Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Різальний апарат машини для скошування і подрібнення рослин та їх решток, який містить привідний вал, на котрому закріплений тримач, до якого шарнірно приєднані принаймні два ножі, причому кожний ніж встановлений на осі, що проходить через отвори в ножі та тримачі, причому поперечний переріз частини осі, що розміщена у тримачі, та отвір у ньому мають форму, що виключає можливість повороту осі відносно тримача, вісь над тримачем обладнана нарізною частиною з гайкою, а під тримачем вісь має циліндричну частину, на котрій встановлений ніж, який відрізняється тим, що кінець осі під тримачем обладнаний головкою, яка має форму циліндра збільшеного діаметра.

2. Різальний апарат за п. 1, який відрізняється тим, що поперечний переріз частини осі, яка розміщена в тримачі, і отвір в ньому мають форму овалу.

3. Різальний апарат за п. 1, який відрізняється тим, що поперечний переріз частини осі, яка розміщена в тримачі, і отвір в ньому мають форму прямокутника.

Текст

1. Різальний апарат машини для скошування і подрібнення рослин та їх решток, який містить C2 2 (19) 1 3 Недоліком цього різального апарата є те, що для заміни ножа необхідно зруйнувати одну із головок осі і тому при заміні ножа необхідно замінювати і вісь його закріплення. Відомий також різальний апарат машини для скошування і подрібнення рослин та їх решток, який містить привідний вал, на котрому закріплений тримач, до якого шарнірно приєднані принаймні два ножі, причому кожний ніж встановлений на осі, яка проходить через отвори в ножі та тримачі і один її кінець виконаний з головкою, що має форму шестигранної призми, а другий з нарізкою і об3 ладнаний гайкою (патент № 4299077, США, МПК А01Д 15/18). Цей різальний апарат є найближчим аналогом і прийнятий за прототип. Виконання одного кінця осі, на якій встановлено ніж, з головкою, що має форму шестигранної призми, а другого з нарізкою і обладнання його гайкою дає можливість при пошкодженні ножа відкрутити гайку і замінити його, без руйнування осі. Однак такий різальний апарат ефективний при його використанні в ідеальних умовах (наприклад, на партерних газонах), де відсутні грудки ґрунту і більш тверді предмети. А в умовах сільськогосподарського виробництва головка осі практично постійно взаємодіє з грудками ґрунту, а також не поодинокі її взаємодії з більш твердими предметами. Тому дуже швидко (протягом робочого тижня) грані головки осі стираються і цю вісь не можна утримати від провертання гайковим ключем. Тому при необхідності заміни пошкодженого ножа гайку неможливо відкрутити з осі, оскільки вона провертається разом з гайкою. В такому випадку, як правило, припиняють роботу і машину транспортують до майстерні, де головку осі зрізають газозварювальним пальником і замінюють не тільки пошкоджений ніж, а й вісь. Це обумовлює значні втрати робочого часу і відповідне зниження продуктивності різального апарата, а також обумовлює зростання трудомісткості і вартості експлуатування такого апарата. Задачею винаходу є різальний апарат машини для скошування і подрібнення рослин та їх решток, в якому шляхом зміни сполучення осі, на якій встановлений ніж, з тримачем підвищується продуктивність різального апарата та знижується трудомісткість та вартість його експлуатування. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в різальному апараті машини для скошування і подрібнення рослин та їх решток, який містить привідний вал, на котрому закріплений тримач, до якого шарнірно приєднані принаймні два ножі, причому кожний ніж встановлений на осі, яка проходить через отвори в ножі та тримачі і один її кінець виконаний з головкою, а другий з нарізкою і обладнаний гайкою, відповідно до винаходу, поперечний переріз частини осі, що знаходиться в тримачі та відповідний отвір для неї в тримачі мають форми, що виключають поворот осі відносно тримача, при цьому поперечний переріз частини осі, що знаходиться в тримачі та відповідний отвір для неї в тримачі мають форми овалів або прямокутників. 