Спосіб прогнозування ускладнень виразкової хвороби шлунка

Номер патенту: 98090

Опубліковано: 10.04.2015

Автори: Дзюбановський Ігор Якович, Війтович Любов Євгеніївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби, який відрізняється тим, що пацієнту проводять визначення показників кількості клітин продуцентів імуноглобулінів А та Е, мітотичного та апоптичного індексів, відносного об'єму пошкоджених епітеліоцитів, при цьому враховуючи вік пацієнта.

Текст

Реферат: Спосіб прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби, при якому пацієнту проводять визначення показників кількості клітин продуцентів імуноглобулінів А та Е, мітотичного та апоптичного індексів, відносного об'єму пошкоджених епітеліоцитів, при цьому враховуючи вік пацієнта. UA 98090 U (54) СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА UA 98090 U UA 98090 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до медицини, а саме хірургії, і може бути використана для профілактики ускладнень виразкової хвороби шлунка. Відомий спосіб прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби, який включає визначення активності гліколітичного ферменту в плазмі крові [1]. Недоліком відомого способу є недостатня технологічність та діагностична інформативність. Це зумовлено тим, що цей спосіб не є специфічним щодо виду ускладнення та дає можливість діагностувати його лише в момент виникнення. Це знижує прогностичну та діагностичну цінність способу. В основу корисної моделі поставлено задачу удосконалити відомий спосіб прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби шляхом застосування методичного прийому, який дозволяє визначити стан клітинного гомеостазу слизової оболонки шлунка, чим досягається підвищення технологічності та прогностичної інформативності. Поставлена задача вирішується тим, що у способі прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби застосовуються визначення показників кількості клітин продуцентів імуноглобулінів А та Е, мітотичного і апоптичного індексів та відносного об'єму пошкоджених епітеліоцитів. При цьому враховують вік пацієнтів. При зміні значень цих показників відносно групи контролю, прогнозують розвиток ускладнень виразкової хвороби. Конкретно спосіб здійснюють таким чином. Пацієнту проводять езофагогастродуоденоскопію з біопсією периульцерозної інфільтрації, з подальшим її морфологічним, цитометричним та імунологічним дослідженням. При морфометричних вимірах стінки шлунка визначають відносний об'єм пошкоджених епітеліоцитів (ВОПЕ), мітотичний та апоптичний індекси (МІ, АІ). При оцінці стану локальних імунних реакцій вивчають активність функціонування плазматичних клітин-продуцентів імуноглобулінів (ПП Ig) А та Е за допомогою методу імунофлюоресценції. При цьому мікротомні зрізи стінки шлунка обробляли моноспецифічними сироватками проти Ig А та Ig Е, кон'югованими з ізоціанатом флюоресцеїну, застосовуючи прямий метод Кунса з відповідними контролями. Зрізи вивчають при допомозі люмінесцентного мікроскопа "Люман Р-8". В люмінесцентному світлі підраховують плазматичні 2 клітини на 1 мм слизової оболонки, що дають специфічне світіння. Для більш глибокого аналізу показників обстеження з метою прогнозування перебігу захворювання застосували нейромережевий підхід з використанням надбудови NeuroXL Classifier для програми Microsoft Excel. Це дало можливість встановити значення поєднання зміни показників кількості клітин продуцентів імуноглобулінів А та Е, мітотичного та апоптичного індексів, відносного об'єму пошкоджених епітеліоцитів, віку пацієнтів та уникнути використання великого масиву даних для здійснення прогнозу. При зміні значень цих показників відносно групи контролю, прогнозують розвиток ускладнень виразкової хвороби (таблиця). Таблиця Неускладнена виразкова хвороба шлунка (контроль) Вік ПП Іg A ПП Іg E МІ, % ВОПЕ, % АІ, % 40 45 50 369 28 0,076 30,16 4,75 Гострі ускладнення виразкової хвороби шлунка 45 496 43 0,079 35,82 5,28 Малігнізація виразки шлунка 61 173 90,5 0,07 46,55 10,16 Приклад 1. Хворий С. 55 років, госпіталізований з діагнозом: Виразкова хвороба шлунка. Ендоскопічно виявлено хронічну активну виразку малої кривизни тіла шлунка діаметром 2 см. Взяли біопсію та провели запропоновані нами обстеження. Результат: ПП Ig А - 172, ПП Ig E-91, МІ - 0,07 %, ВОПЕ - 45 %, АІ - 10 %. Оскільки отримані показники відхилялись від середнього значення, наближаючись до показників, характерних для малігнізації виразки, пацієнт був віднесений до групи ризику. Проведене планове профілактичне оперативне лікування. Пацієнт в задовільному стані виписаний із стаціонару. При контрольному обстеженні через 1 рік спостерігали нормалізацію показників до рівня контрольних. Приклад 2. Запропонованим способом провели прогнозування перебігу виразкової хвороби шлунка у 7 пацієнтів. У трьох із них виявили високий ризик розвитку ускладнень та провели планові органозберігаючі оперативні втручання. При контрольному обстеженні їх через 1 рік спостерігали нормалізацію показників до рівня контрольних, відмічалось покращення якості життя пацієнтів. 1 UA 98090 U 5 Джерела інформації: 1. Пат. 61234 України МПК А61В 10/00. Спосіб прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби / Жебеленко Я.Г. Борзенко Б.Г.; власник: Донецький національний медичний університет ім. М. Горького. - № u201100019; заявл. 04.01.2011; опубл. 11.07.2011, бюл. № 13/2011. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб прогнозування розвитку ускладнень виразкової хвороби, який відрізняється тим, що пацієнту проводять визначення показників кількості клітин продуцентів імуноглобулінів А та Е, мітотичного та апоптичного індексів, відносного об'єму пошкоджених епітеліоцитів, при цьому враховуючи вік пацієнта. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Dziubanovskyi Ihor Yakovych

Автори російською

Дзюбановский Игорь Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48, A61B 1/00, G01N 21/00

Мітки: спосіб, прогнозування, шлунка, ускладнень, хвороби, виразкової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-98090-sposib-prognozuvannya-uskladnen-virazkovo-khvorobi-shlunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування ускладнень виразкової хвороби шлунка</a>

Подібні патенти