Пристрій для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу, що містить імпульсний перетворювач, один із виводів якого з'єднано з одним із полюсів джерела живлення та анодом гальмівного діода, а інший вивід - з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна, анодом зворотного діода та виводом гальмівного резистора, при цьому інший вивід гальмівного резистора з'єднано з катодом гальмівного діода та анодом блокуючого діода, а інший полюс джерела живлення з'єднано з катодом зворотного діода та через перший ходовий контактор з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна, при цьому інший вивід обмоткиякоря електродвигуна з'єднано з катодом блокуючого діода та через другий ходовий контактор з іншим виводом обмотки збудження електродвигуна, а паралельно з обмоткою якоря електродвигуна та другим ходовим контактором включено гальмівний ключ, який відрізняється тим, що як гальмівний ключ застосовано тиристор, катод якого з'єднано з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна та другим ходовим контактором, а анод з'єднано з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна та першим ходовим контактором, при цьому його керуючий електрод з'єднано з блоком керування.

Текст

Реферат: Пристрій для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу містить імпульсний перетворювач, один із виводів якого з'єднано з одним із полюсів джерела живлення та анодом гальмівного діода, а інший вивід - з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна, анодом зворотного діода та виводом гальмівного резистора. Інший вивід гальмівного резистора з'єднано з катодом гальмівного діода та анодом блокуючого діода, а інший полюс джерела живлення з'єднано з катодом зворотного діода та через перший ходовий контактор з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна. Інший вивід обмотки якоря електродвигуна з'єднано з катодом блокуючого діода та через другий ходовий контактор з іншим виводом обмотки збудження електродвигуна. Паралельно з обмоткою якоря електродвигуна та другим ходовим контактором включено гальмівний ключ. Як гальмівний ключ застосовано тиристор, катод якого з'єднано з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна та другим ходовим контактором, а анод з'єднано з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна та першим ходовим контактором, при цьому його керуючий електрод з'єднано з блоком керування. UA 95415 U (12) UA 95415 U UA 95415 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до електрообладнання транспорту та може бути використана у пристроях для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу. Найбільш близьким по суті технічним рішенням, вибраним як прототип, є пристрій для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу [патент SU №1311955]. Пристрій містить імпульсний перетворювач, один із виводів якого з'єднано з одним із полюсів джерела живлення та анодом гальмівного діода, а інший вивід - з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна, анодом зворотного діода та виводом гальмівного резистора. Інший вивід гальмівного резистора з'єднано з катодом гальмівного діода та анодом блокуючого діода. Інший полюс джерела живлення з'єднано з катодом зворотного діода та через перший ходовий контактор з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна. Інший вивід обмотки якоря електродвигуна з'єднано з катодом блокуючого діода та через другий ходовий контактор з іншим виводом обмотки збудження електродвигуна. Паралельно з обмоткою якоря електродвигуна та другим ходовим контактором включено гальмівний ключ. Недоліком цього технічного рішення є наявність контактора гальмування, робота якого супроводжується утворенням електричної дуги, що призводить до погіршення умов комутації та вимагає додаткових витрат на обслуговування і знижує надійність гальмування. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалення пристрою для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу за рахунок використання як гальмівного ключа тиристора. Технічна реалізація від використання корисної моделі полягає у підвищенні надійності роботи транспортного засобу, за рахунок використання як гальмівного ключа тиристора, який забезпечує безконтактне з'єднання, чим унеможливлює утворення електричної дуги у колі гальмування, яка є причиною втрати керованості електричного двигуна, особливо при малій швидкості обертання. Поставлена задача вирішується тим, що пристрій, який містить імпульсний перетворювач, один із виводів якого з'єднано з одним із полюсів джерела живлення та анодом гальмівного діода, а інший вивід - з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна, анодом зворотного діода та виводом гальмівного резистора. Інший вивід гальмівного резистора з'єднано з катодом гальмівного діода та анодом блокуючого діода. Інший полюс джерела живлення з'єднано з катодом зворотного діода та через перший ходовий контактор з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна. Інший вивід обмотки якоря електродвигуна з'єднано з