Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для подачі зварювального дроту, що містить розміщені в корпусі кулачок, з'єднаний з приводом, стопорний захват і привідний подавальний захват з отвором для дроту, який відрізняється тим, що він обладнаний важелем, шарнірно закріпленим одним кінцем на корпусі, кулісою, що взаємодіє одним кінцем з кулачком привода і шарнірно пов'язана з важелем і роликами, які змонтовані на вільних кінцях куліси і важеля з рівновіддаленими від осі шарніра куліси та важеля.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що важіль і куліса взаємно підпружинені.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що захват встановлений на важелі, а діаметр отвору захвата перевищує його товщину у 10 разів.

Текст

Реферат: Пристрій для подачі зварювального дроту містить розміщені в корпусі кулачок, з'єднаний з приводом, стопорний захват і привідний подавальний захват з отвором для дроту. Пристрій обладнаний важелем, шарнірно закріпленим одним кінцем на корпусі, кулісою, що взаємодіє одним кінцем з кулачком привода і шарнірно пов'язана з важелем і роликами, які змонтовані на вільних кінцях куліси і важеля з рівновіддаленими від осі шарніра куліси та важеля. UA 98371 U (12) UA 98371 U UA 98371 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі електродугового зварювання і наплавлення, зокрема до пристроїв для подачі зварювального дроту і може бути використаний в конструкціях зварювальних напівавтоматів. Відомо, що для механізованого зварювання і наплавлення використовують рукавні напівавтомати з різноманітними пальниками, а також спеціальні види напівавтоматів, у яких використовуються додаткові пристрої для подачі зварювального дроту тягнучого і штовхаючого типу (Основы сварочного производства / О.И. Стеклов, Учебник для средних ПТУ. - М. Высшая школа, 1986). Недоліком таких напівавтоматів є їх велика маса і складна система керування. Відомий пристрій для відновлення деталей, що включає в себе подачу низьковуглецевого дроту з попереднім укладанням матеріалу, який містить легуючі елементи (Ремонт машин / О.І. Сідашенко, О.А. Науменко, А.Я. Поліський та ін… За ред… О.І. Сідашенка, А.Я. Поліського. - К. Урожай, 1994.) Недоліком такого пристрою є нерівномірне укладання наплавленого шару, що унеможливлює отримання необхідних експлуатаційних показників, а також висока трудомісткість та довготривалість технологічного процесу. В основу корисної моделі поставлена задача збільшення продуктивності праці за рахунок спрощення переналадки та підвищення зносостійкості захвату. Поставлена задача вирішується тим, що запропонований пристрій обладнаний важелем, шарнірно закріпленим одним кінцем на корпусі, кулісою, яка взаємодіє одним кінцем з кулачком привода і шарнірно пов'язана з важелем і роликами, що змонтовані на вільних кінцях куліси важеля та рівновіддаленими від осі шарніра куліси і важеля. При цьому важіль і куліса взаємно підпружинені, захват встановлений на важелі, а діаметр отвору захвату перевищує його товщину в 10 разів. Суть корисної моделі пояснюється кресленням. На кресленні схема розміщення основних деталей пристрою. Пристрій для подачі зварювального дроту містить корпус 1 з закріпленим на ньому двигуном 2, захватом-стопором 3, рукавом 4 подачі з гвинтом 5, кулісою 6, що взаємодіє з кулачком 7, роликом 8 та віссю 9. Куліса 6 через шарнір 10 зв'язана з важелем 11, який шарнірно з'єднаний з корпусом 1 віссю 12 і містить у собі ролик 13 з віссю 14 і пружину 15 з механізмом 16 підтискання. Рухомий захват 17, який площинами контактує з роликами 8 і 13, має отвір 18, діаметр якого в 10 разів більший від його товщини. Захват 17 впирається торцем у виступ 19 важеля 11 і робочими кромками взаємодіє із зварювальним дротом 20. Вісь роликів 8 і 13 розміщена на однакову відстань від шарніра 10. Пристрій для подачі зварювального дроту працює наступним чином. Кулачок 7, що приводиться в рух двигуном 2, тисне на кулісу 6, яка повертаючись навколо шарніра 10, через ролик 8 з віссю 9 передає тиск на рухомий захват 17 і зварювальний дріт 20, ролик 13 на осі 14. При подальшому обертанні кулачка 7 куліса 6 через шарнір 10 повертає на осі 12 важіль 11, штовхаючи при цьому заклинений дріт 20 у напрямку стрілки в рукав 4 подачі, який закріплений у корпусі 1 гвинтом 5. При подальшому обертанні кулачка 7 куліса 6 рухається у зворотному напрямку, відтягуючи при цьому ролик 8 від зварювального дроту 20 і захвата 17 і тиснучи на пружину 15, зусилля якої регулюється механізмом 16 підтискання, через неї повертає важіль 11 навколо осі 12 у зворотному напрямку. Важіль виступом 19 зрушує захват 17 у напрямку, зворотному подачі дроту 20. При цьому захват-стопор 3, наприклад шариковий, не дозволяє зварювальному дроту 20 рухатися у зворотному напрямку. Таким чином, зварювальний дріт 20 імпульсами подається в зону зварювання. Кожний крок подачі дроту рівний приблизно подвійному ексцентриситету кулачка 7. За кожний оберт кулачка 7 зварювальний дріт 20 отримує два поперекових коливання, які сприяють зниженню зусилля проштовхування дроту 20 по рукаву 4 подачі. Отвір 18 у захваті 17 в декілька разів більше діаметра зварювального дроту 20, робоча кромка захвату 17 тисне на дріт напроти роликів 8 і 13. Враховуючи, що периметр робочої кромки захвату 17 більший, його спрацювання в декілька разів менше у порівнянні із звичайним пластинчатим захватом. Крім того, одним захватом 17 можна подавати дріт 20 різних діаметрів. Як рухомий захват 17 можна використовувати невеликий шарикопідшипник. Для того, щоб отримати велике штовхаюче зусилля, повинні працювати обидві кромки отвору 18 захвату 17. Ця умова виконується тоді, коли осі 9 і 14 роликів 8 і 13 рівновіддалені від осі шарніра 10, що з'єднує кулісу 6, та важіль 11. 1 UA 98371 U Враховуючи, що один і той же пристрій забезпечує подачу зварювального дроту без переналадки, підвищується продуктивність праці і спрощується обслуговування обладнання. Крім цього, підвищується стійкість захвату, що збільшує ресурс роботи пристрою. 5 10 15 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 1. Пристрій для подачі зварювального дроту, що містить розміщені в корпусі кулачок, з'єднаний з приводом, стопорний захват і привідний подавальний захват з отвором для дроту, який відрізняється тим, що він обладнаний важелем, шарнірно закріпленим одним кінцем на корпусі, кулісою, що взаємодіє одним кінцем з кулачком привода і шарнірно пов'язана з важелем і роликами, які змонтовані на вільних кінцях куліси і важеля з рівновіддаленими від осі шарніра куліси та важеля. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що важіль і куліса взаємно підпружинені. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що захват встановлений на важелі, а діаметр отвору захвата перевищує його товщину у 10 разів. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Bonchyk Vitalii Semenovych

Автори російською

Бончик Виталий Семенович

МПК / Мітки

МПК: B23K 9/00

Мітки: зварювального, пристрій, подачі, дроту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98371-pristrijj-dlya-podachi-zvaryuvalnogo-drotu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для подачі зварювального дроту</a>

Подібні патенти