Спосіб діагностики ранньої (доклінічної) стадії серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ранньої (доклінічної) стадії серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця, що включає візуалізацію серця методом ехокардіографії, визначення показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, зокрема кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка (КДО), кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка (КСО), величину індексу міокардіального резерву (IMP) за формулою IMP=КСО/КДО, який відрізняється тим, що додатково вимірюють ударний об'єм лівого шлуночка (УО) та додатково визначають інтегральний показник насосної функції міокарда - індекс скоротливої функції (ІСФ) за формулою:

ІСФ=УО/КСО,

де УО - ударний об'єм лівого шлуночка;

КСО - кінцево-систолічній об'єм,

і у випадку, коли фракція викиду (ФВ) рівна або більше 50 %, УО більше 55 мл, КДО не більше 115 мл, але КСО більше 45 мл, ІСФ менше 1,2, IMP більше 0,44, діагностують ранню доклінічну стадію серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою.

Текст

Реферат: Спосіб діагностики ранньої (доклінічної) стадії серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця включає візуалізацію серця методом ехокардіографії, визначення показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, зокрема кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка (КДО), кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка (КСО), величину індексу міокардіального резерву (IMP) за формулою IMP=КСО/КДО. Додатково вимірюють ударний об'єм лівого шлуночка (УО) та додатково визначають інтегральний показник насосної функції міокарда - індекс скоротливої функції (ІСФ) за формулою ІСФ=УО/КСО, і у випадку, коли фракція викиду (ФВ) рівна або більше 50 %, УО більше 55 мл, КДО не більше 115 мл, але КСО більше 45 мл, ІСФ менше 1,2, IMP більше 0,44, діагностують ранню доклінічну стадію серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою. UA 96787 U (54) СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РАННЬОЇ (ДОКЛІНІЧНОЇ) СТАДІЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ UA 96787 U UA 96787 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до кардіології, і може бути використана для діагностики ранньої (доклінічної) стадії серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця, включаючи постінфарктний кардіосклероз. Серцева недостатність визначається як порушення структури і функції серця, в результаті яких серце не задовольняє потреби організму в кисні при нормальному тиску і об'ємі наповнення лівого шлуночку кров'ю. Утруднення в ранній діагностиці серцевої недостатності (СН) пов'язані з неспецифічністю симптомів СН при 1 стадії - стомлюваність, погана переносимість навантаження, збільшення часу відновлення після припинення навантаження, задишка, що визначає суб'єктивізм в оцінці стану хворого, важливість кваліфікації лікаря. Традиційно СН класифікують за величиною фракції викиду (ФВ %) лівого шлуночка (ЛШ), проте зменшення ФВ (менше 45 %) відповідає вже II стадії СН, тобто достатньо пізня діагностика СН. Відомий спосіб прогнозування розвитку серцевої недостатності у хворих, які перенесли інфаркт міокарда (UA80168, МПК А61В 8/00, дата публікації 13.05.2013, бюл. № 9), що включає визначення величин функціональних об'ємів лівого шлуночка: фракцію викиду, кінцеводіастолічного об'єму лівого шлуночка, індексу маси міокарда лівого шлуночка (ІММ ЛШ), і визначають додатково рівень альдостерону в крові та наявність чи відсутність в анамнезі артеріальної гіпертензії, та у випадку коли ФВ дорівнює або більше 50 %, кінцево-діастолічний 2 об'єм (КДО) лівого шлуночка серця менше 114 мл, індекс маси міокарда менше 98 г/м , рівень альдостерону в крові менше 67 пг/мл, та в анамнезі відсутня артеріальна гіпертензія - роблять висновок про відсутність загрози розвитку серцевої недостатності, у випадку, коли ФВ дорівнює або більше 50 %, кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка менше 104 мл, індекс маси 2 міокарда менше 134 г/м , рівень альдостерону менше 48 пг/мл, та в анамнезі наявна артеріальна гіпертензія- також роблять висновок про відсутність загрози розвитку серцевої недостатності, у випадку, коли ФВ дорівнює або більше 50 %, КДО більше 120 мл, ІММ ЛШ 2 більше 150 г/м , рівень альдостерону в крові більше 127 пг/мл, та в анамнезі наявна артеріальна гіпертензія - роблять висновок про наявність загрози розвитку серцевої недостатності, а у випадку коли ФВ менше 50 %, КДО ЛШ більше 120 мл, ІММ ЛШ більше 150 2 г/м , рівень альдостерону більше 286 пг/мл та в анамнезі наявна артеріальна гіпертензія роблять висновок про наявність серцевої недостатності. Спосіб дозволяє виділити групу хворих з наявністю загрози розвитку у них СН за рахунок використання комплексу об'єктивних показників (величини ФВ, КДО, ІММ ЛШ, наявність артеріальної гіпертензії в анамнезі і рівень альдостерону в кров і визначення їх граничних величин). Проте, спосіб складний у реалізації тому, що включає визначення рівня альдостерону в крові, методики визначення якого складні, вимагають спеціального устаткування і дорогих радіоімунних наборів і кваліфікованого персоналу. