Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для розрізання листового матеріалу, що містить корпус, дві фрези у формі усіченого конуса, який відрізняється тим, що в корпусі з можливістю обертання встановлено шпиндель, до одного з кінців якого жорстко закріплена фреза, яка має форму усіченого конуса, більший діаметр якого встановлений у виточку, виконану на торці більшого діаметра другої фрези, таким чином, що зубці першої фрези перекриті зубцями другої фрези, яка жорстко закріплена на валу, встановленому з можливістю обертання у шпинделі.

Текст

Реферат: Пристрій для розрізання листового матеріалу містить корпус, дві фрези у формі усіченого конуса. В корпусі з можливістю обертання встановлено шпиндель, до одного з кінців якого жорстко закріплена фреза, яка має форму усіченого конуса, більший діаметр якого встановлений у виточку, виконану на торці більшого діаметра другої фрези, таким чином, що зубці першої фрези перекриті зубцями другої фрези, яка жорстко закріплена на валу, встановленому з можливістю обертання у шпинделі. UA 98361 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ РОЗРІЗАННЯ ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ UA 98361 U UA 98361 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі обробки як металевих так і не металевих матеріалів різанням і може бути використано при розрізанні листового матеріалу. Є відома конструкція для розрізання матеріалу [1], що містить кінцеву циліндричну фрезу, хвостовик якої встановлений у шпиндель верстата. Недоліком цієї конструкції є те, що після процесу розрізання торці виробу мають різну якість оброблених поверхонь, це обумовлено тим, що в процесі розрізання з одного боку кінцевої циліндричної фрези (при врізанні зуба у матеріал) має місце різання проти подачі (зустрічне фрезерування), а з іншої (при виході зуба із матеріалу) - за подачею (побіжне фрезерування). Також є відома конструкція пристрою для розрізання листового матеріалу [2], що містить дискову фрезу, яка встановлена на оправці, а вона у свою чергу встановлена у шпиндель верстата. Недоліком конструкції є те, що при виході дискової фрези з матеріалу на кромках зрізу утворюються задирки. Також є негативна дія від складових сили різання (особливо від тангенціальної), які генерують в деяких випадках вібрації виробу, що проявляється шумом та пониженням якості торцевої поверхні зрізу тощо. Найбільш близьким аналогом є конструкція пристрою для розпилювання [3], що оснащено двома дисковими фрезами, які мають форму усіченого конуса, одна з яких жорстко прикріплена до одного з приводних валів, менший діаметр якої влаштований з зазором у виточку, виконану у торці меншого діаметра другої дискової фрези, жорстко прикріпленої до другого приводного вала. Недоліком конструкцій є те, що при обертанні обох фрез в протилежні сторони на кромках зрізу матеріалу виникають задирки (при виході зубців дискової фрез) на протилежних сторонах, це ускладнює подальшу обробку матеріалів, які мають одну чистову сторону, а іншу чорнову. В основу корисної моделі поставлена задача, що спрямована на отримання однакової якості оброблених торців виробу та урівноваження складових сили різання, які діють на заготовку. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для розрізання листового матеріалу оснащений корпусом, у якому з можливістю обертання встановлено шпиндель, до одного з кінців якого жорстко закріплена фреза, яка має форму усіченого конуса, більший діаметр якого встановлений у виточку, виконану на торці більшого діаметра другої фрези, таким чином, що зубці першої фрези перекриті зубцями другої фрези, яка жорстко закріплена на валу, встановленому з можливістю обертання у шпинделі. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на фіг. 1 зображено пристрій для розрізання листового матеріалу, на фіг. 2 зображено вид А фіг. 1, на фіг. 3 зображено елемент Б фіг. 1. Пристрій для розрізання листового матеріалу складається з корпусу 1, у який з можливістю обертання встановлено шпиндель 2, до одного з кінців якого жорстко закріплена фреза 3, яка має форму усіченого конуса, більший діаметр якого встановлений у виточку 4, виконану на торці більшого діаметра другої фрези 5, таким чином, що зубці 6 першої фрези 3 перекриті зубцями 7 другої фрези 5, яка у свою чергу жорстко закріплена на валу 8, встановленому з можливістю обертання у шпиндель 2. Пристрій для розрізання листового матеріалу працює наступним чином. Окремими приводами (на фіг. 1, фіг. 2, фіг. 3 не вказано) на дається обертання шпинделю 2 та валу 8 в різні сторони відносно один одного, а оскільки до них жорстко закріплені фрези 3 та 5 то і вони обертаються. Далі заготовка 9 (листовий матеріал) подається на ці фрези 3 та 5 таким чином, що площина заготовки 9 і ріжучі периферії фрез 3 та 5 утворюють прямий кут (90°). Таким чином кінематика руху фрез 3 та 5 щодо оброблюваних поверхонь заготовки 9 є однакова, що забезпечує однакову якість поверхонь. А сили різання, які виникають в процесі різання урівноважуються, оскільки фрези 3 та 5 обертаються в різні сторони відносно одна до одної, відповідно до чого спрямовані силові фактори. Використання цього пристрою для розрізаннялистового матеріалу дозволяє отримати однакову якість оброблених торців зрізу виробу та урівноважити сили різання, що дозволяє знизити рівень шуму різання тощо. Джерела інформації: 1. Барбашов, Ф. А. Фрезерное дело [Текст] / Ф. А. Барабашов. - М.: Высш. школа, 1973.-280 с. [стр. 75]. 2. Барбашов, Ф. А. Фрезерное дело [Текст] / Ф. А. Барабашов. - М.: Высш. школа, 1973.-280 с. [стр. 59, 82]. 3. Патент України на корисну модель UA 61433 U від 25.07.2011, бюл. № 14. МПК B23D 45/00. Пристрій для розпилювання матеріалу [Текст] / Ю. І. Сичов, А. П. Тарасюк, Б. Г. Лях, В. В. Самчук. 60 1 UA 98361 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Пристрій для розрізання листового матеріалу, що містить корпус, дві фрези у формі усіченого конуса, який відрізняється тим, що в корпусі з можливістю обертання встановлено шпиндель, до одного з кінців якого жорстко закріплена фреза, яка має форму усіченого конуса, більший діаметр якого встановлений у виточку, виконану на торці більшого діаметра другої фрези, таким чином, що зубці першої фрези перекриті зубцями другої фрези, яка жорстко закріплена на валу, встановленому з можливістю обертання у шпинделі. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Samchuk Volodymyr Volodymyrovych, Sychov Yurii Ivanovych, Liakh Benhard Hryhorovych

Автори російською

Самчук Владимир Владимирович, Сычев Юрий Иванович, Лях Бенгард Григорьевич

МПК / Мітки

МПК: B23D 45/00, B23D 47/00

Мітки: розрізання, листового, пристрій, матеріалу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98361-pristrijj-dlya-rozrizannya-listovogo-materialu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для розрізання листового матеріалу</a>

Подібні патенти