Пристрій для безполицевого обробітку ґрунту

Номер патенту: 98334

Опубліковано: 27.04.2015

Автори: Демчук Наталія Іванівна, Пугач Анастасія Валеріївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для безполицевого обробітку ґрунту, що містить щілиноріз, пустотілий дренер і з'єднаний з ним склепіннєобрушувач, розрихлюючі елементи виконані по конічній логарифмічній спіралі, вісь виконана у вигляді двох шарнірно з'єднаних між собою частин, відстань між віссю дренера і нижнім обрізом щілиноріза не менше максимального радіуса обертання розрихлюючих елементів, склепіннєобрушувач кріпиться до осі через пружний елемент, який відрізняється тим, що пружний елемент виконаний у вигляді циліндричних гумових елементів змінної жорсткості.

Текст

Реферат: Пристрій для безполицевого обробітку ґрунту містить щілиноріз, пустотілий дренер і з'єднаний з ним склепіннєобрушувач, розрихлюючі елементи виконані по конічній логарифмічній спіралі, вісь виконана у вигляді двох шарнірно з'єднаних між собою частин, відстань між віссю дренера і нижнім обрізом щілиноріза не менше максимального радіуса обертання розрихлюючих елементів, склепіннєобрушувач кріпиться до осі через пружний елемент, причому пружний елемент виконаний у вигляді циліндричних гумових елементів змінної жорсткості. UA 98334 U (54) ПРИСТРІЙ ДЛЯ БЕЗПОЛИЦЕВОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ UA 98334 U UA 98334 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільськогосподарської техніки, зокрема до знарядь для безполицевого обробітку ґрунту, що зазнає впливу водної і вітрової ерозії. Відоме знаряддя для обробітку ґрунту (SU № 725584, МПК А01В 13/10), що включає пасивний розрихлюючий робочий орган і розташовані горизонтально в його нижній частині ротаційний розпушувач з механізмом привода. Недоліком даної конструкції є додаткові затрати енергії на привід ротаційного розрихлювача, складність і низька надійність конструкції привода. Найбільш близьким за технічною суттю і результатом, який досягається, є пристрій для безполицевого обробітку ґрунту (UA № 70614 МПК А01В 13/00), що містить щілиноріз, пустотілий дренер і з'єднаний з ним склепіннєобрушувач, розрихлюючі елементи виконані по конічній логарифмічній спіралі, вісь виконана у вигляді двох шарнірно з'єднаних між собою частин, відстань між віссю дренера і нижнім обрізом щілиноріза не менше максимального радіуса обертання розрихлюючих елементів, склепіннєобрушувач кріпиться до осі через пружний елемент, що виконаний у вигляді пустотілого циліндра з двома пружинами стиску. Недоліком даної конструкції є забивання ґрунту і рослинних решток в міжвитковий простір пружини, що призводить до втрати працездатності останньої. Задачею корисної моделі є збереження працездатності знаряддя при складних умовах роботи. Поставлена задача вирішується тим, що пружний елемент виконаний у вигляді циліндричних гумових елементів змінної жорсткості. Загальною ознакою продукту, що заявляється, є щілиноріз, пустотілий дренер і з'єднаний з ним склепіннєобрушувач, розрихлюючі елементи виконані по конічній логарифмічній спіралі, вісь виконана у вигляді двох шарнірно з'єднаних між собою частин, відстань між віссю дренера і нижнім обрізом щілиноріза не менше максимального радіуса обертання розрихлюючих елементів, склепіннєобрушувач кріпиться до осі через пружний елемент. Відмінною ознакою продукту, що заявляється, є те, що пружний елемент виконаний у вигляді циліндричних гумових елементів змінної жорсткості. За наявними у авторів відомостями сукупність ознак, що заявляються і характеризують суть корисної моделі, не відома на даному рівні техніки. Отже корисна модель, що заявляється, відповідає критерію "новизна". Суть корисної моделі, що заявляється, не випливає явно з відомого авторам рівня техніки. Сукупність ознак, що характеризують відомі рішення, не забезпечують досягнення нових результатів і тільки наявність перерахованих вище відмінних ознак забезпечує одержання нового, більш високого технічного результату. Корисна модель пояснюється графічно, де на фіг. 1 зображено пристрій для безполицевого обробітку ґрунту, вид збоку; на фіг. 2 - пружний елемент. Пристрій для безполицевого обробітку ґрунту складається з щілиноріза 1, на якому змонтований нерухомо пустотілий дренер 2. У встановлені в дренер 2 радіально-упорні підшипники 3 встановлена вісь 4, виконана з двох шарнірно з'єднаних між собою частин, на задній з яких за рахунок замкового пристрою 5 встановлений склепіннєобрушувач з розрихлюючими елементами 6 і ребрами жорсткості 7. Склепіннєобрушувач кріпиться до осі через пружний елемент 8, що виконаний у вигляді циліндричних гумових елементів 9 змінної жорсткості. Пристрій для безполицевого обробітку ґрунту працює наступним чином. При переміщенні щілиноріз 1 нарізає щілину, а дренер утворює дрену, вісь 4 з розрихлюючими елементами 6 обертається в підшипникових опорах 3 під дією поперечної складової реакції ґрунту на встановленні по конічній логарифмічній спіралі розрихлюючих елементів 6. Склепіннєобрушувач кріпиться до осі через пружний елемент 8, що виконаний у вигляді циліндричних гумових елементів 9 змінної жорсткості. Встановлення дренера 2 на щілинорізі 1 і виконання осі 4 з двох шарнірно з'єднаних між собою частин дозволяє підтримувати автоколивальний процес під час переміщення робочого органу. Запропонована конструкція дозволить зменшити навантаження на підшипниковий вузол, підвищити якість рихлення ґрунту за рахунок процесу автоколивання. Запропонована корисна модель може бути багаторазово відтворена і використана у вигляді пристрою для безполицевого обробітку ґрунту. Отже, корисна модель відповідає критерію "промислова застосовність". 60 1 UA 98334 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Пристрій для безполицевого обробітку ґрунту, що містить щілиноріз, пустотілий дренер і з'єднаний з ним склепіннєобрушувач, розрихлюючі елементи виконані по конічній логарифмічній спіралі, вісь виконана у вигляді двох шарнірно з'єднаних між собою частин, відстань між віссю дренера і нижнім обрізом щілиноріза не менше максимального радіуса обертання розрихлюючих елементів, склепіннєобрушувач кріпиться до осі через пружний елемент, який відрізняється тим, що пружний елемент виконаний у вигляді циліндричних гумових елементів змінної жорсткості. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Demchuk Natalia Ivanivna

Автори російською

Демчук Наталья Ивановна

МПК / Мітки

МПК: A01B 13/00

Мітки: безполицевого, обробітку, ґрунту, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98334-pristrijj-dlya-bezpolicevogo-obrobitku-runtu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для безполицевого обробітку ґрунту</a>

Подібні патенти