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу діагностики ранньої (доклінічної) стадії серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця, в якому за рахунок комплексного використання основних показників внутрішньосерцевої гемодинаміки (ФВ, КДО, КСО, УО) і додаткового визначення показників, що характеризують функціональний стан міокарду (ІСФ, IMP), зіставлення одержаних даних забезпечується можливість визначення ранньої (доклінічної) стадії СН, при цьому підвищується достовірність висновку про наявність СН, легко доступний, не вимагає додаткових засобів. Для вирішення поставленої задачі, спосіб діагностики ранньої (доклінічної) стадії серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця включає візуалізацію серця методом ехокардіографії, визначення показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, зокрема кінцево-діастолічній об'єм лівого шлуночка (КДО), кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка (КСО), величину індексу міокардіального резерву (IMP) за формулою IMP=КСО/КДО. Новим у способі є те, що додатково вимірюють ударний об'єм лівого шлуночка (УО) та додатково визначають інтегральний показник насосної функції міокарда - індекс скоротливої функції (ІСФ) за формулою: ІСФ=УО/КСО, де УО - ударний об'єм лівого шлуночка; КСО - кінцево-систолічній об'єм, і у випадку, коли ФВ рівно або більше 50 %, УО більше 55 мл, КДО не більше 115 мл, але КСО більше 45 мл, ІСФ менше 1,2, IMP більше 0,44, діагностують ранню доклінічну серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою. Спосіб легко здійснюється, вимагає проведення стандартного методу дослідження серця (ехокардіографія), підвищує об'єктивність і достовірність висновку про наявність СН, дозволяє проводити ранню корекцію лікування, що проводиться. 1 UA 96787 U 5 10 Обстежено 69 хворих з хронічною ІХС і 16 практично здорових добровольця. Всім включеним в дослідження проведено дослідження серця на ультразвуковому сканері Medison 9900 (Північна Корея) з визначенням основних показників внутрішньосерцевої гемодинаміки і додаткових ІСФ і ІОМР. Всім хворим проведена проба з фізичним навантаженням (велоергометрія або проба з дистанційною ходьбою по NYHA). За наслідками проби хворі розподілені на групи: у 1-у групу (n = 28) включені хворі, що виконали навантаження, яке відповідає І ФК; у 2-у групу (n =18) включені хворі, що виконали навантаження, що відповідає П ФК; у 3-у групу (n =14) включені хворі, що виконали навантаження, відповідне ІІІ ФК. Результати обробки даних, що характеризують функціональний стан лівого шлуночка серця, у хворих з ХІХС представлені в таблиці. Таблиця Основні показники функціонального стану серця у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця Величина показника (М+m) КСО УО, см3 ІСФ група КДО, ФВ, % IMP мл мл Абс. , % % контроль 61,7 3,7 101,1±6,6 38,6±3,8 62,3 6,7 1,45±0,05 0,39±0,05 1-а 58,9 4,9 103,5±5,7 42,6±3,4 +10,4 60,9 4,3 1,43±0,3 0,41±0,04 2-а 51,7 5,1 108,7±3,7 48,8±2,5 +17,9 56,8 5.6 1,07±0,05 -26,2 0,45±0,6 3-я 44,3 4,9 129,3±5,6 73,4±6,1 +78.0 57,8 5,5 0,78±0,04 -46,2 0,52±0,02 15 20 Порівняльний аналіз індивідуальних даних дозволив виявити наявність ознак ранньої серцевої недостатності у хворих 1 ФК. Приклад. C.I.P., 46 років, практично здоровий доброволець. Велоергометрія - 125 Вт. Ехокардіографія: ФВ - 61,8 %, КДО - 106,8 мл, КСО - 41,7 мл, УО - 65,6 мл, ІСФ - 1,56, IMP 0,39. Всі показники внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда ЛШ в межах норми. Ознак прихованої недостатності серця не виявили. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 Спосіб діагностики ранньої (доклінічної) стадії серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця, що включає візуалізацію серця методом ехокардіографії, визначення показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, зокрема кінцево-діастолічний об'єм лівого шлуночка (КДО), кінцево-систолічний об'єм лівого шлуночка (КСО), величину індексу міокардіального резерву (IMP) за формулою IMP=КСО/КДО, який відрізняється тим, що додатково вимірюють ударний об'єм лівого шлуночка (УО) та додатково визначають інтегральний показник насосної функції міокарда - індекс скоротливої функції (ІСФ) за формулою: ІСФ=УО/КСО, де УО - ударний об'єм лівого шлуночка; КСО - кінцево-систолічній об'єм, і у випадку, коли фракція викиду (ФВ) рівна або більше 50 %, УО більше 55 мл, КДО не більше 115 мл, але КСО більше 45 мл, ІСФ менше 1,2, IMP більше 0,44, діагностують ранню доклінічну стадію серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою. 40 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Babii Liana Mykolaivna, Strohanova Ninel Pavlivna, Khomenko Yuliia Olehivna

Автори російською

Бабий Лиана Николаевна, Строганова Нинель Павловна, Хоменко Юлия Олеговна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/02

Мітки: ранньої, спосіб, діагностики, ішемічною, хронічною, хворобою, хворих, недостатності, стадії, серця, доклінічної, серцевої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-96787-sposib-diagnostiki-ranno-doklinichno-stadi-sercevo-nedostatnosti-u-khvorikh-z-khronichnoyu-ishemichnoyu-khvoroboyu-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ранньої (доклінічної) стадії серцевої недостатності у хворих з хронічною ішемічною хворобою серця</a>

Подібні патенти