Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для зменшення жорсткості води, що включає корпус, магніти, які утворюють магнітну систему, полюсні наконечники, що утворюють канал, по якому рухається рідина, на виході канал має дросельний отвір перемінної площі поперечного перетину, який відрізняється тим, що встановлені дві пари неодимових магнітів, які розміщені опозитно та орієнтовано відносно один одного різнойменними полюсами.

Текст

Реферат: UA 98279 U UA 98279 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Описана корисна модель належить до пристроїв промислової водопідготовки та водовідведення, зокрема до магнітної обробки проточної води в системах водопостачання промислових підприємств, агропромислового комплексу та в інших галузях. Відомий пристрій магнітної обробки води [Авторське свідоцтво. СРСР № 1608134 А, кл. С 02 F 1/48, 1990, Бюл. № 43.], що містить вхідний та вихідний патрубки, магнітну систему з постійними прямокутними магнітами, які орієнтовані один до одного різнойменними полюсами, що утворюють магнітопровід, виконаний у вигляді двох насадок U-подібної форми. Основним недоліком цього пристрою є низька ефективність і продуктивність обробки, завдяки конструктивним недолікам, має значні масогабаритні характеристики. Найбільш близьким, до пропонованого за сукупністю ознак, є відомий пристрій для магнітної обробки води, спирту і водно-спиртової суміші [Патент № 36504 Україна, кл. А С12G3/02, опубл. 2001, Бюл. № 3], він складається з корпусу, магнітів, які утворюють магнітну систему, полюсних наконечників, що утворюють канал, по якому рухається рідина, на виході канал має дросельний отвір перемінної площі поперечного перетину. Недоліком такого технічного рішення є те, що використовується магнітна енергія лише бокових поверхонь магнітів, і це зменшує ефективність їх використання та якість обробки води. В основу корисної моделі поставлена задача розробити пристрій для зменшення жорсткості води, в якому шляхом встановлення неодимових магнітів підвищити ефективність обробки її в потоці, та забезпечити виділення надлишку солей жорсткості, іонів тяжких металів. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій для зменшення жорсткості води, що включає корпус, магніти, які утворюють магнітну систему, полюсні наконечники, що утворюють канал, по якому рухається рідина, на виході канал має дросельний отвір перемінної площі поперечного перетину, згідно пропонованої корисної моделі, встановлено дві пари неодимових магнітів, які розміщені опозитно та орієнтовано один до одного різнойменними полюсами. Завдяки такому розташуванню неодимових магнітів створюється максимально можливе значення магнітної індукції та намагнічуючої сили. Розміщення магнітів опозитно і орієнтування їх один до одного різнойменними полюсами дозволяє підвищити рівномірність обробки при різних витратах рідини, тому, що потік рідини рухається перпендикулярно силовим магнітним лініям. Суть запропонованої корисної моделі пояснюється кресленням. На фіг. 1 - зображено загальний вигляд; На фіг. 2 - вид А. Пристрій включає корпус 1, неодимові магніти 2, які утворюють магнітну систему, полюсні наконечники 3, що утворюють канал 4, по якому рухається рідина. На виході канал 4 має дросельний отвір 5 перемінної площі поперечного перетину. Пристрій працює наступним чином. Вода надходить через корпус 1 із трубопроводу в канал 4 і рухається по ньому, при цьому, перетинає перпендикулярні силові магнітні лінії і обробляється магнітним полем неодимових магнітів 2, які опозитно орієнтуються відносно один одного різнойменними полюсами, що знаходяться в полюсних наконечниках 3. Потім, рідина витікає з отвору 5 із постійною швидкістю, незалежно від тиску в каналі. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 Пристрій для зменшення жорсткості води, що включає корпус, магніти, які утворюють магнітну систему, полюсні наконечники, що утворюють канал, по якому рухається рідина, на виході канал має дросельний отвір перемінної площі поперечного перетину, який відрізняється тим, що встановлені дві пари неодимових магнітів, які розміщені опозитно та орієнтовано відносно один одного різнойменними полюсами. 1 UA 98279 U Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kovalenko Liubov Rafailivna, Kovalenko Oleksandr Ivanovych

Автори російською

Коваленко Любовь Рафаиловна, Коваленко Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: C02F 1/48

Мітки: води, жорсткості, пристрій, зменшення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98279-pristrijj-dlya-zmenshennya-zhorstkosti-vodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для зменшення жорсткості води</a>

Подібні патенти