96800 4 Завдяки такому виконанню різального апарата машини для скошування і подрібнення рослин і їх решток в процесі його експлуатування, в будь-яких умовах, фіксація нерухомості осі, на якій встановлений ніж, відносно тримача не порушується. Тому при пошкодженні ножа гайковим ключем, без будьяких ускладнень, відкручується гайка осі, на якій установлений ніж, демонтується старий ніж і на його місце встановлюється новий. Тому дана вісь може використовуватись до повного стирання її головки. В результаті цього відпадає необхідність для заміни пошкодженого ножа транспортувати машину до майстерні, зрізати головку осі і встановлювати разом з новим ножем і нову вісь, що забезпечує зниження трудомісткості і вартості експлуатування різального апарата і підвищення його продуктивності за рахунок зниження простоїв при усуненні несправностей. Приклад реалізації винаходу пояснюється кресленнями, де: фіг. 1 - різальний апарат (вид збоку); фіг. 2 - вісь для встановлення ножа з поперечним перерізом її частини, що розміщується в тримачі, у вигляді овалу (вид збоку); фіг. 3 - вісь на фіг. 2 (вид зверху); фіг. 4 - кінець тримача з отвором овальної форми для розміщення осі (вид зверху); фіг. 5 - кінець тримача з отвором прямокутної форми для розміщення осі (вид зверху); фіг. 6 - вісь для встановлення ножа з поперечним перерізом її частини, що розміщується в тримачі, у вигляді прямокутника; фіг. 7 - вісь на фіг. 6 (вид зверху). Різальний апарат машини для скошування і подрібнення рослин та їх решток містить привідний вал 1 (фіг.1), кінематично сполучений з механізмом приводу в обертальний рух (на кресленнях не показаний). На валу 1 закріплений тримач 2, до якого приєднані принаймні два ножі 3 (котрих може бути до 8). Кожний ніж 3 встановлений на осі 4, яка проходить через отвори в ножі 3 та тримачі 2 і один її кінець виконаний з головкою 5, а другий 6 з нарізкою і обладнаний гайкою 7. Частина 8 осі 4, на якій встановлений ніж 3 виконана циліндричною, а її частина, яка розміщена в отворі тримача 2, і отвір для неї в ньому мають такі форми поперечних перерізів, що виключається поворот осі 4 відносно тримача 2, причому конструкційно це може бути вирішено по-різному. Наприклад, якщо різальний апарат розробляється і для скошування і подрібнення рослинних решток (зокрема, стерні кукурудзи), при якому ударні навантаження на ножі різко зростають, поперечний переріз частини 9 осі 4 (фіг. 2, фіг. 3), яка входить у отвір тримача 2 і отвору 10 у ньому мають форми овалів. Така вісь складніша у виготовленні, але має більшу міцність і тому надійніша при експлуатуванні апарата. Якщо різальний апарат розробляється тільки для скошування рослин (трави на газонах, сидератів), при якому ударні навантаження на ножі значно менші, поперечні перерізи частини 11 осі 4 (фіг. 6, фіг. 7), яка входить у отвір тримача 2 і отвору 12 (фіг. 5) мають форми прямокутників. Така вісь простіша у виготовленні, але має меншу міцність 5 через концентрацію напружень на ребрах частини 11 осі 4. При роботі даного різального апарата привідний вал 1 від механізму приводу приводиться в -1 обертальний рух з частотою близькою до 50 с і ножі 3, під дією відцентрових сил, розмішуються 96800 6 радіально по відношенню до осі вала 1. При зустрічі з рослинами або з їх рештками вони спочатку скошуються, а потім при повторних взаємодіях ножів 3 з стеблами рослин подрібнюються на частини. 7 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 96800 8 Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Cutterbar of machine for mowing and shredding plants and residues thereof

Автори англійською

Moiseienko Volodymyr Kostiantynovych, Hukov Yakiv Serafymovych, Virchenko Anatolii Mykolaiovych, Sydorchuk Oleksandr Vasyliovych, Sachenko Volodymyr Illich, Hetmanenko Tetiana Petrivna

Назва патенту російською

Режущий аппарат машины для скашивания и измельчения растений и их остатков

Автори російською

Моисеенко Владимир Константинович, Гуков Яков Серафимович, Вирченко Анатолий Николаевич, Сидорчук Александр Васильевич, Саченко Владимир Ильич, Гетманенко Татьяна Петровна

МПК / Мітки

МПК: A01D 42/00, A01D 34/63, A01D 75/02, A01D 43/10

Мітки: машини, рослин, подрібнення, решток, скошування, різальний, апарат

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-96800-rizalnijj-aparat-mashini-dlya-skoshuvannya-i-podribnennya-roslin-ta-kh-reshtok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Різальний апарат машини для скошування і подрібнення рослин та їх решток</a>

Подібні патенти