катодом блокуючого діода та через другий ходовий контактор з іншим виводом обмотки збудження електродвигуна. Паралельно з обмоткою якоря електродвигуна та другим ходовим контактором включено гальмівний ключ. Згідно з корисною моделлю як гальмівний ключ застосовано тиристор, катод якого з'єднано з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна та другим ходовим контактором, а анод з'єднано з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна та першим ходовим контактором, при цьому його керуючий електрод з'єднано з блоком керування. Суть пристрою, що заявляється пояснює принципова схема. Пристрій, що заявляється, містить імпульсний перетворювач 1, один із виводів якого з'єднано з одним із полюсів джерела живлення 2 та анодом гальмівного діода 3, а інший вивід з одним із виводів обмотки збудження 4 електродвигуна, анодом зворотного діода 5 та виводом гальмівного резистора 6. Інший вивід гальмівного резистора 6 з'єднано з катодом гальмівного діода 3 та анодом блокуючого діода 7. Інший полюс джерела живлення 2 з'єднано з катодом зворотного діода 5 та через перший ходовий контактор 8 з одним із виводів обмотки якоря 9 електродвигуна. Інший вивід обмотки якоря 9 електродвигуна з'єднано з катодом блокуючого діода 7 та через другий ходовий контактор 10 з іншим виводом обмотки збудження 4 електродвигуна. Паралельно з обмоткою якоря 9 електродвигуна та другим ходовим контактором 10 включено гальмівний тиристор 11, таким чином, що катод гальмівного тиристора 11 з'єднано з одним із виводів обмотки збудження 4 електродвигуна та другим ходовим контактором 10, а анод гальмівного тиристора 11 з'єднано з одним із виводів обмотки якоря 9 електродвигуна та першим ходовим контактором 8, при цьому його керуючий електрод з'єднано з блоком керування 12. Пристрій для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу працює наступним чином. У рушійному режимі струм проходить по колу: 2-8-9-10-4-1-2, а при запиранні імпульсного перетворювача 1 замикається через зворотний діод 5. Використовуючи широтно-імпульсну модуляцію (ШІМ, ) напруга на двигуні плавно регулюється від 0 до напруги джерела. Гальмівний тиристор 11 при цьому перебуває у зачиненому стані завдяки наявності від'ємного сигналу на його керуючому електроді, який подається з блока керування 12. 1 UA 95415 U 5 10 У гальмівному режимі відключається живлення ходовими контакторами 8 і 10 та з блока керування 12 подається позитивний сигнал на керуючий електрод гальмівного тиристора 11, що спричиняє його включення. За рахунок залишкового магнітного потоку двигун збуджується й гальмівний струм проходить по колу: 9-11-4-6-7-9. Гальмівний резистор 6 плавно шунтується імпульсним перетворювачем 1, що працює в режимі ШІМ, що забезпечує ефективне гальмування до малих швидкостей. Застосування тиристора дозволяє підвищити швидкодію та надійність роботи транспортного засобу у гальмівному режимі. Таким чином заявлений пристрій є надійніший та забезпечує істотне підвищення швидкодії у гальмівному режимі. Проведені випробування пристрою для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу показали високу ефективність і надійність при різних експлуатаційних режимах. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 20 25 Пристрій для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу, що містить імпульсний перетворювач, один із виводів якого з'єднано з одним із полюсів джерела живлення та анодом гальмівного діода, а інший вивід - з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна, анодом зворотного діода та виводом гальмівного резистора, при цьому інший вивід гальмівного резистора з'єднано з катодом гальмівного діода та анодом блокуючого діода, а інший полюс джерела живлення з'єднано з катодом зворотного діода та через перший ходовий контактор з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна, при цьому інший вивід обмотки якоря електродвигуна з'єднано з катодом блокуючого діода та через другий ходовий контактор з іншим виводом обмотки збудження електродвигуна, а паралельно з обмоткою якоря електродвигуна та другим ходовим контактором включено гальмівний ключ, який відрізняється тим, що як гальмівний ключ застосовано тиристор, катод якого з'єднано з одним із виводів обмотки збудження електродвигуна та другим ходовим контактором, а анод з'єднано з одним із виводів обмотки якоря електродвигуна та першим ходовим контактором, при цьому його керуючий електрод з'єднано з блоком керування. Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Sinchuk Oleh Mykolaiovych, Huzov Eduard Semenovych, Sinchuk Ihor Olehovych

Автори російською

Синчук Олег Николаевич, Гузов Эдуард Семенович, Синчук Игорь Олегович

МПК / Мітки

МПК: B60L 15/00

Мітки: управління, транспортного, пристрій, електродвигуном, засобу, тяговим

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-95415-pristrijj-dlya-upravlinnya-tyagovim-elektrodvigunom-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для управління тяговим електродвигуном транспортного засобу</a>

Подібні патенти