Номер патенту: 95760

Опубліковано: 12.01.2015

Автор: Нанка Олександр Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб подрібнення фуражного зерна, який включає формування неперервної рівномірної подачі вихідного матеріалу, відокремлення металевих включень, подрібнення фуражного зерна до заданих розмірів та збір подрібненого фуражного зерна в приймальному бункері готового продукту, який відрізняється тим, що подрібнення виконують різанням зерен на частки заданих розмірів, які регламентуються зоотехнічними вимогами.

Текст

Реферат: UA 95760 U UA 95760 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до способів, які використовуються для приготування зернових кормів до згодовування тваринам та птиці і може бути використаний у комбікормовій промисловості. Зерновий корм є основною складовою комбікормів, які готуються для годівлі всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці. Застосування зернових кормів при годівлі тварин дозволяє збалансувати раціони годівлі за поживними речовинами і значно підвищити продуктивність сільськогосподарських тварин та птиці. Згодовування зерна в цілому, неподрібненому, вигляді дає можливість підвищити продуктивність тварин і птиці, не потребує додаткових затрат на його підготовку до згодовування і в теперішній час використовується в основному в невеликих приватних господарствах [1]. Але такий спосіб використання зерна призводить до значних втрат кормів через їх неповне перетравлювання в шлунку тварин і птиці, а це поряд із збільшенням продуктивності тварин призводить до значного збільшення собівартості отриманої продукції. Сучасні способи подрібнення зерна включають подачу вихідного матеріалу, відокремлення металевих включень і подрібнення зерна в молоткових дробарках [2, 3]. Такий спосіб подрібнення зерна є високопродуктивним і надійним. Разом з тим, при подрібненні зерна таким способом, під час удару, із зерна утворюються частки різних розмірів, із яких видаляється із робочої камери подрібнення лише максимально допустимий розмір. Це підвищує ефективність використання зерна, але при цьому основна його маса має невирівняний гранулометричний склад із збільшеним вмістом пиловидної фракції, яка негативно впливає на процес подальшої підготовки продукту до згодовування. Крім того, при згодовуванні тваринам, пиловидна фракція подрібненого зерна може бути шкідливою для здоров'я тварин і птиці, що, в свою чергу, значно знижує ефективність використання зернових кормів. За схожістю ознак цей спосіб [2, 3] приймаємо за прототип. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності використання фуражного зерна при згодовуванні тваринам і птиці за рахунок його подрібнення при підготовці до строго заданих розмірів. Для вирішення поставленої задачі у способі подрібнення фуражного зерна, який включає формування неперервної рівномірної подачі вихідного матеріалу, відокремлення металевих включень, подрібнення фуражного зерна до заданих розмірів та збір подрібненого фуражного зерна в приймальному бункері готового продукту, в якому, згідно з запропонованим способом, подрібнення здійснюється різанням зерен на частки заданих розмірів. Запропонований спосіб подрібнення фуражного зерна може використовуватися в технологічних лініях приготування концентрованих кормів до згодовування тваринам і птиці з модернізацією деяких вузлів у такій послідовності. Вихідний матеріал фуражного зерна із приймального бункера, після видалення із нього магнітними пристроями металевих включень, дозувальним пристроєм рівномірно подається в подрібнювальну камеру. Процес подрібнення виконується безпосереднім різанням кожної зернини в зоні протирізальної пластини. Зрізана частина зерна видаляється із робочої зони подрібнювальної камери без повторної взаємодії з різальними елементами подрібнювача. Це виключає можливість утворення пиловидної фракції в процесі подрібнення зерна, що підвищує ефективність використання фуражного зерна при згодовуванні тваринам і птиці. Запропонований спосіб придатний для використання в комбікормовій промисловості при приготуванні кормів для всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці. Джерела інформації: 1. Манукян В. Выращивание ремонтного молодняка мясных кур с применением цельного зерна. - М.: Птицеводство. - 2012. - № 7. - 23-25 с. 2. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. - Л.: Колос. Ленингр. отд-ние, 1978. - 560 с. 7 3. Пат. 2031711 Российская Федерация, МПК В02С 13/02. Молотковая дробилка / Сиротин В.Т.; заявитель и патентообладатель Воронежский государственный аграрный университет. № 5024438/33; заявл. 29.01.1992; опубл. 27.03.1995, Бюл. № 14. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 60 Спосіб подрібнення фуражного зерна, який включає формування неперервної рівномірної подачі вихідного матеріалу, відокремлення металевих включень, подрібнення фуражного зерна до заданих розмірів та збір подрібненого фуражного зерна в приймальному бункері готового продукту, який відрізняється тим, що подрібнення виконують різанням зерен на частки заданих розмірів, які регламентуються зоотехнічними вимогами. 1 UA 95760 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Nanka Oleksandr Volodymyrovych

Автори російською

Нанка Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A21D 13/08, A21C 1/06, B01F 5/16

Мітки: подрібнення, спосіб, фуражного, зерна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-95760-sposib-podribnennya-furazhnogo-zerna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб подрібнення фуражного зерна</a>

Подібні патенти