ділянці тіла щелепи на стороні ураження за зубним рядом. Слід зазначити, що застосування даного способу можливе у поєднанні з верхнім доступом до підскроневої ямки. 1 UA 98431 U 5 10 15 20 25 30 35 Спосіб здійснюють наступним чином. Під ендотрахеальним наркозом проводять розріз шкіри та підшкірної клітковини в підщелепній ділянці на стороні ураження на 2 см нижче краю щелепи і паралельно йому. Тупим та гострим шляхом скелетують нижній край та передню поверхню нижньої щелепи попереду жувального м'яза, роблять сходинкоподібний розпил зовнішньої кортикальної пластинки щелепи. Встановлюють дві титанові пластини з гвинтами паралельно горизонтальному розпилу таким чином, щоб вертикальні розпили проходили через середини пластин. Після цього пластини з гвинтами видаляють і проводять остаточну остеотомію щелепи. Остеотомований фрагмент щелепи меншого розміру відводять доверху на назовні, чим досягається доступ до крило-щелепного простору, а через нього до парафарингіального та нижнього відділу підскроневого просторів. Проводять виділення нижньо-латерального полюсів пухлини. Після цього в порожнині рота проводять розріз слизової оболонки та окістя по верхній перехідній складці з переходом на крило-щелепну складку. Оголюють передньо-латеральну поверхню верхньої щелепи, проводять її горизонтальну остеотомію до рівня не ураженої пухлиною частини щелепи. На відповідному поширеності процесу рівні розсікають альвеолярний паросток між зубами у сагітальній площині. Далі в залежності від ураження верхньої щелепи розсікають тверде піднебіння з відшаруванням слизової оболонки та окістя чи без нього. М'яке піднебіння максимально зберігають. Далі виділяють верхній і медіальний полюси пухлини, яка єдиним блоком з резектованою частиною щелепи виводять в операційну рану, після чого її видаляють. На наступному етапі фрагменти нижньої щелепи співставляють, проводять їх фіксацію титановими пластинами з гвинтами, причому останні розташовують в попередньо сформованих отворах. Рану в підщелепній ділянці пошарово зашивають, в порожнині рота - перекривають збереженою слизовою оболонкою та окістям або ведуть відкритим способом під тампоном, просоченим антисептиком. Перевагами запропонованого способу є видалення пухлини в єдиному блоці з ураженою частиною верхньої щелепи зі зменшенням травматичності оперативного втручання та з покращенням естетичних наслідків лікування. Запропонований спосіб апробовано на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у відділенні ЛОР онкології ДУ "НДІ оториноларингології імені О.С Коломійченка Національної академії медичних наук України". Отриманий позитивний результат дозволяє рекомендувати його для впровадження в клінічну практику. Джерела інформації: 1. Пачес А.И. Опухоли головы и шеи / АМН СССР. - М.: Медицина, 1983. - 416 с., ил. 2. Маланчук В.О., Копчак А.В. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные поражения челюстно-лицевой области и шеи. - К., 2008. - 271с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 50 Спосіб хірургічного лікування пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки, що включає використання підщелепного доступу в поєднанні з розсіченням нижньої губи, проведення остеотомії нижньої щелепи у фронтальному відділі, відведення кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, часткову резекцію верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видалення пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи з подальшою репозицією та фіксацією фрагментів нижньої щелепи та ушиванням операційної рани, який відрізняється тим, що підщелепним доступом без розсічення нижньої губи остеотомію нижньої щелепи проводять у вигляді "сходинки" в ділянці її тіла на стороні ураження за зубним рядом з подальшим відведенням кісткового фрагмента доверху та назовні зі створенням доступу до крило-щелепного, парафарингіального, підскроневого просторів, частковою резекцією верхньої щелепи з внутрішньо ротового доступу та видаленням пухлини в одному блоці з резектованою частиною ураженої щелепи, після чого проводять репозицію та фіксацію фрагментів нижньої щелепи з пошаровим ушиванням операційної рани. 55 Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Malanchuk Vladyslav Oleksandrovych, Chepurnyi Yurii Volodymyrovych

Автори російською

Маланчук Владислав Александрович, Чепурный Юрий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: щелепно-лицевої, спосіб, пухлин, лікування, просторів, глибоких, ділянки, хірургічного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98431-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-pukhlin-glibokikh-prostoriv-shhelepno-licevo-dilyanki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування пухлин глибоких просторів щелепно-лицевої ділянки</a>

Подібні патенти