Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Екструдер, що містить порожнистий корпус з розташованими в ньому з можливістю обертання двома паралельними черв'яками, а також із щонайменше одним завантажувальним і розвантажувальним отворами, який відрізняється тим, що екструдер оснащений двома додатковими черв'яками, послідовно з'єднаними з основними черв'яками своїми кінцевими ділянками, при цьому корпус оснащений щонайменше одним додатковим завантажувальним отвором, а розвантажувальний отвір виконано в місці розміщення кінцевих ділянок черв'яків.

2. Екструдер за п. 1, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки черв'яків виконані циліндричними, а корпус оснащений радіальними опорами зазначених ділянок.

3. Екструдер за п. 2, який відрізняється тим, що кожна з радіальних опор виконана у вигляді стрижня з торцевою циліндричною увігнутою поверхнею.

4. Екструдер за п. 2, який відрізняється тим, що кожна з радіальних опор виконана у вигляді двох вільнообертових роликів, розміщених у пазах корпуса.

Текст

1. Екструдер, що містить порожнистий корпус з розташованими в ньому з можливістю обертання двома паралельними черв'яками, а також із щонайменше одним завантажувальним і розвантажувальним отворами, який відрізняється тим, що екструдер оснащений двома додатковими черв'яками, послідовно з'єднаними з основними черв'яками своїми кінцевими ділянками, при цьому кор Корисна модель належить до обладнання для перероблення полімерів і матеріалів на їх основі, зокрема до черв'ячних екструдерів (пресів) і може бути використана для одержання полімервмісних композитних матеріалів (ПКМ) і виробів на їх основі (наприклад, погонних і листових). Одним з ефективних видів обладнання для одержання й переробки ПКМ є двочерв'ячні екструдери завдяки їх високим продуктивності і змішувальному ефекту [Рябинин Д. Д., Лукач Ю. Е. Смесительные машины для пластмасс и резиновых смесей. - М.: Машиностроение, 1972. - С. 212-218]. Найбільш близьким до технічного рішення є екструдер, що містить порожнистий корпус з розташованими в ньому з можливістю обертання двома паралельними черв'яками, а також із щонайменше одним завантажувальним і розвантажувальним отворами [там же, С 213, рис. 96]. Конструкція цього преса забезпечує ефективне перероблення вихідних матеріалів, але зазначений екструдер має складну конструкцію: унаслідок значних осьових зусиль, що діють з боку перероблюваного матеріалу на черв'яки, і близького розміщення черв'яків один відносно одного суттєво ускладнюється конструкція та обслуговування вузлів опорних підшипників. Також внаслі пус оснащений щонайменше одним додатковим завантажувальним отвором, а розвантажувальний отвір виконано в місці розміщення кінцевих ділянок черв'яків. 2. Екструдер за п. 1, який відрізняється тим, що кінцеві ділянки черв'яків виконані циліндричними, а корпус оснащений радіальними опорами зазначених ділянок. 3. Екструдер за п. 2, який відрізняється тим, що кожна з радіальних опор виконана у вигляді стрижня з торцевою циліндричною увігнутою поверхнею. 4. Екструдер за п. 2, який відрізняється тим, що кожна з радіальних опор виконана у вигляді двох вільнообертових роликів, розміщених у пазах корпуса. док значних розпірних зусиль має місце інтенсивне зношення робочих органів екструдера. В основу корисної моделі покладено задачу вдосконалення екструдера, в якому нове конструктивне виконання його робочих органів (черв'яків і корпуса) забезпечує зниження зусиль, що діють на черв'яки з боку перероблюваного матеріалу, що дозволяє суттєво спростити конструкцію вузлів опорних підшипників і зменшити зношення робочих органів екструдера, а отже - підвищити його надійність. Поставлена задача вирішується тим, що в екструдері, що містить порожнистий корпус з розташованими в ньому з можливістю обертання двома паралельними черв'яками, а також із щонайменше одним завантажувальним і розвантажувальним отворами, згідно з пропонованою корисною моделлю новим є те, що екструдер споряджено двома додатковими черв'яками, послідовно з'єднаними з основними черв'яками своїми кінцевими ділянками, при цьому корпус споряджено щонайменше одним додатковим завантажувальним отвором, а розвантажувальний отвір виконано в місці розміщення кінцевих ділянок черв'яків. У найприйнятніших прикладах виконання екструдера кінцеві ділянки черв'яків виконано циліндричними, а корпус споряджено радіальними опо со 00 о 9810 рами зазначених ділянок, при цьому кожна з радіальних опор виконана у вигляді стрижня з торцевою циліндричною увігнутою поверхнею