Спосіб вимірювання ергономічних показників динамічної відповідності одягу

Номер патенту: 97356

Опубліковано: 10.03.2015

Автор: Залкінд Вікторія Вікторівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб вимірювання ергономічних показників динамічної відповідності одягу, що включає фотографування людини, поруч з якою розміщують контрольний об'єкт у вигляді квадрата паперу розміром 10×10 см, використання креслення абрису фігури людини та відповідного контрольного об'єкта, побудованих в САПР (Система автоматизованого проектування) одягу, масштабування зображення, переміщення відповідних точок абрису для досягнення пропорцій людини на фото, який відрізняється тим, що при побудові креслення абрису використовують додаткові лінії, які відображають відхилення плечової кістки від горизонталі, за допомогою яких розраховують значення кутів підняття рук людини.

Текст

Реферат: UA 97356 U UA 97356 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до легкої промисловості, а саме до способів вимірювання динамічної відповідності одягу при проведенні експериментальних досліджень в ергономіці. Динамічна відповідність одягу, яка змінюється в часі та просторі, дає можливість оптимізувати розміри неопорних частин (ділянок динамічного контакту), оптимальні значення припусків. Динамічна відповідність визначає показник зручності одягу в динаміці [1]. Так, відомий спосіб вимірювання ергономічних показників зовнішньої динамічної відповідності [1], який полягає в моделюванні реальної діяльності людини з використанням електротензометричного методу. Недоліком цього способу можна вважати необхідність використання ергономічного щиту, що веде до збільшення собівартості та трудомісткості досліджень. Найближчим по своїй суті і вибраним як прототип є спосіб [2], який полягає в фотографуванні людини, поруч з якою розміщують контрольний об'єкт у вигляді квадрата паперу розміром 10×10 см та використання креслення абрису фігури людини, яке накладають на фотографічне зображення, масштабують за допомогою контрольного об'єкта, переміщують основні точки абрису відповідно до фотографічного зображення людини. Недоліком цього способу можна вважати трудомісткість вимірювання ергономічних показників динамічної відповідності одягу. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення цього способу шляхом визначення кутів підняття рук людини в автоматизованому режимі. Задача вирішується таким чином: спосіб вимірювання ергономічних показників динамічної відповідності одягу, який полягає в фотографуванні людини, поруч з якою розміщують контрольний об'єкт у вигляді квадрата паперу розміром 10×10 см, використанні креслення абрису фігури людини та відповідного контрольного об'єкта, побудованих в САПР (Система автоматизованого проектування) одягу, масштабуванні зображення, переміщенні відповідних точок абрису для досягнення пропорцій людини на фото, згідно з корисною моделлю, при побудові креслення абрису використовують додаткові лінії, які відображають відхилення плечової кістки від горизонталі, за допомогою яких розраховують значення кутів підняття рук людини. На Фіг. 1 зображена схема вимірювання ергономічних показників зовнішньої динамічної відповідності одягу [1]. Де 1-ергономічний щит; 2-зразок одягу; 3,4-фіксатори положення окремих частин тіла. На Фіг. 2 представлено фрагмент копії екрана САПР "Грація" з фотографічним зображенням людини, контрольного об'єкта, відповідним кресленням абрису та отриманими значеннями кутів підняття рук людини. Спосіб здійснюється таким чином: для отримання ергономічних показників динамічної відповідності одягу фігуру людини фотографують при тих же умовах, що описані в прототипі, а саме: поруч з фотографованою людиною розташовуємо контрольний об'єкт (квадрат паперу розміром 10×10 см). Фотокамеру розміщують перпендикулярно базису фотографування приблизно на рівні талії. Рекомендована відстань між фотографованою людиною та фотоапаратом складає 3 м. Будують креслення абрису фігури людини та відповідного контрольного об'єкта за допомогою САПР одягу, яка підтримує аналітичне конструювання, наприклад САПР "Грація". В кресленні абрису використовують додаткові лінії, які відображають відхилення плечової кістки від горизонталі та дозволяють розрахувати кути підняття рук людини. Потім на креслення абрису накладають фотографічне зображення людини, масштабують зображення по контрольним об'єктам та переміщують відповідні точки креслення абрису для досягнення пропорцій та положення відповідних частин тіла людини на фото. При цьому відбувається автоматичне вимірювання кутів підняття рук людини, значення якого відображається в вікні табелю мір. Застосування розробленого способу дозволяє автоматизувати процес отримання ергономічних показників динамічної відповідності одягу, що знизить собівартість досліджень в ергономіці за рахунок значного зменшення часу та вартості обладнання, по зрівнянню з відомими раніше способами. Джерела інформації: 1. Ергономіка і дизайн. Проектування сучасних видів одягу: Навчальний посібник. / М.В. Колосніченко, Л.І. Зубкова, К.Л. Пашкевич, Т.О. Полька, Н.В. Остапенко, І.В. Васильєва, О.В. Колосніченко - К.: "НВЦ "Профі", 2014. - 386 с: іл. 205. 2. Патент № 88030 Україна. МПК А41Н 1/00. Спосіб безконтактного вимірювання проекційних розмірних ознак фігури людини / В.В. Залкінд; Заявлено 14.10.2013; опубл. 25.02.2014. Бюл. № 4. - 4 с. 60 1 UA 97356 UФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 Спосіб вимірювання ергономічних показників динамічної відповідності одягу, що включає фотографування людини, поруч з якою розміщують контрольний об'єкт у вигляді квадрата паперу розміром 10×10 см, використання креслення абрису фігури людини та відповідного контрольного об'єкта, побудованих в САПР (Система автоматизованого проектування) одягу, масштабування зображення, переміщення відповідних точок абрису для досягнення пропорцій людини на фото, який відрізняється тим, що при побудові креслення абрису використовують додаткові лінії, які відображають відхилення плечової кістки від горизонталі, за допомогою яких розраховують значення кутів підняття рук людини. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Zalkind Victoria Viktorivna

Автори російською

Залкинд Виктория Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A41H 43/00

Мітки: показників, динамічної, спосіб, відповідності, вимірювання, ергономічних, одягу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-97356-sposib-vimiryuvannya-ergonomichnikh-pokaznikiv-dinamichno-vidpovidnosti-odyagu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб вимірювання ергономічних показників динамічної відповідності одягу</a>

Подібні патенти