Паковання для зберігання і транспортування волоських горіхів у шкаралупі

Номер патенту: 95668

Опубліковано: 25.12.2014

Автор: Балашов Юрій Анатолійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Паковання для зберігання і транспортування волоських горіхів у шкаралупі, що являє собою ємність, яка містить бокову стінку, дно і закриту горловину, яка відрізняється тим, що ємність, в якій розміщені горіхи, виконана еластичною, при цьому в еластичній ємності розмішені волоські горіхи у шкаралупі з діаметром 17…25 мм та/або 25…30 мм та/або 30…40 мм.

Текст

Реферат: UA 95668 U UA 95668 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до технології пакування, зберігання і транспортування харчових продуктів, зокрема волоських горіхів у шкаралупі. Відомі патенти України на корисні моделі, які стосуються технології пакування харчових продуктів, зокрема картоплі, сиру, волоських горіхів (див. патенти України №№ 4063, 9063 та ін.). Відоме також паковання для зберігання та транспортування ядер волоського горіха (див. патент України на корисну модель № 89883). Вказане паковання містить жорстку тару, виконану у вигляді, наприклад прямокутного картонного ящика, усередині якого розміщена упаковка для розташування ядер волоських горіхів. Паковання має газонепроникні еластичні стінки і являє собою поліпропіленовий мішок із зовнішнім полімерним покриттям. Усередині порожнини упаковки з ядрами волоських горіхів створено розрідження. Зовнішній геометричний розмір однієї упаковки дорівнює 0,92-0,98 L, де L - один з внутрішніх геометричних розмірів жорсткої тари. Усередині жорсткої тари розташовано щонайменше дві упаковки. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є паковання для волоських горіхів, яке наведено в описі до патенту України на корисну модель № 64380. Паковання виконано у вигляді ємності, яка має вигляд циліндра з основою у вигляді кола або еліпса. Волоські горіхи розміщені в пакованні таким чином, що подовжня вісь кожного волоського горіха розташована перпендикулярно довжині циліндра. Як матеріал паковання використовують картон товщиною 0,02…0,05 см. Всі горіхи розміщені в одному ряду. Дане паковання вибрано прототипом. Прототип і корисна модель, що заявляється, мають наступні спільні ознаки: - розміщення волоських горіхів у ємності, що нагадує циліндр; - ємність має дно, бокову стінку і закриту горловину. Але пакованню за прототипом притаманні такі недоліки. 1. Нераціональне використання вантажного простору сховища або транспортного засобу при зберіганні та транспортуванні. Це пов'язано з тим, що паковання виконане з картону. Циліндричні картонні паковання дуже нераціонально використовують робочий простір сховища для зберігання або транспортного засобу, в якому транспортується волоський горіх у шкаралупі. 3 В 1 м вантажного об'єму можна розмістити незначну кількість картонних циліндричних паковань. 2. Нераціональне використання внутрішнього об'єму паковання, через те, що горіхи розміщені в одному ряду. 3. Велика вартість паковання пов'язана з вартістю картону. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити паковання для зберігання і транспортування волоських горіхів у шкаралупі, в якому шляхом іншого виконання ємності, в якій розміщені горіхи з певним їх розміром, забезпечити більш раціональне використання вантажного об'єму сховища або транспортного засобу за рахунок зниження втрат вільного простору, зменшення собівартості паковання, а також підвищення зручності реалізації волоських горіхів у шкаралупі. Поставлена задача вирішена пакованням для зберігання і транспортування волоських горіхів у шкаралупі, що являє собою ємність, яка містить бокову стінку, дно і закриту горловину, згідно з корисною моделлю, ємність, в якій розміщені горіхи, виконана еластичною, при цьому в еластичній ємності розміщені волоські горіхи у шкаралупі з діаметром 17…25 мм та/або 25…30 мм, та/або 30…40 мм. Новим в корисній моделі, що заявляється, в порівнянні з прототипом, є наявність наступних ознак: 1. ємність, в якій розміщені волоські горіхи у шкаралупі, виконана еластичною; 2. форма ємності наближена до циліндричної; 3. в еластичній ємності розміщені волоські горіхи у шкаралупі одної фракції - з діаметром 17…25 мм, та/або другої фракції з діаметром горіхів 25…30 мм, та/або третьої фракції з діаметром горіхів 30…40 мм. Технічний результат полягає в тому, що таке паковання забезпечує можливість зберігання або транспортування максимальної кількості волоських горіхів на одиницю вантажного об'єму. Це пов'язано з тим, що некалібровані волоські горіхи у шкаралупі займають більший об'єм. Паковання для зберігання та транспортування волоських горіхів у шкаралупі виконано у вигляді еластичної ємності, форма якої наближена до циліндра, і яка має дно, бокову стінку і закриту горловину. Всередині ємності, наприклад мішка з полімерного матеріалу або мішка із спеціального паперу розміщені волоські горіхи у шкаралупі. Діаметр горіхів складає 17…25 мм та/або 25…30 мм та/або 30…40 мм. Тобто в ємності розміщені волоські горіхи у шкаралупі одної 1 UA 95668 U 5 10 15 20 фракції, наприклад, з діаметром горіхів 17…25 мм або двох фракцій (І фракція: d=17…25 мм + II фракція: d=25…30 мм) або тільки II фракції (d=25…30 мм), або трьох фракцій (І фракція + II фракція + III фракція: d=30…40 мм) або тільки третьої фракції, або II і III фракцій. Заявлене паковання використовують у такий спосіб. Волоські горіхи у шкаралупі спочатку калібрують, залежно від конкретного замовлення, наприклад відбирають горіхи одної фракції, діаметр яких складає 17…25 мм, або відбирають горіхи двох фракцій (17…25 мм і 25…30 мм), або трьох фракцій (17…25 мм, 25…30 мм і 30…40 мм). Після цього волоські горіхи у шкаралупі заданої (відібраної) фракції або фракцій розміщують у еластичну ємність, яка нагадує циліндр і закривають горловину у будь-який спосіб (запаюють, зав'язують тощо). Паковання в готовому виді з волоськими горіхами у шкаралупі зберігається у сховищі або транспортується замовнику. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Паковання для зберігання і транспортування волоських горіхів у шкаралупі, що являє собою ємність, яка містить бокову стінку, дно і закриту горловину, яка відрізняється тим, що ємність, в якій розміщені горіхи, виконана еластичною, при цьому в еластичній ємності розмішені волоські горіхи у шкаралупі з діаметром 17…25 мм та/або 25…30 мм та/або 30…40 мм. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B65B 1/00

Мітки: горіхів, шкаралупи, паковання, зберігання, волоських, транспортування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-95668-pakovannya-dlya-zberigannya-i-transportuvannya-voloskikh-gorikhiv-u-shkaralupi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Паковання для зберігання і транспортування волоських горіхів у шкаралупі</a>

Подібні патенти