Спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу

Номер патенту: 96609

Опубліковано: 10.02.2015

Автор: Палій Андрій Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу, що включає здійснення контролю промивання молочної лінії та визначення чистоти в балах, який відрізняється тим, що використовують ділянку труби з предметними пластинами, яку встановлюють за такої умови, що перед ділянкою на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини.

Текст

Реферат: UA 96609 U UA 96609 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до сільського господарства, а саме до способу визначення якості промивання молочної лінії. У виробничих умовах для визначення чистоти доїльно-молочного обладнання застосовують пристрій для визначення санітарно-гігієнічного стану доїльного обладнання [Патент на корисну модель № 62161 Україна, МПК A01J7/00. Пристрій для визначення санітарно-гігієнічного стану доїльного обладнання / Палій А.П., Палій А.П., Шепетко Ю.В. - № u201102231; Заявл. 25.02.2011; Опубл. 10.08.2011 //Бюл. № 15]. Недоліком даного пристрою є те, що він не передбачає конкретних кроків стосовно визначення ефективності санітарної обробки молочної лінії в цілому. На виробництві оцінку чистоти промивання молочної лінії здійснюють за визначенням кількості мікробів на 1 см внутрішньої поверхні (шляхом бактеріального дослідження) дійкової гуми, колектора, молочного шланга або танка для зберігання охолодженого молока [Архангельский И.И. Гигиена молока и контроль его санитарного качества [Текст] / И.И. Архангельский, В.М. Карташова - М: Колос, 1996. - С. 103-106]. Недоліком цього способу є те, що всі роботи виконуються тільки в лабораторних умовах. Він трудомісткий та потребує значних матеріальних витрат і відповідних навичок для його здійснення. У виробничих умовах застосовують спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану соскової гуми і доїльного обладнання [Патент на корисну модель № 39630 Україна, МПК A01J7/00. Спосіб оцінки санітарно-гігієнічного стану соскової гуми і доїльного обладнання / Савран В.П., Палій А.П. - № u200809232; Заявл. 15.07.2008; Опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5]. Недоліком даного способу є те, що він не передбачає конкретних кроків стосовно визначення ефективності санітарної обробки молочної лінії в цілому. Найбільш близьким до запропонованого матеріалу є спосіб визначення якості промивання молочної лінії [Патент на корисну модель № 76751 Україна, МПК A01J7/00. Спосіб визначення якості промивання молочної лінії / Палій А.П., Палій А.П., Науменко О.А. - № u201208821; Заявл. 17.07.2012; Опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1]. Суть способу полягає в тому, що перед доїнням визначають прозорість чистих пластин і фіксують це значення. Потім пластини поміщають в молокопровід. Під час здійснення процесу доїння вони піддаються забрудненню, а під час здійснення процесу промивання - очищенню. Після закінчення процесу очищення пластини виймають та визначають їх світлопроникність. Отримані значення порівнюють з початковим, а показник визначають в балах. Недоліками цього способу є те, що він має складність в здійсненні досліджень, отримані результати є відносними та недостовірними, адже оцінка здійснюється без врахування гідравлічних опорів протіканню рідини. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу, що включає застосування ділянки труби з предметними пластинами, яку встановлюють за такої умови, що перед ділянкою на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини, що дає змогу забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз заявлюваного способу та найближчого аналогу дозволяє зробити висновок, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого тим, що для здійснення оцінки чистоти промивання внутрішньої поверхні молокопроводу застосовують ділянку труби з предметними пластинами, яку встановлюють за такої умови, що перед ділянкою на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини, що дає змогу забезпечити потрібну оперативність здійснення досліджень та отримання достовірних даних, підвищити якість молока, що відповідає критерію "новизна". Запропонований спосіб здійснюється наступним чином: перед доїнням визначають прозорість предметних пластин та фіксують це значення. Потім пластини розміщують в ділянці труби, яку встановлюють в розрив молокопроводу таким чином, що перед ділянкою на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини. Після закінчення процесу очищення пластини виймають та визначають їх світлопроникність. Отримані значення порівнюють з початковим, а показник визначають в балах. Перевагами запропонованого способу є те, що він простий у здійснення, дозволяє підвищити якість молока, забезпечує отримання достовірних даних. Даний спосіб передбачає застосування дешевих засобів. 1 UA 96609 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу, що включає здійснення контролю промивання молочної лінії та визначення чистоти в балах, який відрізняється тим, що використовують ділянку труби з предметними пластинами, яку встановлюють за такої умови, що перед ділянкою на відстані 10 d (де d - діаметр молокопроводу) та після - на відстані 5 d відсутні місцеві гідравлічні опори протіканню рідини. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Palii Andrii Pavlovych

Автори російською

Палий Андрей Павлович

МПК / Мітки

МПК: A01J 7/00

Мітки: промивання, спосіб, внутрішньої, визначення, поверхні, молокопроводу, якості

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-96609-sposib-viznachennya-yakosti-promivannya-vnutrishno-poverkhni-molokoprovodu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення якості промивання внутрішньої поверхні молокопроводу</a>

Подібні патенти