або у вигляді двох вільнообертових роликів, розміщених у пазах корпуса Спорядження екструдера двома додатковими черв'яками, послідовно з'єднаними з ВІДПОВІДНИМИ основними черв'яками своїми кінцевими ділянками, а також щонайменше одним додатковим завантажувальним отвором і розміщення розвантажувального отвору в МІСЦІ кінцевих ділянок черв'яків під час переробки матеріалу взаємно компенсують осьові зусилля, які діють на складені пари подвійних черв'яків, що дозволяє відмовитися від упорних ПІДШИПНИКІВ і замінити їх радіальними або радіально-упорними Це значно знижує конструкцію й матеріалоємність вузла ПІДШИПНИКІВ І екструдера в цілому Крім того, розміщення в одному корпусі практично двох „одинарних" двочерв'ячних екструдерів також зменшує матеріало- та енергоємність машини Виконання кінцевих ділянок черв'яків циліндричними і спорядження корпуса радіальними опорами зазначених ділянок ліквідує прогин черв'яків, спричинений дією радіальних розпірних зусиль, і ВІДПОВІДНО силовий контакт гребенів нарізок черв'яків з корпусом екструдера Це суттєво уповільнює зношення робочих органів екструдера, що суттєво підвищує його надійність У разі виконання кожної з радіальних опор у вигляді стрижня з торцевою циліндричною увігнутою поверхнею забезпечує утворення своєрідного підшипника ковзання „стрижень - кінцева ділянка черв'яка", а Гі виконання у вигляді двох вільнообертових роликів, розміщених у пазах корпуса, - підшипника кочення „корпус - ролик - кінцева ділянка черв'яка", що зменшує тертя між кінцевими ділянками черв'яків і радіальними опорами Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено на Фіг 1 - поздовжній розріз екструдера, на Фіг 2 - розріз по А-А на Фіг 1, приклад виконання кожної з радіальних опор у вигляді стрижня, на Фіг 3 - те саме, у вигляді двох вільнообертових роликів Екструдер містить порожнистий корпус 1 з розташованими в ньому з можливістю обертання двома паралельними черв'яками 2 і 3, а також за вантажувальним 4 і розвантажувальним 5 отворами (Фіг 1) Екструдер споряджено двома додатковими черв'яками 6 і 7, послідовно з'єднаними з основними черв'яками 2 і 3 своїми кінцевими ділянками 8, при цьому корпус 1 споряджено щонайменше одним додатковим завантажувальним отвором 9, а розвантажувальний отвір 5 виконано в МІСЦІ розміщення кінцевих ділянок 8 черв'яків Кінцеві ділянки 8 черв'яків 2, 3, 6 і 7 можуть бути виконано циліндричними, а корпус 1 - споряджено радіальними опорами 10 зазначених ділянок Кожна з радіальних опор 10 при цьому може бути виконана у вигляді стрижня (Фіг 2) з торцевою циліндричною увігнутою поверхнею 11 або у вигляді двох вільнообертових роликів 12, розміщених у пазах 13 корпуса 1 (Фіг 3) Екструдер працює таким чином Перероблюваний матеріал надходить у завантажувальні отвори 2 і 9, захоплюється витками черв'яків 2, 3, 6 і 7, стискається, розігрівається, плавиться і у вигляді розплаву видаляється крізь розвантажувальний отвір 5 Під час переробки матеріалу осьові зусилля, які діють на складені пари подвійних черв'яків 2-6 і 3-7, взаємно компенсуються Це значно знижує конструкцію й матеріалоємність вузлів ПІДШИПНИКІВ (не показано) та екструдера в цілому Крім того, виконання кінцевих ділянок 8 черв'яків 2, 3, 6 і 7 циліндричними і спорядження корпуса радіальними опорами 10 ділянок 8 ліквідує прогин черв'яків і силовий контакт гребенів нарізок черв'яків з корпусом 1 екструдера Зазначені радіальні опори 10 також підвищують змішувальний ефект екструдера У разі виконання кожної з радіальних опор 10 у вигляді стрижня з торцевою циліндричною увігнутою поверхнею 11 забезпечує утворення своєрідного підшипника ковзання „стрижень - кінцева ділянка черв'яка 8" (Фіг 2), а м виконання у вигляді двох вільнообертових роликів, розміщених у пазах 12 корпуса 1, - підшипника кочення „корпус 1 - ролик - кінцева ділянка черв'яка 8" (Фіг 3), що зменшує тертя між кінцевими ділянками 8 черв'яків 2, З, 6, 7 і радіальними опорами 10 Пропонована корисна модель суттєво підвищує ефективність екструзійного обладнання для переробки термопластичних полімерів і композицій на їх основі \ \ \ \1\ \ \ \ X-J 9810 Фіг. 2 Комп'ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Extruder

Автори англійською

Mikulionok Ihor Olehovych

Назва патенту російською

Экструдер

Автори російською

Микуленок Игорь Олегович

МПК / Мітки

МПК: B29B 7/00, B29C 47/38

Мітки: екструдер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-9810-ekstruder.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Екструдер</a>

Подібні патенти